15. května 2018

Že by nám konečně dodali déšť?

(Nejen) Česko je udržováno v režimu sucha. Možná je to celkový dlouhodobý plán elit, možná jenom naši čeští pohlaváři jsou tak hloupí, že ještě nezaplatili klimateroristům "výpalné" za vodu. Protože jinak pršet nebude.

Voda totiž sama dnes už z nebe nemůže spadnout, jelikož je všechna navázána na kondenzační nanojádra z aerosolů uměle sypaných do atmosféry z letadel, a k jejímu seslání na zem (vytvoření dostatečně velkých kapek) jsou nutné radiofrekvence, které ovládají pouze klimateroristé.

Dnes ráno proto celkem překvapivě byla vytvořena jižně od Česka viditelná hustá oblačnost, schopná zřejmě nám tu shodit něco vody, vydatně ovlivňovaná (haarpovaná) českými radary Brdy a Skalky (viz níže  kružnicově ohraničené srážky, středy kruhových výsečí tvoří zmíněné radary.) (Pro spuštění deště je k "haarpování" radary odspoda nutné přidat  ještě ovlivnění oblačnosti mikrovlnně odshora - asi ze satelitů, letadel, haarpových zařízení na dálku.)

Snímek níže: Nadějná dvouvrstvá oblačnost - potenciální voda pro Česko. (Dvě vrstvy - niže žlutá, výše bílá = uměle vytvořený systém oblačnosti. Žlutá vzniká vypařováním odspoda pomocí "věží mobilních operátorů" a různých antén, bílá vzniká z chemtrails. Pro vytvoření srážek se obvykle obě vrstvy překryjí, není však nutností.) Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/data_jsmsgview.html

Radarový snímek níže: jak dnes prší: jasná linie - hranice s Rakouskem. Dvě kruhová ohraničení ukazují na umělé ovlivnění radarovými frekvencemi - jedno se středem v radaru Brdy (u Plzně), druhé se středem v radaru Skalky na Moravě. Zdroj: http://www.radareu.cz/?lng=cz


Níže: Radar Skalky zvětšil svou výseč.

Níže: totéž z http://radar.bourky.cz/ .  Jak se ten déšť drží pěkně nad Rakouskem...Zatím však je linie srážek udržována v linii hranic s Rakouskem, déšť zasahuje pouze kousek na Moravu, ale jinak jako by se zdráhal vstoupit do Česka. Linie je nepochybně uměle omezena působením radiofrekvencí klimatických zbraní.

Uvidíme, možná klimateroristé během dne rozšíří území ovlivněné mikrovlnami až na Česko, takže něco vody na Čechy spadne. (Nebo je to jen "trailer"? "Vidíte, Češi, že voda tu je, ale musíte zaplatit." Jsou nevyzpytatelní.)

Dnešní zajímavostí je radarový kruh radaru Amsterodam, který jsem našel pouze na mobilní aplikaci Meteomapy. (Aplikace měla však dnes potíže se zobrazením deště nad ČR). Kruh "modrého zrnění" znamená, že radar vydává "suché frekvence", čili brání srážkám od severu a jejich průniku do středu Evropy - či úniku z Evropy?. (Snímek je bohužel pouze nekvalitní screenshot).
Zdroj: mobilní aplikace Meteomapy.Jinak ohledně sucha: Klimateroristé nám mohou uměle odpírat pouze vodu, která se účastní tzv. sekundárního hydrologického cyklu. (Koloběh vody v přírodě.) Mohou ji uměle udržovat v atmosféře, jak je vidět, libovolně dlouho, a shazovat jen podle své vůle. To vše opět slouží k vyvolávání strachu, chaosu, nejistoty...

Lidem je však odpíráno se dozvědět, že planeta má vody víc než dostatek. Zemský plášť je plný vody, která se tam tvoří chemickou reakcí jako takzvaná primární voda.

Více o tom v článku Země má hojnost pitné vody, zde na Orgonetu. http://orgo-net.blogspot.cz/2015/07/zeme-ma-hojnost-pitne-vody.html

nebo zagooglovat na: primary water
Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, žádné urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností, minimálně 1x denně, proto se nedivte, když se váš komentář třeba neobjeví hned.