20. srpna 2017

Vody je dost, ale nemůže sama padat kvůli chemtrails

Vody je v atmosféře pořád stejně či více, jen nemůže sama padat kvůli chemtrails
Orgonet 3. 7. 2017


Motto:
Média:
Česku hrozí fatální nedostatek vody. Na zemi rapidně docházejí zásoby vody.
Logický dotaz čtenáře z Idnes, který zůstal nezodpovězen: 
A kam se ta voda ztrácí, když prý jí pořád přibývá z tání ledovců, a zaplaví prý části pevniny?

Snímek níže: Toky vodní páry nad severní polokoulí (water vapor, http://weather.cod.edu/satrad/) Jsou však uměle řízeny klimateroristy/geoinženýry, viz např. udržování sucha u pobřeží Kalifornie...


Satelitní snímky vodní páry nad světem též: http://oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/MSG/IMAGERY/WV062/BW/

To jen vládci světa a jimi ovládaná média záměrně šíří strach z počasí a nedostatku vody.

Uměle vyrobené bouře 18. 8. 2017

Uměle vyrobené bouře 18. 8. 2017
Sepsal Orgonet


Snímek níže: "Šlehací komíny" - důkaz umělé výroby bouřkové oblačnosti.Úvodem:

Už jsem dlouho nic nepsal, protože výroba počasí probíhá stále stejně, jak již zde bylo mnohokrát popsáno a nemám chuť se pořád opakovat. Ale když vidím, jak nás média a meteurologové neustále balamutí, tak mi to jednou za čas zase nedalo a opět zde připomínám, že:

  • klimateroristé/geoinženýři se nepřetržitě činí, aby nám znepříjemnili toto roční období extrémními jevy, jako jsou uměle vytvořené extrémně vysoké teploty a extrémní sucha, prokládané uměle vytvořenými extrémními bouřemi s ničivými jevy jako přívalové deště, bleskové záplavy a větrné smrště. (Důvod: škody a plánovitá výroba strachu ve společnosti.)

25. června 2017

Opět umělé bouře 25. 6. 2017. Haarpové kruhy radarů Brdy a Skalky


Umělé bouře a haarpové kruhy radarů Brdy a Skalky 25. 6. 2017
Mezinárodní/nadnárodní spolupráce klimateroristů.

Orgonet 25. 6. 2017


Předpověď/plán/scénář klimateroristů na neděli 25. 6. 2017: oblačno, možnost přeháněk nebo bouřek.

Výroba bouří, které zasáhnou zřejmě i do Česka, už byla zahájena, a to časně ráno nad Švýcarskem a severní Itálií; druhá oblast je tvořena nad Maďarskem. Oba systémy směřují k severovýchodu, ve směru aktuálního (uměle řízeného) pohybu vzduchové masy Evropou. Přesněji řečeno, v severovýchodním směru budou k systémům přidávány nové a nové bouřkové koláče (situace: viz např. animace na sat24:  http://en.sat24.com/en .)

Zmíněné bouřkové systémy na satelitním snímku brzy ráno: jasně viditelné bouřkové koláče se šlehacími komíny nahoře. Zdroj: NOAA 

23. června 2017

Umělé bouře 22. 6. 2017

Umělé bouře 22. 6. 2017
Orgonet 23. 6. 2017


Pár postřehů z radarových a satelitních snímků dokazujících mezinárodní umělou tvorbu bouří.

Radarová zobrazení: haarpové kruhy a linie.

Video 1:  Silná bouře byla nejprve vytvořena nad Atlantikem v oblasti Dánska a Německa  (bouřkový koláč) pomocí silné EM radiace vydávané místními haarpovými radary, o čemž svědčí rovné linie ve zobrazení, kruhy kolem dánského radaru a haarpový kruh se středem v polském radaru Sceczin.

Video 1: radarové zobrazení počátku tvorby silné bouře v oblasti Dánska - Německa - Polska. Zdroj: http://www.radareu.cz/?lng=czVideo 2: Tvorba bouří se přesunuje i do Česka; výroby se ujal český radar Brdy, který je ve středu dalšího haarpového kruhu. Zdroj: http://www.radareu.cz/?lng=cz

Počasí je nepřetržitě celoplanetárně řízeno

Počasí je nepřetržitě celoplanetárně řízeno
Kdo ovládá počasí, ovládá svět. 

Orgonet 23. 6. 2017Obrázek 1: Řízená oblačnost nad Atlantikem při akci udržování dlouhodobého sucha v Evropě. Příroda však nezná pravé úhly...Obrázek 2.: Detail pravoúhlé oblačnosti.- viditelné chemtrailsové pruhy.


Obrázek 3.: Tvoření umělé chemtrailsové oblačnosti v oblasti Itálie (cíl: vytvoření oblasti nízkého tlaku, či elektromagneticky řiditelné oblasti.)Zdroj obrázků: Eosdis Worldwiew https://go.nasa.gov/2sYw0Lh

Nedá mi to a asi zase občas připomenu něco ohledně umělého počasí, i když už se budu víceméně jen opakovat -  veškeré (mnou) pozorovatelné působení modifikačních technologií už zde na blogu bylo mnohokrát popsáno (viz tagy pod článkem Počasí, Bouřky, Radary, atd. atd.).

Ten jev je čím dál znatelnější, a vzniká naděje, že si ho lidé konečně povšimnou.

11. května 2017

Geoinženýrská letadla vytvářejí umělou oblačnost nad ČR 11. 5. 2017

Geoinženýrská letadla vytvářejí umělou oblačnost nad ČR 11. 5. 2017
Sepsal Orgonet 11. 5. 2017


Záznam z videokamery ČHMÚ z Karlových Var zachycuje tvoření umělé oblačnosti pomocí geoinženýrských letadel. Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/

https://youtu.be/F9J6XKq0QxY


Jak se můžete přesvědčit na zdrojovém odkazu, mnohé webové kamery, ČHMÚ v ČR ukazují dnes dopoledne týž obraz.

K čemu to slouží?

Klimateroristé právě vyhlásili ústy meteorologů své plány pro naše území na příští dny: teplo, bouřky. viz např. idnes:: Do Česka proudí teplý vzduch, teploty překročí dvacítku.

Vytvoření elektromagneticky ovladatelné umělé oblačnosti je při tomto plánu nezbytné:
  • 1) k řízení pohybu vzduchových mas: zjednodušeně, k vytváření oblasti nízkého tlaku, kterou bude vyplňovat teplý vzduch 
  • 2) jako protisluneční clona: při nezacloněné obloze by teploty při zemském povrchu dosáhly velmi rychle a snadno hodnot přes 30°C, jelikož ozonová vrstva je silně narušena neustálými geoinženýrskými zásahy; 

Takhle se dnešní letecké tvoření umělé oblačnosti jeví ze satelitu. Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/data_jsmsgview.htmlNíže: Ještě pár ukázek dnešní činnosti klimateroristů z jiných míst v ČR: Zdroj: Videokamery ČHMÚ. 


10. května 2017

Uměle řízené mimořádně chladné počasí současných dní


Uměle řízené mimořádně chladné počasí současných dní
Sepsal Orgonet
10. 5. 2017

Klimateroristé čili geoinženýři v těchto dnech svými manipulacemi stále ještě udržují ve střední Evropě velmi chladné počasí. Dnes ráno na většině území více či méně mrzlo. Možná jsou tyto ochlazovací aktivity experimentem šílených vědců na téma "co snese vegetace", možná je to vědomá snaha poškodit úrodu...

Ona si s tím vegetace jistě poradí, i my lidi to přečkáme, ale proč si neuvědomit, že jsme zde záměrně a zákeřně manipulováni a udržováni v naprosté nevědomosti ohledně manipulací základního životního prostředí, v němž všichni žijeme. Přitom důkazy řízení počasí jsou snadno pouhým okem viditelné a dostupné naprosto všem lidem. Stačilo by opustit fixní ideje, že "řídit počasí nejde", že "proč by to někdo dělal", že "to snad dělají jen v Rusku při přehlídkách", ...

Šílení geoinženýři klimateroristé užívají svých již mnoho let (s lokálním řízením počasí se začalo asi před 70 lety, v současnosti je již trvale a nepřetržitě celoplanetární) osvědčených technologií, jejichž základem je chemtrailsová oblačnost ovladatelná elektromagnetickým vlněním vydávaným "meteorologickými" radary, věžemi mobilních operátorů a haarpovými zařízeními na zemi, ve vzduchu (letadla) a ve vesmíru (satelity).


Manipulace v oblasti Atlantiku (= kuchyně evropského počasí)

Následující animace ze satelitu yr.no ukazuje několik současných druhů manipulací nad Atlantikem a Evropou. Z animace pro větší přehlednost vybírám foto, na němž je zřejmé:

  • Řízení počasí nad Atlantikem do čtverců/"hranatých spirál". 
  • "Čárovitost" čili chemtrailsovost systémů oblačnosti.
  • Řízený vpád "vaku" studeného vzduchu od Islandu do střední Evropy. 
Manipulace nad Evropou

A ještě pár snímku nočního průběhu toku mrazivého vzduchu od severozápadu: je vidět důkaz nočního chemtrailsového tvoření oblačnosti nad Německem a Českem, za účelem vytvoření oblasti nízkého tlaku, která se dle zákonů fyziky bude sama vyplňovat, čili  přitahovat "vak"studeného vzduchu na toto území. 

Níže: Noční snímek: v noci nastříkaná oblast chemtrails nad Německem a Českem. Níže: Animace: tok masy studeného vzduchu do ČR, v jejím čele chemtrailsově vytvořená oblačnost, chemočáry dobře patrné. Níže: Animace: totéž viděno barevně: pro geoinženýrství/klimaterorismus typické dvě hlavní vrstvy elektromagneticky řiditelné oblačnosti - spodní žlutá, vytvořená umělým odpařováním/zahříváním povrchu země, horní bílá - vytvořená z leteckých chemočár.

Rovné linie oblačnosti nad severozápadními Čechami a sousedící oblastí Německa - paprsek elektomagnetické/mikrovlnné radiace rovná oblačnost "jako když střelí" (:-)))


Viditelných manipulací je tam ještě mnohem více, ale už by to bylo moc dlouhé.
Ostatně, všechny již byly na tomto blogu popsány, jelikož se již léta neměnně opakují.

Předpokládám, že mrazivý vzduch zde bude ještě nějakou dobu udržován, a pak vystřídán rovnou extrémními letními teplotami a suchem.

Mimochodem, sucho je pořád, i když se zdá, že prší. Ona sem totiž neprší žádná jiná voda nežli klimateroristé vypaří z povrchu země, a shodí ji uměle opět tam, kde ji vypařili, anebo nepříliš daleko. 

Všimli jste si doufám, že i po největším dešti je dlažba/chodníky/tráva velmi rychle zase úplně suchá, i když vzduch je velmi vlhký a slunce nesvítí? To proto, že třeba i během deště je povrch země zahříván mikrovlnami z "mobilních věží" a antén, takže současně nahoru stoupá pára a dolů prší.
Toto zahřívání je dobře viditelné třeba při cestě autem, kdy nad silnící/krajinou se nízko válejí a stoupají divné  chomáče mlhy, které se výše (ne výše než vysoký panelák) spojují v oblačnost, i když není ani teplo ani slunce, které by bylo důvodem vypařování. Mají prostě koloběh vody pod kontrolou.

Ale zase tak úplně pod kontrolou klimateroristé to počasí nemohou mít, masy vzduchu jsou velmi tekuté a ledacos uteče jinam, než je řízeno ... proto mediální meteurologové, papouškující plány klimateroristů na základě "počítačových modelů" mají tak katastrofální úspěšnost předpovědí. 

Jsem zvědav, jestli a kdy si lidé začnou klást otázky ohledně podivného počasí a začne se projevovat veřejná povědomost o jeho řízení. 

První vlaštovky už u nás jsou, pár lidí už o tom píše pod předpovědi Honsové ... taky bych to dělal, ale nepustěj mě tam.