15. listopadu 2012

Daniel: Nové, dosud úplně neznámé informace

Zdravím Orgonete !
mám pro Tebe tip na vysoce zajímavé materiály na téma Podstaty času a Časových linií, Geoinženýrství, Chemtrails, ale i Vzestupu. Jsou zde sděleny jak některé dosud úplně neznámé informace a zjištění, tak aktuální dění kolem nás, je dáno do celkového kontextu. Autorem je člověk, který byl rovněž účasten nechvalně známého projektu Montauk, avšak nejde o žádného z dosud (již na internetu) známých přeživších účastníků tohoto projektu. Uvedené materiály jsou zatím pouze v AJ zde http://www.soldierhugs.com , viz soubory v PDF. A to je důvod mého dopisu. V redakci našich stránek nemáme prostor k překladu těchto PDF do češtiny. Protože je zde významný tematický průnik s Tvým blogem a na rozdíl od některých jiných webů své články nabízíš zdarma, stejně jako náš web, upozorňuji na tyto materiály přednostně Tebe.
S pozdravem Pavel N. za Rahunta.cz

Orgonet: 
Velice děkuji, je to skutečně nanejvýš zajímavé, a znamená to další posun v našem vědění.
Objevil se člověk, insider a nezávislý badatel, který píše pod pseudonymem --daniel, a přináší zbrusu nové informace a souvislosti. Postupně je budu překládat. Zdá se, že web http://www.soldierhugs.com/, kde jsou publikovány, funguje teprve krátce - příspěvky jsou z listopadu t.r.
Pro začátek překládám nejkratší z danielových dosavadních příspěvků, který se nám tématicky právě hodí, protože se snažíme šířit povědomost o nejnovějších technologiích, a lidé na to jaksi nechtějí slyšet. Bodejť, když jsou naprogramováni věřit "vědeckým" omylům...

Nezávislý badatel
--daniel
Překlad: OrgoNet
"Někde na té linii je to, co je pravdivé, vydáváno za chybné, protože to, co je chybné, je přijímáno jako pravda."                                                                            - Dewey Larson

Citát z Larsona pěkně shrnuje současnou světovou situaci, bez ohledu na obor bádání, ať jsou to přírodní vědy1, matematika2, náboženství3, nebo Velký Pumpkin4

Jedna z prvních otázek, kterou mi lidé kladou, když zjistí, co vím, je: „Proč jste čekal 30 let a nic neřekl?“ To není pravda! Po několik desetiletí jsem se snažil přimět lidi poslouchat, ale nikdo nechtěl. Byl jsem urážen, napadán a zesměšňován za to, že jsem se opovážil říci, že to, co se lidé naučili ve školách, je naprosto mylné. Nakonec člověk usoudí, že nemá cenu snažit se. Tak jsem se přestal snažit šířit informace a soustředil jsem se na pochopení věcí, s nimiž jsem se setkal během projektu Phoenix, ale jako „nezávislý badatel“.

Dewey Larson5, jeden z mých nejoblíbenějších vědců a kolega „nezávislý badatel“, řekl v prezentaci pro třídu chemických inženýrů v roce 1968 toto6:

„Asi před dvaceti lety dr. James Conan, v tu dobu prezident Harvardské univerzity, přednášel pro skupinu chemiků a vyjádřil vážné obavy o výsledky vědeckého pokroku, které vycházely pravděpodobně z faktického vymizení těch, které nazýval „nestrannými badateli“. Tento termín znamenal jednotlivce, kteří provádějí vědeckovýzkumnou práci ze své vlastní iniciativy, bez podpory či řízení zavedených výzkumných organizací. Jak řekl dr. Conan, tito jednotlivci „mohli zkoumat co chtěli a kdy chtěli, nebo svůj výzkum kdykoli přerušit. Byli tak svobodní jako vítr, protože neměli žádný program kromě toho ve svých myslích.“
„Důvodem obav, jak vysvětlil dr. Conan, bylo, že i když převážná většina nových objevů na vědeckém poli je provedena profesionálními vědci pracujícími pod dohledem univerzit nebo výzkumných laboratoří, skutečně revoluční myšlenky, ty, které opravdu mění běh vědeckého pokroku, pocházejí většinou z nezávislých aktivit těchto nezávislých badatelů, a pokud takoví jednotlivci již nejsou aktivní, není žádná záruka, že potřebné pokrokové myšlenky budou i nadále materializovány. Podle vlastních slov dr. Conana: „Revoluční pokroky v teoretické vědě byly v širokém rozsahu učiněny amatéry … Málokdo popře, že je relativně snadné doplnit detaily nové oblasti, jakmile byla překročena hranice. Rozhodující událostí je nečekaný obrat. Většině z nás není dáno ho učinit. Pokud chcete pokrok v základních teoriích chemie a fyziky, srovnatelný s pokrokem v minulých dvou staletích, pak by se zdálo základním, aby nadále existovali lidé schopní nečekaných obratů. A dle definice, nečekaný obrat není možný při žádném postupu, který je plánován.“

Během svého vlastního výzkumu jsem dospěl k více než několika „nečekaným zvratům“, které zcela jasně ukázaly, že věci, které jsme učeni, jsou „střípky pravdy“, ale téměř vždy vedou do slepých uliček. Je to, jako by lidské vědění bylo do těchto slepých uliček zaváděno a kolem nich byly vysoké zdi, aby bránily lidem v myšlení za hranice tohoto boxu. Skutečný výzkum, kterého se ujaly korporace, se stal nástrojem zisku – nikoliv nástrojem porozumění. Existuje pouze pár nezávislých badatelů, pracujících v zadních místnostech, sklepích a garážích, kteří dospěli k novým poznatkům a pokusili se je zveřejnit – obvykle však byly koupeny korporacemi, umlčeny v rámci „státní bezpečnosti“, či zesměšněny až do zapadnutí.

Výzkum, který jsem prováděl, není tajný, je to „společný faktor“ mnoha jiných výzkumů konaných tucty dalších nezávislých badatelů v minulých 200 letech. Reference, které uvádím, lze najít ve většině veřejných knihoven.

Vezměte dávku Larsona, Maxwella, Steinmetze, Keelyho a Tesly, smíchejte s trochou středověkého křesťanství, védskými eposy a Hermem Trismegistem, dobře protřepejte (protřepat, nikoliv míchat) a okořeňte slušnou dávkou sumerské mytologie a keltského folklóru. Z této směsi získáte vědění, které bylo zakázáno bohy - „tajnou vědu“, která protiřečí všemu, co znáte!

Mysli to chvíli trvá, než se odnaučí všechno, k čemu byla naprogramována věřit těmi u moci. Moje přednášky přímo protiřečí všemu, co jste byli učeni jako „pravda“. Například:

 • Substancí vesmíru není hmota, ale pohyb, abstraktní poměr proměny, kterou nazýváme prostor/čas.
 • Rychlosti větší než rychlost světla jsou běžným jevem. Je to pravidlo, nikoliv výjimka, což je fackou do tváře Einsteina.
 • Astronomové mají všechno obráceně: hvězdy začínají svůj život jako červení obři a končí jako modří obři explodující do supernov7. Galaxie se tvoří z globulárních clusterů, a to nepravidelné, spirálovité, obří sférické, a též explodují a produkují quasary.
 • Geologický datovací systém je založen na mylném předpokladu; věci jsou mnohem mladší než tvrdí geologové. Kvůli tomu nechápeme souvislosti, například biblické objevení Adama a Evy se kryje s náhlým objevení kromaňonského člověka.
 • Antropologie se stala vědou, jak skrýt pravý původ homo sapiens. Je faktem, že lidstvo možná má více společného s Godzillou než s neandrtálci.
 • Náboženství není to, co si myslíte. Je to kód k zotročení, nikoli k osvícení.

Takže, když čtete moje přednášky a začnete křičet: „To je chybné! Mě učili, že …., „ uvědomte si, že i já jsem to všechno dříve slyšel. Mě to předtím taky učili! A já jsem tomu věřil! Pak jsem zjistil, že nic z toho, co mě učili, se nepřiblížilo k vysvětlení věcí, které jsem viděl a s nimiž jsem pracoval, a to mě donutilo přijmout, že všechno, co vím, je špatně. Trvalo to spoustu času a úsilí, propracovat se všemi těmi předsudky, a byl to docela boj – ale jakmile jsem byl schopen sám sebe jasně řídit a získat jasný pohled na to, co se mi nyní zdá zřejmé, vynořil se mnohem jednodušší obraz vesmíru – obraz, který otvírá dveře k několika úžasným možnostem.

Obsah mých přednášek nebyl získán channelingem, ani telepaticky, ani poskytnut mimozemšťany, mimodimenzionály, anděly, démony, bohy či dalšími zdroji. Byl získán pouze spoustou těžké práce a starým dobrým nemoderním „know-how“ několika nadšených nezávislých badatelů, kteří sami chtějí zjistit, co se děje, a nebýt odkázáni na knihu Vesmír pro hlupáky od dalšího konstruktéra lodi, která náhodu proletí kolem Země a položí cestu pro objížďku hyperprostorem8.

Tento přístup byl volbou zúčastněných lidí, protože jsme chtěli zejména ukázat z první ruky všem těm mimozemšťanům a mimodimenzionálům, andělům, démonům, bohům, ďáblům a všem ostatním, že lidstvo se naučilo myslet samo, a je připraveno, ochotno a schopno zaujmout své místo ve Vesmíru jako mírumilovný průzkumník, kterého ostatní světy chtějí jako dobrého souseda a přítele.

Myslím, že všichni máme plné zuby násilnických, ovládajících metod několika málo reptiliánů snažících se být, čím nejsou, a kteří kontrolují náš život ve všech aspektech. Je možné, že ONI jsou tím, čím mají být, ale MY ne.

My jsme Lidstvo, děti Synů Boha Dcer Země, jedineční v této galaxii. Máme místo ve schématu věcí ne jako dobyvatelé, ne jako otroci, ale jako spolucestující na této Velké cestě, po níž kráčí veškerý život k pochopení tajemství Vesmíru.

Takže se s vámi loučíme, reptoši, Homo sapiens už toho má dost a jde do vzestupu bez vás, aby stanul jako rovný s rovným vedle ostatních obyvatel hvězd.

Začal jsem citátem z Larsona, a skončím jiným jeho citátem, který je posledním odstavcem jeho knihy Vesmír pohybu:
Kompletnější pochopení fyzické existence otvírá dveře zkoumání existence jako celku, včetně nefyzických oblastí, které dosud byly přenechány náboženství a spřízněným odvětvím myšlení. Nyní je evidentní, že náš známý materiální svět není celou existencí, jak po nás chce moderní věda, abychom věřili. Je to pouze část – asi jen velmi malá část – většího celku.“9


1 Dewey Larson's Reciprocal System demonstrate that conventional science tends to have things inside-out, upside-down and backwards, and when the situation is corrected, the Universe is a much simpler place than we thought it was.

2 The mathematics of Miles Mathes demonstrates the whole concept of infinitesimals is wrong; in nature, nothing ever “approaches zero,” it reaches unity. Calculus became another dead-end, not an open door.

3 Research of forerunners like Lloyd Pye, Mauro Biglino and R.A. Boulay into anthropology show an entirely different history of mankind: a slave race engineered by the gods, not evolved from apes.

4 Schulz, Charles, It's the Great Pumpkin, Charlie Brown; From Linus Van  Pelt's memorable line, “There are three things I have learned never to discuss with people: religion, politics and the Great Pumpkin.”

6 Larson, Dewey B., Around Unexpected Corners , 1968.

7 There are two types of supernova, based on the thermal limit (blue giant explosion) or the age limit (stars of other
spectral class). See Larson's book, Universe of Motion, for details.

8 Adams, Douglas, The Hitchhikers Guide to the Galaxy

9 Larson, Dewey B., Universe of Motion, p. 438.

29 komentářů:

 1. Tak po přečtení toho, co je pod Například: jsem docela nadšen, že se tyto informace objevily. Vidím v těch informacích souvislosti s různými informacemi, které jsem se už dozvěděl a také přidává informace navíc, které v podstatě čtu poprvé. To je fajn.

  OdpovědětVymazat
 2. To je konečně to pravé ořechové!! Orgonete, moc se přimlouvám za další překlady. A třeba by se našel i někdo další, kdo by pomohl...?
  Vlabi

  OdpovědětVymazat
 3. Děkuji Pavlovi N. za tip a Orgonete tobě díky za překlad a zveřejnění.
  Těším se na pokračování a na to, jakými směry se to bude ubírat ;)

  Příjemný den všem. Honza J.

  OdpovědětVymazat
 4. Dík Pavlovi za nový příspěvek, a Orgonetovi za překlad a uveřejnění- doufám celého materiálu :-)))))
  Čím více různých zdrojů informací, tím dříve a líp si člověk vybere ke svému poznání, pochopení Vesmiru, jeho vlastní role v něm...
  Přeji rychlé probouzení všem.
  Aa

  OdpovědětVymazat
 5. http://www.youtube.com/watch?v=fo9QwcDa9Lc hlavni postava \daniel

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Skvělý článek

   skvělý film: japonský systém výměny (produktivního času) "Fureaki kippu" čas 1:13:40.
   Nebo 1:15:30 Lakotové: Tělo se nachází uvnitř duše - jsme mnohem propojenější s vyšší mocí ...

   Anna

   Vymazat
 6. Velice děkuji , Danieli, za příspěvek.Nejsem vědecký badatel. To nic nemění na mé potřebě bádat na vlastní pěst o životě.Prošla jsem mašáží školní i církevní.Pro svou neutuchající touhu klást otázky, jsem byla nepřijatelná.Při odchodu z církve mi bylo řečeno, že jsem přestala být dcerou Boží.A to jen proto, že jsem chtěla vědět víc.Dnes je mi líto,že jsem během své cesty stačila předat shtpoustu mylných myšlenek svým čtyřem dětem.Dnes jim vysvětluji, že to, o čem jsem si tehdy myslela, že je to pravda,je jinak.Ale jako dospělí lidé mají stejnou možnost volby.Toto není míněno jako kritika církve.Je na každém jedinci, co si přeje vědět a co je pro to ochoten udělat.Tím jsem chtěla říci, že jsme procesem výchovy a vzdělávání procházeli všichni a všichni, i když každý trochu jinak, jsme měli možnost volby.A máme ji stále. Ještě jednou děkuji M

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milá M: Byla jsem na tom podobně. Naštěstí zvídavost a selský rozum zvítězily! Mé děti taktéž i díky mě prošly církevní "masáží", ale naštěstí měly v sobě tenkrát více rebelství než já a šly brzy po vlastní ose, kterou jsem už tolerovala a vše jsme si postupně o spiritualitě člověka osvětlili:-) Milému Orgonetovi: Moc díky za vynikající článek. Už se těším na další překlady. Je to pecka! Co člověk jen v tichu tušil, se najednou stává evidentním.
   Hezké dny všem JaJi

   Vymazat
 7. Orgo,kdyz ctu ten text, objevuji se mi v mysli stripky informaci. Byl jsem vasnivym UFOfanouskem a hltal jsem vse. Ono se o tech vecech psalo dost, ale lide byli i nasilne umlceni, kdyz chteli o tom psat a podavat to dal...Prelozis jeste neco"pod stromecek"? Intuice nas vede, ale osnovu neumime cist v egu.Dekuji za vsechno. Jill

  OdpovědětVymazat
 8. Já mám radost! To je trefně napsáno...rezonuji a rezonuji...to jest SOUHLASÍM A SOUHLASÍM! :-)

  Děkuji za překlad!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To se raduje dosud nevědomá příští oběť neznalá připravovaného osudu lidstva skrze ambasády a USB klíče ! Lidi, pořádně si přečtěte titulky v tom videointerview tady na Orgonetu, a sami dojdete k tomu, že tam něco nehraje - především v tom, před čím nás p.Keshe varuje, a co tam všechno prozrazuje za informace ! Možná že to, co tam říká "mezi řádky", směruje k vnímavým a přemýšlivým lidem, kteří si toho všimnou, a včas začnou zabraňovat nebo alespoň pomáhat zabraňovat událostem, které s USB klíči a "Keshe technologiemi" bezprostředně souvisejí, a které nám jako lidstvu tímto hrozí !

   Vymazat
 9. článek mě okamžitě zaujal.Moc a moc prosím o další překlady.

  dan.

  OdpovědětVymazat
 10. fascinujuce! uz sa neviem dockat pokracovania! :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. nefascinujte se prvoplánově, a okamžitě, ale nechte vše proplout skrze intuici, a poslouchejte její "hlas"

   Vymazat
 11. Srdečné díky za příspěvek a Orgovi za překlad.
  Toto je totiž další TREFA.
  Je velmi dobře, že se zapojujeme s příspěvky, trochu to ulehčí Orgonetkovi.
  Hezký den všem. Honza.

  OdpovědětVymazat
 12. http://www.youtube.com/watch?v=Ugi_SIDPE6I&feature=related

  OdpovědětVymazat
 13. Skvelý materiál. Srdečná vďaka Pavlovi aj Orgonetovi že robíte takúto osvetu a naviac zadarmo. Máte moju najhlbšiu úctu.
  Iveta

  OdpovědětVymazat
 14. Pro M (odpověď pod článkem nefunguje). Kritika církve je na místě a nutná. S jejich dogmaty a vnucováním jejich teorií uškodili víc než cokoliv jiného.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. a co kdyby si s tou kritikou začal u sebe ?? taky nejsi dokonalý

   Vymazat
  2. Pochybujem, že anonym na ktorého reaguješ má na rukách čo i len nepatrný zlomok z tej krvi, čo cirkev /a to je len jeden aspekt jej Bohu milej činnosti/. Tak nevymetaj inému smietku z oka, cez brvno sa pozerá oveľa horšie.
   IvH

   Vymazat
  3. Narazila jsem právě na článek o buddhismu a křesťanství, který mi zvedl adrenalin (A to už jsem si myslela, že jsem nad věcí :-D)Tady znovu vidím, jak příliš mnoho racionality vede spíš k iracionalitě. Příliš mnoho myšlenek k zatemnění.Promiňte, prosím mé rozhořčení :-) Někdy se to už ani nechce věřit, že něco takového stále funguje. No jo, už jsem dlouho nezavítala na stránky protinožců :-))Krásný víkend všem, i protinožcům :-) JaJi
   http://kamjdes.webnode.cz/news/buddhismus-a-krestanstvi-a-rozdily-v-nich-kam-vede-jejich-cesta-/

   Vymazat
 15. Přátelé, 95% všeho co si myslíte že je pravda je ve skutečnosti lež. A velmi často je pravda přesný opak.
  Defacto,lidé opravdu žijí v umělém světě, tak absurdním jak jen může být.
  A není snadné toto přijmout a pochopit, protože pak vidíte tu celou šílenost jak na dlani, a kolem vás ta většina, ochotná vás umlátit za jejich "pravdu".... A nejhorší je, že v té šílenosti musíte nějak existovat, když VÍTE.

  Ale snad, snad pomalu příbývá těch co mají tu odvahu otevřít oči.
  Six

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hej přesně tak, já taky patřím mezi ty, kteří ví. Nevím jestli znáte, ale přesto uvedu zajímavý zdroj informací: http://www.pentablue.net/temata.html

   Tak jak říkáte, všechno je jiné, než si myslíme (tím myšleno většina lidí nyní). Nicméně letos nás čekají super změny...

   Vymazat
 16. Těší mne, že tipem na tyto materiály jsem se "trefil do noty" zdejšímu osazenstvu. Veškerou práci ale odvede Orgonet svými překlady. Je docela rozdíl si něco z AJ přeložit jen v duchu pro sebe a něco jiného překlad naťukat do PC a hlavně větný obsah poskládat tak, aby to znělo smysluplně a česky.
  Jsem přesvědčen, že materiály od Daniela + poznání, které presentuje pan Keshe, mohou posunout každého z nás o pořádný kus vpřed. A v okamžiku kdy tyto poznatky "prosáknou" i přes odpor mnohých stávajících mocenských struktur do velkých médií a mezi širokou veřejnost, tak to bude skutečná "revoluce poznání" napříč všemi obory lidské činnosti. Tak jako tak, je toto opravdu úžasná doba, nemyslíte ?

  OdpovědětVymazat
 17. Taktéž - kritika církví je na místě! Církev dle mého názoru nemá nic společného s opravdovou spiritualitou člověka. Církve jsou vlastně škůdci(mám vlastní zkušenost). To že si myslí, že lidem pomáhají(třeba sebevíc upřímně), ještě neznamená, že opravdu pomáhají. V dějinách jasně církev prokázala, že je víc škůdcm než pomocníkem. Strašení lidí peklem, armagedonem, očistcem v tom smyslu jak ho vykládají, není přeci nic jiného než rozsévání strachu a "obírání" lidskou bytost o vlastní rozum, sílu a vývoj i rozhodování jak naložit s vlastním životem. Vážím si spirituality našich předků, ale církvím říkám:"Ne!"
  ,

  OdpovědětVymazat
 18. pro Six - naprostý souhlas. Stalo se mi to, co popisuje David Icke, probuzení a bylo to dost "šílený", nejdříve jsem si myslel, že je to všechno jen blbej film nebo tak něco :-). A ejhle byla to pravda... a existovat v tom musíme... . Beru to stejně jenom jeko veliké pozitivum. Aspoň se můžeme vcítit do těch, co ještě stále "zkutečnou" realitu odmítají. není to "prdel"... :-) . A stejně je to úžasná doba!

  OdpovědětVymazat
 19. Církve byly stvořeny pro manipulaci lidí negativním směrem. Jsou to jenom oblbovači a když vidím, co to dělá s lidma po celém světě, tak to je síla. Církve fakt nemají nic společného s tím, co je pravda. Ale dlouho už nás oblbovat nebudou...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Oblbujou jen a výhradně lidi zase jiné lidi. Církev a víra s tím nemá nic společného !

   Vymazat
 20. Díky za článek, hodně mi dal. Dovolím si dodat názor z jiných stránek, se kterým souhlasím a který zapadá do skládanky. Dle mého - myšlenka, že Slunce by mělo zesílit září a teplo, může souviset jak se stříkáním oblohy, tak se stavbami podzemních bunkrů a měst, ale doplnila bych jí ještě o toto: Nemusí to být jen nárůst tepla, co se může v prosinci stát, může jít jen o totéž, co běžně zažíváme jako tvz. sluneční bouře. Trvá několik dnů, než k nám dorazí jejich vlna (jsme-li v cestě, tedy v jejich směru). Naše sluneční soustava je od slunce vzdálená 26tisíc let a tudíž to, co by k nám mělo nyní dorazit, vyrazilo z Galaxie před 26tisíci lety. A zdá se mi věrohodné, že by to mělo být kosmické záření, plné protonů, neutronů a fotonů. Tím vším je země bombardována denně a chrání nás před tím magnetické pole země, jinak to znamená nedozírné škody na klima. Jestli nyní budeme v seřazení tak, že kosmické záření nás přímo zasáhne, tak to asi nebude sranda, obzvláště, když magnetické pole země je velmi oslabeno. Oslabené magnetické pole má údajně za následek i tzv. globální oteplování, jelikož ubývá oblačnosti, něco o tom zde:
  http://veda-technika.blogspot.cz/2009/04/kosmicke-zareni-klimaticke-zmeny.html
  Jinak taková "náhoda"- od Galaxie jsme vzdáleni 26 tisíc let, k seřazení k jejímu středu také dochází jednou a 26 tisíc let... Máme prý ale štěstí v tom, že budeme pod rovníkem galaxie, zarovnání s rovníkem galaxie se prý děje jen 4krát v průběhu 300000 let a působí obrovské evoluční posuny. I mimo rovník galaxie však prý se dají očekávat změny DNA. Zajímalo by mě, co si o tom myslí jiní.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.