2. ledna 2009

Co obsahuje vzduch nasycený chemtrails?
V červnu 2008 byla na webu publikována šokující analýza kvality vzduchu nad městem Phoenix v severní Americe. Toto město je pravidelně zásobováno chemickým postřikem stejně tak jako všechny hustě obydlené části světa, včetně ČR. Protože výsledky jsou skutečně alarmující, uvádím zde pár údajů. 

Chemtrails - Shocking Phoenix 
Air Quality Test Results
By Ted Twietmeyer
6-14-8

Autor článku Ted Twietmeyer  získal  údaje z testu vzduchu  získaného v oblasti Phoenixu od čtenáře, který nechal analyzovat profesionální laboratoří vzorky vzduchu.  Autor dosvědčuje, že na vlastní oči viděl zprávu obsahující jméno osoby, která sbírala vzorky a dala je vyhodnotit, i jméno provádějící laboratoře, takže údaje pokládá za autentické. Zpráva byla oskenována a tabulky byly použity v článku. Je z nich evidentní, že množství těžkých kovů obsažených ve vzduchu vysoce překračuje limity bezpečné pro lidské zdraví.

K metodě  odběru vzorků: Vzorky byly odebírány přes vzduchový filtr, který působil přibližně po 4 hodiny ve dne a 4 hodiny po západu slunce, po 28 dní. Metoda užitá testující laboratoří  byla definována jako "ICP scan, anorganická analýza".

Tabulky obsahují sloupcové grafy. Nízký sloupec znamená limitní neškodné množství prvku, vysoký sloupec skutečné množství prvku ve vzorku vzduchu. Výpočet, kolikrát množství těžkých kovů překračuje federální zdravotní limit, provedl autor článku. 

První tabulka ukazuje, že barium převyšuje hranici toxicity 278x, měď 98x, mangan 5 820x a zinek 593x.  (Ostatní tabulky nepřenáším, prohlédněte si je v originále na výše uvedeném odkazu.)

Komentář: Mangan je prvek běžně v malém množství obsažený v životním prostředí a půdě. Může však být i toxický.  Používal se jako elektrolyt v bateriích, než se začaly vyrábět alkalinové.

Barium, měď a zinek jso také těžké kovy. Měď a zinek jsou využívány v tělesném metabolismu, avšak ve velmi malém množství. Barium je běžné kontrastní činídlo užívané při rentgenování trávicího traktu, avšak v tekuté, nikoli v práškové formě. 


Barium a aluminium se běžně nacházejí ve spadu z chemtrails. (Tyto dvě složky byly též popsány  v metodě, jejímž záměrem bylo rozprašovat tyto prvky vysoko v atmosféře jako reflexní činidla slunečního světla proti globálnímu oteplování. Je však možné, že tyto složky ve skutečnosti oteplování urychlují. Po několika desetiletích chemického sprejování ukazují záznamy počasí jasně, že naše planeta se neochlazuje. Na jaře 2008 US armáda prohlásila, že je to problém Slunce a že globální oteplování není přímo způsobováno civilizací.)

V tabulce 2 vidíme, že kadmium přesahuje 126x toxický limit, chrom 282x, nikl 169x, Tyto kovy jsou užívány při výrobě oceli a elektrolytickém pokovování. Oba jsou ve vyšším množství toxické.

Tabulka 3: Aluminium přesahuje 6 400x toxický limit, železo 28 000x, hořčík 5,3x a potaš 793x, sodík 15,9x.

Komentář k testu na aluminium: Podle čtenáře, který poskytl údaje, jsou z neznámých důvodů zkoušky na hliník obvykle prováděny "mimostátní testovací laboratoří". Je rovněž zajímavé, že ze všech kontaminantů aluminium nejvíce převyšuje toxický limit (6 400x). Autor článku nechává na představivosti čtenářů, kdo asi provozuje tuto laboratoř. To, že aluminium dle těchto údajů překračuje 6 400x toxický limit, může znamenat, že jeho skutečné množství je ještě daleko vyšší.
  
Ačkoliv je aluminium mnohem lehčí než ostatní kovy, je pokládáno za těžký kov. Je velmi obtížné vyloučit je z těla, podobně jako Teflon. 
  
Je také známo, že z neznámých důvodů se aluminium nachází v nadnormálních koncentracích v mozku zemřelých osob. které trpěly Alzheimerovou nemocí. Je také známo, že počet těchto onemocnění stoupá. Bylo třeba provést další výzkumy, které by ukázaly na souvislost množství hliníku ve vzduchu v různých oblastech a statistikou Alzheimerovy nemoci.

Je jasné, že  pro tyto velmi vysoké úrovně těžkých kovů v životním prostředí města Phoenix musí být nějaký důvod. Mohlo by to velmi dobře být výsledkem chemického sprejování, neboť chemické stopy jsou zde běžně pozorovány, jakožto i nad ostatními městy. Pokud jsou tato množství zvýšená ve vzduchu v Phoenixu, je  možné se domnívat, že tomu tak je v celém státě. Je dosti možné, že tyto různé kovy mají zvýšenou úroveň v odlišných stupních, proto je třeba provést tyto testy i  v jiných městech, pokud možno stejnou metodou pro srovnání.

K budoucím testům: 

Mám silné podezření, že jakmile tato zpráva bude zveřejněna a ti, kteří jsou za chemtrailsovým sprejováním, se to dozví, v budoucnu bude obtížnější získat podobné laboratorní testy. Pokud jsou tímto odhalením ohroženy jisté korporační či vládní zájmy, podobné údaje se mohou stát utajovanými.

Každý, kdo by v budoucnu pořizoval takový laboratorní test, by měl zůstat po celou dobu jeho průběhu v laboratoři. Pokud to nebude umožněno, je třeba najít jinou renomovanou laboratoř. Nechat to na laboratoři nebo nechat si poslat výsledky emailem není rozumné. Je možné, že výsledky budou zkresleny nebo se ztratí.

Tyto laboratorní výledky mohou posloužit jako hrubý návod, co lze čekat od testů vzduchu v jiných městech. Například, pokud úroveň baria či hliník bude testem stanovena jako téměř normální, takový výsledek by měl být podezřelý. Nedoporučuji, aby byl jedné laboratoři předán celý vzduchový filtr, ale spíše pozorně sebrané malé vzorky nedotčené lidskou rukou. Laboratořím stejně stačí pro  analýzu jenom malé vzorky. To umožní nechat prověst test ve více laboratořích v případě podezřelých výsledků.
 
Pokud má někdo zájem o podrobnosti o sbírání vzorků vzduchu jako průtok za minutu, velikost filtru či jiné, aby znovu provedl tento test, pokusím se je opatřit.  

Ted Twietmeyer 
www.data4science.net 
tedtw@frontiernet.net

  

  

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.