28. prosince 2012

SaLuSa: Vzestup proběhl

Dobré zprávy. SaLuSa ze Síria se ozval dnes jako první z Galaktiků po Vzestupu. Vše je v pohodě, Vzestup proběhl, nebojte se, účinky se zakrátko projeví.

Asi to fakt probíhá, mně už se taky něco projevuje: 
 • Mé tělo odmítlo maso (trávicí potíže), takže jsem od předvánoc opět vegetarián (nic nového, v době jógové aktivity bylo mé tělo asi 10 let bez masa). Potíže zmizely.
 • Dosahuji už pár dní bez námahy "mistrovského dechu" savitrí pranajámy, to se mi dříve nikdy nepodařilo ani při největším jógovém snažení.
 • V noci dobře spím, na 2x i na 1x, nikoliv na 5x jako předtím!
Takže se asi opravdu zjemňuji (:-))). Někteří píšete v komentářích něco podobného (:-)))


SaLuSa 28. prosince 2012

http://tinyurl.com/84w7ppd
http://the2012scenario.com/2012/12/salusa-december-28-2012/
Překlad: OrgoNet

Nesejde na tom, jaké byly předpovědi, protože jsou vám nyní dány veškeré možnosti, a jejich materializace je závislá na rozsahu vašich kreativních sil. Říkáme vám, že to, co jste zažili, bylo to, co jste vytvořili, ale pro některé z vás, kteří čekali více důkazů, byl Vzestup zklamáním.

Chápeme vaše pocity, ale proces probouzení energií Vzestupu se nezastavil a bude pokračovat ještě rychleji než předtím. Pozvednutí energií ve vaší Sluneční soustavě proběhlo při zarovnání vašeho Slunce a velkého Centrálního slunce galaxie, a mnoho duší nějaký důkaz zažilo, ale zrovna tolik jich nezažilo nic.

Vzestup proběhl, ale k vašemu překvapení jsou duše nižších vibrací stále s vámi. To proto, že mnohé byly schopny absorbovat energii a jejich vibrace se dostatečně pozvedly, aby vzestoupily, ale pokud mají zůstat s vámi, budou je muset zvyšovat rychlejším tempem. Také mějte na mysli, že mnohé duše si nebyly vědomy důležitosti 21. prosince, takže ne všechny, které něco ten den zažily, si byly vědomy, co to způsobilo.

Je to takřka jejich poslední příležitost zůstat v procesu Vzestupu a vyhnout se tomu, aby byly odebrány ze Země, pokud se to ukáže v jejich nejlepším zájmu. Všeobecně se doufalo, že co možná největší počet duší bude schopen přijmout nové energie. Takže myslíme, že až připustíte, že výsledek je pozitivní, budete rádi, že z vaší rodiny duší jich tu zůstává více.

Nový věk začal a čas ukáže, že nic nebylo ztraceno povahou vašich prožitků. Od této doby budete zaznamenávat mnohem pozitivnější výsledky, protože nyní jste to vy, kdo má na starosti svou vlastní budoucnost. Vaše osobní čištění nežádoucích energií tak může pokračovat plnou rychlostí, a neměli byste zažít žádné překážky v úspěchu.

Nyní jste na novém stupni štěstí a radosti jen tím, že jste naživu, a vězte, že nyní můžete přistupovat k žití nového života s větší svobodou než kdy předtím. Výsledkem přijetí energií 21. prosince je, že jste se posunuli více do „teď“ a to znamená, že prožíváte méně čas a prostor.

Protože se pohybujete v 5. dimenzi, uvědomíte si, že čas již není lineární, a někdy budete ztrácet veškerou perspektivu toho, kde jste a jak jste se tam dostali. Ale nebojte se, budete schopni si uvědomit, kde jste. Časem začnete vnímat další dimenze a reality, i vidět jiné entity, které v nich mají své bytí.

Vaše současná vláda i další vlády ve vašem západním světě budou již brzy nahrazeny, a to je důležitý krok, který umožní, aby se mnohé věci pohnuly kupředu. Vlády nejsou schopny zvládnou současnou krizi způsobenou pádem mnoha bank a zkorumpovaných systémů, kterých používají k posílení svých vlastních zisků prostřednictvím nepoctivého obchodování.

Odpovědi jsou nám již známy, a nové cesty jsou připraveny a hotovy k zavedení ve velmi krátké době. Uvědomění všech duší poroste den ode dne, a konečným výsledkem bude, že jako civilizace se budete méně zajímat o to, co vám měla dát minulost. Stanete se moudřejšími a vtipnějšími v odhalování toho, jak jste byli po celá staletí uváděni v omyly.

Už dále nejste ochotni přijímat „více stejného“, a požadujete nový přístup k životu, který ctí suverenitu všech, mír a hojnost. Potřebujete být schopni svobodně vyjádřit sami sebe a vztahovat se k ostatním jako k Jedinému, protože si přejeme, abychom vás viděli dosáhnout jednoty.

Plně chápeme, proč jsou někteří z vás deprimováni z toho, že Vzestup probíhá tak klidným způsobem, ale pohleďte na pozitivní aspekty. Snažíme se vás vést tak, abyste dosáhli nejvyššího vnímání sami sebe, a toho, co můžete dosáhnout v Novém věku, a toto povzbuzování bude dále pokračovat.

21. prosince proběhlo planetární zarovnání a vy jste zahájili Nový věk s vyšším stupněm vědomí. To vám umožní urychlit proces Vzestupu, a uvidíte, že změny se budou odehrávat v rychlém sledu. Vše, co jste měli očekávat, že se ohlásí v Novém věku, nastane s větší podporou než dříve, protože cesta vpřed je nyní doslova čistá.

Dosud jste měli velkou trpělivost a my jsme vám nanejvýš vděčni za vaši oddanost Světlu a všem ostatním duším. Události budou nyní probíhat daleko hladčeji, a my vás můžeme ujistit, že práce, kterou jste vložili do přinášení Světla a Lásky lidem, měla nesmírné výsledky.

Přirozeně vzestoupila i Matka Země, a půjde dál a bude s vámi spolupracovat, aby vytvořila s vámi Nový věk. Bylo jen málo případů lidí, kteří museli opustit Zemi, a to je zásluhou pracovníků Světla, kteří tak tvrdě pracovali, aby přivedli všechny duše do Světla. Jsme rádi, že můžeme připomenout, že to uvolnilo napětí a pochyby, které měli někteří lidé, protože se obávali o rodinu či přátele.

To je velkou nadějí pro ty duše, které až dosud jsou nevědomé ohledně významu nové epochy, do níž vcházíte. Víme, že někteří z vás se podívají zpět a budou se ptát, proč byl činěn dojem, že tak mnoho musí být dosaženo před Vzestupem. Řekli bychom, že naší motivací bylo postavit před vás veškeré možnosti, abychom urychlili vaše vlastní tvůrčí síly.

Víme, že pracovníci Světla vložili mnoho času a úsilí na dosažení úspěchu, a zdánlivý neúspěch není jejich kritikou. Naopak, v jejich oddanosti svému úkolu nedošlo absolutně k žádné chybě. Je to prostě tak, že okolnosti nenaplnily kritérium pro plné projevení počátečních změn, které jste očekávaly.

Ano, byly chvíle, kdy jste byli velice blízko, abyste uviděli odměnu za své úsilí, ale temní často vytvořili hrozbu či zdržení, které jsme nemohli ignorovat. Mějte na mysli, že nemáme pravomoc násilím řešit problémy, pokud tak nebylo božsky rozhodnuty, protože jste to vy, kdo řídí výsledek a kdo je za něj odpovědný.

Buďte si jisti, že nedošlo k žádné ztrátě času, i když se zdá, že došlo k malému pokroku. Za scénami jsou naši spojenci dále horlivě činní, a jsou blízko k provedení vládních změn. Ty jsou naprosto zásadní k tomu, aby byly zbytky staré 3D politiky odsunuty do pozadí a aby byli určeni vůdci, kteří jsou si vědomi potřeby obrovských změn k nastolení Nového věku.

Zakrátko si všimnete vlny lásky, která se přežene Zemí, a ta vám ukáže, že vaše civilizace učinila kvantový skok kupředu. Protože je tomu tak, přinese to silnou jednotu cílů, které pomohou nastolení světového míru. Pokud se soustředíte na oblasti světa, které stále ještě žijí v konfliktu, váš záměr brzy přinese pozitivní výsledek. Až bude dosaženo světového míru, zajistíme, že válka se již nevrátí, a posílíme to prohlášením, pokud bude třeba.

S postupem času budou silně narůstat i možnosti širšího předvedení našich plavidel. Oči mnohých budou brzy nasměrovány k chudobě a potřebám středního Východu a vzdálených východních zemí, protože soucit a pochopení se soustředí tam, kde existují největší potřeby. To donutí vlády seriózně se zabývat těmito problémy a provést opatření.

Snahy našich spojenců také povedou k redistribuci bohatství, které bylo získáno nezákonně. V tomto ohledu toho vychází najevo velmi mnoho, a s rychlejším mizením nižších vibrací je méně šancí, že dojde k odkladům.

Moji drazí, vezměte v úvahu, že jste vůbec nic neztratili tím, že se nenaplnily vaše sny, ale ve skutečnosti jste získali více, než jste měli předtím. Cesta se stala čistší a jistější, a naše pomoc může začít být otevřenější. Proto jsme dychtivi, aby došlo k Odhalení co možná nejdříve, a pak můžeme skutečně jednat bez zábran.

Veškeré vyhlídky se změnily k lepšímu, a vaše snahy budou s časem produktivnější. My jsme samozřejmě ve vaší blízkosti, ale zřídka se ukazujeme, ale i to se postupem času změní. Ke spojení dojít musí, a nakonec se k vám připojíme jak my, tak Mistři i vaše rodina z Vnitřní Země. To bude čas k oslavě, a celý svět se dozví, že jsme přišli.

Nic se neděje náhodou, ale v důsledku Božího nařízení. I mocné bytosti vykonávají Boží slovo bez námitek, ale my rozumíme vašim pochybnostem a obtížím, když se zdá, že věci nejdou podle plánu. Přesto všechny události nastanou a všechny sliby, které byly učiněny, budou naplněny.

Je známo, že tomu tak je, protože vše existuje v Nyní a prostě čeká na pravý čas, aby se projevily – to znamená, až z toho bude maximální dobrodiní pro vaši civilizaci. To, k čemu má dojít, není jen pro ty, kteří se již probudili, ale možná je to nějakým způsobem i silněji směrováno na ty, kteří ještě dřímají.

Nyní, když nižší vibrace mizí, dostávají tito lidé jemný nátlak a připomenutí, že jsou na své vlastní křižovatce. Musí učinit pevné rozhodnutí ohledně toho, co chtějí, jinak nebudou moci pokročit do Nového věku. Je to jejich volba, a na vyšší úrovni podvědomě vědí, co je v sázce.

Jsem SaLuSa ze Síria, a dovolte mi říci, že to nebude dlouho trvat a mnozí z vás podívají zpět na tuto dobu a naleznou důkazy Vzestupu uznáním změn v sobě samých. Uvidíte je i na svých přátelích a rodině, a uvědomíte si, že vytvářejí kolem sebe pokojnější auru.

Protože na Zemi nadále přicházejí vyšší energie, jejich účinek bude viditelný pro všechny, protože Lidstvo dosáhne dále v Lásce a přenese mocné energie Světla na ty, kteří ještě dlí v temnotě. Proces Vzestupu stále pokračuje s tak mocnou silou jako předtím, a naše láska bude s vámi po celou cestu.

Díky, SaLuSo.

Mike Quinsey

24 komentářů:

 1. Pocitově jedno z nej sdělení co jsem kdy četl a Orgovi patří díky za překlad co se čte sám :)..
  Mimochodem jsem někde četl o štítu temných, který zabránil záření na nás dopadajícímu a tudíš dokončení transformace, tento text to potvrzuje...
  Věci jsou v pohybu a už to bude jen lepší uvidíte :)To co nás nakopne, je že začneme cítiti smysluplnost našeho žití a ono se zobrazí časem i v činech...
  Jak říká Igor "Mám rád Vás a sebe taky :) "

  OdpovědětVymazat
 2. http://www.youtube.com/watch?v=_yFHup6dkzA&playnext=1&list=PL4B5726B0083416CE&feature=results_video

  OdpovědětVymazat
 3. mno nejprve k článku ...hele nechci vám do toho kecat ale někdy mě přijde že to je jak kdyby to někde opsaly z knihy...scifi..vím že máme spoustu kámošu ve vesmíru ale občas jeto přehnané.


  přínaky :
  -12.12.jsem cítil nesmírné návaly energií...povznesení a světlo...
  -dále mé tělo také začíná odmítat maso(jsem kuchař)..snažím se ho minimalizovat ato z úspěchm už půl roku.
  -další věc jsou nepatrné bolesti kolem páteře..
  -brnění rtů,končetin..
  -rozšířené vědomí,jak paměti tak poznávání věcí (spíš si říkám jestli to není to že málo používám levou hemisféru.)
  -zajímavé je že nejsem skor nemocný nikdy a s ničím a 21 jsem nic necítil...pouze jsem od 21 onemocněl..a to asi díky slbšímu magnetis..
  -jinak příznaky tady jsou a velké stačí otevřít oči a koukat ale něco se děje.)

  OdpovědětVymazat
 4. vidím že to pořád probíhá, ti co čekali katastrofu nebo návštěvu , jsou zklamaní..ale dobře jim tak :-) na co myslíte to se stane

  http://www.zdenkablechova.cz/poselstvi-channelingem/zajimava-poselstvi/52_-tyden-2012

  OdpovědětVymazat
 5. kulturní uderka...tady adept přeskočil vývojový stupen a upadl jako Elisabeth Haich.. . http://ulozto.cz/x9zN4V1/samsara-2001-czdub-mkv

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tohle se jmenuje stejně a je to také moc zajímavé, ale je to dokument. Běží to v kinech a bez titulků to najdete zde :
   http://www.csfd.cz/film/227570-samsara/
   http://ulozto.cz/xYNWAQP/samsara-2011-bdrip-xvid-geckos-avi

   Vymazat
 6. SLIBNÁ zpráva,která POTŘE TEMNÁŘE http://www.youtube.com/watch?v=zd-PqyE_TS4

  OdpovědětVymazat
 7. http://www.youtube.com/watch?v=6iDJx6rSvcg&feature=player_embedded

  Petr

  OdpovědětVymazat
 8. No a u toho bych zustal....prosim, uz zadne dalsi datumy vycucane z prstu. Kdo 13.12 rano, 21.12 dopoledne a 26.12 rano neco citil vi. Kdo ceka na utek odtud, ten se nedocka... Budeme dal tady a TED. Ta zmena se uz stala. Koneckoncu, proto tady jsme, a to je ten duvod proc jsme se narodili. To neco, co nekdo citil a nekdo ne, bylo a je vsechno. Ted uz je to na nas vsech. Jen uz prosim nikdo necekejte na velkej utek, ten nebude....ted uz musime zit. A tvorit!! Tady a ted....ne zitra, za mesic, za rok, TED!!!! Tvorenim a zivotem muzeme prispet, ne stagnaci, sezenim na zidli a "zarenim lasky". To by bylo moc jednoduchy :) zivot, vesmir a buh je uz je takovej

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To, co píšete, se zdá být rozumné, avšak situace v této zemi je již nesnesitelná a nezdá se, že by lidé mohli na tom něco změnit (mnozi ani nechtějí, bojí se o své pohodlí, práci, majetek atp.). Nevím, odkud jste, ale zde v Praze je velmi málo "probuzených" duší, vidím to dnes a denně a je mi smutno. Prozatím je nelze přesvědčit ke změně myšlení a konání. Vždyť oni zpochybňují i chemtrails a Haarp, a to jsou sakra reálné záležitosti a mají nás za blázny. Kdepak u většiny svých spoluobčanů po 21.12. nelze pozorovat ani tu sebemenší změnu. Nevidí, neslyší, konzumují, věří TV a Blesku. Takže tudy rozhodně cesta nevede, možná tak za 100-200 let. Další věc, která mě trápí je všeobecná apatie vůči vládním zločincům, jejichž zlotřilou vládu nelze přinutit k demisi. A dále je tu stále větší nezaměstnanost, stále víc řádící bandy exekutorů, škodící soudy, narůstající armáda bezdomovců. Zkažené, chemické potraviny, kontaminový vzduch, voda, geometricky vzrůstající případy rakoviny (v důsledku chemických potravin, nápojů, vody, vzduchu atd.) Co s tím? To se přece vyřešit tzv. evolucí nedá, protože to dřív vymřeme. Snažím se žít skromně, nemám televizi, nečtu noviny, vzdělávám se, medituji a věřím ve změnu (transformaci do 5D) jako jedinou možnost záchrany (ale asi to ještě není dostatečné), i když situace prozatím více nahrává těm, kteří tvrdí, že se nestane vůbec nic. D.

   Vymazat
 9. http://spaceweather.com/
  asgard

  OdpovědětVymazat
 10. Mám SaLuSu docela ráda. A nepochybuji o tom, že vzestup bude pokračovat a úspěšných meditacích (koncentacích se do sebe)bude mezi námi přibývat.Síla vůle dokáže divy.

  dan.

  OdpovědětVymazat
 11. Kdysi jsem tyhle poselstvi hltal... Pak jsem si zacal uvedomovat prazdnotu danych slibu. Pred rokem sliboval bozi termin, ktery nelze prekrocit, odstraneni kabaly, vzestup do 5D. Nejcastejsim slovem bylo "uz brzy". Dnes bych mu rad poslal vyzvu: jmenuj 3 Tve sliby, ktere se naplnily...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsem na tom úplně stejně.

   Vymazat
  2. Kdo kdy kde sliboval, že se vše naplní 21. prosince? (:-))) Všude stojí, že to je POČÁTEK Zlatého věku, a ne jeho plný provoz ...

   Vymazat
  3. jak si si nepochopil , že se máš přidat , že máš na sobě pracovat, bez práce nejsou koláče a to pořád platí, to vše co bylo napsáno je správné, pokud jen čekáš že něco za tebe někdo udělá ..pak se nic , nestane , tedy u tebe !!Vzestup pořád probíhá, ještě není konec, pokud pracuješ s energiemi , cítíš to nebo vidíš, pokud ne..

   doporučuji vám tuto knihu, prostudujte, jak je tam napsáno tak se děje !

   Diana Cooper
   Rok 2012 a léta nadcházející
   Budíček lidstva
   http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2010110015
   http://www.caduceus.cz/souvislosti/andelske-deti/deti-nove-doby-budicek-lidstva-2012-diana-cooper/

   http://atlara.wordpress.com/2011/07/04/diana-cooper-%E2%80%93-2012-budicek-lidstva-9/

   Vymazat
  4. njn, ale to pak nekoresponduje s vykriky typu 21.12.12 ve 12:11 zlomek vteriny pred vzestupem zeme nam bytosti svetla pomuzou previbrovat do 5D a nase tela se zmeni v kristal...atd...techto zarucene pravdivych zprav bylo do 21.12.12 vice nez hodne a vsechny spojovalo jedno "uz brzy..."
   Honza

   Vymazat
  5. pomůžou ? pomoc si musíš sám , převibruje Země , planeta a jestli se přidají lidé záleží na nich , !!!!
   takže jestli se budeš na dále zdržovat počasím atd, tak .. nakonec je to tvá a vaše volba !!:-)

   Vymazat
 12. http://www.petr-chobot.eu/cs/nase-existence-mimo-telo

  OdpovědětVymazat
 13. "Činnost a dění je tentýž proces." E. Tolle - Moc přítomného okamžiku

  - tohle je odpověď na otázku, jestli se mají lidi snažit být v přítomnosti nebo jestli to "přijde" samo...
  Moc hezky potvrzeno, zkuste někomu dát knížku od tohohle autora... někdo ji odmítne a někdo ne, pak ten co jí odmítne ji nechá na poličce, za 10 let ji otevře a vše mu dává najednou takový úžasný smysl :-) nemůžete donutit uzrát jablko násilím, že máte tu knihu a on se bude snažit... musíte počkat až jablko samo uzraje

  24. prosince jsem se rozhodl, že budu vše absolutně přijímat a soustředit se na činnost víc než na výsledky, tedy totálně být v přítomnosti... po celý den, dříve jsem to zkoušel celý den ale rychle mě to vyčerpalo, tak jsem se tak ten den rozhodl že tu budu dělat ještě usilovněji a co se nestalo? Již takhle "praktikuju přítomnost" od té chvíle až do teď... tady vidíte že činnost a dění je tentýž proces, je to nádherně sjednoceno v jeden celek, že to ani nejde myslí pochopit...
  Kdybych se tak v tu danou chvíli nerozhodl, nestalo by se tak?
  Kdyby nebyl rok 2012 a "přechod" taky by se tak nestalo?
  Jsem to zkoušel takhle už minule a rychle mě to vyčerpávalo ale teď ne a když bych to v ten den nezkusil a nerozhodl se tak tak se to taky nestane. Je to úplně skvěle propojený v jeden celek, jedno nemohlo být bez druhého... moc krásnej příklad jak je činnost a dění tentýž proces.

  Vyvstává otázka, můžete něco dělat pro to abyste pomohli sami sobě i ostatním vzestoupit? Ano i ne, nemůžete dělat nic a ve chvíli kdy již tak děláte to neděláte vy, ale dělát to skrze vás celek, takže to musíte dělat. Skvělej koán jsem vymyslel :-D (pro jednodušší pochopení, stačí intenzita směřovaná do přítomnosti, přijímat a soustředit se na činnost víc než na výsledek... nic víc)

  OdpovědětVymazat
 14. http://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-29-12-2012/

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.