30. listopadu 2008

Kruh strachu kolem vysílačů Rádia Vatikán

Překlad článku: Ring of fear surrounds Vatican Radio's masts
17. 4. 2001
Frances Kennedy, Chris Gray,
Independent

Středním vrstvám, které jsou ubity stresem a smogem v Římě, se Cesano zdálo jako uskutečněný sen: zachovalá středověká vesnice v příjemné zvlněné krajině pouhých 40 minut od italského hlavního města. Ceny nemovitostí byly přijatelné a jedinou vadou na kráse byl obrovský shluk antén, které vysílají do světa papežovy myšlenky z hlavního stanu nedalekého Rádia Vatikán.
Rodiny, které se sem přestěhovaly z Říma, původně neměly tušení, že celý ten aparát by mohl vysílat i něco jiného, mnohem zhoubnějšího, než vatikánská sdělení. Ale již po více než deset let jižt vedou obyvatelé Cesana bitvu proti moci římskokatolické církve, aby uzavřela vatikánské vysílače. Říkají, že elektromagnetické znečištění je zabíjí.
Lékařské zprávy ukazují, že počet případů dětské leukémie v okruhu dvou km od místa vatikánského rozhlasu je šestkrát vyšší než národní průměr a že počet nádorů u dospělých je také vysoce nad normou. Místní obyvatelé dlouho dokazovali, že církev by tomu měla věnovat pozornost, i když tehdy ještě nebyl vědecký důkaz pro přímou spojitost radiových vln s nádory a leukémií.
Svatá Stolice řekla, že jejich stížnosti nemají vědecký základ, a ignorovala je. Poté minulý rok jeden římský soudce nařídil odpovědným pracovníkům Rádia Vatikán dostavit se k soudu za to, že „způsobují znečištění“. A italský parlament odhlasoval nový zákon o elektromagnetických emisích, známých jako elektrosmog, aplikující jedny z nejtvrdších limitů na světě. Jeden člen Strany zelených ve vládě se také zabývá vysílačem NATO v Eremo dei Camaldoli blízko Neapole.
Když oficiální studie ukázaly, že úroveň vatikánské radiace překračuje limity stanovené italským zákonem, vatikánské úřady prohlásily, že lokalita vysílačů je nezávislým územím a proto není zavázána se jim podrobit.
Možná za to mohla blížící se volební kampaň, možná hrůzné osobní příběhy lidí žijících v blízkosti lokality, prostě obyvatelé Cesana náhle zjistili, že jejich kauza se stává slavnou. Mezi nejotevřenějšími mluvčími v jejich prospěch byl ministr životního prostředí Willer Bordon, který minulý měsíc pohrozil, že vypne přívod energie pro vatikánský rozhlas, pokud nesníží úroveň radiace.
To proměnilo případ v rozvinutý diplomatický spor mezi státem Vatikán a italskou vládou. Vydal výnos s lhůtou, že Vatikán se musí podrobit do dnešního data, aby mohly antény vysílat vatikánské velikonoční bohoslužby pro římské katolíky v celém světě.
Spor o antény odhalil obrovské rozpory v odcházející levicovo-středové vládě a po maratónu kabinetního zasedání ve čtvrtek v noci přehlasovali kolegové pana Bordona jeho ultimátum. Řekli, že spojený vatikánsko-italský výbor mající na starosti případ by měl mít lhůtu pro nalezení řešení do konce dubna. Diplomacie a reálpolitika zvítězily. Místo úplného uzavření Vatikán má pouze redukovat své vysílání na středních vlnách ode dneška na sedm hodin denně.
Mluvčí místního výboru lidí protestujících proti znečištění, Paolo Aquilanti, byl jedovatý. Řekl: „Vláda dala našim dětem velikonoční vejce; překvapením uvnitř je další elektromagnetické pohlazení od papeže. Mezitím je italské právo nadále denně a beztrestně porušováno.“
Prvním, kdo zvedl povyk kolem radiových vysílačů, které vysílají vatikánské zprávy ve 35 jazycích do všech koutů tohoto světa byl místní lékaž, Carlo Santi, který zemřel před dvěma lety na rakovinu.
Augusto Rossi, jehož čtyřletá dcera trpí leukémií, byl jedním z hlavních iniciátorů kampaně. Měl vývěsku v místním pekařství, protože to je místo, kudy projde každý. Když se myšlenka rozšířila, lidé si začali všímat lékařských záznamů.
Procento rakoviny a leukémie se snižuje, čím dále jsou obyvatelé od vysílačů. Je tam bytový dům, ve kterém zemřelo na rakovinu devět lidí, z toho tři z jedné rodiny.
Pan Rossi říká: „Nikde jinde na světě není taková koncentrace antén a elektromagnetických vln. V době různých digitálních a satelitních vymožeností jsou jistě možné alternativy. Všechno je to o penězích.“
Vatikán by mohl dosáhnout k duším na celém světě za použití jiné technologie, satelitů nebo internetu, ale Svatá stolice by musela prodat pár paláců a jednu nebo dvě sbírky umění, aby to mohla financovat.
Všudypřítomnost vysílání je neuvěřitelná. Farmáři hlásí, že slyší hymny vatikánského rozhlasu bzučet v drátech ve svých stodolách. Jiní slyší ozvěnu vysílání v latině či španělštině skrze své ledničky a mobilní telefony. Italské železnice, FS, musely své vlaky opatřit speciálním nátěrem, aby zabránily interferenci s řízením dopravy. V blízké La Storta, v britské mezinárodní škole sv. George se domnívají, že radio Vatikán stojí za selháním jejich systému alarmu, který je řízen rádiem. Rodiče žáků školy se připojili minulý týden k protestu, protože má žáky z Cesana a Anguillary, rovněž postižené vysílačem.
Škola, v níž roční školné činí 3000 liber, poskytuje „klasickou anglickou výchovu“ pro 600 žáků z mezinárodní komunity v Římě. Ředitelka Brigid Gardner řekla, že mnozí rodiče vyjádřili znepokojení nad znečištěním.

Další články k tématu (v angličtině):

http://www.ben.iss.it/precedenti/ottobre/1oct_en.htm

Pokračování aféry v r. 2005: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4531247.stm


Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.