22. října 2014

Hoax Ebola a obávaný symptom krvácení

Hoax Ebola a obávaný symptom krvácení
Jon Rappoport, 19. 10. 2014
NoMoreFakeNews.com
http://jonrappoport.wordpress.com/2014/10/19/ebola-hoax-the-feared-bleeding-symptom/
Překlad: OrgoNet


Jak jsem ukázal již v několika článcích, diagnostické testy na Ebolu jsou nespolehlivé a k ničemu. (Viz např. anglicky: Divadlo s Ebolou: Experti zaútočili na diagnostické testy, http://jonrappoport.wordpress.com/2014/10/20/ebola-staging-experts-attacked-the-diagnostic-tests/)

Co to znamená?

To znamená, že i když je některý pacient označen za „pacienta s Ebolou“, neexistuje možnost ověření, žádné potvrzení. Nic. Nula.

Tvrzení, že pacient „má Ebolu“ je nesmyslné, protože neexistuje konkrétní důkaz.

Jakmile z rovnice odejmete virus Ebola, zůstanou vám symptomy. Symptomy projevující se u lidí ze Západní Afriky, a pak u několika lidí z USA a Evropy, kteří jsou označeni jako „pacienti s Ebolou“.

Tyto symptomy jsou průjem, horečka, kašel, únava, zvracení, krvácení.

Je zřejmé, že tyto symptomy mohou pocházet z mnoha různých příčin, ani jedna z nich nemusí být důsledkem viru.

Povšimněme si například krvácení.

Je to obzvláště zdůrazňovaný symptom, vyvolávající největší strach a přesvědčující lidi, že krvácející pacienti „musejí mít nějakou jedinečnou a zvláštní nemoc. Zcela jistě krvácejí proto, že to způsobuje virus Ebola.“

Ale to není pravda.

1. Krvácení způsobené antibiotiky

Povšimněme si třeba antibiotik.

Zde je citát ze studie „Potenciál pro krvácení s novými beta-lactamovými antibiotiky“, Ann Intern Med December 1986; 105(6):924-31: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3535606

Mnohá beta-lactamová antibiotika narušují normální homeostázi (tělesný proces, který zastavuje krvácení) … Tato antibiotika často zapřičiňují podstatné prodloužení doby krvácení (déle než 20 minut) … nebezpečné krvácení způsobené narušenou agregací krevních destiček vyžaduje léčení koncentráty destiček.“

Zde je shrnutí z MedlinePlus:

„Baktérie Clostridium difficile žije normálně ve střevě. Avšak když člověk bere antibiotika, může jí narůst příliš mnoho. Baktérie vylučuje silný toxin, který způsobuje zánět a krvácení z vnitřní vrstvy tlustého střeva … Tento stav může vyvolat jakékoliv antibiotikum. Většinou tento problém způsobují ampicilin, clindamycin, fluoroquiono colones a cephalosporin.“

A podívejme se na to, jak mnoho se užívají antibiotika v Západní Africe a ve Třetím světě.

Hlas Ameriky, 26. února 2014: „... antibiotika se stala automatickou volbou, kdykoli má dítě horečku.“

AAPS (Americká asociace farmaceutických vědců): „Například v mnoha oblastech západní Afriky jsou antibiotika běžně prodávána jako běžné léčivo bez předpisu.“

TWN (Síť Třetího světa): „ průzkum provedený v r. 1999 ukázal, že téměř každý druhý přípravek proti průjmu v zemích Třetího světa obsahuje zbytečné antibiotikum (a chronický průjem je ve Třetím světě nejčastější příčinou smrti, takže si můžete být jisti, že tyto léky proti průjmu jsou konzumovány ve velkých množstvích.)

„V r. 1991 bylo ve Třetím světě identifikováno 75 produktů (včetně několika antibiotik), které byly v jedné či více evropských zemích zakázány či staženy.“

Samozřejmě, že stažená antibiotika jsou asi vysoce toxická.

V Západní Africe je používání antibiotik nesmírně rozšířeno … a antibiotika způsobují krvácení.

Jaké krvácení? Do trávicího traktu.

Ve světle tohoto poznatku si povšimněme následujícího výňatku ze článku „Co znamená zvracení krve?“ the healthgrades.com article

"Zvracení krve naznačuje přítomnost krvácení v trávicím traktu … Může být způsobeno mnoha různými příčinami, a jeho závažnost se liší podle jednotlivců. Vyzvracený materiál může být červený, nebo zbarvený tmavě jako kávová zrna...“

A tak se ukazuje, že jakýkoliv zdroj vnitřního krvácení do trávicího traktu – například i nadužití antibiotik – může způsobit, že člověk zvrací krev.

„Jedinečnost“ „zvracení krve při Ebole“ je tedy pouhou báchorkou.

2. Insekticidy

Co ještě by mohlo v Západní Africe působit symptom „ebolového“ krvácení?

Je zde fakt, že jsou zde rozsáhle používány organofosfátové insekticidy k hubení moskytů, a to jak v domech, tak samozřejmě i na klinikách. Jedna studie uvádí: „Ve velké části Západní Afriky je již vysoká rezistence na DDT, a stále důležitější alternativou pyrethroidů pro sprejování uvnitř budov (Indoor Residual Spraying – IRS) se stávají organofosfáty.“

Při vysokém vystavení organofosfátům vznikají symptomy jako: průjem, třes, vrávoravá chůze, problémy s krví, smrt – a to vše je uváděno i jako příznaky Eboly.

A ještě tohle: „U devíti pacientů trpících intoxikací organofosfáty byla zkoumána funkce krevních destiček a parametry srážlivosti krve … U pěti z nich byl pozorován výrazný sklon ke krvácení. Tento sklon ke krvácení při otravě organofosfáty je pravděpodobně způsoben zejména poškozením funkce krevních destiček.“ (Klin Wochenschur, Sept. 3, 1984;62 (17):814-20, author: m. Zieman)

Takže krvácení způsobené nikoliv virem.


3. Vakcíny

A co vakcíny?


V Západní Africe bylo provedeno množství očkovacích kampaní. Nezjistil jsem ani jediný hloubkový průzkum ohledně přísad do těchto vakcín. Ale například i obyčejná vakcína proti chřipce, Fluvirin, způsobuje riziko „hemorrhagie (krvácení)“. (Viz str. 7. amerického seznamu schválených vakcín http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM123694.pdf )

Mnohé další běžné vakcíny mohou způsobit zvracení. Například HiB. (Viz „Přísady do vakcín a vedlejší účinky“ z vlastních dokumentů výrobců, ( viz http://www.generationrescue.org/resources/vaccination/vaccine-ingredients-and-side-effects/ )

O těchto očkovacích kampaních bychom mohli ještě mnohé uslyšet. 

4. Otrava pitné vody formaldehydem

„Daily Observer“ v Libérii otiskl 14. října článek: „ Odhalení: Formaldehyd ve vodě údajně způsobuje stejné příznaky jako Ebola“: http://www.liberianobserver.com/security/breaking-formaldeyde-water-allegedly-causing-ebola-symptoms

„V obci Schieffelin v okrese Margibi byl zatčen muž, který se pokusil nalít formaldehyd do studně užívané celou obcí.

Dle zprávy se v 10 hod. Dopoledne přiblížil ke studni a měl v lahvi prášek. Byl zadržen občany a přiznal se, že byl zaplacen, aby nasypal do studně formaldehyd, a že není jediný. Údajně řekl obyvatelům obce: „Je nás hodně. Další jsou v Harbelu, Dolostownu, Cotton Tree a dalších obcích po celé zemi.“

Místí rozhlas ELCB oznámil, že v Dolostownu zemřelo nejméně 10 lidí poté, co pili vodu z otrávené studně.“

Pokud je tato zpráva pravdivá, a doufám, že bude ještě více informací, je zde další zdroj krvácení.

Americký úřad pro toxické látky a registr nemocí (ATSDR http://www.atsdr.cdc.gov/) ve svém Návodu k lékařskému ošetření při otravě formaldehydem uvádí tyto příznaky: „nevolnost, zvracení, bolesti, krvácení, nervová deprese, kóma … „

5. Průmyslové znečištění vody

A v Západní Africe jsou i jiné zdroje otrav. Jejich komponenty a účinky si vyžádají další zkoumání.

Například: Firestone.

Již téměř sto let tato společnost provozuje gigantickou kaučukovou plantáž v Libérii. Podle odhadů Firestone ovládá 10% orné půdy v zemi.

Vedle zoufalých pracovních a životních podmínek místních obyvatel, kteří nařezávají stromy pro získání kaučuku a vodí s sebou do práce i své děti, aby stíhali denní kvóty dané Firestonem, tam existuje i problém intenzívního chemického znečištění.

Z irrinnews: „Libérie: Obec žádá odpověď na znečištění kvůli kaučuku“

„Monrovia, 4. června 2009: Lidé žijící v blízkosti Přírodní kaučukové plantáže společnosti Firestone v Harbelu, 45km od liberijského hlavního města Monrovia, říkají, že znečištění touto společností ničí jejich zdraví, jejich životní podmínky, a dokonce zabíjí obyvatele.

Kaučuková společnost Firestone je druhým největším producentem kaučuku v Africe a zaměstnává asi 14 000 Liberijců.

„Obyvatelé města Kpanyarh, v blízkosti kaučukové plantáže Firestonu v Harbelu, říkají, že potok, z něhož pijí vodu a chytají v něm ryby, byl kontaminován toxiny.

67letý obyvatel města John Powell řekl, že voda se stala toxickou v r. 2008. „Už ji nemůžeme pít. Několik našich lidí už z toho zemřelo. Snažili jsme se na naši kritickou situaci upozornit Firestone, ale oni to ignorují.“

„V polovině května, při návštěvě IRIN v oblasti, vycházely z potoka kyselé páry, které působily slzení očí a znesnadňovaly dýchání.

Z BBC News: „Tříměsíční vyšetřování zjistilo, že za vysokou toxickou úroveň orthofosfátu v potocích je odpovědná továrna jihovýchodně od hlavního města Monrovia. „

Z laborrights.org: „Protože na plantáži není pitná voda, „tato situace nutí pracovníky a jejich rodiny, aby pili vodu z mělkých studní a potoků.“

A samozřejmě, tyto potoky jsou silně znečištěné.

Nikdo neví, kolik a jaké toxické chemikálie byly vypuštěny z plantáže Firestone do okolních potoků a řek.

Závěry

Další šetření v Západní Africe by mohlo ukázat i další příčiny krvácení – a ani jedna z nich není spjata s virem. V oblasti probíhá množství průmyslových operací, které produkují významné znečištění – doly, ropné vrty v mořském dně, těžba kaučuku, atd.

Jak jsem se zmínil na začátku tohoto článku, když dáte stranou hypotézu o viru – jelikož standardně užívané diagnostické testy jsou k ničemu, pokud jde o určení přítomnosti či množství viru Ebola v pacientovi – začnete se poohlížet po dalších zdrojích, které by vysvětlovaly, co se děje lidem v té oblasti, že trpí a umírají. 

Spojte si to, co jsem uvedl výše, s dalšími chronickými podmínkami v Západní Africe: těžká podvýživa, smrt hladem, neexistence základních hygienických podmínek, zoufalá chudoba, život v podmínkách velkého přelidnění, dřívější očkovací kampaně potlačující imunitu. Výsledkem je právě probíhající katastrofa.

Katastrofa, která může vykazovat veškeré symptomy „Eboly“ či tuctu dalších nemocí, aniž by bylo potřeba k jejich vysvětlení viru.

„Virus“ se stává zástěrkou, používanou k zakrytí a udržení toho, co se děje ve skutečnosti.

A na nejvyšší úrovni ovládání http://jonrappoport.wordpress.com/2014/10/17/ebola-hoax-hidden-purpose-of-the-operation/ ve skutečnosti pokračuje invaze a zabírání půdy, zdrojů a lidí.

Udržovat lidi, kteří zůstanou naživu, ve stavu přílišné slabosti, než aby mohli odporovat, je plánem i strategií.

Lidé u moci prostě řeknou: „Všechno to umírání a devastace, to je virus. My s tím nemáme nic společného. My neprodyšně uzavřeme zemi, abychom předešli šíření.“

Přičemž „uzavření“ je v podstatě další fází invaze.


22 komentářů:

 1. Ježiš, už to tady zase jede :-D Nééééé

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když máš ze zdejších diskusí osypky, tak co sem lezeš joudo !

   Vymazat
 2. he lives!! moj 10 000 preklik na stranku bol uspesny, tesim sa teda obcas na dobre clanky

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co to tu "brkoceš za táraniny"? Články zde jsou z 99% výborné. Jen to 1% se občas utne, nic víc ... a jak praví jedna lidová píseň - jedna vlaštovička jaro nedělá ...

   Vymazat
 3. Jakmile se někde v Africe objeví banda humanitárních pracovníku převlečených za kurva jeptišky,ihned tam cosi podezřelého vypukne,takže další banda třeba od Červeného kříže vytvoří STRACHY,kdy se BUZERUJE na všech letištích,aby se pěstoval a zušlechtoval NEUSTÁLÝ STRACH....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to jen další židovina.

   Vymazat
  2. Pozor ! V tom již nejedou jenom výhradně židé, ale mnozí z temnářů jsou vysloveně nežidé. Jen se přidali na temnou stranu, za níž dýchají a kopou první ligu.

   Vymazat
  3. No a světe div se - Big Pharna se nechala slyšet, že do půl roku bude vakcína. No a ze strachu o ni bude velký zájem a jak prohlásil "náš" vakcinolog Primula, její cena bude jako u ostatního zboží otázkou poptávky. Z toho vyvozuji, že bude vysoká, aby měli farmaceuti velké zisky. Tedy nejde jen o strach a ovládání lidstva, ale taky o ožebračování. Prý se "ebola" objevila taky v Mali, tak už tam míří výprava z WHO, proč asi?? Přeji všem pevné zdraví:-)). S láskou JanaR.

   Vymazat
  4. Na severu Mali již více než půl roku okupují Francouzi největší solné doly v Africe. Takže ebola přijde do Evropy nejpravděpodobněji také odtud s navrátivšími se francouzskými vojáky. I je bude who jistě před odjezdem "očkovat proti ebole", nebo se pletu ?

   Vymazat
 4. Hurá, diky, že jsi zpět. Chyběls...

  OdpovědětVymazat
 5. Děkuji. Taky jsem klikla úspěšně. ♥

  OdpovědětVymazat
 6. Tu je mozno na mieste nasledovný odkaz: http://svobodnenoviny.eu/sokujici-prohlaseni-zdravotni-sestry-z-ghany-ebola-neni-skutecna/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To se dalo čekat, že ty biologické sra.ky jsou umělého původu, stejně jako panika kolem nich. Je to jen příprava na daleko větší a rozsáhlejší akci temnářů : celoplanetární očipování všech lidí. Vymýšlejí a zkoušejí kdeco, jak by nás donutili k tomuto kroku našeho rozhodnutí a souhlasu k čipovému otroctví.

   Vymazat
 7. No konečně, od června se sem pořád dívám a nic.
  Měl jsem obavu, že tento blog definitivně chcípnul - a to by byla škoda.
  Erik

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pamatuj, že chcípne maximálně pes, ale OrgoNet jako číslo 5 opět - žije :)))

   Vymazat
 8. Ebola je jen další berlička pro temňáky, aby měli dost energie z lidí. Ale koukám, že už jim na to neskáče tolik lidí jako dřív, což je dobře a je vidět posun k lepšímu :-)

  OdpovědětVymazat
 9. Doporučuji knihu co nyní vyšla. Spiknutí se neříká, autoři Garry Allen a Larry Abraham. Od jednoho známého jsem slyšel, že svého času kniha vyšla 4x v Německu a údajně každé nakladatelství ve vydání zapletené do 1/2 roku zaniklo... Tož, to je pro mě dobrá vizitka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Někde jsem četl, že v USA se systematicky v textech pro veřejnost upravují slova, termíny, jejich významy apod. tak, aby "zněly" pro ovčany neškodně, přijatelně, stravitelně, a mohli tak být dál a dál ohlupování plytkými "kecy v kleci".

   Vymazat
 10. Spiknutí prý neexistuje, ale pikle globalisté kujou proti nám 24 hodin denně 365 dní do roka !

  OdpovědětVymazat
 11. Tiez sa tesim, ze si spat :-)

  OdpovědětVymazat
 12. hm a co když jde o přírodní bohatství, ukryty pravě v těch mistech, kam tmáři posílaj injekce s Ebolou, vojsko atd viz odkaz

  http://svobodnenoviny.eu/sokujici-prohlaseni-zdravotni-sestry-z-ghany-ebola-neni-skutecna/

  OdpovědětVymazat
 13. Ja mam velmi rad ludi ktori dokažu otvorene a kroticky myslieť...ale tento članok je neuveritelna kopa hluposti....ebola je znama predsa davno a jej širenie bolo evidovane viackrat a okrem nej su aj dalšie nebezpečne virusy....Nehltajte bezhlavo každu informaciu a skutočne rozmyšlajte
  jaroslav

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.