2. listopadu 2015

Současné geoinženýrské pokusy s lithiem v USA

Následující článek dává nahlédnout hlouběji do současné kuchyně geoinženýrů. Pro mě nové poučení o technice stagnujících vzduchových mas/oblaků, které často pozorujeme i nad Českem. Například stagnující spodní oblačnost "žlutá deka" přesně kopírující území Česka... bylo by divné, kdyby byla náhodná... velmi pravděpodobně jde o nějaký experiment sledovaný na vymezeném území... 
=Orgonet= 


Současné experimenty se sprejováním lithia v Oregonu 

28. 10. 2015
Překlad: Orgonet(Foto: Je velmi pravděpodobné, že sprejování lithia se projevuje těmito oblaky projevujícími rozklad světla.  V Reedsportu se v takový den projevovaly u lidí evidentní silné příznaky příjmu lithia,) 


V lednu 2015 jsem začala dostávat mailové, telefonické a facebookové vzkazy o velmi specifických symptomech z velmi konkrétních míst s velmi konkrétní sprejovací aktivitou v Oregonu. Jako bývalý mezinárodní poradce pro léky s dlouholetou zkušeností s drogovou rehabilitací jsem okamžitě poznala, že symptomy jsou téměř jistě způsobeny příjmem lithia. Jak mohlo tolik lidí najednou být předávkováno lithiem? A pak to přišlo i sem do Reeedsportu, což je malé městečko na středním pobřeží Oregonu. Už jsem nepochybovala a zveřejnila jsem svá zjištění na různých facebookových stránkách.


Jako reakce na tato publikovaná zjištění přišel 30. ledna 2015 první dopis od interního odhalitele (Pozn. Orgonet: můj návrh na překlad slova whistleblower (:-)). Nejprve jsem se domnívala, že je to další dopis se stížností od někoho, kdo si myslí, že mám řešení na hrůzy geoinženýrství. Ale ten dopis byl skutečný.

Po šest měsíců jsem respektovala nebezpečí, do něhož se tímto uvedla osoba používající pseudonym Locke, a byla jsem velmi diskrétní ohledně obsahu dopisu. Rovněž jsem byla velmi diskrétní ve facebookových postech, které měly dát najevo Lockovi, že s jeho sdělením pracuji. Použila jsem dopis jako učební nástroj, a bylo to velmi efektivní. Čtenáři byli buď naprosto přesvědčeni o pravdě toho, co se děje v Oregonu, anebo to vyděšeně popírali.

Geoinženýrští aktivisté, kterým jsem ten dopis poslala, ho vždy buď nebrali v úvahu, nebo ignorovali, nebo okamžitě odpověděli, že s tím nemohou nic dělat. To bylo velké zklamání, dokud jsem si neuvědomila, že hrůzy geoinženýrství a těchto experimentů s lithiem, jsou tak rozsáhlé, že každý z nás bojuje na svém vlastním koutě, a vzájemná pomoc je velmi malá.

Nakonec jsem poslala dopis Elaně Freeland (autorce knihy Chemtrails, HAARP a plnospektrální dominance nad planetou Zemí). Ta poukázala na to, že navzdory tomu, že se Locke obává o svou rodinu, současně zoufale chce dostat informace ven do médií, sociálních médií a dále. 

Pak se vynořil i druhý dopis, z něhož budu také citovat. Přišel začátkem března. Locke vyjádřil své zklamání tím, že aktivisté, které kontaktoval, vůbec neodpověděli. Protože neodpověděli ani mně, chápala jsem jeho frustraci. Takže, provedla jsem mnohá vlastní bádání, abych podpořila Lockova odhalení, a zde je i relevantní informace od tohoto interního odhalitele. Informace o jeho osobě zůstanou soukromé.

Z jeho vynikající angličtiny a z popisu jeho práce můžeme vydedukovat, že je vysoce vzdělaný v přírodních vědách, pravděpodobně DSc., nebo PhD. Pravděpodobně je mu kolem 40 let, a pracuje doma, venku i v laboratoři. Užití jména Locke naznačuje, že zná americkou historii. Původní John Locke vytvořil koncept společenské smlouvy a celé části jeho spisu byly zkopírovány do americké ústavy. Náš Locke žije ve středním Oregonu, ale cestuje hojně po celém státě. Měl rád svou práci, dokud nebyl začleněn do toho, co popisuje.

Z Lockova dopisu:

„Například, mohl jsem varovat tisíce lidí před probíhajícím sprejováním, (27. ledna), které mělo vytvořit stagnaci vzduchu v údolích the Rogue a Umpqua, a také na velké části pobřeží Oregonu jižně od Florence. Uměle vytvořené období stagnujícího vzduchu je součástí širšího experimentu, který testuje účinnost rozptylování psychoaktivních chemických látek z vysokých výšek. Stagnující vzduchové masy v oblasti dovolují přímější aplikaci psychoaktivních agentů na testovanou populaci. Mám málo kontaktů s oddělením chemie, ale pokud vím, primární rozptylovanou látkou ve zmíněném experimentu je lithium. Probíhající testy mají psychoaktivní/sociální povahu, a moje oddělení v nich hraje druhořadou roli, protože se zabývá sběrem vzorků vody a půdy. Oddělení pro sociologický výzkum však má své pracovníky po celé oblasti, a ti sbírají obrovské množství dat o testované populaci a rysech jejího chování, například konzumentské zvyky, úroveň politické angažovanosti, uvědomování si geoinženýrských programů. Naléhavě vás žádám, abyste informovala své přátele a kolegy o těchto faktech, aby se nevyhýbali pozorování a neodmítali tyto údaje, protože jen tak je možno narušit tento odporný výzkum“

Z druhého Lockova dopisu:


„Rozptylovací oblaka („pera“) obsahují lithium a další psychoaktivní látky. Cílovými oblastmi od 1. března jsou vnitrozemská údolí a pobřežní města jižně od Florence. Během dalších dvou měsíců budou provedeny další sprejovací operace, které zvětší cílovou oblast o oblast hlavního města Portlandu.“

V obou dopisech Locke vysvětluje:„… jsem zaměstnancem společnosti sbírající meteorologická data, a v zastoupení jsem subkontraktorem Státní meteorologické služby (ve středním Oregonu). Při své práci pro zmíněné instituce jsem sbíral údaje, například vzorky půdy, které byly používány pro vyhodnocení přímých sprejovacích operací v posledních třech letech.“

Všimněte si dobře – TŘI ROKY.

Tyto dopisy poslal z důvodu krize ve své vlastní rodině, která … „mi dala poznat inherentní zlo používání lidských bytostí na přírodního prostředí jako laboratoře. Etické úvahy by neměly být nikdy přehlíženy. Bohužel, na mém pracovišti jsou rutinně přehlíženy.“

To, co říká, je součástí toho, co se děje v globálním měřítku: Kompletní absence morálky. Tito experimentátoři jsou schopni bez výčitek svědomí zabít subjekty vedlejšími účinky nebo provést LD experiment (experiment s letální dózou – smrtící dávkou látky)-

Takže, zde jsou fakta: již po tři roky, až do nynějška (červenec 2015) jsou malá města na jižním pobřeží Oregonu – Reedsport, Bandon, Brookings, a malá města v údolích Klamath Basin a Rogue Valley používána pro testování lithia a psychoaktivních látek na pravidelné bázi. Jsou odebírány vzorky půdy a prováděna sociální interview, a jak se můžeme domnívat, jsou monitorovány ii lékařské záznamy, které jsou dnes komputerizovány.

V červenci 2015 jsem začala dostávat zprávy od pozorovatelů i o symptomech jiných než pocházejících z psychoaktivních látek. Tyto symptomy indikují aplikací patogenní složky (vyvolávající nemoc), zejména ve spojení s použitím jistých elektromagnetických frekvencí. I to se dělo v posledních třech letech, jak naznačuje epidemie těžkého průjmu v říjnu a listopadu 2014, která se týkala téměř výlučně žen a fen psů.

Pokud jde o tento měsíc (září 2015), byl proveden další krok v tomto programu přímého experimentování. Až dosud si museli vyrábět povětrnostní inverzi anebo inverzi stagnujícího vzduchu, aby mohli aplikovat lithium a psychoaktivní materiálny přímo na místo. Všimla jsem si nové metody udržování lithiového oblaku na místě, a to poprvé nad oblastí severní Kalifornie, kde vypukly obrovské požáry. I Elana Freelandová se zajímala o to, zda ty četné jemné chemtrailsové linie jsou z aluminia či jiného vodivého kovu, který by mohl mít interakci s lithiem při vojenské komunikaci (viz její Čtyři C: Command, Control, Communication, Cyber warfare; Velení, kontrola, komunikace, kybernetické zbraně.)
Nejprve jsem si neuvědomovala, co vidím: stovky jemných chemtrails skrze lithiovou mlhu. Navzdory dosti silnému větru tato mlha, denně doplňovaná novým liniemi, setrvala na místě několik dní.

V pondělí 29. září byl přímo nad mým městem Reedport  hranatý oblak, který se dostal nad Oregon z bouřkového systému severněji v Idahu. Navzdory pobřežním větrům a obvyklému větru vanoucímu skrze údolí řeky Umpqua zůstal tento oblak na místě po celý den, jako vzkaz volající po rozluštění. 
Další den, v úterý 22. září, kdy jsem jela do Coos Bay v oblasti North Bend v Oregonu učit taiči, geoinženýři napumpovali celou oblast lithiem a nějakou další psychoaktivní složkou. Předtím jsem si myslela, že něco takového je vzhledem k terénu v té oblasti nemožné, protože oblast je zcela otevřená, má rozsáhlé zátoky a říční ústí do oceánu, a vždy odpoledne jsou tu silné pobřežní větry. A přesto tu zřetelně provedli přímo a velmi nízko aplikaci mlhy, a ta držela na svém místě. Nebyla jsem sama, kdo pociťoval kruté a intenzívní symptomy.
Když jsem přišla domů, podívala jsem se na radarové snímky. Byla to přesně táž technika, která byla použita v ohňové zóně v severní Kalifornii. Večer jsem pak dostala vzkazy z Eugene, Portlandu a Vancouveru, o případech silného překrvení hrudníku, kašle, bolestí dutin, bolestí hlavy, extrémní svalové bolesti a letargie. Také přišly zprávy o bláznivém chování a divokých jízdách autem.

Locke měl pravdu. Experiment nad malými městy v Oregonu byl, jak se zdá, úspěšný, a je nyní prováděn po celé délce západního pobřeží USA. Bezpochyby tuto techniku velmi brzy zažije i zbytek světa.

To je ještě daleko horší než manipulace počasí. Jediný důvod, proč může být prováděna taková experimentace bez masového povstání lidí, je naprostá neinformovanost, desinformační kampaně a programování chování, kterému jsme vystaveni. Kdokoli, kdo pracuje ve zdravotnictví, si může okamžitě ověřit, že vzorce těchto symptomů nemají spojitost s žádným přenašečem nemocí.

Doufám, že tento článek bude pro vás podnětem k dalšímu zkoumání a k činu.


Dodatek: 
Co je lithium? Jaké má vedlejší účinky?

Lithium je kov. Je to nejměkčí ze všech kovů, a je zásadité. Je zcela běžné a jeho získávání relativně není drahé. Samotné lithium je vysoce reaktivní a hořlavé. Lithium se samo zapálí a hoří v kyslíku, je-li vystaveno vodě nebo vodní páře. Je vysoce vodivé pokud jde o teplo a elektřinu, a proto je užíváno v bateriích. Nyní je rozsáhle užíváno v geoinženýrství, aby zvýšilo elektrickou vodivost, jako vysoušecí prostředek a jako prostředek k šíření ohně v lesních požárech.

Je vysoce toxické pro živé organismy.

Symptomy vystavení lithiu

Lithum je především látkou nebezpečnou v těhotenství - i ve velmi malých dávkách způsobuje defekty novorozenců, zejména srdeční. Rovněž přechází do mateřského mléka a škodí dítěti.

I když mnohé weby, které varují před lithiem, dělí symptomy na běžné vedlejší účinky a nebezpečné vedlejší účinky, jde o pouhé stupňování účinků. Toxická dávka je malá a každou osobu postihne jinak. Pro některé jedince je i nejmenší dávka lithia vysoce oslabující, a někteří lidé mohou reagovat alergicky. Na předávkování či alergickou reakci neexistuje protijed.


Seznam účinků lithia:
 • Především – letargie. Člověk se cítí těžký a zdrogovaný.
 • Žízeň. Člověk se velmi rychle dehydruje, zejména při přehřátí. Dychtíte po soli. 
 • Trávicí problémy, průjem i zácpa. 
 • Náhlý nárůst váhy. 
 • Bolesti svalů a kloubů. 
 • Cukáni rukou a hlavy, někdy celého těla. 
 • Ztráta chuti k jídlu. Jídlo nemá žádnou chuť. 
 • Mumlavá řeč, rozmazané vidění.
 • Zmatenost, halucinace.
 • Falešná struma (vypadá jako špatná funkce štítné žlázy, ale není to.)
 • Impotence.
 • Endokrinní rozvrat, způsobující velmi silnou menstruaci. Může být zvětšený žaludek, což vypadá jako těhotenství. 
 • Bolest ledvin – ledvinové buňky se stávají dysfunkčními.
 • Akné, bolavé vyrážky na kůži a spáleniny od slunce. 
 • Padání vlasů. 
Zde jsou aspoň dva odkazy na účinky a symptomy požití lithia, je jich mnohem a mnohem více.
česky https://cs.wikipedia.org/wiki/Lithium
anglicky http://www.everydayhealth.com http://en.wikipedia.org/wiki/lithium.com


65 komentářů:

 1. Dakujem ti Orgonet za clanok

  s pozdravom AsgarD

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vím,že malé množství vázaného lithia v nerostech a polodrahokamech může mít pozitivní vliv na šišinku-epifízu,kterou pootevře a podpoří...ale delší působení na 7.čakru se nedoporučuje,zvláště u nepřipravených a méně duchovních lidí.Proto mně velmi nepěkně překvapila tato informace,jak se Lithium začíná zneužívat.Ti barbaři,co to zkouší jsou velmi nebezpeční,větší takto použité dávky jsou velmi nebezpečné pro zdraví a vývoj a zejména duševní a duchovní vývoj člověka.Navíc lithium budou vázat ve větší míře v těchto oblastech i rostliny a tak se dostávat do potravních řetězců(zejména oplodí limenů,citronů i pomerančů váže lithium těsně pod slupkou trochu více...)Proto pozor na potraviny z dovozu!!! Jezme plody ze svých zahrad a pijme vodu ze svých studní.Ti barbaři se fakt neštítí už vůbec ničeho. Váš Védrus,Umbrim z Moravy.

   Vymazat
 2. No to je děs.Klidně to přiznají a vlastně se nic neděje.Měl bych otázku,má cenu octovat ?
  Nebo je nějaká obrana proti Lithiu ?
  Nemám o tom ani páru jak se tomuhle sajrajtu ubránit.

  Hezký den.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neoctuj, hezky se z hluboka nadechni a jdi se probehnout jako ja. jeste pred 3 lety jsem z toho mela depky a furt jsem brecela jak husa. nechtela jsem poustet deti ani ven, no, absolutni hloupost se proti tomu nejak branit. A zas jeden neco od Cayceho.( ale rikala to i Ivca Adamcu), ze , kdyz nemas v sobe zaporne emoce, tak ty sracky zas z tebe vyjdou. A plati to i s nasim kazdodennim otravenym jidlem. Vse pekne vykajdime, jenom v lidech s negativnima emocema se to usazuje.
   pa mirca

   Vymazat
  2. vyměnit vládu.

   Vymazat
  3. nene zrušit vlády na celém světě

   Vymazat
  4. rikala to i Ivca Adamcu), ze , kdyz nemas v sobe zaporne emoce, tak ty sracky zas z tebe vyjdou. A plati to i s nasim kazdodennim otravenym jidlem. Vse pekne vykajdime, jenom v lidech s negativnima emocema se to usazuje.
   Tak s tím bych nesouhlasil,to si může říci tak dospělý člověk,ale řekněte to malýmu kojenci, co do něho narvou naší doktoři závadné vakcíny,jak ten malý človíček si poradí se zápornými emocemi, jak se má bránit?Myslíte, že ten humus co se váže na geny a vraždí mozkové buňky vykajdí???Nebo kojící matka impregnuje své mléko myšlenkou,že to malé má ty jedy vykajdit,ať se nebojí,že dostane od doktorů těch injekcí ještě víc??A Fukušimu také vykajdíme bez záporných emocí,tak možná v dřevěným nebo kartonovým futrále potom.Jo potom už nebudou záporné emoce žádné blaženě přejdem do světla.

   Vymazat
  5. Konečně jsem pochopil osobu ( Ivca Adamcu),její roli zde na zemi,je to výchova budoucích kádrů s přeprogramovaným podvědomím,aby byly schopni, být připraveni na budoucí roli s odblokovanými schopnostmi mozku,kdy plně převezme vědomí,mysl duše kontrolu nad hmotou ,aniž by došlo ke ztrátě , k úniku nechtěných nekontrolovatelných myšlenek.Dochází přitom k paradoxu,že někteří adepti, aniž by se těchto schopností dožili ještě za svého života,jsou a budou vystaveni různým scénářům,i za cenu svého života,aniž by se dokázali svou neodblokovanou myslí bránit.Nemají ještě dar působit na hmotu a ovlivnit negativní dopady parazitů, na organizmus,svůj ale i svých rodinných příslušníků a kamarádů z jejich okolí.Zde mají nastoupit pomocníci( Boha),ale ti všichni ze zástupců i jiných ať už napravených, či zástupců světlých bytostí,ale i jiných kosmických entit, někdy nemají toto šanci uhlídat,a ty všechny, kdo povede potom k zodpovědnosti.Je to náročný projekt,plete se do toho příliš mnoho energii,světlých i černých.Nebo si položme otázku : Má dar paní Adamcová I. mentálně i energeticky zaštítit a ochránit všechny ,kdo ji osloví a následují její lekce?.Přeprogramovávat jejich energetické těla?Nechci nějak zvažovat její roli,kterou na sebe převzala,protože i ona se vyvíjí a bojuje proti energetickým atakům,ale ona má větší ochranu kolem sebe,zástupců z nebe i země,kteří ji posunují v úkolech.Snadno se vše dá svést na následovače, že to byla jejich karma.Považuji to za nebeský, kosmický projekt řešený za pochodu,šitý horkou jehlou.Zatím je to o tom, dostaneš od života a osob facku ,nastav tvář na druhou.,zvládni vsobě emoce a posiluj vyzařování lásky ze srdce.A závadné potraviny,z chemických negací,negativní energie,těch se nebojte ,ty všechny na ten uhnízděný audiášův chlív jednou společně všichni vykajdíme.Aniž by nás to nějak rozhodilo.Chtělo to tak trochu nalít i čistého vína, aby adepti věděli na rovinu do jakého projektu jdou.Ať se jí práce ve výchově daří.

   VítězslavK.

   Vymazat
  6. Obrana proti předávkovaní lithiem. Udržet si zdravý organismus vlastnoručně vypěstovanou stravou,která jediná nejlépe podpoří imunitu,nechávat prokvášet zeleninu mléčnými kvasinkami,tak jako kdysi to dělali naši předkové-takto konzervovali zeleninu(zelí,ale i jiné druhy zelenin),nebát se osolit..sůl je opravdu ,,nad zlato" a ne to,čím nás oblbují(bez soli nebude dobře pracovat žaludek,trávení ..a celkově absence soli vede k poškození imunity a zdraví..)Posilovat čakry a auru klidem,meditací,vyloučit stres. Zdravé tělo startuje vždy vlastní ochranný systém,je samo sobě lékařem a vyloučí samo všechny látky,které tam nepatří.Prostě jít ,,proti proudu" oficiálních kampaní,které nám vytrvale lžou a obracejí vše naruby,pátrat po znalostech vlastních předků,prarodičů á..praprapředků,jež vždy žili s ověřenou moudrostí původních pramenů v souladu s přírodou a vesmírem,těšili se pevnému zdraví až do vysokého věku. Umbrim.

   Vymazat
 3. Stále mi vrtá hlavou jak je o s povolením přeletu těch chemtrailsových letadel přes cizí státy? Nebo se to od určité výšky neřeší, něco jako "mezinárodní vzdušný prostor" ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Žádné zákony na ně neplatí, ani nejsou třeba. Ta letadla totiž "neexistují", to ti řekne každý politik či meteorolog, když se ho na to zeptáš, a když neexistují, není co řešit.

   Vymazat
  2. již jsem to zde psal, létá se v tzv letových hladinách.... FL 23 FL 35 atd.. FL 35 je 35000 stop výška... Aby mohli letět jak je napadne je jim některá vyhrazena, tím se nesrazí z civily.
   Hlásí jen změny výšek při startu a přistávání .... Chápete ? Např výška 11500m - 12000m je jen pro ně a to celoevropsky... Dispeč vidí mašinu co letí v 11750 m a ví.Civil musí letět max 11250 a výš ne...

   Vymazat
  3. Přelety jsou v kompetenci vlády.

   Vymazat
  4. ... väčšina ľudí považuje takéto mračná za normálne - niektorí "pokročilí" a duchovní tam dokonca vidia elfov, anjelov, duchov :-)
   Počuť o tom, že nám je škodené nechcú. A nechcú ani dvihnúť hlavu aby to uvideli. Preto sa celému svetu darí, lebo báchorky a rozprávky človek obľubuje. Kdeže pravdu, z pravdy má strach.
   Toľkokrát som videla UFO za tmy, suseda mi vraví, to nie je pravda, tomu neverím. Ja na to, poď so mnou večer von, ukážem ti. A ona - nechodím večer von, niekto ma prepadne, ublíži, bojím sa... :-) Tak jej vysvetľujem, cez deň nič neuvidíš, ťažko. To nevadí, povie, vycúva, to mi stačí čo vidím. Za cca 5 minút hovoru ju nedonutím aby dvihla hlavu.
   Je ako to zviera, hlavu sklonenú ku zemi, hľadá žrádlo, no a človek robí to isté.
   Že človek na vzostupe, či zostupe ?
   BE

   Vymazat
  5. Mnoho lidí si to nepřipouští, ale armády řídí svět, bohužel - úplně vidím jak večer při drinku sedí generálové námořních flotil a vyprávějí si " Ty Géňo už mě sere jak se na oceánech prohání čím dál víc civilní lodí, ani nato kvůli tomu, nemůžeme pořádně provádět svá vojenská cvičení. Musíme s tím udělat přítrž. Co kdybychom odpálili Konkordii s 4 tis. evropanama na palubě, to by je trochu vystrašilo a nejezdili by tolik loděma." Nato kamarád strýčka Boinga "No to by šlo uskutečnit. Dokážeš si představit v tisku tolik mrtvých konec ? heh ... To musí být hodně chytře odpálené. Mno a aspon pribude víc lidí v letadlech, i když tam jsme taky trochu pár tisíc lidí popravili." a na to strýček Sam " Aspoň budou sedět doma víc na prdeli a nebudou nám toliko kecat do politiky. Připráškujte je trochu Lithiem ať se trochu skrotěj. Už mi lezou až na prdel a tam mám ty velké jebáky, tak nechci aby mi je ohmatali." Strejda Boing na to "No vpohodě, dyk máme ty dokonalé HAARP a radarové systémy, hezky si to připravíme, přez náš centrální počítač umělé inteligence." Debata končí při odchodu se ještě mezi sebou ptají :" Jo chlapci a co ta Venuše, už jste tam začli stavět podzemní města? " Jen tak pod fousy jeden z nich pronese. " Jop, jde to jak po másle. Naše fondy pobírají už 98 procent veškerých dostupných aktivit na Zemi. "

   Vymazat
  6. Orgo tak to si kápnul na dobrý článek a současný. Děje se to i teď, možná i v EU.

   Vymazat
  7. milý orgo,

   tady opravdu pomůže pouze probuzení každého,nebo aspoň desetiny lidí na planetě, vědomého navázaní kontaktu se svým bohem Já jsem. To lithium je tady a reaguje s chlorovanou vodou v našich tělech na nevylučitelné kovy. Spíše tudy vede cesta, najít ODBOURÁVAč!!!

   Vymazat
 4. Re:JayBee - skus projít archívy článků, třeba i mainstreamových plátku z doby, kdy se ještě jednalo o vstupu ČR do NATO. A tam najdeš různé kapitoly, které bylo třeba podepsat vládou, a ministerstvem obrany. Taky tam najdeš možná i kompletní znění (asi jenom v AJ) protokolů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. jo ty sionský měli jako vzory a podle nich protokolovali i Lisabon, Kjótó a další svinstva proti nám Evropanům.

   Vymazat
 5. Holt jsme ve víru klimateroru, holt sprejují alkalické prvky včetně lithia. Holt někdo sabotuje likvidace temnářských platforem: Aolian: Ve víru klimateroru a jiné zážitky (článek zde ze 7.5.2012).
  Ty případy, že se rodí děti se srdečními vadami, jsou i v ČR.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. mám takový silný pocit, že je to všechno jedna velká blamáž,abychom se upnuli na falešné naděje, které nám různí hlasatelé či guru vtloukají do hlavy. Lidé se na základě toho čehosi spoléhají na cosi, a temnáři zatím mají klid na svoje rejdy za našimi zády. Jde o naplánovanou depopulaci. Ale že se bude týkat vymírající Evropy, to by mě ani ve snu nenapadlo.

   Vymazat
 6. http://www.bionebe.cz/212,0,lithium-jako-doplnek-stravy.html
  jsou to skřeti a přikláním se k tézi, že experimentují celoplošně, i tady v ČR. Kdo je dobrým pozorovatelem a nejen oblohy, musí mi dát za pravdu. Už v to tzv. chemtrails nebudou jen prvky dosud známé.
  Jen nechápu vědce, lékaře, politiky apod, že jsou vůbec neteční. To už jsme homo rabidus?!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud si chtějí udržet dobře placenou práci v oboru, musí se podrobit diktátu těch, co je platí byť zprostředkovaně

   Vymazat
 7. Kdo vi ? Pomaha proti tomu detoxikace?
  Orgonitky mam vsude i venku.
  Mam polovicku priznaku , take caste srdecni aritmie.
  Vysetreni lithia se dela laboratorne v nemocnici.Delaji ho pouze tomu, kdo byl v blazinci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. takže nás tam asi stejně skončí většina a ještě o nás budou prohlašovat že jsme méně cenná rasa

   Vymazat
  2. Ano, pomáhá, ale je to furt dokola. Budete se detoxikovat a oni do vás ty jedy budou průběžně pořád doplňovat. Já bych zde přítomné rád upozornil na zázračný účinek vitamínu B3 (niacin, a nikoli forma niacinamid) o kterém jsem se dozvěděl. B3 v čisté formě v dávce min. 100 mg způsobí na cca 1 hodinu trvající zrudnutí kůže a pocity svědění - mám to již odskoušené. To proto, že to aktivuje a odčerpává v těle usazené toxiny a i takové věci jako záření. V poněkud sofistikovanější podobě to dnes používá Scientologická církev a program Criminon - absolventi příslušných organizací do sebe sypou B3 a další vitamíny, minerály, zeleninu i ovoce a další výživové programy + saunují se (pocení zesiluje detoxikační účinky. Podle mých zjištění B3 funguje jako jakési buněčné projímadlo. Nutí buňky vylučovat v nich uložené toxiny. Program trvá 2 týdny až měsíce (u těžkých feťáků léčených držákem metadonem) a během toho se absolventi zbaví všech toxinů v těle. Co vím, projevy zbavení se toxinů v těle vypadají tak, že při dávce 4000 - 5000 mg čistého B3 se již nedostavují žádné reakce - recipročně k tomu se ale musí brát i ostatní látky, aby nebyla porušena biochemická rovnováha v těle, což může být velká chyba. Výživové programy jsou sestavovány dle děl lékařky Adelle Davisové a jiných kapacit. Je o tom i celá kniha. Další zajímavostí, kterou jsem z jiných zdrojů se dozvěděl je, že B3, asi i ve formě niacinamid, výborně funguje na zbavení se schizofrenie, a proto jej nemají rádi farmaceutické firmy. Někde jsem četl i článek o tom, jak skvěle vyhlazuje pleť ženám a proto jej nemá rád kosmetický průmysl. A ještě si vzpomínám na práci jednoho doktora, který vysoké dávky B3 používal úspěšně při léčbě alkoholiků... Všechny ty informace o B3 jsou však mainstreem tiskem ignorovány, nebo i zesměšňovány. Faktem je, že již od cca roku 2000 jej v našich lékárnách v čisté podobě neseženete! Proč asi? Protože ohrožuje něčí zájmy! Oficiální tvrzení o kterém jsem kdysi slyšel, je, že ve vysokých dávkách je toxický. Uvažuji, že se zapíši na příslušný program Scientologické církve, ale je do drahé (což mi zase tak moc nevadí). Pak prý stačí denně si brát udržovací stovku B3 až do konce života... Vitamín se stále ještě dá sehnat na netu (jak dlouho ještě?).

   Vymazat
  3. Pokud brzy nepadne kabbala tak asi už dlouho ne

   Vymazat
  4. Super, DEKUJI za odpoved.
   Kabala je uz v planu vyhlazeni a uz se deje...To bude ocista !

   Vymazat
 8. odpoveď na tie body:
  1.Ano
  2.Ano
  3.Ano nepravidelné striedanie hnačka,zácpa krátkodobo inak normál
  4.asi nie priberám postupne
  5.Áno
  6.Áno
  7.Nie
  8 .a)Nie,b)občas
  9.a)Ano b)nie
  10.Neviem čo to je nerozumiem
  11.asi vekom Neviem
  12.som muž ale brucho mám stále ako tehotný a pivo nepijem ani alkoholické nápoje už viac ako 5 rokov
  13.občas
  14.a)Ano b)Ano c)nie opalim sa do hneda
  15.Keď mám krátke nepadajú keď som mal dlhé po lopatky my vypadávali

  Neviem ale takéto testy by mali byť vypracované ministerstvom zdravotníctva pre obvodných lekárov ktoré by sme mali vyplňovať pri návšteve lekára.

  OdpovědětVymazat
 9. K tým preletom o to sa postarali hneď ako sme sa stali členom NATO a tým sme vlastne stratili prehlad kto nám lieta nad hlavami alebo ešte skôr za "Humanitného bombardovania" Srbska keď im povolil Lahváč prelety? Teraz už je to jedno kto to bol mali by sme v prvom rade vystúpiť z NATO a vzdušný priestor si kontrolovať spoločne CZ,HU,SK a PL neviem moc im neverím najviac kolaborujú s Anglosasmi.

  OdpovědětVymazat
 10. Dobrý den.
  A co zkusit homeopatické lithium? Někdy se tento postup v homeopatii používá.

  OdpovědětVymazat
 11. Mohl by mi někdo ze zdejších vysoce fundovaných čtenářů nebo autorů polopaticky vysvětlit, jak je možné dostat do vzduchu vysoce reaktivní alkalický kov a udržet ho tam?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak vyplývá z článku, přesné know how nemá ani odhalitel lithiového sprejování, který pro klimateroristy přímo pracuje; ví, že to probíhá, podrobnosti nemůže vědět, protože pracuje v jiném oddělení, a informace jsou přísně departmentalizovány.
   Pokud by se někde našel vysoce fundovaný klimaterorista/odhalitel, který by mi/komukoli přesný způsob jejich manipulací s lithiem prozradil, pak to s radostí a polopaticky (pokud to jde) předám všem čtenářům (:-))) Bohužel, v oboru klimaterorismu se whistlebloweři vyskytují velice vzácně, neb zrada se trestá známým způsobem. Dane Wigington má o tom článek, jestli čtete anglicky.

   Vymazat
  2. To chceme asi příliš, ale možná se někdo nakonec obětuje pro celek, lidstvo.

   Vymazat
 12. Senát USA potvrzuje, že chemtrails jsou reálné a zabíjí nás
  http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/3223-senat-usa-potvrzuje-ze-chemtrails-jsou-realne-a-zabiji-nas-co-rikaji-konspiracni-teorie-ted

  OdpovědětVymazat
 13. Tyhle mraky jsou rozpustný i octem ředěnou kyselinu citronovou (1:8 až 1:10),tavenina ze sypký žere všecko.Samotnej ocet jsem nezkoušel.Jestli je citronan lithný nebo octan lithný(a další výsledný složky) nějak škodlivej,to nevim.Ale vyvařit něco,s čim to chytne,by moh bejt slušnej nářez.

  OdpovědětVymazat
 14. Přelet letadel je prostý, většinu letadel vlastní Boing, což je největší vojenský prodejce zbraňových systémů. Další letadla která jsou připravena na postřiky, jsou rozmístěna na letištích NATO. Proto NATO chtělo do Egypta, Evropy a k rusku atd.
  Není to všechno, používají se speciální chemtrails i z lodí, projíždějící Pacifický a Atlantický oceán. Odpařováním z mohutných komínů, neustálou trasou sem a tam, dokáží vytvořit také velké oblačnosti chamtrailu.
  Drogy a psychotropní látky mezi lidi, se rozvážejí i auty a loděmi na trhu za ně pak lidé platí ještě penězi.
  Ovšem dělat pokusy na obyvatelstvu jede na plné pecky, protože již mají funkční dokonalý internet, který dokáže sledovat vpodstatě všechno a každého. S propojením infra snímků družic. Dokonce společnost Iridium, která rozjela satelitní telefonování, zdokonali satelitní průzkum na max., dokáže skrze 3 satelity nahlížet i 100m pod zem.
  Až se lidé probudí a uvědomí si to, že své duše již dávno nevlastní, bude pozdě, protože hra zvaná válka proti lidem, již dávno začala.
  Udivujemne však, že o tom zatím mlčí i Ruská vláda.
  Řídí to zřejmě samotný globální prediktor.
  Who is it ? Nikdo neví ? Myslím si, že budeme opět překvapeni.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Putin je pouze jedno ze dvou křídel GP a hraje tudíž podle jeho not co má. Bude velmi zajímavé, zda se někdy provalí, kdo GP vlastně ve skutečnosti je.

   Vymazat
  2. Putin není jedno z křídel GP. GP jsou temnářská vrchnost mimozemského původu hrající si na bohy. Jsou to samozvaní naplňovači matrixu, ale jejich čas se krátí.

   Vymazat
  3. jsou to padlí duchové v čele se satanem napadají posedají vybrané lidi (zvláště v politice, byznysu, ve vojenství a justici) a ti pak konají pod jejich přímým vlivem to jsou totiž ti vaši mimozemšťané :-)))) satan jasně řekl že nad námi bude mít konečnou moc pokud přestaneme věřit že existuje a že nám programově cíleně škodí. A mimozemšťani se mu do toho "oblbovacího krámu" náramně hodí :-))))

   Vymazat
  4. K Anonymnímu: 4. listopadu 2015 18:04
   Náramně se odhalujete, jak si hrajete na chytrého...

   Vymazat
 15. Protijed na lithium - Užívání taurinu může snížit hladinu lithia v organismu. To by mohlo zvýšit nedostatek lithia v těle a způsobit závažné nežádoucí účinky. Promluvte si tedy nejprve se svým lékařem, než začnete používat tento produkt, pokud musíte užívávat i lithium. Dávka lithia pak musí být pozměněna.
  Taurin je v energetických nápojích, mase, rybách. http://www.ceskaordinace.cz/taurin-ckr-1058-6920-0q-zn%C3%A1mky+autismu.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mega Taurin je u nás k dostání v tabletách (např. od fy TwinLab). Viz vyhledávače. Je to neesenciální aminokyselina podporující prokrvení mozku a optimalizující přenos nervového vzruchu. Ale asi jen na krátkodobé užívání. V tom balení je cca 50 tablet.
   Tzn. čím více geoinženýringu s lithiem, tím více lidí bude jakoby "příjemně uklidněných" s neprokrveným mozkem a pak se jim asi nebude chtít odkrývat tu zakrývanou pravdu. Vždyť dokonce chtějí vyvolat válku, jen aby zabránili tomu masovému duchovnímu probuzení.


   Vymazat
 16. Děsivé je, že to musela posvětit vláda našeho státu a nebo na to nemá vůbec vliv. A naše stíhačky jsou jen drahé hračky velkých kluků, aby nevyšli ze cviku, když tu máme v tomhle oboru takovou bojovou tradici. Na chemáky je stejně nikdo nepošle.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně jste na to kápl/a - naše stíhačky jsou jen drahé hračky velkých kluků, aby nevyšli ze cviku, když tu máme v tomhle oboru takovou bojovou tradici :-)))))

   Vymazat
 17. 2. listopadu mě podobný humus na obloze znervóznil při jízdě do Č.Budějic. Už 1. listopadu jsem sledoval divné chemostopy. I při "naprosto" čisté Blue Sky, krásné modré slunečné obloze, si při použití svářecího sklíčka člověk říká - tohle není dobrý... to co je tam za divné šmudly člověku prostě musí přijít divný. Něco dělají i u nás.

  K Blue Sky - přes dva roky sleduji zejména krásně vymetenou oblohu. Ale přes filtr jsou vidět odporný věci. Blue Sky prostě je iluze. Za dvacku v železářství kupte svářečský filtr č.13 a povině čumět na oblohu. Pravda, zemřeme stejně, ale ne hloupí.

  Petr

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj Peter a co na oblohe vidiet pri nasadeni zvaracieho filtru c13 ?

   AsgarD

   Vymazat
  2. oni ale chtějí smrt většiny uspíšit. Když už to dělají odsuzuji jejich barbarské způsoby humanitárního bombardování, islámských zvěrstev atd. Budou se ty zlé opice u moci jednou tuze ze svých zvrácených zločinů zodpovídat a pak budou uvrženi navěky do jezera ohně a síry. To ujištění tady máme. Země bude také obnovena. Takže se zase nemusíme až tak obávat, že všechno definitivně vinou těch hnusob ve vládách skončí.

   Vymazat
  3. Zdravím,u nás(Sečská přehrada)také podivné sprejováníˇvyfotila jsem to, jenže nevím jak poslat bohužel) hlavně 30.10.-1.11. i 2.11.,jinak sprejují stále i včera o 106,copak zase mají v plánu......aby utlumili demonstrace?oblbli opět lidi?uvidíme.....:)M.

   Vymazat
 18. Opět další dezinformace použití lithia je v evropě používáno minimálně 5 let, lze dokázat z lab. testů deštové vody a zeminy. Lithium je velmi nestabilní kov, čehož se hojně využívá v průmyslu jako iniciátorů chemických reakcí atd., který reaguje téměř ze vším v atmosféře bud na oxidy, nebo soli. Rozhodně bych se spíše obával hliníku, baria a stroncia (součást vyhořelého paliva z at. elektráren), dále nanobotů_morgelony (na netu jsou krásná videa jak kolují v krvi, nebo jsou zaseklé ve tkáni a po elektromagnetickém impulsu vše okolo rosekají na kaši_to má budoucnost) a v neposlední řadě zapojení sociálních inženýrů, kteří záměrně testují přidávání látek měnící osobnost. Pokud jeden stát pohnojíte, aby se choval nemocně, apaticky a druhý agresivně, pak výsledek bude dle matrixového předpokladu, ale není to tak jednoduché k aktivaci musí dojít na uzemí daného státu a ne, že vítr to zanese jinam o to zase postarají korporace, které doporučí vhodné složení potravin pro danou zemi (že by to bylo povědomé?, je nutné cílit zejména na lidi ne na přírodu jako celek což potvrzují případy potíží u lidí a psů, kteří maji často stejnou stravu jako člověk). Po celém světě se sbírají vzorky DNA pak už bude jednoduché zacílit třeba oblíbené slovany a trochu jim, ten vzdorný charakter poničit. Takže nemůžeme přiznat sprejování jako součást geoinženýringu a pokud ano tak řekněme i B, že armáda to nedělá zadarmo, ale testuje další zbraně. Budou s tím lidé souhlasit_asi ne, tak bude lepší dále mlžit. Kdo se o problematiků zajímá, ví že už se kola rozjeli a zastavit je nemožné, budeme sledovat nárůst demence včetně autistů, lidí s chronickými nemocemi zažívání a ledvin a cukrovkou způsobenou poškozením jater, v tomto jsou velmi úspěšní. A jakou chřipku letos budeme mít, příroda je tak jednoduchá, že vždy pravidelně přijde ve stejném období ? To pravidelně je tam důležité Je to taková novodobá důchodová reforma a hra kam lze až zajít. Alespon chudáci bankéři, něco ušetří na penzijních fondech. Vítejte v matrixu, vaše práva Vám byla v zájmu bezpečnosti odebrána.

  jandera

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dík za info. Mohol by si popísať viac aj bližšie. Verím, že presne tak nejak sa to snažia robiť ...
   Už pred časom sa podobne témy vkladali do seriálu, vtedy ma to šokovalo, akú dobrú fantáziu má scénarista... dnes sa tá fantázia krok za krokom napĺňa....

   Vymazat
  2. Není potřeba se bát,neexistuje žádná nemoc, která by měla 100% účinnost, vždy se najde dostatek imunních lidí, kteří jim budou zatápět a provokovat, to že testy probíhají je nepochybné, ale ne všechny chemo stopy obsahují tyto psychofarmaka,vždy jde o plánovanou oblast, která je pak pečlivě hlídána. Vlády budou vždy souhlasit s přelety a testy, ono ovcím se dobře vládne a taková zombí,která jen chodí do práce za kus chleba je pro ně ideální a ráda se podvolí i NWO. Lidem bych doporučil neustále se učit, prostě trénovat mozek ono vše jednou "docvakne" co dělat a co ne. Nejhorší je lidem dát přímou pomoc (je to podobné jako dávat negrům jídlo, nebo je naučit si je vypěstovat, ulovit atd.)

   jandera

   Vymazat
  3. Scénárista si to z palce jistě nevycucal. Jistě byl a stále zřejmě je zednář, sionista nebo dokonce satanista. Proto měl informace, na které běžný člověk nedosáhne ani omylem.

   Vymazat
 19. Mám radost, že se tu ozvalo plno lidí, co se zajímají o tyto informace a hodně vědí. Kdokoliv dáte dohromady aspoň krátký článeček o něčem, čemu rozumíte, pošlete, s radostí zveřejním pro informaci všech. Vidím, že jsou tu odborníci na ledacos.

  Jinak, nebojte se lithia, ono je to přesně jak to vystihla mirča výše, pro jistotu vkládám:

  Anonymní2. listopadu 2015 17:36
  Neoctuj, hezky se z hluboka nadechni a jdi se probehnout jako ja. jeste pred 3 lety jsem z toho mela depky a furt jsem brecela jak husa. nechtela jsem poustet deti ani ven, no, absolutni hloupost se proti tomu nejak branit. A zas jeden neco od Cayceho.( ale rikala to i Ivca Adamcu), ze , kdyz nemas v sobe zaporne emoce, tak ty sracky zas z tebe vyjdou. A plati to i s nasim kazdodennim otravenym jidlem. Vse pekne vykajdime, jenom v lidech s negativnima emocema se to usazuje.
  pa mirca

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. súhlasím, s pozitivnou rezonanciou - vibráciou, ide skoro všetko preč.
   Posiluj čo chceš, nie, čo ti núkajú... BE

   Vymazat
  2. no pokud budeme kajdit i krev a střeva bude hůř

   Vymazat
 20. V Žiline v Nedeľu, 1.11. 2015 v priebehu po obedia od 14,10 - 16,30 preletelo a sprejovalo cez 40 lietadiel. Použili tri rôzne "látky" čo bolo poznať farby "mrakov" čiar.

  OdpovědětVymazat
 21. To se tedy podívejte, co se sprejuje za velkou louží. Je to v angl., ale jsou tam fotky. To byl měl okomentovat Aolian.
  http://earth-liberation-movement.blogspot.cz/2015/11/chem-webs-spotted-falling-from-sky-this.html

  OdpovědětVymazat
 22. Podivejte se na streamu cz Seznam.cz vychází porad A Dost. Poslední dil se věnuje drogistického - šampony, zubní pasty, midla gel. Tuna sajrajtu chemického rakovinotvorneho. V některých případech i jedů.
  Nebo si přečtěte na zadních obalech paštik a balenych salámů v Tescu kolik chemikálií obsahují. Napočítal jsem v průměru kolem 7 - 9 éček na kus výrobku . To samé sladkosti a levné sušenky. Nekupujte to,
  nepodporuje to. Jsou to vesměs jedy, co pomalu ničí orgány.

  OdpovědětVymazat
 23. Na co je neuvěřitelné roznášení lithia a další hysterické geoinženýrské pokusy na záměrně vymezených územích?
  ..."Myslím, že jsem se právě stal svědkem kvantového nasazení Antitransformačního teroru. Místo vysokovibrační transformace ve fotonových pásech energie vedoucí k zániku invazních technických aspektů a přerodu naší planety do Vyššího vědomí života je zde striktně až hystericky udržováno nízkovibrační prostředí předimenzované ohlupujícími sítěmi, které naopak podporují bujení technoaspektů a srážejí svět přírody na kolena".
  In: Aolianův článek ze 30.1.2014

  OdpovědětVymazat
 24. pocasi aktualne
  de.sat24.com

  OdpovědětVymazat
 25. Dnes je 7.11.2015 a jsem přesvědčen, že ta tuna oblačnosti připravovaná nad Evropou od pondělka do pátku, i v nočních hodinách, jsou cíleně aplikované nanočástice bůhvíčeho. Naprosté bezvětří několikadenní na územím celé Evropy, zvýšený počet letadel, nasazené byli i černé letadla nejspíše NATO. Pozoroval jsem z Orlických Hor celý týden, neustálé roztahování šedočervěně až černého oparu české nížině. Neustále doplňovaný chamtrails a zaplnování prázdných míst bez oblaků, chamtrailsem. Jedno letadlo se ve ST a ČT pravidelně otočilo CT i PA, na stejných místech a zanechalo mohutnou stopu na obloze. V pátek se zřejmě odpařovaním udržovala tahle hnusná mlha i dnes v sobotu, opět bezvětřím.
  Zajímavá byla reakce lidí, kteří o tom neměli ani páru, samotným jim bylo divné a pozastavili se nad tím.
  Lidé, kteří to vnímají, je asi jisté, že jsou ve vzduchu opět rozesety sračky. Za jakým účelem velkého experimentu, neustálého ničení zdraví přírody a lidí. Věřím že tím opravdu zkracují životy a berou lidem i to poslední co nám zbívá a to hojivé Slunce a naší možnost se rozvijet v transformačním procesu, k vyššímu poznání reality.

  OdpovědětVymazat
 26. Zde je odkaz na relativně nový článek ze 6.11. o geoinženýringu. Více objasňuje ten, kdo s tím má co do činění:
  http://www.geoengineeringwatch.org/why-are-they-spraying-answers-from-an-insider/

  OdpovědětVymazat
 27. Toto je jeden z nejlepších článků o geoinženýringu (JEDNÉ Z FOREM ANTITRANSFORMAČNÍHO TERORU NA ZÁMĚRNĚ VYMEZENÝCH ÚZEMÍCH) z poslední doby.
  Díky za Vaše překlady a za Vaši práci. Věřme, že k vyššímu poznání reality se navzdory teroru dobereme.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.