24. září 2020

Čeští lékaři proti hysterii kolem COVID-19

 Čeští lékaři proti hysterii kolem COVID-19: 

Dr. Tomková

2 komentáře:

 1. Dopis významného Španělského vědce “Všem lékařům světa“

  Celý text popisu je uveden na https://madridmarket.es/carta-luis-prieto-valiente/
  Rozhovor s autorem článku najdete na https://madridmarket.es/dr-luis-prieto-valiente-queridos-colegas-medicos-el-dioxido-de-cloro-no-es-toxico-y-no-tiene-efectos-secundarios/

  (Automatický překlad Google)
  Murcia, 11. září 2020
  Dopis od Luise Prieta Valienteho , PhD, profesora statistické analýzy a metodologie výzkumu, o potřebě používat medicínu založenou na důkazech tváří v tvář Covid19, dívat se s kritickým duchem, ale otevřenou myslí na jakoukoli možnou novinku, která může poskytnout pomoc, ochoten jej použít u dobře informovaného pacienta jako „neprokázanou intervenci “ (INC) , podle Helsinských dohod, čl. 37, a udělat rychlé pilotní studie, následované většími studiemi, pokud první přinesou povzbudivé výsledky.
  - Helsinské dohody, článek 37- , https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsink «Pokud není prokázána léčba v péči o pacienta a možné zásahy byly neúčinné, Lékař může s informovaným souhlasem pacienta povolit neprokázané intervence (INC), pokud to podle jeho názoru naznačuje určitou naději na záchranu života, obnovení zdraví nebo zmírnění utrpení pacienta. Tyto zásahy by měly být dále zkoumány, aby se vyhodnotila jejich bezpečnost a účinnost… »
  ...
  Vážený pane kolego, (odstavce jsem očísloval, abych usnadnil návrhy, které každý z nich chce předložit).
  1. Tváří v tvář této zničující pandemii, s jejími strašnými stopami úmrtí , vážnými následky a ekonomickým kolapsem, proti kterým jsme bezmocní, pokud chce pacient s nejistou nebo špatnou prognózou vyzkoušet terapeutickou možnost, jejíž náznaky jsou užitečné, i když stále ještě neexistují vědecké důkazy , lékař by neměl tuto možnost popírat, když tvrdí, že jeho účinnost není plně prokázána.
  2. A to nemůže vyžadovat předchozí absolvování Double Blind, Randomized Controlled Clinical Trial, CCT, jehož provedení bude trvat měsíce. Nejzákladnější logika a nejzákladnější etika ztělesněná ve výše uvedeném článku 37 Helsinských dohod nám říká, že musíme naléhavě shromáždit informace o tomto zdroji a používat je moudře jako INC , v případě potřeby s otevřenou myslí a pokora, rada a / nebo spolupráce těch, kteří produkt znají nejlépe.
  3. Připomeňme si, že mnoho nových léčebných postupů vstoupilo do medicíny jako INC, vynucených impotencí a naléhavostí před smrtí pacientů, ne po pečlivých předchozích studiích. Paradigmatickým příkladem je penicilin. Fleming viděl jeho baktericidní účinek v roce 1928, ale vzhledem k obtížím při kultivaci peninicillia opustil tuto linii výzkumu ... Jeho užitečnost pro člověka potvrdila Anne SM v roce 1942 ve Spojených státech."... Měl jsem zemřít po měsíci prudkých horeček a klamů způsobených infekcí." Léky a transfúze sulfa nepomohly a stále se zhoršovala ... její lékaři, zoufalí, podali malé množství toho, co bylo stále nejasným a experimentálním lékem, na kterém bylo provedeno několik studií, se smíšenými výsledky a převážně odrazující. Za několik hodin jí teplota poklesla, přestala být bláznivá a začala přijímat potravu ... Anne zemřela ve své devadesátce v roce 1999. Tento úspěch byl rozhodující pro záchranu nevyčíslitelného počtu životů ve druhé světové válce penicilinem… “. The New York Times, 6. 9. 1999, v
  Celý text na https://madridmarket.es/carta-luis-prieto-valiente/

  OdpovědětVymazat
 2. Všude to píšu, aby si to lidé konečně uvědomili: "Spojení moci korporátní a finanční s mocí politickou = FAŠISMUS". Takže to, co se nám po celém světě za posledních 30 let rozmohlo, jsou už jen jeho projevy, důsledky.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.