8. listopadu 2010

Letecký magazín připouští chemtrails

Díky čtenáři za zajímavý odkaz na dnešní článek o chemtrails v leteckém magazínu FlyMag. 
Snad se jeho autor Jaroslav Krejčí nebude zlobit, že sem vkládám celý článek. Pro nás je to totiž velmi  zásadní podpora v našem snažení. 
Díky, že jste to napsal!

Chemtrails – skutečně existují?

07.11.2010
Jaroslav Krejčí
V lednu tohoto roku jsem na Gnosis9.net a také později v leteckém magazínu FlyMag.cz publikoval článek, kde jsem upozorňoval na některé indicie, které by mohly svědčit o tom, že na konspirační teorii chemtrails je něco pravdy. Tento článek jsem později publikoval i na dalších webech, protože další indicie mne přesvědčily, že tohle je problematika, která by se měla důkladně prozkoumat. V článku jsem mimo jiné zmínil, že vědecké rozbory v laboratořích prokázaly značně zvýšené množství látek jako baryum, mangan, měď nebo zinek ve vzduchu i ve vodě. Taktéž jsem mimo jiné poukázal na skutečnost, že podezřele dlouhé čáry za letadly se vyskytovaly podle družice NOAA i 31.8.2010, kdy byl vzduch i ve výšce relativně suchý, takže podmínky k udržení běžných kondenzačních stop po tak dlouhou dobu zásadně nebyly. Ale stejně se ve všem pokračuje a každý zastánce chemtrails je pořád systémem hned odsouzený jako manipulátor, poblázněný konspirátor, až snad šílenec a každému je leda tak pro smích. Osobně mě proto už moc nebaví k tomuto tématu se pořád vracet, ale svědomí mě k tomu nutí. Odpusťte proto prosím mírnou ráznost v textu následujícího článku.
Rádo se v tomhle světě odkazuje na vědu, i když pořád ještě není zdaleka dokonalá, ale když se vědeckými způsoby naměří něco, co by svědčilo o tom, že jsme někým manipulovaní, raději to všichni společně přehlédneme a jdeme si dál svým vlastním životem, nehledě na cokoliv. Jistě – zavírejme oči před vším dál, pak se ale nedivme, že obecně žijeme v tak zvráceném světě, v kterém lze utajit úplně cokoliv! Jsme totálně rozdělení od sebe, každý se stará jen o sebe a svůj majetek a zisk, tak jak si můžete být jisti, že v takové rozdělené společnosti by nešlo nic podobného utajit? Kde berete tu jistotu?
Snad uznáte, že pokud existují další argumenty, bylo by dobré o nich vědět, abychom všichni mohli dojít k zodpovědnému závěru a nikoliv k domněnce. Já sám jsem byl po určitou dobu skeptikem chemtrails jako mnozí z vás, ale na základě toho, co jsem měl možnost vidět, jsem nakonec změnil názor. Proto píšu tento článek. Jeho významnou část budou opět tvořit obrázky a videa s komentáři a také odkaz na protiargument chemtrails pana RNDr. Petra Dvořáka, aby bylo vidět, jak odborníci proti chemtrails argumentují.
Kolem chemtrails, ač to celé vypadá na první pohled jako výmysl chorého mozku posedlého sci-fi, je ve skutečnosti hodně zásadních otázek a když se člověk na problematiku podívá šířeji a opravdu nezávisle, sám zjistí, že je tu až příliš mnoho různých indicií a argumentů, které může opomenout jen absolutní hlupák a ignorant. A pokud člověk má opravdu štěstí a narazí například na video, pořízené z pilotní kabiny letadla letícího vedle letounu, které právě rozprašuje, soudný člověk už musí pochopit, že jde skutečně o důkaz, který už skutečně NELZE vyvrátit... Nebo chcete tvrdit, že obyčejné contrails nevznikají důsledkem kondenzace za letounem, ale doslova „vypadávají“ ze spodku letadla naprosto stejným způsobem jako se lehkými letadly shazují na pole chemické postřiky a prášky proti škůdcům? I takové video existuje a my si ho zde také ukážeme. Skutečně – kdo umí aspoň trochu myslet, už po tomto článku pochopí, že tu něco nehraje.
Nejsem sice tolik znalý v letectví, takže je možné, že některé argumenty z tohoto oboru půjde nakonec snadno odborně vyvrátit. Ovšem mým koníčkem je už léta meteorologie, která s údajným chemtrails také hodně souvisí. A pro mě jako svým způsobem „meteorologa“ je samozřejmost, že když fouká silnější vítr, mraky se mají obvykle pohybovat a ne jen stát na místě, vytvářet podivnou síť a ještě se po celý den rozlézat po celé obloze a vytvářet netypickou šedavou přikrývku! To jsem viděl nedávno na vlastní oči. Stejně tak pořád nechápu, jak můžou být dlouhé a rozplizlé „kondenzační stopy“ pozorovány v místě, kde je zrovna i ve výšce oblast vysokého tlaku a suchý vzduch, tak jako se to stalo například v Německu 31.8.2009.
Obrázky
Pojďme se podívat nejdříve na pár obrázků. Tyto „oblačné“ útvary byly skutečně zaznamenány na různých místech Země. Nevím jak Vy, ale já nejsem zvyklý na to, že by se z čistě přírodních příčin mohly utvořit podobné mraky. Řekl bych spíše, že jde o mračna chemických látek, které z nebe dělají pestrobarevný cirkus:
Pokud jste normální pozemšťani a občas si všímáte, jak vypadají běžné mraky nad vašimi hlavami, musíte pochopit, že tyhle pestrobarevné a různě pokroucené podivnosti na nebi nemají co dělat. Zásadně nemůže jít o žádný normální mrak ani obyčejnou stopu za letadlem. Meteorologie takové mraky nezná. Už na první pohled to vše působí dojmem, že jde o chemii používanou ve velkém množství, která na nebi nemá co dělat. A nemluvě o druhém uvedeném snímku, který byl vyfocený za soumraku, kdy ho slunce nasvítilo pod takovým úhlem, že veškeré rysy toho podivného shluku získaly ještě více výrazných barev. Lidi, uvědomte si, že ti, kteří vám tvrdí, že to všechno je vlastně normální, z vás dělají blbce!
Všechna zakroužkovaná „oblačnost“ jsou stopy po letadlech nad téměř celým severem Francie, Lamanšským průlivem a jihovýchodem Anglie. I hlupák snad musí vidět, že tak zahalená obloha obyčejnými contraily je absolutní nesmysl. Nevadí, že to jedovaté svinstvo pouští na hustě obydlené oblasti jako třeba Londýn...
A jsou tu ještě dvě videa, která ukazují naprosto zásadní a klíčové věci.
První video (pod videem jsou moje komentáře k videu, abyste si všimli toho nejpodstatnějšího):
Čas 0:14 až 0:25: Asi nejzásadnější záběr vůbec - sledujte velmi dobře: ze spodní části trupu dopravního letadla, za nímž se nejdříve netvoří ani žádná běžná kondenzační stopa, se najednou „cosi“ sype. Zásadní je, že látky, o kterých je zde řeč, vypadávají přímo ze spodku letounu a netvoří se za letounem důsledkem kondenzace, jak je běžné u běžných contrails. Že se jedná o něco jiného než o běžnou vodní páru, která se jinak vytváří kvůli fyzikálním procesům až za letadlem, nelze zpochybnit. Jediná platná výmluva by snad byla, že jde o vypouštění paliva letadla... Hm...
Čas 0:53 až 1:50: Video zachycuje tři letadla asi ve stejné výšce. Dvě z nich, ačkoliv před tím nevytvářela za sebou žádnou stopu, najednou společně od stejného místa vytvářejí stopu velmi výraznou, aby o chvíli později letěla opět bez jakékoliv stopy. Chvíli něco vypouštějí, chvíli ne... Kdyby šlo o běžné contraily, musely by všechny tři letadla vytvářet přibližně stejně dlouhou stopu nepřetržitě po celou dobu záběru, protože délka obyčejné kondenzační stopy je závislá na vlhkosti vzduchu, která se na tak malých vzdálenostech v podstatě neliší. Není tomu ovšem tak.
To třetí letadlo, letící mezi dvěma zbývajícími práškujícími letouny, tyto dva jako by vede. Kdo se vyzná v letectví, musí pochopit, že podobná organizace běžného letového provozu neexistuje. To chápe i laik mého kalibru. A ačkoliv se zřejmě toto „vedoucí“ letadlo nachází zhruba ve stejné výšce jako ostatní dvě, nevytváří za sebou po celou dobu nejmenší stopu.
Čas 3:05 až 3:10: Letadlo zpočátku letí beze stopy, ale ta se za ním vzápětí objevuje. Opět nejde o nic, co by záviselo na vlhkosti okolního vzduchu. Nemůže tedy jít o kondenzaci vodních par, nýbrž o chemikálie, které jsou vypouštěné uměle člověkem.
Čas 3:20 až 4:05: Nejsem si jistý, zda v tomto případě jde o chemtrails. Možná jde o přirozený oblak typu Altocumulus...
Čas 5:08 až 6:01: Dva zásadní texty, které byste si určitě měli přečíst...
Druhé video:

Na tomto videu jsou vidět hlavně tři podstatné věci. Všimněme si, že letadlo opět „stopu“ produkuje jen chvíli a pak už najednou zase ne (čas 0:45). Za zmínku stojí také žlutočervené zabarvení té vypouštěné chemikálie. V čase asi 2:00 je pak názorně ukázáno, že nejsilnější stopa vychází z trupu letadla a nikoliv z křídel, kde jsou turbíny a odkud vycházejí obyčejné contraily. Z trupu letadla je tedy něco uměle vysypáváno.
Argumenty kvalifikovaného meteorologa proti chemtrails
RNDr. Petr Dvořák, meteorolog ČHMÚ, na konci ledna tohoto roku vydal článek, kde „argumentuje“ proti všem „žvástům“ o chemtrails. Kromě přiložených obrázků, na nichž ukazuje klasické contraily namísto chemtrails, například vysokoškolsky argumentuje:
„Soudný člověk dnes nevěří na hejkaly, klekánice, bludičky, čarovné prameny v lese, že děti nosí čáp, a neměl by věřit ani v existenci chemtrails.“
„Jelikož všechny tyhle demagogické teorie nepotřebují žádné důkazy, ověření a potvrzení jinými experimentátory či teoretiky, jsou dosti primitivní a do hlavy vstupují poněkud snáze, než třeba rozbor Velké Fermatovy věty nebo kvantová mechanika (ovšem slovo „kvantový“ je natolik libozvučné a vědecky znějící, že si jej oblíbila kvanta kvalitních pavědců).“
Jinými slovy - pan RNDr. Petr Dvořák neargumentuje, ale píše laický článek téměř bez vědeckých argumentů, na jehož konci vše jen trochu vylepšil sérií otázek, na které ovšem – jako odborník – sám nedokázal odpovědět. Při tom jen lacině uráží zastánce chemtrails. Článek si celý můžete přečíst zde.
Kam ten svět spěje, když se spoléhá na vědce bez argumentů?
Jeho článek také oprávněně obdržel docela dost kritiky. Za zmínku stojí citovat jednu z reakcí na článek:
„Vážený pane Dvořáku, RNDr: Váš článek je taková ubohost, že jsem něco podobného dlouho neviděl. Je jasné, na čí jste straně. Člověk ani nemusí být meteorolog, aby viděl, co se děje na nebi. Vy nevidíte najednou stovky čar na obloze, kde běžně proletí sotva 20 letadel denně? Nevidíte, že ty čary nemizí, ale roztahují se do celistvé kovově šedé vrstvy? Nevidíte obrovskou narůžovělou koronu kolem Slunce a Měsíce? Nevidíte, že je tři čtvrtě roku celé dny tma, jako v 6 večer? Nevidíte, že prší z mlhy, kterou to s sebou nespláchne, ale přetrvává několik dní? Nevidíte, že prší, když je vysoký tlak a nevíte, že vždy tomu bylo naopak? Nevidíte, že po několikadenním dešti se mlha rozplyne a je o 15 stupňů tepleji? Normálně se po dešti ochladilo a pár hodin trvalo, než se zase oteplilo. Nevíte, že ČR po vstupu do NATO podepsala Open Skies Treaty a nevíte, že to znamená, že letadla CIA a NATO mohou létat přes naše území bez ohlášení? Nevidíte, že i když je jasno, obloha není blankytně modrá, ale hliníková a nevidíte prazvláštní kousky duhy s obráceným spektrem? Nevidíte, že oblačnost se tvoří jakoby z ničeho na jednom místě a je tam udržována? Nevidíte satelitní snímky družic NOAA, MODIS a MIRAVI plné chemtrails, ikdyž se je snažíte retušovat, poškozovat a odstraňovat? Nevidíte, že lidé jsou unavení, neschopni přemýšlet, teče jim neustále z nosu, kašlou a nevědí proč? Nevidíte, že jsou na obloze mraky, které nejsou přirozené? Jsou jako gelové kapsy ze kterých neprší, přestože jsou plné vody. Nevidíte mapy bleskových aktivit a nevíte, že v přírodě je nemožné, aby byly blesky stovky až tisíce kilometrů v přesných řadách? Nevíte, co je HAARP a EISCAT? Nevíte, jak promocí ELF vln mohou ovlivňovat počasí? Nevidíte během pár minut oblohu jemně rozvlnkovanou po celé Evropě a není to orografická oblačnost? Nevíte, že poslední roky zažíváme povodně, kdy náhle na jedno místo spadnou tuny vody během pár minut a myslíte si, že je to normální a přirozený jev?
Nechtěli jsme do EU, popíráme Globální blábol o oteplování a nedovolili jsme USA postavit radar v Brdech. Možná to máme zato. Možná je v tom BASF a Monsanto a jejich jedovaté, geneticky zmutované plodiny, kterými nás chtějí zamořit. Možná je v tom něco šílenějšího. Kdo ví? Ale co vím já je, že meteorolog, který nemá hlavu jen jako špunt na krku proti dešti, si musí být geoengineeringu vědom a napíše-li takový článek, jaký jste tu napsal vy, je součástí celého toho svinstva a propagandy. Je mi z vás smutno.
A mimochodem, víte, že radar v Brdech neměl být namířen na Írán, jak nám tvrdily zbraně hromadného myšlení, ale na Aljašku? Pročpak asi? To je ale náhoda, viďte, že zrovna na Aljašce je HAARP? Ale vaše éra už končí. Zažíváme poslední dny fašistického kapitalismu a PRAVDA vyjde najevo. I ta o chemtrails.“
Dlouhé kondenzační stopy v Německu 31.8.2009? V suchém vzduchu?
Musím se vrátit ještě znovu k družicovému snímku NOAA z 31.8.2009, 3:29, v kterém jsou vidět výrazné stopy po letadlech nad jižním Německem – kupodivu v suchém vzduchu.
Meteorolog Radim Tolasz z ČHMÚ o setrvávání kondenzačních stop za letadly uvádí: „Pokud je okolní vzduch příliš suchý nebo teplý, kondenzační stopa nevznikne nebo mizí krátce po průletu letadla. ... O dalším vzhledu stopy rozhodují i vertikální pohyby vzduchu. Pokud se v místě stopy vyskytují sestupné pohyby, dochází rychleji k jejímu rozpouštění.“ Pokud je tedy vzduch suchý a přetrvávají sestupné pohyby, stopy mají rychle mizet. To tvrdí Radim Tolasz a má pochopitelně pravdu. Jako bezvýznamný amatér to potvrzuji.
A z tvrzení pana Tolasze teď budeme vycházet.
V době, kterou nám zachucuje snímek NOAA, ovlivňovala počasí nad celou střední Evropou při zemi rozsáhlá tlaková výše. Ve výšce 500 hPa, tedy asi 5 500 metrů nad mořem, byl nad jižním Německem také poměrně výrazný hřeben vyššího tlaku vzduchu od jihozápadu. Vysoký tlak byl tedy při zemi i ve výšce 500 hPa. Vysoký tlak = sestupné proudy = nízká vlhkost vzduchu = stopy za letadly se zákonitě musí záhy rozpustit.
Tak a teď už stačí jenom družicový snímek střední Evropy (podstatný je samozřejmě hlavně prostor jižního Německa) a synoptická mapa ze stejného dne jako doklad všeho řečeného.
Záhadně dlouhé a široké stopy nad Německem se objevují, ačkoliv vzduch je suchý a v tlakové výši (která je v podobě hřebene i ve výšce) přetrvávají sestupné proudy. Pro udržení běžných stop po letadlech, dlouhých stovky kilometrů a širokých desítky kilometrů, jak jsou vidět nad Německem prostřednictvím družice NOAA, tedy nebyly zásadně vhodné povětrnostní podmínky! Obyčejná vodní pára to být nemohla. Ta by se při podobné situaci dávno rozpustila.
Doporučuji přečíst si ještě tento článek. Úřady nemají v odpovědích na možnou existenci chemtrails a jiné způsoby ovládání počasí vůbec jasno: Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí Je potřeba pídit se po skutečné pravdě.
Autor: Jaroslav Krejčí, foto vlastní archiv
Pozn. redakce: Články uveřejněné v sekci "Komentáře z cockpitu" jsou zrcadlem názorů jednotlivých přispěvatelů. Redakce flyMag nenese žádnou odpovědnost za správnost údajů, názorů a tvrzení ve zveřejněných příspěvcích. Redakce flyMag si vyhražuje právo příspěvek neuveřejnit, nebo zamezit jeho další zveřejňování, dojde-li k závěru, že autor uveřejněným příspěvkem a jeho obsahem jakkoliv porušuje mediální zákon, autorská práva, případně morální, nebo zákonem daná pravidla, týkající se uveřejňování příspěvků v internetových médiích. Názory redakce a vydavatele leteckého magazínu flyMag se nemusí shodovat s názory jednotlivých přispěvatelů

17 komentářů:

 1. Pročetl jsem diskusi pod originálem. Diskutéři se snaží tvářit hrdinně. Ale hluboko v sobě se bojí. A bojí se hodně, že by to mohla být pravda a jim by najednou došly argumenty. Mentalita Jehovistů. Je pouze jedno pravé učení a rouhače je třeba upálit

  Loki.

  OdpovědětVymazat
 2. "Musím se vrátit ještě znovu k družicovému snímku NOAA z 31.8.2009, 3:29, v kterém jsou vidět výrazné stopy po letadlech nad jižním Německem – kupodivu v suchém vzduchu."

  Kde berete jistotu, že ten vzduch byl suchý? Ani jeden z použitých snímků a map to nedokazuje. Ukažte nám Airmass z inkriminovaného data a času.

  Verthandi

  OdpovědětVymazat
 3. Nabízí se docela logické řešení: spojit síly a prostředky a zadat chem. průzkumy (vzorky) složení vzduchu, půdy a vody na vybraných místech a druhá věc: písemně bombardovat nejméně jednou týdně vybrané odpovědné osoby: ministerstva, vládu, parlament a tisk, Brusel, nejlépe ve spojení s lidmi z okolních zemí. Dokud se něco podobného nebude dít, budeme i my součástí "jejich" pohádky.
  ramidan

  OdpovědětVymazat
 4. Úžasný článek! Děkuji!!! Pravda je jenom jedna - a ta dřív nebo později vyjde najevo. A lidstvo - aspoň doufám - po zásluze jednou exemplárně potrestá zločince, co nám tuto zkázu rozsévají na naše hlavy a ničí celý svět.

  OdpovědětVymazat
 5. exemplárně potrestá zločince?

  Kde to žijete? Už se tak někdy v historii stalo? Dětino! Dobří lidé neumějí exemplárně trestat. Jsou na to příliš slušní. A psychopati to dobře vědí. Umí se ze všeho vylhat. Zlo vždycký zvítězí, protože dobro je naivní a hloupé.
  Nebudou-li dobráci, zlo se nebude mít vůči čemu kontrastovat. Nebude k poznání. Logicky vzato zlo může existovat pouze za přítomnosti dobra.
  Nemá to řešení. Čekáte-li na porážku zla, to se panečku načekáte.
  Proto, když je na vás někdo zlý, hned mu jednu vražte. Tím změníte poraritu zla a vznikne dobro. Rákoska ve školách byl dobrý nástroj pro dobro. Zmizely rákosky, přibylo zlých lidí.

  Loki

  OdpovědětVymazat
 6. Myslím si že nejde o to či tam bol suchý vzduch alebo nie. Mne stačia tie videá.

  verister

  OdpovědětVymazat
 7. Dnes jsem četl na OM citát, který se sem hodí. Doufám, že mi to dotyčný promine:
  Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lídé nic nedělali - Edmund Burke.

  OdpovědětVymazat
 8. loki ty depresáku na jaký stránky to chodíš, připouštím, že jsem sny o odstřelu škodné měl, stačila by jedna veřejná denně, ale nic to nevyřeší, jen nahromadí pokračování zla. Spíš to vypada na velkou školu odpouštění a tolerance. Řešení to má a to je neposuzování.
  Peace and love

  OdpovědětVymazat
 9. Súhlasím Nibiru, môj učiteľ hovoril :
  "Dobrého nie je nikdy dosť".

  LOKI : "ľudia nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné" - Elán.
  Posielam ti Free Hugs, bo :))

  OdpovědětVymazat
 10. Tie videa ukazuju iba to ze nieco tie lietadla vypustaju, ale za akym ucelom? Pri akej prilezitosti a co to je? Existenciu udajne skodlivych chemtrails to nedokazuje. Tie videa mozu byt stare cele roky, mozu to byt akekolvek instruktazne videa urobene pre rozne ucely. Nic viac. Ziadny dokaz o existencii chemtrails.

  OdpovědětVymazat
 11. http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/existuji-materialy-o-upravach-pocasi-urady-mlci/
  je mi blivno.....a presne souhlasim ze na zlo se taky musi stejne...jinak nebude porazeno..kytkou proti delu se fakt neda....to by v jeden den musela cela planeta zacit myslet stejne a to se nikdy nestane

  OdpovědětVymazat
 12. sledujte oblast biskajského zálivu, tam se vaří oblačnost pro celou evropu, tam řáděj prakticky denně.
  Stopy za letadly by měly být analyzovatelné spektrometrem ze země, stačí školní.
  Měření nebo výpočet výšky letadel, těch zvrácených bohatých šílenců, je taky gymnaziální látka. Ne ovšem v americe, tamější občan musí být záměrně tupý, tohle nepotřebuje, na to má kostel )))))
  Georg Busch byl vhodný idiot pro tyhle záměry. Kradou nám slunce, nastává globální stmívání.
  Už nyní nám snížení osvitu snižuje produkci biomasy, snižuje výnosy na polích a vinicích.
  Grippeny by k těm letadlům měly vzlétnout a donutit je sednout i s nákladem nebo sestřelit.

  OdpovědětVymazat
 13. Já vám rozumím, milánkové. Odpouštění a tolerance. Ale odpuštěním posloužím hlavně sám sobě. Nepotáhnu kouli touhy po pomstě na noze až do smrti. Ale aby zlo vítězilo, stačí, aby slušní lidé nedělali nic. Neposuzovali a byli nestrannými pozorovateli. Případně nastavili druhou tvář.
  Poučil jsem se o ponerologii na stránkách: na-severu.blogspot.cz
  A taky život mě lecčemu naučil. Už jsem starý člověk a pro tento svět jsem víceméně ztracen. Akorát mě nebaví nečinně přihlížet.

  OdpovědětVymazat
 14. To anonymnímu 9. listopadu 2010 17:49 :
  Nepotřebujete žádné videa, stačí se podívat na oblohu a pokud tam neuvidíte nic podivného, bude nutné nechat si vyšetřit zrak.

  OdpovědětVymazat
 15. Dôkaz o existencii chemtrails je ich existencia sama. Ani vy nemusíte dokazovať že existujete, stačí že ste.

  Za akých podmienok sú lepšie pozorovateľné, aké majú zloženie aké sú ich konkrétne účinky, to je druhoradé.
  Roky pozorujem tie čudné čiary a pamätám si oblohu na ktorej neboli. Veľmi dobre si pamätám časy keď sme ako deti sledovali kondenzačné čiary "tryskáčov" a pozerali ako postupne miznú. Chemtrailsy vtedy neboli na každej druhej fotke z prírody.
  Či sú chemtrailsy spôsobené bežnými aditívami do leteckých palív, alebo zámerne vytvárané aby ovplyvňovali počasie je tiež druhoradé.

  Mne je jedno z akého dôvodu niekto robí zle, najprv mi ide o zastavenie akútneho procesu poškodzovania. Prečo si myslím že existencia chemtrailsov je zlá? Pretože keď mi niekto kazí pekný slnečný deň umelými oblakmi tak osobne viem že to nie je v poriadku. Na to nepotrebujem vedu ani rozbory mudrlantov.

  Nemusím bývať pri križovatke v centre mesta na to aby som zistil že mi ubližuje smrad z výfukov áut. Ani na to nepotrebujem vedcov a hygienikov aby som zistil že to je rovnaké zlo ako chemtrailsy.

  Nemusím mať rozbory a dôkazy od vedeckých kapacít o tom že hluk mi ubližuje. Ja to viem. Chémiu v potravinách cítim.

  Nepotrebujem na to štát ani vedu aby som vedel čo mi prospieva a čo mi škodí. A že niekto robí zákerné veci a zámerne - teda že mi škodí spôsobmi o ktorých veľa neviem - niekedy o tom mám indície, vnímam to - stačí si to zobrať do vedomia - a to to osvetlí. A keď neviem vôbec, sú iní ľudia ktorí na to prídu, lebo sa ich to osobne dotýka.

  Skepticizmus je spôsobený nedostatkom sebapoznania a pokory. Tento svet je chorý a otravujeme sami seba - chemtrailsy sú len následkom vecí ktoré v spoločnosti prevládajú - manipulácia reality a zámerné vytváranie nerovnováhy...

  verister

  OdpovědětVymazat
 16. chore mozgy , ktore su v nepomere s vecsinou sveta nas likviduju a aj zlikviduju, , vladnu tu starocia a ludstvo ako take je im ukradnute , potrebuju nevzdelanych robotou a asi nas je vela , tak je treba cast znicit a vyhubit

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.