19. listopadu 2012

Další odpovědi indigového chlapce (201 - 220)

Posílám dalších dvacet otázek pro Sašu. Hezký večer!
Vlabi

Díky, Vlabi! Tak čímpak nás Saša dnes překvapí? Mně se dnes většina odpovědí velice líbí ...

201. Jaký máš vztah ke kočkám a delfínům?
Kočky jsou chytré. Někdy prostě jen trpí lidi, kteří nechápou to, co je kočkám už dlouho jasné. Kočka umí používat jednoduchý tok životní energie a pomáhá tak člověku, pokud ho má ráda. Kočce se můžeš líbit, když ji nebudeš otravovat.
Delfíni patří k nejchytřejším tvorům v moři a oceánu. Jejich intelekt je při výměně informací mnohem větší než rozum člověka. Ale tuto výhodu delfíni nepředvádějí, a tak to člověk nemůže správně hodnotit. Člověk také nerozumí, jak jinak může komunikovat. Z tohoto důvodu delfíni také nemůžou mluvit s lidmi, ačkoli se neustále snaží. Lidská řeč je pro delfíny velmi pomalá. Když ji poslouchají, stráví tím hodně času. Ne všem z nich se to líbí, a tak někdy člověku nevěnují pozornost. Člověk se musí naučit mluvit s delfíny, a nejen s nimi. Spolu s nimi uvidí svět úplně jinak. V něm se objeví nejen jiný čas, ale i jiná rychlost.
202. Jaká je budoucnost Ruska? Jaké jsou vyhlídky Ruska během „Změny“?Rusko, to je důležitá oblast. Zde proběhne velká část změn a transformací. Zde bude vytvořeno to „Nové“. Neopouštějte Rusko.
203. Kdo je to yeti - sněžný muž?
Je to obyvatel Země. Objevil se tu ještě před lidmi. Jeho rozum je jednoduchý, ale má schopnost komunikovat s ostatními paralelami. Žije daleko od lidí, protože kontakt s nimi nepotřebuje. Má k Zemi mnohem blíž než lidé. V těle sněžného muže je to, co v lidech budí strach. Takže sněžný muž se drží od lidí dál. Někdy strach mizí, jak někteří mohou vyprávět o nových setkáních. On přitom nemusí hovořit jazykem. Je schopen mluvit v mysli. Sněžní lidé mají význam, který je skrytý lidem, ale potřebný Zemi. Tak ho zachraňují a pomalu zpřístupňují celé oblasti planety. Pokud se člověk spojí se Zemí, je mu toto poznání zjeveno.
204. Jsou s nadcházejícími změnami spojeny i časté návštěvy jiných civilizací?
Ostatní navštěvují Zemi kvůli řešení svých vlastních problémů. Jakákoliv pomoc se provádí jen tehdy, když je potřebná také jim. V opačném případě budou dělat něco, co pro vás bude postrádat smysl. Často je pro ně návštěva Země nepotřebná. Jsou schopni vidět události na Zemi z místa, kde žijí. To umí dělat i člověk. Jejich příjezd na Zemi znamená potřebu měnit něco v reálném životě na planetě.
205. Proč někdy silně vibrují některé části těla?
Každý člověk reaguje na vlnách, které mu posílají ti, co jsou vzdálení. Lidské tělo je schopno přijmout takové vlny a reagovat na ně. Tyto vlny lze posílat i od člověka k člověku. Pokud pociťujete vlnu, nemusíte se bát. To je signál, že s vámi mluví. Ne na všechny vlny je třeba reagovat. Reakce znamená souhlas.
206. „Křemík bude základem“ - můžeš popsat podrobněji člověka, pokud se jeho základem stane křemík?
Křemík vejde do soustavy organizmu jako jeho část. To bude mnohem patrnější v souvislosti s jinými částmi. Bude se držet v červených krvinkách, bude součástí kostí na 11 %. Do organizmu se bude dostávat prostřednictvím jídla, při tom písek jídlem nebude. Lidské tělo se změní a bude ještě lépe vnímat vlny. Křemík umí rychle vést vlny a odrážet je jako zrcadlo.
207. Chtěl bych upřesnit něco o původu DNA. V přizpůsobování se „prostoru" DNA mutuje, nebo ne? Jak se přizpůsobuje a jak probíhá její vzájemný vztah s jemným tělem?
Když se tělo dostane do jiného světa, začne se vždy měnit. Změny probíhají různým způsobem. Pokud je nový svět hodně odlišný od rodné země, změny nastanou rychleji. Jemné tělo do jiného světa nepřechází. Vždy se nachází ve svém světě a s ním vstupuje do dodatečného pouta. Je to jako několik žárovek pracujících pod jednou baterií. Pokud žárovek bude příliš mnoho, baterie se rychle vybije, předchozí budou žít méně. Lidé to tak už dělali. Vypráví se o tom ve vašich starých knihách.
208. Při mutaci/adaptaci nebo úpravě se napojení na původní matici ztrácí? Je možné převést biologický organismus do stavu počátečního a neměnného? Čím to hrozí?
Komunikace se subtilním tělem se nikdy neztrácí, protože vy i ono – jedno jste. Pokud se budete často pokoušet změnit životní podmínky v těle, bude to hodně žárovek. Jedno světlo – to je tvůj rodný svět, kde jsi se narodil. Musíš žít tam.

210. Pověz něco o vědomí: Co je to vědomí, podvědomí, o úloze vědomí v tomto okamžiku, o evoluci vědomí, probouzení vědomí lidí v naší době, o Šrí Aurobindo a jeho knihách.
Vědomí, to je schopnost měnit a vnímat nabízené stavy. Vědomé, to je znalost toho, jak se mění svět.
Vědomí je dáno těm, kdo přišli různorodě žít. Všichni ti, kteří žijí s vámi na Zemi, mají vědomí. Tato vědomí jsou různá a někdy je nevidíte, nebo předstírate, že nevidíte. Pak si lidé začnou myslet, že jejich vědomí je osamocené a začínají hledat inteligentní bytosti. Ve skutečnosti inteligentní tvorové žijí ve vašem okolí a učí se u vás. Jejich informovanost ve srovnání s vaší je někdy velmi jednoduchá, a zdají se vám hloupí. Ale není to tak. Ti všichni mají rozum. Různé mysli jsou jedno a totéž. Pokud se spojí, vzniká „Velký Rozum“ existující vždy a všude. To lidé také stále ještě nechápou. Domnívají se, že rozum je povinen zdržovat se jen u některých. Mnoho lidí se bojí silné mysli, protože pak by si je mohla podřídit jako slabé mysli. Bohužel, lidé to tak dělají velmi často. Je to jejich chyba! Nemůžete dobývat a nutit násilím. Je třeba konat tak, aby druzí chápali, proč je třeba konat tak a ne jinak. Je třeba umět vysvětlovat. Vzhledem k tomu, že neumějí vysvětlovat, dochází k válkám. Když války zmizí, bude to první znamení, že lidé se naučili používat rozum, a to nejen pro sebe.
Chtěl bych, aby lidé nikdy nenutili ostatní dělat to, co se jim nelíbí, a nezpůsobovali jim kvůli tomu bolest. Jen je potřeba včas mluvit o tom, co je třeba udělat, a co nutné není. V opačném případě budou lidé dělat špatné věci a myslet si, že se to druhým líbí.

211. Od raného dětství jsem vždycky chtěl jakékoliv globální změny, například kataklyzmata... A myšlenky ohledně toho mě často navštěvovaly a navštěvují. To, co se vypráví o dalších změnách, chci velmi vidět, zúčastnit se toho. Můžeš mi vysvětlit, proč přicházejí v útlém věku takové myšlenky, v důsledku čeho?
Když na Zemi dochází k velkým událostem, nedějí se najednou. Přicházejí postupně, protože náš svět se mění velmi pomalu. Je to jako vlny v oceánu. Nejdříve přicházejí běžné vlny a pak vlna velká. Pokud můžete pochopit malé vlny, můžete připravovat druhé na ty větší. Mají to také pochopit. Někdy to není možné dělat, neboť lidé to odmítají. Pak budete muset jen pozorovat a učit se.

212. Jak se bude řešit problém s úvěrovými závazky v průběhu Změny?
Peníze nebudou třeba.

213. Sašo, v poslední době se objevila spoustu tvorů, kteří si říkají elfové. Na toto téma existují stránky Elfcheim a další. Co si o tom všem myslíš?
Elfové odešli ze Země navždy. Nechali po sobě orientační bod, který lidé vidí jako stříbrné světlo. Toto místo je pro ty, kdo jsou ochotni odejít jako elfové. Je svázáno s planetou Zemí a krouží kolem ní. Když se lidé nacházejí naproti, cítí, že orientační bod je blízko a vzpomínají si na elfy.
Někteří z lidí připravují k orientačnímu bodu cestu: vymýšlejí historii, kreslí, píšou. Tak také je možné k němu dojít. Ale každý dojde jen do takového místa, kde mu stříbrné světlo nemůže ublížit. Obecně platí, že toto světlo nepřináší újmu, ale když je ho příliš mnoho, může být škodlivé.
Elfcheim, to je místo setkávání pro mnohé z těch, kteří cítí a někdy i vidí orientační bod. Obracejíce se k němu, mohou se spojit s elfy. Čím blíže k orientačnímu bodu, tím silnější spojení je.
S elfy je možné hovořit nejen s pomocí orientačního bodu. Někteří s nimi mluví jako mluví s normálním člověkem. Vzdálenost a čas o tom nerozhodují.

214. Sašo, řekni prosím, jak odlišit pravdu od lži. Teď je na internetu hodně informací o roce 2012 a tak dále... Komu věřit? Jsou nějaké konkrétnější možnosti si to prověřit, než prostě cítit?
Lež tvoří jen lidé. Ve vesmíru lži nejsou. Chcete-li odlišit mezi „pravdou“ a „lží“, je nutné se naučit vidět nejen sebe, ale i jiné bytosti a také jejich světy, ve kterých žijí. To není jednoduché, lidé si zvykli pokládat Zemi za svůj domov. Ale domov je pro lidi všude, a to znamená, že můžou přijít kamkoli chtějí, pokud je taková možnost. Nelze přemítat, zda jít nebo nejít – je nutné to dělat. A když to uděláš, porozumíš tomu, co a jak je třeba dělat. Pak pravda a lež zmizí, protože jim přestaneš patřit. Nyní si myslíte, že bez nich nemůžete být. Tak to někdy dělají i moji kamarádi, když říkají, že nemohou být bez zmrzliny nebo hranolků.
V roce 2012 dojde ke Změně. Znalost o ní k vám už přichází jako vysoká vlna. Za ní budou ještě vyšší vlny. Pokud vstupujete do moře a nesvalí vás narážející vlny, dříve nebo později vás některá z nich zastaví. Upadnout není nutné, protože vlna může projít kolem vás. Obejde vás tehdy, když si uvědomíte, jaký to má smysl. Pokud vás vlna odejde, stejně se vás dotkne, ale jen mírně. Přitom vám předá to, co je nutné a co mělo být předáno při silném doteku.
Pokud chcete prověřit to, co cítíte, porovnejte své pocity s ostatními lidmi a zeptejte se sami sebe. Vaše odpověď je nejdůležitější.
215. Sašo, jak ty a tvá rodina žijete? Jaký máš pocit, když vidíš, že tvoji blízcí konají nesprávné činy, kroky - jak jim sdělíš vysvětlení? Skutečně existují okamžiky ve tvém životě, že někdy s někým nesouhlasíš, ale člověk vidí pouze to, co vidět chce.
Miluji svou mámu a tátu. S bratrem se občas pereme, když ubližuje, ale to není na dlouho, pak se usmíříme. Když jsem byl nemocný, staral se o mě, přinesl něco k pití, hrál si se mnou, a moje matka přicházela každou půlhodinu a pokaždé něco poléčila. Pokud bych se začal špatně učit, nadávali by mi a nutili by mě učit se víc. Mohu se urazit, ale pak si vždy uvědomím, že tak to má být. O tom, co vím, mluvím v podstatě jen s bratrem. Máma a táta si myslí, že fantazíruju, a jen se usmívají. Líbí se jim to, co „vymýšlím“, ale ne vždy tomu věří.
Někdy je těžké přesvědčit dospělé, že jsem něco neprovedl. Z nějakého důvodu si myslí, že jsou klamáni, a tak se stane, že aby byli uspokojeni, musím zalhat. Potom říct pravdu je velmi obtížné. Takže se snažím to nedělat a raději mlčím. Nevím o žádných špatných skutcích, kterých by se moji rodiče mohli dopustit. Miluju je moc a myslím si, že se vždy snaží jednat správně. Nu a můj mladší bratr je ještě příliš malý a moc toho nechápe.

216. Člověk má nyní obrovské možnosti v plánu poznání a učení - internet, různé esoterické knihy, školy - a zdá se, že to není náhoda. Vede to k prvním krokům k absolvování Změny? Na co je nejlepší obrátit pozornost? A čeho se vyvarovat?
To, po čem nyní lidé jdou, se stanoví obtížněji. Co byste měli vědět, se ukazuje, jak se stáváte součástí tohoto vědění. Toto vědění je jedno. Nemůže být rozděleno, ale studovat ho je třeba postupně. Každý studuje, jak nejlépe umí: číst, psát, kreslit, dívat se, mluvit. Každého pozorně poslouchají, jestli se stává zjevným (očividným). Pokud jsou lidé líní a nedělají to, přestanou si jich všímat, a oni pak musí dělat velmi rychle a hodně. Musíte najít něco, co s vámi souzní. To je - vaše. Pokud cítíte z tématu chlad, neberte ho, je pro vás nebezpečné. Není možné si brát to, co vás udělá příliš těžkým uvnitř. Lidé by měli být vždy lehcí, takovými byli vytvořeni.
217. Jak se stavět k channelingu – je jich mnoho a dávají mnoho různorodých informací a předpovědí.
Ti, kteří s vámi mluví, vám předávají poznatky. To se děje vždy jednoduše a pochopitelně. To však neznamená, že použijete jednoduché kroky a krátký čas. Pokud to tak získáváte, pak přemýšlejte proč. Někdy za vás totiž někteří přátelé začínají přemýšlet. Tak to nejde dělat. Myslíte jedině vy, protože poznatky jsou dávány vám. Ten, kdo dává informace, je váš přítel. Musíte pochopit a vědět, že důvěřujete jemu a chápete jeho. Pokud tomu tak není, nikdy nepochopíte, o čem hovoří. Člověk může vybrat, co potřebuje a co nikoliv. To není ani „dobré“, ani „špatné“.

218. Sašo, řekni prosím tě, můžeš dát několik rad, jak se připravit na Změnu?
Nutná bude kvalita vnímání a pochopení toho, co se děje. Lze to nazvat všímavostí, která předchází. Pokud budete vědět, jak mluvit s někým, kdo něco ví, pak průběh Změny bude pro vás snazší. Pokud to můžete udělat na dálku - bude to ještě lepší. Pak bude nutné najít sílu zbavit se pocitu, který vás nutí pochybovat dokonce i tehdy, když je vše jasné. Tato opatrnost není nutná, pokud lidem překáží.
Ještě je třeba se naučit vycítit, co může udělat jiný nebo co se udělá lépe společně, protože sami lidé málo dělají. V tom případě ale nemůžete pracovat na sobě.

219. Co víš o Nibiru, o jejím vlivu na nás, a roli, kterou hraje v naší sluneční soustavě?
Nibiru je součástí sluneční soustavy. Vaši vědci už pochopili, že patří k systému a ovlivňuje ho v některých obdobích. Nibiru mění pohyb planet i to, co se děje na Slunci. Na Slunci změny nastávají po tom, co proběhnou na planetách, protože planety předají změny Slunci v pohybu.
Nibiru přinese změny, které se musí stát. Budou spojeny s klimatem a lidským zdravím. Lidé nepotřebují bojovat, ale hledat možnosti přizpůsobení se novým podmínkám. Pokud to nepochopí, dobré životní podmínky pro všechny nepostačí.
220. Proč je nutné se naučit postarat se o své věci při Změně?
Pokud můžete udržet formu, když ta se chce nejvíce změnit, znamená to, že máte schopnost ukládat a využívat znalosti o světě, který je vytvořen vámi samými. Tehdy dovedete, pokud to bude nutné, vrátit kdykoliv podobu věci, nebo alespoň vyprávět o tom, jak vypadala. To je třeba těm, kteří přijdou po vás.17 komentářů:

 1. Souvislosti s letošním přelomem ( fenomén 2012): Nález nic neříkajícího mayského kalendáře využily mocenské skupiny (Bilderberg group, ilumináti, Římský klub - tvůrci NWO atd.)ke svým cílům jak ovládnout a ve velké míře zlikvidovat (genocida- neomalthusiánská depopulační politika) lidstvo. Pokračujícími aplikacemi geneticky upravených potravin, očkováním, cílenou chemizací ovzduší a potravin, vysíláním elmag.vlnění donutí většinu lidstva k pasivitě, lhostejnosti a podřízenosti. Pomocí chemtrails nejenže zabrání blahodárným slunečním paprskům proniknout k živým organismům, ale vytvoří "promítací plátno" pro svoje projekce (na mnoha místech zemské oblohy se objeví velká mimozemská plavidla, některá budou reálná, ale vyrobená na Zemi technologií, kterou např. nabízí Keshe found.), které budou mít za cíl tzv. sjednotit celé lidstvo před nebezpečím z vesmíru. Od toho okamžiku bude jen malý krůček k vytvoření jednotné globální vlády (dílčí úspěch - EU), kterou všichni apatičtí obyvatelé Země schválí. Mocné skupiny si potom pod pláštíkem "demokratického zvolení" udělají s lidmi to co mají dávno v plánu. Zredukovat obyvatelstvo, kdy zbytek bude otročit - evidováni povinným čipováním budou lidé jen nástrojem v rukách otrokářů.Vyvolanou finanční krizí budou obyvatelé ožebračeni, kapitál bude vlastnit pár lidí, otroci budou žít jen z toho, co dostanou od nové fašistické vlády. Např. i potraviny - zemědělské plodiny, se nebudou moci normálně rozmnožovat, protože geneticky upravené a množené jen v laboratořích budou jen na příděl - další páka na porobení lidí. Vše bude zabaleno v idejích ochrany před imaginárním nepřítelem. NENÍ ČAS SE PROBUDIT ???

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A koukám, že vy budete pravděpodobně patřit k těm sektářům co si říkají " Svědci Jehovovi ". Už jak čtu hesla " probuďte se " ve mne vyvolává averzi na jejich časopis " strážná věž ".

   Ne, já se nepotřebuji probouzet. Já jsem intelektuální a uvědomělý člověk, který se řídí selským rozumem nikoliv žádnou ideologií. Pochválen vám Ježiš Kristus Ámen. Radovan Lapský

   Vymazat
  2. Z Danielových informací, které už delší dobu v předstihu jeho článků tuším, jasně vyplývá, že ke globálnímu oteplování skutečně dochází, a to hned na dvou frontách :
   1.vnější faktory :
   - probíhá transformace slunce kvantovými skoky,
   - díky čemuž se jeho objem podstatně zvýší (už dnes je patrno na satelitních snímcích, že se slunce o značný kus zvětšilo, oproti stavu před rokem 1999 !),
   - zvýší se rovněž sluneční svítivost (prostor při zemi i na obloze je často"přesvícen", a stíny jsou mnohem "ostřejší" než bývaly),
   - světelné spektrum přejde z měkkého oranžovo-žlutého na tvrdé pro oči pichlavé modro-bílé spektrum,
   - zvýší se teplota na povrchu Země,
   - Země a další planety Sluneční soustavy budou uvedeny slunečními kvantovými skoky na nové oběžné dráhy dále od slunce, které budou delší, čímž bude i delší solární rok (další jak 365 dní !)

   2.vnitřní faktory :
   - kvantové skoky na slunci a z toho vyplývající sluneční reakce se budou přenášet i na planety solárního systému,
   - díky čemuž na tyto podněty reagují jádra planet, včetně Země,
   - to způsobuje už dnes vyšší zahřívání zemského jádra, díky čemuž k povrchu proudí více tepla, proto i v pozdním podzimu flora žije dál, a jakoby ignorovala přípravu na zimní spánek,
   - ze stejného důvodu dochází k tání horských ledovců a ledové pokrývky Arktidy,
   - je zatím záhadou, proč k oteplování dochází víceméně na severním pólu (Arktida), a podstatně méně na jižním pólu (Antarktida)
   - je možné, že zvyšující se aktivita zemského jádra podnítí nové horotvorné procesy v celoplanetárním měřítku, díky čemuž může na Zemi převládnout souš nad vodami,

   Z obého vyplývá, že povrch Země (náš životní prostor lidstva) je zahříván ze dvou zdrojů (vnitřního a
   vnějšího), a že intenzita ohřevu bude dále stoupat až do ukončení kvantové transformace slunce (zatím neznámo, jak dlouho to potrvá).

   Podstané také je,že pokud bude slunce vysílat energie, vlny, světlo a teplo v nových kvalitách (dimenzích), a Země bude uvedena na novou oběžnou dráhu, bude se zřejmě pomaleji točit a bude též pomaleji kroužit kolem slunce na delší dráze, změní se zcela určitě i 3D a duchovní podstata člověka. Pro připravené to bude zřejmě také jen přechod do nové kvality života, pro ty ostatní zřejmě fyzický zánik a "replay" životních zkušeností, zkoušek, úkolů v novém zrození na transformované Zemi nebo v jiném sektoru vesmíru.

   Proto věřím, že chemtrails i geoinženýring na Zemi vznikl z obavy z důsledků transformačního procesu ve Sluneční soustavě, především slunce, vůči Zemi, respektive na udržení života na Zemi. Dalo se očekávat, a probíhající události to jenom potvrzují,že se tohoto původně ochranného fenoménu zase chytili chamtivé pazoury globalistů (chemtrails) a válečných štváčů (Haarp, Eiscat,Hipas a další), kteří v těchto technologiích rozpoznali další možnost upevňování globální moci (NW0), zisků (FED,MMF a další) a ovládání mas(Haarp,PSI,Darpa a další). Společně pak rukou nedílnou chtějí dosáhnout toho, že zcela do roku 2025 ovládnou technologii umělého řízení počasí a stínění slunečního záření a tepla.Tato iniciativa směřuje k tomu, že lidé budou v době po tomto datu kromě jiných platit daně také za to, že mohou pít relativně čistou vodu, dýchat relativně čistý vzduch, že budou moci mít přijatelnou teplotu (vychlazování) k životu na Zemi. Dále se chystá k zavedení uhlíková a metanová daň (vypouštění plynů biologickými organismy). Lidé tak většinou budou pracovat od úmoru do úmoru, aby se sotva najedli, sotva udrželi suché a teplé bydlení, a pracovali především na stále stoupající hromadu nově vymýšlených daní ! Vůbec bych se nedivil, poněvadž takový systém bude pro mnohé lidi a rodiny prakticky núnosný, a úmrtnost se tím rapidně zvýší, kdyby NWO zavedla odběry spermat mužů a vajíček žen pro umělé oplodňování, následné umělé "donášení" plodů v k tomu vyrobených technologických linkách, a "státní" výchovu takto "narozených" dětí jako novou čipovanou cyber-otrokářskou třídu !

   Vymazat
  3. Ne to opravdu nepatřím. Jen jsem odpověděla na poslední větu.Prostě si jenom nemyslím to co vy. Madla

   Vymazat
 2. Takže další z výrobců katastrofické budoucnosti?Ano, je čas se probudit.K uvědomění, že budoucnost vytváříme svými myšlenkami.A ty si vybíráme a jsme za ně zodpovědní.Kdo by si tohle vybral? Já ne. Madla

  OdpovědětVymazat
 3. Ještě jednou bych ráda napsala , jak to cítím.Ne vždy dobře. Něco mi tam nesedí.Možná kdyby to bylo video a já viděla toho chlapce hovořit, bylo by to jiné.Každopádně, mohu se stotožnit s odpovědí 214.Tak to cítím i vidím já. Madla

  OdpovědětVymazat
 4. a co by si řekl na to , že to co píšeš , šíří ti tví ilumináti...jen pro to aby totálně zmátli lidi jako ty !!?? Mimozemšťani tu jsou a skuteční, to co zde píšeš je dezinformace, za účelem útoku na "návštěvníky " !

  takže jak píšeš - nespi..a používej hlavu svoji a ne cizí !

  OdpovědětVymazat
 5. Indigový chlapec Saša ? Inu co tahle aplikovat známé pořekadlo " Poznáte je po ovocích " ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No každý čin se pozná především "po ovoci". To je zásadní základ, jak ty "věci" chápat a jak jim rozumět !

   Vymazat
 6. Ze Sašových slov bych vyzdvihla "všímavost" Všímat si,ale nepanikařit.
  Pro anonym.14.55
  Mayský kaledář je opravdu nesmysl.Někdo ho potřeboval.Všímáte si? V poslední době už nás apokalypsou 2012 ani moc nestraší. Naopak, vypadá to, že média se tomu tématu zcela vyhýbají.Takže,tak horké to jistě nebude.

  dan.

  OdpovědětVymazat
 7. Pro Radovana L. (nějak nefunguje přímá odpověď). Nestrašte mě Ježíšem z Nazaretu :-). Jen abych Vás uklidnil tak neuznávám žádné náboženství včetně toho Vašeho, o SJ nemluvě (základy všech byly zneužity ve prospěch získání moci nad věřícími šířením strachu a manipulacemi s informacemi). To co jsem napsal výše nepovažujte za ideologii. To jsou normální fakta dohledatelné ve veřejně přístupných zdrojích.
  Pokud svůj intelekt a uvědomění nepoužijete proti těmto "temným" silám, tak vzhlížení k modlám Vám nepomůže. Nic ve zlém.Není to osobní (jak by taky mohlo, když Vás neznám :-))

  OdpovědětVymazat
 8. pro Dana : SOUHLAS :-)

  OdpovědětVymazat
 9. pro anomym 18:32. Podle mnoha zdrojů lze dovodit, že jsou mezi námi (to ti neberu). Ale jsou i informace, že tito "naši zlí" zaprodali těmto " zlým odjinud" lidstvo pro moc a hmotné statky. A "trochu" se jim to vymyká z rukou.Snad to dobro v nás s nějakou tou pomocí zvítězí. A mimo jiné mám svou hlavu :-) a nějaké informace "odjinud"...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Reptiliáni a pod.. už na Zemi přímo neoperují, byli odsunuti, ale snaží se Zemi ovlivnit z venku, každopádně platí že na co myslíš to si přitáhneš ! takže kam zaměříš svou mysl?

   Vymazat
  2. Mají ale ve vládách své klony s lidským vzezřením. Takže "loutky jsou na svých místech", když budu parafrázovat kartu "Agent in place" z karetní hry Illumináti (vytvořena v roce 1985 !)

   Vymazat
  3. Lidstvo zaprodali naše chamtivé lidské elity, které světu ještě donedávna vládly. Přesně za to, že jim zůstane zachována moc, pozice, statky, virtuální ekonomika, a prospěch z mimozemských technologií. Byli však podvedeni, oklamáni, a tak se obyvatelé náležející pod doménu USA a britské koruny stali vpodstatě majetkem draco-mimozemšťanů. Na ostatní obyvatele draconiáni nesměli sáhnout, neboť na jejich bezpečnost z hlediska mimozemských aktivit dosud dohlíží flotily Strážců Nebes. Objevilo se v této souvislosti podezření, že draconiáni "upekli" plán, jak zbývající obyvatele planety pro sebe získat. Má jím být aktivita Nadace Keshe. USB klíče převzaté diplomaty jednotlivých států mají fungovat jako regulérní smlouvy na výměnu mimozemských technologií za moc nad obyvateli oněch zemí. V takovém případě Strážci již nebudou moci proti aktivitám draco zakročit, a jejich mise tím zde skončí. Zda je to možné, nevím. Ale je mi krajně podezřelé, že se to předávání děje výhradně touto diplomatickou cestou, a jinou Nadace Keshe neakceptuje. Je v tom zase příliš mnoho tajemství (top secret), což probíhající humanitární kampaň Nadace Keshe jistým způsobem znevěrohodňuje. Uvidíme, co přinesou nejbližší týdny.

   Vymazat
  4. Pro Anonym z 21.11, v 1,30: Z jakého zdroje inforací čerpáš? A.

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.