24. ledna 2010

Možnosti vyvolání zemětřesení na dálku


Na prisonplanet.com se dále diskutuje o umělém zemětřesení, možnostech HAARPu atd., tak ještě pár dodatků - odkazy jsou podle článku http://www.prisonplanet.com/chavez-and-the-russian-fleet-u-s-used-%E2%80%9Cearthquake-weapon%E2%80%9D-on-haiti.html
V článku se odkazuje na prohlášení tajemníka obrany Williama Cohena z r. 1997, podle něhož USA i Rusko vlastní již dávno tzv. skalární longitudinální interferometry.  
Údaje o tzv. skalárním elektromagnetismu najdeme na webu http://www.prahlad.org/pub/bearden/index.htm
Odtud vybírám článek o účincích těchto zbraní.
Vidíme, že tyto zbraně mohou naprosto všechno, co si armáda může přát...


Schopnosti longitudinálních vlnových interferometrů
http://www.prahlad.org/pub/bearden/powers_of_weapons.htm


Woodpeckerovy transmittery mohou nést skalární komponenty, které, navíc k biologickým zásahům, mohou být použity pro mnohé další účely, jako například:
 1. ovlivňování a kontrola počasí
 2. odchylování obřích tryskových proudů v horní části atmosféry
 3. detekce, sledování a ničení raket hned po jejich odpálení
 4. detekce, sledování a ničení strategických bombardérů a jiných letadel
 5. útoky na pozemní a námořní povrchové cíle prostřednictvím rozsáhlých aeriálních elektromagnetických explozí: EM exploze vytvoří ohnivou kouli, termální efekty a tlakovou vlnu podobnou nukleární explozi bez nukleární radiace a kontaminace radioaktivním spadem
 6. útoky na povrchové pozemní a námořní cíle rozsáhlými „studenými explozemi“, kde živé organismy téměř okamžitě zmrznou, avšak povrchová zařízení a vybavení zůstanou nedotčena
 7. útoky na pozemské a námořní povrchové cíle intenzívní elektromagnetickou disrupcí, takže veškerá elektronika se stane nefunkční
 8. útočit na osoby na zemi i na moři přímou destrukcí jejich nervového systému interním použitím silného elektromagnetického pole
 9. zničit funkčnost vzdálených zařízení, vybavení a personálu nebo zničit úrodu na rozsáhlých územích intenzívním chladem nebo horkem, nebo stálou oscilací mezi oběma extrémy. Navíc skalární aspekty Woodpecekrových přenašečů mohou být zamířeny skrze zemi i oceán jako povrchové vlny nebo v dané hloubce, aby pronikly na vzdálené území. Tento modus může být použit pro
 10. způsobení rozsáhlých zemětřesení v odlehlé zlomové oblasti uložením energie do skal, zvýšením napětí v deskách, dokud nedojde ve zlomové zóně k posunu těchto desek.
 11. způsobení rozsáhleho anomálního houpání celých desek či rozsáhlé oblasti ukládáním a odebíráním energie střídavě do různých území, což způsobí zkroucení rozsáhlé skalnaté desky.
 12. vytvoření interferenční sítě pod vodou, takže mohou být detekovány, sledovány a zničeny ponorky na stanovišti, před odpálením svých raket
 13. útok na lodě a bojové jednotky skrze vodu a skrze trup lodi, bez varování
 14. útok na raketová sila a nukleární odpalovací zařízení „před odpálením“, přímo skrze zemi
 15. vyvolání jaderné exploze nebo imploze u nukleárních hlavic na palubě nosičů, před odpálením
 16. zničení mořských dolů a dolů na dně oceánu i námořních sensorů, včetně celých jejich polí
 17. detekovat a zničit nepřátelská torpéda, podvodní rakety proti ponorkám, protiponorkovou munici a náboje
 18. „vypumpování“ elektřiny ze vzdálených elektrických rozváděcích zařízení a generátorů, takže dojde ke katastrofálnímu kolapsu
 19. „vypumpování“ elektřiny ze vzdálených elektrických rozvaděčů tak, aby radiové a televizní vysílače, síťové rozvaděče, drátové systémy v budovách a zařízeních vyzařovaly požadovaný komponent skalárního vlnění nebo komplex signálů pro zařízení a personál.
 20. (Jeden odstavec mi nějak vypad, časem ho najdu. Pozn. Org.)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.