24. září 2017

Útoky v Paříži rozhodně "přispějí k bezpečnosti velké konference o klimatu"

Publikuji dnes dodatečně s dvouletým zpožděním článek na související téma, který jsem nevím proč v r. 2015 po pařížských útocích ponechal v konceptu .... asi se mi to tenkrát zdálo moc silné ... článek doplňuje a potvrzuje vše řečené v dnešním článku "Proti Severní Americe je vedena totální klimatická válka" o významu Pařížských dohod pro agendu NWO. Doufám, že odkazy budou i po dvou letech ještě fungovat, nevyzkoušel jsem to...

--------------------------------------

Vážená redakce!
V příloze vám zasílám takový zvláštní článek ohledně teroristického útoku z 13.11. v Paříži, uznáte-li za vhodné, budu rád, když jej jako od zcela anonymního zdroje nějakým způsobem umístíte na svůj web.
Předem velice děkuji, zdraví vás P.


Orgonet:
Díky za článek, ta souvislost s konferencí o klimatu je dobrý postřeh!Pařížský černý pátek třináctého – fakta a “bláznivé konspirační úvahy“
Autor neznámý, přišlo mailem 22. 11. 2015
(Odkazy na články v češtině.)


Fakta: Útoky v Paříži

13. listopadu 2015 v pátek pozdě večer došlo v hlavním městě Francie v Paříži k několikanásobnému teroristickému činu s více než stovkou mrtvých a několika sty zraněnými. (Viz zde a zde).
K tomuto útoku se přihlásila organizace islámský stát. (Viz zde.)


Fakta: Následná bezpečnostní opatření

Výše zmíněný teroristický útok vedl a jistě ještě povede k různým zvýšeným bezpečnostním opatřením.
Kupř. francouzský prezident Hollande vyhlásil po celém území Francie výjimečný stav.
Zvlášť mimořádná bezpečnostní opatření platí pro oblast pařížské aglomerace.
Dokonce horní komora francouzského parlamentu podle očekávání schválila prodloužení výjimečného stavu ve Francii o tři měsíce. Před Senátem už ve čtvrtek návrh zákona odsouhlasila také dolní komora parlamentu, Národní shromáždění. Výjimečný stav platí na celém území státu, policii umožňuje kupříkladu provádět razie i bez soudního povolení. Od atentátů v metropoli již francouzští policisté učinili 793 razií, při nichž zadrželi 90 lidí.
(I v Bruselu byla zavedena zvýšená bezpečnostní opatření.)
Fakta: Hollande vyhlašuje válku

Francouzský prezident Hollande vyhlásil válku teroristům a islámskému státu, dále (zpráva z 16.11.) apeloval na světové mocnosti i všechny sousední státy, aby se k nim připojily v boji proti terorismu a vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby přijala rezoluci proti radikálům z islámského státu. Prezident Hollande plánuje v příštích dnech schůzku se svým americkým i ruským protějškem, se kterými chce sladit společnou strategii postupu. .


Fakta: Klimatická konferencé v Paříži

Od 30. listopadu do 11. prosince proběhne velká klimatická konference v Paříži, které se zúčastní zhruba kolem 50.000 osob, z toho 25.000 oficiálních delegátů z vlád, mezivládních organizací, agentur OSN, nevládních organizací a občanské společnosti. 

Na této konferenci se setkají zástupci více než 190-ti zemí světa a budou jednat o možnostech uzavření a podobě nové globální úmluvy o změně klimatu, která bude mít za cíl redukovat globální emise skleníkových plynů a odvrátit hrozbu nebezpečné změny klimatu, zejména globálního oteplování. Mezi skleníkové plyny je také zařazován hlavně oxid uhličitý – CO2.

Ohledně globálního oteplování je v článku uvedeno: Globální oteplování má stále jasnou vzrůstající tendenci. Vrcholu bylo dosaženo v roce 1998, po kterém zaznamenáváme teploty nižší – ale stále vyšší než v předchozích dekádách – což vedlo některé klimaskeptiky k závěru, že se svět ochlazuje. V období po roce 1998 rostla globální teplota nižším tempem, než tomu bylo v předchozích 30 letech, což bylo klimaskeptiky uchopeno jako důkaz toho, že si „globální oteplování dává pauzu“. Nicméně teploty neklesaly ani nestagnovaly – stále rostly. Navíc pro poslední dva uplynulé roky se zdá, že růst teplot opět zrychluje, zatím ale máme příliš málo informací pro vytvoření závěru.

Evropská unie má v úmyslu do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého – CO2 o 40%.


Fakta: Nejasnosti kolem globálním oteplování

Oxid uhličitý se podílí na vzniku skleníkového efektu. Celkově má však na skleníkovém efektu nižší vliv než vodní pára, která se na něm podílí z více než 60-ti procent. Nárůst oxidu uhličitého v ovzduší je obecně považován za hlavní příčinu globálního oteplování. Existují však i opačné studie, které naznačují, že naopak nárůst obsahu CO2 je způsoben zejména nárůstem teplot, a že změny obsahu CO2 jsou zpožděny za změnami teplot. .

Jsou mnozí lidé, a mezi nimi i někteří odborníci, kteří globální oteplování různými způsoby zpochybňují a hovoří o podvodu.

Někteří lidé sice globální oteplování nezpochybňují, ale tvrdí, že jeho příčiny jsou jinde (kupř. ve zvýšené aktivitě Slunce, které vydává více energie), než kde se běžně uvádí (jako kupř. skleníkové plyny).

Podle některých názorů za tímto podvodem stojí mocenské skupiny s cílem vydělat na obchodech s emisemi.

Někteří lidé vidí za podvodem globálního oteplování a z nich plynoucích opatření snahu o depopulaci lidské civilizace. Atd., atd.

Teorie globálního oteplování a přijímaná a diskutovaná opatření proti němu mají mezi lidmi mnoho odpůrců, zejména z řad tzv. “konspiračních teoretiků“, mnohé internetové weby se tímto tématem zabývají. Nelze tedy vyloučit, že klimatická konference v Paříži by mohla být provázena protestními akcemi a různými aktivitami odpůrců této konference, kteří by při té příležitosti mohli své pochybnosti a konspirační teorie týkající se obsahu jednání konference veřejně více zviditelnit.


Fakta: Oxid uhličitý je hlavní živinou rostlin

Oxid uhličitý – CO2 je hlavní živinou rostlin. Oxid uhličitý podporuje bujení pozemské vegetace. Pozoruje se tak při jeho nárůstu zelenání pouští.

Kupř. vzrůst koncentrace CO2 vede podle vědeckých výzkumů ke zvýšení výnosů z pšenice, i když za cenu její snížené kvality. Obdobně by tomu tak mohlo být i u ostatních druhů obilí, ale i u zeleniny a ovoce.


Fakta: Bezpečnostní rizika

Mnozí si myslí, že velkým bezpečnostním rizikem je Rusko, ovšem Prezident Putin se snaží již delší dobu přesvědčit ostatní, že hlavním světovým bezpečnostním rizikem je islámský stát.


Bláznivé konspirační úvahy:

- Podle jedné hypotézy je možné, že za teroristickým útokem 13.11. v Paříži stojí Rusko, které se tím snaží dosáhnout, aby konflikt mezi Ruskem a západem byl vnímán jako nesmyslný a naopak byl zvýrazněn konflikt mezi islámským státem a ostatním civilizovaným světem, a aby tak tím v boji proti islámskému státu získalo na západě spojence. – Ale třeba je to nesmysl……..

- Podle jiné hypotézy, zvláště mají-li výše zmínění “konspirační teoretici“ a odpůrci ve svých tvrzeních pravdu, jde o to, že jisté mocenské kruhy se snaží dosáhnout maximálně bezpečného průběhu klimatické konference v Paříži mezi 30.11.-11.12. a maximální eliminace jakýchkoliv možných protestních akcí a aktivit odpůrců této konference. Toho za výjimečného stavu lze jistě velmi dobře docílit, ovšem k jeho vyhlášení, obzvláště na tři měsíce, je potřeba mít velice závažný důvod, který by klimatická konference sama o sobě neposkytovala, neboť veřejnost by to nepochopila, nepřijala, a vyvolávalo by to u ní údiv a podezření. Avšak po tak rozsáhlém děsivém teroristickém útoku je vyhlášení výjimečného stavu a případně dalších bezpečnostních opatření pro veřejnost již pochopitelnější, akceptovatelnější, a v rámci těchto opatření je jistě i daleko snadnější s dobrým předstihem této klimatické konference odhalit, pozatýkat a eliminovat či zpacifikovat a tím i před veřejností umlčet všechny elementy (a tak překazit a již v zárodku zlikvidovat jejich naplánované akce), jež by hladký průběh konference mohli jakýmkoliv způsobem ohrozit. – Ale třeba je to nesmysl……..


- Přesto lze po různých zkušenostech, kupř. s teroristickým útokem z 11. září 2001 v USA, s útokem na Charlie Hebdo, atd., zcela legitimně položit otázku, kdo za teroristickými útoky z 13. 11. v Paříži opravdu stojí? Není to jen další False-flag?………

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.