30. října 2009

Rapování o chemtrails

Nová videomontáž na youtube i s rapovou písní o chemtrails. Slova obsahují šikovné shrnutí informací o chemtrails, neškodí si to připomenout.Komentář autora videa:

Je nepochybné, že chemtrails a HAARP jsou skutečné. Tato videomontáž obsahuje malý výběr vizuálních důkazů natočených pozorovateli oblohy, a někdo může být možná překvapen, že tam najde své fotky či videa. Tyto kolektivní důkazy jsou nepopiratelné, tak díky všem, kdo sem přispěli bez svého vědomí. Prosím, rozšiřujte dále - lidé se každý den probouzejí do lží, které jim předkládá vláda!

Slova písně:

TRILLION SAYS: (it's a bird it's a plane it's...) ...chemtrails another fully blown lie "if we don't stop global warming then we surely gon die" but the government claims, they're all Contrails,
but the con trails on for too long beyond vales everyone can see aero-spray clear as day what goes up, must come down - theorists say it's falling down - it truly is, we taste and smell it
trace elements collated - scientific debates develop base elements it's evident - aluminum oxide
and barium - prevalent - a million crops die it dissolves in water but dehydrates the rain
wrecks immune systems, heart, lungs and dilates the brain Aluminum ingestion - stands next beside ethylene dibromide - a banned pesticide other mysterious substances analyzed in residues sticky microscopic polymer fibers in septic brews highly toxic biohazard pathogens and funguses Operation Clover Leaf - bad luck and one to miss asthma, allergies, pneumonia and bronchitis now breathing is detrimental for long life bliss cos they spray poison thru the sky, to poison you an i... who paints out blue skies with white masks and lies canopies and grids with flights paths in lines this criss cross won't make you JUMP JUMP it will make your lungs slump...
Trillion říká:
(je to pták, je to letadlo, je to ...) ... chemtrails jsou další nafouklou lží, "jestli nezastavíme globální oteplování, určitě zemřeme", ale vláda prohlašuje, že všechno jsou contrails, ale ty contrails jsou tu příliš dlouho za údolími, každý může vidět letecké sprejování jasně jako den, co přijde nahoru, musí spadnout dolů - teroristé říkají, že to padá dolů, a je to tak, cítíme tu chuť i čicháme to, soubor stopových prvků, vědecké debaty dokazují evidentní základ - oxid aluminia, a barium převládá, milióny rostlin umírají, rozpouští se to ve vodě, ale dehydruje déšť, ničí imunitní systém, srdce, plíce, a dilatuje mozek, jíme aluminium, a hned vedle toho dibromid etylénu, zakázaný pesticid, a další tajemné substance analyzované ve vzorcích jsou lepivá polymerová vlákna v septické kaši,
vysoce toxické bionebezpečné patogeny a plísně, operace Clover Leaf (Čtyřlístek) - máme smůlu, nevyhneme se astmatu, alergii, zápalu plic a průdušek, dýchání je dnes nebezpečné pro dlouhý život, protože sprejují na obloze jedy, aby otrávili mě i vás, kdo maluje modrou oblohu s bílými maskami a lhaním a baldachýnem a mřížemi od letadel, které se křižují, z tohohle křižování nebudete skákat, ale zničí vám to plíce ...
LUCA říká:
(Pokračování překladu bude následovat dle možností.)

LUCA SAYS:
everyones acting a little nutty tonight
they were sprayed in the day like its something they like
I dont wanna be right but they got Luca
my lungs froze up Im in a doped up stupor
still I caught a thought woke up pig shitty
now I see why they got us huddled up in big cities
depopulation control, they had to make it so
but take it slow, 80% incase you didnt know.
but I guess you would have never expected it
how often do you look up and think about anything? connect it, your visions limited
they're playing tic tac toe in the sky this shits livid
Ive never been discredited looks its blow back
ready to go like aerosolized prozac
mayday mayday theyre kickin our ass like Pele,
I dont give a f what they say cos they spray

poison thru the sky, to poison you an i...

TRILLION SAYS:
one day down it rained with a brownish goo
and the whole town came down with flu
is the intention to weaken the population?
and why is NATO so deep in the operation?
in a decade the US claim they'll own the weather
to be used in warfare or unknown endeavours
radio waves are powered as heaters
at the ionosphere across thousands of metres
to temperatures of fifty thousand degrees
inducing huge storms and droughts as they please
mass destruction - taking away liberties
H A A R P
are we in denial or comatosed state
welcome to the trial to own your own fate
minds and bodies are under attack
how many other creatures have run into the trap?
these hazy lines poison the entire food chain
'they're harmless' is the bribed science new claim
they lie now about chemtrails above
but time will soon hammer in them nails of love
...it's time to teach the youth
how to make a new paradigm of peace and truth
we can resist mosts pathogens with boosted immunity
averting bio-warfare let loose in the community

1 komentář:

 1. Hiya. I was thinking about adding a link back to your blog since both
  of our websites are centered around the same niche.
  Would you prefer I link to you using your site address: http:
  //www.blogger.com/comment.g?blogID=191744807590026425&postID=5227277384753493791 or web site title: Blogger: OrgoNet.
  Please make sure to let me know at your earliest convenience.
  Thanks alot :)

  Feel free to visit my web page; removal Chemical

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.