25. listopadu 2012

Matthew: Poselství 20. listopadu 2012


Obsah: Válka mezi Izraelem a Palestinou nebude; účinky vysokých vibrací na těla, prostředky k úlevě; prezidentské volby v USA; vibrační zarovnání; pomoc vesmířanů na planetě a mimo planetu; modlitba; účinky mylných informací; díkůvzdání.
1.S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Pociťujete fyzicky i emocionálně účinky nárůstu energií, ale zatím příliš nevnímáte jejich pozoruhodné účinky. My ale cítíme i vidíme velké tažné síly kupředu, které vzestup energie dal planetě a většině jejích obyvatel: Gaia, duše Země, se raduje, že její platenární tělo je již tak blízko prahu čtvrté hustoty. U lidí, jejichž životní podmínky jsou beznadějné, je obnovována naděje na lepší časy. A po celé Zemi jiskří nově probuzené duše.  
2.Na cestě k vám je svět plný dalších úžasných událostí, ale v těchto dnech má proudění vysokých vibrací také některé nevítané účinky, jako je rozbouření intenzity na negativním konci spektra duality. V tuto chvíli je to možná nejznatelnější v napjaté konfrontaci mezi Izraelem a Palestinou. Spěcháme, abychom vás ujistili, že čas pro plné vypuknutí válek je pryč, a dnešní nepřátelé se zapojí do mírových vztahů spolupráce, a bude nemyslitelné, aby kterákoli země vedla válku proti jiné zemi.
3.Na jiné frontě, ale rovněž způsobené narůstáním vysokých vibrací, mnozí z vás pociťují stavy jako slabost, desorientace, zapomnětlivost, únava, náhlé střídání nálad a další nezvyklé pocity. Ve zdravých tělech která absorbují světlo, je málo anomálií, a jsou krátké, protože krystalové buňky těchto těl se snadněji přizpůsobují kolísání energií než buňky založené na uhlíku v tělech obsahujících méně světla.  
4.Prosím, nepoužívejte žádné z těchto symptomů jako měřítko pro určení, jak mnoho světla je ve vás! Chronické nemoci a formy duševních nemocí stále ještě postihují těla v zemské atmosféře. I duše, které září světlem, mohou dále zažívat tyto nepříjemnosti, do té doby, než budou skutečně v silných léčivých vibracích čtvrté hustoty.
5.Pro snížení prudkosti a trvání těchto dočasných anomálií je třeba dostatečně spát, vyhýbat se stresujícím setkáním, pít hodně vody, co nejčastěji si dopřát klidu o samotě a moudře jíst. Obzvláště prospěšná je zelenina a ovoce, méně masa, škrobovité stravy a tuků ve stravě také pomůže pozvednout úroveň energie, snížit únavu a stabilizovat pozitivní životní postoj.   
6.Důrazně vám radíme, abyste se neuchylovali k antidepresívům či jiným lékům na předpis, ani k volně dostupným v lékárnách. Obzvláště při současných energiích mohou chemikálie v lécích potlačit náš vlastní uzdravující mechanismus. Pokud berete léky předepsané lékařem, domluvte se s ním na bezpečném snížení dávek.
7.Dalším efektem blízkosti Země ke čtvrté hustotě je, že lineární čas běží stále rychleji a rychleji. Pokud dojdete na konec dne a cítíte frustraci, protože jste neměli čas dostát všem povinnostem, nastavte si své priority a prosím nedělejte si starosti a vypusťte, co se nedá stihnout.
8.Převažující vibrační úrovně podstatně přispěly i k záležitosti jiného druhu. Illumináti, kteří se domnívali, že si nejen mohou udržet zbytky své moci, ale znovu vystavět svou původní základnu světové moci, nyní vědí, že jejich situace je beznadějná. Své naděje i peníze vložili do toho, aby se prezidentem USA stal Romney.
9.Lidé tohoto státu i zbytek světa se však byli svědky znovuzvolení prezidenta Obamy. Toho bylo velmi zapotřebí, ale jeho vítězství je více než jenom počet hlasů – je to projev vědění, odrazu energetických toků vesmíru. Prezidentova vize mírového světa obnoveného do původního zdraví a krásy a cíl jí dosáhnout jsou v souladu s vibračním polem Země. Cíle Romneyho jsou udržet světové zdroje a rozsáhlé majetky v několika málo stejných rukou, a to není v souladu s vibračním polem Země.
10.Stejně jako ostatní zdroje negativity, nízké vibrace chamtivosti a nadvlády jsou neslučitelné s vysokými vibracemi lásky, které proudí stále hojněji po celém světě a přivádějí Zemi zpět do stavu zdravé rovnováhy. Vyrovnávací energií je láska-světlo, a nic s nízkými vibracemi nemůže existovat v této nejmocnější ze všech energií ve vesmíru.
11.Fakt, že výsledek voleb byl v souladu s univerzálním proudem, jak již dávno věděli tvůrci mistrovského plánu Zlatého věku, nezmenšuje ani o kousek výběr občanů USA ze svobodné vůle. Každý volil ve shodě s jeho/reakcí na energii vycházející z kandidátů.
12.Chápejte prosím, že toto není ani kritika ani souzení voličů či kandidátů – je to vysvětlení výsledku voleb v kontextu zákonů, které vládnou životu v tomto vesmíru. Totéž platí pro volby do kongresu v této zemi a všechny volby v každé jiné zemy, kde občané mají volbu mezi kandidáty na vůdčí role.
13. Tyto zákony postihují nejen vlády států a vládnoucí orgány od úrovně vesnic nahoru – všude, kde se ještě drží negativita, způsobují vysoké vibrace otřesy, aby oddělily zrní od plev, jak se říká. Může se to týkat vašich blízkých, jako vašeho domu a rodiny, sousedů, spolupracovníků, i vzdálených, jako multinacionální korporace, vojenské síly, náboženství, vzdělávání, zákony a justiční systém, a informační toky po celé zeměkouli.
14. Vysoké vibrace překonávají nízké vibrace všeho, co nepříznivě ovlivnilo váš život ve vašem světě. To se musí stát, aby Země mohla znovuzískat svou rovnováhu, poté, co téměř zemřela po dlouhých letech nerovnováhy z důvodu lidské brutality vzájemné, vůči zvířatům a samotné planetě. Masívní nálev světla ze vzdálených zdrojů před 70. lety umožnil Zemi, aby nastoupila na cestu zpět k rovnováze udržující život – vy znáte tuto cestu jako vzestup.
15. Zde je vhodné místo k odpovědi na email, který byl nedávno poslán mé matce. „Právě jsem objevil váš web, ale o Odhalení vím už nějakou dobu. Co máme dělat, než se sem dostane vesmírná rodina, máme dál trpělivě čekat a doufat, že opravdu přijdou? Mohou se rozhodnout nepřijít? Pokud ano, znamená to, že je naší odpovědností ukončit války a násilnosti, napravit životní prostředí a vše ostatní, co je v našem světě špatného? Udělat něco takového bez jakékoli pomoci pokročilých civilizací se zdá nemožné.“
16. O tom se dá mnoho mluvit, ale kde začít? Možná bude nejlépe začít vesmírným zákonem, že žádná civilizace nemá odpovědnost a tím méně právo, jít do jiného světa a udělat změny, které jsou třeba, i kdyby to ohromně pomohlo obyvatelům tohoto světa. Civilizace s temným jádrem tento zákon porušují a zničily jiné lidi a jejich vlasti, ale na Zemi se to nikdy nestalo. Kdekoli blízko vaší sluneční soustavy jsou pouze světelné civilizace.
17.Takže ano, každá civilizace má odpovědnost napravit své vlastní chyby, ale dá se říci, že tu je úniková štěrbina. Podmínky ve vašem světě od těžce poškozeného životního prostředí až po neustálé válčení a nezodpovědně nevyrovnaná distribuce zdrojů jsou produktem válečnicví, chamtivosti, korupce, klamání, nedbalosti a zneužívání, které prováděly celé generace vaší civilizace. Náprava těchto chyb je vskutku ohromný podnik, a každé civilizaci třetí hustoty by se to zajisté zdálo jako nemožný úkol.
18. Není pochyb, že Bůh dovoluje pomoc civilizacím, které o to požádají. Gaia požádala o pomoc, aby její planetární tělo mohlo přežít, a odpovědí bylo to, co jsme zmínili výše: vlití životodárného světla od mnoha civilizací. Ale tato pomoc nebyla laskavě poskytnuta jenna žádost Gaii. Přání ve vašem kolektivním vědomí žít ve světě míru a harmonie s Přírodou je vaším požadavkem, který dovoluje toto naplnit.
19. Od první chvíle intenzívního proudění světla před mnoha lety pomáhají Zemi mnoha životně důležitými způsoby civilizace, o jejichž existenci nemá většina lidí na Zemi ani ponětí. Jejich pomoc tedy zřetelně není závislá nad „Odhalení“, čili na veřejném prohlášení vašich vlád o mimozemské přítomnosti.
20. Ve shodě s univerzálními zákony a jako součást mistrovského plánu Zlatého věku – před narozením každý z vašeho světa znal detaily plánů a hlučně se dožadoval účasti – jsou všichni z naší univerzální rodiny, kteří vám pomáhají, ukazatelé cesty, nikoliv ti, kteří přebírají za vás zodpovědnost.
21. Mnoho tisíc jich žije na Zemi s vámi, pracují společně s vámi. Adaptovali se na vzhled, kterým se od vás neliší, a jejich vyšší inteligence a vysoce rozvinuté schopnosti jim dovolily vstoupit do oblastí, kde panovala temnota.
22. Někteří tiše pracují na výzkumu a dokumentaci pravd, které temnota před vámi skryla, a další, kterým říkáte křiklouni, tu pravdu říkají světu.
23. Jiní iniciují nebo ovlivňují reformy v různých oblastech jako je vláda, ekonomické a právní systémy, energie, doprava, zdravotnictví, sport, vzdělání, těžba nerostů, těžba dřeva, zemědělství, počítačové technologie, ochrana přírody, média, vědecký výzkum a metalurgie.
24. Pár jich je v oblasti zábavy, a když se na ně díváte, jejich výkony, které udivují, podněcují přemýšlení o tom, co leží za jejich mimořádnými schpnostmi. Jsou příkladem toho, co dokážete i vy, pokud rozvinete duchovní vnímavost a vnimavost vědomí.  
25. Mnozí bratři a sestry přišli z jiných světů, aby se spřátelili s jedinci, kteří s nimi sdílejí stejné civilizační předky, a aby jim dávali světlo, vedli a inspirovali je.
26. Lidem, jejichž životy jsou ohroženy illuminátskými lokaji, je poskytována ochrana neviditelnosti „zakrytím pláštěm“ nebo neproniknutelným štítem vesmírného božského světla.
27. Žádná z rozsáhle medializovaných pandemií neproběhla, protože členové vesmírné rodiny pracující v laboratořích neutralizovali toxiny ve vakcínách, určených k tomu, aby působily nemoc a smrt.
28. Poškození, které bylo způsobeno Zemi, je mnohem závažnější, než byste mohli sami zvládnout. I když jsou uvolňovány technologie dlouhodobě ovládané Illumináty, nejsou dostatečné, aby rychle poskytly rozsáhlou obnovující pomoc, kterou vyžaduje planeta, avšak technologie v blízkých vesmírných plavidlech, z nichž jsou některá řízena myslí, tuto schopnost mají.
29.Zatímco pasažéři a posádky čekají na přistání a práci s vámi na místě, po celou dobu pomáhají z oblohy. Zejména zabránili více než tuctu pokusů Illuminátů použít jaderné hlavice pro teroristické činy, kterými by způsobili více úmrtí a destrukce než „9/11“.
30. Radioaktivní úniky z poškozené japonské elektrárny by byly zabily či způsobily onemocnění miliónů lidí, kdyby posádky lodí dramaticky nesnížily hodnoty záření.
31. V Mexickém zálivu by nebyl přežil žádný podmořský život, kdyby posádky nepřetržitě nečistily unikající toxické komponenty ropy.
32. Rovněž tak snižují toxicitu zbraní, průmyslového odpadu, skladovaného jaderného odpadu, chemtrails a dalších znečišťujících látek na pevnině i ve vodách oceánů.
33. Posádky vzdálené i blízké rozkládají vliv nebo odvracejí dráhy nebeských těles a lidmi vytvořených trosek ve vesmíru, které by mohly způsobit závažné škody, kdyby narazily do planety.
34. Tím, že posádky rozložily nad Zemí elektromagentickou mříž, redukují účinky zemětřesení pokud jde o počet obětí a škody, ale umožňují uvolňování příslušného množství negativity.
35.Směrují prudké bouře pryč od pevniny, pokud cílové oblasti nepotřebují čištění, které poskytuje voda.
36. A tyto rozsáhlé, mocné a vzdálené civilizace i nadále budou mířit na Zemi intenzívní světlo, dokud nebude bezpečně ve čtvrté hustotě.
37. Umíte si představit stav vašeho světa a všech, kteří na něm žijí, kdyby nebyla podniknuta žádná z těchto opatření ze strany nesčetných množství příslušníků naší vesmírné komunity?
38. To nás přivádí k tomu, co bychom chtěli zdůraznit ohledně „trpělivého čekání“ na Odhalení. Milované duše, není to tak, že jenom čekáte! Máte vrozené vědění, že odpovědnost za vyčištění nepořádku je na vás, protože to je vaše vlast, a tak či onak jste všichni přispěli k jejímu stavu. To proto milióny z vás již léta slouží, abyste přivodili prospěšné změny, které vytvářejí světlo a pozvedají váš svět.
39. Dáme vám několik příkladů: Místní a mezinárodní shromáždění a meditace za mír. Účast na různých opatřeních k ochraně přírody. Peněžní pomoc organizacím, které poskytují základní životní potřeby uprchlíkům a jiným, kteří byli okolnostmi zbídačeni. Obecní a jednotlivé snahy pomáhat těm nejpotřebnějším. Žádosti o spravedlnost a lidské jednání pro ty, kterým je odpíráno. Snahy chránit a zlepšovat životy domácích a divokých zvířat. Důvtipnost, vytrvalost a spolupráce při překonávání finančních problémů a dalších těžkostí.
40. A prosím nepodceňujte sílu svých modliteb! Modlitba neznamená odříkávání známých slov v kostele nebo osobních vzkazů Bohu, ať už tu nejvyšší bytost ve vesmíru nazýváte jakkoli. Modlitba je energie vysílaná každou vaší myšlenkou, pocitem a skutkem, a vy vysíláte energii „míru, prosperity, zdraví a harmonie“ velice hojně!
41. Chceme zmínit ještě další faktory, které patří k „trpělivému čekání“. V předchozích poselstvích jsme vysvětlili, co zabránilo masovému přistání v minulých deseti letech, a je velmi nešťastné, že vzniklo mnoho zmatků a zklamání díky tomu, že temné entity podávaly bezostyšně falešné informace prostřednictvím některých kanálů, které se vydávaly za dobře známé respektované zdroje. Temní to dělají především proto, aby způsobili negativní reakce, protože k přežití potřebují negativní energii, a tak ji musejí stále vytvářet.
42. Je škoda, že několik málo skutečných plánů na to, že se veřejně ukáže malý počet vesmířanů, muselo být odloženo – ujišťujeme vás, že rozhodnutí velitetele flotily byla učiněna moudře kvůli vaší i jejich bezpečnosti.
43. Kvůli tomu a kvůli mnoha svévolným lžím ohledně příletu vesmířanů a jejich záměrů, jako prohlášení o hrozící celoplanetární katastrofě, nás Hatonn požádal, abychom zopakovali jeho prohlášení z minulého poselství: „Pokud naše přistání bude důležité pro to, aby si Obama udržel svou pozici, učiníme to dosatečně dlouho před volbami. Pokud budeme vidět, že jeho pozice je jistá, ukážeme se brzy poté.
44. „My“ znamená členy mimoplanetárního kontingentu, který vyjednává s některými z vašich vládních představitelů a dalšími jako předvoj vydláždění cesty ke Zlatému věku. Tato skupina návštěvníků by byla představena ještě před příchodem naší rodiny, která přinese technologie a zůstane tak dlouho, jak budete chtít a budete potřebovat, aby s vámi spolupracovali.
45. Rozhodnutí o načasování tohoto významného dne je v kompetenci Nejvyšší vesmírné rady, a ta jedná z Božího mandátu. Až v této chvíli nejvyššího uvědomění mohou být známy smlouvy duše všech zúčastněných, individuální a globální karmická naplnění a reakce vaší populace.
46. Ještě je další aspekt tohoto „času očekávání“, jak říkáte. Zvířata, jejichž smlouvy duše poskytují dostatečně dlouhý věk, mají volný vstup do čtvrté hustoty spolu s planetou, ale lidé ne – vy si musíte svou jízdenku zasloužit, jak se říká. Ať je ve vaší smlouvě duše život ve Zlatém věku země, nebo si ho budete užívat jako pozorovatel z Nirvány, je rozumné využít tohoto času, abyste se duchovně připravili. Žijte ze srdce – láske je klíčem!
47. Pouze ve Spojených státech je každým rokem den, který je označován jako Den Díkůvzdání. Ale neměl by být každý den na celém světě dnem díkůvzdání?
48. Díky naší univerzální rodině, která je na vaší obloze, a všem, kteří vyzařují z dálky intenzívní světlo na vás a na váš svět.
49. Díky Gaie, že zavolala o pomoc, aby její tělo a všechny životní formy jejích obyvatel mohly přežít.
50. Díky Bohu za jeho bezvýhradnou lásku a za to, že nikdy nesoudí, co děláte či co neděláte.
51. A díky jeden druhému za to, že si poskytujete příležitosti, které potřebujete pro duchovní růst a růst vědomí.
52. Stále a všemi způsoby je s vámi láska světelných duší celého vesmíru, naše drahá pozemská rodino.
                                       ________________________
LOVE and PEACE
Suzanne Ward


18 komentářů:

 1. Díky, po každém přečtení Matthewa se mě po celém těle rozleje hřejivý pocit štěstí a lásky. Díky moc a už se těším na příští události na naši krásné planetě
  Zdeněk

  OdpovědětVymazat
 2. KRÁSNÉ, DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI.

  OdpovědětVymazat
 3. Takže, pomaličky, polehoučky, step by step do 4D ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ne , do 5D pokud si připraven

   http://www.pentablue.net/temata/07003.html

   Vymazat
  2. Ale prečo Mathew spomína 4D ?

   Vymazat
  3. Země se posune o stupeň výše, lidé jen někteří...

   Vymazat
 4. http://www.outsidermedia.cz/Izraelske-besneni-v-Gaze-To-neni-oduvodnena-valka-1.aspx

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. a co jako ..?!

   Vymazat
  2. Pro Anonymní 21:02
   ááá tady někdo jednomu pejzatému s jarmulkou píchnul do žlučníku :-)))

   Vymazat
 5. krasne krasne krasne

  OdpovědětVymazat
 6. Odpovědi
  1. kdo ti brání ?

   http://www.pravidlazivota.cz/index.htm#pz1:47index

   :-))

   Vymazat
  2. No chtít můžete ale vtip tkví v tom zda máte od té brány klíč

   Vymazat
 7. http://www.novoucestou.cz/?p=26353#more-26353

  OdpovědětVymazat
 8. Next step in the Foundation’s teachings and development
  http://www.keshefoundation.org/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=3148

  Půl hodiny stará zpráva. Jen aby se p. Keshe něco nestalo! Začínám se o něj bát.

  Drahoš

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. on není ten hlavní...

   Vymazat
  2. Nějak se mi to nepodařilo v těch zmatečných komentářích těch stránkách najít. Můžeme se dovědět stručně, o co se jednalo ?

   Vymazat
 9. http://barboraopelkova.blog.cz/1211/salusa-21-novembra-2012

  http://barboraopelkova.blog.cz/1211/dat-vse-a-hrat-hru-zivota-srdcem

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.