23. listopadu 2008

Proč lidé nevidí chemtrails?

Překlad článku:

Chemtrails: O co jde?

22. 1. 2006, Colin Bennett

Takzvané chemtrails lze vidět na obloze téměř všude na světě. Je to neuvěřitelný jev naší doby, i kdyby jen proto, že široké vrstvy sociálního, politického a intelektuálního života velkých národů tyto věci naprosto ignorují, podobně jako UFO. Dokonce i lidé s představivostí (umělci, spisovatelé divadelních her a románů, básníci) ignorují takové anomální věci jako UFO a chemtrails, i když jinak vymýšejí obrazy, symboly, metafory, zápletky, tajemné technologie a mnoho dalšího.
Tato změna oblohy ze světa původně plného tradičních pohádkových mraků na oblohu rýhovanou šedobílými pruhy je totálně ignorována hlavními zprávami, médii a komunikačními prostředky. To je velmi podivní i proto, že tyto efekty jsou zcela viditelné a krásné ve slunečním osvětlení. Čáry se šíří různými rychlostmi, přicházejí z různých úhlů, a letadla, která je vytvářejí, jsou přímo vidět na obloze, často několik najednou, v extrémně vysokých rychlostech. Slovo „chemtrails“ je zde užíváno z nedostatku lepšího výrazu, ale je nepravděpodobné, že to, co vidíme na obloze, jsou nějaké chemikálie. Takové množství chemikálií by totiž mělo nepochybně okamžitý a viditelný efekt na naše mysli i životní prostředí. Velmi rádi bychom se o tom dověděli více od ochránců životního prostředí, kteří mají specializovanější znalosti o jakémkoli chemickém/environmentálním přístupu.
V minulém roce náš tým Combat Diaries provedl speciální zkoumáni chemtrails nad Británií. S pomocí odborníků (některých bývalých pracovníků Royal Air Force) jsme po 16 hodin pozorovali přes web, telefon a amatérský rozhlas oblohu nad Amerikou a střední Evropou, od rozbřesku do soumraku, s ohledem na časové rozdíly. Výsledky byly dosti zneklidňující. Bylo zřejmé, že nad kontinentálními oblastmi po obou stranách Atlantiku jsou vedeny operace vysokými počty jasně viditelných letadel. Různými kontakty jsme také získali zprávy o tomto zvoleném dni od civilních zaměstnanců obchodních a turistických lodí plujících přes Atlantik. Informovali, že čáry na obloze byly viditelné i při plavbě uprostřed Atlentiku.
Tím jsme usoudili, že chemtrails jsou nepřetržitou operací neuvěřitelného rozsahu. Účastnící se letadla mají významně podobné charakteristiky a výkon, i když jejich profily musíme ještě najít v nějaké knize pro poznávání letadel. Zhruba se tvarem a velikostí podobají Boeingu 757 (typ, který se zřítil na Pentagon 9. 11.), ale nemají žádná označení. To je samo o sobě pozoruhodné, protože technicky je to nelegální.
Měřeno běžným theodolitem a vysloužilými běžnými ručními dálkoměry dosahují přibližně stejné rychlosti a stejné výšky. Rychlost byla stálá, téměř přesně dodržovaná, mezi 1200 – 1400 mil/hod. To je poněkud mnoho na nemoderní letoun dopravního typu, zamýšlený pro krátké a střední vnitrozemské lety s cestujícími na palubě rychlostí asi 450 mil/hod!
Tyto věci jsou samy o sobě zázrakem, ale čistý počet těchto letadel pseudo 757 typu je naprosto neuvěřitelný. V tomto vzorkovém dni pouze naši zpravodajové z Francie, Německa, Holandska, Španělska, Itálie a Izraele hlásili v poledne stopy neméně než 234 téměř identických letadel ve výši 40-50 000 stop. Tento hodinový počet pokračoval po celý den, takže za 10 hodin muselo být nalétáno přes 2340 letů. Na celém světě, násobíme-li celkem rozumným faktorem 10, máme tedy 23 400 denních letů letadel nevojenské nesupersonické konfigurace, letících rychlostí rovnající se bojové rychlosti letadel F16 nebo Typhoon.
Pro srovnání, údaje NATO hovoří o celkovém ročním počtu 300 cvičných bojových letů (tryskové nadzvukové), při celkovém počtu 150 letounů. Podivné jsou i zprávy o absenci hluku. I jediné Tornádo s přídavným spalování nad centrálním Londýnem by pořádně nadzvedlo obyvatelstvo.
Protože naši pozorovatelé na vojenských i civilních letištích nehovoří o žádných takovýchto aktivitách jakýchkoli podobných letadel, máme zde moderní tajemství na obloze viditelné pro všechny za bílého dne. Zdá se, že státní omezení letů pro ně nejsou problémem v žádné zemi, které se tato narušení předpisů týkají.
Toto obrovské množství letadel jakoby nemělo viditelné základny, nemají zjevnou potřebu doplňování paliva, nenesou pomocné odhazovací nádrže, a jejich trasy vedou, zdá se, přes celou oblohu ze všech světových stran, přičemž se často kříží jakoby náhodně. Zdá se, že mají nezjistitelné výrobce, podpůrné základy či zařízení na doplňování paliva. A vypadá to, že ani nestartují ani nepřistávají!
Odkud jsou, a co dělají při svých zdánlivě bezúčelných cestách po nebi?
Pátrání pokračuje. Pokoušíme se různými prostředky monitorovat jejich rádiovou frekvenci, ale zdá se, že nemají žádnou měřitelnou frekvenční signaturu a zdá se, že nedělají ani fyzický hluk. To je opět úžasné, protože představují velký počet letadel startujících a přistávajících (a manévrujících) ve státním vzdušném prostoru, jak se jim zachce, bez jakýchkoli rozlišovacích signálů, bez viditelné identifikace. Pokud jsou supersonická, přeletí viditelný prostor v řádu sekund (lze s nimi srovnat poměrně líný pohyb Jumba 747, 400 mil/hod.) Kde tato četná letadla všechna dosáhnou Mach 1, to je další záhada.
Objevili jsme i něco dalšího, co ještě zvětšuje náš údiv. Tato operace neustává ani v noci, protože používají pasívní noční prostorové infračervené zesilovače!
To znamená, že můžeme tuto operaci zhruba násobit ještě faktorem dvě, které nás uvádí do absurdního království co se týče nákladů, údržby a účelu.
Naše kolektivní „nevidění“ je neobvyklé už jenom proto, že chemtrails jsou mnohem viditelnější a mnohem častější než návštěvy UFO. Jsme nuceni uvažovat o myšlence, že úroveň vědomého přijímání a uznání v rámci kultury často nemají co činit s tím, jak mnoho „důkazů“ je dostupných. Tuto běžnou zvláštnost mají všechny výjimečné struktury. Jaksi, jako bioelektrickým vypínačem, my jako společnost „vypínáme“ tyto zvláštnosti, pokud jde o společenské poznání. To je ten nejběžnější efekt. Jev, o který jde, může být rozsáhlý či malý, fantastický či pozemský, to je jedno. Nejsme schopni vidět krabičku zápalek v kuchyni, protože naše myšlení bylo přesměrováno na něco jiného. Nemáme dost ramky, abychom udrželi všechny naše soubory otevřené současně!
Z hlediska Charlese Forta by nám fenomén chemtrails mohl usnadnit vystavění nové a zdravější definice toho, co míníme pod pojmem „skepticismus“. Mohli bychom vidět skepticismus ne jako odhalení pozemské pravdy, jako automatický kontrolní mechanismus, jehož prostřednictvím udržujeme jakousi kontrolu nad divy, spíše než odlišování fakt od fikce. Toto byl původní názor Charlese Forta na funkci skepticismu. To klade „pochybnost“ do nového dynamického kontextu, spíše než aby byla nahlížena jako deprimující poloautomatické popírání všeho, co je ve světě podivné a magické.
Mezitím zahajujeme dlouhou a obtížnou cestu korespondence o chemtrails s příslušnými civilními a vojenskými úřady.
Slyšíme, jak se nám jak Franz Kafka, tak Charles Fort smějí z hrobů!

O autorovi: Colin Bennett vystudoval přírodní vědy a matematiku, byl profesionálním hudebníkem, vojákem, vyučoval na univerzitě v Oxfordu. Hrál divadlo v Londýně a vlastní počítačovou poradnu (ochrana dat, hacking) a tiskárnu. Studuje a vydává knihy o UFO. Více o něm: http://www.combat-diaries.co.uk/

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.