8. července 2015

Země má hojnost pitné vody

Od čtenáře:
”Boh” znamená hojnost a prebytok. Svet poukazuje neustále na nedostatok vo vsetkom co je v protiklade s Univerzom s ”Bohom”. Oddelenost, nedostatok, strach! Tu je dalsí dôkaz hojnosti stvorenia i ked v mainstream pocúvame opak. Vody je nedostatok, to je to co tvrdia.


Srdecne Ivan Björn 


Orgonet:

Ivane, velký dík (Ivanův blog ve švédštině: http://ivansbj.blogspot.cz/) !

Informace o hojnosti vody vás v tomto horkém klimateroristy inscenovaném létě jistě potěší, jako nesmírně potěšily i mě. Voda je nevyčerpatelná! Stačí zavrtat pod zem (k čemuž lidstvo má veškeré potřebné technologie), abychom se dostali k tzv. "primární vodě", která se nepřetržitě tvoří v zemském plášti syntézou kyslíku a vodíku pod vysokým tlakem a za vysoké teploty a je nevyčerpatelná! Nás lidi však "vědci" utvrzují v domnění, že zásoby vody jsou omezené, že např. známá podzemní jezera vody (o nichž se ví třeba pod Saharou) vznikla průsakem z povrchu, a tudíž jsou vyčerpatelná... tudíž že na Zemi brzy dojde pitná voda .. (např. v Česku prý má chybět již v roce 2050...)


Podobně jako třeba u volných energií, primární voda není žádný nový objev, ale fakt, který zřejmě využívali už starověcí stavitelé měst, kteří byli vždy schopni zajistit pro jakkoliv velké město hojnost pitné vody.

Vždy v historii byli a stále jsou lidé, kteří o této vodě vědí a kteří ji dovedou najít a získat. Mezi nimi je nyní předním odborníkem Američan maďarského původu, "vodní génius" Pal Pauer, který již 40 let hledá a dává lidem vodu (v Africe). Ve spolupráci s ním založili lidé Institut primární vody pro šíření těchto informací. Na webu tohoto institutu najdete veškeré podrobnosti (v angličtině). 

Vybírám z nich pro překlad přehledný schématický obrázek s komentářem Paula Pauera, vysvětlující vše.

Voda, na kterou politika nemůže
Zdroj: http://www.primarywaterinstitute.org/images/pdfs/PWI_Interview.pdf
Překlad a doplnění obrázku legendou: Orgonet


Pal Pauer vysvětluje v rozhovoru  primární a sekundární (atmosférický) cyklus vody.

(Obrázek kliknutím zvětšíte.
(Poster ke stažení na http://www.primarywaterinstitute.org/images/pdfs/PWI_poster_rev3_May2015.pdf )

(Čísla popisu přidal a přeložil Orgonet.)


1. Přirozený pramen primární vody
2. Vrt pro získání primární vody (hloubka 60 - 250 m)
3. Propustný povrch
4. Znečištěná vodoteč
5. Nádrž
6. Stékající voda
7. Vypařování
8. Jezero vytvořené odtokovou a primární vodou
9. Vrty k primární vodě
10. Podzemní jezero vytvořené stékající i primární vodou
11. Zemská kůra - tvoření skal
12. Atmosférický vodní cyklus poháněný sluneční energií
13. Primární voda ústící do oceánu
14. Hydrologický cyklus poháněný sluneční energií
15.Primární vodní cyklus
16. Průnik slané mořské vody do zemské kůry
17. Oceán
18. Vulkanické erupce uvolňující vodní páru
19. Povrchové horké prameny primární vody
20. Zlomové linie naplněné primární vodou
21. Řeka napájená stékající i primární vodou
22. Plášť Země obsahuje H2O
23. Primární hydrologický cyklus vytvářený energií Země
24. Primární voda se tvoří hluboko v zemi syntézou vodíku a kyslíku. Pod obrovským tlakem vnitřního tepla Země je ve formě páry tlačena nahoru k povrchu Země skrze pukliny ve skalách (nejslabší místa zemské kůry), chladne a stává se tekutou. Primární voda je tlačena nahoru, zatímco atmosférická voda podléhá zemské tíži a stéká dolů.
25. Primární a atmosférický vodní cyklus
Dnes si podrobně vysvětlíme ilustraci, která ukazuje primární a sekundární cyklus vody. 

Zemský plášť obsahuje H2O – primární vodu, která se tvoří hluboko v zemi syntézou vodíku a kyslíku v podmínkách obrovského tlaku a vnitřního horka Země.

H2O ve formě páry je protlačována skrze nejslabší místa zemské kůry, což jsou pukliny ve skalách, chladne a stává se tekutou. Primární voda je tlačena nahoru. Atmosférická sekundární voda poháněná sluneční energií teče dolů.

Moderátor: 
Naším konzultantem je Pal Pauer, zakladatel Institutu primární vody. Prohlédněme si levou stranu ilustrace. Pale, první černá linie je označena “Přirozený pramen primární vody (Natural PW Spring)”. PW znamená primary water, primární voda. Je to voda přicházející z hlubin Země, takže proto je primární, je to tak?

Pal Pauer:
Ano. Tyto prameny jsou na světě docela běžné. Zcela nalevo (1) je nakreslen pramen na rovině, ale někdy může primární voda vytékat na vrcholu hory a mísit se s povrchovou stékající vodou, viz nákres vpravo – řeka napájená primární i povrchovou vodou. Může být v údolí, i uprostřed pouště, třeba na Sahaře. Pouštní voda nepochází z nebe. “Oáza” je místo, kde je voda vytlačována nahoru z velké hloubky.

N. Co je další popisek? (2)

P. To je hloubkový vrt, jehož místo bylo určeno někým, kdo je vycvičen, aby uměl nalézt primární vodu - ve zlomu, v puklé struktuře apod. Je tam psáno: “Studna primární vody, hluboká 200-800 stop”. Ale primární voda se může nalézat v jakékoli hloubce – od nuly do tisíce stop. Není to nijak dáno.

N. Směrem doprava jsou dešťové mraky, které produkují vodu z hydrologického cyklu. Co znamenají další čtyři ukazatele?

N. První linie označuje propustný povrch, a ukazuje na propustné podloží, které je složeno z různého materiálu, jako je štěrk, písky nebo půda, která byla okysličena na povrchu a v níž pěstujeme svou potravu. “Propustný povrch” znamená jakýkoli oxidovaný povrch, do něhož může pronikat voda ze sekundárního cyklu – může se z něj vypařovat anebo do něj vsakovat. Není to beton ani pevná skála.

N. Proč je podzemní tok pocházející z vody stékající z hory označen jako “znečištěná vodoteč”?

P. Znečištěná neznamená nic špatného nebo záměrného. Každá tekoucí voda, která je zachycena mezi propustným materiálem, je nutně znečištěna, z důvodu přítomnosti lidí nebo zvířat. Je to prostor, který obýváme. Takže, cokoliv zahodíme, spláchneme, odložíme, si najde cestu do této vody. Dnes znečišťují vodu i lidmi vytvořené kontaminanty z atmosféry, k nimž patří i radioaktivita z jaderných problémů.

N. Řekněte nám něco k nádrži na obrázku.

P. Nádrž (rezervoár) je součástí sekundárního vodního cyklu, i když je postavena výše než struktury míst, kde žijí lidé, protože nádrž přijímá vodu stékající vodu z deště a sněhu.

N. Dnes se hodně dbá na ošetřování pitné vody z rezervárů chemikáliemi. Voda získaná přímo z primární vody ale nepotřebuje žádné takové ošetření, aby byla bezpečná k pití, je to tak?

P. Přesně tak.

N. Čtvrtá čára ukazuje na stékající vodu?

P. Stékající voda teče v našem prostředí z nejvyššího místa do nejnižšího, a spojuje se s ostatní vodou sekundárního vodního cyklu.

N. Podívejme se na větší ovál označený jako “primární vodní cyklus”, prosím, popište nám ho.

P. Nevěděli jsme, jak přesně označit celý proces, a tak jsme ho nazvali primární vodní cyklus. Zaprvé, vztahuje se na vodu, která má původ v zemském plášti, a je to vodní cyklus, který je starší než atmosféra. Až když byly “vyrobeny” oceány, vznikl sekundární vodní cyklus s vypařováním. Máme důkazy, že úroveň oceánu není dnes stejná jako byla před 5 – 10 tisíci let. Voda v zemském plášti přispívá tomu, že naše planeta je “vodní planetou”. Celkové množství vody v oceánech se dnes zvyšuje.

N. Podívejme se i na sekundární vodní cyklus. Tady je Slunce. Napravo od dešťového mraku je malé jezero. Pod jezerem vidíme stékající vodu, složenou jak ze stékající vody, tak z primární vody. Takže některé vodoteče mají oba druhy vody?

P. Primární voda přichází nahoru ze zemského pláště a vstřikuje se do vodotečí – Země má různé zlomy a pukliny, a tak se povrchová a primární voda mísí ve vodotečích, v některých jezerech i v některých místech oceánu. To ukazuje illustrace v oblasti pod sluncem.

N. Takže sekundární voda ze znečištěného cyklu se mísí s primární vodou, čímž se stále ředí znečištění v místech, kde primární voda nepřetržitě vystupuje na povrch.

P. Správně. Kromě míst, kde pukliny nevystupují až na povrch. Například tady.

N. Na tomto obrázku vidíme horu, na niž prší, a v hoře jsou vnitřní pukliny, které nedosahují až na povrch.

P. Ano. Vidíte tam dva vrty, kde je vidět, že je možno dosáhnout na tuto vodu snažící se vystoupit na povrch. Dnešní vrty se provádějí buď vertikálně nebo horizontálně. Vlevo je horizontální vrt a vpravo je vertikální vrt. Způsob vrtání závisí na okolnostech. Dříve jsme neměli zařízení pro horizontální vrty, ale dnes již existují.

N. A co pukliny, které nedosahují až na povrch? Je lepší umožnit té vodě vyjít ven, aby se zmenšil tlak?

P. Na tom nezáleží. Planeta nám to takto zařídila, abychom to používali. Ale je jedno, jestli to použijeme nebo ne.

N. Přejděme k vulkanickým erupcím.

P. Prakticky žádné vulkanické erupce se neobejdou bez vodní páry, která je dalším důkazem faktu, že když magma pronikne na povrch, přináší s sebou dosud neoddělenou vodu ve formě páry. Magma přináší odspoda velké množství vody. Když nedojde k erupci, může voda pronikat jako horké prameny, které také známe na celém světě.

N. Řekněte nám o zlomových liniích naplněných primární vodou, na illustraci vpravo dole. Co bychom o nich měli vědět?

P. Zlomové linie jsou příkré zóny, které jsou výsledkem nepřímé aktivity směrem dolů. Zlomy mohou být vertikální nebo horizontální. Pevný materiál směrem dolů se pohybuje. Směr zlomu závisí na tom, odkud přichází tlak – odshora, odsdola, ze strany. Každý pohyb může odhalit trhlinu s primární vodou – právě to se stalo při zemětřesení stupně 6,0 v Napa Valley v r. 2014, kdy došlo k velkému nárůstu průtoku vody ve vodních tocích a hladiny vody ve studních ... https://en.wikipedia.org/wiki/2014_South_Napa_earthquake .

Nebo se může trhlina rozpadnout a přerušit dosavadní tok vody. Lidé se ptají, jestli vrty kvůli primární vodě nezpůsobí ve zlomové linii zemětřesení. Odpověď je, že takové vrty nemohou zastavit pohyby v zemi, protože vše směrem dolů je pod tlakem. Mohly by ale zmírnit tyto pohyby, takže namísto zemětřesení síly 7,0 bychom třeba měli sílu 2,0.

N. Máme dost pitné vody pro náš svět?

P. Ve skutečnosti máme nyní více vody, než jsme kdy měli v historii planety. Problém je, že pokud se spoléháme jen na sekundární cyklus, který je zcela závislý na vypařování, nemáme vodu vždy na místech, kde bychom ji chtěli mít. Ale planeta má v sobě dostatek pitné vody, čímž bychom už dále nemuseli spoléhat na vzorce počasí, kterým příliš nerozumíme.

I. Zdá se, že žijeme v chybném domnění, že vody je nedostatek, a též s chybnou informací, odkud pochází voda. Je to asi podobné, jako co se vědělo v době, kdy si lidé mysleli, že je Země plochá.

P. S tím naprosto souhlasím.

N. Nedávno bylo v Kalifornii vyhlášeno moratorium na vrtání studní. Například v říjnu 2014 v hrabství Ventura, protože prý tyto vrty snižují hladinu podzemní vody, což má za důsledek pronikání slané vody z oceánu do půdy. Obdělávaná půda v blízkosti oceánu má zvýšenou slanost, takže nemůže být dále obdělávána kvůli vysokému obsahu soli.

P. Lidé z hrabství Ventura by se měli lépe informovat. Stará pánev řeky údolí Santa Clara ústí do oceánu v Oxnardu a Pr. Magu. Tok je tvořen jak primárními, tak sekundárními prameny. Vodu tam sice nazývají “náš bankovní účet”, ale nevědí, odkud tyto jejich peníze pocházejí. Je to otázka distribuce. V minulosti odebírali z této pánve příliš mnoho vody a nedokázali udržet schopnost pánve se obnovovat a udržovat slanou vodu nízko. Měli na výběr: buď doplňovat vodu z Kalifornského aquaduktu, což znamenalo: okrádat Petra, aby mohli zaplatit Pavlovi. Nebo si mohli zvolit vyvrtání vodních studní a získávat primární vodu ve strukturách, které jsou v hrabství Ventura známé, například hornatá oblast Ojai. Je to otázka distribuce a nákladů. Takové studny jsou nezávislé na atmosféře, a jsou k dispozici I v obdobích sucha.

N. Děkujeme za vysvětlení nákresu primárního a sekundárního vodního cyklu. Takto nás to ještě nikdo neučil. Děkujeme za váš příspěvek k našemu porozumění.

(Týž rozhovor na videu anglicky zde: https://www.youtube.com/watch?t=268&v=AUaPleXoK8E)------------------------------------------------

Ještě z Webu Institutu primární vody:
"Cílem Institutu primární vody je vzdělávat lidi ohledně původu vody na naší Zemí, a o tom, co je třeba, abychom učinili konec suchu a žízni na celém světě.
Podporujeme maďarského "vodního génia" Pala Pauera, který je ochoten nám předat své znalosti a zkušenosti, získané za 40 let hledání a získávání primární vody v různých částech světa. Pal je skutečný hrdina, oddaný tomu, aby ukončil žízeň světa pomocí vědy o primární vodě. Jeho učitel, Stephan Riess, též věnoval několik desetiletí hledání primární vody, a byl to skutečný průkopník na tomto poli, což je popsáno v knize "Nová voda pro žíznivý svět" ("New Water for Thirsty World") od Michaela Salzmana. V r. 1958 izraelský premiér David Ben-Gurion požádal Stephana, aby našel zdroj primární vody pro nové město a přístav na Rudém moři. V květnu 1959 noviny Jerusalem Post oznámily, že studně v místech označených Riessem jsou dostačující pro město o více než 100 000 obyvatel, čili vice než dost pro město Eilat a okolní vesnice. — Link P. S. Orgonet: 


Pro mě coby konspiracionistu je tato informace o vodě mimořádně důležitá. Nějakou dobu už je mi jasné, že klimateroristé mají asi tak z 90% pod kontrolou koloběh vody v přírodě (hydrologický cyklus), a to všechny jeho fáze. Umějí uměle odpařovat vodu/bránit odpařování, vytvářet/rozpouštět mraky a uměle spouštět/zadržovat déšť. To znamená, že jsou schopni podle svých záměrů tuto vodu určitým územím "přidělovat" nebo odpírat, a pomocí toho zamýšlejí ovládnout svět ke svému obrazu.
A teď se dozvídáme, že známý hydrologický cyklus poháněný sluneční energií je pouze "sekundární", a vedle něj existuje daleko významnější "primární" cyklus, kde se tvoří pitná voda nepřetržitě a nevyčerpatelně v plášti Země, a do něj klimateroristé těžko mohou zasáhnout! (Nějakým umělým zemětřesením možná mohou někde narušit výstup vody na povrch, ale tvoření vody nikoliv). Heuréka!

(Podobné jako s primární vodou je to i, jak jistě tušíte či už víte, s ropou. Ani ta nevznikla tlením organické hmoty, jak nám říkají, ale tvoří se nevyčerpatelně v zemském plášti ... viz http://orgo-net.blogspot.cz/2015/07/na-zemi-je-dostatek-ropy.html 


25 komentářů:

 1. Zni to zajimave ale kde se hluboko v podzemi bere kyslik?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Planeta je složena ze všech známých prvků. Prvky, které jsou v atmosféře, se do ní dostaly únikem z nitra planety, a nikoli naopak. Atmosférický kyslík samozřejmě pochází též z nitra planety. Zpátky proniknout nedokáže, pouze do mělké vrstvy, kterou oxiduje - půda, skály.

   Vymazat
  2. Základní prvky se v zemské kůře (i kůrách planet) slučují ze subatomárních částic přicházejících ze sluncí a vesmíru. Více v knize Energetický blud od Hanse Joachima Zillmera

   Vymazat
  3. Voda je energie i když s prvkem kyslík tak jako atmosféra, kterou dýcháme je energie s prvkem kyslík, my lidé jsme také energie, všechno je energie jinak by nic neexistovalo,a pro energii není vzdálenost hluboko do podzemí žádnou překážkou

   Vymazat
 2. Takových lidí,jako je Pal Pauer je víc.Například můj bratr dokonce vidí vodu pod zemí.Na Sahaře ji také viděl.Problém Sahary je v tom,že kdyby se voda navrtala,okolní půda by byla levnější a to mocipáni nechtějí.Kamkoli bratr ukáže,tam voda je.Dokonce dokáže určit množství,průtok i kvalitu vody.Takoví lidé jsou ale nežádoucí a proto se s tím nikde nechválí.Pro něj je to nebezpečné,jak mi řekl.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. I nám takový člověk, který tohle vše umí, našel studnu ... Žertoval, že kdyby byl v Africe, byl by miliardář, protože voda je tam všude ... Bohužel, asi by nebyl miliardář dlouho, protože by ho mocipáni brzy zlikvidovali...

   Vymazat
  2. Dobrý večer. Prosím, bylo by možné získat na pana bratra kontakt? Máme vrtanou studnu cca 36 m a voda není pitná, obsahuje množství manganu, síry, železa a bakterií, i když nás proutkař a vrtař studní v jedné osobě ubezpečoval, že pokud nám studnu vyvrtá, tak budeme mít kvalitní zdroj pitné vody a skutek utek včetně 140tKč. Moc děkuji za pomoc. Tom

   Vymazat
  3. Kaddáfí takové studny nechal vrtat. Asi to byl jeden z důvodů proč ho odstranili.

   Vymazat
  4. Tome,orgo má moji mailovou adresu.U něj si ji vyžádejte.Tady na sebe kontakt dávat nebudu.

   Vymazat
  5. to mate pravdu studne byli od sebe asi 3 km male vetsi 10 km a americane je vybombardovali-svine s prominutim...protože tam zemreli na nedostatek vod nejenom lide a male deti, ale tisíce zvířat co tam lidé chovali, za Kadafího tam všichni něco měli...kozy, ovce, kuřata..ted jim zbyli jen oči pro pláč, lidé migrují a my se nemůžeme divi. vše je cílené a amerika v tom prsty má.

   Vymazat
  6. Kaddáfí v utajení před američany dokonce budoval pod pouští veliké tunely, kterými měly do studní v oázách téci přímo řeky. Viděla jsem na satel.mapách velké množství rozsáhlých zelených oáz v pouštích Libye, než je amíci vybombardovali. Amíci už neumí nic jiného, než střílet, zabíjet a shazovat bomby. A tomu říkají vývoz demokracie ... jeden by se uválel smíchy nad jejich cynismem a pokrytectvím.

   Vymazat
 3. Gröntjärns naturreservat besöks främst för sina geologiska värden och sina märkliga hydrologiska förhållanden. Preklad: Gröntjärn prírodná rezervácia je navstevovaná kvôli svojim geologickým hodnotám a ZVLÁSTNYM HYDROLOGICKÝM POMEROM!!! http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/ljusdal/grontjarn/Pages/index.aspx

  Ak si za zadate do vyhladávaca Gröntjärn a obrázky tak to môzete vydiet detaljnejsie.

  O co tu ide? Ide tu o jedno jazero kde neexistuje ani prítok a ani odtok vody! To vsak nie je vsetko. Z casu na cas vstúpne táto voda az o 13 metrov a potom zasa klesne a nie je to nijako vysvetlené. Preto sú brehy bez porastu, lebo ked voda stúpne tak sa rastlinstvo zadusí.

  Teraz sa zamyslite nad clovekom ako takým! Clovek ktorý zije vedome vie ze taká sebareflexia kde sa denné udalosti dajú do svetla ducha sú velmi dôlezité pre vedome zitie a sebaobnovu, aby tak clovek nezostal vo vzorcoch ktoré mu potom tvoria zivot.

  Celé to prejavené stvorenie je zalozené na prítomnom okamziku a aj ked to tak zdanlivo nevyzerá Láska je Vsetko co Je a nic iné neexistuje.

  My ludia s nasou túzbou poznat túto Lásku sme sa dohodli a vytvorili okolnosti, kde zazívame zdanlivú tmu, aby sme tak pochopili to cím sme SVETLOM.

  Hlavným zdrojom násho poznania je Akasická kronika do ktorej vkladáme informácie poznania. Existujú vsak aj úkazy ktoré nám znovu a znovu dávajú moznost obnovy a to sú nielen cierne diery ale aj Primárna VODA. Uz v tomto prirodzenom sekundernom cykluse máme obnovu a to tým ked voda zamrzne a potom vzápetí ked sa roztápa a nadobudne +4 stupne tak má v sebe nesmierne mnozstvo úzasnej energie. Okrem toho máme k dispozícii úplne informáciami neovplyvnenú vodu ktorá sa vytvára v zemi a ktorá je nabitá cistou láskou.

  Kedze voda je nositelom informácií a elita ktorá riadi svet to vie, tak sa snazí o to aby dostupnú vodu otrávili chemikáliami a nabíjali ju informáciami ktoré sú negatívne. Preto vznikli aj nesprávne informácie o tom ze podzemný pramen skodí ak je na nom postavený príbytok a clovek má nad ním povedzme postel v ktorej spí. Tieto podzemné pramene sú naschvál nabíjane negatívnymi informáciami a vtedy nieje taký pramen prospesný. Ale toto si vytvorili ludia a tí ktorí ludí vedome manipulujú a zenú ich do tmy od vlastného poznania. Válka Slobodných murárov/zednárov ktorú som cítal tam sa táto manipulácia spomína. Inými slovami laska a hojnost je vsetkoi co je, nic skodlivé neexistuje, vsetko je to vytvorené len preto aby sme zili oddelení od tej skutocnosti ktorou sme a kedze clovek pozostáva zo 75% vody tak nám elita tvorí strach a manipuláciu na vsetkých úrovniach a manipulujú aj vodu a zakrývajú pravdu. Preco???

  Jednoducho preto ze chceme zazit opak svetla a elita nám robí tú tazkú sluzbu zakrývat nám skutocnost kým vlasnte sme. Nemozno nikoho vinit ani sa na nikoho hnevat, ale je to na kazdom znás po poznaní tmy, pozbierat tie rozstrúsené kúsky a dat ich do celku a perspektívy SVETLA!

  Tolko z mojich myslienok o tom aký dopad napríklad tento poznatok o vode má a co sa z môjho stanoviska dá z toho vyvodit. A preto výrok Adamy Ivancovej: "Vsetko je tak ako má byt" Je ten najsprávnejsí opis tej reality ktorú sme si my duse zvolili a ktorú môzeme len my zmenit, tým ze zacneme menit informácie v nasej vode, ktorú nosíme v sebe. :) Ospravedlnujem sa za moju nedokonalú slovencinu a chyby.....

  OdpovědětVymazat
 4. Orgio, ja jsem také konspiracionista, které ještě dělím na dva poddruhy. První je konspiracionista optimistický, druhý je pesimistický. Tudíž věřím tomu, pro mně,novému faktu podstaty primárního okruhu vody, ale nevěřím, že by globalisté nad ním vůbec neměli kontrolu. Vono totiž, za europapírky se dá koupit každá vláda v Evropě, a tá proto přijme, lépe řečeno - PROSADÍ - zákony o studnách, o všech vrtech, a všem, co by mohlo nezávisle zdarma dávat vodu! Mám na mysli vyhlášení ředitele Nestlé, toho úchyla, o tom, že veškerá voda není majetkem lidí, ale koncernů, které si to zapatentují,a vykoupí! Lidi by v budoucnu měli platit nájem za zdroj vody na svém dvoře.Proto jsem skeptickej konspiracionista.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. (:-))) Já to vidím úplně stejně, že při náznaku, že se to nějak může prosazovat mezi lidma, zřejmě zakážou a zdaní vrty atd., ale aspoň do vzdálenější budoucnosti jsem optimista. Protože 3D lidé, co páchají tyhle egoismy, jednou vymřou a už se na tuto 5D planetu nebudou rodit (zbývají myslím tak ještě 2 generace), a planeta se bude nově organizovat bez egoismu, a to v duchu hojnosti... i tohle mi stačí k radosti, že vím, že vody je dost (:-)))
   Že se tyhle vědomosti dostávají ven, to pokládám za začátek té nové organizace....

   Vymazat
  2. su krajiny kde mozes vlastnit pozemok len do urcitej hlbky ...napriklad 5 m ... vsetko co je pod touto hranicou je statne .......... to len taka perlicka
   a este jedna vec ... to ze je vody dostatok je pre afriku prd platne ........... takze tak ... tam mozte vypravat ze je vody dostatok ....

   Vymazat
  3. Aby bylo jasno, OrgoNet neprovádí žádné orgie. Proto ho neoslovujte tak stupidně - Orgio !!!

   Vymazat
  4. Pro Anonymní 9. července 2015 8:44
   Máte pravdu. Kdo chce dostat klackem po hlavě, ať jde do Afriky vyprávět domorodcům, že mají vodu na každém kroku :-)

   Vymazat
 5. Registr studánek a další informace, mapy.
  http://www.estudanky.eu/

  OdpovědětVymazat
 6. Dobrý večer.

  Milý Orgonete,

  nemohu se s Vámi spojit, protože mi při odeslání mailu bylo sděleno:

  adresát oronet@gmail.com je neplatný

  proto Vám píši zde na stránky:

  Prosím, bylo by možné od Vás získat kontakt na pana Anonymní 8. viz jeho komentář ohledně vody:

  http://orgo-net.blogspot.cz/2015/07/zeme-ma-hojnost-pitne-vody.html#comment-form

  Anonymní8. července 2015 11:11

  Takových lidí,jako je Pal Pauer je víc.Například můj bratr dokonce vidí vodu pod zemí.Na Sahaře ji také viděl.Problém Sahary je v tom,že kdyby se voda navrtala,okolní půda by byla levnější a to mocipáni nechtějí.Kamkoli bratr ukáže,tam voda je.Dokonce dokáže určit množství,průtok i kvalitu vody.Takoví lidé jsou ale nežádoucí a proto se s tím nikde nechválí.Pro něj je to nebezpečné,jak mi řekl.

  Já jsem na to reagoval:

  Anonymní8. července 2015 20:41

  Dobrý večer. Prosím, bylo by možné získat na pana bratra kontakt? Máme vrtanou studnu cca 36 m a voda není pitná, obsahuje množství manganu, síry, železa a bakterií, i když nás proutkař a vrtař studní v jedné osobě ubezpečoval, že pokud nám studnu vyvrtá, tak budeme mít kvalitní zdroj pitné vody a skutek utek včetně 140tKč. Moc děkuji za pomoc. Tom

  a pan Anonymní 8 mi odpověděl s odkazem na Vás:

  Anonymní9. července 2015 21:24

  Tome,orgo má moji mailovou adresu.U něj si ji vyžádejte.Tady na sebe kontakt dávat nebudu.

  Moc Vás prosím o její zaslání, moc by mi to pomohlo. Nebyl jsem delší dobu na mailu a tak se ozývám až nyní. Jsem obyč. člověk a rád bych si nechal najít dobrou vodu od profíka, který mi ji opravdu najde a kvalitní, protože od šlendryjána už ji mám za draho a nemohu ji ani pít. Bydlím u Č. Brodu a budu jen rád, pokud mi někdo poradí, jak na vrtanou studnu s kvalitní pitnou vodou.

  Sice nepřispívám k Vašim článkům, ale opravdu Vám fandím, vše čtu a jsem moc rád, že jste se po odmlce opět vrátil. Což jsem Vám taky jako Chud napsal.... :-)

  Moc díky a hezký den.

  Slunce v duši (i když to už mnohde odsuzují, ale já to mylím upřímně .... !)

  Tomáš Vomáčka


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Orgonet vole, ne oronet. Oreo jsou docela dobrý sušenky, oronet ani to ne.
   r.m.

   Vymazat
 7. Zdravím. Zní to zajímavě. Předpokládám, že obrázek i popis je hodně zjednodušující, jinak by tam pravděpodobně byly i místa, kde povrchová voda prosakuje do propustného podloží, nebo po zlomech dokonce do prostupné vrstvy mezi neprostupnými atd. Tam se možná mísí s primární vodou.
  Přesto mě zaráží, že někde (dle popisu málem "všude") je primární voda téměř na povrchu a přitom ve velkých hloubkách (hlubinné doly) obvykle až na vyjímky na žádné prameny podzemní vody nenarazí. A to jsou blíž k jádru (mnohde přes 1000m) a voda je zde povrchová, průsaková nebo kondenzační. Opdpuzuje se nějak uhlí a primární voda? Nebo všechna voda v zemi je očištěna a stává se z ní primární? Pak by mohla primární voda prostupovat k povrchu několika málo puklinami a v mělké hloubce se uvolňovat do propustného podloží a případně se mísit s vodou prosáknutou ze sekundárního zdroje.

  Díky za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 8. Kdybychom neměli žhavé jádro, dopadli bychom jako Mars. Všechna voda by postupně natekla do zemské kůry kilometry hluboko. Není to zase tak revoluční myšlenka.
  r.m.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.