14. listopadu 2013

Nové světové náboženství: zotročení lidského ducha 1.

Tento velice zajímavý článek nezávislého badatele Daniela ukazuje v nových souvislostech, že metody, jimiž nás Illumináti udržují v nevědomosti, slouží hlavně ke zpomalení našeho duchovního vývoje. Abychom jim co nejdéle sloužili jako nevědomí otroci. Vývoj se však nedá zastavit ...

Připomínám loni přeložený vynikající článek od téhož autora: "Geoinženýrství, chemtrails, HAARP a vzestup", 
http://orgo-net.blogspot.cz/2012/11/daniel-geoinzenyrstvi-chemtrails-haarp_22.html

Všechny Danielovy články v angličtině možno stáhnout zde: http://www.conscioushugs.com/


Nové světové náboženství: zotročení lidského ducha Modrým paprskem
(2. část série článků Skrytý původ Homo Sapiens)
Daniel
Překlad: OrgoNet
(Poznámky jsou na konci).

1. Předmluva

Původně jsem měl v plánu, že 2. část série článků Skrytý původ Homo Sapiens bude pojednáním o prehistorii, která zahrnuje počátky života na této planetě, kolonizaci "SM" (ještěří rasou, viz pozn.1), a rané civilizace známé jako Mu, Lemuria a Atlantis. Ale v určitých dobách je přítomnost důležitější než minulost, a na základě některých diskusí na fóru webu ConsiousHugs (2) jsem usoudil, že by bylo asi moudřejší posunout se od Geochronologie (3) do přítomnosti, nežli probírat se jako časový stroj WABAC dobou před 20 milióny let (4).

Tato práce pojednává o projektu Blue Beam (Modrý paprsek), který byl vytvořen asi před 50 lety lidmi, kteří vám v oné době vzniku hnutí hippies a New Age přinesli „nový světový řád“, aby se vypořádali se vzrůstající spiritualitou druhu Homo Sapiens, a aby vytvořili dlouhodobé řešení k jejímu ovládnutí a/nebo eliminaci, a k řízení pocitu svobody a individuality, který má tendenci vznikat při duchovním komplexu.

Nejprve jsem to chápal tak, že Blue Beam je pouze holografická technologie, která byla koupena vojenskoprůmyslovým komplexem někdy v 70. letech od vynálezců z Nové Anglie. Tehdy jsem byl na střední škole a vzpomínám si, že o tom byly krátké zprávičky, a pak jsem o tom už neslyšel. Teprve nedávno jsem narazil na výklad Serge Monasta o projektu Blue Beam (5), a když jsem si spočítal 1+1 a dostal jsem 10 (6), uvědomil jsem si, že jsem se c životě setkal s řadou raných technologií, které byly určeny pro tento projekt. Porozhlédl jsem se tedy, co je s nimi v současnosti, a byl jsem zcela ohromen vývojem, k němuž došlo … musím smeknout před vědci NWO, kteří odvedli brilantní práci a prošli tuto obtížnou cestou. Je jenom škoda, že celé jejich úsilí slouží k tomu, aby zničilo lidského ducha, místo aby ho podněcovalo.

2. Pozadí

Zde je třeba uvést některá fakta z mé původně plánované „Části dvě“, abyste pochopili, co je to Blue Beam.

Rychlé shrnutí: náš svět byl v době, kdy se na něm rozvíjel původní život, kolonizován ještěří rasou, kterou „ti, kteří vědí“, označují jako „SM“ (Saurien Men, ještěří lidé, reptiliáni). Pokus učinit z původních zdejších obyvatel otrockou sílu se nezdařil, a tak tito ještěři využili svých schopností genetického inženýrství a vytvořili hybridní otrockou sílu, kde zkombinovali „dobré otroky“, které si přivezli s sebou (jakési roboty, kteří však byli biologicky nevhodní do raného radioaktivního prostředí planety) s místními lidoopy a Neandrtálci, a výsledkem byl člověk kromaňonský. Tyto příběhy vytvořily základ „stvoření člověka“ v mnoha dnešních teologiích, a během staletí byly mnohokrát pozměňovány, aby se v průběhu vývoje a rozvoje lidstva stávaly přijatelnějšími.

Jedna věc je jasná: lidstvo bylo vždycky velmi obratné, pokud jde o pozměňování historie. Tentýž proces revizí pokračuje i v průběhu projektu Blue Beam. Tam byli staří bohové nahrazeni mimozemšťany (ET), anebo dle nové módy mimodimenzionály (ED), aby odpovídali požadavkům vědečtější a techničtější společnosti. Pryč s „ohnivými vozy“, dejte sem antigravitační hvězdné lodě!

3. Lidská role: Otroctví

Jedním z evidentních závěrů této „skryté historie“ lidstva je, že Kromaňonec byl vytvořen ke specifickému účelu: aby byl otrokem bohů a aby mohl být nadále ovládán i jejich přímými potomky, nyní známými jako „Nový světový řád“ (7). Otrocký způsob myšlení je vložen i do genetického kódu lidské biologie, a tak je obtížné ho vědomě rozpoznat, natož překonat. I dnes většina lidí po celý život hledá někoho, koho by mohli následovat, uctívat či poslouchat – ať už je to náboženská postava, guru nového věku, vládní byrokrat, úspěšný podnikatel nebo filmová hvězda. Otroctví je role, k níž jste byli geneticky naprogramováni, jako zub v soukolí velkého stroje.

Původními kolonizátory našeho světa byla rasa zvaná v mytologii Titáni. Jejich potomci, známí v sumerštině jako Annunaki (křesťanský Elohim) se stali základem klasických bohů – na náboženské víře nezáleží, protože všichni náleží ke stejné skupině ještěřích lidí. Mnozí lidé si neuvědomují, že během 5773 let vlády této „šlechty“ nad planetou se jim podařilo získat kontrolu nad všemi aspekty společnosti. Britský seriál Blakes 7 z r. 1978 o tom svědčí v epizodě „Stín“ (droga vyvolávající závislost), kdy Blake a jeho bojovníci za svobodu se pokoušejí využít mafiánskou Terru Nostru v boji proti zkorumpované Federaci, a činí překvapující závěr:

Avon: Tohle je průkaz strážce, kterého jsem zabil. Byl členem ochranky Federace – velmi speciální člen. Byl jedním z prezidentovy osobní ochranky.
Blake: Prezident Federace řídí operaci „stín“.
Avon: A protože je „stín“ základem Terry Nostry …
Gan: Tomu nevěřím!
Blake: Je to docela logické. Aby měli totální kontrolu, musí totálně ovládat. Obě strany práva. I Terru Nostru i Federaci. Dvě strany téže moci. Týž muž u moci.
Avom: To je ironie, že? My jsme si mysleli, že využijeme Terru Nostru k útoku na Federaci, a místo toho jsme zjistili, že ji vlastně podporuje.
Vila: Kde jsou všichni ti dobří muži?
Blake: Možná se právě na ně díváš.

A my zde máme stejnou situaci: dva aspekty téže moci: političtí vůdci a náboženští vůdci. Dvě strany téže nové světové moci. Ať si to uvědomujete nebo ne, my fungujeme pod „jedinou světovou vládou“, a rovněž tak pod „jediným světovým náboženstvím“, které jsou odděleny umělými hranicemi zvanými státy a víry, aby byly „rozděleny a ovládnuty“ skupinou, která se domnívá, že se máte vzájemně vraždit. Například proto, že „oni“ se narodili na tamtom kousku hlíny, zatímco „vy“ jste se narodili na tomhle kousku hlíny. Anebo proto, že vy si myslíte, že zaměstnanci Koblihárny by měli nosit modré čepice, zatímco „nepřítel“ se domnívá, že mají nosit červené (8). „Oni“ využívají pro konflikt jakoukoli záminku, protože bez všech těch jejich umělých hranic byste si pravděpodobně vystačili sami bez jejich diktátu.

Jedním z předpokladů víry je, že „bůh“, ať už ho pojmenujete jakkoli, je všemocný, vševidoucí a vševědoucí... takže proč bohové potřebují otroky? Leda proto, že by nebyli tak všemocní, jak se nám snaží namluvit.

Použijeme-li koncept „teorie všeho“ z Recipročního systému Dewey Larsona, abychom si srovnali naše údaje o planetární evoluci, pak se naše verze bude mírně lišit od mýtů a legend, a to tím, že „bohové“ byli pokročilá mimozemská rasa, která sem přišla těžit bohatství nově se tvořící planety. Vzhledem k tomu, že byli závislí na získávání minerálů a materiálů, a zbytků fúzovaného „zeleného skla“, naznačujícího, že po celé planetě testovali jaderné zbraně, byli to pravděpodobně obchodníci se zbraněmi, a nikoliv duchovní vůdcové. A když se podíváme na mytologii z tohoto pohledu, najdeme mnoho důkazů podporujících tuto koncepci. Silným důkazem jsou úsloví „Jaký otec, takový syn“ a „stvořen k obrazu Božímu“ dobře vystihující chování lidstva.

K čemu tedy ta potřeba otroků? Že by staří bohové šli a vykopávali radioaktivní prvky, to hrozilo právě tak málo, jako že Hilary Clintonová bude sponzorovat přehlídku zbraní. Takže potřebovali velkou a nahraditelnou skupinu, která by prováděla „špinavou práci“. Podle sumerských legend se roboti, které si s sebou přivezli, zde na Zemi nehodili a rychle se opotřebovávali. Pro dobrou produktivitu byla zapotřebí příliš velká údržba. Proto zde byla potřeba geneticky kompatibilní otrocké síly, lépe vybavené pro práci v tomto prostředí. A zdálo se, že místní Neandrtálci (dnes bychom jim říkali Yeti nebo Sasquatch) nemají problém s drsným radioaktivním prostředím rané Země. To byla dobrá kombinace pro hybrid: otrocká mentalita SM robotů, a robustní genetika a mohutná těla místních obyvatel.

Při raných pokusech proběhly menší genetické úpravy SM robotů, protože bohové chtěli udržet otrockou mentalitu nedotčenou. Ale tito první hybridní otroci se projevovali jako idioti, vylévali elixíry a padali přes nábytek, když vstoupili do místnosti (10), a s tím se muselo něco udělat. Enki, „vědecký důstojník“ Annunakiů, a Ninhusag, „hlavní lékařský důstojník“, přišli s plánem, jak učinit tyto hybridy inteligentnějšími, aby byli lepšími otroky, aby byli schopni předvídat potřeby bohů a plnit je. Ale aby nebyli příliš inteligentní – to bylo rezervováno pro děti bohů, stejně tak jako vysoké klobouky, které rádi nosili buď proto, aby zakryli, nebo předstírali prodlouženou lebku. (11)Klonování bylo nejisté a časově náročné, a měl ho na starosti Enki, a tak dostal nápad, aby za zády svého bratra Enlila (generála vojska Annunakiů, který stále žádal více otroků) učinil několik nepovolených „modernizací“. Enki vložil do funkčních ještěro-neandrtálských hybridních otroků v laboratorní kleci genetickou modifikaci, „střeženou oblast“ E-DIN (12), a to pomocí retroviru, aby se testované subjekty staly více podobnými savcům, a tak jim dal onu zvláštní inteligenci a schopnost hominidů, aby se sami reprodukovali. (13)

Takže, „po uplynutí 7 let, které tam strávil, přesně za 7 let, druhého měsíce, sedmnáctého dne,“ (14) Enki, ještěří had, vklouzl za zády bratra do „střežené oblasti“, a vložil retrovirus do jídla, kterým nakrmil testované subjekty. Protože retrovirus zafungoval a změnil DNA, ještěří charakteristiky původních otroků začaly ubývat a oni se stali více podobnými opicím, až natolik, že přišli o svou ještěří kůži a nabyli chlupatého vzhledu Neandrtálců. To mělo za následek potřebu ošacení. (15), a tak „on jim udělal oblečení z kožešiny, a ošatil je, a poslal je pryč z Edenské zahrady“. Při ještěřím vzhledu ochranného oblečení nebylo potřeba. Proces trval zhruba měsíc, „a v novu čtvrtého měsíce Adam a jeho žena vyšli ze zahrady Eden, a pobývali v kraji Elda, v zemi svého stvoření“ (16), aby zahájili vznik kromaňonské otrocké kolonie, s příkazy od bohů, aby orali pole, dávali bohům desátky a tvořili nové otroky pro další bohy.

Fungovalo to dobře. Nových otroků exponenciálně přibývalo, a bohové byli šťastni. Do té doby, než tito noví otroci začali přemýšlet sami za sebe a rozhodli se říci bohům, aby se šli bodnout, a vydali se pryč na svou vlastní pěst. Opustili kolonizovaná území bohů a namířili si to do neznáma, kde nemohli být ani sledováni ani ovládáni – byli to„barbaři“, kteří odmítli nechat si říkat, co mají dělat, a raději žili své vlastní životy, jak se jim zachtělo.

4. Okovy bez okovů

Přesuňme se nyní na chvíli z doby před 5773 lety, kdy Kromaňonci překročili „střežené území E-DIN“, do 21. století a podívejme se, kde jsou tito otroci bohů nyní.

Linie předků bohů Annunaki, kterou nazýváme Nový světový řád (NWO), úspěšně dovršila své plány na udržení otrocké společnosti pod kontrolou.
Fyzické otroctví: otroci jsou v pasti umělých „politických hranic“ označovaných jako státy, aby byli udrženi jako ovladatelná skupina. Není jim povoleno volné překračování hranic bez dovolení pánů – ti si dávají zatraceně pozor, aby věděli, kde kdo je, protože nechtějí, aby se opakoval incident s „barbary“, kdy se na jednom místě sešel dostatek volně smýšlejících lidí a ohrozil bohy.
Ekonomické otroctví: otroci jsou v pasti umělého systému „věcných hodnot“, známého jako peníze, aby jim bylo zabráněno získávat základní potřeby jako jídlo a přístřeší bez svolení svých pánů – umělých lidí známých jako banky a korporce. Také je využíván systém odměn za „dobré otrocké chování“.

Mentální otroctví: otroci jsou v pasti umělého „souboru přesvědčení“, známého jako vzdělání, kde jsou otroci učeni, jak sloužit svým pánům, jak neustále opakovat to, co jste naučeni, a žádné přesvědčení nezpochybňovat, i když je totálně zaostalé.

Otroctví duše: otroci jsou v pasti „systému víry“, známeho jako náboženství, aby růst vědomí byl externalizován a omezen, ve snaze zabránit lidské duši ve vývoji v nezávislého ducha.
Jak vidíte, konformita a poslušnost jsou odměňovány; odlišnost (antisociální chování) a nezávislé myšlení jsou trestány. Lidé se stále ještě řídí diktátem bohů, jenom je v dnešní době nazývají „právníky“, „politiky“ a „kněžími“, abych uvedl pár příkladů. Ale moc se toho nezměnilo... poslouchej, nebo budeš potrestán. Nezáleží na tom, jestli byl spáchán skutečný zločin, protože zákony jsou plné „zločinů bez oběti“, a nejsou ničím jiným než pokusem uzákonit morálku. Stále jsme otroky dětí bohů, a překvapivě pořád té samé genetické linie potomků Annunaki.

„...máme být od narození vychováváni tak, že máme dělat všechno, co po nás chce společnost, a nemáme dělat to, co chceme sami pro sebe; oni mají technologii, jak to udělat, aby nikdo nesměl mít svou vlastní individuální osobnost.“ (17)
Poznámky:

(1) “SM” je všeobecný termín pro „Saurian Men“, Ještěří lidi, či též „Sumerian Men“, Sumeřané, či dokonce „Space Men“, Vesmírní lidi, což je generický termín pro Titány a jejich děti, Annunaki, kteří kolonizovali oblast Sumerie v rané historii planety.

(2) http://fora.conscioushugs.com/ , dříve “SoldierHugs.
(3) Phoenix III, Daniel, “Geochronology: Hiding History in the Past, Part 1 of the Anthropology Series on the Hidden, Origins of Homo Sapiens.” http://reciprocalsystem.org/PDFa/Geochronology%20(Phoenix%20III,%20Daniel).pdf )
(4) Stroj WABAC je fiktivní stroj na cestování časem, http://en.wikipedia.org/wiki/WABAC_machine z kresleného filmu.
(5) http://educate-yourself.org/cn/projectbluebeam25jul05.shtml
(6) Pro počítačové neodborníky: rovnice v dvojkové soustavě
(7) NWO, “New World Order” , Nový světový řád, se skládá z "královských" linií králů, královen, prezidentů, vůdců multinacionálních koroporací, papežů, guruů, kněží, lámů, šlechticů a šlechticen, kteří řídí vlády a náboženství světa. Též známi jako Kabala nebo Illumináti.
(8) Z britského sci-fi seriálu Rudý trpaslík. Rasa felis sapiens byla téměž vyhubena v boji za klobouky, které měly být zelené.
(9)Pye, Llloyd, Intervention Theory, pojednává o fyzických podobnostech mezi Neandrtálcem a YetimSasquatchem, v níž se praví,že Neandrtálec dnes pokračuje v těchto druzích. Pozice, s níž zcela souhlasím.
(10) Dick Van Dyke, The Dick Van Dyke Show, Úvod, kde postava Rob Petrie si namele o otoman.
(11) Potomci Annunakiů měli velké lebky, protažené nahoru a dozadu, a na nich nosili klobouky a jiné dekorace. Významní lidé napodobovali toto chování,např. náboženští vůdci. Protažená lebka byla vnějším znakem potomka bohů.
(12) Slovo "garden", čili "zahrada", doslova "něco ohrazeného, střeženého", je zkratka pro "střeženou oblast", takže "střežená oblast E-DIN byla později nazvána Garden of Eden, Zahrada Eden. E-DIN je sumerská kolonie, kde byla původně umístěna genetická laboratoř (klec).
(13) Roboti SM nebyli schopni reprodukce. Byl to klonovaný druh.
(14) Mojžíš, Genesis, Kapitola 3. verš 17. 
(15) Tamtéž, Kapitola 3, verš 26.
(16) Tamtéž, Kapitola 3, verš 32.


(Pokračování.)
Další kapitoly:
5. Ne moc "původní" hřích
6. Blue Beam
7. Mysl nemá firewall
8. Odpor je marný. Evoluce funguje.
9. Hranice vaší mysli
10. Odnaučování: prolomení bariér
11. ET volá domů: Je to daleko
12. Závěry
13. Epilog: Kromaňonský matrix

2. část: http://orgo-net.blogspot.cz/2013/11/nove-svetove-nabozenstvi-zotroceni_17.html
3. část: http://orgo-net.blogspot.cz/2013/12/nove-svetove-nabozenstvi-zotroceni.html


65 komentářů:

 1. Moc zaujímavé čítanie. Vďaka Orgo za preklad.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tolik názorů a svědectv. Měli by jste k tomu přistupovat obezřetně. Právě podobný druh informací, může ve skutečnosti sledovat cíl podstrčit vám matoucí příběh. Kolik už toho o Anunnaki bylo poslední dobou napsáno. Pokud se jedná o Nibiru, pak pro takové experty přes genetiku, by neměl být technický problém vytvořit umělou atmosféru. Člověk je přítomen na Zemi již velmi dlouho. Někteří ze Země odešli, jiní byli smeteni. Neuvěřitelné množství nálezů v různých časových slojích tomu napovídá. Pokud Anunnaki vytvořili lidské bytosti, pak to byly hybridní rasy a to žluté a černé. Část lemurské genetiky mají Etiopané a Masajové. U Masajů je podíl větší. Odlišují se fyzicky, psychicky , rodovými tradicemi a doposud si udržují odlišný přijíem potravy,. Také se nemíchali s ostatními černými kmeny. Bílé lidi Anunnaki nevytvořili. Ti se tady již vyskytovali. Cílem vytvoření hybridních ras, byl dlouhodobý plán oslabení a postupné likvidace bílé rasy, eventuálně asimilovat a rozředit její určitou část. Tolik Védy a Rachmanská tradice, která má dobré povědomí o naší lidské historii a chápe naše hledání a omyly, protože ví, že důvodem je také to, že rentgenové záření, stírá lidskou paměť a pak může ten, který se vyzná, lidem načíst takovou his-tor- ii, jakou potřebuje. Velká část his-tor-iků plní jen zadání. Hledání pravdy je o to těžší, ale pokud vám tzv. docvakne určitá skutečnost, otevře se před vámi další .. .

   Vymazat
  2. Zeptám se : nevíte někdo jak je to s Rh faktorem minus v kontextu těch různých manipulací ? Nezajímá mě medicínské vysvětlení, to je celkem známé, zajímá mě, jestli ten přidaný PLUS faktor je nějaká manipulace ?
   Někde jsem četla o mimozemském původu Basků, kteří měli Rh minus...Díky, Dita

   Vymazat
  3. Anonym 1:46 ..........ale to čo píšeš navádza (aj keď to asi nechceš) k odporu voči iným rasám, než je biela........... Áno, nechcem, aby sa napr. na Slovensko či do Európy sťahovalo množstvo černochov, číňanov a podobne, ale zas chcem, aby existovali, a aby fungovali návštevy s nimi (hoci som sa žiadnej nezúčastnil), a aby jedna rasa mohla inšpirovať druhú v konštruktívnych veciach....

   Marek & Marek G.

   Vymazat
  4. Vytvoření hybridních ras nemá z našeho lidského pohledu nic společného s rasismem (,nebo s odporem,) i když to tak může na Vás působit.Bílí lidé je nevytvořili. Jsou to lidé jako my, jen mají specifické odlišnosti o kterých genetici dobře vědí, jen to neuvidíte na oficiálních stránkách nebo snad v učebnicích i když, čeští genetici ve svých studijích se k tomu tématu zcela otevřeně vyjjádřili. Asi by Vás to překvapilo, protože to uvěřejnili v odborném časopise ještě v začátku osmdesátých let.. Naopak, bílé rasa pomáhala a ještě pomáhá těmto rasám, které tvoří velké množství velice různorodých etnik, se pozvednuot na vysší úroveň. Je to v zájmu celé planety. Ti, kteří se stálé ještě snaží o ničení a rozředění bílé rasy se nevzdávají. Všechny ty konflikty, které trvají již dlouho ,přesouvání velkých skupin s Afriky, Asie a Středního východu, není nic jiného, než pokračování plánu vyhlazení bílých lidí. To je prostě fakt. Lidé jsou přesouvání na odlišné územní a kulturní místa. Jen se rozhlédněte po Evropě, co se děje. Totéž probíhá v Rusku. Tam přijíždí za prací muži z bývalých středoasijských republik a nehodlají se přizpůsobit alespoň částečně jiné kultuře. V devadesátých letech přivezli do Ruska několik tisíc černochů z Angoly. Myslíte, že tam pracují. Omyl. Po tsunami v Thajsku přivezli do Moskvy asi 2 tisíce mladíků. Ti nic neumí a jelikož se nemohou přizpůsobit jiným, tvrdším podmínkám, tak vytvářejí svoje ghéta a tak vznikají konflikty a napětí a teď stále častěji vraždy.bílých mužů, ale i žen. Proč myslíte, že to ruští liberálové a demokrati, řízení ze zahraničí, dělají. Plní úkoly svých pánů, tak jako se plnily kdysi u nás. Je to už neúnosné , protože tolerance už dávno překročila svou mez. Nedej Bůh, aby to vyústilo v opravdový rasový konflikt v Evropě. Různorodost je přitažlivá, když každá rasa, každé etnikům, žije ve svém prostředí.

   Vymazat
  5. Anonym 10:06 - ja som Rh mínus a nie som Bask. Som nordický typ - blond vlasy, modré oči, ale v lete do sneda. Neviem teda, či práve Rh faktor je nejaký smerodajný.

   Vymazat
  6. Anonym 10:06 a anonym 2:29 - o tom RH mínus faktore som aj ja počula od Teal Scott, pýtali sa jej to na nejakom online workshope a ona to potvrdila, že ľudia s RH mínus faktorom majú mimozemský pôvod viac ako ostatní, v zmysle že mimozemská DNA je u nich viac prítomná..

   Vymazat
  7. Tak teraz neviem, či sa mám tešiť, alebo nie ...

   Vymazat
 2. Ahoj všem. Děkuji za pěkný článek. Jelikož je to téma , kterému se také osobně intenzivně věnuji, jsem rád za každý takový vhled do naší minulosti s návazností na současnost. Jestli mohu, chtěl bych jenom poukázat na pár myslím si zásadních věcí, které badatelé zabývající se Anunnaki a reptiliány apod. mají neustále popletené. Tou první a jednou z nejdůležitějších a nejvíce opakovaných chyb je, že ....Anunnaki jsou reptiliáni !!!! CHYBA. Anunnaki nejsou a nikdy nebyli reptiliáni. Anunnaki patří do skupiny lidských bytostí vyvíjejících se pouze v lichých dimenzích na rozdím od reptiliánů, kteří mají svou evoluční cestu nastavenou zase pouze v sudých dimenzích. Jjelikož jsou ale reptiliáni vysoce technologicky a mentálně vyvinutou prastarou původní rasou této galaxie, dokážou se pomocí své technologie na omezenou dobu projevovat i v prostředí 3D...ale pouze na omezenou dobu!!! (je to z důvodu vibračního nastavení 3D, na které není jejich tělo přizpůsobeno). Anunnaki vzhledově vypadají stejně jako my!!! Vůči nám mají pouze různé fyziognomické odlišnosti jako je např. výška postavy nebo tvar lebky a také mají výrazně vyšší IQ. Ras Anunnakiů je také mnoho a jsou dle své evoluce na různých dimenzionálních úrovních. Další chybou, která se často opakuje v různých článcích je že Enki a Enlil jsou jednotlivé osoby. DALŠÍ CHYBA!!! Toto jsou názvy klanů (nebo skupin) Anunnaki, které na zemi působily. Stejně tak název Ninhusag (někdy taky Ningarsah apod.) není název jedné bytosti, ale opět se jedná a skupinu (byli to genetikové), kteří se podíleli na vzniku a vývoji původního lidského těla. Samozřejmě během eónů let do toho pak strkali prsty i reptiliáni, Plejáďané, Greys a další, takže ve výsledku má naše tělo z každého něco. Ještě jednou velkou chybou pak bývá, že si mnozí myslí, že planeta Nibiru je domovskou planetou Anunaki. Tak to je taky špatně!!! Nibiru slouží Anunnaki pouze jako pohyblivá základna. V současnostli je, ale tato planeta již mrtvé těleso (na jejím povrchu se již nedá přirozeně žít - ztratila atmosféru) a Anunnaki na ní mají pouze podzemní automatické základny. Tak to je ode mne jenom tak něco málo k tomuto tématu, které je mi blízké. Dalo by se o tom psát ještě dlouho, protože naše skutečná historie je opravdu velmi zajímavá, tak snad zase někdy příště. Určitě s těmito mými výroky nebudou mnozí souhlasit, ale tak je to taky správně, jinak by se nemohla rozvíjet diskuze. Zdravím tě Orgonete a všechny vás Orgoneťáky, odvádíte tu skvělou osvětovou práci. Mějte se.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mohu li se zeptat, tak jak do toho zapadají ilumináti a uctívání ďábla? Je ďábel další proměnná mezi Annunaki, Reptiliány, Plejáďany a Greys? Anebo dáběl tyto zmiňované zastupuje? Děkuji za odpověď. L.

   Vymazat
  2. velmi zaujimave mohol by si na orgonet prispiet a napisat prispevok aky je tvoj pohlad a podelit sa o tvoje vedomosti .

   AsgarD

   Vymazat
  3. Žasnu kde berete ty vědomosti. Já četl např. historika Zecharia Sitchina, Castanědu, také gnostická díla a mnoho jiného. Píší podobné teorie. I mě leccos napadlo, ale takto jsem to ještě nepromýšlel. Podle mě je však v uvedeném článku nejdůležitější čl.4. odstavec 4 - Otroctví duše. Co je v tomto vesmíru důležitějšího než naše duše? Já myslím, že nic! Kord když věříme, že je věčná a nesmrtelná. Já věřím ještě v trochu jinou teorii, doplňující Vaše teze. Představte si, že naše věčné duše ve své minulosti již žili na jiných planetách a v jiných civilizacích, a ve svém vědomí mají nainstalovaný zapomínač - který nám z paměti vymazává vzpomínky na naši minulost - podobně jako třeba ve filmu Total recall. A tam v těch jiných civilizacích naše duše provedli něco, co neměly (je jedno zda to bylo správné nebo špatné). Bible ve Starém zákoně hovoří o padlích andělích, o vzpouře proti Bohu a ten je za trest vyhnal z nebes... - kam asi? Představte si, že těmi anděli mohly být naše duše (tedy my - protože my jsme duše coby jednotky vědomí o vědomí - či to co si je vědomo toho, že si je vědomo...). Země je pak peklo - podívejte se kolem - docela to odpovídá - tedy vyhnanství padlých andělů - vlastně vyhnanství nechtěných duší - nás. Něco ty duše zde musí držet... Něco ty duše musí udržovat v nevědomosti o sobě... Mnoho lidí věří v evoluci - ve svůj duchovní vývoj. Co když ale žádný není a jde jen o vlastní probouzení v to, čím jsme kdysi bývali...? No jo, ale když se někdo probudí, pak uvidí, že je v pekle. A bude chtít z něj prchnout zpět do nebes - tedy do vesmíru - a tam to někdo nechce. Nebo bude chtít to peklo změnit v Ráj... Třeba by to mohlo někoho tam na hoře ohrozit?!. Homo sapiens. NWO, náboženství, ekonomie, války... To vše má zajistit, aby se nikdo nechtěný v nebesích, kdo je na Zemi, neprobudil a neprchl pryč. Absolutní nevědomí duše je vlastně její smrt. Většina lidí - duší kolem nás si je téměř nevědoma své duchovnosti = jsou téměř mrtvé = jakoby byli dušemi zombie... Proto tolik brutality a zla na Zemi... To zatlouká duše níže a níže do své smrti... Homo sapiens... se svými hardware a software programy pomáhá tlačit na duši směrem k úpadku. UFO (vyslanci toho, kdo vzpůrné anděle vyhnal na Zemi) sem lítá na kontrolu, zda vše běží jak má... Občas něco "poštelují" = dají třeba instrukce místním dozorcům (třeba vůdcové Země, co se starají o tutlání existence UFO, aby se náhodou vězněné duše neprobrali...), co společně s vězni (námi) budují "věčné vězení planetu Zemi", instuují je k tomu, jak provést další krok... A správné vězení přeci musí být peklem, ne? Aby trestanci věděli, zač je toho loket dostat se do vězení...! Musí, jak praví Bible, "dobývat svůj chléb vezdejší v potu tváře". Proto potlačování volné energie, proto stvoření člověka, coby těla pro duše a coby otroka pro bohy... proto ten Matrix kolem nás... Dalo by se toho napsat ještě hodně. Každý, kdo přijde s funkčním návodem na to jak se dostat ven, bude napadán, zesměšňován, různě utlačován... je jedno jak skvělý nebo chybami ověšený jedinec bude... vše bude použito proti němu... Vše zlé i dobré, co jste kdy řekl nebo udělal může být použito proti Vám... Ale když nebudete nic dělat, nijak myslet, jste v podstatě mrtvý. Taky se tak budete cítit... Když se podíváte na nejzesměšňovanější nauky či nápady na Zemi, nenecháte se odradit kritikou, nebo posměchem, najdete něco, co by mohlo sloužit k osvobození duše člověka a k vytvoření Ráje na Zemi. Kdysi jakýsi Ježíš, řekl: "Království nebeské je mezi Vámi." Je to opravdu tak. On byl vlastně gnostik. Zjistěte si, co to je, a že to Církev kdysi potlačila... Proč asi je křesťanství dnes úplně jiné, než jaké bylo krátce po svém vzniku? Jistě mělo v sobě potenciál pozvedat duše. Probouzeli se. Jisté operace ve starověkém Římě toto náboženství z nauky osvobozující přeměnily v nauku zotročující... O tom všem by se dalo psát a psát...

   Vymazat
  4. No jo, ono to začíná už od toho, že si lidé myslí, že byl Sitchin historik. Ve skutečnosti vystudoval ekonomickou fakultu na "University of London" (obor dějiny ekonomie) a za historika se pouze pokládal, neboť hhistorii studoval čistě jako amatér. http://cs.wikipedia.org/wiki/Zecharia_Sitchin

   Za druhé překlady sumerských tabulek jsou chybné o čemž se v dnešní době již ví mezi odbornou komunitou, ale není vůle tuto skutečnost vnést v širší veřejnost proto, aby se věda neblamovala. Chybný překlad vznikl fatální neúplnosti textu, takže mnoho výrazů se zaměnilo za jiné výrazy atp. podobě. Tento fakt dokladá podrobná analytická komparace fakt například z dílny francouzského výzkumníka Antona Parkse, nebo odborníka na starověké jazyky středního východu prof. Maximilliana Lafayetta. To že Anunnaki nemohou být zaměňovány za reptiliány uznává v současné době například i David Icke, který v tomto smyslu změnil zcela svůj původní názor. Tuto informaci mám z první ruky a to přímo od něho.

   Zdroje: Chroniques du Girku Secret des etoiles sombres
   Les chroniques du Girku Volume 2 Adam Genisis
   La eden : vérité sur nos origines
   2022:WHAT WILL HAPPEN TO US WHEN THE ANUNNAKI RETURN TO EARTH IN 2022?
   Anunnaki and Ulema-Anunnaki Vault of Forbidden Knowledge and Universe Greatest Secrets. Book 1
   Anunnaki Genetic Creation of the Human Races, Gods, Angels, Demons and Spirits. Translation of the Sumerian Cuneiform..
   Anunnaki Encyclopedia: History, Nibiru Life, World, Families, Secret Powers, How They Created Us, Ufo, Extraterrestrials
   Anunnaki Chronology And Their Remnants On Earth From 1,250,000 B.C. To the Present Day (The most important aspects..

   Jaroslav Chvátal

   Vymazat
  5. Můžete, prosím, poradit s titulem s tématikou křesťanství ve své původní podobě? A úvaha, že zde na Zemi zažíváme peklo, není dle mě vzdálená od pravdy. Symboly okultismu ve filmech, hudbě, PC hrách - Zdá se to jako absurdní, zároveň je to velmi závažné, vezmete li v potaz, že se to děje v naši realitě tady a teď. To uvědomění, že se to děje tady a teď není jednoduché přijmout a vyvolává spoustu otázek..

   Vymazat
  6. 20:14 - tak píš a píš. Hlavne ten návod, ako z toho von. Bolo by fajn, keby každý, kto vie niečo viac bol ochotný podeliť s nami ostatnými, čo sme trochu pozadu. :)

   Vymazat
  7. Obávám se, že takový souhrnný titul není. Já si skládám mozaiku sám dle sebe. Nejsem vědec, dělám to podle toho, jak to pociťuji ve svém nitru.Jsem si vědom možnosti omylu. Mé tipy: Janoušek, Gnóze. Bible a má snaha rozumět textům z jiného úhlu pohledu, než je běžné. Internet. Stanislav Groff, Kosmická hra. Různí vědci zabývající se minulými životy... Michael Newton - třeba knihy Cesty duší, učení duší...,Buddha. Některé zmínky o objevech z Mag Hammádí. Různé informace o tzv. Morfogenetickém poli. Jung a jeho teorie: kolektivní nadvědomí... Mám představu, jak první Ježíšovi apoštolové čerpali přímo z morfogenetického pole, když začali promlouvat na lidi kolem sebe jejich cizími jazyky... Podívejte se třeba na toto zvláštní dílko: http://www.theforbiddenreligion.com/ Taky mám spousty otázek, a hledám na ně své odpovědi. Oficiálním místům prostě nevěřím. Podívejte, když třeba přistoupíme na existenci UFO: Vyvstává zde otázka: Civilizace a bytosti, které dovedou cestovat vesmírem od galaxie ke galaxii... Rychleji než světlo... Jistě nebude potřebovat nás lidi jako otroky. Mají k dispozici takové technologie, že jsou ve vesmíru v podstatě jak ti Bozi a Bohyně... V tom s výše uvedeným článkem trochu nesouhlasím. Vyvíjet lidi, aby zde pro UFO pracovali? Blbost. Vyvíjet - stvořit lidi muselo mít jiný důvod. Trestanecký. Mou představu potvrzují třeba zmínění gnostici. Výzkumníci, hovořící zase o minulých životech, vytvářejí logickou otázku: Co je ono médium, které si pamatuje své minulé životy a v regresi o nich vypráví? No duch přeci! A kde se tu vzal? Jaké má kvality? Stvořil někdo ducha, nebo zde byl vždy? Vesmír zde není věčně. Existuje prý 13,8 miliardy let od Bing Bangu... Co zde bylo před tím? Byl zde již duch, byli duše? A nemohly se spolupodílet na tvorbě hmotného vesmíru? A co je vlastně vesmír? Nejde třeba o herní pole, pro různé divoké a rafinované hry duší, aby se tyto nenudily? Nebo aby se nenudil Bůh? K reakci Jaroslava Chvátala: a) Musí mít někdo, kdo se zabývá historii, k domu diplom z univerzity? Jsou amatéři, kteří mnohdy překonaly profesionály - viz. třeba objevitel Tróje. b) Nikdy jsem všechna tvrzení Z.S. nebral za bernou minci, ale jeho knihy obsahují mnoho zajímavých myšlenkových rámců a nápadů.

   Vymazat
  8. A když je to tu tedy to peklo i s těmi okultními symboly - kde se tu vzala láska? Není to nějaký nonsens?

   Vymazat
  9. Pro Anonymní 14. listopadu 2013 20:14
   Analyzujte informace, které se k vám dostanou, nestranně, nezaujatě a nepovrchně. Jedině tak vám mohou docházet souvislosti, a ne ty bláboly, co tu píšete. Na tato a podobná témata musíte mít velmi mnoho vědomostí a kritické myšlení, jinak to nedáte seriozně dohromady.

   Vymazat
  10. K Enlilovi a Enkimu mi nedá dodať. Podľa mňa to iste boli na začiatku jednotlivci, ktorý sa neskôr rozšírili do klanov.
   Už samotná podstata slova klan znamená k laine, teda v línii. Klan, čiže rod alebo rodová línia vzniká z jednotlivca, zakladateľa rodu a rozširuje sa geneticky, rodom, potomkami. To je podstata slova. Ale skupina to je už niečo celkom iné, tu neide o rodovú líniu, ale o ľudí, resp bytosti, ktoré spája určitý záujem. No v takom prípade sa nezdôrazňuje meno, ako znak príslušnosti k skupine. Iba ak by išlo o titul.
   Chcem tým iba poukázať na skutočnosť, že slová majú mnoho významov a každý kto ich tu číta vníma ten význam, ktorý vnímať môže. Podľa svojich obmedzení, ktoré má vytvorené vzdelaním, výchovou a genetikou.
   K 0 Rh - , musím dodať, že je to skutočne najstaršia krvná skupina zachovaná na Zemi. Ostatné krvné skupiny vznikli až neskôr. Krvná skupina A je importovaná a teda jej vývoj neprebiehal na Zemi. Krvná skupina B je výsledkom genetických manipulácií tu na Zemi a krvná skupina AB je hybridná, vzniknutá prirodzeným krížením medzi A a B tiež tu na Zemi.
   Rh faktor, alebo rhesus faktor ( od pomenovania opice makak rhesus), rozlišujeme len +, alebo -.
   Vinikajúci článok na túto tému nájdete na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/tema/554-k-cemu-mame-rh-faktor/
   HH

   Vymazat
 3. Orgonete, díky za překlad! A bude pokračování? Moc bych se přimlouvala. :-)

  OdpovědětVymazat
 4. Dobrý den.Mám v tom trochu zmatek.Mohl by mě to někdo přeložit .1.Co jsou to liché a sudé dimenze.2.Co je to vibrační nastavení 3D.3.Nevíte náhodou, kde se podělá planeta NIBIRU?A poslední otázka ,co je to prostředí 5D.Díky a zdraví Petr

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj. Vidím že tě zaujalo a trochu zmátlo moje krátké upřesnění některých informací k tomuto článku a máš myslím si důležité dotazy k tomu, aby jsi pochopil sdělené informace. Není tady moc prostoru ke rozvedení tak obsáhlého tématu, tak ti to zkusím alespoň trošičku zjednodušeně popsat. (Jinak všechno to krásně popisuje Iva Adamcová na svých videích na YouTube tak si je nastuduj, stojí to za to). Nejprve musíš pochopit, co je dimenze. Dimenze není žádné konkrétní místo, ale jde o "realitu" kterou jsi schopen v rámci své duchovní evoluce svými smysly ve fyzickém těle vnímat. Všechno co nyní kolem sebe vidíš a slyšíš patří do vibračního prostředí 3D. Ono je to pak ještě trošku komplikovanější, protože každá jedna dimenze se dále dělí na sedm vibračních rovin (stupňů). Kolik je celkem vývojových dimenzí to přesně nevím... někdo říká že 13 někdo 15 ale to je v podstatě těď jedno. Lidsvo se v současnosti nachází v páté vibrační rovině třetí dimenze (někdo říká, že už jsme v 5D ale to je zase na diskuzi), které je pro nás nejnižší (startovní) evoluční prostředí. Ruzné živé bytosti se vyvíjejí na různých vibračních úrovních jednotlivých dimenzí. Lidské bytosti jaku už jsem říkal mají svou evoluční cestu nastavenu pro prostředí lichých dimenzí (3D, 5D... atd). Pokud budeš na sobě duchovně pracovat a rozvíjet své smyslové schopnosti můžeš si rozšířit své vnímací schopnosti o další vibrační stupně v rámci dané dimenze, což bude mít za následek, že začneš vidět věci, které jsi dříve neviděl (např. lidskou auru, nebo bytosti, které se vyvíjejí na jiných vibračních rovinách v rámci 3D). Lidé si naivně myslí že bytosti z pohádek jako jsou trpaslíci, víly, vodníci a podobně jsou výmysly. Možná se tomu budou mnozí smát a ťukat si na hlavu, ale toto jsou právě konkrétní příklady bytostí vyvíjejících se na jiných vibračních rovinách. V dřívějších dobách měl člověk vnímací schopnosti rozšířenější než dnes, a proto je byl schopen vnímat. Takže jenom takhle v krátkosti k dimenzím. Pojem dimenze se vztahuje ke schopnosti tvého vnímání reality kolem tebe. Jestli ti někdo řekne že přestupuješ ze 3D do 5D tak se nikde stěhovat nebudeš, pouze se ti zvýší tvoje vnímavost reality (tvé smysly) a začneš také trochu jinak uvažovat. Co se týká Nibiru, tak je to putovní planeta s oběhem 3600 let a pokud vím tak by se v současnosti měla nacházet někda na hranici vstupu do naší sluneční soustavy. Viditelná na obloze by měla být až za několik desítek let. Některé speciální dalekohledy (např. od Vatikánu) jí už ale má možnost dlouho sledovat. Snad to tak zkráceně zatím stačí. Měj se jmenovče. Taky se jmenuju Petr. Ahoj.

   Vymazat
  2. nooo, s tou 3D a skok do 5D ...jak je hoodně populární. Neštimuje mi...a co 4D? a pak do 5D. tj, posloupnost? Lichá a sudá dimenze, souhlas, funguje to tak, v sudých jsou levotočivé civiizace-původ, v lichých pravotoč zjednodušeně. To samé je v energiích jako takových. Dle mě, máme posloupnou řadu přechodů, tj, musíme přejít z 3D přes 4D- což se právě děje, zde, dle mě, a pak do 5D- a jejich úrovní. Pokud máme být celiství, bytostí a svým Vědomím, nemůžeme vyčleňovat své pochopení bez částí,které nám jakoby nepatří- dle mě. Pak vývoj nemá smysl,je zkreslený- vývoj Vědomí- rozšířené. Přeci Vesmír je Vše- tj, jak sudé, liché, pozitivní/negativní, levo i pravotoč.energie, i na Zemi máme tuto dualitu tímto vyjádřenu. a je vyjádřena dualita v různých projevech ve Vesmíru cca do 60.té dimenze...pak dalších pár už je Jednota v úrovních. Přechod přes sudé dimenze, dle mě, je potřebné k pochopení Jednoty od nejnižšího článku tvoření Vesmíru. Pro nás, civilizaci, vyvíjející se v lichých dimenzí, které jsou pro nás klidem a přínosem, máme určo přejít přes sudé dimenze- pochopením Vědomí. Sudé dimenze jsou pro nás méně přátelské, méně chápající, jakoby není to "náš svět" k rozvoji bytosti, ale patří k všeobecnému začlenění- tj, pochopení nám, přijmutí této existence.. To co se děje teď ve světě, s lidmi, přírodou, ekonomicky-politické-duchovní destrukce pro nás, lidi, právě dle mě prožíváme, zažíváme a přes tento "očistec" a pochopení, co se děje, máme přestoupit do "naší" klidové a rozvíjející se dimenze 5D- lichou.
   Nevím zda vyjádření je pro většinu k pochopení, ale je to moje osobní,pravda. Dávám jen k zamyšlení... širšímu.

   Vymazat
  3. funguje to tak, v sudých jsou levotočivé civiizace-původ, v lichých pravotoč zjednodušeně. To samé je v energiích jako takových.Konečně jsem to pochopil.Přitom to znám a občas to dělám několik let.PROBUDIL jsem se.
   Mám ještě dotaz : Nevíte na jakém principu funguje kyvadlo? Myslím kyvadlo ,které si uděláte s železné matky průměr 8 nebo 10 mm a zavěsíte na asi 60 cm niť.No a pak vezmete do ruky niť a vyzvedneté nit s železnou matkou tak ,aby jste měli matičku asi 20 cm před srdcem.Rukou nehýbate a pozorujete kyvadlo.Co nastane za jev? Neberu otázky vis.TV rádoby lečitelé a jejich kyvadla dle ovládaní sílou vůle.Zdraví Petr

   Vymazat
  4. Popravdě řečeno, to nevím-viz vaše otázka,kyvadlo volně zavěšené u srdce,co a proč dělá- vyzkouším :-))) Nepracuji s kyvadlem nějak, je to berlička, jako karty. Ale pokud někdo pracuje, měl by znát základy práce s kyvadlem. Aby právě se mu nekývalo jak on chce :-)) tj. před prací (otázkama) by měl vymístit astrální ruku v lokti, položit vedle své fyzické, a pak se ptát,tedy musí mít pravidla pro směr pohybu na ANO/NE, nevím apod. Po práci s kyvadlem astrání ruku zpět vloží do své fyzické.Protože kyvadlo lze hodně ovlivnit myslí, zkuste - si ho očima rozkývete sám :-))

   Vymazat
 5. Díky orgonete za luxusní článek. Je to moc zajímavé. L.

  OdpovědětVymazat
 6. Všem doporučuji přečísti si knihu od Zecharia Sitchin Když započal čas. Daf

  OdpovědětVymazat
 7. Naše lidská historie je jako bojová hra o cca 7 levelech. Na začátku to bylo takové fajn.Budovali jsme společně Lemurii, Atlantidu.. Byli jsme s Bohem v jednotě a díky tomu každý člověk měl nějaké schopnosti..Pak jsme klopýtli , když se objevili cizí entity a omámili nás svojí technologií, kterou jsme od Boha nedostali. Dali jsme tak přednost hmotě před Bohem. A tím začal náš pád. V každém levelu se víc a víc vytrácely nadpřirozené schopnosti a vědomosti (viz znalost bylin, tvůrčí schopnosti, levitace a mnohé další. ) Žijeme v posledním levelu. 7 level..číslo dokonalosti..Číslo naplnění.
  Už nemáme vůbec nic. Žádné božské schopnosti a znalosti, pocit radosti a lásky, naše děti jsou už na tom nejhůře. Necítí nadšení pro společnou věc, necítí soucit a ani nemají potřebu něco tvořit ( ne úplně všechny děti !)
  A protože hra končí, musí mít i své vítěze a poražené. Kdo se ani nepokusil vzepřít se vlastnímu egu (které za své přirozenosti je zlo, odvádějící od dobra) bude tím poraženým. Blahoslavení ,kteří bojují a hledají cestu zpět.
  Tímto výkladem bych chtěla vyjádřit, že ať už to byli šediváci,Enki, Anunaki (co nám údajně předávali vědění) aj., všichni tihle k nám přišli jen škodit a přirozené znalosti, které člověk měl od prvopočátků ,postupně díky jejich "pomoci" (zásahům ) do našich životů ztrácel, až ztratil docela. To, co dnes vidíme je výsledek, důsledek odtržení člověka od svého Stvořitele. Pokud Bible píše, že na Zem přišli padlí andělé, pak vězte lidičky, že s námi neměli vůbec soucit, jako jej v dnešních, posledních časech necítí s námi ono 1% všehoschopných. Zdraví

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. dan. TYsi fajn.
   Ale ""štve" ma tvoje totálne vyjadrovanie - napr.
   "Už nemáme vúbec nic... "naše deti jsou na tom nejhúře.." "necítí nadšení pro společnou věc.." apod.
   Kde ty vlastne žiješ, v akom leveli a máš deti ? Ja okolo seba vidím celkom niečo iné. Máme sa ako chceme si myslím. B

   Vymazat
  2. anonymní 9:35
   Omlouvám se vám, pokud jsem vás naštvala.Neměla jsem na mysli, že naše děti jsou velké chudinky, když jsem psala "už nemáme vůbec nic", ale čistě spojení s Božským univerzem. Hmotnou stránku a lidské možnosti ponechávám v tomto komentáři stranou. Jinak, samozřejmě, máme se tak, jak nám okolnosti dovolí. Zdraví

   dan.

   Vymazat
  3. Dnešné deti sú podľa mňa úžasné bytosti od ktorých sa máme čo učiť. Sú prepojené s " Božským univerzom", ale predovšetkým sú sami sebou. Súhlasím s tým, že " Necítí nadšení pro společnou věc, necítí soucit a ani nemají potřebu něco tvořit ", a to je práve super. Táto spoločná vec, chvála bohu nie je ich spoločnou vecou. prichádzajú z novými pohľadmi a mnoho krát veľmi kritickými na túto spoločnosť. Nemôžu začať tvoriť, pokiaľ nezboria to, čo sme vytvorili my. A že necítia súcit? Tak prečo ešte stále máme možnosť prežívať takúto realitu, s ktorou mnohé dnešné deti nesúhlasia, pýtam sa?
   Ak im nebudeme vtľkať všetky tie obmedzenia a šablóny, ktoré nás naučili, ukážu nám čoho sú schopné.
   HH

   Vymazat
 8. No, co vím z překladů sumerských textů z jedné knihy, tak Enki či Enlil nejsou žádné názvy klanů, ale Enki byl skutečná osoba, stejně tak jako Ninurta. Jediný Enki zachránil lidi v "arše" , když annunaki odlétali - utíkali na oběžnou dráhu před blížícím se Nibiru... Lidstvo chtěli nechat na pospas osudu, což ve srážce nebo ve velmi těsném přiblížení planety byla jistá smrt...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jeden výzkumník zjistil, že do Země kdysi opravdu udeřilo nějaké obrovské těleso asi 1,5 až 2,5 krát větší než Země. Země na tom místě má gigantickou lavorovitou prohlubeň na místě současného Pacifiku, přibližně v rozsahu tzv.ohňového kruhu. Je to pozůstatek z toho nárazu, a dodnes je ta oblast seismicky a sopečně nestabilní.Takže, i kdyby do Země narazila nějaká velká planeta, tak k roztříštění, rozpadu Země nedojde. Bude tam významná deformace a rozsáhlé otevřené magmatické pole, ale tím to skončí. Druhá věc je ta, zda žhavé vyvrženiny do stratosféry, budou mít katastroflání destruktivní účinky na zbylou část planety.Navíc to, čemu říkáme horotvorné procesy, se neděje nějakým pozvolným nepatrným miliony let trvajícím pohybem, ale právě naopak náhle, velmi rychle v řádech desítek sekund nebo desítek minut !!! Mohou být mezi nimi krátké (hodiny, dny max.pár týdnů) přestávky, které mohou budit dojmem, že "vše" už skončilo !

   Vymazat
 9. Je-li tohle pravda a je také nějaká pravda v tunách toho, co jsem prostudoval za svůj životamžik, už se nezbavím toho šíleného smíchu, který mě přepadá, kdykoliv si začnu něco "vážně" myslet :)))) Pijme ocet na počest octomilek, patronů potíračů chemtrails ! :)
  B.T.

  OdpovědětVymazat
 10. Vďaka, zasa som o niečo múdrejší :)

  OdpovědětVymazat
 11. Tady je toho hodně k zamyšlení: http://architektivesmiru.wgz.cz/

  Guess

  OdpovědětVymazat
 12. ...lidičky zlatí... proboha...přistaňte tady a teď na Zemi...! Podívejte se a sledujte malé děti...! Žijí tady a teď! Tady a teď vyjadřují svoje, city, pocity a emoce! Jsou bezprostřední, spontánní... Pozorují tady a teď toto stvoření...tuto pravdu! Dospělí by si měli zavřít ústa na zámek! Dospělí mohou za to, že se z narozeného božího syna a dcery stanou otroci, jelikož jsou programováni bohapustými nesmysly, výmysly a lžemi...Copak nevidíte a neslyšíte pravdu kolem sebe? To na to potřebujete třetí, čtvrté, páté dimenze..? Kde jste k tomu přišli? Zažili jste to na vlastní kůži? Nebo jste o tom všem jen někde slyšeli či snad že by o tom někdo napsal? (Knih je spousta)Pokud jste to prožili, je to jen a jen váš osobní prožitek...vaše vlastní zkušenost a tu byste si měli nechat jen a jen pro sebe...Né ji vnucovat a podsouvat ostatním...! Takto dochází ke svodům z individuální cesty poznání jedince... Pokud si uvědomujete, kdo a kým jste...a jak tento svět, tato realita funguje...pokud víte, že jste stvořeni k obrazu božímu, tak také víte, že jste tvůrci...Proč svou myslí vytváříte, podporujete a svou energií živíte tyto ,,nehmotné cizí reality či dimenze? Vždyť to, co je tu od samého počátku je tak dokonalé a jedinečné...! (samozřejmě tu není řeč o uměle nastoleném systému). Jak pochopit, že jeden den jsou tu články o tom, že svou myslí tvoříme tuto realitu (film Tajemství nebo Co My Jen Víme atd.) a za měsíc na to v jiných článcích je zase vše popřeno a najednou jsme otroky...??? Zamyslel se vůbec někdo z vás pisatelů a komentátorů nad tímto rozporem..? Jedno popíráte druhým... a druhé popíráte prvním... Nastává rozpor! Vyvedení z rovnováhy.... Tak co tedy jste??? TVŮRCI či OTROCI..??? Jak funguje vaše mysl? Co cítí vaše srdce? Pokud byste byli ve svém středu...budete jen a jen ve svém středu...budete středem samotným....zmizí protipóly a zůstane JEDNOTA... Nic víc, nic míň... Cítíte ten krásný listopadový podzimní večer.? Nasajte jeho vůni a prociťte přítomnost...Nechte zmizet všechny amunaky, reptiliány, 3,4,5 dimenze...uvolněte se a dýchejte tento okamžik...Je jedinečný... milující...božský... :) Tak ho vnímám a tak ho cítím...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máš víceméně pravdu. Akorát že nic nikomu nevnucuju. Každý si sem klikne dobrovolně, nebo snad né? Jak občas říkám, Internet není škola, kde jste museli číst a učit se všechno a věřit všemu co vám paní učitelka předložila. A mnoho lidí si ten přístup ze školy nese i dál, takže jsou pak zmatení, když si mají sami vybrat, co se chtějí učit a dělat.

   V tom, že jsme současně bohové i otroci, nevidím žádný rozpor. Nepochybně se vyvíjíme z otroků v bohy, a v každém z nás je ta směs namíchána v určitém poměru. Takže občas zafunguje to, a podruhé zase ono. Všechno je naše.

   My někteří, co jsme se narodili jako logičtí a rozumbradové, potřebujeme zatím ještě dodávat své mysli tuto potravu a v těchto věcech se hrabat. Zatím to bez toho neumíme. I když už někteří víme, že to není to podstatné.

   Každý z nás se vyvíjí svým tempem, a tak i já už vím, že je tu ten vyšší stav, který popisuješ, ale zatím se teprve učím v něm zabydlet.. Velice se těším, až mentální "potřeba" ty věci zkoumat ode mě odpadne, ale zatím je to prostě takhle. A považuju to za dobré (:-))

   Vymazat
  2. :-)) njnoo, dobře, selský rozum dobrý, ale sám/a jsi napsal/a :"Vždyť to, co je tu od samého počátku je tak dokonalé a jedinečné...! (samozřejmě tu není řeč o uměle nastoleném systému)." Bingo!! takže sam/a si protiřečíš :-)) Bylo by to dokonalé, pokud by to nemělo uměle tvořené Systémy,které nejsou z nás.Původní. A womtoje! Rozlišit a najít sám sebe v TEĎ a tvořit, být zahradníkem :-) Ale musíme znát a pochopit i ty popeláře, bořiče.Bez jednoho není druhé. Bez zla nepoznáš dobro. Bohužel, jsme zatím, v této nějaké dimenzi, kterou můžeme pozvednout naším uceleným Vědomím..nebo taky ne. S námi vzestupuje Vesmír, nebo ne.Skrze nás, protože Vše nejdříve jde skrze nás.
   Ale je dobré, myslet a vnímat jen to hezké- posilovat:-) První krůček.

   Vymazat
  3. přečíst David Icke - nejvyšší tajemství. Tam se to dozvíš co je to nejvyšší tajemství co otrokáři před námi tají. Že jsme tvořitelé reality ..........

   Vymazat
  4. Když Adam s Evou žili v Ráji, nepotřebovali ke svému životu znát zlo/dualitu. Jen strom poznání dobrého i zlého to všechno změnil, a my se v tom rácháme dosud ! Pokud by tenkrát poslechli svého Stvořitele, a "nepojedli" z toho stromu, nemuseli bychom dnes řešit všechny ty stupidity a sra.ky, co nás na každém kroku obklopují 24 hodin denně ! A wotom to je !

   Vymazat
  5. :-)))))))) jednoduše řečeno. Jenže čerpáte pouze ze sdělených symbolů, kterým dobře nerozumíme dodnes. Kdy,kdo, koho představoval Adam....a z něj vytvořena Eva... a kde vlastně to žití v ráji....a kdo,proč, na co, kde se vzal "strom poznání" ze kterého snědli plod, a proč, kým byli vyhnáni z ráje NEVĚDOMÍ :-)))))??? díky za odpověď. Já to nevím.

   Vymazat
  6. nesmí se to brát doslovně, ...

   Vymazat
  7. Tak tak nemůžete to brát doslovně, protože celá bible mluví v podobenstvích. Prostě přestoupili jistý zákaz, o němž Bůh věděl, že pokud ho poruší, bude to mít pro oba (potažmo lidstvo) nezměrné bolestivé následky. No a to se stalo. Bůh však vyměřil neurčitý čas (o konci ví jen On!), v jehož průběhu se má lidstvo znovu k Němu navrátit. Stanovil však pro to jisté podmínky, obsažené v evangeliích a také např. v Desateru Božích přikázání. Kdo se tím vším bude řídit, a uplatňovat ve svém životě, ten má šanci se k Bohu navrátit a žít v Jeho společenství na věky. Jasně, spousta lidí si to vůbec nedokáže představit, a nedokáže to rozumem, egem přijmout. Proto existuje víra, která není podřízená velení ega a hmoty. Přemýšlejte si o tom.

   Vymazat
  8. Nesouhlasím. "Bůh tě nikdy neopustil" to prostě nejde ze své podstaty. Píši v reakci na ''šanci se k Bohu navrátit''. Bůh nestanovuje žádné podmínky, nevěř tomu. Ty podmínky si uměle stanovujeme sami, tak jako všechno ostatní. Neexistuje nic takového, jako dobrý chováním činím ze sebe více vyvolanějšího na návrat k němu.
   Pokud moje současná představa (netvrdim ze je spravna), zkušenost a občasné problesknutí, informace o bohu je trochu správná,tak Bůh je opravdu světlo-láska-mír a to doslova jak píši. V tom světle není žádné odsouzení, čí zavržení nebo podmínky, jak nám někdo chce domluvit. Není tam známkující systém jaký jsme si vytvořili zde. Jen láska, trochu mi připadala studená, jako měsíc odrážející na hladině, ale plná soucitu, něhy a bez výčitek.

   Vymazat
 13. Proč tady odkazujete na nějaé knihy a nenapojíte se na info Matky Země. Tak je věechno. Jen musíte ustát ty všechny uložené informace, přijmout je a ustát. Chápu, že je to náročné - tedy pro jistou vibraci "probuzenosti". Snažte se. Vždyť proto jsme sem přišli.
  Přece se nechceme nidit. Přisli jsme to tu "prozkoumat" :-D žádný strach. A už vůbec ne strach z informací

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dávejte si dobrý pozor, na koho nebo na co se pojíte. Vaše výsledné vjemy, přesvědčení mohou být pouhé iluze, klam a mam. To vás může svést na zcestí a přípravit k pádu ! Vše nechejte "projít srdcem", to vám řekne, zda ano, přijmout či ne, zavrhnout !

   Vymazat
 14. Nechápu Orgo, proč jsi nepustil můj komentář s odkazem na další zajímavé pojednání o historii Země, člověka a vesmíru....

  Guess

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Guessi nepruď tady. To je krámu pro jedno video ! Raději si zajdi do přírody a relaxuj. Nečíhej pořád u kompu, kdy ti vyjde komentář na Orgonetu. U nás v Červeném Dvoře se léčí už závislost i na PC. Tak abys tam brzy neskončil spolu s Markem+Markem...

   Vymazat
 15. Sorry, napiš znovu. Mně na mobilu někdy ujede prst, a taky to někdy dlouho trvá, než to zareaguje, takže ani nevím, co dělám (:-)))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Z toho si nic nedělej, šotci a čert nikdy nespí !

   Vymazat
 16. lidi, co to na diskuzi plácate? když tomu nerozumíte, nechte to být! Každý, kdo kromě bežných neznalých lidí to někde vysvětluje, to jenom líčí svou hypotézu! Žádná fakta. Spamatujte se! Verše a jiné texty ve starodávných spisech může kde-kdo všelijak vysvětlovat.O tom je svoboda internetu. Pak různá tématická literatúra. Ten všechen guláš, kdo je kdo, co je co, Annunaki, Plejádané, atd. No hrůza. Je to právě ta široká brána, o které se píše v Bibli. Ale najít tu spasitelnou ůzkou bránu, kterou radí Ježíš...? Opatrně!!!! Jinak budete smetení, jako voda, která přišla když Noach dokončil Archu! Prozatím jsem opatrně přijal vysvětlení ohledně Annunaki jenom od P.R.Orteka, ale i to jenom do zálohy. Teal Scott, taky něco, ale nejvíc odpovědi je v Bibli, a výrocích Ježíše, nezapomínejte, nad těmi je třeba přemejšlet. A nepanikařit. Nic nejde rychle dokázat. A víra? Držte ji na uzdě a buďte při zemi...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. všichni jednou dojdou do stejného cíle, někdo dříve někdo později,....

   Vymazat
  2. Do stejného cíle dojít nemusí, ale do konečného ano. Jedni vzhůru ke Světlu, jiní dolů do Tmy!

   Vymazat
  3. Svetlo je prejavom Tmy. Prvotná je Tma a svetlo vzniklo až následne. A zaujímalo by ma, odkiaľ máš, že tma je dole a svetlo hore? Nieje tma náhodou hore? Však celý vesmír je plný tmy, len sem tam nejaká tá hviezdička. Treba sa zbaviť obmedzení, že tma je zlá a svetlo dobré.
   Kde končí nekonečno?
   Všetci sme anieli aj démoni zároveň. Kto nevie prijať svoje nižšie Ja, nemôže spoznať ani to vyššie.
   Všetko je len uhol pohľadu.
   HH

   Vymazat
 17. 1) Jeden zásadní a logický problém - pokud bychom se pasovali na výtvory jiných bytostí, dostáváme se k otázce, kdo vytvořil je? A kdo vytvořil ty, co by vytvořili ty, co nás případně vytvořili? :-) 2) Daniel je fajn, ale vše tohle mohlo začít mnohem dříve než jako reakce na ducha 60. let "new age" a hippies...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To my sami sme svojimi tvorcami. Sme tvorcami týchto nástrojov, ľudských tiel, do ktorých prenášame časť svojho vedomia aby sme si umožnili túto skúsenosť.
   Všetko je to len hra. Tak ako keď sa hráte na počítači hru, kde po sebe strieľajú a aj keď v nej umierate, vzápätí vstanete od počítača a pokojne si dáte kávu, alebo čaj.
   Však nik iný ako My tu ani nieje.
   Akurát to všetko hráme až príliš dobre, tak sme sa do role vžili, že si myslíme, že sme skutočne postavami tejto hry.
   A keď nás tá hra prestáva baviť, tak jednoducho umierame. Ale je veľa hier ktoré si môžme zahrať, preto sa opäť narodíme a stávame sa súčasťou ďalšej hry.
   Z môjho uhla pohľadu ani karma neexistuje tak ako mnohí vysvetľujú. Podľa mňa je to len čin. Teda úkon opätovného naštartovania hry. Koho baví hra, ten sa hrá, koho to nebaví, ten pozoruje.
   Toto je ale len môj názor a môj uhol pohľadu.
   Komu to nesedí, ten urobí najlepšie, ak si vytvorí vlastný názor.

   Vymazat
 18. http://www.cas.sk/clanok/265322/zazrak-alebo-cesta-do-pekla-na-svete-su-prve-geneticky-modifikovane-deti.html?

  už to umíme taky.hmm

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. zombické děti ? Fuj, to raději žádné !!!

   Vymazat
 19. Tiež zaujímavý názor.
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3059-lide-nejsou-ze-zeme-byli-vysazeni-mimozemstany-pred-desitkami-tisic-let-tvrdi-dr-ellis

  A ďakujem všetkým za zdieľanie informácií.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Další zmanipulovaný (otázka či vědomě či nevědomě !!!) chanellingář !

   Vymazat
 20. Ahojte :-)
  vzkaz pro Ditu - ohledně Rh faktorů - mnohokráte jsem se ptal při darování krve co to ty znaménka plus a minus jsou a laicky mi bylo sestrami vysvětlováno že "minus " je "původní" krev, konkrétně skupina "0" jedna z nejstarších a ta "pluska" to tam jsou někde na koncích či výstupcích "krvinek" bo kdovíčeho "přidané" jakési "háčky" někde, nedovedu popsat nejsem lekař (čili nelekám), třeba někdo doplní. Minusy tam ty "háčky" nemají.Odpověď pak jak tuším stopro vede dál, a dál... ale nyní už jsme asi u genů, DNA, atd.. :-)

  s láskou
  sv.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji. Já jsem jednou někde četla, že je to krev původní rasy, nezmanipulované DNA...nějaký význam to asi bude mít, uvidíme, díky, Dita

   Vymazat
  2. Inak to je zaujimava tema. To ked mam krvnu skupinu A negativ, to som akoze z inej planety? A ako je mozne, ze moja matka ma AB pozitiv a otec B pozitiv?

   Vymazat
 21. "Přesuňme se nyní na chvíli z doby před 5773 lety, kdy Kromaňonci překročili „střežené území E-DIN“"
  ja docela súhlasím že to tak bolo, nikdy som nič také nečítal ale logicky som k niečomu takému došiel

  LEN - ako do toho zapadá Atlantída a Antci a ostatné staré ríše , cca. 14000 pred Kristom? Uniká mi súvislosť, nejaký názor?

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.