17. listopadu 2013

Nové světové náboženství: zotročení lidského ducha 2.

1. část překladu zde: http://orgo-net.blogspot.cz/2013/11/nove-svetove-nabozenstvi-zotroceni.html
3. část překladu zde: http://orgo-net.blogspot.cz/2013/12/nove-svetove-nabozenstvi-zotroceni.html
Originál: http://www.conscioushugs.com/wp-content/uploads/2013/08/New-World-Religion-Phoenix-III-Daniel.pdf
Poznámky jsou na konci textu modře.

Obsah:
5. Ne moc "původní" hřích
6. Blue Beam
7. Mysl nemá firewall

5. Nepříliš „prvotní“ hřích

Vše začalo tehdy na uzavřeném území E-DIN, když Enki vylepšíl lidskou inteligenci – plně si vědom toho, že inteligence, ve středověké latině, je animus, což znamená duch. Pojmy hovoří o téže věci: inteligence = duch. Každá forma života má svou duši (18), která je součástí jednotky biologického života. Ale pouze pokročilejší život, který je označován jako „třetí hustota“, má celý duchovní komplex. (Druhá hustota má pouze komplex mysl/tělo.) (19) Duchovní komplex je přítomen na začátku individuality a sebeindentity, což je právě ten rys, který se projevil na „barbarských“ rebelech za rané kolonizace Annunakiů.
Enki věděl od začátku, že genetická změna přivede jejich otrokářskou společnost na cestu, která povede v blízké budoucnosti k novému, nezávislému a inteligentnímu druhu. Jeho otec, An, (20) nebyl příliš nadšen tou myšlenkou, ale usoudil, že mají plno času, aby se s tím vypořádali. Jeho militantní bratr Enlil (21) kvůli tomuto „pádu“ lidstva zuřil, že prý Enki znečistil genetickou linii otroků, a každý člověk je nyní nakažen tímto „prvotním hříchem“ genetického zkomolení.

„A tak nastává...“ (22) nutnost zajistit, aby otroci zůstali otroky bohů, a aby se nevyvinuli ve vlastní inteligentní druh. Plán původně vytvořený bohy, provedený syny bohů, a prosazovaný jejich potomky „královské modré krve“, těmi skvělými lidmi, které dnes nazýváme NWO. Věci po celá staletí fungovaly dobře, až do příchodu „printing press, v2.0“ - obrovské publikační kapacity světové počítačové sítě WWW, kde se všichni vlastenečtí a nezávislí „barbaři“ mohli dát dohromady, aby osvobodili lidstvo od despotismu královských linií.

Nepodařilo se jim dosáhnout kontroly nad internetovým hardware ani nad „surfováním“ na webu, i když se o to stále pokoušejí, a tak si vzali za cíl nejslabší článek systému, komunitu uživatelů sociálních sítí, a začali zavádět všechny možné „záškodníky“ slibující svobodu, vzestup a věci zadarmo, jako jsou mobilní telefony, přehrávače MP3, kopírovací zařízení, obytné automobily, bankovní dárky a podobně, v naději, že virální šíření tohoto všeho přehluší veškeré skutečné pertinentní informace. A tento plán zatím funguje docela dobře.

Ale ti otroci, kteří nebyli asimilování a kteří stále požadují svobodu, světovým vůdcům dělají závažné problémy. Problémy, které je třeba řešit, a to tak, aby se otroci opět stali dobrovolnými otroky. Stav dobrovolného otroctví je situace nanejvýš žádoucí, protože se v ní vše reguluje samo: ti, kteří jsou ve službě, udělají za elitu veškerou špinavou práci, protože jsou schopni udělat téměř vše, jen aby nepřišli o své dárky.

6. Projekt Blue Beam – Modrý paprsekV roce 1994 napsal Serge Monast zprávu o tajném projektu NASA zvaném Blue Beam. (Brzy poté záhadně zemřel. Pozn. Org.) Hoši z Air Force mají rádi modrou symboliku, protože se zabývají oblohou. Ale podívejme se nejprve na starší symboliku, abychom zjistili, zda má nějaký význam.

Ve Slovníku symbolů od J. E. Cirlota se píše: Modrá znamená viditelnou temnotu,“ (23), a paprsek je latinsky radius, radiare znamená zářit, anglicky radiate. Takže „modrý paprsek“ znamená, že se používá určitý radiační proces, aby se něco zjevilo z temnoty. S vědomím tohoto se podívejme, co odhalil Monast, předtím než „zemřel“.

Monast rozdělil Blue Beam do čtyř sekcí:

6.1. Umělé vytváření zemětřesení a falešné „objevy“

Archeologická verze operací pod falešnou vlajkou je ta, že se „najdou“ zakopané staré tabulky a artefakty, které byly předem připraveny a uschovány tak, aby mohly být nalezeny „užitečnými idioty“ (24) poté, když je odhalí seismická událost. Tyto tabulky, svitky a jiné artefakty odhalí, že existující náboženská doktrína je chybná, a že „boží slovo“ je lež.

Je dobře známo, že když chcete vybalit obrovský klam, vždycky je třeba do něj zamíchat něco pravdy, a právě to se zde děje. Ano, náboženské doktríny byly od svého počátku mnohokrát změněny těmi u moci (světské či náboženské), aby zůstali u moci. Ty spousty lidí, kteří studovali staré texty a udělali si vlastní překlady, vědí, že všechny náboženské doktríny pocházejí ze stejného zdroje: od sumerských bohů. Pouze jména byla změněna, aby to chránilo viníky, což způsobilo rozdíly ve víře, i když by jinak žádné nebyly. Kdyby si náboženští fanatikové uvědomili, že uctívají stejného boha, proč by se kdy pouštěli do svatých válek?

Avšak tyto „objevené“ texty vám neřeknou o společných náboženských předcích, protože to by spojilo lidi do jednoho světového náboženství, ale na jeho vlastnictví by si NWO nemohlo dělat nárok a nemohlo by se vymezovat jako „mezičlánek“ mezi vámi a vaším bohem/bohy – a to je postavení, které se jim líbí, protože když vy je přijímáte jako hlas boží, uděláte vše, co říkají, bez otázek. To je „víra“. Oni chtějí ochotné otroky.

Takže, co odhalí tyto zemětřesné objevy? Abychom to zjistili, musíme prozkoumat žádoucí výsledek „objevu“.

Současné hnutí proti NWO (čili Kabale) je vedeno v první řadě křesťany, a křesťanské učení je v současné době nejrozšířenější na světě, 33,9%. (25) Kdyby tyto objevy měly odhalit, že křesťanské učení je správné, posílilo by to hnutí proti NWO, a Illumináti by skončili v táborech FEMA, které vytvořili proto, aby do nich dávali „barbary“.

Avšak kdyby se mělo odhalit, že křesťanství je chybné, velmi málo křesťanů by tomu uvěřilo, a vyvolalo by to ještě větší odpor proti NWO. Takže jedním z evidentních cílů je rozložit křesťanské učení, tak, aby byla zničena jeho vedoucí pozice v hnutích za svobodu. A k tomu budou potřebovat armádu – nikoliv armádu Spojených států, nýbrž „konkurenční učení“.

Číslem 2 na seznamu největších náboženských skupin jsou islámští muslimové, tvořící 22,74% světové víry. Žádné překvapení, že i současný americký prezident se narodil jako muslim (26). Použijme své uvažovací schopnosti a zeptejme se „co kdyby“ se našel nějaký starý dokument, dokazující, že Islám je tím správným učením, a křesťanství – včetně vlasteneckého hnutí – je pouhou bandou neznabohů. 56,13% světové populace by se snažilo vzájemně povraždit ve svaté válce, což by se jim hodilo i pro jejich „depopulační agendu“. Dvě mouchy jednou ranou – třeba ranou nějakého kamenného falzifikátu.

6.2. Velká vesmírná show na nebi

„Válka na Zemi se rychle stává zastaralou. Bude nahrazena válkou mezi planetami. Bylo by dobře pro všechny národy na zemi, aby se spojily dohromady a vytvořily společnou frontu proti možnému útoku lidí z jiných planet.“ (27)
Druhou fází je u Monasta „návrat“ starých světců, to pro ty méně technicky založené, anebo příchod mimozemšťanů pro ty, kteří sledovali Star Trek a vědí o holodecku neboli simulátoru http://cs.wikipedia.org/wiki/Simul%C3%A1tor_(Star_Trek) (28) Hardware Blue Beam vytvoří třídimenzní hologramy na nebi, což bude spjato s technologií, která umožňuje přenos hlasu (v jakémkoli jazye) přímo do lebky každého člověka. Tato technologie je k dispozici již mnoho let, a ukazoval ji i Jesse Ventura ve své Konspirační teorii. A jak víme, technologie, které vám ukazují v televizi, jsou zastaralé; oni už umějí posílat „channelingové“ biokomunikace z Ming the Merciless do mozků lidí (též známo jako „syntetická telepatie“ (29) a může přenášet celé spektrum pocitů, myšlenek a stimulů, a vytvářet v netrénované mysli reakce, jaké si přejí.

Představte si, jestli chcete, zbraň, která umí vystřelovat „hněv“ namísto kulek. Na někoho namíříte, zmáčknete kohoutek, a ta osoba dostane pocit hněvu. Jak bude reagovat mozek? Protože cítíte hněv, tak tu musí být něco, kvůli čemu ho cítíte. O tajemném střelci, který zmáčkl kohoutek, nemáte tušení. Vaše mysl začne hledat něco – cokoli – co by mohla použít jako „omluvu“ pro ospravedlnění pocitu hněvu, a může to být třeba nějaká vnímaná nespravedlnost od šéfa v práci, nebo to, že vaše manželka utrácí příliš mnoh peněz za boty. Ten pocit je tady, a tak vám mozek najde něco, aby to vysvětlil. Vy pak budete jednat v hněvu, a někomu ublížíte nebo způsobíte škodu. Kulka dokáže zranit jen jednoho člověka. Ale někdo, kdo byl zasažen zlostí, může způsobit bitku – je to mnohem účinnější biozbraň. A vy absolutně nevíte, odkud to přišlo. Schopnost „střílet emoce“ je mocnou technologií, která dokáže učinit inscenovaný prožitek velmi přesvědčivým, protože vy přece „cítíte“, že je to „pravda“, a nesnažíte se zjistit pravdu racionálním procesem (i když pocity jsou technicky racionální hodnotící systém. (30)

Jak praví Monast, „Do nic netušícího světa bude vpraveno dostatečné množství pravdy, aby se nakonec chytil na lež. Oklamáni budou i ti nejučenější.“ (5) Samozřejmě, pokud jste četli mé ostatní práce, tak víte, že právě ti „nejučenější“ obvykle mají všechno obrácené, takže tyto nové „pravdy“ budou jen rozšířením všech těch obrácených informací, a „učení experti“ to budou vysvětlovat v televizi a přesvědčovat každého o své pravdě.

Při vyvrcholení „velké nebeské show“ splynou projekce Ježíše, Mohammeda, Buddhy, Krišny, Maitraiy, Drake a ostatních v jedno – a poté „experti“ (31) poskytnou správný výklad odhalených mystérií a zjevení, aby byly správně interpretovány.

Podle Monasta „tímto jedním bohem bude vlastně ´Antikrist´, který vysvětlí, že různé svaté spisy byly chybně pochopeny a chybně interpretovány, a že náboženství starých jsou odpovědná za to, že bratr se obrátil proti bratru, národ proti národu, a proto stará náboženství musí být zrušena, aby byl utvořen prostor pro nový věk, nové světové náboženství, představující jediného boha Antikrista, kterého před sebou vidí.“ Jak bylo řečeno, dobrý klam má v sobě vždy něco pravdy, a v tomto případě je pravda, že svaté spisy byly (záměrně) chybně interpretovány, aby lidstvo bylo udrženo v rozdělení a v poslušnosti umělými hranicemi víry. Klam spočívá v tom, že problém je v náboženství, ale on je v náboženských vůdcích. Mnohá náboženství vás učí „miluj bližního svého“, ale právě náboženští vůdci vám řeknou, abyste ho zamordovali.

Jednou z velkých neznámých je to, jak mnoho lidí se nechá obalamutit touto světelnou show. Od zahájení projektu Blue Beam bylo již na světě plno science-fiction na toto téma, takže je možné, že se najde dost lidí, kteří zpochybní světelné efekty a zaplaví youtube videi s „vypálenými pixely“ na promítané tváři Boha. Proto je tu záložní plán, kdyby dostatek lidí nenaletěl na obraz „společného Boha“: dá se jim okusit Armagedon. Tito mesiášové budou odhaleni jako démoničtí mimozemšťané, kteří chtějí rozpoutat válku s nic netušícími lidmi, a to pomocí programu Strategické obranné iniciativy, něco jako ve„Star Wars“. Tento program byl úspěšně otestován na Světovém obchodním centru. (32)

Ale nebojte se, neboť náhle z ničeho se vynoří supertajná vládní instituce, tak jako je tomu v každém pořádném sci-fi filmu, placená miliardami dolarů z vašich daní, a má supertajnou technologii, která dokáže porazit běsnící holografické mimozemšťany, vyhrát válku a přestavit se masám jako hrdinové, takže masy se před nimi budou moci sklánět a plazit se, již opět jako dobrovolní otroci. Samozřejmě, k porážce holografických mimozemšťanů stačí pouhé holografické phasery, takže i tato „nově odhalená“ technologie je zase více světelná show nežli realita.

Tato fáze projektu má několik možností:
 • 1. Lidé přijmou návrat starých mesiášů (v průmyslových společnostech to je nepravděpodobné), prodělají si své extáze a stanou se opět dobrovolnými otroky „bohem určených zástupců“ NWO.
 • 2. Ukáže se, že tito mesiáši jsou „přátelští mimozemšťané“, kteří sem přišli, aby provedli masové povýšení lidstva do vyšších stavů bytí... jsou zde, „aby sloužili člověku“ (33), a rozdají zdarma všechny možné hračky, jako replikátory ze Star Treku a zařízení na volnou energii.
 • 3. Mesiáši se projeví jako démoničtí, zlí mimozemšťané, kteří vyhazují do vzduchu velká města, a lidé ochotně budou žadonit o ochranu u Nového světového řádu.
Dobrá práce, tento scénář, pro NWO určitě vítězný...

6.3. Psychoterorismus: Umělé myšlení a komunikace„Samozřejmě, psychotronické zbraně již existují; jsou pouze pochyby o jejich schopnostech. Problémy jsou samozřejmě se zbraněmi a jejich koncepty vůbec. V současnosti jsou hlavní slabostí nepředvídatelná selhání systému a potíže v kontrolním testování.“ (34)

Psychotronické zbraně jsou vlastně biologické zbraně, a jsou určeny k míření na biologické systémy, zejména na mozek a jeho „software“, totiž mysl. Řada konceptů je rozsáhlá. Pro aplikace v projektu Blue Beam je třeba zejména forma „psychoterorismu“pro vyvolávání emocionálních stavů spojovaných s promítanými archetypálními obrazy. Většina lidí bude spíše věřit svým pocitům nežli racionálnímu myšlení. Když přijde Bůh a bude podávat logické argumenty pro svou existenci a návrat, většina lidí tomu nebude věřit. Ale když budou naplněni radostí a blažeností, anebo dle scénáře strachem a hrůzou, budou reagovat dříve, než začnou myslet a vědomě jednat.

Reakce je předvídatelná a programovatelná. Akce, čili svobodná vůle, ne. Ohledně druhu programované reakce Monast dále píše:

„Přirozeně, tato skvěle inscenovaná falsifikace bude mít za následek sociální a náboženský zmatek v rozsáhlém měřítku, národy se budou vzájemně obviňovat z klamu, a to vypustí milióny náboženských fanatiků naprogramovaných démonickou posedlostí, a to v měřítku nikdy dříve nevídaném.“

Samozřejmě, náhlý a neočekávaný příchod božských mimozemšťanů z mnohem vyššího světa bude pro lidskou společnost dosti velkým šokem, takže společnost na takový příchod musí být připravena, i kdyby to mělo být pomocí iluzívní lidské technologie. Aby to fungovalo, „civilizovaným“ lidem je třeba předložit nové informace s dostatečným předstihem, aby si je mohli rozvážit, a musí se vyskytovat v médiích dostatečně dlouho, aby naučili i své děti je přijímat. To normálně vyžaduje dvě generace, (35), kdy první generace je seznámena s konceptem, a žije s ním dostatečně dlouho, aby ji to připadalo běžné a bezpečné, a potom to předají svým potomkům, kteří to přijmou jako „fakt“. V industrializovaných zemích je lidská generace asi 25 let. Je to doba, kterou potřebuje novorozenec, aby vyrostl, aby se plně naprogramován zařadil do společnosti, měl děti a vychovával je. Takže, řádná příprava na takovou událost si vyžaduje plánování a asi 50 let na provedení.

Současná společnost je velmi příznivě nakloněna přijetí „mimozemšťanů“ a ET konceptu, protože se s tím setkává už od hnutí hippies v polovině 60 let... to jest před 50 lety. Společnost je již plně „předpřipravena“ a hotova k tomu, aby byla zcela obalamucena.

Výrok učiněný plukovníkem Alexanderem, který zahajoval tuto podkapitolu, byl učiněn v r. 1980 – psychotronické zbraně byly v té době již slušně zavedeny, včetně „syntetické telepatie“ - používání vysílačů, které vkládají hlasy přímo do hlav nic netušících lidí. A je zvláštní, že právě v tu dobu, na počátku 80. let, začalo také „channelingové šílenství“. Už to nejsou obvyklá média z dřívější doby, která komunikovala s dušemi zemřelých, ale nabralo to nový směr: komunikace s mimozemšťany z vnějšího vesmíru, jiných planet a jiných dimenzí. (36)

Monast zastává názor, že veškeré tyto channelingové informace, údajně od mimozemšťanů, jsou pouhou propagandou a snahou ovládat duchovní vývoj člověka tím, že pojem „boha“ je stále externalizován – jen se prostě přesunul ze starých bohů na nové ET. Ale pořád je tu ta samá skupina vládců, která tahá za vodicí nitky.

K rozvoji syntetické telepatie nemohlo dojít ve vhodnější dobu, protože ta se rovněž shoduje s šílenstvím „zábavního průmyslu“, které prolamují mnohé mentální zábrany k radikálním myšlenkám. Možná i drogové šílenství bylo zavedeno současně, aby napomohlo přijetí této nové formy „C3“. (37) Bez ohledu na to, co tu bylo první, výsledek je týž: úspěch. Byli schopni zavést do ochotné populace veškeré možné koncepty „nového věku“ pro akci, jejíž provedení bylo naplánováno již před 50 lety. Kdyby nic jiného, tak Nový světový řád jsou trpěliví lidé …

6.4. Univerzální nadpřirozené projevy skrze elektroniku„Vidět znamená věřit,“ že ano? Když děláte plány na ovládnutí ducha vyvíjejícího se druhu, je k tomu zapotřebí vytvořit přesvědčivé obrazy – nejen na nebi, ale i v myslích těch, které hodláte ovládat. Není to nové téma: bylo již využito v seriálu BBC „Doktor Who“, a to mnohokrát, od „posunu duchů“ z epizody 28 „Armáda duchů“ (38) zpětně až do r. 1968, k epizodě „Invaze“, (39) kde Cyberman přidal do tehdy populárního tranzistorového rádia „mikromonolitický obvod“, který jim umožňovat ovládat lidské mysli pomocí „kyberkontrolního signálu“ vyzářeného z vesmíru.

Tato epizoda z Doktora Who měla správnou myšlenku. Abyste zavedli do jakéhokoli vysílacího média podvědomé signály, nedáte je do těch médií, kde mohou být objeveny a odfiltrovány, ale do vybavení používaného k mediálnímu přenosu přímo do mozku: přehrávač MP3, mobilní telefony, počítače, televize, rádio apod. V této době je toto všechno plné „mikromonolitických obvodů“, jejichž funkce jsou vloženy hluboko na atomární úroveň integrovaných obvodů, takže se tam dá vložit cokoliv, aniž by si veřejnost této funkce byla vůbec vědoma. Když přijde čas k jejich aktivaci, stačí jim jenom vyslat „kyberkontrolní signál“ na globální síť mobilních telefonů, a 6 miliard těchto telefonů ovlivní nejenom jejich vlastníky, ale velmi pravděpodobně i mnoho dalších v bezprostředním okolí. Tenkrát v r. 1968 bylo tranzistorové rádio „horkou novinkou“. Dnes má typický mnohojaderný CPU čip přes dvě miliardy tranzistorů. Je to naprosto logické, a jak se říká, „nejlepší místo, kam schovat strom, je v lese“.

Víme-li, že tato technologie je nejen dostupná, ale i globálně aplikovaná, umožní nám to podrobně prozkoumat Monastovu závěrečnou kapitolu. Ta odhaluje, že současná běžně dostupná technologie je schopna „přepsat“ software v lidském mozku pomocí elektronických zařízení v těsné blízkosti. Už dávno nám Blue Tooth (Modrý zub), já tomu říkám Zub Modrého paprsku, bere další kus svobody tím, že ovládá elektroniku našeho mozku. A když už o tom mluvíme, nezapomeňte si dát „očipovat děti“, abyste „vy rodiče“ pořád věděli, kde jsou. Konec konců je to pro vaše dobro, a nemá to nic společného s globální dominancí a dobrovolným otroctvím.

Monast se domnívá, že poslední stádia procesu přebírání kontroly nejen nad tělem a myslí, ale i nad nově se vyvíjejícím duchem budou probíhat takto:

1. Začne to nějakou světovou ekonomickou katastrofou. Nebude to úplný krach, ale dostatečný k tomu, aby zavedli nějakou dočasnou měnu, nežli zavedou elektronické peníze nahrazující veškeré papírové a plastové peníze. (5)Nemusíte dlouho surfovat po netu, abyste zjistili, že už to začíná probíhat, například projekty jako OPTT (One People´s Public Trust), Neil Keenan a jeho „globální fondy“, revaluace (RV) iráckého dináru, volné „replikátory“ pro dobré otroky, aby naplnily jejich životy materiálními statky, „reset“ bankovního systému, atd., to vše má něco společného: všechny jsou nějaké dávání: dostanete něco za nic. I příroda používá koncept „dávání“, a to velmi často, ale rozdíl je v tom, že v přírodě se tomu říká návnada.

2. Druhou věcí je namluvit křesťanům, že při předpokládaném božském zásahu mimozemské civilizace na záchranu pozemšťanů od divokého a nemilosrdného démona dojde k extázi. Jejím cílem je zbavit se veškeré významné opozice proti naplnění NWO jednou ranou, a to v rámci hodin od započetí nebeské show!“ (5)To je týž vzorec, ale místo dárků tu máme spasitele, další starý koncept, kde nějaká entita bere na sebe záchranu bezradných lidí svým zásahem, „masovým zatýkáním“ zkaženého politického nebo obchodního systému. Anebo jde o záchranu prostřednictvím „vzestupu“, čili „masového povýšení“ k vyššímu stavu bytostí, kde uniknete opresívnímu systému. Opět to od vás nevyžaduje nic, jen si lehnout na záda, dát si další pivko a „užít si ohňostroj“. Přesvědčit lidi, že jsou bezmocní, je dobrý způsob, jak zredukovat opozici.
3. Třetí možnou orientací čtvrtého kroku je směs elektronických a nadpřirozených sil. Použití vln umožní ´nadpřirozeným silám´ (40) putovat optickými vlákny,koaxiálními kabely elektrických a telefonních linek, aby pronikly současně ke všem pomocí velkých přístrojů. Vložené čipy budou již na místě. Cílem této projekce globálních satanských duchů po celém světě je dotlačit lidstvo na pokraj hysterie a šílenství, dohnat je k sebevraždám, vraždám a stálým psychologickým poruchám. Po Noci tisíce hvězd bude světová populace připravena na nového mesiáše, aby byl za každou cenu nastolen pořádek a mír, i za cenu odnětí svobody. (5) To je přirozený důsledek společnosti založené na strachu: pokud je strach a nechápání příliš vysoké, člověk při svém vidění světa nemůže fungovat a vezme si život, anebo nekontrolovaně zuří – to je forma „asistované sebevraždy“: nakonec je z něj Manchurianský kandidát, který ani nemusí být v programu kontroly mysli – stačí využít nadějí a strachů, které již existují, za obratného pošťuchování masových médií. Když je dobrovolný otrok „osvobozen“, oni udělají něco, aby mu našli nového pána, aby mu opět do života vnesli význam a smysl.

7. Mysl nemá firewall

Ve starých časech byla protipožární stěna, firewall, nehořlavou stěnou určenou k ochraně stavby před ohněm. Tato stěna buď mohla omezit požár jen na část budovy nebo ochránit budovu před vnějším ohrožením. Počítačové „firewally“ dělají to druhé: fungují jako bariéra chránící váš počítač před vnějším ohrožením v podobě počítačových virů, spamu a podobně.

Váš mozek a mysl se velmi podobají počítači a jeho softwaru, kdy při výchozím nastavení je „mentální firewall“ vypnut. Tak je umožněno neustálé infikování zvenku, od přímého programování čili „výchovy“ až po subliminální reklamu, syntetickou hypnózu, podvědomou sugesci a celou řadu dalších procesů.

Avšak tyto procesy jsou účinné pouze tehdy, když si je neuvědomujete. Cílem tohoto pojednání, a také všech mých ostatních prací na různá témata, je, abyste si uvědomili, co se kolem vás potencionálně děje, a abyste měli možnost zapnout si svůj firewall A až ho zapnete, jako každý nový software bude potřebovat nějaké „ladění“, aby začal správně pracovat a filtrovat „kyberkontrolní signály“ pokoušející se ovlivnit vaše chování. Ale pamatujte, že v naší společnosti „kde nevědomost je požehnáním, je pošetilostí být moudrým“. (41)

Dosáhneme něčeho, když proti tomuto technologickému útlaku pozvedneme zbraně? Podle mého názoru ne. „Vůdce nepotřebuje pušky ani nože, aby mu dávaly autoritu. Jeho zbraní je inteligence.“ (42) Zapněte si svůj mentální firewall. Přestaňte se nechat ovlivňovat. Staňte se inteligentními. Vězte, co děláte a proč to děláte. Pak uvidíte, že existuje i jiná cesta, „přirozený důsledek“ biologické evoluce, který vykukuje v štěrbinách, kam, jak doufají ti u moci, se nikdy nepodíváte. Jak to popsal Roger Damon Price v britském televizním seriálu již v roce 1973, budoucností lidstva jsou The Tomorrow people, Lidé zítřka. (43)

Poznámky:
 • 18. Duše (nebo mysl, v kontextu mysl/tělo/duch) představuje kosmický (antihmotový aspekt životní jednotky, jak je definováno v knize Dewey B. Larsona Za prostor a čas. 
 • 19. Phoenix III, Daniel, „Extradimenzionální a extrapozemské entity,“ kde je popis hustot a dimenzí, http://reciprocalsystem.org/PDFa/EDsETs%20(Phoenix%20III,%20Daniel).pdf
 • 20. An, Anu neboli El byl otec Titán a vůdce Anunakiů (synů Ana) neboli Elohimů (synů Ela), podle kulturního kontextu. An/El byl vůdcem expedice: Annunakiové/Elohimové byli čistokrevní potomci. 
 • 21. Enlil byl také znám jako Jehova, Zeus, Jupiter, Odin, Wotan, a mnoho dalších jmen, poté co nahradil Ana v ovládání Země. Je to velký „bůh“, který vyžaduje poslušnost, a uctívání, a trestá a zabíjí všechny, kteří ho ohrožují. Dává přednost paprskovým zbraním, viz „blesky“, které metá. 
 • 22. Velvyslanec Kosh, Babylon 5, epizoda „Chrysalis“. 
 • 23. Cirlot, J. E.: Slovník symbolů, Dorset Press, 1971, str. 54. 
 • 24. Wictionary: „Ten, kdo nevědomě podporuje zlovolné jednání svou ´naivní´snahou, aby byl silou dobra.“ 
 • 25. Wikipedia, „Hlavní náboženské skupiny,“ z vydání 2010 Světové knihy faktů. 
 • 26. Barack Hussein Obama, aka Barry Soetoro. 
 • 27. Citát, který údajně řekl generál Douglas McArthur, jak se praví v britském sci-fi seriálu UFO, epizoda „The Dalotek Affair“. Samozřejmě, kdyby toto prohlášení učinil veřejně, znamenalo by to kousek připuštění toho, co plánují, a jak všichni víme, vlády mají tendenci žít ve Stavu popírání. 
 • 28. Holodeck je počítačově vytvořené umělé prostředí, které je neodlišitelné od „skutečné věci“. 
 • 29. O´Loughlin, James: „Metoda a prostředky aplikace radiofrekvenčního slyšícího efektu,“ Patent USA #6 470 214, 22. říjen 2002. 
 • 30. Dr. Carl Jung definuje jak myšlení, tak cítění jako racionální hodnotící systémy spojené s „iracionálními“ systémy pocitů a intuice. V kontextu Recipročního systému je pocit spojován s 3D, prostorovými smysly interpretovanými myšlením, a intuice je spojována s 3D časovými smysly (psychická schopnost) interpretovanými cítěním. 
 • 31. Definice experta: Člověk, který ví stále více a více o stále méně a méně věcech, až nakonec ví všechno o ničem. 
 • 32. Viz výzkum dr. Judy Woodové ohledně technologie použité ke zničení Světového obchodního centra a okolních budov. http://www.drjudywood.com/
 • 33. „Počkej! To je kuchařská kniha!“ The Twilight Zone, „To Serve Man“, 1962, podle povídky Damona Knighta. (Pozn. Orgonet: Slovní hříčka: To serve man znamená Sloužit člověku, ale také Servírovat (jídlo) člověku.) 
 • 34. Alexander, Lieutenant Colonel John B.: „Nové mentální bojiště: vyšli mě nahoru, Spocku,“ Military Review, prosinec 1980, str. 53. 
 • 35. Období, než novorozenec vyroste a zplodí nového novorozence. Při současném stavu „odložené dospělosti“ v civiliovaných společnostech (nezakládej rodinu, dokud nevystuduješ) je generace přibližně 25 let. 
 • 36. Skutečné mimozemské kontakty s „normálními“ lidmi byly koncem 50. let rušeny, protože tyto kontakty probíhaly většinou přes rádio (typicky Morseovkou). Byl to přímý kontakt, nikoliv telepatický nebo channelingový. 
 • 37. C3 je vojenský termín pro „Command, Control, Communication“ - „Velení, ovládání, komunikace“ lidských aktivit. 
 • 38. Doktor Who (#10, David Tennant), „Armáda duchů“, napsal Russel T. Davies, vysíláno 1. června 2006. Posun duchů byl technologií používanou k vysílání obrazů z paralelního vesmíru do tohoto vesmíru, lidé měli vzhled duchů. 
 • 39. Doktor Who, (#2, Patrick Throughton), „Invaze“, napsal Derrick Sherwin, podle povídky Kita Pedlera. Vysíláno 2. listopadu až 21. prosince 1968. Cyberman používal skrytou elektroniku, aby hypnoticky ovládal světovou populaci. 
 • 40. Komunikace skrze 3D čas, kosmický aspekt životní jednotky, kde dominují pocity a intuice. 
 • 41. The Thomas Gray Archive: „Óda na vzdálené vyhlídky Etonovy koleje“, (Řádky 99.3-100.5) 
 • 42. Sestra George (Stella Stevens), Kam vkročí andělé, tam jsou potíže!, Columbia Pictures, 1969. 
 • 43. Price, Roger Damon: Lidé zítřka, Thames Television pro síť NTV, 1937–1979. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tomorrow_People

Pokračování:
8. Odpor je marný. Evoluce funguje.
9. Hranice vaší mysli
10. Odnaučování: prolomení bariér
11. ET volá domů: Je to daleko!
12. Závěry
13. Epilog: Kromaňonský matrix

9 komentářů:

 1. Nádherný článek! Děkuji Orgonete za zveřejnění :)

  OdpovědětVymazat
 2. Zajímavý článek. Mám však jeden dotaz: Nač potřebují "Bohové" nás, jako otroky? Mají kosmické koráby, kterými cestují mezi hvězdami a galaxiemi, mají počítače a roboty... Jejich 3D tiskárny jim dodají v mžiku jídlo, jak od nejlepšího "mišelina", pokud mají potřebu jíst... Mají prostě vše, co potřebují, díky obrovskému technologickému Know-how.... Kdepak, Ti nepotřebují Homo sapiens, aby pro ně makal - mohou přeci mít lepší, výkonnější a spolehlivější "makáče"... Ti potřebují (nebo chtějí?) Homo sapiens z jiného důvodu! Z jakého? Nevím. Má teorie je, že H.S. je výborný k trestu pro "duchy - anděly"... Země je trestnice. Když jsem četl výpovědi lidí, co se třeba ocitli mimo své tělo při klinické smrti - vesměs tito popisovali, jak úžasně a inteligentně se cítili... Zajímavé...! Ke Křesťanství: Ač sám k němu inklinuji, mám k němu i své výhrady: A) Jaké bylo mezi roky cca 33 až 330 n.l. - tehdy došlo k prvnímu všecírkevnímu koncilu v městě Nikea (dnes v Turecku)? Rozhodně jiné, než jak bylo založené Ježíšem Nazaretským Kristusem! Zmizela spousta spisů, jako třeba evangelium dle "Nevěřícího" Tomáše... Vlastně zůstali jen 4 vzájemně se doplňující evangelia... Ale Ježíš měl celkem 12 učedníků! A kolem se družila ještě spousta dalších osob! Atd. Do značné míry byla vymazána zásluha žen na Křesťanství... Atd. B) Jaké bylo toto náboženství mezi cca lety 330 n.l. a cca 530 n.l.? Jistě ještě jiné, než dnes. Spíše podobné Hinduismu, Budhismu a jiným naukám z Asie. Čím? Vírou v minulé životy! Druhý tzv. Koncil z Nikea hlasoval o vhodnosti této víry pro křesťanství - skoro 500 let od Ukřižování Ježíše!!! Prý o jeden!!! hlas bylo odhlasováno, že tato víra není vhodná pro křesťanství, a následně byla uvržena do klatby a z Bible i jiných textů byly pečlivě odstraněny příslušné texty... C) Dalším bodem bylo tzv. Velké Schizma, kdy se křesťané věroučně (kolem r.950?) rozhádali (Západní Katolická a Východní Ortodoxní církve) ohledně trojjedinosti Boha... (cca 250 let po rozkolu mezi muslimskými šííty a sunnity, což je pozoruhodné). O dalších cca 30-40 let v katolické víře byl pro kněží uzákoněn celibát... Některé drobné změny a doplnění se odehráli i velice nedávno, jako např. rozvinutí teorie tzv. svaté eucharistie ( ta se mi ale celkem líbí...). Zkrátka, celé stovky a tisíce let bylo Křesťanství upravováno a modifikováno či ohýbáno - patrně často k aktuálním potřebám mocných té doby. Náhodně, nebo cíleně? Nevím. Mě by osobně nejvíce zajímala původní podoba přímo od Ježíše. Kdoví, co skrývá rozsáhlá knihovna ve Vatikánu, a jaké jsou vůbec zdejší sbírky... Myslím si to vše i na základě toho, že velemocný Vatikán proti tzv. NWO nic nepodniká. Dokonce Banka Vatikán spolupracuje s hlavními protagonisty NWO, jako je třeba klan Rudoštítovců. Hlasy proti NWO jsou slyšet spíše z řad některých protestantů... Kdepak, dle mého rozumu článek výše má pro mě své logické "mouchy".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Už nepotrebujú... Technika išla napred, no pred tisíckami rokov to bolo výhodnejšie riešenie...

   Vymazat
 3. Také děkuji. Články tohoto typu jsou vítány :). L.

  OdpovědětVymazat
 4. Paneboze, chci zit radeji v gotice nebo i v breberkovem baroku, ale tohle......to radeji zazit nechci.,,Zaplatpambu`` mne nabozenstvi nikdy nebralo.
  No, s tim pivcem v klidku na gauci si budu pamatovat, i kdyz si radeji otevru lahvinku cerveneho nitranskeho.
  Dik Mirca

  OdpovědětVymazat
 5. Docela zajímavé počteníčko. S těmi atefakty , jak bylo zmiňované v odstavci 6.1., to může být pravda. Díky takovým objevům a "vnucených" překladů se jistě dostalo mezi lidi hodně zavádějících informací , které pak nemohou zapadnout do kontextu ostatního. Ano, zní to bláznivě, ale tyto klamy jsou jistě hojně využívané. Proto je lepší nebrat hned bombastické nálezy smrtelně vážně, ale nechat tomu trochu čas.

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vždyť vám to svého času říkal i samotný Rothschild - vpodstatě řekl asi toto - čím bláznivější, čím nepravděpodobnější, čím neuvěřitelnější činy provedete, tím více bude veřejnost odporovat s jejich uvěřením, že by se to vůbec stalo, a že by to bylo dokonce provedeno záměrně a cíleně proti ní jejich vlastními vládami. Jak se říká, pod svícnem je největší tma !

   Vymazat
 6. Pokud chcete kráčet správnou cestou tak do toho nezapojujte tolik intelektu. Zkuste taky občas svého "našeptávače" umlčet.

  OdpovědětVymazat
 7. Ano.... i fprdeli ! A tam se systematicky a přesně podle plánu noříme :) ...a oslavujem, neboť sme již zdárně prošli trávicím traktem a po nás zbyde již jen...

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.