31. prosince 2012

Připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci


VÝZVA: připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze.


Uloženo uživatelem Zlaté Světlo 29. prosinec 2012 v 0:02
Opět opakuji, že jsme především vědomí, žili živé tvořivé světlo, ze kterého jsou v celém tomto vesmíru stvořeny všechny světy a jeho reality. Naprosto vše než se nějakým způsobem projeví na hmotné úrovni existence byly nejdříve pouhé mentální představy, ze kterých si fokusem své pozornosti vybíráme to, s čím svými přesvědčeními souzníme. Funguje to podobně jako promítačka (osobní vědomí) a promítací plátno (nebo zrcadlo) na kterém se zobrazuje to, co vědomí - promítačka dle uloženého programu vysílá. Z toho naprosto jasně vyplývá, že pouhou změnou fokusu své pozornosti se začíná měnit jak naše osobní přesvědčení - program, tak i vně projevená realita, neboť ta je zrcadlením osobního přesvědčení, nebo-li vnitřního osobního programu. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít", který je uveden ZDE.

Začněte si představovat, že již došlo k úspěšné transformaci do páté, pozitivně polarizované dimenzi, čili že v 5.D je již jak celá planeta, tak její obyvatelé. Též si představujte, že již jsme v překrásném světě, ve kterém je nejen radost pobývat a žít pro naprosto všechny zúčastněné, ale že jsme i v takovém světě, ve kterém si naprosto vše potřebné k životu a zábavě tvoříme pomocí zhmotňování mentálních představ, takže v tomto vámi tvořeném světě, který si svými představami vytváříte, již neexistují a nebudou existovat žádné peníze. Tím, že si začnete tohle představovat, tím začne docházet k přeprogramování signálu vysílaného z vaší promítačky, čili z vašeho vědomí a tím promítacímu plátnu, nebo-li zrcadlu nezbude nic jiného, než zobrazovat nový obraz podle nově zadaného programu. Hlavně nebuďte nedočkaví, neboť v 3/4D chvíli trvá, než se zobrazení změní, neboť ve 3/4D je tzv. echo, které ještě chvíli zobrazuje starý program i když už je vysílaný signál jiný. Takže se nenechte zmást a buďte trpělivý, neboť trpělivost nejen růže, ale i zcela nový, jiný překrásný svět přináší. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít", který je uveden ZDE.

Obraz výše popsané představy začněte vytvářet pokud možno hned a i během běžných denních činností ho přiživujte a udržujte v existenci a to až do doby, kdy dojde vzestoupení. Ke vzestoupení může dojít kdykoliv, neboť jakmile začne být intenzita vytvořeného obrazu dostatečně veliká, tak se váhy přehoupnou a dojde k odpoutávání od obrazu tohoto současného světa. Čím více budete tuto vizi emocionálně prožívat, tím dříve se stane skutečností, neboť emoce fungují něco jako střelný prach, který dodává představě gravitační sílu, která je potřeba k tomu, aby se představa mohla projevit, zhmotnit i do fyzického projevu existence. Berta ale na vědomí, že nepříjemné - disharmonické emoce jsou destruktivní, avšak příjemné - harmonické emoce jsou konstruktivní. Čím více a častěji si ale budete výše zmiňovanou představu vizualizovat, tím více energie do toho obrazu vložíte a tím rychleji se promítne i do vnějšího projevu existence. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou", který je uveden ZDE.

Každá vizualizace bude mít ještě nesčíslněkrát větší účinek, když se během ní ukotvíte ve svém středu, čili ve svém osobním duchovním srdci, nebo,li ve svém osobním nulovém bodu. Takže si představte, že jste ve světelném osmistěnu zářivě bílé barvy (která obsahuje frekvence celého spektra), která má na okrajích zbarvení dozlatova (což je moudrost univerza), ve kterém sjednocujete svůj osobní střed se středem toho osmistěnu. Moc si s tím ani s ničím jiným nelamte hlavu, neboť stačí jen mentálně požádat své nejvyšší, světelné Já aby vás s osmistěnem vystředilo a ono to učiní. Jelikož jádro - střed osmistěnu obsahuje nulový bod, tedy i nulový čas (ve kterém se rodí počátky nových existencí) proto je z tohoto bodu velice snadné a rychlé stvořit a zmaterializovat cokoliv co si jen představíte. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Nulový bod, tedy i nulový čas (počátek zrodu existencí) máme i ve svém osobním duchovním srdci, proto není třeba být odkázáni na protnutí galaktického rovníku", který je uvedený ZDE.

Tvořivá síla tzv. probuzených bytostí je nesčíslněkrát mocnější než bytostí neprobuzených a jelikož vesmírná energie (ze které je naprosto vše v existenci stvořeno) funguje dle zadaného programu, tak není možné aby se nám nepovedlo vytvořit to, co si stvořit přejeme. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "VZESTUP TADY A TEĎ", který je uveden ZDE.

Hlavně si uvědomte, že čím více se zaměřujete na pozitivní věci, tím příjemnější pocity máte a čím příjemněji se cítíte, tím vyšší frekvence obsahujete a čím vyšší frekvence obsahujete, tím nejenže snáze tvoříte a zhmotňujete to co si představujete, ale i pomáháte harmonizovat naprosto vše na co jen pomyslíte, co děláte a všechno kde se nacházíte.

Inspirující obrázky naleznete v článku s názvem: "Inspirace pro 5D" který je uveden ZDE.

Inspirující video s názvem: "DUCHOVNÍ MOLEKULA - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu (CZ titulky)" je uvedeno ve stejnojmenném článku, který je uveden ZDE.

Další velice zajímavé a inspirující video s názvem: "Tajemství všech tajemství - uhlík" (CZ titulky) je uvedenoZDE.

Toto video s názvem: "Prolínání realít", na které začíná výklad časem: 2:51, je taktéž Inspirující, ale pozor, jsou tam podsunuty informace vyvolávající strach. Uvedeno ZDE.

Další úzce související články jsou uvedeny zde:


 • * Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
 • * Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
 • * Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.
 • * Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. UvedenoZDE.
 • * Projev třetí a čtvrté dimenze této planety velice brzy skončí, proto je třeba vědět, jak se současně s touto planetou dostat do dimenze páté. Uvedeno ZDE.
 • * Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
 • * Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.Vizualizace pro pokročilé

Většina z vás, kteří čtete tyto řádky, nejste pozemšťané, tzn. že nejste nižší já tzv. tvořivých bohů, kteří pozemšťany stvořili. Mnozí z vás jsou slunečňané (se schopností tvořit nová slunce), nebo galakťané (se schopností tvořit nové galaxie), nebo hypergalakťané (se schopností tvořit hypergalaxie, čili malé vesmíry), nebo dokonce vesmířané (se schopností tvořit celé vesmíry). To znamená, že vaše tvořivá síla je nesčíslněkrát větší a mocnější než všech neprobuzených bytostí dohromady, obzvláště když si představíte velikost svého já odpovídající té úrovni vědomí, odkud pocházíte. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět", který je uveden ZDE.


Potom si představte, že jste bytost v projevu planety Země, velikosti planety Země, (čili planetu Zemi nezmenšovat, ale naopak sebe zvětšit) a že se přesouváte do jejího jádra, čili do jejího duchovního srdce, nebo-li do jejího nulového bodu, odkud řídíte její transformaci do páté dimenze. Pak si slaďte své osobní duchovní srdce, čili svůj osobní osmistěn s planetárním duchovním osmistěnem - jejím duchovním srdcem a to tak, že vaše a její duchovní srdce se stane jedním duchovním srdcem, ovšem nikoliv velikosti vašeho osmistěnu, ale velikosti osmistěnu planetárního, či že jste vy nulovým bodem této naší planety. Z tohoto jejího nulového bodu je tvořen planetární hologram, nebo-li světelná síť ve tvaru globu, na které si planeta zobrazuje svůj vlastní, čili planetární projev své existence. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž", který je uveden ZDE.


Transformaci do 5.D si představte třeba jako průlet dimenzionálním koridorem (čili tunelem, spojujícím všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoty) a že prolétáváte dimenzionální branou do páté, pozitivně polarizované dimenze, ve které se vám zobrazuje světelná sít, na které se zobrazuje svět, který jste dle výše uvedeného návodu tvořili. Následně si představte, že se světelná mřížka této naší planety Země prolíná se světelnou mřížkou vámi stvořeného světa a tudíž to co jste ve svých představách stvořili se stává realitu na celé Zemi. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Živé Představy", který je uveden ZDE. (Tento server prozatím asi ještě nefunguje, ale to popuštění uzdy vaší fantazie nijak nebrání.)


Je zcela jedno v kterou dobu budete vizualizace dělat, neboť v nulovém bodě - čase je neustále jen nekonečné nyní a nedělejte z toho žádnou vědu. Jak jsem již výše uvedl, jednoduše mentálně požádejte své nejvyšší světelné Já aby vám poskytlo inspiraci a užívejte si při tom nejen příjemnou zábavu a vzrušení z toho co vytváříte, ale i extázi z propojování se s harmonickými frekvencemi Univerza, které takovéto pocity vyvolávají. Mnoho zábavy a příjemných prožitků vám všem přeje živé světlo, duchovní tvořivá podstata v nás.Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já", který je uveden ZDE.


Další úzce související články jsou uvedeny zde:


 • * HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
 • * Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
 • * TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky" je uvedenZDE.Nikoliv red-vul, :-) ale vyvážení mužského Jang a ženského Jin principu v sobě vám dává křídla, neboť vyvážením těchto dvou principů v sobě (které jsou na horizontální ose a tvoří čas a prostor) se nejenže dostanete do jednoho nekonečného nyní, ale i se budete moci volně pohybovat i na vertikální ose, nebo-li z dimenze do dimenze, neboť vertikální osa spojuje vše 13 úrovní vědomí a existencí do jednoho nekonečného tady a teď. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT", která je uvedenZDE.

Co je to světelné tělo, je uvedeno v článku s názvem: "Světelné tělo", který je uveden ZDE. Video s názvem: "Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše / Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul" je uvedeno ZDE.


To, co je vyobrazeno v těch kruzích v obílí, je vesica pisci, čili Jin & Jang v rovnovážném souznění. To umožňuje obnovit si funkci své Merkaby, vytvořit si mono atomickou strukturu svého projevu existence a tím se vrátit nazpět do jednoty a harmonie.

Video s názvem: "Test Yourself The tree of life Vesica piscis Secret Geometry" je uvedeno ZDE.


Další velice úzce související články:

 • * Mám pro vás jak trochu špatnou zprávu, tak i velice dobrou zprávu. Uvedeno ZDE.
 • * Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
 • * 12. 12. 2012 se otevírá poslední, 12tá dimenzionální brána, spojující všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď, což bytostem umožňuje nekonečné možnosti a schopnosti. Uvedeno ZDE.
 • * Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
 • * Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
 • * Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
 • * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
 • * Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě
 • * Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
 • * DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Pátá dimenze jsou světy mentálních představ, takže v nich můžete mít cokoliv, co si jen dovedete představit. Pouze limit vaší fantazie určuje limit toho, co v nich můžete mít. Proto popusťte uzdu své fantazii a vytvoře si překrásný svět dle svých představ a přání.

20 komentářů:

 1. Mega vizualizaci dokáže Mág na vyšším stupni a je na to třeba dosti času pro učení , to se za měsíc člověk nenaučí , na to je třeba x let trénink.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. není třeba, stačí když se např,sto lidí zaměří na jednu věc ve vizualizaci nebo meditaci...

   Vymazat
 2. pokial budete hadzat smeti do kosa, tak zemi nepomozete ze budete v nejakom v tranze.ludia treba robit skutky nie snivat''''

  OdpovědětVymazat
 3. musí se vizualizovat ALE KOREKTNĚ,jinak to smrdí...http://www.zvedavec.org/komentare/2012/12/5265-kazda-lidska-emoce-je-nyni-klasifikovana-jako-dusevni-porucha.htm

  OdpovědětVymazat
 4. Drahý Orgonete
  ze Zlatým světýlkem souhlasím, jen velmi miluju ty lidi, které potkávám na ulici, nádhernou přírodu, jídlo, který mi připraví milovaný muž, prostě vše, co je v mém životě pozitivní...TO MÁM RÁDA A MOC..
  Nechtěla bych se toho zbavovat.... Miluju svět, jaký znám... jen mě na něm bolí jeho záporné věci, o kterých všichni víme.....Pro mě - tento svět v maximálním pozitivu...
  Obrázek je o osamocení a prázdnotě a to já nechci... Chci být ve světě, kde se všichni radují, protože žijí v dostatku a lásce....

  PF 2013 = maximum lásky, moudrosti, prostě štěstí.....
  veronika

  OdpovědětVymazat
 5. Nefunkční stav vědomí produkuje nefunkční svět okolo. Když nezměníte stav vědomí, tak vám nějaká psycho vizualizace nepomůže. Samozřejmě vizualizace má své místo, ale svět který přijde vás neučiní šťastnými, to nedokáže nikdo a nic. A tak zase budete cítit pocit neúplnosti, že potřebujete "jiné místo, jiný čas, jiné okolnosti" než jsou tyto abyste mohli být šťastní.

  Jak můžete tvořit "lepší svět" když furt trpíte mentální poruchou, která generuje rezistenci, odpor a utrpení. OK budete vizualizovat pár minut "krásnou budoucnost" ale zbylý čas budete dále generovat utrpení.
  Tim neřikám, že byste tuhle vizalizaci neměli dělat, pouze chci aby si lidi uvědomili, že to jenom o vizualizaci opravdu není. :-) Šťastnej silvestr :-D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. každá cesta začíná prvním vykročením

   Vymazat
  2. Samozřejmě že to o vizualizaci jen není :D , je to hlavně o aktivaci DNA a hadí magické vnitřrní síly ;)
   viz. odkaz
   http://www.crystalinks.com/caduceus.html

   Vymazat
  3. "Nezistíš či ťa ten most unesie, kým na neho nevstúpiš."
   BED

   Vymazat
 6. Vizualizace je agenda New Age (NWO) a poškozuje Hamsu-čakru rozlišování u kořene nosu. Tak odvážně do toho!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. :D ale prdlajs poškozuje , vždyť je to součástí pozitivní magie ;) , doporučuji přečíst knihy od mága Františka Bardona.

   Vymazat
  2. Však to zkus a uvidíš. Magie je ovlivňování a to je špatné pro karmu. Lepší je nechat se lehce nést. Někdo hledá pravdu a najde ji za 50 let, jiný za 500 let, další za 5000 let a někdo ji nenajde ani za 50.000 let. Karel

   Vymazat
  3. Súhlasím s Karlom. Dostalo sa mi nazrieť pravdu keď som sa nijakým spôsobom neusilovala ju "študovať". Prišlo samo, "Nemôžem" ani počuť slovo mágia ... :-)
   Že v tomto veku možnosti prerodu dostalo šancu napraviť staré hriechy množstvo atlantských mágov je známa vec. Niektorí aj napravujú, niektorí sa vezú ďalej. BED

   Vymazat
 7. Vizualizace je prace s mysli . Vinnikem jsme ovsem MY - EGO nespravne stotozneni sebe=vedomi s telem a mysli. Takze vlastne pri vizualizaci posiluji tento stav EGA. To neni pohyb po vyvojove spirale, ale pohyb v kruhu s kosmetickymi upravami. Proto pozor...Zijte pritomnosti nevizualizujte do budoucna. Buh je zde a ted.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, BOH JE TU, stále, len si ho treba v sebe pestovať. BED

   Vymazat
 8. a tebe poškodil kdo ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Čas ukáže kdo má pravdu agresíve.

   Vymazat
 9. http://matthewcesky.blogspot.cz/

  http://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-1-1-2013/

  OdpovědětVymazat
 10. http://www.exopolitika.cz/news/venusane/

  OdpovědětVymazat
 11. http://www.pomoczosvetla.sk/fewa-ilona-palusova/

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.