13. ledna 2011

Posun elektromagnetického pole a průnik jedovatých kosmických mraků - příčina úhynů?


Než odjedu, podstrčím vám zde ještě další podněty do diskuse o příčinách úhynu ptáků. (Už mě to přestává bavit. Stejně sázím na HAARP.)

Je tajemná smrt ptáků spojena s posunem magnetického pole Země a průnikem jedovatých kosmických mraků?

Mike Adams, NaturalNews, 13. 1. 2010
Překlad: Orgonet
Při sledování nevysvětlených úhynů tisíců ptáků v posledních dvou týdnech se vynořují nové události, které by mohly poskytnout fyzikální vysvětlení pro tajemná úmrtí.  Vše začíná na letišti v Tampě, kde pracovníci letiště nedávlo zavřeli runway, aby změnili numerické designátory, které jsou na ní nakresleny. Proč musí být změněny? Protože magnetické póly Země se posunují a čísla předtím namalovaná na runwayi se již neshodují s magnetickými měřením citlivých leteckých přístrojů. (http://www.physorg.com/news/2011-01-tampa-airport-runways-renumbered-due.html, česky na osud.wordpress zde: http://osud.wordpress.com/2011/01/06/magneticky-pol-se-posouva-letiste-tampa-uzavrelo-svoji-hlavni-drahu/

Jak vysvětluje Physorg.com:
Primární runway na letišti je označena 18R/36/L, což znamená, že runway je směrování podélně 180°od severu, když se blížíme od severu, a 360° ze severu, když se blížíme z jihu. Nyní Federální letecká správa (FAA) požádala, aby označení bylo změněno na 19R/1L, aby se přizpůsobilo posunu magnetického severního pólu.
To nás přivádí k prvnímu fyzikálnímu faktu tohoto článku:
1.       Fyzikální fakt č. 1: Zemské magnetické póly se posunují. (A nejen nepatrně, ale dostatečně i na to, aby to bylo pozorováno i lidmi)
Role zemského magnetického pole
Magnetické pole Země je velmi důležité pro ochranu planety před tzv. „solárním větrem“ a dalšími elektromagnetickými vlivy z vesmíru. Magnetosféra, která je poháněna zemským magnetickým polem, slouží jako jakási elekromagnetická bariéra k ochraně před škodlivými paprsky, aby nedosáhly na povrch planety. Obrázek zde: http://www.theozonehole.com/magnetic.htm
 
Fyzikální fakt č. 2: Magnetické pole Země se v minulosti přepólovalo ve stovkách případů.
Ke změně polarity elektromagnetického pole Země dochází každých několik tisíc let. Říká se tomu elektromagnetický zvrat.  (http://en.wikipedia.org/wiki/Geomagnetic_reversal ) Mezi těmito zvraty se stává EM pole dosti slabým a chaotickým, a způsobuje „turbulence“ v poli, což může zapříčinit slabší místa v magnetosféře.
Tyto magnetické mezery nebo slabiny mohou umožnit průnik vlivů, které do magnetosféry normálně nepronikají, a teoreticky až do hloubky, kde se mohou vyskytovat ptáci.
Minulý týden varovalo ruské Ministerstvo pro výjimečné situace (http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Emergency_Situations ), že oslabení zemské magnetosféry umožňuje průnik „jedovatých kosmických mraků“ do nižších vrstev atmosféry, kde by mohly přijít do kontaktu s ptáky.
Tyto „vesmírné mraky“ jsou nazývány „noctilucenční mraky“ (= svítící v noci), (http://en.wikipedia.org/wiki/Noctilucent_cloud  ), které existují ve vysokých výškách (přibližně 50 mil) a akumulují vesmírný prach z mikrometeorů a jiných zdrojů.
Na tom je zajímavé, že tyto noctilucenční mraky vykazují vysokou radarovou reflektivitu (http://media.caltech.edu/press_releases/13188 ). To znamená, že tyto mraky vytvářejí velmi silný otisk na radaru v rámci sledování počasí.
Fyzikální fakt č. 3: Noctilucenční mraky mají vysokou odrazivost na radaru.
Meteorologický radar zaznamenal zvláštní jev v době úhynu ptáků
A zde to začíná být skutečně zajímavé: na Silvestra, když začali padat z nebe ptáci v Arkansasu, Státní radarová služba zaznamenala na svých monitorech neobvyklý jev.
„Jeví se nám, že nejde o zobrazení srážkového jevu,“ řekl operační důstojíck Chris Buonanno z Radarové služby. Je to něco zcela jiného.
A ve stejnou dobu, kdy se jev objevil na radaru, začali padat ptáci z oblogy.
Během několika posledních týdů uhynuly stovky tisíc ptáků a ryb na celém světě. Zde je soupis těchto úhynů: http://www.naturalnews.com/030985_mysterious_deaths_birds.html
Stejné údaje jsou na obrázku sestaveném Mattem, který nám dal svolení k jeho publikaci: http://www.naturalnews.com/gallery/articles/BirdFishDeaths.jpg
 
Teorie o možné příčině
Z toho všeho může plynout teorie, alespoň pro ptáky, že smrtící vesmírné mraky zasáhly do nižší atmosféry a zabily tyto ptáky v letu, načež ptáci spadli na zem. Zprávy o ptácích, které zasáhlo „trauma“, se týkají těch, kteří takto spadli.
Co se nachází v těchto smrtících mracích a může zabíjet ptáky? Jedna možnost je, že tyto mraky by se mohly pohybovat podél mezer v magnetosféře, což by vyvolalo smrtící radiaci, která by „zmrazila“ ptáky v letu. To je jedna možnost, i když, jak uvidíte níže, se to zdá nepravděpodobným. Nevím, zda testy provedené na těchto ptácích určily, zda zemřeli na intenzívní otravu radiací. Také je možné, že kdyby tato radiace dosáhla tak nízko do naší atmosféry, zabila by i mnoho rostlin a stromů v oblasti, a o tom nemáme žádné zprávy, alespoň o nich nevím.
Druhá možnost je, že smrtící vesmírné mraky by mohly zmrazit ptáky v letu závanem extrémně chladného vzduchu. Ale i taková událost by pravděpodobně měla vliv na stromy a rostliny na zemi, a není žádný důkaz, že k tomu došlo.
Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že ptáci byli zabiti v letu změnou ve složení vzduchu, který dýchali. A jak zjišťujeme, noctilucenční mraky jsou z velké části tvořeny jedovatým plynem známým jako kyanovodík. O tom například zde: http://www.eutimes.net/2011/01/poisonous-space-clouds-slamming-into-earth-cause-mass-bird-and-fish-deaths/ : Kyanovodík se také tvoří v mezihvězdných oblacích atd.
Mohli by být teď na řadě lidé?
Na tom je znepokojující, že si náhle uvědomujeme, že pokud by tyto jedovaté mraky kyanovodíku mohly dosáhnout do nižší atmosféry, mohly by také teoreticky dosáhnout až na zem. A tam žijí lidé, a kdyby takový oblak dosáhl do nějakého velkého města, jako  např. New York, způsobil by okamžitou smrt potenciálně miliónů lidí.
Náhlý oblak kyanovodíku by nemohl přežít nikdo, ani ti, kteří jsou připraveni. Můžu si udělat zásobu potravin a potřeb pro stav nouze, ale ani tak bych nepřežil náhlý útok kyanovodíkového plynu z vnějšího vesmíru. Mimochodem, kyanovodík je také užíván k usmrcování hlodavců a jako chemický prekursor při výrobě léku (to mě nepřekvapuje). (http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_cyanide )
Jak praví Wikipedie, kyanovodík je extrémně smrtelný:
Koncentrace kyanovodíku 300 mg na m3 zabije člověka do 10 minut. Odhaduje se, že v koncentraci asi 3 200 mg na m3 zabije člověka do jedné minuty.
Je zajímavé, že chemické využití kyanovodíku bylo vyvinuto IG Farben, farmaceutickým obrem z nacistické válečné éry, který se později převtělil do dnešních farmaceutických obrů, včetně Bayeru.
Kyanovodík je široce uznáván jako chemická zbraň a dokonce se užívá na koncích harpun, vraždících velryby.
Fyzikální fakt č. 4: Kyanovodí, zabíjí ptáky i lidi velmi rychle. 
Je to výsledek testování zbraní nebo útoku?
Fakt, že je kyanovodík používán jako chemická zbraň, může vést některé lidi k domněnce, že se jedná o produkt experimentu nějaké zbraně na ovládání počasí. Není to bláznivá myšlenka. Vědci v Abu Dhabi měli obrovský úspěch při výrobě deště, kdy použili systémy na řízení počasí vyvinuté v Evropě.
V USA mezitím experimentální program HAARP vysílá vysokoenergetické paprsky přímo do ionosféry. Viz video: http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=E3CADA3AE2B04FB92F27BB09C8AE19FB
I když o tom nemáme žádné přímé důkazy, lze si představit, že technologie HAARP mění magnetosféru tak, že přispívá ke vstupu kyanovodíkových noctilucentních mraků do nižší atmosféry. To je jenom syrová domněnka, nemáme důkaz, že se to skutečně děje.
Ale kdyby tomu tak bylo, byla by to vysoce inteligentní zbraň: Namíříte zbraň do atmosféry nad nepřátelským městem, vypálíte, a počkáte, až kyanovodík za minutu či dvě zabije všechny lidi. Pak odvrátíte svůj paprsek a děláte, jako by šlo o jakousi „divnou přírodní katastrofu“, či nevysvětlitelné atmosférické tajemství.
Existují spekulace, že úhyny ptáků v severní Americe jsou důsledkem testu zbraně, kterou jsem výše popsal. Ale samozřejmě jsou to spekulace, nemáme důkaz, že takový systém je užíván, ani že je možný.
Oficiální web HAARPu se sám popisuje jako „zařízení pro studium ionosférické fyziky a radiovědy.“ Také ukazuje graf, ukazující HAARPové vlny odrážející se od ionosféry, zářící skrze „nepravidelnosti“ a nakonec dosahujíc satelitu na vysoké oběžné dráze. Tyto satelity jsou typické geosynchronní satelity asi 26 000 mil nad Zemí – daleko výše než 50 mil, kde se přibližně nacházejí noctilucenční mraky.
Domácí stránka HAARPu mimochodem obsahuje také „bezpečnostní sdělení“ s následujícím varováním:
Toto je počítačový systém USA. Tento počítačový systém pracuje jako světový webový server a poskytuje veřejnosti informace týkající se pouze veřejných projektů ... Neautorizované pokusy stáhnout či měnit informace, obejít bezpečnostní pravidla nebo užívat systém pro jiné než určené záměry je zakázáno a může vést k trestu dle Zákona o počítačové kriminalit a Zákona o zneužívání z r. 1986, i dalších regulací.
Když se guvernér Jesse Ventura pokusil zeptat na HAARP, setkal se s extrémním odporem ze strany vládních zastupitelů. Viz video zde: http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=E3CADA3AE2B04FB92F27BB09C8AE19FB
Znamená to, že HAARPová zbraň je zbraň užívaná k tomu, aby způsobila, že jedovaté vesmírné mraky vstoupí do nižší atmosféry a zabily ptáky? Do doby, než se dozvíme více, to nemůžeme tvrdit. Ale víme, že HAARP nemluví o tom, co dělá, a že je to daleko více než „radioexperiment“.
Také víme, že v magnetickém poli naší planety a jejím klimatickém systému se dějí divné věci. Víme, že ptáci doslova padají mrtví z oblohy. Tyto fakta se nesmí brát na lehkou váhu. Mohla by být způsobena „přírodními“ událostmi, ale evidentně by mohla být způsobena i lidským přičiněním.
V obou případech by se zde mohlo chystat něco, co by mohlo vážně ohrozit život na planetě, a není žádný logický důvod, proč by to mělo být omezeno na ptáky a ryby.
Viděl jsem zprávy vědců, kteří nad tím vším mávají rukou a pokládají to za „normální“ úmrtí ptáků a ryb. Konvenční lékaři, samozřejmě, jsou největšími světovými experty na to, aby jim chyběl široký rozhled, a zdá se, že to podceňují. Jistě, ptáci a ryby umírají každý den. Ale ne masově.
Jinak řečeno, obvykle nepadají z nebe po tisících. Zjevně nejde o normální události, kdy ptáci hynou z normálních příčin. To je zřejmé každému ... s výjimkou lékařů, jak se zdá.
Na závěr chci říci, že v tomto bodě neodkážu důvěryhodně vysvětlit tato tajemná úmrtí. Ale vím, že tisíce ptáků nepadají z nebe jen tak. Je za tím nějaká příčina, a zdá se, že je pro nás velmi důležité, abychom ji zjistili, zdokumentovali a pochopili. Je několik možných vysvětlení, která si zaslouží pozornost. Některá se dají připisovat přírodním jevům, ale jiná jsou záludnější.
Pro budoucnost života na Zemi je důležité, abychom rozluštili tajemství. Protože pokud ho nepochopíme, můžeme se dříve či později stát jeho obětmi.

8 komentářů:

 1. Sázím rovněž na HAARP. Je to stoprocentně zbraň. Sleduju jeho aktivitu již několik měsíců a všimla jsem si, že od konce listopadu již "jel naplno", "žhnul celoplošně" několik dnů a přinesl celé Evropě svým přívalovým sněžením a přílivem arktického vzduchu předčasný příchod zimy. V té době se rovněž začalo mluvit o narušeném tryskovém proudění. Dříve jsem takto silnou aktivitu HAARPu po tak dlouhou dobu nezaznamenala.
  Situace se opakovala v polovině prosince, následovalo další přívalové sněžení, další kalamity.
  Kratší aktivita 23.12.přinesla kalamity kolem Štědrého dne.
  Od 11.1.poledne HAARP opět "jede", a už se mluví o 50leté vodě v západních Čechách...
  J.V.

  OdpovědětVymazat
 2. Nevím jestli to to bylo, ale někdo něco nejspíš ví. Podivné jsou aktuální informace o tom, jaké mají mít lidé nouzové zásoby a vůbec přípravu na www.fema.gov a www.ready.gov Vysílají to už i jako TV klipy. Sice to vypadá jako souvislost s aktuálními sněhovými kalamitami, případně v létě hurikány,ale může to mít i jiný smysl. Znáte to není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu.

  OdpovědětVymazat
 3. Vím, že technologie Haarp umožňuje svými rezonancemi a oddělením nábojů v ionosféře vytvářet i lokální ozonové díry a díry v magnetickém poli země a potom je výkon DOR díky kosmickému záření mnohem silnější a ničí vše, co má mozek a není uzemněné. Podle mě chtějí "elity" zatím jen vyjímečný stav v USA. A nepřekvapuje mně, že většina těchto útoků byla zde, i když USA nejsou severní zemí a magnetické pole by zde mělo být dobré. A sám sem na vlastní třetí oko v oněch místech napřed viděl horizontální zčernání atmosféry a pak z vrchu se valící temnotu. Takže buďte rádi za orgonit a neberte to moc vážně milí duchové :)

  OdpovědětVymazat
 4. Pokud by se nějak podstatně změnila deklinace tak budou kompasy na nic. Jedině GPS.

  OdpovědětVymazat
 5. Konečně oddělená teorie (nesmyslná dedukce), od jakž takž faktů...

  OdpovědětVymazat
 6. díky za další skvělý článek milý Orgonete, vážíme si Tvé práce a úsilí, není to jednoduché v dnešní době - to VŠE stíhat - vždyť víš :o)
  děkuji :)

  k Haa-rpuně:
  z mého dlouhodobého sledování vyplývá, že i dříve "jel" velmi silně, stále to ovšem není plný výkon, jisté rezervy tam jsou :) Ale již brzy je tato technologie "vypnuta" :-) I matička země v tomto dělá své kroky a já jí v tom plně důvěřuji :-)

  k nouzovým zásobám:
  - "Štěstí přeje připraveným" což vystihuje i tuto oblast, člověk sice dokáže žít bez jídla jak to známe dnes,ale nejde to jaksi ze dne na den :) Čili uschovat zásoby semen, jídla je jistě důležité :) A ještě důležitější je vizualizace "hojnosti čisté, zdravé potravy" zde na naší drahé Zemi
  - vysílané klipy o "doporučených" zásobách (viz odkaz výše) v tuto chvíli cítím spíš jako "podpoření" prodeje "p-Otravin" ale cítím že s tím zřejmě nebudou mnozí souhlasit:-)

  navigace:
  - kompasy včetně GPS budou zřejmě brzy (třeba i dočasně) k ničemu:-)

  Apel k výrobcům orgonitu
  Děkujeme za Vaši práci. Rozhodně je třeba "konat", a tlachání nestačí :o) Dovolte mi lehký koment.. Při výrobě těchto zařízení je velice důležité momentální mentální rozpoložení každého z výrobců Orgonitu, dokonce je to ještě důležitější než použité suroviny! Osobně vím že chemu na obloze lze rozpustit i jinými věcičkami->
  něco na doma: 0,5kg malých křišťálů (cca 0,5cm úlomky, relativ. levné-z netu) ve velké skleněné nádobě , v nich si velebí sklenička se svíčkou čajovkou, na skleničce je vlastnoručně vyrobená spirála z mědi(drát) :) Při zapalování svíčky probíhá vizualizace čisté, modré krásné oblohy, nezbytné poděkování je nutnost a hle - funguje to :o) (podloženo spousty případů, častěji funguje než ne)
  pozn. při občasném "neúspěchu" neztrácet "hlavu" :-) někdy byla peřina z chemy velmi silná tj několik vrstev, pak se daří "rozpustit" pouze nějaké vrstvy ... mezitím zase kujóni stihnout něco nasypat nj to je život :-)

  hezký den
  sv.

  OdpovědětVymazat
 7. Dle mého názoru se jedná o odzkoušení a zkalibrování nového zbraňového systému, kdy navigační část zbraně vyhledá vhodný cíl- uskupení živočichů v hejnech, stádech a pod. kdekoli na světě, voda-souš-vzduch, útočná část zbraně pak vyšle úzce směrovaný , třeba elektromagnetický impuls,a déšť mrtvého ptactva jednoho hejnového druhu je zde. A ta kachna, letící pár desítek metrů opodál ,je v klidu.
  Ani bych se nedivil, kdyby se časem objevila zpráva o nevysvětlitelně náhlém úmrtí domorodců v jakési nedostupné, zapomenuté končině světa.

  OdpovědětVymazat
 8. http://dokumentarni.tv/veda-a-technika/magneticka-boure-magnetic-storm

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.