15. května 2018

Že by nám konečně dodali déšť?

(Nejen) Česko je udržováno v režimu sucha. Možná je to celkový dlouhodobý plán elit, možná jenom naši čeští pohlaváři jsou tak hloupí, že ještě nezaplatili klimateroristům "výpalné" za vodu. Protože jinak pršet nebude.

Voda totiž sama dnes už z nebe nemůže spadnout, jelikož je všechna navázána na kondenzační nanojádra z aerosolů uměle sypaných do atmosféry z letadel, a k jejímu seslání na zem (vytvoření dostatečně velkých kapek) jsou nutné radiofrekvence, které ovládají pouze klimateroristé.

Dnes ráno proto celkem překvapivě byla vytvořena jižně od Česka viditelná hustá oblačnost, schopná zřejmě nám tu shodit něco vody, vydatně ovlivňovaná (haarpovaná) českými radary Brdy a Skalky (viz níže  kružnicově ohraničené srážky, středy kruhových výsečí tvoří zmíněné radary.) (Pro spuštění deště je k "haarpování" radary odspoda nutné přidat  ještě ovlivnění oblačnosti mikrovlnně odshora - asi ze satelitů, letadel, haarpových zařízení na dálku.)

Snímek níže: Nadějná dvouvrstvá oblačnost - potenciální voda pro Česko. (Dvě vrstvy - niže žlutá, výše bílá = uměle vytvořený systém oblačnosti. Žlutá vzniká vypařováním odspoda pomocí "věží mobilních operátorů" a různých antén, bílá vzniká z chemtrails. Pro vytvoření srážek se obvykle obě vrstvy překryjí, není však nutností.) Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/data_jsmsgview.htmlProč je počasí naprosto nevyzpytatelné? Protože je uměle řízeno..

Počasí je dnes zcela nevyzpytatelné. Extrémní sucho či extrémní srážky jsou dnes stálým mediálním tématem.

Možná za to částečně může matka příroda, ale z velké, zřejmě převážné míry za to nese odpovědnost denodenně prováděné geoinženýrství/klimaterorismus, čili neustálé umělé ovlivňování počasí. (V Česku jsme právě udržováni v režimu sucha (https://zpravy.idnes.cz/sucho-voda-hladina-rek-srazky-extremni-dyr-/domaci.aspx?c=A180513_230849_domaci_ane, )

Klimateroristé, jinak též geoinženýři či majitelé počasí (ovládáni světovými elitami), ovládají/řídí/ovlivňují/"vlastní" již celosvětový koloběh vody v přírodě (hydrologický cyklus) natolik, že mohou celému světu přidělovat či odpírat vodu dle svého rozhodnutí. Jsou schopni dlouhodobě zcela vysušit či bleskově zaplavit celé státy, umějí se "trefit" i pouze na konkrétní místa (jednotlivá města, domy, pozemky atd.).

Na této své schopnosti pracují intenzívně, v tichu a tajnosti již 50 - 70 let i více... (viz štítek Dane Wigington).

Manipulace počasí viditelné na oficiálních obrazových zdrojích jsem na tomto blogu několik let popisoval a komentoval téměř denně, překládal články a videa, ale za tu dobu mě to začalo nudit; Lidé, kteří to chápali, to uměli pozorovat sami, a noví se těmto informacím zuby nehty bránili...  tak jsem s psaním skoro přestal.

Ale když čtu teď diskuse pod zmatečnými články mediálních "meteorologů", vidím, že lidé si hodně všímají, že situace v počasí je celá divná, a možná tedy by někteří byli více naklonění k pochopení této "nepochopitelné a nemožné" věci, že někdo přímo před našimi zraky zcela řídí a ovládá "naše" počasí".

Na tomto  blogu jsou již stovky článků o umělém počasí, a všechny jsou stále platné a aktuální. Manipulace probíhají denodenně, úplně všude a stále stejnými technikami. (Občas upgradovanými.)

Avšak staré články nikdo nečte, takže pokusím se do toho znovu zapracovat (což už jsem sliboval, ale nedodržel.)

Rád bych každý den přidal nějaký střípek (doklad manipulace) do mozaiky.


Základní rysy současného umělého/manipulovaného/řízeného počasí:


1. Veškeré počasí na této planetě je nepřetržitě řízeno/ovládáno/ovlivňováno klimateroristy pomocí systému klimatických zbraní (´=zařízení vydávající mikrovlnné či jiné frekvence k řízení pohybu vzdušných mas, které byly učiněny vodivými pomocí vzdušně rozptylovaných aerosoloých částic čili chemtrails.)

2. Proč to dělají? Záměrem klimateroristů (řízených světovými elitami) je působit škody, vyvolávat chaos a strach lidí, a činit masy lidí ochotnými přijímat "státní opatření", významně redukující občanské svobody.

3. Mediální předpovědi počasí nejsou žádné předpovědi, nýbrž plány činnosti klimateroristů, které tito sdělují mediálním "meteorologům" přes různé "počítačové modely" či  "agentury".

4. Proč se tyto "předpovědi (=plány) tak často mění a nevycházejí?

Masy vzduchu (například  nesoucí množství vody potřebné pro přívalové deště) jsou i přes ovladatelnost pomocí aerosolů a radiofrekvencí velmi fluidní, a klimateroristé zatím neumějí jejich pohyby řídit stoprocentně  (ale odhaduji, že tak na 90%), a tak své konkrétní krátkodobé (natož déledobé) plány operativně rychle mění dle situace. Viz předpovědi (=plány) na letošní měsíc květen: už je to až komické, jak se několikrát denně střídají protikladné předpovědi.

Například masa vzduchu hnaná nad jižní Čechy za účelem bouří (když meteorologové v médiích hystericky varují, že se na jižní Čehy "řítí" prudké bouře) se poněkud uhne z řízeného směru, nebo se srazí s masou opačné teploty trochu jinde než plánováno, takže bouře nejsou vytvořeny tam, kde původně klimateroristé oznámili, ale třeba jinde, nebo nikde. Lidé pak v diskusích pod články vyjadřují své znechucení z práce meteorologů...

Ti v tom mohou být dost nevinně, pokud jenom odpapouškovali plán klimateroristů sdělený přes nějaký "počítačový model" -  nemohli tušit, že klimateroristé se rozhodnou během pár hodin jinak.

No, jsou možná někteří mediální velmi naivní užiteční meteoidioti, kteří a o manipulacích nic netuší, zejména ti, kteří se narodili před 30-40 lety; ti už zažili pouze manipulované počasí.

Avšak musí být i takoví, kteří jsou skutečně meteorologicky vzděláni, zažili ještě celkem "normální" počasí před více než 40 lety a musí jim být jasné, že matka příroda by to, co se děje v počasí teď,  nedokázala... Ti však "drží basu" s klimateroristy, a tiše mlčí, držíce se svého dobrého bydla na ČHMÚ...14. dubna 2018

Proč Rusko dovolilo Západu zaútočit na bezcenné cíle v Sýrii


Západ v hrůze sledoval, jak při americkém „vojensko-masturbačním“ útoku bylo zničeno 70% raket vypálených na Sýrii 

April 14, 2018
By: Sorcha Faal, and as reported to her Western Subscribers 
Překlad: OrgoNet


S tím, jak pomalu vyhasínají „nové reality“ amerického impéria, jako falešná otrava Skripalových a falešný chemický útok v Sýrii, se jeví velmi zajímavou nová zpráva ruské Bezpečnostní rady (Security Council), vydaná dnes pro vnitřní potřeby Kremlu. Zpráva uvádí, že Spojené státy se právě pustily do dalšího „vojensko-masturbačního“ cvičení, a to tak, že zaútočily na Sýrii, a to za porušení veškerých mezinárodních práv. Tento útok však připravil Západu chvíle hororu, když celých 70% raket vystřelených na syrské cíle bylo zneškodněno syrskými obrannými jednotkami, a jak uvedl Generální štáb, nedošlo ke ztrátám na životech


Americké, britské a francouzské vojenské síly vydaly přes 163 miliónů dolarů, aby zničily tuto budovu syrského státního výzkumného ústavu určenou k demolici, v hodnotě méně než 1 milión dolarů. 

17. ledna 2018

Nový "meteorologický" termín "bombogenese" je zástěrkou pro klimatické zbraně

Od roku 2014, v souvislosti s pravidelnými vánočním obdobím extrémního chladu (i jiných extrémních meteoudálosí), byla média v USA plná termínu "polární vortex" (psali jsme o něm několikrát i na Orgonetu, např. zde.)

Letos tam média při podobné (větší) povětrnostní kalamitě/kalamitách vtloukají do hlav občanů nové termíny jako "bombogenese", "bomb cyclone". 

Geoinženýři totiž výrazně upgradovali svá zařízení... a nové "meteorologické" termíny slouží pro zakrytí faktu, že se nejedná o jevy přírodní, nýbrž uměle vytvořené klimatickými zbraněmi. To je absolutní falešná vlajka - útoky klimateroristů jsou sváděny na Matku Přírodu...

Wikipedie přidala (=geoinženýři do ní přidali) právě teď, s datem 12. ledna 2018, fungl nové heslo k těmto novým termínům (i předešlým), vysvětlující, že se jedná o jev, při němž klesne náhle atmosférický tlak o 24mbar za 24 hodin a vznikne mimořádně destruktivní jev. Oficiálně je to samozřejmě připisováno klimatické změně či globálnímu oteplování. 

To obojí dohromady sice nepochybně existuje, jenomže ta náhlé drastická snížení tlaku, devastující nejen USA, nevytváří příroda, nýbrž geoinženýři klimateroristé svými povětrnostními zbraněmi.

Podrobnosti v článku níže.
Orgonet


„Bombogenese“: Geoinženýři používají proti Americe meteorologické zbraně masového ničení
BOMBOGENESIS: Geoengineers Using Weather Weapons of Mass Destruction Against America
http://stateofthenation2012.com/?p=92526
Posted on January 11, 2018 by State of the Nation
  • Kalifornské sucho, potopy a sesuvy bahna jsou všechny vytvořeny uměle, a stejně tak „bombcyklón“ roku 2018
  • Meteorologické zbraně vstupují do nové nebezpečné éry

Cui bono? 


12. ledna 2018

Geoinženýrská falešná zima. "Záhadné" ledové útvary. Chemická nukleace ledu.

Článek níže je pokračovaním/doplněním včera zveřejněného překladu:
http://orgo-net.blogspot.cz/2018/01/geoinzenyrsky-vytvorene-extremni-zimni.html


Geoinženýrská falešná zima. "Záhadné" ledové útvary. Chemická nukleace ledu.


Dane Wigington
Poprvé zveřejněno v listopadu 2015.
Překlad: OrgoNetVšude na světě dochází k extrémním, destruktivním a nikdy dříve nevídaným „mrznoucím srážkám“ . Mnohé z těchto událostí začínají za teplot vysoko nad bodem mrazu (i když povrchové teploty mohou během rozvíjejícího se procesu nukleace náhle silně poklesnout). Proč? Mnozí z vás zřejmě ještě nikdy neslyšeli o „chemické nukleaci ledu za účelem modifikace počasí“. Na tyto procesy však existují patenty, a čínská vláda dokonce už dávno přiznala, že uměle vytváří meteorologické události se zmrzlými srážkami.

Níže je 90sekundové video, které ukazuje šokující 200 stop širokou řeku ledu, která tekla Saudskou pouští 2. listopadu 2015.K extrémním spadům ledových krup dochází se znepokojující frekvencí, a často na těch nejméně pravděpodobných místech, kde k tomu nikdy v historii nedošlo.

Níže: „Ledová bouře“, která zasáhla Saudskou Arábii začátkem listopadu 2015.


11. ledna 2018

Geoinženýrsky vytvořené extrémní zimní počasí v USA a chemická nukleace ledu

Geoinženýrsky vytvořené extrémní zimní počasí v USA a chemická nukleace ledu

http://www.geoengineeringwatch.org/geoengineered-winter-weather-the-chemical-ice-nucleation-factor/

Dane Wigington
geoengineeringwatch.org
Geoengineered Winter Weather, The Chemical Ice Nucleation Factor
January 10, 2018 
Překlad: OrgoNetKlimatičtí inženýři umějí chemicky zchladit teplotu na povrchu Země; stačí, když mají k dispozici dostatek atmosférické vlhkosti. To není spekulace, ale ověřený fakt, dokázaný patentovými řízeními. Jeden z příkladů patentů je níže.Masová média halasně informovala o faktu, že čínští vědci vyrábějí uměle sněhové bouře https://www.popsci.com/science/article/2009-11/chinas-weather-manipulation-brings-crippling-snowstorm-beijing . A my máme věřit, že americká vláda i jiné vlády nedělají totéž?

Americká armáda je velká jako deset dalších největších armád dohromady, a proto má schopnost provádět operace klimatického inženýrství (používat klimatické zbraně) http://www.geoengineeringwatch.org/geoengineering-weather-warfare-and-the-contrail-deception/ ) v dalece největším rozsahu. Američtí vojenští velitelé nyní prohlásili, že rozvrat klimatu je největší hrozbou pro státní bezpečnost, https://www.bostonglobe.com/news/nation/2013/03/09/admiral-samuel-locklear-commander-pacific-forces-warns-that-climate-change-top-threat/BHdPVCLrWEMxRe9IXJZcHL/story.html ale již dávno předtím prohlásili též, že jejich cílem je „vlastnit počasí“ http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf . Máme věřit, že naše vláda by nás žádala o povolení předtím, než by zahájila operace klimatického inženýrství? Ve skutečnosti dokumenty samotné vlády https://www.bostonglobe.com/news/nation/2013/03/09/admiral-samuel-locklear-commander-pacific-forces-warns-that-climate-change-top-threat/BHdPVCLrWEMxRe9IXJZcHL/story.html dokazují, že klimatické inženýrství probíhá již po desítky let.

3. října 2017

Střelba do davu v Las Vegas: Falešná vlajka, psychooperace i černá operace

Veškerá světová média jsou 95% lživá a ve zbytku účelově zkreslená, takže nemá moc smysl proti všeobecnému lhaní nějak bojovat. Ale mám chvíli času a nedalo mi to; český čtenář si zaslouží více souvislostí, než je mu právě česky nabízeno, a protože zrovna můžu, pomůžu.
Je jasné, že v Las Vegas byla zorganizována další falešná vlajka. Sám bych byl spíše přívržencem myšlenky, že se jedná o naprostý hoax/podvod, při němž nezemřeli lidé, ale vše bylo sehráno bezpečnostními složkami, krizovými herci a vytvořeno mediálně. Typické falšované a hrané fotografie probíhající médii tomu dle mých zkušeností nasvědčují, mohl bych je rozebírat, jako jsem to činíval, ale zatím nebudu...
Následující článek přináší však pádné důvody, proč si myslet, že tam lidé skutečně zemřeli, a další velmi zajímavé souvislosti.
Jak to bylo přesně, to se nikdy nedovíme, možná něco mezi tím ... "střelce" rozhodně odpravili, jestli ne fyzicky, tak z něj udělali "jiného člověka", ale že by se s tím zase tak párali... ale dost úvah, stačilo.
Koho to zajímá blíže, může si ledacos vygooglit, co už různí youtubeři vykoumali... každopádně, to celé je pořádná fligna, jak říkáme my Brňáci z Budějovic. 
OrgonetStřelba do davu v Las Vegas: Falešná vlajka, psychooperace i černá operace pro znepokojení a odvedení pozornostihttp://stateofthenation2012.com/?p=85146
Posted on October 2, 2017 by State of the Nation
Překlad: OrgoNetDůležité nové info SOTN: Následující video obsahuje nevyvratitelný důkaz, že automatická zbraň střílela nikoli z 32. patra, jak nám tvrdí policie, ale ze 4. patra hotelu Mandalay Bay Resort a Casino. To samozřejmě znamená, že Stephen Paddock je nastrčená figurka vybraná FBI. Takže oficiální story se začíná rozpadat ani ne do 24 hodin po provedení tohoto komplexního zločinného spiknutí. Viz článek: False Flag Validated: Shots Fired from 4th Floor, NOT 32nd (Video proof conclusive) - Falešná vlajka prokázána: Střílelo se ze 4. patra, a nikoli z 32. (Videodůkaz přiložen.)
Deep State (Hluboký stát) je naprosto zoufalý
Jak to víme? Viz článek: „Nejvíce mrtvých při střelbě do davu v historii USA“: Nejméně 59 lidí zabito, 515 zraněno, když střelec zahájil palbu na koncert v Las Vegas - “Deadliest Mass Shooting In US History”: At Least 58 Killed, 515 Injured After Shooter Opens Fire At Las Vegas Concert, State of the Nation