20. listopadu 2012

Mayský výklad planetárního zarovnání 21. - 23. 12. 2012


Děkuji čtenářce za superzajímavé informace! Tohle video už mi bylo posláno dřív, jestli ho nechci přeložit, bohužel vše nestíhám ... a vida, už je přeloženo, velký dík!
MAYSKÝ VÝKLAD PLANETÁRNÍHO ZAROVNÁNÍ 21.12. – 23.12.2012
od uživatele Mayský Kalendář - Planetární & Osobní dne 18. listopad 2012 v 13:11 ·
Překlad části přednášky Ac Taha z kmene Mayů. Listopad 2012 Santa Monica.
zdroj: Youtube.com

Přednáška je ve španělštině tlumočena do angličtiny a přeložena do češtiny
Pavlínou Rabochovou.
http://youtu.be/U8y0MR8KiY8


 Přepis videa:
 Ac Tah :
„Je tu něco, co mi dělá starost a má to souvislost s planetárním zarovnáním (Pozn. Orgonet: Jedná se o tzv. galaktické zarovnání, viz http://orgo-net.blogspot.cz/2012/11/galakticke-zarovnani-planet-21-23-12.html), které proběhne tento rok. Dne 21.12. se vědci chystají uskutečnit velký experiment. Tento experiment využívá urychlovač částic. Vědci hledají antihmotu a chtějí toto planetární zarovnání využít, aby vygenerovali velice vysokou vibraci, kterou nazývají proton-proton. Jde o protony, které jsou vytvářeny v obrovských přístrojích. Existují dvě částice, které rotují v opačných směrech. Cestují desítky kilometrů, a když se srazí, uvolní tyto protony a ty pak způsobí další reakci a dopadnou na Zemi. Když dopadnou na Zem, způsobí řetězovou reakci a aktivují magma. Jakmile se protony srazí s magmatem, odrazí se do vnějšího pláště Země. Když se tedy uvolní,dojde k rozlomení tektonických desek, zažehnou metan a ze Země začne unikat plyn. Díky tomuto tření dojde k zažehnutí metanu a jakmile začne reagovat s kyslíkem, vzniknou ohnivé víry. A takto dochází k vypalování stovek hektarů lesa. Ve státě Chihuahua došlo před měsícem kvůli těmto zemským pohybům k vytvoření ohnivých vírů. (Pozn. Orgonet: Přečtěte si něco o urychlovači CERN, a pochopíte, že jsou jaderní vědci opravdu schopni všeho ...)

     Jaký byl důvod tohoto experimentu? Chtějí nalézt částici antihmoty. Co mě opravdu znepokojuje je fakt, že když dojde k uvolnění protonů, vytváří to díry na povrchu planety. Jsou to díry, které jsou asi 50 m široké a 50 m hluboké. Dochází díky tomu k mizení celých oblastí. Od roku 2010 do roku 2012 se na Zemi objevilo devadesát tisíc takových děr.

Poznámka Orgonet: Tady na ukázku přidávám jednu takovou díru z Guatemaly, původ neznámý, svádělo se to na podzemní UFO. Takže to dělají protony? Další obrázky hledejte na internetu pod "sinkhole". Viz např. http://orgo-net.blogspot.cz/2010/06/ufo-tunel-v-guatemale.html


Mayové se hodně zaobírají kvantovou fyzikou. V současné době jevšak mezi Mayi a vědci určitá propast. Veškeré pyramidy, které Mayové postavili, jsou urychlovače částic. Věděli jsme, že mezi 21.12. a 23.12 dojde k planetárnímu zarovnání. Věděli jsme také, že sem bude pronikat energie z Centra Galaxie, ale bude to trvat jen 8 minut. Během těchto osmi minut budeme mít neskutečně vysoké Vědomí. Uvědomíte si veškeré svoje chyby a dojde vám všechno, co se děje ve vašem životě. Země se pakvrátí k původní vibraci a my začneme zapomínat. Naším záměrem bylo využít pyramid k tomu, abychom tuto energii mohli polapit. To nám umožní udržet si probuzené Vědomí. Kvantoví fyzici studují mayskou kulturu a začíná jim docházet, kam tyto paprsky dopadnou. Šířka kosmického paprsku zasáhne oblast od jihu Spojených států až ke Guatemale, setrvá tu po dobu osmi minut. Bohužel, hodně těchto pyramid bylo zničeno,takže nebude možné tuto vibraci udržet.

Vědci se budou snažit využít tohoto paprsku, aby navýšili vibraci svých přístrojů. Ve snaze nalézt částici antihmoty se budou pokoušet o převrácení pólů Země. Už to zkoušeli několikrát, naposledy při zemětřesení v Chile a v Japonsku. Došlo k posunu zemské osy o 18° a to je hodně. V Brazílii objevili asi deset tisíc tun mrtvých ryb. Když posunete zemskou osu, zvířata reagují na magnetické vlnění a ztratí orientaci. Na planetě probíhá hodně změn. Uvědomil jsem si, že mají všechny své přístroje zaměřeny na Mexiko. Jak to ale chtějí udělat, aby všechny protony dopadly na Mexiko? Když rozumíte vědeckým základům, je to velice jednoduché. Jediné co potřebujete, je tekutý kov. Potřebujete tekutou rtuť.Rtuť nemůžete zmagnetizovat, ale funguje jako most, jako prostředek, který magnetismus přitáhne.

Všichni v Mexiku jste si nakoupili spousty rtuti bez toho, aniž byste o tom věděli. Rtuť se totiž nachází v úsporných žárovkách. Jsou to takové ty spirálovité. Je tu 130 miliónu Mexičanů a koupili jsmesi asi 50 milionů těchto žárovek. Vše je připraveno na 21.12. Ale je tu však jeden malý detail, Mayové stále existují a naše paměť je 3000 let stará. Začali jsme budovat zpomalovače částic. Urychlovač částic stojí miliony dolarů. Zpomalovače částic mají hodnotu asi 3000 dolarů. Jak fungují?

V květnu jsme pořádali obrovské setkání probuzených lidí v oblasti Yucatánu. Začali jsme pracovat s vodou.Vytvořili jsme zařízení a toto zařízení je schopné pohltit protony do vzdálenosti sta kilometrů od něj.Takže, když dojde k uvolnění protonů do vzdálenosti sto kilometrů od naší pyramidy, pyramida je pohltí skrze určitý senzor. Je tam určitá rezonanční komora, ze které se proton dostane do kostky, která má uvnitř sebe obvod. A protože tato částice cestuje rychlostí světla, ponořili jsme onen obvod do vody, která nemůže produkovat elektřinu, pouze jí pohlcuje. Tou zázračnou vodou je destilovaná voda. Ve 130 litrech vody se proton zpomalí a nic se nestane, a proto jsme umístili pyramidy po celém Mexiku. Až se vrátím, budeme vyrábět malé pyramidy, asi 60 cm vysoké, které mají uvnitř oscilátor.Ten může generovat frekvenci, která bude sdílena po celé zemi. Když tento oscilátor aktivujete, roztáhnete energetické pole pyramidy a tím vytvoříte něco jako magnetickou matraci. Protony se díky tomu budou srážet a sníží to jejich rychlost. Po celé zemi vytváříme lidské magnet.

Jak to děláme? Skrze geometrii, kterou jsme vám ukázali.Když uděláte tento pohyb (Pozn: Orgonet: viz toto video 14.27 - to je asi jen začátek?, a dlouhé instruktážní video energetických pohybů http://youtu.be/-24e5XOJVjM),vytváříte ve svém těle elektromagnetické pole. Vaše tělo se stane obrovským magnetem. Když se pak procházíte po ulici, aktivujte elektromagnetická pole všech lidí kolem sebe. Je to dobrá strategie, funguje to.

V Mexiku bylo nedávno hodně zemětřesení na místech, kde máme pyramidy. Je před námi hodně práce. Máme jenom dva měsíce a musíme to udělat hodně rychle. Cestoval jsem celým Mexikem dnem i nocí, z místa na místo. To je důvod, proč jsme se rozhodli ukázat vám tuto geometrii zde v USA, abyste si mohli i vy vytvořit svá elektromagnetická pole. Má to spojitost s probouzením Vědomí. Je to forma toroidální geometrie. Pro každých 13 lidí vytváříme malou pyramidu. Tady v sále je 120 lidí, když budou všichni pracovat s touto geometrií, v momentě planetárního zarovnání, mohou všichni tito lidé příchozí energii doslova polapit a udržet onu vibraci mnohem déle. Tím dají příležitost všem ostatním, aby si mohli ve svém mozku vytvořit nová nervová spojení. Všechno je energie a já energii miluji. Všechno s čím pracujeme: magnetismus, elektřina, to vše je přírodní. Práce s pyramidami, kterou děláme a pohlcování protonů, nám pomůže udržet vibraci v naší zemi déle.

V současnosti pomáháme při výstavbě pyramidy v Albuquergue. Není důvod se bát. Každý element v přírodě je lehce kontrolovatelný člověkem. Míříme na takovou úroveň vědy, které se v současnosti snaží dosáhnout vědci sami. Nejdříve však musíme pochopit, jak funguje naše vlastní tělo. Teprve pak můžeme spolupracovat s vědci, je to velice jednoduché. Nyní jsme schopni dělat úžasné věci, ale nemůžeme, protože nás ovládají emoce. Skrze emoce můžete kontrolovat druhé lidi. Když se od tohoto konceptu osvobodíte, může věda lidstvu skutečně sloužit. Pak s ní můžeme spolupracovat.

Pamatujte, když používáte svá LED světla, vysílejte lásku a rozsvěcujte ostatní.Vážně to funguje. Experimentovali jsme s tímv Mexiku.Všechno bylo velice pozitivní.

Otázka : Jak velký bude dosah této transformační energie?

Díky našemu rozmisťování pyramid, bude efekt celosvětový.

Otázka: Co bude po změně vědomí?

Najednou dostanete nápad. Když ho nezačnete uskutečňovat, tak ztratí náboj a pozvolna vás opustí. Stejně tak to bude fungovat s planetárním zarovnáním. Bude to trvat jen osm minut. Lidi si najednou řeknou :“Super, je to pravda, budeme žít v míru.“ Ale, když s tím nic neuděláme, bude to jako bychom měli určitý blažený pocit, který za chvilku ztratíme.

Pyramidy, které nyní stavíme, by nám měly pomoci udržet onu frekvencialespoň tři měsíce. Doufáme, že se nám tu energii povede ukotvit, aby lidé mohli začít vytvářet sociální skupiny, plány,tvořit si nový způsob života.Tohle je probuzení.

Otázka: „ Jak se na ten moment můžeme připravit?“

Připravte si tužku a papír, budete mít spousty nápadů, tak abyste se později mohli rozhodnout, které jsou hodné uskutečnění. V podstatě jsme už připraveni, pracujeme s krystaly, léčíme, žijeme v přítomnosti. Jediné, co potřebujeme, je tenhle energetický impuls. Neměňte co už dávno děláte. Pokračujte. Meditujte, zpívejte, dělejte co máte rádi.

Všechna náboženství, všechny filozofie tady byly proto, aby nám pomohly připravit se.

Nic není lepší, než to druhé. Vše nám pouze pomohlo připravit se na tento moment. Můžete sbírat informace, když ta moje nebude fungovat, možná bude fungovat ta vaše a společně dosáhneme Jednoty. Jednota neznamená, že všichni děláme to samé, znamená to, že se učíme koexistovat se všemi ostatními, kteří dělají své vlastní věci.

Otázka: „ V kolik hodin přesně dojde k planetárnímu zarovnání ?“

Začne ve 12:00 21.12.2012 a potrvá do poloviny dne 23.12.2012. Největší intenzity dosáhne energie přesně uprostřed. V tento moment se všechny planety zařadí do zákrytu.Bude to trvat 8 minut. Je to úplně stejné, jako úplněk, ten také trvá tři dny. Úplně kompletní Měsíc vidíme přesně uprostřed této doby a trvá to také 8 minut.

Otázka: „ Budou zde tři dny temnoty?“

Ano. První den bude Zatmění Slunce. Druhý den budeme mít Zatmění Venuše. Třetí den se noc prodlouží, bude to vypadat jako zatmění. Jsou to všechno jen zatmění, v lidském těle nic nezpůsobují. Prošli jsme skrze mnohá zatmění, změnilo se něco? Stále máme dluhy. Zatmění jsou pouze indikátory. (To je Mayský kalendář). To, na co je třeba klást důraz, je elektromagnetický dopad působení centra Galaxie na Slunce. Zatmění nám pouze umožňují zjistit, ve kterých dnech se tohle vše stane.Nebude úplná tma. Je to pouze zatmění, něco podobného, jako když zapadáSlunce.

Otázka: „ Jak ovlivní zarovnání elektrickou energii ?“

Byli jste někdy v lese při západu Slunce? Taková bude tma. Nejde o tobát se tmy. Každý, kdo někdy zažil totální zatmění ví, že to probíhá jako západ Slunce. Lidé se na to často ptají, přemýšlel jsem o tom,, že pro tyto tři dny dokonce navrhnu speciální lampu.

Otázka: „Budou zde problémy s elektřinou?“

Už teď zažíváme mnoho problémů s elektřinou a budou ještě intenzivnější. Lidé doufají, že 21.12.,proběhne Vzestup, jde pouze o ono rozšířené Vědomí na dobu 8 minut, které se nám, jak doufám podaří ukotvit. Vzestoupit totiž znamená stát se vědomým. Musíme si zapamatovat, že vše, co nás napadá, musíme realizovat. Musíme něco udělat. Můžeme být sice v jiné dimenzi, ale když si budeme pořád hrát na peníze, tak jsme pořád na stejném místě. Pokud se skutečně posuneme do vyšší dimenze všechno se změní.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U8y0MR8KiY8

Překlad : Mgr. Pavlína Rabochová – překlady a tlumočení transformačních poselství z Aj.

Info: Forinti@centrum.cz

Na sociální síti publikovala Lenka Sýkorová – každodenní výklad planetárního Mayského kalendáře – osobní výklad Mayského kinu podle data narození – info.lenkasykorova@gmail.com

Tuto verzi je možné dále SDÍLET na všech sociálních sítích. KOPÍROVÁNÍ v nezkrácené a neupravené podobě je povoleno pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

54 komentářů:

 1. Kde sú tie diery? Ak ich je 90 000 i 50 km širokých, stačí mi poslať zo 5 dier. Ďakujem

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V překladu byla chyba, říkal 50 m, ne 50 km. Už je to opraveno. Těma dírama se myslí zřejmě tohle: http://orgo-net.blogspot.cz/2010/06/ufo-tunel-v-guatemale.html. A hele, jakoby náhodou je to z Guatemaly ...

   Vymazat
  2. Ďakujem. A prosím i zopár ďaľších, keď ich má byť 90 000... alebo žeby nakoniec ani to nebola pravda?

   Vymazat
  3. Pár dalších: https://www.google.cz/search?q=sinkhole&hl=cs&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=eOWrUOX0IaPg4QSKuIHYAw&ved=0CCsQsAQ&biw=1920&bih=955

   Vymazat
 2. Co si mám představit pod pojmem "planetární zarovnání"? V inkriminovanou dobu se totiž žádné 3 planety (natož více planet) nebudou nacházet v jedné přímce, v zákrytu nebo v nějaké neobvyklé konfiguraci. Slunce sice bude vizuálně procházet asi 6° od středu Galaxie, ale to se děje každý rok, takže taky nic zajímavého. Osa Země se posunula o 18°? To je divné, že délka dnů jsou stejné jako před posunem a také sluneční hodiny ukazují pořád stejně - přitom ty by měly být pořádně rozladěné. Nějak tady těm Mayům něco neštimuje.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tzv. Galaktické zarovnání,viz http://orgo-net.blogspot.cz/2012/11/galakticke-zarovnani-planet-21-23-12.html

   Vymazat
  2. A proč by se měla měnit délka dnů, když rotace Země i kolem jinak nakloněné osy je stejná?

   Kaštan

   Vymazat
  3. Daniel píše v 2. časti o zmene dĺžky roka, nie dňa.

   "... rok se stane delším.11
   .
   .
   .
   11 V mytologii to bylo zaznamenáno mnohokrát, rok se prodlužoval od 260 dní po 360, až k současným 365 dnům."

   Vymazat
  4. To Kaštan:
   Nemyslel jsem délku dne 24 hodin - ta je stejná. Ale kdyby se jinak naklonila osa, tak se změní doba mezi východem a západem Slunce pro jednotlivé dny v roce. A to se nezměnilo. I když, byly tady pokusy lidem vsugerovat, že Slunce vychází jinde a v jinou dobu, než tomu bývalo v minulosti.

   Vymazat
  5. No neviem, ja som presvedčená,že ako dieťa som Slnko nevidela zapadať na tom mieste, kde ho vídam teraz a moja mama /tiahne jej na 80 a o internete nemá šajn/ mi to potvrdila. Tiež tvrdí, že predtým svietilo inak,teraz je vraj biele a ostré.

   Vymazat
  6. Obdivuji lidi, kteří jsou schopni si z dětství zapamatovat, kde přesně zapadalo a vycházelo Slunce v konkrétní den v roce. Když to parafrázuji, tak například tvrdí: "Včera 21. listopadu sice zapadlo Slunce na azimutu 121° - jo, ale tenkrát za mlada, před 50 lety, vím přesně, že v ten den zapadalo na azimutu 115°, a potvrdí vám to i maminka!"

   Vymazat
  7. Rob si srandu z plastelíny, kámo.
   Jasné, že neviem presný azimut, či ako si to vysoko odborne nazval, ale priestorové orientačné body sa nezmenili a poloha môjho rodičovského domu takisto nie. Neviem kedy si sa od materializmu odlepil ty, ale ja som bola k určitým veciam vnímavá už ako dieťa.
   A o tvoj obdiv nestojím.

   Vymazat
  8. Správně, provokatérovi hned "jednu po papuli" :)

   Vymazat
  9. A kde berete jistotu, že se Země na nové oběžné dráze dále od Slunce bude kolem svojí osy točit stejně rychle, jako je tomu nyní ?!

   Vymazat
  10. Pro Anonym 21.11.12 23:56

   Já přesně docházím ke stejnému závěru ! Že slunce svítí ostřeji, a světlo z něj je takové bílo-modré asi jako plamen od autogenu při řezaní kovů. Spousta lidí si toho všimne teprve, když o tom s nimi začnu mluvit. Jsou velice překvapení, že si toho nevšimli dřív sami. Je to tak, je ještě mezi námi mnoho "spících" !

   Vymazat
 3. Zdravím a mám na Vás zde dotaz :).
  Dříve jsem v jednom článku v komentáři četl, že jedna paní pomohla díky nějaké metodě popsané v knize napravit zrak u svých dvou dětí. Teď když to potřebuji, nemůžu to najít. Nevíte někdo, prosím, co je to za knihu?
  Díky, L.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mirzakarim Norbekov:Jak se zbavit brýlí

   Vymazat
  2. Vážím si odpovědi a děkuji,
   Ládis.

   Vymazat
 4. v čase 14:27 videa se provádí cvik na příjem vyšších vibrací ;)

  OdpovědětVymazat
 5. Nechci moc rýpat, ale nejsou v textu třeba zaměněny protony a fotony? Na konci textu je, že protony budou přilétat rychlostí světla, ale pokud vím, jediné částice létající rychlostí světla jsou fotony. A u těch zase nevím, jak by mohly způsobit řetězovou reakci s pevnou hmotou Země.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pracuje na urychlování všech částic, i protonů, a hledají se k nim antiprotony, což by odpovídalo. Urychlovač právě urychluje všechno možné na/nad rychlost světla, viz http://en.wikipedia.org/wiki/Particle_accelerator, česky http://cs.wikipedia.org/wiki/Urychlova%C4%8D_%C4%8D%C3%A1stic, a zde články od Daniela: http://orgo-net.blogspot.cz/2012/11/daniel-geoinzenyrstvi-chemtrails_19.html

   Vymazat
 6. Hergot, to byl ale matroš. 15 protonů udělá tunel krz zeměkouli. Takovej tunel neudělá ani FED za 1000 let.

  OdpovědětVymazat
 7. Prosím, o jaký pohyb se jedná při generování magnetického pole člověka? Z videa - jakožto "neangličan" to nějak nepoznám. Velmi děkuji. Ta zpráva je orpavdu velice zajímavá... Alena, Praha.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Koukni se asi od 14.20, začíná to, jak sepne ruce ...

   Vymazat
 8. Děkuji moc za tento příspěvek. Ani Sašovi ani jiné katastrofické pohledy mi prostě nesedí. Tohle se mi jeví jako pravděpodobný průběh oněch dnů.Madla

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Každému se jeví jako pravděpodobné něco jiného. Proto to budeme všichni prožívat individuálně.
   Každopádně nikdo už tomu nezabrání, ať se sebevíc snaží.

   Vymazat
 9. Takže rozšírené vedomie bude trvať 8 minut, 22.12. o 12 00 hod. Ale máme rôzne časové pásma. Ktorého sa to týka?
  Jarka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. trochu v tom máš hokej , rozšířit vědomí máš ty sám , třeba hned teď , my v tom pásu už jsme , jen toho 21.12 to bude nejsilnější ...

   Vymazat
  2. Presne to po precitani clanku zaujalo aj mna, ze aky cas ten indian pouziva. Totizto nerad by som to uvedomenie prespal. Ceruzku a papier na napady mam pripravene...

   Vymazat
 10. http://inner-light.ning.com/forum/topics/dolores-cannon-maysky-kalendar-2012-a-5d-zeme

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobré info. Palec nahoru za rozšiřování těchto informací.

   Vymazat
 11. Je celkem zbytečné pokládat jakekoliv otázky,neboť na všechny budeme znát odpovědí už velmi brzy.Nestane-li se skutečně nic vyjímečného (velmi pravděpodobné) je to nevyvratilné poučení pro všechny dosud "věřící".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ono se stane něco hodně vyjímečného , jenže "běžný " občan to ani nepozná...

   Vymazat
  2. Pokud to nepozná běžný občan (a bude to jen pro "vy vole né"),tak to samozřejmě není nic vyjímečného !!!

   Vymazat
  3. běžný občan se o to nezajímá, ten má jiné, důležitější starosti, DPH, slevy v Lidlu , NHL , volby, auta...a jiné :-))

   Vymazat
  4. Haha tohle mě upřímně pobavilo, teď už není potřeba řešit dph, volby, slevy v Lidlu a jiné.
   Vím, že většina lidí to asi řešit bude, to ale neznamená, že by to nějak ovlivnilo akutální dění. A rozhodně to není jen pro vyvolené.

   Je vidět, jaká je snaha všechno zmanipulovat, ještě pořádně lidi udržet v iluzi. Ale to je naprosto očekávaný trend událostí.

   Vymazat
  5. Vždyť lidi začaly supermarkety strašit s vánocemi už v ŘÍJNU ! Takže masáž ovcí "jde do tuhého" !

   Vymazat
 12. Pretože mávam vízie a sny čo sa plnia, poviem že som videla :
  - Výbuch, záblesk v tme, uvedomovala som si, že to trvá nejak
  krátko, bolo to ostré biele svetlo.
  - výbuch guľovitý - znova uvedomenie, že je to krátke, biele
  svetlo.
  - požiar, horí horizont, tiež krátko, nie biely, normálny ako bežne.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nestresujte!Vím o čem "mluvíte",už jsem to zažil.A sice, když mi blafnul na chalupě komín :o)) .Teď si z toho dělám legraci,ale byl to skutečně koncesvětový,neurotický a destruktující (i téměř destruktivní) zážitek.Takže poslušně hlásím : "prošel jsem výcvikem,jsem připraven".

   Vymazat
  2. Dala som to pane Stepe nie ako strašiaka, lež ako jednu z možností.
   A myslím, že moje sdelenie nevyznieva zďaleka tak dramaticky ako to vaše o komíne. Bed

   Vymazat
 13. Cerp, Haarp a další věcičky tu jistě nejsou jen tak,že někdo chtěl něco vyzkoušet.Postavili obrovská zařízení,i provoz vyžaduje jistě nemálo financí.Takže ani nepochybuji, že ti, co dali pokyn k takovým stavbám, pro to museli mít závažný důvod.
  Propadlé země, díry,které (jak jsem dosud viděla),jsou kupodivu vždy kulaté.A začalo to před pár lety nabývat na časnosti.Takže, dá se klidně věřit tomu,že se snaží technickými možnostmi něco zvrátit.Zastavit.
  Já sama však Mayům vše, co říkají,nevěřím.Jistě je v jejich bájích hodně hluboké pravdy,ale stejně jako vše v našich hlavách upadlo do zapomnění,tak to bude i s Mayi.Pokud začne člověk v národnostním kroji mluvit odbornými terminologiemi,je to poněkud podivné.

  dan.

  OdpovědětVymazat
 14. http://www.pravidlazivota.cz/vz1_foton.htm#vz1:47foton

  OdpovědětVymazat
 15. No toto! věda - je jen pahýl vědy- viz " www. pentablue. net" . A nemám důvod tomu nevěřit, , ve zdejší realitě je to očividné dnes a denně. A Mayové, jakkoli s nimi a ostatními indiánskámi kmeny odmala souzním, jsou také lidské bytosti- sice méně zatížené vzorci chování např. středoevropského, resp. nyní již euroamerického typu, nicméně mají také své vlastní po staletí přijímané vzorce. tradující se poznání! Stejně jako my! Už to, že slunce a náš planetární systém se nachází v jiné oblasti Mléčné dráhy, než za života tvůrců tradic, vč. různorodého spektra okolností, které jsou vůči původním naprosto odlišné, nemůžeme doslovně brát v potaz naplnění " Předpokládaných" dějů. Situace je jiná než kdysi a Lidé- bytosti ji ovlivňují každým dalším poznáním a zaměřením své pozornosti. Co bylo dáno předpověďmi je tendence- nikoliv dogma. Miluji toto šílené bytí, mj. děje se přesně to, co jsem očekávala ke konci tohoto roku- roztříštěnost názorů, šílené předpovědi i předpovědi šíleného. Ale opravdu mě nenapadlo, že to všechno najdu na stránkách, kam chodím za uzeměním- Olivie

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. právě jestli chceš projít tak nečti věci co se zde píší, hlavně ně o katastrofách , sprejerech apod :-)

   Vymazat
  2. Na tom webu super info. S tím pahýlem souhlasím. Už jen měsíc bytí nám zbývá tady...

   Vymazat
  3. Intuice.
   Za používánim mnoha slov může být skrývání nevědomosti a neinformovanosti.

   Vymazat
 16. Ja verím native americans. V ich komunitách žilo ač skrývané vedomie vývoja udalostí. Teraz to dávajú von.. a sú podozriví.
  Nuž taký je dnešný "vyrobený" matrixom človek. Podozrievanie, nedôvera, pohanenie, pričom hovno robí on sám. Ha

  OdpovědětVymazat
 17. Díky,že jsi uveřejnila svou vizi. Jen málokomu z lidí je umožněno takto nahlížet do událostí. Zapomíná se také na teorii bratří McKennů, kdy čas se zrychluje a vrcholu dosáhne právě 21.12.2012. Takže vše se uděje téměř současně ve stavu bez času- katastrofy i transformace. Klíčem k projití je nemít strach, nelpět na ničem,neprožívat události a s čistou hlavou jít dopředu. Trénujte se. Jitka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. každý podle úrovně svého vědomí...takže ona vidí toto , jiní něco zcela jiného

   Vymazat
 18. Nemala som strach.

  OdpovědětVymazat
 19. Kdy přesně je těch 8 minut u nás? Díky.

  OdpovědětVymazat
 20. Pěkné video, jen ten indián se proměnil v blondýnu se houslemi..

  OdpovědětVymazat
 21. žádný hromadný přechod do 5D nebude :D ach ty dezinformace...

  OdpovědětVymazat
 22. 9.9.2014.. a stale nic

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.