11. července 2015

Srebrenica je jedna velká lež

Díky čtenáři za odkaz.
http://afinabul.blog.cz/1503/dopis-mediim-srebrenica-je-jedna-velka-lez-ctete

Mainstream 11. 7. 2015: Svět si připomíná 20 let od srebrenického masakruhttp://www.rozhlas.cz/zpravy/historie/_zprava/svet-si-pripomina-20-let-od-srebrenickeho-masakru--1511063

Dopis médiím - Srebrenica je jedna velká lež - čtěte!

26. března 2015 v 20:02 | afinabul | Ponerológia

Přinášíme vám otevřený dopis adresovaný velkým českým mediálním agenturám, televizním stanicím a redakcím velkých deníků vycházejících v České republice. Autoři dopisu upozorňují české novináře, že tzv. ´masakr ve Srebrenici´ je velká propagandistická lež. K dopisu byla přiložena kniha švýcarského autora Aleksandra Dorina "Srebrenica" - český překlad, která na základě faktů ´srebrenickou lež´ vyvrací. Kniha je napsána a zdrojována tak, aby jí porozuměli i novinář a komentátoři současného českého mainstreamu.
Vážené dámy, vážení pánové!
V letošním roce uplyne 20 let od tzv. masakru ve Srebrenici z doby občanské války na území bývalé Jugoslávie. V příloze Vám posíláme knihu Alexandra Dorina, která se těmto událostem a zejména jejich lživému mediálnímu obrazu věnuje. Chápejte, prosím, tento malý knižní dar jako příležitost, jak se o věci více dozvědět a neopakovat doposud každoročně publikované lži.
Protože výročí připadá na červenec, posíláme Vám knihu s dostatečným předstihem, abyste ji mohli prostudovat.
Tvrzení, že "jednotky Republiky srbské spáchaly ve Srebrenici před zraky jednotek OSN největší masakr v Evropě od konce druhé světové války, když pozabíjeli více než 8000 bezbranných mužů a chlapců" nebylo nikdy dokázáno, a jak se v knize můžete dočíst, bylo a je čistým výmyslem pro účely tehdejší válečné propagandy muslimské válčící strany. Na základě tohoto výmyslu, nespočetněkrát do světa vytroubeného, bylo možné zdůvodnit zasahování leteckých sil NATO do konfliktu a mediálně zamaskovat brutální etnické čistky proti Srbům v Chorvatsku v srpnu 1995.


Rozsudky tzv. Tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) v Haagu, které se srebrenických událostí týkají, byly vyneseny bez důkazů a v jednom případě byl k 18 letům vězení odsouzen důstojník, který prokazatelně v době údajného masakru na místě činu vůbec nebyl. Není také obvyklé, aby pachatel genocidy (genocidou srebrenické události nazývá bosensko-muslimská propaganda) nejprve z města stěhoval ženy a děti a sháněl pro ně uprostřed válečné vřavy autobusy. Tato evakuace je zdokumentována i filmově a ani soud v Haagu si ji nedovolil zpochybnit. Významné je svědectví tehdejšího muslimského velitele srebrenické policie Hakiji Meholjiče, který dosvědčil, že tzv. masakr si de facto "objednal" tehdejší muslimský president Bosny a Hercegoviny Alija Izetbegovič, a to na přímou radu amerického presidenta Williama Clintona.
Autor knihy se také zabývá dokumentací více než 3000 srbských civilních obětí masakrů spáchaných muslimskými bandami v okolí Srebrenice, které se do lživého líčení událostí nehodí a tisk západních agresorů je proto nikdy nezmiňuje.
Vrcholem propagandistické drzosti je pak postavení památníku obětem v Potočari u Srebrenice za americké peníze. Nejen, že zde není činěn žádný rozdíl mezi padlým na bojišti a zavražděným civilistou, ale u mnoha údajných obětí, jejichž jména jsou tam vytesána do kamene, se podařilo doložit, že ještě několik let po svém údajném zmasakrování žily. Jen ve volebních seznamech z prvních poválečných voleb v Bosně a Hercegovině v roce 1996 bylo nalezeno více než 900 jmen osob, jež odevzdaly hlas více než rok po svém údajném zmasakrování.
Jakkoli nechováme přílišnou naději, že poznatkům v knize představeným budete věnovat patřičnou pozornost a že na jejich základě změníte Váš dosavadní způsob informování o těchto historických událostech, přesto Vám Dorinovu knihu posíláme. To proto, abyste později nemohli tvrdit, že jste nebyli informováni.
Za občanské sdružení
Přátelé Srbů na Kosovu
Václav Dvořák, předseda
Pavel Křivka, člen sdružení

DATUM, NA KTERÉ CIVILIZOVANÝ SVĚT NESMÍ ZAPOMENOUT
http://www.kosovoonline.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1792%3A2015-03-23-14-54-02&catid=55%3Aaktualne&Itemid=53&lang=cs
Email
Pondělí 23. března 2015 / Prof. Dr. Rajko Doleček, DrSc.

To datum je 24. březen 1999, kdy se NATO, na základě výmyslů svých vůdců a jejich dezinformací o událostech na Kosovem, stalo svou činností vlastně zločineckou, barbarskou organizací. Jak jinak nazvat nevyprovokovanou skutečně krvavou agresi proti tehdejší "malé Jugoslávii" (Srbsko + Černá Hora), která znamenala 78 dnů a nocí bombardování (denní průměr bombardování byl 10 hodin !), ničení a zabíjení hlavně v Srbsku, částečně i v jeho provincii Kosovu, bez doporučení, nebo povolení Radou Bezpečnosti OSN, s následným vyhnáním hodně přes 200 000 Srbů, Romů, prosrbských Albánců a uloupením jejich majetků..

Tehdy letci z "hodné, šlechetné Evropské unie", tedy z Dánska, Holandska, Itálie, Francie, z Británie, atd., z NATO a hlavně z USA, bez milosti ničili a vraždili a jako "kolaterální škodu" zabili na 2ÂÂ 768 civilů, včetně dětí, a 1ÂÂ 031 vojáků, zranili přes 11ÂÂ 000 lidí a napáchali v rámci orgie ničení a škod, i podle západních odhadů, za více než 50 miliard US dolarů. Třebas jen u Nového Sadu zničili TŘI veliké mosty přes Dunaj. Kolik jen elektráren, škol, továren civilních potřeb, zdravotnických zařízení (přes 80), chemických továren, velikých provozů ropného průmyslu a měst při tom bylo těžce poškozeno. Tady je dobré připomenout, že Německo, včetně jeho bombardérů, v Srbsku již potřetí za poslední století ničilo a zabíjelo…Ty "kolaterální ztráty" znamenaly opakovaně i mnoho zabitých Albánců, když se ti NATO "hrdinové-letci" např. z bezpečné výšky 5ÂÂ 000 metrů špatně trefili a omylem 14.ÂÂ dubna 1999 napadli albánskou kolonu civilů na cestě mezi Dečani a Djakovicí a zakázanými kazetovými bombami tam zmasakrovali na 75 albánských civilů. Den na to veliký dezinformátor, prezident USA W. Clinton v projevu v San Francisku řekl ""My jsme v Kosovu, protože se staráme o to, abychom uchránili lidské životy…"

Je smutné a nevysvětlitelné běžnou logikou, proč americké letectvo použilo hrozný ochuzený uran při bombardování Srbska, včetně Kosova, jehož následky se už bohatě hlásí ve formě zvýšeného výskytu zhoubných nádorů, leukémií, malformací plodů.

Tady nelze nepřipomenout hlavní viníky toho vraždění a ničení, kromě již citovaného prezidenta Clintona. Byla to paní Albrightová, ministryně zahraničí USA (kdosi ji později vtipně nazval "Balkánská řeznice"), bombardování velmi podporující a svého manžela do toho nutící Hillary Clintonová (o 12 let později tvrdě prosazovala bombardování Libye a člověka jímá hrůza, že je možnou kandidátkou i na prezidenta USA), tehdejší britský premiér Tony Blair, kterého mají teď Britové plné zuby, tajemník NATO Javier Solana, ministr zahraničí Británie Robin Cook., trapný Joschka Fischer, ministr zahraničí Německa, Hans Dietrich Genscher,.. A záplava dalších…O té době budoucí nositel Nobelovy ceny za literaturu (2005) Harold Pinter napsal článek "Harold Pinter o banditech a vrazích" (Der Standard, 20.května 1999). Za rok původně mainstreamový autor William Pfaff vystřízlivěl a napsal článek "Po lžích NATO o Kosovu je čas se očistit" (International Herald Tribune , 11. května 2000). O myšlenkách z té doby australského premiéra M.Frazera napsal M.Madigan (Herald Sun, 9. března 2000): "Bývalý premiér M.Frazer označil NATO za organizaci lhářů, přirovnal NATO v Jugoslávii ke španělské inkvizici a křižákům, kteří pobili milióny lidí ve jménu křesťanství".

Bývalý americký hlavní prokurátor (attorney general) Ramsey Clark organizoval 10. června 2000 v New Yorku Válečný Tribunál o zločinech USA/NATO proti Jugoslávii, Srbům. V obžalobě obvinil prezidenta USA Williama J.Clintova, vládu USA, NATO a ostatní, z mezinárodních zločinů a z porušení mezinárodních i domácích zákonů…

Výbor pro zastavení války proti Jugoslávii, ústy profesora právnické fakulty v Torontu Michaela Mandela, prohlásil 12.dubna 1999 o čtyřech zločinech organizace NATO:

1.) zločin proti lidskosti (zničující zbabělé letecké útoky).
2.) zločin proti mezinárodnímu právu a Chartě OSN,
3.) zločin proti historii (degradace pojmu genocida k ospravedlnění agrese."Jako Žid toto vnímám obzvlášť intenzivně. Jak může vůbec někdo vážně přirovnávat Srby k nacistům"),
4.) zločin proti pravdě ("Já zde mluvím o vás, media, která zveřejňujete každou od samotného NATO připravenou povídačku jako pravdu, abyste vyrobila souhlas (k agresi)".

Lži, které v té době mainstreamová media a vlády zveřejňovaly, se týkaly, kromě jiného, i počtu mrtvých Albánců, údajně povražděných Srby. Vláda USA měla i svého "putujícího velvyslance (ambassador at large) pro válečné zločiny" při State Departmentu, pana Davida Scheffera, který uvedl za nejhorších bombardování Srbska v květnu 1999, že je nezvěstných a asi mrtvých (feared dead) 100 až 225 000 Albánců. Ministr obrany USA W.Cohen v CBS 16. května 1999 odhadoval počty nezvěstných a asi mrtvých Albánců na 100 000. Ani prezident Clinton nebyl "troškař". Na tiskové konferenci 25. června 1999 prohlásil, že na Kosovu leží desetitisíce mrtvých Albánců. Údaje od OSN původně mluvily o 44 000 mrtvých, pak počty zmenšily na 220 000, pak dokonce na 11 000 i méně. Kdyby bylo těch mrtvých i jen 10, je to strašné, ale dělat takto z lidských tragedií (ať už Albánců, Srbů, Romů, Goranců) neúnosnou propagandu, je skutečně hnusné. Tak trochu tečku za těmito strašnými údaji, plnými nehorázných lží, udělal článek americké novinářky M.Farleyové (Los Angeles Times, 11. listopadu 1999) "Na Kosovu bylo dosud vykopáno 2108 mrtvol". Jaksi to nesouhlasí s těmi statisíci zřejmě mrtvých, jak to uváděli propagandisté. Mezi těmito mrtvými byli nejen Albánci, ale i Srbové, Romové. Známý americký novinář Alex Cocburn napsal k tomu provokativní článek "Kde jsou doklady o genocidě Albánců?" (Los Angeles Times, 29. října 1999). Zdalipak se ta banda lhářů alespoň trochu začervenala?

Jako perličku z výkonů těch lhářů nutno citovat i hrůzostrašnou zprávu západních medií, z doby divokého bombardování Srbska, citovanou i NATO mluvčími, ve které albánský očitý svědek uvedl, že Srbové pobili 700 (!) Albánců a jejich mrtvoly pak naházeli do velkodolu Trepča…Když válka na Kosovu skončila a NATO jednotky okupovaly Kosovo a teroristická organizace UÇK začala vraždit Srby, Romy a prosrbské Albánce, mluvčí vyšetřující komise Tribunálu v Haagu (ICTY) Kelly Moorová prohlásila (12.ÂÂ října 1999), že v šachtách dolu Trepča žádné mrtvoly a ani jejich zbytky nenašli !!! Takže se koncem roku (31.ÂÂ prosince 1999) objevil veWall Street Journal pozoruhodný článek D.Pearla a D.Blocka "Válka v Kosovu byla krutá, rozhořčená a divoká; Genocida to nebyla", s podtitulkem "Povídačky o masových ukrutnostech vznikaly a přecházelo se přes ně s nedostatečnými důkazy - Nebyly žádné mrtvoly v šachtách dolu"… Bandám lhářů a propagandistů to bylo zřejmě jedno…

Lhářům z medií a bohužel i z řady vlád Západu uštědřili nepříjemné překvapení i španělští lékaři, soudci a forenzní znalci, kteří měli zajistit pitvy údajně masově povražděných Albánců v okolí města Istok na severu Kosova. Člen toho týmu Pablo Ordaz napsal v časopise El Pais (23. září 1999) "Zločiny války - Ano, Genocida - Ne. Říkali nám, že odjíždíme do nejhorší zóny Kosova, že se máme připravit na provedení více než 2 000 pitev do konce listopadu…Našli jsme pouze 187 těl k pitvě. A tak jsme už doma (konec září). K tomu dodává Juan Lopez Palafox: "187 nalezených a vyšetřených těl bylo pohřbeno v individuálních hrobech, většinou obrácených(jako muslimové) na východ k Mekce… Těla byla bez známek mučení…" K tomu dodal forenzní odborník Emilio Perez Pujol: "Nebyly to masové hroby…Srbové nejsou většinou tak špatní, jak je líčili…"

Ministerstvo zahraničí "malé Jugoslávie" (Srbsko+Černá Hora) vydalo několik knih s názvem "NATO zločiny v Jugoslávii" (NATO Crimes in Yugoslavia). Mám dvě z nich, mají dohromady 1 000 stránek a doslova stovky fotografii zkázy a vražd, provedených jménem té "hodné" Evropské Unie, NATO a USA, po psychické masáži světa jejich masivní propagandou lží o hrůzách na Kosovu, které údajně napáchala srbská armáda a policie. Jistě bylo napácháno mnoho zla, ale kdo to začal, kdo začal zabíjet srbské a jihoslovanské policisty, úředníky? Bylo by dobré, kdyby se občané Česka mohli dovědět skutečnou pravdu o "rozbušce války na Kosovu", o údajné vraždě civilů v Račaku (16. ledna 1999), kterou tak úspěšně rozdmýchal a inscenoval šéf mise OBSE, americký diplomat W.Walker, známý svou činností v Salvadoru v osmdesátých létech, kdy tam řádily ultrapravicové "eskádry smrti". Proč nepustil na místo ohledání "zločinu" v Račaku srbského soudce z Prištiny paní Marinkovićovou, i když o to intenzivně žádala? Srbská media potom nazvala pana Walkera "velvyslancem lží".

Tady se člověk nepřestává divit trapnosti, provedené v 2008 panem Karlem Schwarzenbergem, když BEZ souhlasu parlamentu uznal Kosovo za nezávislý stát, proti energickému postoji prezidenta Klause, který se za tuto trapnou ránu česko-srbskému tradičnímu přátelství omluvil velvyslanci Srbska. Jak je dobré, že nemáme pana Schwarzenberga za prezidenta.

Jako předseda Českého nadačního fondu přátel Srbů a Černohorců jsem některá letectvem NATO vybombardovaná města Srbska i navštívil. Nevelké město Surdulica, mezi četnými jinými, bez strategického významu, asi 70 km jižně od Niše, lze nazvat SRBSKÁ GUERNICA, které zažilo dva veliké nálety 27. dubna a 31. května 1999, se stovkami zničených a poškozených domů a mnoha mrtvými. Byl jsem v rozbombardovaném Aleksinci, navštívil uprostřed Bělehradu nemocnici "Dragiša Mišović", kde laserem řízená raketa zničila jednotku intenzivní péče, viděl jsem v centru Bělehradu místo zničené Srbské Televize RTS v noci z 12. na 13. dubna 1999, kde zahynula celá noční směna, tj. 16 lidí. Tento barbarský skutek NATO odsoudila i Amnesty International 6.června 2000 jako válečný zločin.

Tady jsem si vždy připomněl s trapností slova našeho bývalého prezidenta Václava Havla:" Domnívám se, že v zásahu NATO na Kosovu je skutečnost, kterou nikdo nemůže popřít: útoky, bomby nebyly vyvolány hmotnými zájmy. Jejich charakter byl výlučně humanitární…"(Le Monde, 29.dubna 1999).

Nepřátelé míru a BARBAŘI udělali co mohli, aby v oblasti Kosova a Metohije prohlouboli (!) nepřátelství mezi tamními národy. A zapomněli uvést jednu zajímavou skutečnost, kterou jsem se dozvěděl od Ministryně zdravotnictví Srbska na podzim 1998. Přes opakované vraždy srbských i jihoslovanských policistů a úředníků UÇK teroristy na Kosovu a Metohiji, proběhlo tam masové očkování všech dětí (asi 100 000) proti dětské obrně, doslova pod kulkami teroristů, a to pod záštitou Srbského ministerstva zdravotnictví a Světové zdravotnické organizace WHO, s kterým nakonec souhlasili i tamní albánští předáci (podnět pro to byla epidemie poliomyelitidy v samotné Albánii jeden nebo dva roky před tím. Na tento krajně přátelský gest se zcela zapomnělo.

Doufejme, že i o událostech na Kosovu a Metohiji nakonec skutečně PRAVDA ZVÍTĚZÍ.

http://www.kosovoonline.cz/

12 komentářů:

 1. Stydím se, že jsem tehdy uvěřil protisrbské propagandě. Srby jsem odsuzoval a zásah NATO slovně podporoval. Dnes už jsem moudřejší a jakákoli mediální odmítání konspirativních teorií považuji spíš za potvrzení skutečných událostí než za nějaké zmatené výmysly. Stoupenci tzv. konspirativních teorií jsou daleko důvěryhodnější než mnozí političtí podlézavci a presstituti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To si pište, že ti (konspirativci), co hledají, také nacházejí, třebas mezi řádky (už jsou na to vycvičení). Zatímco ostatní jen souhlasně mečí a bečí podle scénářů médií (TV, tisk a rozhlas, a streamové a bulvární internet stránky). Vždyť to říkali v TV, tak to musí být zaručeně pravda, přece by nám nelhali .... stádo je jen zase stádo, a každé stádo má svoje řezníky...

   Vymazat
 2. Drahý příteli, máš naprostou pravdu v tom, že to bylo zvěrstvo všech zvěrstev. Nicméně deklaruješ, že jsi Žid a je to v druhém plánu nekřesťansky cítit. Za těchto podmínek laskavě netahej do problému výraz Křesťané ani v citaci. Neboť není to pravě židozednářské lobby, které USA ovládá?

  Chceš-li vystupovat proti zlu, pak vystupuj proti zlu jako lidská bytost. Ne jako Žid. To samé platí pro ostatní směry. Protože jinak to bude zase zlo.

  Jdi s Bohem, ale tím nemyslím Jehovu...

  Petr

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pánové, neprostituujte si tu své pojmy a dojmy. Ani jeden z vás není prost viny za to, co tu píšete. Jinými slovy, špatný žid a špatný křesťan. Pokud chcete vést náboženské disputace, musíte mít jistou úroveň, hodnou vašeho náboženského postavení. Jinými slovy řečeno, musíte mít opravdovou víru, a ne si jen hrát na "zbožné lidičky". Sluníčkových lidiček plných jedu tu máme kolem sebe více než dosti. Tak prosím nepřihazujte na tuto hromadu další plané kosti.

   Vymazat
 3. těch knih vyšlo několik desítek , na tohle téma, ...pro i pro ti , ....Srbové to vykládají jinak ,obyvatelé Kosova jinak,Chorvaté jinak ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Propaganda má mnoho tváří, Pravda jen jednu, tu skutečnou. Ale ta se, jak je vidět a slyšet, nikomu "nehodí do krámu".

   Vymazat
  2. No dobře, ale co Vy sám? Jistěže bude vždy vycházet víc nebo méně knih k dané události. Nakonec se vždy ale musíte dotázat hodnotícího subjektu (sebe sama) jak to tedy je. Pavel Jan

   Vymazat
  3. co vy sám ? Co se dělo ve východní Evropě v roce 89 , všichni víme, co se dělo v Jugoslávii taky víme, Srbští komunisté /kteří ovládali armádu a vlastně celou zemi/ se nechtěli jen tak vzdát moci, válku tam nerozpoutala Amerika ale srbští soudruzi, Slovinsko se trhlo, stejně tak Chorvaté, a to se soudruhům nelíbilo ! Bosňané byli v Jugošce druhořadí občané, a to jen pro to že byli jiného vyznání.Vukovar , Srebrenica ..., ono je jedno co tu napíšu , protože v tom máte guláš!! a nevyznáte se v tom , stejně budete tvrdit jen to svoje ...píšete tu strašný hovadiny, a smutné je že i Org.

   Vymazat
  4. Nenalhávejte sám sobě ! Veškerý imperialismus a hegemonii ve světě za posledních 100 let má na svědomí anglo-americká aliance, a pokračují v tom i dnes. Jejich válečné heslo zní : rozbít, zničit, zbídačit, a pak jim podat "pomocnou ruku" nestydatých půjček na lichvářský úrok. A otroctví dluhu se takto postižená země již nikdy nezbaví !

   Vymazat
  5. No hlavně, že ty jsi tu hlavní chytrolín tvrdolín, že ? Takhle vypatlanýho trolla jsme tu už dlouho neměli. Orgo si zřejmě jen koření zdejší polívčičku, aby mu lépe chutnala :-)

   Vymazat
 4. Když jedete k přátelům nebo neznámým do Chorvatska, neptejte se na válku...

  OdpovědětVymazat
 5. Letos na dovolené v Chorvatsku jsem se seznámila s českou emigrantkou. Byla ve válce a řekla, že nejvíce vražd spáchali cizí vojáci. Nikomu nepomohli jen zabíjeli a znísilňovali....

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.