9. července 2015

Na Zemi je dostatek ropy

Z mnoha článků na téma abiotického původu ropy (budete-li googlovat, hledejte třeba pod abiotic oil) vybírám dva jednoduché pro illustraci další oblasti, kde jsme absolutně klamáni... = Orgonet =


Švédští vědci zjistili, že fosílie ze zvířat a rostlin nejsou nutné pro tvoření ropy a zemního plynu
Překlad části článku: Orgonet

Co by se stalo, kdyby bylo dokázáno, že "fosilní paliva" nejsou ve skutečnosti výsledkem tlení rostlinné a zvířecí masy, ale že se tvoří uvnitř Země prostými chemickými procesy, a že není třeba se obávat, že tyto produkty "dojdou"?

.......

Abiotická ropa (Abiotic oil)

Teorie abiotického tvoření ropy říká, že ropa je produktem přirozeně se vyskytujících a probíhajících geologických procesů. Teorie byla vyvinuta v SSSR během studené války, protože Sovětský svaz potřeboval být soběstačný pokud jde o energii. Teorie má pevné základy a je založena na experimentálních důkazech jak laboratorních, tak polních. Teorie pomohla nalézt rozsáhlé množství ložisek ropy a zemního plynu. Příkladem jsou ropná pole Južnyj Chylčuju (South Khylchuyu) a Sachalin II.Velmi zjednodušeně, uhlík přítomný v magmatu pod zemskou kůrou reaguje s vodíkem a tvoří metan a řadu dalších alkanů. Reakce jsou komplikovanější, mají několik mezistádií. Konkrétní horniny jako žula či jiné založené na křemíku fungují jako katalyzátory, které urychlují reakci, aniž se účastní nebo spotřebovávají v procesu.


Pokusy dokázaly, že za extrémních podmínek horka a tlaku je možné konvertovat kysličník železa, vápenec a vodu v metan, kde uhlovodíky obsahují více než 10 uhlíkových atomů, což už dokázali ruští vědci v minulém století a bylo to potvrzeno nedávnými experimenty v USA. Absence velkého množství volného plynného kyslíku v magmatu brání uhlovodíkům, aby se spalovaly a tvořily energeticky nižší molekulu oxidu uhlíku. Podmínky v zemském plášti jsou dostačující, aby se malé řetězce uhlovodíků polymerizovaly do dlouhých řetězců molekul známých z ropy.
.....

Celý článek: http://viewzone.com/abioticoil.html

A trochu politického náhledu (z r. 2005, stále aktuální):

Ropa není fosilní palivo - je abiotická
http://www.rense.com/general67/oils.htm
By Jerry Mazza
Online Journal Contributing Writer
Překlad: Orgonet
9-29-5 

Nic není snadnější než uvěřit následující teorii: Ropa značně přispívá ke znečišťování prostředí. Průmyslový věk vysoce zintenzívnil její používání. Čím více jí užíváme, tím více ztrácíme čerstvý vzduch a dokonce ozon. A proto se jeví jako božská spravedlnost, že jsme již na pokraji vyčerpání tohoto takzvaného „fosilního paliva“, tohoto zbožňovaného i proklínaného hydrokarbonu, který se tvořil milióny let. 
 
Zdá se, že máme, co si zasluhujeme: společnosti vládne ropa, a jakmile tato ropa dojde, budeme trpět masovým snížením populace, hladomorem, válkou, celkovým úpadkem a návratem do jeskyň. Tak to předpovídá prorok z wilderness.com, Michael Ruppert. A jeho tlustá bichle Crossing the Rubicon (Překročit Rubikon) dokazuje velkou myšlenku: úpadek amerického impéria na konci „ropného věku“. Ale ono tomu tak zdaleka není... 

Za prvé, ropa není fosilní palivo. Je tu teorie vytvořená už v 18. století, kdy na teorii biologického původu ropy zaútočili němečtí a francouzští vědci . Ve skutečnosti je ropa abiotická, a není to produkt dlouho se rozkládajícího biologického materiálu. A dále, což je ještě významnější, ropa není neobnovitelným zdrojem. Taková je skutečná pravda o ropě. 

 Je faktem, že v 50. letech 20. století ruští a ukrajinští vědci, odříznutí od západních dodávek ropy, soustředili své bystré mysli na tento problém, a do 60. let zcela rozdrtili myšlenku, že ropa je „fosilní palivo“. Není tedy žádným zázrakem, že Rusko je nyní jedním z hlavních světových producentů a vývozců ropy. Izolace studenou válkou donutila Rusy kopat hlouběji, a to doslova, a nalézt ropu hlouběji v zemi, a podívat se na nová místa, kde by nikoho nenapadlo, že je jí tam ještě více. To vše tehdy, kdy Amerika vyhlašuje, že je na vrcholu produkce a objevování ropy, a ta se během několika desítek let sníží až na nulu, a proto nyní Amerika musí válčit, aby sebrala ropu jiným lidem: Afghánistán, Írán, Kaspická pánev, Súdán, atd. atd. 

 A musí vyhrožovat válkou ostatním, kteří mají ropu, jako je Venezuela, a vyhrožovat zabitím jejího prezidenta, který nechce prodat tuto ropu Americe. Saudy ochráníme před jejich vlastními teroristy a každým Saddámem, který se naskytne. A budeme se s nimi miliskovat tak dlouho, dokud budeme mít lví podíl na jejich ropě, a rozhodovat o tom, kdo dostane zbytek. A v tom tkví zlý duch, tajemství a hanba „ropné krize“. 

 Pokud se ropa, uhlí a zemní plyn obnovují samy o sobě přirozeně, pokud tento fakt připustíme, jak potom budeme dále na tom vydělávat? Určitě nebudeme chtít prodávat ropu za rozumnou cenu. Po druhé světové válce stála nafta u pumpy 25 centů za galon. I když vezmeme v úvahu inflaci, minulý týden (2005) jsem platil v New Yorku 3,50 dolaru za galon, čili 14x více. Po letní sezóně (hlavní sezóna užívání paliv) je cena zase níže, 3 dolary za galon. Pochybuji, že jsem jediný, kdo si všiml, že ceny paliv vystřelí každé léto nahoru, pak poněkud klesnou, a pak jdou silně nahoru opět uprostřed zimy, kdy se platí účty za topení. Staří a chudí lidé, kteří si nemohou dovolit toto náhlé zdražení, začnou mrznout a umírat ve svých domech. 

 Někdo asi záměrně lže americkým ropným brokerům, protože koncept „ropné krize“ je skvělá záminka pro to, aby se šlo a válčilo z důvodu získání „kontroly“ nad ropnými zdroji. Takže barel ropy „crude“ může najednou vyskočit z 20 dolarů na 70 dolarů, i na 100 dolarů za barel, nebo až na dvě – tři čtyři sta dolarů, a tím se exponenciálně zvyšují zisky ropných společností a dodavatelů ropy, kteří si takto užívají „neelastickou poptávku“ po jejich pohonných hmotách.

„Ropná krize“, jak ukazuje spisovatel Dave McGowan ve svých cenných Newsletters, které můžete nalézt na Educate-Yourself.org , „ropná krize“ může dokonce dohnat ropnou společnost jako Shell ke snaze zavřít velmi výnosné zařízení, které vlastní v Bakersfieldu v Kalifornii. Tento závod v Bakersfieldu, jakožto i další podobné v Kalifornii, je u tektonického zlomu San Adreas, po jehož délce v celém státě jsou bohaté zdroje ropy a zemního plynu, které jsou produktem prosakování ze zemského pláště z tektonických desek. Jak by řekl Dave, „ucházející plyn“, při průchodu burácející. Ve skutečnosti se ropa a její uhlovodíková rodina nacházejí často u vulkánů a zlomových linií, které jsou v pouštích, vodních zálivech a mořských pánvích. Pojďme si to vše odmystifikovat. 

Skutečným důvodem, proč společnost jako Shell Oil chce zavřít toto zařízení a srovnat ho se zemí, je zastavení produkce, zastavení rafinace, a tím vyhnání ceny ropy do výše. Je to hnusné a jasné jako facka. A totéž dnes děláme v Iráku, rovnáme stát se zemí, abychom měli kontrolu nad jeho produkcí ropy. Jen tak mimochodem jim tam šíříme demokracii, které se nedostává ani nám samotným v Americe. Současně vytváříme apokalypsu pro jejich obyvatelstvo, v Iráku už jsme zabili přes 10 0000 lidí, ničíme jejich infrastrukturu, vodu, kanalizaci, energii, média, nemocnice, a na co si vzpomenete. Decentralizujeme irácká města, vyháníme z nich lidi na venkov nebo pryč ze země, anebo je bombardujeme, abychom je dostali zpět do doby kamenné, jak se rádi chlubí naši generálové. Irák, stejně jako Afghánistán, je paradigma budoucnosti, toho, jak budeme požírat a hltat další země a města, i svá vlastní. Například New Orleans, jehož záliv je bohatým zdrojem ropy, a skrze jehož přístav prochází velké procento naší státní spotřeby. 

Američtí političtí nohsledi snižují iráckou populaci, aby zvýšili zisky ropných baronů jako David Rockefeller.

Z tisku:

Novinář McGowan napsal ve svém Newsletteru o tom tato nevlídná slova: 

 „Představitelé Rockefellovy ropné korporace by měli být uvrženi do vězení, protože prodávají zboží za klamné ceny a podvádějí na daních (v rámci daňové slevy na vyčerpatelné zboží, i když vědí, že je to lež.) Historka o omezených zásobách ropy je zřejmě nejrozšířenější podvodnou historií za minulých 200 let: korporace nepřetržitě úspěšně prodávají abiotickou obnovitelnou ropu za vysoké ceny a předstírají její umělý nedostatek. To vše je kombinováno s příslušnými ideologiemi, které jsou nutné, aby lidé umělému nedostatku věřili. Ti z korporací zaslouží vězení za všechny ty milióny, které podvodem vydělali a ještě vydělají, za všechny dolary, které ukradli na daních, atd.“ 

 V tomto konceptu „ropné krize“ spočívá tajemství systému na udržení světa jako rukojmí. Ne že bychom se neměli snažit šetřit ropou, ne že bychom se měli vyhýbat úsporám, nebo snad měli přestat rýpat do planety, a hledat čistě organické způsoby, jak žít. Ale nyní jsme v situaci, kdy je třeba uživit miliardy lidí, a nesmíme dovolit, aby velké počty z nich byly poškozovány, vražděny, zneužívány z důvodu předstíraného nedostatku, aby ekonomiky byly ničeny přemrštěnými cenami ropy, aby pracující lidé přicházeli na mizinu proto, že se chtějí dostat do práce, topit ve svém domě, vařit si jídlo a podílet se na organizování společnosti. Nesmíme nechat ty bestie, Bilderbergy, elity, oligarchy využívat „ropné krize“, aby vydíraly svět až k jeho zkáze."

To, že nevěříme v jejich „ropnou krizi“ neznamená, že se vyhýbáme novým metodám ropných vrtů pro nastolení férových pevných cen komodity. Krve, životy a budoucnost států mají příliš velkou cenu, než abychom ji platili za nesmyslnou „ropnou krizi“. Když si lidé uvědomí, že ropa je zdrojem, který se sám obnovuje, staví to agendu neokonzervativců do nové perspektivy. Chtějí, abychom nahlíželi na „ropnou krizi“ jako na konec technologické civilizace, která přichází o svou sílu, ale koncept „ropné krize“ je v podstatě dalším způsobem manipulace k fašistické moci a podmanění, další způsob, jak vyděsit svět, že jeho zdroje budou brzy u konce, a že je třeba být zatahováni do dalších a dalších válek, abychom přežili.

My, kteří nepřijímáme lež a manipulaci o „ropné krizi“, tím dáváme najevo, že lze vynalézt nové systémy, jak vést život a svět k pokroku. Jde nám o to upozornit svět na ony zločinné petrobarony. Pak budeme mít šanci spojit lidi, zbavit se konceptu falešného nedostatku, sdílet zdroje, žít v míru, zmírnit chudobu novou hojností obnovitelných uhlovodíkových zdrojů, a využívat hojnosti lidské imaginace. Jinak zůstaneme u paranoidních mediálních zpráv, jak jsme odsouzeni k záhubě, což je další temná operace určená nové generaci, aby uvěřila, že je třeba více válek, nekonečná válka, aby bohatí byli ještě bohatšími, a chudí ještě chudšími. Nenechme k tomu dojít. 

Jak je psáno v dokumentu Energy Information Administration, International Energy Agency : „Žádný nedostatek ropy není.“ 

„Předtím, než hurikán Katrina dosáhl pobřeží Mexického zálivu, většina ropných společností přijala předběžná opatření a evakuovala svých 30 000 zaměstnanců plovoucích vrtných plošin a zavřela svá čerpací zařízení. Proto nebylo překvapením, že 30. srpna byla „zavřena“ 95% denní produkce ropy 1,5 miliardy barelů. 6. září toto číslo kleslo na 58%, takže téměř polovina produkce byla obnovena. 2. září Mezinárodní energetická agentura (26 států) souhlasila uvolnit pro USA 2 miliony barelů denně. Jinými slovy, když z Evropy začnou do týdne přicházet dodávky pohonných hmot, i s 1 milionem barelů denně, uvolněných podle směrnic IEA z americké státní ropné rezervy bude Amerika plavat v ropě.“ Z LaRouche Executive Intelligence Report News Service (EIRNS): „Když senátor Dorgan komentoval 7. září dokument o ziscích, odhadl, že hlavní ropné společnosti ukradly měsíčně o 7 miliard dolarů více na ziscích než před 18 měsíci. Žádný nedostatek ropy neexistuje.“ 

„Ropný kartel kolem rodiny Windsorů provádí globální loupežnou operaci tím, že tlačí cenu ropy přes 70 dolarů za barel. Klíčem k tomu je, že tento kartel ovládá všechny kritické aspekty průmyslu jako jediný integrovaný systém: 1. systém produkce ropy v USA (mimo importů), 2. síť rafinérií 3. distribuci, 4. mezinárodní trh derivativ. Marže z barelu ropy je asi 40 dolarů, což je čistá krádež při pokusu zachránit zbankrotovaný světový finančně monetární systém.“ 


 1998-2005 Online Journal. All rights reserved. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

13 komentářů:

 1. Tuto pravdu, že ropa na Zemi bude věčná (tedy pokud bude "živé" jádro Země), už vím přibližně 10 let. Tehdy jsem četla, že někde v Africe Francouzi s překvapením zjistili, že se novou ropou "odspodu" plní již dříve vytěžené lokality. Něco tlačí tu ropu blíže k povrchu, kde se tvoří ropná ložiska. V Íránu a Iráku např.jsou oblasti, kde ropa sama pod tlakem vystřikuje ze země.

  OdpovědětSmazat
 2. Trosku s krizkem po funuse kluci Svedsky. Teorii anorganicke tvorby ropy publikovali v SSSR jiz v 50. letech. Na svete existuji ropne vrty, ktere se uplne vycerpaji a po nekolika malo letech jsou opet plne a muze se tezit znovu. Tez snahy ropnych koncernu a oteplovacu pumpovat pod zem CO2 za penize danovych poplatniku davaja smysl, kdyz se z toho v podlozi opet vytvori ropa a metan:-))).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nechápu, jak chce někdo z lidí překrucovat nebo řídit přírodní nebo kosmické síly, když naše možnosti jsou asi v poměru - ty síly 100% versus my lidé 0,0001% !!! Jediné, co se stane, že nám ty síly dají pořádný klepec, až se nas.rou :-)

   Smazat
 3. http://zvedavec.org/komentare/2015/07/6510-duvod-proc-ma-euro-na-kahanku.htm

  OdpovědětSmazat
 4. Ahoj, me porad neni jasne, jak tedy voda vznika hluboko podzemi, posledne jste mi rekli, ze je tam dostatek kysliku, stejne jako jinych prvku ale zde se pise, ze je tam naopak nedostatek kysliku a proto se muze vyrobit ropa.

  Teorie s ropou mi dava vetsi smysl, je prokazana ale porad mi nikdo nevysvetlil ten prvotni clanek tvorby vody na zemi. Tam jsem opatrnejsi.

  OdpovědětSmazat
 5. Ja nechápem odkiaľ sa berie toľko uhlíku pod zemou. Je to ľahký prvok a dobrovoľne do hĺbok nepôjde.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To víte pekelníci asi hustě topěj, tak proto to C02 :-)

   Smazat
 6. Bytostí prírody by vám to povedali, že prečo a ako, ale žiaľ, ľudia tieto bytosti poslali do ríše rozprávok a bájok, hoci oni sú tu stále prítomné bez ohľadu, či ich ľudia ešte chcú spoznať, tak ako ich prácu, či áno alebo nie...A ak nie, tak je to vždy len na škodu ľudstva, nie na škodu bytostných, lebo oni si svoje povinnosti vždy a stále plnia ako majú, čo sa o nás ľudoch už dávno nedá povedať....

  http://www.cez-okno.net/clanok/zivot-v-neviditelnem-svete-rozhovor-s-margot-ruis

  OdpovědětSmazat
 7. Vše je tvořeno dle Božího plánu. Kdo nerozumí, tak tedy, vše je stvořeno a tvořeno dle fyzikálních zákonitostí. Které jsou nezměnitelné a věčné. Vše je jedno, protože i Bůh je jeden. Proto tedy, když platí, že krev v žijícím tvoru se neustále obnovuje,(pokud nepřesáhne jisté množství) musí totéž platit i pro největší známý organismus, tj. planetu Zemi. Jistě každý pochopil a vidí, že naše planeta má shodné rysi, splňuje stejná pravidla pro to, aby mohla být jako živý organismus označena. Je také velmi plodná. Proto ji převážně Slovanské národy oslavovaly jako Matku živitelku, Bohyni plodnosti. Naopak, přírodní zákonitosti označovaly jako Boha Otce. Ostatně...Ježíš o Něm nikdy jinak nemluvil. Později naše Slovanská moudrost byla pohaněna. Tj, pošpiněna. A my označeny za pohany.
  Zpět k článku. Co je tedy ropa, když ji dolují ze "zlatých žil "? Mrtvý organismus se rozloží v zemi poměrně rychle. Proto tedy logicky, nemůže trvat planetě miliony let, než to v sobě vstřebá. To by rovnice nedávala smysl !
  Osobně se myslím, že by se měl konečně posunout všeobecně známý potravinový řetězec. Neboť je patrné, že mrtvý organismus v zemi se nejen rozloží, ale putuje do "břicha" dalšího konzumenta. Aby dobře plodil .A rodil. A všichni měli medové časy. Naše matka, živitelka. Kéž nám odpustí !

  dan.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Asi odpustí, ale napřed pořádně zatřese kožichem (povrchem) až nám bude Země malá (nebudeme se mít kam schovat)!

   Smazat
 8. Geologické zásoby ropy, zemního plynu jsou asi 10x větší, než ekonomicky těžitelné. Vápence vysokým tlakem a teplotou působením křemičitanů uvolňují CO2, který je v sopečných plynech. Není tam methan, takže věčný zdroj zemního plynu a ropy jsou báchorky

  OdpovědětSmazat
 9. What's up everybody, here every person is sharing these kinds of
  experience, thus it's nice to read this weblog, and I used to pay a quick visit
  this weblog daily.

  OdpovědětSmazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.