28. května 2020

Století vývoje biologických zbraní vyvrcholilo operací COVID-19

Století vývoje biologických zbraní vyvrcholilo operací COVID-19

Zdroj: http://stateofthenation.co/?p=9181
Operace COVID-19: Spiknutí, cíl a pozadí
Překlad: OrgoNet
28. 5. 2020

Historie v pozadí
Zřejmě nejlepší bude začít výklad od španělské chřipky v roce 1918, která vypukla ve Fort Riley v Kansasu; tuto vysoce nakažlivou infekci rozšířil program povinné vakcinace amerického vojska v průběhu 1. světové války. Smrtící virulentní kmen španělské chřipky byl vyroben bioinženýrsky a poté svévolně vypuštěn do světa jako biologická zbraň, a to již před více než 100 lety. 

Počáteční propuknutí španělské chřipky ve Fort Riley v Kansasu se proměnilo v globální pandemii z důvodu léčebných postupů v americké armádě a tomu, co radila armáda civilním lékařům. Tato doporučení léčby se pak šířila po celém světě. Bylo to, jako by lékařské protokoly, předpisy léků, nemocniční a domácí péče byly záměrně formulovány tak, aby celou původně armádní epidemii dalece zhoršovaly. Jak by to bylo možné jinak, nežli dle vysoce promyšleného záměru?

Důležité: Během pandemie španělské chřipky zemřelo až 100 miliónů lidí, avšak Španělsko s touto zcela americkou biologickou zbraní nemělo nic společného, kromě toho, že se stalo její obětí. Genocidální zločinci ji takto pojmenovali proto, že Španělsko odmítlo nechat se zatáhnout do 1. světové války. Z důvodu své neutrální pozice bylo jednou z mála zemí na světě, které měly relativně svobodný tisk a zejména žádnou cenzuru ohledně zuřící pandemie.

Kdyby západní mocnosti monoliticky necenzurovaly veškeré zprávy o pandemické explozi, byla by mohla být udržena v mezích. Namísto toho využily zástěrky 1. světové války k potlačení veškeré veřejné diskuse o propuknutí chřipky. To je přesný důvod, proč se španělská chřipka stala „nejvíce smrtícím kmenem chřipky v moderní historii“, a zabila o mnoho miliónů více lidí než 1. světová válka. Nejenže její název – španělská chřipka – příhodně odvádí vinu od amerických bioteroristů, ale Španělsko tak bylo potrestáno za to, že zůstalo neutrální a dovolilo státnímu tisku, aby zcela otevřeně informoval o rychlém vývoji chřipkové nákazy. (Poznamenejme, že Španělsko se nenechalo vtáhnout ani do 2. světové války.)

S těmito základními poznatky bychom měli snadno pochopit to, co se dělo během následujících 100 let. Zde je stručně historie v pozadí:

„Je historickým faktem, že v minulém století bylo vypuštěno mnoho biologických zbraní proti určitým státům a populacím, jako například asijská chřipka v roce 1957, hongkongská chřipka 1968, ptačí chřipka, prasečí chřipka, SARS, MERS, a mnoho dalších méně známých chřipek. Mezi další nemoci a infekce, z nichž byly učiněny zbraně, patří Epstein-Barrův virus, lidský papilomavirus, virus herpes simplex, lymská nemoc, AIDS/HIV, virus Ebola, západonilský virus a morgellonová nemoc. Biologickými zbraněmi byly učiněny i mnohé dětské nemoci, jako plané neštovice, černý kašel, spalničky, osypky, zarděnky, neštovice, jejichž propuknutí vznikla vždy záměrným infikováním cílové populace. “ Zdroj:
(PLANDEMIC! A Painstakingly Planned Pandemic and Staged Panic—Who & Why?) (Plandemie! Pečlivě naplánovaná pandemie a organizovaná panika – Kdo a proč?)

Evidentně zde existuje zavedený vzorec bioterorismu prováděného silnými západními státy, které mají vůli, způsob, motiv, schopnosti, peníze na výzkum, laboratoře, vědu, technologie, atd.

V tomto speciálním ohledu vedou všechny cesty k sionisticko-anglo-americkému vojensko-průmyslovému komplexu, který vlastní největší světovou síť biolaboratoří na výrobu biozbraní, v nichž již přes 100 let jsou tajně vyvíjeny biologické a chemické zbraně. (Tyto biologické a chemické zbraně jsou po stejné časové období rutinně zkoušeny a testovány na obyvatelstvu USA.)

Je třeba poznamenat, že v každém dalším desetiletí bylo vystaveno různým infekcím a nemocem více lidí na celém světě. Zatímco imunitní systém většiny lidských bytostí si vytvořil dostatečnou imunitu k útokům nakažlivých patogenů, významný nárůst množství a intenzity použití biozbraní po celé planetě 24/7 vážně ohrozil doslova všechny. Ještě významnější je, že většina těchto akcí dosud probihala v naprostém utajení … až do nynějška.

Operace COVID-19 vytvořila nové podmínky, umožňující bioteroristům financovaným státy, aby vypustili skutečně jakoukoli biologickou zbraň kdekoli na Zemi, a to pod zástěrkou pandemie koronaviru v roce 2020.

Hlouběji do historie: spiknutí houstne
Velmi důležitou informací je historický fakt, že toto „století biologické války proti lidstvu“ ve skutečnosti započalo Zákonem o federální rezervě v r. 1913. Neboť tento zákon je bodem, odkdy začaly být potřebné peníze vytvářeny ze vzduchu; tyto peníze financovaly po 100 let zločinný rozvoj bioterorismu po celém světě. Finanční zdroje byly potřeba k tomu, aby platily veškeré operace s černým rozpočtem - projekty a programy, které byly nezbytné, aby století biozbraní proběhlo tajně, efektivně a úspěšně. 

Černý rozpočet je vládní rozpočet, který je přidělován pro přísně tajné a tajné operace státu. Černý rozpočet je účet výdajů spjatých na vojenský výzkum a tajné operace. Je většinou přísně tajný, z bezpečnostních důvodů.“ (1)
„Je to jediný způsob, jak státem placeným provaděčům bioterorismu mohl procházet po tolik desítek let zločin, který nyní zaplavil celou planetu, pod falešnou záminkou „státní bezpečnosti“, jíž se ospravedlňují obrovské výdaje a další nezbytné prostředky.“

Které jsou přesně tyto četné „operace, projekty a programy s černým rozpočtem“, tajně prováděné po uplynulých 100 let? Velká většina z nich byla prováděna jako přísně tajné projekty pod hlavičkou DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency (Agentura pro výzkum moderních obranných projektů), a proto většina z nich nebude ani nikdy odhalena. Avšak navzdory přísným pravidlům utajení nařízeným od DARPA byly některé vysoce tajné operace prozrazeny investigativními novináři, kteří pečlivě skládají dohromady střípky informace na správná místa. Například: OPERATION CLOVERLEAF: The Most Dangerous Weapons Testing Program In World History (Operace Cloverleaf: Nejnebezpečnější program testování zbraní v historii světa).

Extrémně nebezpečných projektů a smrtících programů je mnoho, jsou to v podstatě systémy biologických zbraní iniciované DARPA, postupně normalizované vládně korporátním komplexem (Government-Corporate Complex). Jsou to například následující:

 • Bezdrátové sítě 4G, vojenské šíření sítí 5G a výstavba Internetu věcí
 • Povinné očkovací programy, rozvrhy očkování dětí a každoroční očkování proti chřipce
 • Chemické geoinženýrství pomocí sprejování aerosolů
 • Zavedení geneticky modifikovaných organismů do potravin
 • Fluoridace místních a okresních vodních zdrojů po celých USA
 • Používání chemických hnojiv, insekticidů, fungicidů a herbicidů (glyfosátu) v zemědělství
 • Užívání antibiotik, růstových hormonů a jiných veterinárních léků pro dobytek
 • Rozšíření mikrovlnných vysílačů, mobilních věží, GWEN věží, smartphonů, SMART měřidel, SMART zařízení apod.
 • Chemikalizace zpracovaných potravin a nápojů aspartamem, nitrátem, glutamátem, benzoátem, HFCSS, Trans tuky, umělými barvivy a sladidly a dalšími toxickými přísadami 

Podrobnější seznam hrozeb pro lidstvo a planetu lze nalézt na: Extreme Dangers And Escalating Risks Humanity is Facing Today (Extrémní nebezpečí a zvyšující se rizika, kterým dnes čelí lidstvo).

Tento článek doplňuje úvod série článků SOTN nazvané “Over a Century of Biowarfare Culminates with the Launch of the COVID-19 Bioweapon, Manmade Coronavirus Pandemic and Staged Global Panic”. (Více než století biologických zbraní kulminuje vypuštěním biozbraně COVID-19, umělou koronavirovou panikou a inscenovanou globální panikou.)

Nezbytné základní poznatky pro plné pochopení pravého cíle, spiknutí a pozadí skrytého za operací COVID-19 poskytuje série článků:
OPERATION COVID-19: A Comprehensive Series of Exclusive Exposés,
Big-Picture Analyses and Health Warnings
(Operace COVID-19: Komplexní série exkluzívních článků, makroanalýz a zdravotních varování)State of the Nation
May 18, 2020

Source
[1] Black budget


2 komentáře:

 1. 1. Španělská chřipka se začala šířit ve Francii.
  2. V roce 1918 nebylo ani kde ani jak zkoumat, natož vyvíjet bakteriologické zbraně, tehdejší technologie ani znalosti v oboru biologie nebyly na takové úrovni. Jediné, co se podařilo tak až o deset let později a to ještě náhodou, objevit penicilin.
  3. pokud tzv. "západní" státy mají nějaké programy, tak jaké a jakto že je nemají tzv. "východní"? Nějaký důkaz pro tvrzení?
  4. Bakterie ani viry nereagují, resp. se nešíří elektromagnetickým vlněním. To jsou základy fyziky.
  5. Geneticky modifikovaný je každý živý tvor (od virů přes zvířata až po člověka) na planetě už z podstaty samotného biologického vývoje. Genetická modifikace je každý roub, šlechtění rostlin, s daleko větším vlivem než změna jednoho genu.
  6. Používání chemie v zemědělské výrobě je obyčejný vývoj od poznatku, že trus a dvoj(troj)polní hospodaření má vliv na růst rostlin. Vše další je jen vývoj. Neexistuje žádný tisíc let tajný program celosvětového spiknutí otrávit světové obyvatelstvo kde by byli účastno několik miliard lidí od nejhloupějších sedláků, kmenových náčelníků až po vědce moderní doby.

  OdpovědětVymazat
 2. tak k bud dva - ukazuje se, že naši předkové měli vědomosti o struktuře a fungování hmoty daleko větší vědomosti, než my teď vzhledem k tomu co odhaluje kvantová fyzika.
  bod tři - je třeba číst, zajít do knihovny, nebo knihkupectví a číst, z oficiálních zdrojů se o "tajných projektech" už z principu věci nedozvíš
  bod čtyři - v článku jsem toto tvrzení nepostřehl, ale bakterie a viry reagují na elmag záření, což je spíše chemie, než fyzika a vzhledem ovlivnění prostředí napomůže šíření
  pět - proč mícháš přirozený vývoj generačně s umělou modifikací? Příroda má mechanizmy, pro ukončení toho ce je nedokonalé, člověk udržuje při životě i to nedokonalé a tím znečištujě do budoucna genom
  šest - řekl bych že od středověku to už 1000 let bude a od tohoto období je na vzestupu křesťanství, které otrávilo celý svět, tak chemie v dotovaném zemědělství je včetně těch dotací jen další hřebík

  hajc

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.