10. února 2012

Co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze?

Díky čtenářce za odkaz. Je to článek, který už mám nějakou dobu rozpřekládaný, protože je to takové šikovné vysvětlení ... a už ho tu máme (:-))

Zdroj: http://www.demiurg.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=273&Itemid=3

Co se myslí tím, že odchází třetí dimenze? 

Nadchází rok 2012, což zvyšuje naléhavost této zprávy, protože nám všem doslova utíká čas. Jednoduše řečeno, myšlení, na které jsme si zvykli a chování, které známe z našeho rozměru, bude pryč. Každý se nyní přesouvá do čtvrté dimenze myšlení, chování, cítění a následně do páté dimenze vědomí a zkušeností.Nicméně, většina lidí na této planetě na tento posun není připravena. I přesto to může být krásný, a příjemný čas. Stačí pár základních informací o tom, co tato změna přináší a co jsou vlastně ony dimenze. Každý z Vás má tu schopnost rozvíjet své vědomí a pohybovat se směrem k těmto vyšším sférám ladně a radostně.

Pokud nevíte, co jsou dimenze, pak věřte, že nejste sami. Většina z Vás hraje hru s názvem Třetí dimenze, aniž by u sebe měla Knihu pravidel, která vysvětluje, proč tu hru vlastně hrajeme a o co v ní jde. Tento článek poskytuje tyto základní, chybějící pravidla. Vysvětluje, co je třetí, čtvrtá a pátá dimenze a proč je důležité si o nich povídat právě teď.

Pokud pochopíte strukturu těchto dimenzí, můžete se skrze ně pohybovat s lehkostí a plynule procházet tímto posunem. Beze strachu, námahy, napětí a úzkosti, která plyne z Vašich každodenních životů.

Takže, v první řadě si řekněme, co dimenze nejsou:

Nejsou to místa či lokace a nejsou v lineárním uspořádání - 3,4,5,6 – jako na sobě položené palačinky. Třetí, či čtvrtý rozměr, není křeslo, ve kterém sedíte, či zeď stojící před Vámi, ba dokonce Země samotná. Je to forma, která existuje převážně v těchto rozměrech a která ještě bude významnou součástí hry ve 4. Dimenzi až nebude 3. Dimenze v nabídce.

Obecně platí, že rozměry jsou stavy vědomí, které jsou k dispozici každému, kdo vibruje ve frekvenci k oné příslušné dimenzi patřící

Co je třetí dimenze?

Třetí dimenze (3D) je pole pevných přesvědčení, s více či méně soudržnými soubory pravidel a omezení. Většina z nás hraje tuto hru po mnoho životů a tak máme tendenci si myslet, že je to jediná hra k dispozici. Nic však není dále od pravdy. Jedna z omezujících myšlenek 3D je také myšlenka, že naše životy se pohybují v přímce lineárního času.

Lineární čas je volitelná víra a struktura, která nám umožňuje zažít zkušenost “minulost a budoucnost”…a pak umíráme. Protože tato víra je výchozí předpoklad pro masové 3D vědomí, události nám zdánlivě potvrzují, že to tak skutečně je. Většina z nás si stále myslí a jedná tak, jako by to byla pravda.

Ale nyní se všichni probouzíme z této iluzorní víry. Stále více lidí si uvědomuje, že čas ve 3D je vlastně kruh. Struktura času ve 3. dimenzi je poměrně specifická, navíc zkušenost času každého z nás je zcela odlišná, jak se pohybujeme do vyšších dimenzí.

Všechno ve 3D vědomí, je také velmi podmíněné. Koncepce, kupříkladu, bezpodmínečné lásky, ve 3D neexistuje. Pokud zažíváte bezpodmínečnou lásku, či cítíte vnitřní mír ke všemu a všem, tak jste se na poli vědomí přestěhovali do 4D.

Jak vidíte v pozemské zkušenosti, nyní máme přístup k oběma dimenzím, ale většina z nás se nedokáže vymanit ze zvyků 3D přemýšlení a cítění. Třetí dimenze taktéž nenabízí možnost volby. Nevybíráme si naše pocity, myšlenky a činy ( to jsou dovednosti 4. a 5. Dimenze). Namísto toho reagujeme v naší nevědomé víře a trénujeme se na lidech a situacích, které se objevují v našem prostoru.

Dualita poskytuje další složitou konstrukci našeho 3D zážitku. Od pádu Atlantidy jsme se stali velmi bojácnými a v tomto strachu jsme se naučili definovat dobro a zlo, co je správné a špatné. Kromě toho, vnímáme naše zážitky převážně levou hemisférou mozku, domovem racionálního myšlení, a z tohoto důvodu využíváme jen 5 – 10 % mozkové kapacity, ke hraní oné hry. Většina z nás si uvědomuje, že zbytek mozku musí také něco dělat, ale přitom nemáme ponětí, co dělá a jak funguje.

Co ve skutečnosti nabízí tento zbytek mozku, je fungování ve vyšších dimenzích.

Pravě v tuto dobu jsme dosáhli na potenciál i veškeré potřebné vybavení, ale naše návyky myšlení a cítění nás provázejí příliš dlouho a tak omezují současné prožitky. Naše racionální mysl ví, co ví – a neví, co neví. Zvyšující se světelné energie, energie a frekvence posunu, přeprogramovávají naše mozky, díky čemuž máme přístup k mnohem širším informacím a možnostem, než jsou k dispozici ve třetí dimenzi. Připravují nás na 4D a 5D zkušenosti, i když jsou dost omezovány tvrdými pravidly 3D.

Co je čtvrtá Dimenze?

Pravidla “4. dimenze vědomí“ poskytují větší nabídku klidu, možností a schopností, než struktura 3. Dimenze.

Čas ve 4D je vždy současnost. Důraz je vždy kladen pouze na tuto chvíli, která se právě odehrává. Jen tuto chvíli , co se děje právě teď. Naše těla znají pouze přítomnost, nevědí nic o včerejšku, či zítřku. Jako vědomé bytosti v naší přirozenosti, náležící však již k 4. Dimenzi , již fungujeme v „Teď přítomnosti“. Pokud se zaměříme vědomě na tuto přítomnost, stane se tato volba opět naší možností. Můžeme pozorovat veškeré události s nadhledem, jen jako informační zkušenost, abychom dokázali zvážit, kam směřovat.

Koncepce, známá jako paradox, je k dispozici i ve čtvrtém rozměru vědomí. Paradox jednoduše znamená, že to, co platilo před chvílí, nemůže být pravda v tuto chvíli. A to, co bylo před chvíli falešné, nemusí být teď nesprávné. Namísto aplikování pevných, již existujících definicí k jakékoliv zkušenosti, vybíráme si naši upřednostňovanou verzi a vibraci v každém okamžiku. A tak se pohybujeme do 4D vědomí, s možností výběru a odpovědností, se schopností měnit pravidla hry, se štěstím a pohodou k dispozici. Zajímavé však je, že 4D vědomí nebude dlouhodobou zastávkou na naší cestě.

4. dimenze slouží jako základní, ale krátkodobý stav, ze kterého se přestěhujeme do vědomí 5D, což je cíl pro Zemi a všechny její obyvatele. Archandělé sami řekli, že posun do 5D nebude delší, než do roku 2015.

Ale I když je 5D naším cílem, jsou zkušenosti z dimenze čtvrté nezbytné. Nemůžeme tam vstoupit přímo. Veškeré naše duševní a emoční zátěže musí zůstat před branami 4D a do 5D můžeme vstoupit tehdy, až se stanou naše myšlenky ve 4D suverénními a čistými.

Co je pátá dimenze?

Čas v 5D je okamžitý, což znamená, že vše (všechny možnosti) se vyskytuje na stejném místě ve stejném okamžiku. V praxi to znamená, že vše, na co se v danou chvíli soustředíte, se před vámi okamžitě objeví a stejně tak dostanete okamžité odpovědi na své otázky. Zeptejte se a budete dostávat.

V 5D nemusíte nikam chodit pro odpovědi ani zkušenosti. Vše k Vám přichází snadno a bez námahy, na základě zaměření se na určitou věc a vibraci. Když jste ve vibraci 5D, netvoříte stejným způsobem, jako v předchozích dvou dimenzích. Používáte zvuk, barvy a geometrické tvary k tvoření. Také vědomě pracujete se Stvořitelem a všemi bytostmi Světla.

V takto pozvednutém vědomí hraje racionální mysl minimální roli. Navrací se zpět ke svému malému, specifickému úkolu, čímž je blaho fyzické těla. Ale předtím, než se můžeme přesunout do našich 5D domovů, musíme nejprve ovládnout naše energie a myšlenky ve 4D. To je cíl velkého posunu vědomí, který se uskuteční v roce 2012.

Nástroje 4D přítomnosti

Jak jsem již zmínil, 4D je „teď“ v současné chvíli. Ale současnost má aktuálně 4 různé úrovně.

V roce 2010 jsme všichni vstoupili do třetí úrovně. V roce 2012 vstoupíme do poslední. V těchto úrovních si například pomyslíte, že chcete jablko a ono se Vám najednou objeví v rukou. Když tohle říkám, jsou lidé nadšení. Ano, je to vzrušující. Ale….je zde ale.

Drtivá většina lidí ještě stále není připraveno býti mistry v jejich myšlení, cítění a jednání. Ale není jiná možnost. Je nezbytně nutné zvládnout dovednosti 4D a 5D vědomí. Jedním z důvodů, proč byla vytvořena třetí dimenze, bylo poskytnutí jakéhosi cvičiště, kde může každý z nás trénovat a zdokonalovat vibraci myšlenek a pocitů. K dosažení tohoto cíle máme však v této dimenzi vymezený čas. Místo okamžité manifestace existuje prostor mezi myšlenkou a zhmotněním této myšlenky. Z velké části jsme velmi nedbalí v této prodlevě. Místo toho, abychom se dále soustředili na to, co chceme, cítíme pouze frustraci, hněv, zlobu, nudu, strach, úzkost a vinu, jednoduše všechny druhy nižších myšlenek a pocitů, čímž zabraňujeme skutečné realizaci našeho přání.

Ale pro toto už není více místo. Lineární čas se hroutí do jednoho bodu současné chvíle. Máme čím dál menší možnosti tréninku a jsme připravováni na vyšší vědomí, což je u mnoha lidí problém. Naštěstí existuje mnoho jednoduchých nástrojů, které Vám pomohou zvládnout každodenní situace a být připraveni tvořit v současném okamžiku.

Tyto jednoduché nástroje jsou k dispozici každému a zdarma na našich webových stránkách http://www.masteringalchemy.com/ , ale uvedu některé z nich jen pro příklad.

Dovolte, aby Posun vyčistil Vaše podvědomí, myšlenky a pocity. Jednoduše řečeno, posun využívá vlnu světelných frekvencí, aby odstranila to, čím nejsme a naopak to nahradila myšlenkami, díky kterým si vzpomeneme na náš původ. Energie Posunu si je vědoma, kam všude jsme poschovávali tyto nízké vibrace a svým světlem je dokáže pročistit.

Nicméně, jakmile budou tyto nižší myšlenky pročištěny, přejdou ve stavu zmatku do Vašeho podvědomí a jako magnet budou přitahovat obdobné lidi a situace. Pak bude záležet opět na Vás, jak si s těmito energiemi poradíte. Pokud budete jednoduše a s odstupem pozorovat, co se děje, dostanou se tyto energie opět do vašeho vědomí a budete je moci ovládat aniž byste si pamatovali, co se dělo předtím. Pokud se však necháte chytit do těchto chaotických myšlenek, pokud budete stále trvat na pocitech viny či strachu a nadále prohlašovat, že nejste OK, nebo že nic není OK, nebudou tyto energie ve Vašem prostou vyčištěny a jakmile bude Posun gradovat, bude pro Vás stále těžší a těžší se přizpůsobit. Pamatujte si, že většina z toho, co k Vám přichází, není Vaše, nepatří Vám to. Mějte na paměti, že vše přichází, aby to mohlo být pročištěno…navždy. Několikrát se zhluboka nadechněte, udělejte si procházku, poslouchejte muziku, ale neustále se zaměřujte na jakýkoliv bod vyšší vibrace.

Nižší a vyšší čtvrtá dimenze

Toto rozdělení berte prosím jen jako zjednodušený pohled pro vysvětlení, jelikož technicky toto tvrzení není pravdivé.

Stále budou existovat domy, auta i stromy. Ale strach, soudy, pocity viny, rozdělení na dobré a špatné zmizí. Všechny tyto husté energie, které jsou to jediné, co nám brání v postupu do vyšších dimenzí, budou jednoduše vymazány z našeho prostoru. Náhle budete moci sebe naleznout na nižší úrovni čtvrté dimenze, označovaná jako astrální svět či svět snů, kde se shromaždují veškeré myšlenky, které pocházejí z 3. Dimenze.

Vidíte, že myšlenky jen tak nezmizí, I když si myslíme opak. Žijí v “nižší” úrovni čtvrté dimenze se specifickou strukturou, váhou a emočním nábojem a seskupují se s myšlenkami obdobného charakteru. Některé myšlenky – jako je znásilnění, nadvláda, otroctví, války, nenávist – dodávají pocit těžkých a temných energií. Naopak myšlenky jako třeba na motýly, děti hrající si v parku, kvetoucí květiny, či krásný slunný den, dodávají lehkost, uvolnění a svobodu. Ale abychom dokázali plně prožít tyto vibrace a energie, musíme vystoupit z 3D vědomí a přesunout se v přítomném čase do vyšší, čtvrté dimenze.

Ano, můžete říct:,,Já předci vím, co je krása!” Ano, víte, jelikož nyní žijeme v obou, tedy třetí i čtvrté dimenzi, najednou. Ale zeptejte se sami sebe, jak dlouho si tuto krásu dokážete udržet v myšlenkách?

Jistě jste si všimli, že je těžké zbavit se myšlenek, jako že nejsem dost dobrá/ý, či, ostatní mě nemají rádi, nebo že nelze v něčem uspět. Stále přetrvávají v našem světě. Proč? Protože myšlenky mají obdobné chování, jako elektromagnet a stahují k sobě nízké energie, které se v nás usazují. Na druhou stranu, myšlenky na lásku, krásu, laskavost, mají nízký elektrický náboj, který je naopak expanzivní.

Začnete chápat, proč je důležité uvědomit si, že myšlenky si žijí svým životem a nezanikají po vypuštění z naší hlavy. Naštěstí, druhá vlna vzestupu nám pomůže tyto věci usnadnit. Opustíme nízké a stahující energie a světlo nás posílí při našich krocích do vyššího stupně čtvrté dimenze. Začínáme žít v souladu s naším srdcem, díky čemuž se nám zvyšují vibrace a v tomto důsledku jsme si schopni déle udržet tyto vysokovibrační myšlenky.

Každý z nás je na 100% již v přeměnném procesu a slaďujeme se svým srdcem, což probíhá tím nejpřirozenějším způsobem, jak to jen jde u každého z Vás. Začínáte přehlížet veškerá omezení a měníte svoje vzorce myšlení. Začínáte si sami vybírat, jak se budete cítit. Nevidíte již žádné důvody, proč se cítit špatně. Cítíte, že příroda nejlépe ví, jak Vám pomoct a tak se postupně necháváte vést jejími energiemi. Víte, že volba je na Vás.

Jak se Posun blíží a čas se zrychluje, hroutí se systémy a vše je v přítomném okamžiku ještě stále si můžete vybírat z pocitů třetí dimenze, avšak mějte na paměti, že Vás jen brzdí a oddalují pocity radosti a štěstí. Jinými slovy, je ve vašem nejlepším zájmu cvičit a integrovat do své mysli možnost si vybrat v každém okamžiku života. Vše je jen na Vás.

Ještě doteď máte kdesi v hlavě místo, kde se shromáždily myšlenky vašich rodičů, učitelů a přátel, kteří Vám vždy říkali, co je nejlepší, co je dobré a co je špatné. A tyto myšlenky se z tohoto místa uvolňují a zabraňují Vám přemýšlet za sebe, brání Vám být sami sebou. Nyní nastal čas opět nalézt toto místo, pročistit ho a zaujmout jeho vlastnictví. Odstraňte myšlenky, které Vám říkají, že to nejde, že to není možné a že nic takového nemusíte dělat. Všechno lze, pokud si vzpomenete, kým ve skutečnosti jste. A až si toto uvědomíte, plně vstoupíte do “nižší” části čtvrté dimenze, odkud budete zase moci odstranit nízké vibrace myšlenek, které jste nastřádali během života.

Začněte tím, že si budete hrát s vibracemi toho, čemu říkám Živá slova. Archandělé velice pečlivě vybrali tato slova – slova jako jistě, schopně, velice, současnost, vlídnost a štěstí. Vložte pozornost do těchto slov a vnímejte jejich vibrace. Cvičte a trénujte, abyste mohli jiná slova vyřadit ze svého prostoru. Zkuste si třeba jedno hezké slovo vybrat sami a žijte ho po celý den.

Máte-li praxi ve vědomém výběru svých myšlenek a pocitů v době, kdy to není nezbytně nutné, budete mít veliký náskok v době, kdy to nutné bude.

Začněte nenásilně a s elegancí klást důraz na „Vás“ samé a váš pohodlný přirozený stav, jenž je Vaší vstupenkou do vyšší 4. dimenze. Nelze jen tak nečinně přihlížet a čekat, jak to všechno dopadne.

Zvýšené hladiny elektromagnetického světla z vyšších dimenzí nyní proudí každým z nás. Mnoho lidí ve třetí dimenzi není schopno zvládnout tyto energie a mají tendenci vystupovat ze svých těl. Bude jich přibývat, jak se přibližuje veliký Posun. Každý směřuje domů do páté dimenze, ale ne všichni ve stejný čas a se stejnou slávou a grácií.

Žehnám Vaší cestě.


Jim Self je autor, jenž přednáší a vyučuje nástrojům ke zvládnutí vlastního mistrovství. Spolupracuje s archanděly, vzestoupenými mistry a učiteli Světla.

www.MasteringAlchemy.com


Do češtiny přeložili Sentinel a –Ag - (www.svetloatlantidy.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


35 komentářů:

 1. ostávam v trojke. Nič nechcem zadarmo a skúsenosti chcem hľadať sám. Nechcem aby ku mne chodili odpovede a skúsenosti len pomyslením na ne...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Při vší úctě k tobě - to je stejné, jako by jsi jel v meďouru a po dálnici 300km na dvojku :-))

   Ale pokud chceš trpět a žít "hustě", tak pravděpodobně dostaneš, co chceš:-(
   Tak se drž nebo spíš zlom vaz! :-)

   Vymazat
 2. duchodci občas mají problémek...i stává se nám,že v peněžence se objeví na platbu čehosi právě chybějící 400Kč z NIČEHO.....to je zřejmě projevení páté dimenze...stalo se to vícekrát....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tajné americké uskupení ACIO a Inkunabula již ovládají technologii "tvoření z ničeho", a dovedou mimo jiné materializovat i dolary, které nebyly nikdy vytištěny !!! Prostě se naučili ovládat hmotu !!! Proto jsou jako vyvolení blízko k typu civilizace 1, zatímco my ostatní vězíme díky jejich nenažranosti a egoismu stále v civilizaci typu 0 !!!

   Vymazat
 3. pokud v roce byl uskutecnen prechod do 3D tak v roce 2011 uz byl prechod do 4D? Protoze jinak se nedostaneme letos do 5D. Pokud jsme zvladli a presli do roku 2012 tak mame 4D zvladnutou nemylim-li se.

  Tech dimenzi je 10. a muze byt teoriticky 12.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. pokud jsem pochopil zachycené informace správně tak vzniká 1. ta se vývojem naučí udělat 2. a 3. dimenzi kam se pak posune. tam jsme teď pravidelně nastává čas kdy je možno pak ze třetí přejít přes 4. do páté. 5. se naučí přejít přes 6. do sedmé. Sedmá přes osmičku do devítky. A z devítky existuje ještě přechod přes desítku do 11.

   a to je celé ...teď...

   12 ještě nebyla vytvořena (ale tohle tvrzení vlastně zní úplně špatně :)

   toje asi tak všechno k těm dimenzím

   Vymazat
  2. To se dá spočítat jako rovnice?:-) Jestli JSI ve 4D, tak bys to měl v každodenním životě a v každém okamžiku cítit.
   Může tu být 4D a my si zatvrzele můžeme brblat a trpět a žít ve 3D.

   Vymazat
 4. Verim tomu, protoze pripravu jsme mohli absolvovat uz v prubehu minimalne 2000 let formou vnitrnich nabozenstvi ve vsech svetovych nabozenstvich. Nyni lepe chapu proz bylo tak dulezite,aby v 3D pusobili Avatari a Pravi mistri. Cirkev nebude mit opodstatneni a padne. ...a jako priklad uvadim, ze kdyz rano na neco duleziteho/momentalne pomyslim v prubehu dne se tak stane / jsem meditujici/. Dekuji za uverejneni tak dulezite informace.

  OdpovědětVymazat
 5. Jsem vděčná Orgonetovi za tyto stránky :-)
  Doporučuji následující videa s českými titulky:
  http://www.sebapoznanie.sk/sebapoznanie/4-VIDEO ZJAVENIE I. a II. a
  http://www.youtube.com/watch?v=fklAIozd-mM&list=UUihDT23fEPlGtckGpjmTWiQ&index=1&feature=plcp Interview s Davidem Ickem
  Zdena

  OdpovědětVymazat
 6. Příklad , pokud budu furt od lidí dostávat šutrem , musím furt natavovat druhou tvář a stanu se tím pádem jen takový otloukánek který si nechá všechno líbit? Toto je zkušenost dnešní doby. I když se věnuji postupu do dimenzí je mi to dnes spíše většinou na škodu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neplést si agresi a oprávněnou obranu. To je jako si prohodit pojem a průjem - nic moc zážitek :-)

   Vymazat
  2. Jde o to, že když se někdo odhodlá roztočit spirálu Vendety, pak nemůže čekat nic, ale vůbec nic pozitivního, a eskalace vzájemného násilí se nakonec zvrhne v nekontrolovatelné vše ničící tornádo !!! A to si na začátku uvědomuje jen málokdo !!! Temná strana těm, co taková kola Vendet roztáčejí, rozhodně tleská nadšením !!!

   Vymazat
  3. Nikdo Tě nenutí, abys dělal to či ono. To je výhradně v kompetenci Tvojí vůle !!! V protikladu k tomu si může psát každý co chce, kdy chce, komu chce. Podstatné totiž není to, co do Tebe vchází, nýbrž to, co z Tebe vychází !!! A o tom to celé je. A o to se dnes více než kdykoli před tím hraje !!!

   Vymazat
  4. a kdo vám tvrdí že musíte nastavovat druhou tvář?

   když jste na jiném místě než kam dotyčný hází šutrem... :)

   Vymazat
  5. Proč lidé útočí? Cítí se ohroženi? nebo jsou strženi našeptávači spolu s davem? Každopádně člověk a jeho konání jsou příčinou, že dostává šutrem. Může si vybrat, cest je mnoho, tady v článku je návod jak nenásilně a téměř bezbolestně (emoce, nemoci) přeskočit na vyšší level myšlení a třeba i vnímání.
   puncocha

   Vymazat
  6. Prostě těm šutrům nedávej svoji pozornost, jen se pěkně nadechni a jdi si dál-za 3sekundy to je minulost! Mám k tomu takovou vizualizaci, že cvrnknu ukazováčkem o palec. Činíš si TY sám výběr, co a koho si do "svého vesmíru" pustíš. Ono to špatné přestane chodit a začne to být naopak:-) protivové a hajzlové tě buď opustí nebo se změní ( ale to jim musíš dát šanci a odpustit! už v té vteřině, kdy jsou hajzlíci a srdečně se na ně usmát-tím je odzbrojíš)

   A pak máš najednou kolem sebe jiný svět:-))

   V pátek mi např.jedna prodavačka řekla, že si nemám brát brusle stejné vel. jako mám nohu, že by mě záblo-a to větší už neměli. Už jsem je šla platit, tím že je odkódovala a pak mi to řekla, brusle jsem tam nechala, poděkovala , oni neměli kšeft a ještě nesla krabici zpět. A vše jako milý projev přátelství v nádherné atmosféře!!! :-)))
   Další prodavačka jinde mi zas poradila, ať nekupuju jelita, že nejsou už dobrá a za půl hodky další(zase v jiném zařízení:-)) kvůli mě vstala od pokladny a odběhla až ven z budovy přes mráz venku, aby mi vysvobodila skřípnutou tašku do dveří( do půl minutky by šel další zákazník a tím by se ty dveře na čidlo otevřely, takže to bylo vcelku zbytečné) Na poště pracovnice zavolala,ať jdu k ní na přepážku, ať nemusím čekat a došla mi pro doporučený dopis k té plné přepážce-ušetřila mi 5min čekání-nemusela. A SAMÉ ÚSMĚVY-NÁDHERA! Stalo se mi to za 2hodiny- ne za poslední rok:-)))CHCI ŘÍCT, ŽE KDYŽ TU VOLBU UDĚLÁTE, DOSTANETE SE DO JINÉHO SVĚTA A FUNGUJÍ PRO VÁS JINÉ PODMÍNKY A OKOLNOSTI.
   Zkuste to-nemusíte už trpět :-) UŽ JE jiná doba:-)a bude ještě líp! Jak já se těším!
   P.M.

   Vymazat
  7. Když nebudeš to otloukání prožívat, brát si to osobně, ale pouze pozorovat, tak se tě to nebude dotýkat, zůstaneš v klidu a dojdeš poznání dějů, povah, zákonnitostí v lidském cítění, jednání, myšlení a ve výsledku takového pozorování se pak sám můžeš vyhnout nežádoucímu zatáhnutí do děje. Získáš nestranný vhled do situací a již nebudeš vláčen osudem, nýbrž si ho sám budeš určovat. Není to lehké, ale lze to uskutečňovat. Jitka

   Vymazat
  8. Chtěl bych vidět tu nestrannost, když by někdo křivdil tvému dítěti. Budeš taky jen nestranně pozorovat nebo se na útočníka usmívat a očekávat, že "vyměkne"?
   Usmívejte se na koho a jak chcete, nastavujete druhou tvář apod., ale já tvrdím, že existuje spravedlivá obrana. Nemluvím tu o vendetě, ale o fyzické obraně. Půjde-li na mě někdo s holí, budu se bránit odpovídajícím způsobem. Nebude to ani útěk ani úsměv. Myslíte, že Světlí se na Temné usmívají a ti se vzdají nebo překabátí? :-)

   Vymazat
  9. Když dokážeš zůstat bez reakce, vyhneš se i otloukání. Kdo by nadával skále? Nereagovat ani na hanu,ani na chválu, ani vlnka uvnitř nesmí zčeřit auru. Pokud se otloukání týká 3.osoby, např. dítěte, i to se dá vyřešit chytře. Mojí dceru mlátil spolužák, požádala jsem kamarádku, kterou neznal, aby si na něj u školy počkala,a pohrozila mu, jestli na tu holku ještě šáhne, tak ho vlastní máma nepozná. A je klid. Agresoři jsou srabi. A spravedlivá obrana? Jen chytrá a hloupá obrana. Vnitřní klid ti umožní číst lidské myšlenky a tím tě včas varovat před možnou agresí. Hádám MichaleB, že jsi mladý bojovník za spravedlivý svět, ale spravedlnost je relativní. Já neříkám usmívat nebo nastavovat tvář, jen zůstat bez reakce. a to je sakra těžký. Jitka

   Vymazat
  10. Světlí dají vždycky Temným napřed vybrat. Zda setrvají v otroctví Zla, nebo zda se Zla vzdají, zřeknou, a přestoupí na stranu Světla. Takových není moc, ale jsou, díky za ně. Ostatní varují před jejich zkázou a potrestáním a věčným vyhnanstvím v odříznutém prostoru od zbytku vesmíru (tzv.peklo, odkud nikam není úniku na trvalo, na věky !!!).
   Temní nevědí z příčiny svého bezbřeze pyšného Ega, že Světlo porazit a zkolonizovat nemohou. Že na to prostě nemají !!!
   Jak může být věc nebo bytost stvořená víc než jeho Stvořitel ???!!! To patří k základním tezím o filosofii existence Světla a Tmy, Dobra a Zla. Přesto jsou Temní niterně přesvědčeni, že svou silou, mocí, destrukcemi, zlem, utrpením, strachem a smrtí Světlo donutí kapitulovat, a tak nad ním triumfovat. Válčí se v celém vesmíru. Světlí používají jen nutnou obranu do níž náleží i adekvátní nebo nezbytně vynucený útok omezeného rozsahu. Zatímco Temní útočí zákeřně a bez lítosti na vše a všude bez omezení, nehledě na množství škod a obětí!

   Vymazat
  11. Ony se ty okolnosti Michale, kolem tebe tak změní, že ty situace už jaksi nechodí. Učitelé, kteří vyučují mé děti, je respektují tak, že se sama učím a zlepšuju... a jedná se o 2různé školy. Pravda-nešoupla jsem je nikam prvoplánově..
   Teď jsme měli doma klučíka na návštěvě, který měl typicky "akční" řeči a hledal konflikt... Moje děti mu ale furt krásně říkaly Adámku a dávaly mu návrhy na jiné aktivity. Se mnou v tu chvíli emoce zacloumaly. Myslela jsem, že budu muset zasáhnout, ale zvládly to samotné-naopak jsem se od nich učila a utvrdila v tom, že nereagovat na konflikt a nepřátelství je správně. Ale musíš se udržet ve svém středu, ve své síle-žádné obavy, strach,vztek, nepřátelství-nic takového. Já nevím jestli ten kluk k nám znovu přijde-musel si na chvíli připadat,jako že mluví cizí řečí. A děsně rychle mazal pryč, když zazvonila jeho mamka:-))
   Už několikrát mě napadlo, že moje děti jaksi přitahují jen to dobré a jsou tu proto, aby nás oba učily a takhle změnily..přivedly mi do života samé dobré lidi, které bych bez nich nepotkala. Jeden potomek mi ve 4letech řekl: maminko, v noci mi andělíčci řekli,ať ti povím, že si máš všímat jen toho dobrého a to špatné nechat být, že bude dobře. Klaplo mi to k tomu dalšímu, co jsem si předtím hustě odžila a pak jsem se postupně naučila se chovat takhle "jinak", než do té doby.

   Vymazat
  12. Jenže vy tu ukazujete na situace, které můžete dopředu, nebo si myslíte že můžete, ovlivnit. Netvrdím, že to nejde, ale přesně jak píšete:
   "Ony se ty okolnosti Michale, kolem tebe tak změní, že ty situace už jaksi nechodí."
   Já tu nemluvím o situacích, které se týkají mě osobně. Svojí budoucnost mám ve svých rukou a jak s tím naložím je už můj boj. Ale já tu narážím na situace druhých lidí. Tím, že se já budu chovat slušně k druhým, neznamená, že se druzí budou chovat slušně k jiným lidem. Takto vesmírné zákony nefungují, to vidíte kolem sebe sama. A proto ještě jednou představte si situaci, kterou jste nemohla dopředu ovlivnit. Nejde tu o nějakou pravidelnou šikanu ve škole. Prostě vaše dítě napadne před vašima očima násilník. Vaše slušné chování s tím nemá nic společného, jde tu o dva jiné lidi a jeden z nich je vaše krev. Vy asi ne, ale já jsem názoru, že v takových chvílích půjde o spravedlivou obranu, když fyzicky zasáhnu. Pokud útočníka napadnu s myšlenkou=energií chránit blízkého, nejde tu přeci o tvorbu negativní energie. Já tak přece činím s myšlenkou pomoci svému dítěti nikoliv s myšlenkou ublížit druhému člověku. V tom není žádná destruktivní myšlenka=energie, naopak.
   Možná máte ty nervy nestranně přihlížet, ale určitě nejste naivní natolik, že budete věřit tomu, že útočník si to rozmyslí a s omluvou odejde a že pak je to celé správně.
   Stále tvrdím že je potřeba rozlišit spravedlivou obranu, která s negativní energií nemá nic společného a touhu pomstít se. Nic není černobílé, nikdy není absolutní ano či ne. Obě varianty, kdy jednou je absolutní distancování se od jakékoliv fyzické konfrontace a druhou je oko za oko, jsou špatné. Obě varianty jsou hojně zastoupeny ve všech náboženstvích a každé náboženství je založeno na ovládnutí a řízení individuality jedince a tím řízením společnosti a to je v rozporu se zákony vesmíru. Když vesmír "trestá" viníka, není to z touhy mstít se, nicméně k vyrovnání dojde. Když dokážu viníka "potrestat" takovým způsobem, abych nastolil rovnováhu, je to správné. Když to může činit vesmír, mohu tak i já, protože já jsem součástí vesmíru. Nejsem jeho služebník, já jsem vesmír.
   Je ale velmi těžké pochopit a domyslet veškeré důsledky svého konání ještě než ho učiním a to je úkolem našeho bytí.
   Nestranně přihlížet zlu a nekonat je stejné jako ho páchat.

   Celou dobu mluvím o situacích, kdy vaše preventivní opatření nebyla dostatečně účinná, o situacích kdy dojde, k lepšímu pochopení, k fyzickému napadení nevinného. Vy mluvíte o prevenci, já o konkrétní situaci. Vy nikdy v naší současné realitě nedocílítena 100%, aby k tomu nemohlo dojít. Stojíte na jedné hranici možností. Druhou hranicí je trest za každou cenu. Nikdy v této realitě nebude absolutní dobro ani absolutní zlo. Je potřeba hledat někde mezi. Konat dobro a bránit dobro. Obrana není zlo.

   Vymazat
  13. Máš pravdu, Michale - obrana není zlo. To jsem ti vyvracet nechtěla a asi nikdo další z těch příspěvků. Kdyby nastala situace, kterou jsi popsal, tak umím řvát, umím dát pěstí, umím kopnout a nepřihlížela bych ani nedržela-udělala bych to.To je ale extrém, ne?? Mírnější případy negativity a nepřátelství jsou častější-ok,umím říct velmi krátké věty a velmi důrazně, pokud je situace mírnější umím hajzlíka srovnat i velmi diplomaticky či v žertu (z toho pak vznikne velmi pěkná energie-ta co je všude, kde je úsměv). Umím se bránit a udělala bych to pokud je třeba. Proč nastavovat tváře?
   Ale:-))buďme tady a teď-proč tenhle scénář řešíme:-)???
   Jsem pod ochranou-bláznila bych, kdybych se bála, co kdyby..., ale realita je, že vidím kolem sebe dost takových bláznů..
   Ale! :-))je to skutečně tak, že V MÉM prostoru jsou dobré věci, dobří lidé, láska, krása, hojnost, zdraví...jsem ve správný čas na správném místě a já i moje okolí je v bezpečí, hajzlík či negativec přede mnou prostě uteče a prodavačka je ke mně vlídná a nedovolí mi koupit si zkaženou věc...věci se mi nerozbíjí a fungují.. a když mi někdo lže, tak mě pravda napadne..

   Máš strážného anděla, Michale, požádej ho, ať tě chrání a ať s tebou také takový svět vytvoří. Požádej klidně i o víc:-) Čeká na to, až mu DOVOLÍŠ ti pomoct. (Je také dobré požádat o odpuštění a odpustit, je důležité se zbavit iluzí a přijímat pravdu-takovou jaká je, požádej ho o vedení-ale pak také naslouchej-pokorně a pozorně. Podotýkám, že náboženství neuznávám.) Atˇtě provede tvojí transformací. MÁME KAŽDÝ TOLIK MOŽNOSTÍ A UMÍME SI PŘEDSTAVIT HLAVNĚ PROBLÉMY, KOMPLIKACE A DRAMA???! :-(

   Učím se používat slova - v mém slovníku a v mé hlavě už na negativní slova a dramatické scénáře místo NENÍ. Nepouštím si ale Tv ani rádio a není až moc lidí s kterýma bych tlachala..přesto jsem dost aktivní-ale VYBÍRÁM SI TAK, ABY MŮJ PROSTOR BYL ČISTÝ A POZITIVNÍ. JE TO MŮJ ZÁMĚR a tak se mi věci dějou.
   ..a pak můžu být ve své síle a šířit světlo..a tma ustupuje. Je to nesdělitelné, je třeba to zažít a byla bych moc ráda, kdyby jsme to uměli všichni..Na to bychom se měli soustředit.

   Vymazat
  14. Michale, chápu tvojí filozofii. Ale jak se mám jako průměrně fyzicky zdatná žena bránit fyzicky zdatnějšímu útočníkovi, resp. vyzbrojenému nožem, holí, pistolí jinak než psychickou silou, morální převahou a chytrostí? Třeba že se začnu smát jako blázen, to odrovná kdekoho, spíš než pěst (vyzkoušeno při sex.útoku). A teď babo raď! Jitka

   Vymazat
  15. Pro anonym z 14:09
   Já mám ochránce a ne jednoho. O tom jsem přesvědčen, protože bez nich bych tu už asi nebyl.
   Řvát, mlátit pěstí, kopnout jak jsi napsala není extrém. Alespoň ne v případě, o kterém se tu bavíme. Extrém by to byl třeba, když by ta prodavačka prodala tvrdý rohlík, pak ano, protože by nešlo o obranu, ale zjednodušeně řečeno vztek uraženého EGA. V případě obrany třebas dítěte jde o zcela jiné energie a emoce. Nejde o formu, ale o obsah. Kopnout do kolemjdoucího psa není to samé jako kopnout do agresivního útočníka i když jde o ten samý kop.
   Ale zkrátka oba to myslíme vpodstatě správně, jen se na to díváme z jiných úhlů. A to je přesně to o čem mluvím. Jako člověk bychom měli dosáhnout toho, že bude plně chápat důsledky svých činů a to ze pohledů, nejen z toho svého.

   Pro Jitku:
   Ty mluvíš o jiné situaci. Já se bavil o obraně druhých, kteří si svoji současnost nečím připravili.
   Ty popisuješ svůj vlastní děj a ten ovlivňuješ dopředu ty sama. Jde o tvoji budoucnost a tam by se dalo aplikovat to, co píše pisatelka, na níž jsem reagoval výše. Své zásadní okamžiky života máme buď sami sebou dány dopředu ještě před narozením, abychom se něco naučili a pak je na nás samotných jak tímto testem projdeme, nebo si je připravíme svým vlastním konáním. Je na tobě, aby jsi se zamyslela, zda šlo o výsledek předchozích činů nebo test. Pokud o test, tak ti blahopřeju za jeho kladný výsledek (pokud jsem tedy vypochopil, že egresor utekl). Pokud o výsledek běhu tvého konání, je třeba se zamyslet proč k tomu došlo.

   Vymazat
  16. A jak si Michale můžeš takovou drzost dovolit,abys mohl tvrdit jak fungují vesmírné zákony ?! Lidé vědí sotva pár informací o vlastní Zemi, a ty tu hned vyhrožuješ celým vesmírem. Nechovej se jako děcko, když mluvíš nebo píšeš !

   Vymazat
  17. Asi proto, že jsem drzý. Na to, jak fungují zákony vesmíru nemusíš mít ani dodělanou základní školu. Na to stačí mít otevřené oči a mysl. S odpuštěním jen dobře ochočená hlava nevidí nebo spíše nechce vidět, co a jak se kolem něj děje. Pokud si budeš všímat, jak funguješ ty, tak budeš vědět, jak funguje vesmír. Ne nadarmo se říká, jak nahoře, tak dole. :-)

   Vymazat
 7. A jak jsem viděla, když jsem klikla na odkaz na Mastering Alchemy, je to i docela slušný byznys - DVD za 225 dolarů, a to jsme jen u levelu č. 1... To se nedivím, že se ten pán tam na fotce tak kření. Jo, mám-li se posunout do jakékoli dimenze, nebudu se v tom spoléhat na člověka, který si z toho vyrobil obchod. To teda ani náhodou!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na to jsem také alergický : kupčení s vírou a důvěrou lidí !!!

   Vymazat
  2. Len pre upresnenie - je to 225$ za 20 DVD. To je aj celkom dosť materiálu. A či to niekomu za tie peniaze stojí si už zváži každý sám...

   Vymazat
 8. Souhlasím s většinou komentátorů zde, ale propagandy (viz Libye,Sýrie apod.)ve svých článcích o čemkoliv by se měl Matthew rozhodně zdržet. To si myslím do poselství nebo prohlášení podobného typu nepatří.Zbytečně to jitří mysl a city už tak mnohými jinými propagandami postiženou většinu obyvatel prakticky všech zemí.

  OdpovědětVymazat
 9. No tady vždycky šlo o moc tedy nadvládu nad lidmi , např. to svinstvo ACTA - zotročování lidí ve velkém a to samé se děje i v domácnostech. Domácnost je prorostlá shnilým systémem protislužby a nadřazeností , stejný princip jako když se pracuje v práci za prachy. Takže jaksi nelze aplikovat bezpodmínečnou lásku v domácnosti kde funguje pořekadlo bez práce nejsou koláče , udělej tohle tamhle to a budeme tě mít za to rádi a běda jestli to neudělám , to pak znamená že už nade mnou nemají tu moc a hned na to inkasuji různé sankce.Furt to je jen bezduchá bezcitná protislužba. Jen aby se nadřízeným doma nasytilo mamutí ego.

  OdpovědětVymazat
 10. Moc to všechno nechápu. Kolikrát jsem si říkala,proč je tolik utrpení na světě? Přece si to lidi v Bardu nemohli zvolit. Stále a stále dokola a je to čím dál horší. Včera naše přední psycholožka řekla:"když jsem byla v Americe stal se tam případ,kdy 5.letý chlapec zastřelil otce a matku. Jedině sourozenec se zachránil útěkem k sousedům. Když chlapce vyšetřovali řekl"proč nevztávají,ve filmech herci přeci vždycky vztanou a hrají potom dál." Myslím si ,že právě přetechnizovaný svět je naše zkáza. Co bude až dojdou zdroje energie??

  OdpovědětVymazat
 11. Zdravím všechny lidičky a svěřím se se svou zkušeností. Poslouchám videa Ivanky Adamcové. Jsou pod jejím jménem pro poslech zdarma. Je dobré poslechnout si je v pořadí jak byly náhrány. je tam řečeno mnoho, co mě nebylo jasné a čím jsem se trápila. Přeji sluníčkové dny. Jarýsek

  OdpovědětVymazat
 12. Teď jsem z toho hodně zmatený, ale já doufam, že až umřu tak do té 4 dimenze přejdu automaticky, protože můj mozek je tak dementní, že ať se stane cokoliv tak se do toho vždy přiseru a zkoušel jsem to hlavně ovládat a nic no, ale co jsem přešel k Satanismu a četl si Satanskou bibly, tak tam je to podobně napsané jako tady na stránce

  Píše se to tam tak, že máš činit, tak aby tobě bylo dobře a i když to bude negativni , tak i Satanská (negativní) energie lze přeměnit na tu energii co se tobě líbí sice lidé budou pořád říkat že "ten to nikam nedotáhne" ale stačí když se ti bude líbit co děláš a musíš z toho mýt radost (rozkoš) a tehdy je jedno jak si zlý nebo divný atd. Ale v tu chvíly je to to dobré jen pro vás.
  Hlavně z toho nesmíte mýt výčitky nebo podobný sračky co jsou v satanismu nazývány slabostí.

  Já to třeba udělám tak, že když mi někdo něco provede , tak mu to provedu ještě hůř a mám z toho jen radost protože už jsem se to naučil nemít žádné výčitky a takto se z vás stane ten dobrý ale ne myšleno pro ostatní ale vy se musíte zdát dobrý sami sobě a takto by jste měli postupovat výše do jiných lepších světů a dimenzí. To je vše.

  Jo prosím laskavě si nechte ty komentáře typu:"To je debil"
  "Ten je vymletej" atd.
  A taky bych prosil žádné poučování o tom jak je to hrozný že bych měl dělat tohle a tohle, díky.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.