17. července 2009

Ještě Eckhart Tolle: Odpovědnost za svět

Zde je malá ukázka z přednášky Eckharta Tolle - přepis krátkého videa z jeho TV, kde odpovídá na otázku odpovědnosti. To je téma, které mě taky trápí, podobně jako toho hocha, co se na to ptá. Jak můžeme převzít odpovědnost za svět, ve kterém žijeme? Času není nazbyt, planeta již pravděpodobně nebude čekat další stovky let, než lidé projdou pomalým procesem transformace vědomí prostřednictvím utrpení...

http://www.eckharttolletv.com/#
(Je to video č. 3 na uvedené stránce. Dávám to nejprve anglicky, kdo by to chtěl sledovat, a pod tím česky. Otitulkovat nejde. Přepis a překlad Orgonet.)
(Update 28. 7.: Mažu anglický text.)


Otázka osobní odpovědnosti

Posluchač:
Myslím na budoucnost země, na vývoj lidstva a podobné věci, a občas mám velký pocit odpovědnosti. Můžete něco říci o odpovědnosti?

Eckhart Tolle:

Ano, je to podivné slovo. Mělo by se zdůraznit, že když se na něj díváte (responsibility), vypadá to, jako by šlo o schopnost odpovídat ... Takže, za co máte převzít odpovědnost ... Za prvé, znamená to převzít odpovědnost za stav svého vědomí, které určuje, jaký svět vytváříte. Vy, protože vy jste lidstvo. Lidstvo není abstraktní pojem, který neexistuje, protože lidstvo je lidská bytost. Vy jste lidstvo.

Takže abyste jako lidstvo převzali odpovědnost, musíte nejprve převzít odpovědnost za svůj stav vědomí. Protože pouze nemocný nebo dysfunční stav vědomí produkuje nemocný nebo dysfunkční svět. Slovem svět myslím lidmi vytvořený svět, který byl vnucen tomu, co zde na planetě již bylo. Na planetě, která je potenciálním rájem, neuvěřitelným šperkem, bytostí s velkou inteligencí – od níž nejsme odděleni – ale ta bytost prochází procesem přechodu. A každý proces přechodu je kritický – může to nebo nemusí fungovat, a v tom případě bytost musí jít jinou cestou. Ale váš stav vědomí určuje, jaký svět vytváříte, jakou činnost konáte a jaké následky vaše činnost má.

Takže mým hlavním úkolem zde je zabývat se příčinou dysfunkce, která spočívá v lidské mysli, dysfunkcí lidské mysli, která je někdy v zenu nazývána nemocí lidské mysli. Takže jak to vidím já, a každý, kdo se učil historii, o tom nemůže pochybovat, v lidech je hluboko zaseta dysfunkce, která je zde již po tisíce let, a pokud v ní nedojde k posunu, pak nás tato dysfunkce zničí. Pravděpodobně nezničí planetu, protože planeta má ohromné zdroje, ale bude jí chvíli trvat, než se vzpamatuje.

Vše, co musíte udělat, je zejména převzít odpovědnost za stav své mysli teď. Teď. A o tom je celé toto učení. Jaký je stav mého vědomí v tuto chvíli? Vytvářím rušení? Vytvářím negativitu? Vytvářím konflikt nebo utrpení pro sebe či ostatní? Vytvářím vnitřní znečištění? Znečišťuji tu nádhernou bytost, kterou jsem? Nepřetržitým, absurdním pohybem myšlení, které vytváří negativní emoce, vytváří celou entitu, která je iluzorní, a kterou nazývám Já.

Takže převzít odpovědnost, k tomu potřebujete být ve stavu probuzení, kdy si můžete říci: OK, teď přebírám odpovědnost.

Někteří lidé vůbec nevědí, že je možnost převzít odpovědnost. To proto jste tak důležití. Každý, kdo si to uvědomuje, to jest vy, je počátkem transformace světa. Nevím, kdo první vymyslel tu slavnou větu, co v těchto dnech často slyšíte: Musíte být změnou, kterou chcete vidět. Musíte ji ztělesnit. Ale není prvotní to, co činíte, je něco prvotnějšího, a to kdo jste.

Kdo jste, to je stav vašeho vědomí. Cokoliv děláte, plyne odtud. Takže vaše odpovědnost je prvotně transformovaný stav vašeho vědomí právě teď. Jakmile pochopíte, že v tom je vaše odpovědnost, tak už to víte.

Lidé, kteří ještě nejsou na té úrovni, si to neuvědomují, a to je v pořádku, nemůžete očekávat, aby celý svět již byl na tomto stupni. Stačí, že převezmete odpovědnost vy, s vědomím, že je ještě několik milionů ostatních, kteří nevědí, že mohou převzít odpovědnost, protože žijí v takové nevědomosti, že vidí veškeré zlo v ostatních ... To, co vidí, je zlo v nich samých. A v polovině světa vidí své nepřátele. A všechno je z toho.

To je v pořádku – pouze ti, kteří jsou toho schopni, jsou žádáni, aby převzali odpovědnost. Ale i ti, kteří jsou ještě naprosto nevědomí, na jednu stranu nevědí, co dělají, jak řekl Ježíš na kříži: „Nevědí, co činí.“ Jinými slovy, jsou v moci nevědomých sil, nevědomých mentálních emočních proudů. Nevědí, co dělají. Nemůže se po nich žádat odpovědnost. Ale lidé řeknou: „Cože? Měla by být po nich požadována!“ Ne, nemohla, protože nevědí, co dělají. Avšak fakt, že nemohou být odpovědní, neznamená, že netrpí následky své nevědomosti. Takže vytvářejí utrpení. A utrpení je vlastně oheň, který spaluje ego. Kolektivní ego i osobní ego.

Je to dlouhá cesta, pomalá cesta, bolestivá cesta. A existuje zkratka, kterou vytváří e kterékoli duchovní učení. Bolestná cesta, dlouhá cesta. Probouzení. Více a více utrpení. Planeta možná nevydrží tak dlouhý učební proces lidstva. Takže jestliže se učební proces lidstva nezkrátí, dá se pochybovat, že zda planeta dovolí lidstvu dále se učit skrze utrpení po dalších 500 let nebo jen 300 let nebo jen sto let. Takže tohle je vaše odpovědnost za to vše ... Děkuji.

1 komentář:

  1. http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=61065408
    - tady je to otitulkovane

    OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.