13. listopadu 2012

Vy měníte svět

Toto poselství Archanděla Michaela vnímám jako osobní vzkaz, a možná se bude hodit i jiným ... Cítím se být mezi těmi, co na sobě nepozorují velké změny, ale moc by je chtěli a potřebovali, a tak trochu, i když ne úplně, mávají rukou nad meditací, modlitbou ... Zkusím to napravit tak, jak říká Michael.
Orgonet


Archanděl Michael skrze Rona Heada: Vy měníte svět

http://oraclesandhealers.wordpress.com/2012/11/13/you-are-changing-a-world-channeled-by-ron-head/#more-2181
Překlad: OrgoNet

13. 11. 2012

Je téměř zbytečné vám říkat, že dnešní zatmění Slunce zvýší energie, které vás pohánějí do stále vyšších verzí vašeho já. Možná pro ty, kteří zatím na sobě nepozorují velké změny, bychom měli vyslovit pár doporučení a připomínek.

Protože máme pohled na vás z perspektivy, které jste v mnoha případech ještě nedosáhli, nejprve vám říkáme, že vidíme to vaše já, které zatím nejste schopni vnímat.

Vidíme světlo, které vy ještě vidět nemůžete, a vidíme osoby v rovinách a dimenzích, které se ještě neprojevily ve vašem vědomí třetí dimenze. Tento stav bude však jen krátkodobý.

Ptáte se, zda je nějaký způsob, jak si zkrátit zdánlivé čekání. Říkáme zdánlivé, protože skutečnost je taková, že změna již je provedena. To, co je třeba, není zkrácení času, ale expanze vědomí. Nezdá se vám to logické, moji drazí?

Nebudeme vám zde zavádět žádné nové myšlenky. Všechny ty věci už znáte a máte je k dispozici už dávno. Ale chceme zdůraznit, že pokud je budete aplikovat ve vaší současné situaci, mohou přivodit v rámci dní to, co by ve vaší minulosti mohlo trvat celý život. Seznam je poměrně krátký, a mnozí z vás možná mají sklon nad nimi mávnout rukou. To nevadí, vaši vůdcové, andělé a vyšší Já vás i tak provedou vším. Ale pokud byste třeba spěchali … a teď se trochu usmíváme, protože vy spěcháte pořád … možná byste mohli se mohli těmto věcem trochu více věnovat.

Využíváte každé příležitosti k meditaci, kontemplaci, vizualizaci a upřímné modlitbě? Máme na mysli modlitbu, kterou cítí vaše srdce, ne něco, co jste se naučili nazpaměť. Vizualizujete si vdechování Stvořitelova dokonalého světla do své korunní čakry, a jeho vedení systémem čaker a do celého těla? A vidíte, jak potom to světlo sestupuje až do nitra vaší požehnané Gaii? Díváte se hluboko do svého srdce a prosíte o vnitřní změny, které si přejete učinit? Dělejte tyto věci, a budete dělat pokroky obrovskými skoky.

Proste, aby to nové bylo včleněno do vaší bytosti snadno a lehce. Proste z citu svého srdce o věci, které jsou důležité pro vás, a ne o ty, o nichž slyšíte zvenku, že jsou žádoucí. Pak, drazí přátelé, jak jsme již mnohokrát řekli, odevzdejte svou cestu a připusťte. Připusťte nám, a připusťte sami sobě, že ty změny jsou možné. Očekávejte zázraky. Ale odveďte své myšlení od výsledku. To zastaví vaše neustálé pocity jako „Ještě tam nejsme?“ a „Ach jo, nic se neděje, určitě dělám něco špatně.“ Neděláte nic špatně. Měníte svět.

Dejte sami sobě aspoň malý kousek důvěry, kterou dáváme my vám, že uspějete v tom obrovském počinu. Váš Stvořitel by těžko chtěl, abyste uspěli v tak božském poslání, aniž by zajistil, abyste mohli uspět, nemyslíte? Dovolte sami sobě být božskými bytostmi, kterými vpravdě jste.

Kráčíme s vámi v každém okamžiku a chráníme každý krok, který činíte. Prosím, vnímejte naši přítomnost a proste o pomoc, kdykoli ji potřebujete.

Opět k vám promluvíme, mi nejdražší přátelé. Dobrý den.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.