25. července 2011

Další důkazy falešného teroru v Norsku


Tarpley: Norské teroristické útoky byly falešné

Obsah: Více než jeden střelec na ostrově; právě ukončené cvičení na výbuch bomby v Oslo; Šlo o pomstu NATO za rozhodnutí Norska zastavit bombardování Libye?

Webster G. Tarpley,
PrisonPlanet.com
24. července 2011
Překlad: OrgoNet

Tragické teroristické útoky v Norsku vykazují mnoho znaků prozrazujících, že šlo o  provokaci pod falešnou vlajkou. Přestože světová média se snaží upoutat pozornost na to, že Anders B. Breivik byl osamělým vrahem dle tradice Lee Harvey Osvalda, mnozí očití svědkové se shodují, že při masakru v letním mládežnickém táboře blízko Osla na ostrově Utoya byl aktivní druhý střelec. Také vyšlo najevo, že v centru Osla prováděla speciální policejní jednotka drilové cvičení obsahující výbuch bomby – přesně to, co způsobilo krveprolití o 48 hodin později o pár set metrů dále. Další zkoumání ukázalo, že tajné služby USA provádějí rozsáhlý program získávání vysloužilých norských policistů údajně za účelem provádění dohledu uvnitř země. Tento program, známý detekční sledovací jednotky SIMAS, poskytl dokonalý prostředek pro průnik NATO do norské policie a subverzi v ní.

Motiv pro útok je rovněž následující: jako součást pokusu nastolit nezávislou zahraniční politiku včetně bezprostředního diplomatického uznání Palestinského státu v rámci všeobecného sblížení s arabským světem bylo Norsko vůdcem malých států NATO při odstoupení od imperialistické agresorské koalice v současné době bombardující Libyi. Norsko mělo na programu zastavit bombardování a veškeré výpady proti Gaddafiho silám nejpozději do 1. srpna.

Konečně, šupácká operace CIA známá jako Wikileaks rovněž poskytuje prefabrikované důkazy o nekompetentnosti a přestupování zákona v současné norské vládě, která provádí všechny tyto věci – ve formě série reálných i zfalšovaných hlášení, která dokumentují údajnou nedbalost této vlády vůči hrozbě terorismu, to vše z hlediska představitelů amerického Ministerstva vnitra (State Department).

Video: typický mediální obraz osamělého vraha - fanatika.


Noviny VG z Oslo: „Několik“ svědků říká, že na ostrově byli dva střelci

Jak bylo uvedeno, světový tisk a média angloamerické školy okamžitě zabetonovala Breivika jako archetyp osamělého vraha podle vzoru Lee Harvey Oswalda, Sirhana Sirhana a mnoha dalších. Problémem pro ty, kteří vytvářejí mýty o teroru, je, že ve většině těchto případů existují důvěryhodné a hojné důkazy, že tyto osoby nemohly jednat samy. Breivik by mohl být přirovnán k majoru Nidalu Hasanovi t Fort Hoodu v Texasu, jehož střelecké řádění proběhlo v listopadu 2009. Hasan je obviněn ze zabiti 7 lidí. V té doby bylo pokládáno za podivné, jak se Hasanovi mohlo podařit zabít tolik ozbrojených vojáků na vojenské základně. Avšak rané zprávy uváděly, že vedle Hasana tam byl ještě jeden nebo dva další střelci. Jak to obvykle bývá, tito střelci navíc byli brzy z vyprávění hegemonistických médií brzy vymazání. http://tarpley.net/2009/11/16/nidal-malik-hasan-of-virginia-tech-bethesda-ond-fort-hood-a-major-patsy-in-a-drill-gone-live/
V případě Norska jsou při prohlašovaném počtu obětí důkazy o tom, že Breivik nebyl sám, jasné a přesvědčivé. Zde je několik úryvků ze zprávy publikované novinami VG v Oslo:

"Několik mladých lidí, kteří byli na Utoya při střeleckém dramatu, řeklo novinám VG, že jsou přesvědčeni, že tam musel být více než jeden pachatel. Marius Helander Roset se domnívá totéž: Jsem si jist, že se střílelo ze dvou různých míst na ostrově současně, řekl.

Svědkové: Byli to dva lidé

Policie se domnívá, že Anders Behring Breivik (32) je pachatel, který byl oblečen jako policista, a obvinila ho ze dvou teroristických útoků. Mladí lidé dotazovaní novinami VG popisují však dalšího pachatele – ten neměl policejní uniformu. Muž, který je pronásledoval, byl vysoký asi 180 cm, měl husté tmavé vlasy a nordický vzhled. Měl pistoli v pravé ruce a na zádech pušku. – Domnívám se, že tam stříleli dva lidé, říká Alexander Stavdal (23).

Na tiskové konferenci v sobotu ráno řekla policie, že tam mohlo být více pachatelů a zdůraznila, že probíhá vyšetřování. http://en.rian.ru/world/20110723/165350450.html

Přítomnost druhého střelce je samozřejmě nejméně vhodná pro teorii osamělého vraha, protože znamená nepochybný důkaz zločinného spiknutí, což je právě ta věc, které se mediální zpravodajství obvykle úzkostlivě vyhýbá. V případě Norska zprávy o existenci druhého střelce přetrvaly po 36 hodin po hlavní události zřejmě v naději, že celá oficiální verze by mohla být přenesena na tohoto individuum.

Policie se o pár dní dříve cvičila v kladení bomb v téže oblasti

Dalším znamením prozrazujícím operaci pod falešnou vlajkou je to, že vojsko nebo policie provádí trénink či cvičení – údajně pro protiteroristické účely -  ve stejnou dobu jako teroristický útok, nebo krátce před začátkem skutečného teroristického útoku. Někdy jsou teroristické tréninky či cvičení načasovány tak, aby začaly něco málo poté, co proběhne skutečný teroristický útok. V těchto případech je často zjištěno, že antiteroristický tréning v jejich pojetí obsahuje simulované akce či události, které se silně podobají skutečnému útoku, to znamená útoku, který skutečně zabíjí lidi. Média pak referují o podivuhodné shodě náhod nebo podivné shodě okolností, ale skutečnost je ta, že teroristické cvičení proběhlo živě nebo se změnilo v živé ve formu skutečného zabíjení. Tajemství spočívá v tom, že legálně posvěceného cvičení je použito k provedení nebo nelegálnímu provedení skutečné řezničiny s pomocí vládní byrokracie, jejíž zdroje jsou k provozování teroru potřebné , ale v níž je i mnoho představitelů, kterým nelze umožnit vědět, co se děje.

Norské události poskytují velmi jasnou ilustraci tohoto principu. V Oslo vybuchla silná bomba blízko budovy, v níž je kancelář prvního ministra. Přesně jak bychom očekávali, speciální antiteroristická policie nacvičovala 48 hodin předtím odstranění bomby v nedaleké části norského hlavního města. Veřejnost nebyla informována předem, ale co se děje, zjistila, když uslyšela bomby v úterý a ve středu, zatímco hlavní bomba vybuchla v pátek. Zde je zpráva z novin Aftenposten:

„Ozbrojená policie byla vidět v oblasti opery v Oslo a až ve vzdálených částech města byly slyšitelné prudké výbuchy. Nikdo nevěděl, že se jedná o cvičení. Informační oddělení policie v Oslo hluboce lituje, že veřejnost nebyla předem informována o tomto zdánlivě dramatickém cvičení ... Šlo o zásahovou jednotku státní policie speciálně určenou proti terorismu, která prováděla cvičení v střežené oblasti v Bjorvika Pier. Podle tiskového sdělení policie asi den po cvičení se toto sestávalo z tréninku kontrolovaného odpálení výbušných náloží... Cvičení bude nadále pokračovat ve středu po zbytek noci a očekává se ještě několik výbuchů... Cvičení se řídilo důvěrně známým schématem protiteroristických sil po celém světě: Muži se spustili ze střechy a vnikli dovnitř právě vybuchlým oknem, přičemž stříleli ze svých zbraní. http://mobil.aftenposten.no/article.htm?articleId=3569108

Video: Protiteroristické cvičení policie.

Peter Power z Visor Consultants řekl BBC Radio Five těsně po bombovém útoku v Londýně 7. července 2005, že jeho firma provedla cvičení založené na explozích v podstatě v téže stanici londýnského metra v podstatě ve stejnou dobu, kdy došlo ke skutečným explozím. Norské události jeví tentýž druh podivné shody.

Motiv: Norsko se rozhodlo zastavit k prvnímu srpnu bombardování Libye


Cíle norských teroristických útoků jsou jednoznačně politické, včetně vládních úřadů a mládežnického letního tábora vládnoucí Labour Party, a tak ukazují směrem k politikům. Norská vláda je nyní koalicí složenou z Labouristické strany, Socialistické levicové strany a Strany středu. Norsko se tradičně pokouší pěstovat proarabskou zahraniční politiku, jak je vidět z jeho sponzorství mírových smluv z Oslo mezi izraelským premiérem Rabinem a palestinským vůdcem Yasserem Arafatem v polovině 90. let. Současná vláda oznámila záměr podpořit diplomatické uznání Palestinského státu v blízké budoucnosti. Když začala destabilizace Libye letos v únoru, norský ministr zahraničí Jonas Gahr Store z labouristické strany varoval partnery Norska v NATO, aby se do toho nepletli.

Ale brzy se poté Norsko vzdalo nátlaku USA a souhlasilo s tříměsíční účastí na bombardování Libye prováděném NATO a poslalo tam šest letadel, která se účastnila přibližně 10% veškerých bombardovacích náletů provedených atlantickou aliancí. Avšak tříměsíční lhůta již uplynula a Norsko snížilo svůj podíl během července na čtyři letadla a 10. června oznámilo, že plánuje úplně se stáhnout z bombardovací koalice NATO nejpozději do 1. srpna.

Norské rozhodnutí opustit útočnou koalici NATO bylo spojováno s podobným hnutím v Nizozemí, které bylo oznámeno stejný den, 10. června. Holanďané se rozhodli udržet svůj podíl šesti letadel, ale dále se neúčastnit bombových útoků na pozemní cíle. Nadále jsou ochotni pouze podporovat neletovou zónu se zákazem létání. Vznikla tudíž možnost, že příklad Norska by mohl vyvolat všeobecnou tendenci menších států NATO opustit bombardovací koalici, v níž je jejich kolektivní přítomnost vysoce důležitá.

Vedoucí osobnosti norské vlády byly mezi prvními, kdo podkopal předpokládané odůvodnění bombardování prováděného NATO a naléhal na jednání: „Řešení problémů v Libyi jsou politická, nemohou být provedena pouze vojenskými prostředky,“ řekl norský premiér Stoltenberg reportérům shromážděným na konferenci v Oslo 13. května. „My velice podporujeme veškerá úsilí o nalezení politického řešení k problémům, které se řeší v Libyi,“ dodal. Norská vláda se zavázala omezit svou roli v leteckých útocích na Libyi organizovaných NATO po skončení tříměsíčního závazku 24. června. http://www.trust.org/alertnet/news/libya-solution-more-political-than-military-norway/

Taková byla politika celé norské vlády: „Norsko sníží svůj podíl letadel v Libyi z šesti na čtyři a stáhne se zcela z operací prováděných NATO do 1. srpna“, řekla vláda v pátek ... Ministryně obrany Grete Faremo řekla, že očekává pochopení od spojenců NATO, protože Norsko má malou leteckou sílu a nemůže „udržovat účast bojových letadel po dlouhou dobu“. Řekla, že norské letecké síly, jmenovitě jeho F-16, provedly od 31. března v Libyi asi 10% náletů NATO. Strany v norské koalici levice a středu se dohadovaly, zda rozšířit účast země, která měla vypršet 24. června. Nejlevicovější frakce ve vládě, Socialistická strana levice, byla proti rozšíření, ale bylo dosaženo kompromisu, že se bude v operaci pokračovat do 1. srpna s méně letadly. „Je moudré ukončit norskou účast bojových letadel. Nyní by se Norsko mělo zaměřit na nalezení mírového řešení v Libyi,“ řekl právník Socialistické strarny levice Baard Vegar Solhjell.

Americké ministerstvo vnitra si stěžovalo na norský „nedostatek oddanosti“ libyjskému dobrodružství

Norské rozhodnutí zastavit vedení války proti Libyi, první svého druhu u některého člena atlantické aliance, přitáhlo pozornost diplomatických pozorovatelů, z nichž jeden komentoval, že současná vláda v Oslo zastává „výrazně mírovější přístup ke globální politice ... navzdory nedávnému nátlaku ze strany USA, aby Norsko výrazněji přispělo ve vojenské kampani proti Libyi. Norsko odolalo tomuto tlaku a prosazuje mírovější přístup než Amerikou vedené útoky NATO a odmítlo poskytnout zbraně organizaci NATO, a konečně oznámilo minulý měsíc, že opouští svou vojenskou roli v Libyi k 1. srpnu. V březnu, když USA sbíraly unilaterální podporu pro invazi do Libye, norský ministr zahraničí Jonas Gahr Store byl jedním z mála států, které varovaly USA proti ozbrojenému zásahu v Libyi. Norsko původně poskytlo šest bojových letadel pro operace v Libyi a provedlo asi 10% útoků na Libyi od 1. března. Avšak američtí představitelé vyčlenili Norsko a Dánsko pro jejich „nedostatek oddanosti“ misi na vypuzení Kadáfího. Mezi další spojení Norska s Libyí patří významné zájmy v oblasti ropy a hnojiv v Libyi: norský státem vlastněný Statoil má asi 30 zaměstnanců ve svém úřadě v Tripolisu ... norský byznys provádí významné obchodní operace v Libyu ve spolupráci s Kaddáfího režimem. http://www.phuketword.com/tragic-irony-surrounds-oslo-bombings

V současném stádiu vyšetřování je asi nejlepším odhadem motivu útoků v Norsku snaha potrestat zemi za její nezávislou proarabskou zahraniční politiku všeobechně, a také za odmítnutí účasti v bombardérské koalici NATO namířené zejména proti Libyi.

Jsou detekční dohlížecí jednotky SIMAS novou operací Gladio pro Norsko? 


USA a tajné služby NATO prokázaly, že vlastní uvnitř Norska mimořádné kapacity, z nichž mnohé pracují zřejmě mimo kontrolu norské vlády. Začátkem října 2010 televizní kanál TV2 v Oslo odhalil existenci rozsáhlé sítě placených pomocníků a informátorů americké tajné služby rekrutovaných z řad vysloužilých policistů a dalších funkcionářů. Zřejmým cílem tohoto programu byl dohled nad Nory, kteří se účastní demonstrací a dalších aktivit kritizujících Spojené státy a jejich politiku. Jeden z rekrutovaných Norů byl bývalým šéfem antiteroristické sekce policie v Oslo. I když cílem bylo původně pouhé sledování, je snadné si představit další a mnohem hrozivější aktivity, které by mohly být prováděny takovouto sítí bývalých policistů, včetně identifikací a převrat shnilých jablek na aktivně sloužící policejní síly. Některé z kapacit sítě tohoto typu by nemusely být zcela vzdáleny od toho druhu událostí, které se právě staly v Norsku.Oficiální jméno pro tento typ špionážních buněk, které USA vytvořily v Norsku, je Detekční sledovací jednotka (SDU). SDU operují v rámci SIMAS (Security Incident Management Analysis System – Systém řízení analýzy bezpečnostních incidentů). SIMAS je znám tím, že je používán pro špionáž a sledován americkými ambasádami nejenom v severském bloku Norska, Dánska a Švédska, ale po celém světě. Události teroru také vyvolávají otázku, zda SIMAS má i operační dimenzi. Mohl by tento aparát představovat moderní verzi stavu za studené války, podobně jako síť zřízená ve všech zemích NATO a dobře známá pod jménem své italské větve, Gladio?

Norská vláda to musí zjistit. Až dosud norští ministři tvrdili, že nikdy neschválili síť SIMAS. „Nikdy jsme o ní nevěděli,“ prohlásil norský ministr spravedlnosti Knut Storbeget a ministr zahraničí Jonas Gahr Store jednohlasně. Hillary Clintonová však tvrdila, že Norové byli informováni.

Skládka zvaná Wikileaks vedená sebrankou CIA poskytuje důvody pro svržení norské vlády

Díky smetišti dokumentů poskytovaných sebrankou CIA, které je všeobecně známo jako Wikileaks, byla poskytnuta zřetelná stopa pro využití norských terorových útoků jako důvod pro svržení současné vlády. Skutečné nebo zfalšované kabely Ministerstva vnitra vykreslily norskou vládu, kterou NATO nenávidí, jako sbírku packalů a břídilů neschopných přijmout účinná opatření k ochraně státní bezpečnosti.
Některé z těchto kabelů byly publikovány okamžitě po teroru novinami London Daily Telegraph, o nichž je známo, že jsou blízké kruhům tajných služeb NATO. 

(Mírně zkráceno.)

11 komentářů:

 1. http://tarpley.net/2011/07/24/norway-terror-attacks-a-false-flag/

  OdpovědětVymazat
 2. Další nové skutečnosti:

  http://neviditelnypes.lidovky.cz/zprava-simulace-ohavnosti-izraele-dtg-/p_zahranici.asp?c=A110724_172614_p_zahranici_wag

  OdpovědětVymazat
 3. .to bylo jen otázkou času, kdy se toto napíše. Postrádal jsem smysl a schopnosti kohokoliv postřílet 85 lidí z jedné nebo dvou zbraní. Je to šílené. Opravdu už ani nejsem zvědav, kde se ještě co odehraje. Jedno je jisté. Nervozní vlády (lidé myslící jen na moc) jsou opravdu hodně nervozní z uvědomování se lidstva.... Snad pokoj a světlo, které se rozšiřuje bude silnější než temné energie "zla"! hodně štěstí nám všem!!!! Milan

  OdpovědětVymazat
 4. V Berlíně se to profláklo a tak se objednávka přesunula do Norska.....
  Která země bude dalším terčem útoku? Paříž? Vídeň? Praha?
  PS: Všechny nás zastrašit a odprásknout nemůžou

  OdpovědětVymazat
 5. Kurwa, zda sa mi, ze tu ide o nieco naozaj velke. Ta medialna masaz je neuveritelna, to tu dlho nebolo: http://www.aktuality.sk/clanok/190670/vrah-z-norska-o-slovensku-a-vymyvani-mozgov/

  OdpovědětVymazat
 6. policie znala jméno střelce dřív než ho zatkla
  http://jedenacteho-zari.7x.cz/novinky/policie-znala-identitu-strelce-2.html

  OdpovědětVymazat
 7. http://www.osud.cz/norske-otazniky-vykricniky

  OdpovědětVymazat
 8. to je na článek, orgonete
  http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2011070008

  OdpovědětVymazat
 9. Svobodny zednar jehoz tvorba a ciny jsou presne takove, aby podnecovaly nenavist mezi krestany a muslimy. Bez cizi pomoci pripravi a odpali nekolik nalozi a o hodinu pozdeji je na druhe strane Norska pripravenej na dalsi akci. Neco tu smrdi...

  OdpovědětVymazat
 10. Ale můžou ! Myslím tím "odprásknout" nás všechny ! Nezapomínejte na tu "Damoklovu" kartu ze hry Ilumináti, která se zabývá tzv. teroristickými útoky na hustě obydlené aglomerace a velká města předevím v Evropě a severní Americe pomocí chemických a bakteriologických zbraní. Nezapomínejte, že se americkým a ruským vědcům podařilo rekonstruovat virus španělské chřipky a černých neštovic !!! Obojí smrtelné a neléčitelné !!! A to je jen špička ledovce toho, co mají v "záloze" připravené proti nám, pokud JIM (rozuměj té globalistické a sionistické pakáži) pomůžeme do propadliště dějin !!! Je třeba se na takové scénáře předem dobře připravit, abychom neutrpěli zbytečně šoky a hlavně ztráty, s kterými ONI nabeton počítají !!! Plán depopulace Země na pouhých 660 milionů lidí je stále aktuální !!!

  OdpovědětVymazat
 11. To jsem zvědavý, jestli se tato konspirace uchytí.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.