25. listopadu 2013

Ovládání mysli v ČR

Omlouvám se za několikadenní odmlku (nenadálý nutný odjezd z rodinných důvodů), postupně se zase vpravím do činnosti (:-). 
Díky čtenářce za velmi zajímavý odkaz.
Orgonet

Ahoj Orgonete,

zasílám článek, který tématicky navazuje na Tvé poslední články o manipulaci channelingů a články o novém světovém náboženství (Daniel).

http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/ovladani-mysli-v-cr.html

Musím říct, že jsem to tušila všechno, ale tady je přesně popsáno jak technicky, tak o financování... možná tam článek dlouho nebude, kdo ví..

Hodně zdaru a děkuji za Tvou práci...


Ovládání mysli v ČR
http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/ovladani-mysli-v-cr.html
19. 11. 2013, Monika Bartošová

(Pozn. Orgonet: Článek pochází z webu Exopolitika, sepsali Rašínovi, 1. díl 15. 10. 2011 http://www.exopolitika.cz/news/ovladani-mysli-v-cr/), 2. díl 19. 12. 2012 http://www.exopolitika.cz/news/ovladani-mysli-v-cr-dil-2-/ )


Přinášíme vám příklad možného ovládání mysli na dálku (tzv. syntetická telepatie) v ČR, který by pro vás mohl být podnětem k zamyšlení. Vypovídá Ing. František Korecký, vojenský chemik. "Jedna žena mi říkala, že má nějaké zvláštní stavy. Začal jsem se tím intenzivně zabývat a hledat materiální podstatu, čím by to mohlo být. Jsem svým vzděláním vysokoškolský chemik Vysoké vojenské školy pozemního vojska (obor vojenská chemie), tak jsem na to šel materialisticky."

"Této ženě jsem původně její příběhy o mimozemšťanech nevěřil, nebyla to moje parketa, ale pak, když se to začalo dít i mě, řekl jsem si, že to musí mít nějaký fyzikální původ – tedy ty HLASY V HLAVĚ.
V roce 1993 vydala vláda jakýsi výzkum inovací v některých oblastech. Ty oblasti se týkaly lékařství, elektrotechniky, výpočetní techniky a na to byly navázány některé HiTech firmy a farmaceutické firmy. V rámci tohoto výzkumu začaly být zkoumány umělé inteligence a s tím spojená tzv. interakce ,,mozkového počítače (brain computer)“, přičemž se mluvilo také o „dobrovolnících“. Chtěli v rámci zdravotnictví vytvořit jakýsi etalon (standard) v inteligentním prostředí nemocnice: tedy např. když se bude u člověka schylovat třeba k infarktu, mrtvici nebo nějaké změně zdravotního stavu, tak bude existovat jakési čidlo, které to umí indikovat. Chtěli sledovat činnost mozku člověka, když k něčemu dojde, tak, aby uměli identifikovat změnu.
Vlivem farmaceutických společností bylo vše ovšem přetvořeno na verzi, kdy kromě toho, že měří biosignál, tak také začali člověka ovlivňovat. Začali zkoumat, co to s jedincem udělá, když jej ovlivňují. Dnes na to má Národní bezpečnostní ústav celou certifikovanou síť. Síť k tomu, aby mohl dělat velké výzkumy. Tenkrát však potřebovali souhlas těch lidí, ten asi nesehnali, tak si jej vyrobili. K tomu, aby mohli dělat tyto výzkumy, proto zavedli pojem randomizované studie. To znamená, že když chce doktor něco zkoumat, činí tak přes prostředníka a obdrží osoby na pokus. Neví ale komu co vlastně způsobuje, to ví prostředník. Doktor může do dané osoby potom vysílat co chce, tomu se říká randomizovaná studie.
Já jsem nejstarším synem ze tří sourozenců. Řekl bych, že toto vysílání do hlavy se děje zřejmě i mým bratrům, protože jednou z těch věcí je manipulace.
Začalo to jednou, když jsem byl doma a začalo mě jakoby cíleným způsobem píchat v hlavě. Bylo to někdy v září 2009. Od začátku roku 2010 jsem pak začal mít zvukové vjemy, kdy mě začaly nějaké hlasy zesměšňovat a od té doby mě kdosi trvale vymývá mozek. Což je technicky možné. Pískali mi do hlavy třeba 14 dní a nenechali mě spát. Pak následovaly hrubé urážky, mluvili normálně česky a hlasy byly mužské i ženské.
Chci říci, že jsem totiž poslední rok pracoval u vojenské zpravodajské služby Ministerstva obrany na Generálním štábu a ten má v dotačním titulu i dálkové ovládání mysli. To znamená, že jsou posílány prostředky jistým směrem. Když si představíte kochleární implantát (něco jako naslouchátko), tak to je zařízení, které dovede nahradit receptor ucha technikou nanovláken, která nesou signál ze zvukové vlny. Tyto implantáty lze dělat bez čipu, to znamená pouze na bázi nosné vlny. Posadíte signál do mozku, pošlete ho a můžete ovlivňovat cokoli. Vyšle to osoba, která k tomu má přístup. Např. v České republice si můžete najít přednášky T-Mobile, které pojednávají o frekvenci zdravotního výzkumu, jež odpovídá frekvenci Blue Tooth. Telefonica O2 s nimi spolupracuje nebo Český Telekom, kde k tomu používají i internet nebo WI-FI. Je tomu tak, že mozek pracuje a vysílá velmi dlouhé vlny na nějaké frekvenci a tím pádem je trigonometricky zaměřitelný!
Ústav kybernetiky akademie věd, kde se zabývají evokovanými potenciály a snímáním těchto záležitostí by s tím vším mohl také souviset. Osoby z kybernetiky Akademie věd dnes umějí udělat to, že vám na dálku skenují mozek a spatřují na monitoru to, co vidíte vy. Jde o to, kdo to dělá a proč. V USA tuto techniku zvládali již v roce 1974. A dnes to mají i Izraelci. Aplikace videometrických metod v oblasti neurotoxicity - profesor Sadil - z toho jsem také vycházel. To jsou všechno oficiální výzkumné záměry.
Já jsem si řekl, že ten pískot v mé hlavě a ty hlasy musejí mít nějaký materiální základ a tak jsem to hledal na internetu. Byl jsem s rodinou i u profesora Horáčka, který je psychiatr v Bohnicích, je to neuropsychiatrické centrum 3. lékařské fakulty, kde se tímto zabývají (našel jsem si to na internetu). Vyjmenoval jsem panu profesorovi veškeré jejich zájmové aktivity, upozornil jsem ho, že randomizované studie existují, ale že si neuvědomují, že tím můžou někomu škodit. Ať si to uvědomí. Myslím, že měl docela strach z toho, že jsem mu tam toto říkal. Měl pocit, že by to mohla být pravda. On původně nevěděl, proč jsem přišel. Byl jsem tam se svou mámou, která mu řekla, že by byla velmi ráda, aby její děti měly zachovánu lidskou důstojnost. Nejsem si jist, že za tím stojí doktor Horáček, ale je jedním z členů týmu, který zkoumá randomizované studie.
Pískání v hlavně pokračuje dál. Myslím, že kdysi to používali na vězních ve vězení a pak si řekli, že to můžou vyzkoušet na někom jiném. Díky potížím v mé hlavě jsem musel odejít z armády, měl jsem totiž nižší stupeň prověření. Nyní pracuji jinde.
Randomizované studie jsou také pod Národním bezpečnostním úřadem. Je tu rovněž grantová agentura. Nabyl jsem přesvědčení, že jestli toto někdo zkoumá, tak z toho má slušné peníze. Zkoumá vlastně cokoli v této oblasti a pohrává si s vámi. Vyústilo to v to, že jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Dal jsem i podnět k prošetření na Státní úřad léčiv a zaslal jsem oznámení panu prezidentovi cestou prezidentské kanceláře o pokusech, které pošlapávají lidská práva.
Funguje to asi takto: existují tzv. mozkové týmy (brain teams), jeden z nich je v Ikemu, jiný v Motole. Jsou to lidé, kteří sedí u počítače a pohrávají si s mozky. Osoby, kterým třeba někdo řekne, že někdo je v posledním stádiu rakoviny, tak si na něm psychiatři něco vyzkoušejte. Tyto týmy mají také i své internetové stránky, kde jsou i jména, ale často je to jen v angličtině. V tom Ikemu jsem byl. Víte např. i Mengele tak zvaně randomizoval, protože mu systém vytvořil v koncentračních táborech vhodné podmínky. Ještě jednou: randomizovat znamená, že doktor dostane zprostředkovaně určitý počet lidí na výzkumné studie a neví ve skutečnosti komu co dělá. Jsou to pro něj anonymní osoby, on vidí pouze své výsledky práce. Nebo když je to z jedné strany zaslepené, je tam třetí subjekt např. NBU nebo BIS, ty do toho vidí a pokusné subjekty nevědí, kdo dostává placebo a kdo dostává potlačený prostředek.
Domnívám se, že tuto technologii tu kdysi v období socialismu v polovině 80tých let „ovládala“ Státní bezpečnost, výzvědná část, ta pak přešla pod odbor vojenské diplomacie a zahraničních vztahů vojenské rozvědky. To znamená, že se pár lidí nechalo zkorumpovat farmaceutickými firmami a zahrálo si s nimi na randomizované studie. Zabývají se tím vlastně všichni: NBU, BIS, UZSI, každá z těchto agentur si v tom hledá to své, protože si zvykli na to, že mohou.
Zneužili to vlastně ještě k jedné věci, utvořili agenturu na stěhování regulovaných nájemníků! Tedy lidé, kteří se věnovali ovlivňování mozku počítačem (BCI; Brain Computer Interacting; Brain Computing) se začali věnovat, kromě činnosti pro farmaceutické firmy, i stěhování regulovaných nájemníků. Takže lidé odcházeli z domů, aniž věděli proč. Patrně byli podprahově ovlivněni.
Akademie věd zkoumala anténní systémy. Jde o odposlechy. Dnes odposlech, speciální policejní odposlechy nejsou o tom, že vám napíchnou telefon, nyní je to o tom, že když jste někde trigonometricky zaměřeni, tak to o čem se bavíte se chytne, někam se to donese, tam se to zopakuje, software odblokuje šumy a vy můžete mluvit kde chcete. Kromě toho všechny mobilní telefony kolem vás jsou mobilní vysílačky, které jsou úplně zadarmo, tak i to co vy říkáte je zaměřitelné. Cokoli se nese éterem je zaměřitelné, jde pouze o software, který to umí přečíst.
Signál se také dá použít na světelný paprsek, na monitor. Na cokoli, co se nese vzduchem, se dá položit nějaký signál. Odborně se to jmenuje intrakraniální stimulace. Může se pak vytvořit nějaké emoce, určená přímo pro toho jedince. Pokud je technologie, která si dokáže pohrávat s vaším spánkem, může si také pohrát s vaší imunitou, to je pak jedno, na co se to využije. Podráždí se nějaký receptor, dojde ke změně, lidské tělo má tendenci tu změnu dát zase do pořádku a tak nějaká farmaceutická firma zkoumá, jak svým novým lékem navodit zdravý organismus, protože nemocný to neumí. Tak se např. zkoumá i schizofrenie: navodí se nerovnováha, odpovídající něčemu, a když se vytváření nerovnováhy ukončí, zdravý mozek se může začít napravovat. Když je mozek opravdu nemocný, pak se zkoumá jaké farmakum vyrobit, aby se vytvořily podmínky takové, aby se mu dopomohlo k tomu, aby fungoval jako zdravý mozek. Např. dotační titul ministerstva obrany, tak tam jsou přímo prostředky k manipulaci mysli a dělají to pro ně firmy, které dělají pro civilní sektor v Pardubicích, bývalá Tesla Pardubice. Zkoumají emoční stavy. Je to dotační titul přímo pro výzkum a inovace a je to schované pod ministerstvem školství. Poskytovatel je ministerstvo obrany.
Voják něco vymyslí, lobistovi se to zalíbí, plácnou si, že to udělají. Nějaký úředník to dá do dotačních titulů, ten nic neví. Pak si vezmete dotační tituly a na internetu si rozkliknete tu danou věc, tak je tam nějaký anomální model, pak si kliknete na záznam o dodávce dat, dole vám naskočí název toho dotačního titulu. Klikněte na něj znova a náhle to již není anomální model, ale ideální model, kliknete znovu na záznam o dodávce dat a objeví se název dotačního titulu a náhle vám vyběhne randomizovaná studie – udělá se z toho rozškatulkovaný nekontrolovatelný paskvil, protože na každý dotační titul, když si dáte tisk, tak vám vyjede balík papírů.
A na konci řetězce jsou lidé s hlasy v hlavě, s údajnou schizofrenií."
,,Jedná se o neverbální komunikaci s počítačem. Může probíhat vracení vlastních myšlenek, ale jen některých, říká se tomu „brain computer interaction.“ 
Pan Korecký tvrdí, že si prý na internetu vyexportoval svoji kartu, tvrdí, že byl kdysi zařazen do nějakého programu. Dále míní, že jeho ovládání mysli provází také ztráta čichu. Má se jednat o inteligentní, přepínací neuronové sítě. Dále o sledování lidské hlavy v prostoru, očí v pohybu a sledování mikrospánku. Celá záležitost vychází z tvorby systému „voják 21. století“, kdy se v tomto systému jedná o model digitálního bojovníka s helmou. Ten potřebuje vidět vše, co je za zdí. Ve světě vlnění vlny jdou skrze zeď. Voják na interaktivním displeji vidí jiné lidi. Dále se jedná o využívání psychotronické zbraně – lokalizačně-komunikačního prostředku.
Člověk nebo nějaký bod je trigonometricky zaměřen – v rámci třech polopřímek, kdy jedna je nosnou vlnou. Vše souvisí se signály „X-rate“ z družic. Důležitý je také pojem „brain weapons“. Člověk se stává pokusnou osobou pro záření a jeho modulace, jedná se o signály vyvolávající zvukové vjemy. Virtuální implantát. V uchu se signál předělá a jde do mozku. Lze to s čipem, nebo bez něj – tzv. kochleární implantát. Dále dochází ke sběru EEG. My, jako lidé, se nacházíme v prostředí, které je momentálně na bázi mikrovlnných systémů, které snímají EEG, zrakové potencionály i to, co slyší. Dochází ke strojovému čtení. Následně dochází k distribuci zvukových signálů. Přístroje dále mohou načíst vaši rychlost.
Je zajímavé, že např. na ČVUT se zabývají dálkovým řízením psychosomatických stavů člověka. Jedná se o interní granty škol: např. také výzkum a vliv dálkového řízení emočních stavů člověka. Je dobré si připomenout, že vysokorychlostní síť začala v naší zemi v roce 1992. Takovýto programovatelný stroj, navázaný na sledovací systém, sleduje reakce člověka. Sledovaná osoba začne být vyčleňována ze společnosti. Projevuje se to např. tím, že daná osoba začne třeba zapomínat. Sledovací počítač je napojen na RAM. V noci se může stát, že je ramka tzv. napalována, což dotyčnou osobu zbaví snění. Osoba je vyčleněna, přestává plánovat, přestává mít vize, začíná mít pocit, že žije v jakési mlze. Nebo se stane, že jsou jí pouštěny stále dokola stejné sny a to sny negativní, např. o bombardování. Pokud se jedná o nějakou studii na lidech, pak to je nestandardní. Při standardní klinické studii se mají pokusné osoby nacházet v nemocnici, má být přítomen lékař a musejí s procedurou souhlasit.
V případě těchto pokusů ovládání mysli se zřejmě jedná o zaslepené studie ve fázi preklinické. Studie se může jmenovat třeba „záření a jeho vliv na člověka“. Pomocí záření může docházet také k regulaci hormonálního systému. Může být podněcováno vylučování žluči do žlučovodu, ovlivňován přívod vzduchu do mozku až k přidušení. Prostě narušení psychosomatických stavů. Regulací signálních drah může dojít i k mutacím. Např. v epitelech střeva nebo plic, kde se buňka obnovuje rychle. Větším kontinuálním vylučováním žluči může dojít k špatnému trávení aminokyselin a narušení metabolismu. Celkově se jedná o dálkové bourání psychosomatických stavů, ku př. zkoušení frekvence 10-300 MHz. Ultrazvuk může zapříčinit opuchlé uši. Jsou-li do každého ucha pouštěny jiné decibely, dojde k narušení rovnováhy – dysregulaci.
„Za nebezpečné považuji,“ pokračuje pan Korecký, „když vysoké školy nebo Akademie věd vstupují do kooperace s vojenským průmyslem! Pak jsou připravovány zakázky týkající se sledování osob, software pro zaměřovače a obranný výzkum. Zaměřovače osob v budovách jsou laserové od spektra gamma přes všechna světelná spektra. Za zdí a v autech jsou osoby zaměřovány RTG paprskem. Velmi výkonná jsou zaměřovací nanovláka, neboť mají neomezenou přenosovou schopnost. Nehledě na fakt, že pokusná osoba je radiačně zatěžována. Při ovládání se jedná o snímání algorytmů člověka a tudíž o pronikání do soukromí. Následně je využíván zpětnovazební systém.
Myslím, že vše začalo, když Geore Bush senior vyhlásil desetiletí mozku. Potom přišli lobbisté a zprvu zkoumali reakci na to, když se něco pošle do mozku. Později snímali algorytmus a posílali jej zpět do mozku. Dalším historickým předělem byl „Cost benefit“ - politická debata o soukromí, tak to začalo. Důležitý je také nový název „plasticita mozku“.
Domnívám se, že řada schizofreniků jsou lidé vyrobení na pokusy. V jejich případě se jedná o ultrapsychické halucinace. V současnosti schizofrenikům ubývá bílá mozková hmota. Domnívám se, že mozkové infarkty, které se u nich vyskytnou, byly vyvolány uměle. Dále se u nich začaly nacházet mozkové léze.
Mimoto se v poslední době zřejmě také vyskytují pokusy na dětech s rakovinou – developed cancer by children.
Vyskytují-li se zvukové vjemy v noci, dochází k imunodeficitu a poškození mozku.
Některé léky pro schizofreniky ucpávají dopaminové a serotinové receptory a současně při ovládání mozku probíhá stálé pískání a mluvení do hlavy. Vzniká maligně-neurotický syndrom. Je narušen extrapyramidový systém. Nevylučují se určité transmitery. Léky vám zaslepí 80% ,,trubiček“, kterými probíhají vzruchy. Záření může způsobit také Alzheimerovu nemoc a nebo difuzní poškození mozku, epilepsii apod.“
Kdo tedy za takovým ovládáním mysli u nás stojí, kdo je řídí?
„Možná se jedná o pokusy s vyvoláváním stárnutí mozku, možná že pachateli jsou pouze naivní profesoři a nezkušení mladí lidé, kteří zkoušejí něco na lidech. Pachatelem může být také vojenský výzkum jako je CESNET nebo farmaceutické firmy.“

38 komentářů:

 1. http://zvedavec.org/komentare/2013/11/5745-australie-chce-nasilne-ockovat-vakcinou-gmo-z-letadel.htm

  OdpovědětSmazat
 2. Nekdy v r. 2008 se zacal do audiosignalu cz televizi pridavat prapodivny audiosignal ze 2 tonu, ktere se stridaly po 2 sekundach. Nejdrive ct a nova, pozdeji taky prima. Signal byl primichavan jenom v pripade, ze byl maskovan zvukem. Kdyz bylo ticho, byl potlacen. Nasledne se obdobne tony zacly primichavat do cz radii, 2 tony menici se po 3 sekundach. Mesic pote, co jsem o tom zacal psat v diskusich to abruptne ukoncili. Nejakou dobu se nedelo nic, pak jsem stejne tony v chaotickem rytmu zacal dostavat primo do hlavy, nebylo uniku. Ted i to prestalo, cekam, co bude dalsi. Mimochodem, temer kazdy muz, ktereho znam trpi nespavosti. Tohle nikdy nebylo... Tohle je statni teror, za tohle bych daval provaz..!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ja radeji gylotinu, je rychlejsi. A nebo defenestraci z pekne vysokeho baraku :-)). Vice much jednou ranou

   Smazat
 3. http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3116-video-obet-psychotronickych-utoku-z-cr-promlouvila

  OdpovědětSmazat
 4. Obávám se, že článek je poměrně pravdivý :-( . Určitě tím způsobem lze znemožnit a odstranit někoho nepohodlného. A také ho vyloučit ze jeho sociální sítě. A navíc nikdo neví, že zaměřeným objektem je zrovna původně normální jedinec. Je tedy potřeba každou myšlenku přezkoumat, jestli s ní člověk opravdu souhlasí, než začne jednat. Bohužel si myslím, že dnes má tyto technologie k dispozici kde kdo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A pokud slyším i napadání, nadávky ponižování a výsměch a já s tím nemám ani ve své hlavě nic společného? Nebo slyším rozhovory cizích lidí. Mě nezajímá soukromí druhých lidí. Přijde mi to absurdní, nemorální a už se to nedá vydržet. Vždy se rozhlédnu kolem sebe a pozoruji ostatní lidi v jakém žijí omylu a hlavně klidu. Proč já nemůžu mít také klid? Souhlasím s tím, že tuto technologii využívá kde kdo. Minimálně lidé s hodností npor. i bez lékařského vzdělaní. Pro mě je to psychické týrání, mučení a mám čím dál větší pocit, že nemám být, ponevadž mě to nesmírně ničí, paralizuje, omezuje, nemohu se na nic soustředit. A tito lidé, co používají tuto technologii přitom žijí většinou v klidu a bez výčitek svědomí, že tím někomu hodně ubližují. Nelidské zacházení, bezcharakterní a bezcitné jednání. Nejsou to lidé, ale hyeny. Mlsají v mé hlavě již 4 roky, a je toho tolik, za co by se měli stydět, že já jim nesahám ani po kotníky v ohledu na jejich jednání

   Smazat
  2. Žijí s tím už dva roky. Ani policii ani kriminálku ani psychiatry nic nezajímá...udělají z tebe nemocnyho člověka a tím to končí a o to jim právě jde a oni se jen vysmívají... A dodatek "mi si to můžeme dovolit...na nás nikdo nemůže... Nikdo nic nezjistí..." A dál se chovají jako hyeny... Jako fasisticky prasata .

   Smazat
 5. Zrovna včera jsem na toto tema viděl video na Wertyz Report, doporučuji shlédnout.Obět psychtronických útoků promlouvá. Oldřich

  OdpovědětSmazat
 6. Teď se nabízí otázka... jestli to opravdu tak je, jak se človek může bránit? Máte někdo nějaký tip?

  OdpovědětSmazat
 7. Takže, vážení přítomní. Situace je vážná, nikoli však zoufalá. Myslím, že v mé skládačce už chybí opravdu jen několik dílků kvůli kterým mi nestojí za to, dále tahat lva za ocas. Jednoduše řečeno, vypínám si internet. On bude stejně za nedlouho vypnut. Oznámí se blížící se oblak iontů ze obří sluneční erupce a šmytec.
  Ještě než se tak stane si zajistím náhradní komunikační kanály pro příbuzenstvo.
  Zatím se prosím seznamte s tímto: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2695

  a také tímto: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3116-video-obet-psychotronickych-utoku-z-cr-promluvila

  Dlouhou dobu píše pan Zdeněk Patrik zde: http://smit.wz.cz/zrcadlo/index.php
  o prapodivných útocích na svou osobu. Upřímně, dlouho jsem ho měl za podivína, ale ze zájmem jej četl.
  Dnes vím, že si nevybájil ani písmeno.
  Mně samotnému se dějí poslední dobou taky zajímavé náhodičky.
  Že je něco špatně jsem pocítil 5. května 1992 ráno když jsem vyšel na zahradu. Svět byl ozářen zvláštní barvou slunce. Jako kdybych se ocitnul na jiné planetě. Takové bylo všechno namodralé. Za pár dnů jsme si všichni zvykli, ale kde to vlastně jsme?
  Proč mám od té doby zvláštní pocit, že se chci vrátit domů?
  Proč se svět změnil téměř přes noc k nepoznání?
  Proč jsou média jako jeden hlas nekončící černou kronikou?
  Proč nám neustále pouštějí nové filmy o napadení mimozemčany a na co nás tím připravují?
  Drahnou dobu po odpovědích pátrám na internetu a místo odpovědí dostávám další otázky.
  Tudy cesta nevede a je to jen ZBYTEČNĚ utracený čas.
  Nejvíce o světě jsem se dozvěděl z knih Carlose Castanedy o učení Dona Juana Matuse.
  Tam jsou ty nejzákladnější pravdy. Konec s internetem a návrat ke knihám.
  Byl jsem tu s vámi rád a na shledanou v lepších časech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mám něco podobného, ale až z roku 2007 ! Od léta toho roku pozoruji, že se realita začala podstatně měnit, a dějí se od té doby neuvěřitelné až šokující věci ! Jenže většina ovcí nic nevidí a chrní dál !

   Smazat
 8. ovladání mysli... nu ten teď budeme mít všichni kdo poslouchá rádio impulz¨: Babiš a jeho AGROFE.T chystá odkoupit toto rádio
  http://www.novinky.cz/ekonomika/320300-babisuv-agrofert-koupi-radio-impuls.html
  to bude výmývání mozků...

  OdpovědětSmazat
 9. Škoda, že zde dosud není zveřejněn žádný komentář, ačkoliv jich je na čekací listině zřejmě požehnaně. Osobně si myslím, že články tohoto typu na Orgonet nepatří, pokud opakovaně ve svých komentářích uvádíte, že nemíníte podporovat negativní informace. Je mi divné, že zrovna dnes se na netu ukázalo víc takovýchto článků, a nejedná se o pouhé převzetí odjinud. Náhody nejsou, takže ani toto není náhoda a někdo se nás snaží vystrašit. Škoda, že i orgo-net, i když si toho možná není vědom. Možná je vše dobré, ale jak pro koho. Jste si jisti že Iva Adamcová není jednou z obětí manipulací? Moc hezky se její přednášky poslouchají, ale v praxi to příliš nefunguje. Až se dostanete do sr..ek, pochopíte, že jsou to pouhé chiméry a od pádu do temnot vás rozhodně nezachránní pozitivní myšlení a domnělé žití tady a teď. Vyzkoušeno, odžito, potvrzeno. :-(

  OdpovědětSmazat
 10. Oběť psychotronických útoků promlouvá http://www.youtube.com/watch?v=Y88dC8pWyEc

  OdpovědětSmazat
 11. hm, zajímavé. Takže podle tohoto článku se mi vlastně hrabou v mysli a jsem pokusný otrok nějakých super tajných armádních (ne)vládních operací. Podle jiných článků sem Pracovník světla, inkarnace kristovské energie, plejáďan, lemurian, Bůh, vyšinutý depresivní schizofrenik s bipolární obsedantně kompulzivní poruchou, Anděl, Antikrist, Jehova, Láska s velkým L, ovce ve stádu, vyvolený "Neo" Matrixu, nesmrtelný blb a kdo ví co ještě. Jak si potom člověk nemá připadat jako pacient docenta Chocholouška? :D

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A to je cíl celého toho snažení : absolutní rezignace na cokoli a absolutní poslušnost stáda !

   Smazat
 12. Orgo, už od loňska tady připomínám, že ČR byla vybrána jako experimet globalistů potažmo zednářů a sionistů k nastolení NWO. Ten projekt nyní graduje a vyústí v něco zcela nepředstavitelného. Pro nevěřící připomínám, že to bude pro ně šok, jaký nezažili ani jejich dědové a pradědové. Pátrejte po tom, co se skutečně bude dít v Dobrovízi, na Ptyči (Hrad666) , a jaký význam má satanský porodní kámen !!! To vše již brzy na scéně světa !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak to by me zajimalo,co je na tech dobrovicich nad ptici ve stredoceskem kraji tak zajimaveho,kdyz to vygooglim,tak mi tam nevyleze nic zajimaveho,snad krome motorkarskeho klubu to je asi tak vse.Tak nevim,co mate na mysli.

   Smazat
 13. Takéto články len zase šíria strach .Sklučený človek nikdy nepocíti slobodu.

  OdpovědětSmazat
 14. Hlasům v hlavě (schizofrenii) jsem udělal přítrž tak, že jsem přestal jíst cukr a obilniny a dal se na vysokotučnou stravu. Deprese a sebekritické komentáře se mi podařilo potlačit pomocí TDCS - anoda na L-DLPFC katoda umístěná nad pravým obočím (centrum kritických myšlenek). Už se pomalu vrací i čich, který jsem cca před rokem měl úplně potlačený.
  Podle mě jim jde o to aby lidé neslyšeli svého "daimona" jak ho popisuje Sokrates, neboli vnitřní intuici a byli jako stádo, lehce manipulovatelní, ovladatelní a bez svého názoru. I škola a celý náš systém k tomu směřuje. Jediné co můžu říct, soustřeďte se na svůj vnitřní hlas, na ten správný vnitřní hlas a řiďte se jím.. pokud máte pochyby zda je to on, zkuste přestat jíst to sladké a pšenici, mně to skutečně pomohlo od výkyvů nálad a záhadných podivných myšlenek..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to zvláštní, ale čich mi odešel asi před 4 roky. Místo toho mám divnou tupou boles v týle, občas mi stoupne tlak a cítím se "na dně", hučí mi v hlavě.Z ničeho nic jsem dostala chuť na sádlo, dávám si zatím občas chleba se sádlem a hořčicí. Koupila jsem a čtu knihy od Michaela Newtona o duši a také Carlose Castanedu...To TDCS- nevím, co to je.Článek jen potvrzuje to, co se v realitě děje. Ti politici a umělci, co předvádějí o tom nepochybně svědčí.Už se o tom psalo kolem volby prezidenta.Není jinak možné, aby tolik lidí bylo zfanatizováno pro Schwarzenberka a teď pro Ano.Hlavně nepropadat do žádných závislostí na různých guru a paních Karajmi nebo Iva...., věřte jen sami sobě, nepodceňujte se a mějte sami sebe rádi.Myslím,že jen tak se můžeme bránit. A určitě vše vypínat a nespat v blízkosti přístrojů nebo mobilu.Přeji krásné sny.Eva

   Smazat

 15. Takže když to shrnu, jsme chráněni těmi dobrými, útočí na nás ti zlí...Ti zlí nás chtěj zničit, protože umíme svým mozkem, srdcem tvořit realitu, která se jim, těm zlým , nehodí..., není pro ně vhodná..., ba dokonce ohrožuje jejich predátorskou existenci...MY SI TOTIŽ UMÍME VYTVOŘIT TO, CO CHCEME, ALE MUSÍME O TOM VĚDĚT, ŽE TO VŮBEC UMÍME....A ČÍM NÁS BUDE VÍCE, TÍM SNADNĚJI A RYCHLEJI SE NÁM NÁDHERNÁ REALITA PŘÍTOMNOSTI A BUDOUCNOSTI BUDE TVOŘIT

  nyní stojíme před skutečností, že bud si to uvědomíme, a začneme konat... - tato činnost nestojí vůbec žádné peníze, nebo jako civilizace navždy zanikneme...
  Něco - ted mě to napadlo - něco jako pohádka Nekonečný příběh se zanikající Říší Fantazie...a MY jsme tím a těmi malými kluky, kteří mají moc tohle všechno zvrátit...
  PROSÍM VÁS VŠECHNY O POMOC......MOOOOOOOC
  veronika


  Anonymní10. listopadu 2013 13:11
  pro tvorbu reality jsme vyjímečná existence, ale ještě jsme nedozráli do toho bodu, kdy jsme schopni si tuto vlastnost plně uvědomit... proto nás chtějí výrazně eliminovat, abychom neměli tuto sílu...
  Dříve jsme měli zbraně, techniku, ale nyní nejsou třeba... protože máme něco mnohem silnějšího - máme sami sebe...tedy sílu kolektivního vědomí....
  A hlavně dříve jsme se nechali oblbnout, nechali jsme si vnutit jejich ZKÁZONOSNÉ myšlení, což se děje i ted tady, ale nyní je mnohem více lidí, než kdykoliv v minulosti, ŽE O TOM VĚDÍ A TITO SNAD PŘESVĚDČÍ ONEN POTŘEBNÝ ZBYTEK....
  veronika

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenze mila Veroniko,to si musime sami dat otazku kdo,ze jsou oni,vsude at ctu cokoliv se pise jenom oni,a ja si kladu otazku,jestli ti oni jsou vlastne lidskeho puvodu,nebo vlastne co se za nimi skryva.Nemyslim si,ze nejaci illuminati jsou prvni kolecko u vozu,spise si myslim,ze jsou to jejich pomocnici,takzvani pricmrndatele a oni jsou velice dobre skryti,a to tak,ze by to nejspis nikoho ani ve snu nenapadlo l,kdo vlastne oni jsou.Vlastne mi jejich chovani pripada spis na chovani parazitu a spousta lidi je jimi uz nejpis dost nakazena,ze vlastne uz ani jinak jednat neumi.Nevim,jak dalece se moje teze zaklada na pravde,ale fakt po dlouhou dobu premysleni me nic jineho nenapada,proc by lidi nekdo tak nenavidel a tak sej jim snazil ze vsech sil skodit.Prosim,nez mne prohlasite za totalniho blba zkuste se nad tim alespon trosku zamyslet.

   Smazat
  2. ONI nepocházejí ze Země, chtějí ji pro sebe.
   proto se tady vytvořilo náboženství různých směrů a idejí, různé politické systémy.., peníze,..
   Protože vše toto vývoj civilizace zpomaluje a čím tyto věci budou výraznější, pak stejně i tak poroste napětí ve společnosti.
   a pak - bez nějaké větší aktivity zvenčí - se vybijeme navzájem...
   a o to tady jde...
   proto se mluví o vítězství dobra či zla...
   Ted jde o naši budoucnost, o náš život na Zemi, o nic jiného...
   Jsme hmotné bytosti, ale jsme navázáni na nehmotný kladný, ale i záporný prostor.
   velmi záleží na našem myšlení, protože každý jednotlivec vytváří svou myšlenkou v podstatě elektroimpulz a tyto impulzy se mohou spojit a spojují se v obrovskou sílu, kterou lze měnit realitu...mohou zamezit v postupu zla...
   nyní hrozí to, že se zatím nepovedla vyprovokovat 3.světová válka, tak je rozbitá severní Afrika, střední Východ, a ted jsou snahy o Evropu. myslím, že Evropa je bankou světové inteligence, jen jaksi spí... Vždyt ten útlum vidíte všude na každém kroku... a je to záměr, nic jiného...Nejlepší vysokoškoláci dneška jsou na úrovni podprůměrných maturantů z doby před 30lety, mnoho mladých bez vzdělání, bez budoucnosti...Fatální absence lidí, co skutečně vědí, umí... a všude kolem nás falešná hra na úspěch...která nás také velmi omezuje....
   Četla jsem, že ovládání mysli bylo i atlantidě, i chemtrails tam měli...ale byli vyspělejší, než my--- pproto se civilizace znovu vzzpamatovala..
   Kdyby přišel nějaký armagedon, proto se naše soudobá civilizace nezachrání, a proto jsou takové obavy...
   Proto se musíme spojit duševně i duchovně, protože vůbec nic jiného nemáme.
   opravdu naprosto věřím v sílu pozitivního myšlení, v lidskou fantazii..
   vždyt tady jde jen o to, TO ZKUSIT V MASOVÉM MĚŘÍTKU... mě osobně to absolutně funguje, tak nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat ostatním....a když to spojíme, dokážeme skály lámat - nebo spíš - dokážeme se mít dobře....
   veronika

   PS: uvědomte si, že jsme ve stresu, co bude zítra.. a tímto máme moooc zaměstnaný hlavy, a hodně málo lidiček se dovede povznýst a být šťastný z toho mála...a tito lidičkové jsou těmi leadery, kteří na každém kroku rozdávají úsměv a lásku všem... a jsou to právě tito, ke kterým se, prosím, přidejte....
   veronika

   Smazat

 16. Anonymní9. listopadu 2013 10:10
  Veroniko, mám jednu poznámku k tomu, co jste výše napsala :
  ("Nevím, jestli oni vědí - ale asi jo - že disponujeme schopnostmi a mocí tohle všechno zvrátit, tedy se jim ubránit - protože máme fantazii =´představu a možnost zapojit sílu kladného kolektivního vědomí...")
  Právě protože to vědí, dělají co mohou a umí, aby nás zaměstnávali vším nepodstatným, vedli nás proti sobě navzájem, sledujíce to, abychom se k této pro ně hrozbě nikdy nedostali ! Jsou všeho schopní, proto ty, co se dostanou blízko k meritu věci, neváhají zlikvidovat. To jistě zvládnou, jednotlivce nebo i menší skupiny, ale pokud by prozřely miliony či miliardy, byl by to jejich konec zde na Zemi. Možná, že se nemají kam vrátit, a proto provádějí onen terraforming se Zemí. Možná jsme pro ně tak vyjímečnou existencí v rámci vesmíru, že jsme pro jejich existenci zde nepostradatelní ! Poodhalili nám jednu důležitou věc : že se u nich hraje o čas ! Že už ho mnoho nemají, mají-li dosáhnout svých cílů, totiž zkolonizovat Zemi (globalizace,nwo), dokončit terraforming (změny klimatu, chemtrails, haarpy apod.) a zotročit lidstvo jako jejich služebné (čipované) a potravní (zde si nejsem jistúrovni fyzické nebo energetické, příp.obojí) bytosti. Máte pravdu, žijeme ve velmi nebezpečné době !


  Anonymní10. listopadu 2013 10:24
  jenže když to nezvládneme, milý anonyme, tak naše civilizace končí - skutečně...
  Ne tak, jako v minulosti..., že znovu povstala....
  aspon já mám z toho takovej pocit...
  nemáme tu techniku takovou, že se dík ní někam schováme..... nebudeme mít jako duše to tělo, kam se pak vrátíme...
  veronika
  veronika


  Anonymní10. listopadu 2013 12:52
  a jak jsem psala o multidimenzionální realitě...
  to, jak kvalitně žijeme, záleží na úrovni našeho kolektivního vědomí, které nás v naší realitě posouvá "třeba" k lepším zítřkům...
  dále je tady to, co nevidíme...
  jsou to ti záporní, o kterých tady píšeme, ale pak jsou tady tzv. andělé, kteří nás chrání... a to výrazným, zásadním způsobem...Osobně bych měla být několikrát mrtvá.., kdyby mě nezachránili.. Prošla jsem topením, autohaváriemi, jako puberťák jsem seděla z frajeřiny na zábradlí ve 4.patře a když jsem měla spadnout do 15metrový hloubky, tak jsem to ještě vybrala zpět....prostě jsem v životě dělala různý kraviny, ale vždy mě chránili...Dvě dámy - jedna ze středních Čech, ta druhá z jižních - nemůžou se znát..., mi řekly, že mám u sebe 2 obrovské strážné anděly - jedna je vidí, ta druhá je namalovala v automatické kresbě...osobně cítím napojenost a součinnost s Bohem, jako takovým - je mi cizí vědomě dělat cokoli, čím bych ublížila jiným...
  myslím, že každý člověk má strážného anděla, jen musí poprosit, požádat Boha, aby se tady mezi ním a "jeho" andělem vytvořila ochranná vazba...Proto je tady ateismus... Kolik lidí si klepe na čelo a zdrhá, když slyší Bůh??? Ach joooo nemusíš nikam chodit, jen jej přijmi ve svým pokojíčku do svýho srdce v tichosti....a popros jej o ochranu...
  Mnoho vnímavých lidí, kteří nejsou v církvích, říká, že NĚCO TADY MEZI NEBEM A ZEMÍ JE.... :-)))

  OdpovědětSmazat
 17. ten článek-
  my jsme zřejmě epicentrem, proto je tady taková manipulace...
  Udělali z nás popelnici Evropy a kolik světových velikánů z našeho národa vzešlo???
  Tak proto se to děje...
  Ale stejně se jim to nepovede...
  V hlavě mi píská taky od r. 2009, - nejím léky, protože nejsem nemocná...Občas cítím bodavou bolest v hlavě, ale na tu platí orgonet, který okamžitě tuto bolest zastavuje... Hlasy slyším, jen když mi jde vysloveně o život. Chrání mě, tak to neřeším přes psychiatry. Je to obyčejné napojení na duchovní svět, který je k nám, hmotným lidem, přátelský....
  Mnoha lidem, kteří jsou otevření, píská v uších...
  Díky tomuto článku aspoň vím, proč...

  Kopíruju sem něco ze starší diskuse....:
  Myslím, že se nacházíme v moc nebezpečné době... Nevím, jestli oni vědí - ale asi jo - že disponujeme schopnostmi a mocí tohle všechno zvrátit, tedy se jim ubránit - protože máme fantazii =´představu a možnost zapojit sílu kladného kolektivního vědomí...

  Anonymní6. listopadu 2013 21:07
  Víťo. kopíruju sem z diskuse kolem voleb...

  Je to tak "nějak".....????

  Anonymní3. listopadu 2013 19:39
  Veroniko, vidíte to kupodivu zcela správně, tak jak to je !
  "Rudý drak"(satan) však svou III.ww che, bude o ni usilovat znovu a znovu dokud ji nebude mít. Vzpomeňte, kde vznikly všechny světové válečné konflikty - v Evropě. Ani s tou třetí to nebude jinak. Ovšem v trochu jiném gardu : vojenské síly evropských států (především EU a členů NATO), možná i Ruska (vzpomenut je totiž v proroctvích i král Severní země) se budou angažovat na Blízkém Východě stále více a více. A povedou tak svými nezodpovědnými bezohlednými a chamtivými aktivitami celý svět k Armageddonu ! Nezapomínejte, že hlavním cílem satanských sil je napadení a vyhlazení křesťanů a židů ! Ty Zlý nenávidí ze všech lidí nejvíce !


  Anonymní4. listopadu 2013 23:39
  tak nějak by to mohlo být...
  ale já věřím v Boha, jako takového, anděly a taky na kolektivní vědomí...a taky na multidimenzionální realitu...
  takže ke 3.ww - nemusí se tak dít a zřejmě ani nestane, protože jak jsem napsala, je nad námi Bůh = stvořitel, dále početní strážní andělé a náš mozek, ale i srdce vysílají elektroimpulzy...Jsme tvořeni z vody, kolem nás je vzduch.... takže v jiistém slova smyslu vodivé prostředí... tyto elektroimpulzy se mohou napojovat - spojovat...mezi sebou - mezi jednotlivými dušemi...a tím se vytváří pole, které může mít značnou sílu změnit realitu...
  sama jsem vyzkoušela sílu kolektivního myšlení na vlastní kůži... Opravdu to funguje.....!!!!!
  veronika


  Anonymní5. listopadu 2013 14:36
  a proto si musíme svým vědomím představovat MÍR a usměvavou tvář tamních lidí... LIDÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU...
  a tak dosáhneme smíru a míru ve světě... Bez tohoto to zřejmě nejde...
  Věřte mi, prosím, je to obrovská síla, kterou disponujeme...a nevyužíváme jí.... Síla kolektivního vědomí...
  Dále nás ovlivňují tvary a hlavně barvy....svým vědomím člověk může ovlivnit jednotlivce, skupinu... když po výborné veselohře přijdeš na pohřeb, začneš být smutný, i když toho zesnulého neznáš..., když jsi vesel, a potkáš nasratýho, dokážeš jej převibrovat na svoji veselost... A umíš si představit, že všichni obyvatelé Evropy myslí na lidi z Blízkého Východu, jak jsou šťastní, jak se smějí...???? Jaká je to obrovská, kladná energie??? v tomto duchu už nikdy žádná válka už nebude.... Válka na Východě je u konce, nikoho už to nebaví... ztrácí na síle.....myslím, že američané už nebudou chtít bojovat..., protože je to ekonomicky vyčerpalo...vlastní lid nemá co jíst a oni vyhazují prachy za dobyvačné války výhodné pro pár jedinců.... Končí to....
  veronika

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. veroniko, pokud něco Bůh naplánoval, byť by to bylo před milionem let, stane se to, a NIKDO v celém vesmíru to nemá sílu změnit, jedině On sám. A do Božích úradků nikdo, naštěstí pro nás, nikdo nevidíme !

   Smazat
  2. nemohu zpochybňovat sílu Boha, ale ON je náš Pán a Pastýř a vždy a za každých okolností, to s námi myslí dobře..A že uvízneme v nesnázích - to je naše rozhodnutí či trest z minulého života, kdy jsme se provinili... Čili náš hmotný život je tady od toho, abychom se učili žít co nejčestněji a nejsprávněji...
   Všechno kolem je energie prostoupená Bohem, tedy Bůh je v podstatě energie... Ale určitě se jedná o Jeho lásku, která je obrovská, a která je až za hranice našeho vnímání, a zcela jistě i chápání....
   síla kolektivního vědomí
   Každá myšlenka člověka je energií a ta může být kladná, záporná a když je v jednom časovém bodě soustředěno více jedinců se stejnou myšlenkou k určité věci, tady energie pochopitelně narůstá, sčítá se a to je opravdu SÍLA...!!!!!!!! SÍLA KOLEKTIVNÍHO MYŠLENÍ, které by mělo být kladné - pokud se tedy chceme posouvat do hezkých, lepších zítřků... protože tato síla vám opisuje vaše myšlenky a vytváří vám ideální podmínky, za kterých se vaše vize mohou zhmotnit...a tak vzniká realita, budoucnost...
   fakt - OBROVSKÁ SÍLA!!! JE TO NEJVĚTŠÍ SÍLA, KTERÁ TADY NA PLANETĚ EXISTUJE...a kterou jsme my, lidé, za svoji historii vytvořili...., která je zřejmě mnohem silnější, než jakákoliv technika....
   tak to cítím a vnímám já.., nikomu můj názor nevnucuju....

   Kamarádka získala starý obraz, na kterém je vyobrazena panna Maria s planoucím srdcem. Vnímám energie a z toho obrazu jde obrovsky kladná síla...

   prosím, věřte ve svoji vnitřní sílu, je skutečně značná...
   každej člověk má talent na něco, ale tohle umíme všichni... někdo víc, někdo míň... ale všichni...aspoň trochu... :-)))
   uvědomte si, jak je náš národ kreativní..., jakým jsme národem kutilů, jak bravurně zvládáme jakýkoliv náš osobní problém...k čemuž nepotřebujeme 3vysoký, ale mnohdy problém zvládne i člobrda ze zvláštní.... :-))
   myslím, že MY nejsme pokusem, jak budou lidi zvládat vládu MWO, ale my jsme těmi leadery, které je nutno eliminovat, paralyzovat, protože MY PRO NĚ PŘEDSTAVUJEME VELMI VELKÉ NEBEZPEČÍ, PROTOŽE MY MÁME OBROVSKÝ POTENCIONÁL SVÉHO NITRA, SVÝCH SCHOPNOSTÍ VYMYSLET+ UČIT SE+ PŘIZPŮSOBIT SE, zkrátka přežít...

   nejsem nacionalista, ale tak to prostě je....
   MUSÍME SE MENTÁLNĚ SPOJIT V OBROVSKOU VLNU ODPORU A KDYŽ SE TO POVEDE, JSME VLNOU TSUNAMI, KTERÁ ZLO SMETE A PAK JEJ NEBUDE :-))))
   veronika

   Smazat
  3. http://www.youtube.com/watch?v=FFxrdT2m4lM
   Lidské srdce a síla myšlenky - krátké, výstižné a dlouhé jen 2:50

   http://www.exopolitika.cz/news/zakladna-v-dulce-thomas-castello-vypovida-/

   jo a myslím, že se nám tady snaží plánovat jiní....
   ale MY SE NEDÁME...!!!!
   veronika

   Smazat
 18. rád počúvam pravdy pani Ivy, ale teraz mi povedzte kde máme istotu , že nepatrí do tejto skupiny.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Záruka není v žádném člověku, který mentoruje druhé. Vždy vychází se subjektu svého racia, ega a prismatu na svět, víru atd. !

   Smazat
 19. VIDEO: Oběť psychotronických útoků z ČR promluvila - http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3116

  OdpovědětSmazat
 20. Dobrý den,
  protože si mi několik lidí (cca 6) stěžovalo vždy ve stejné dny (noci) na to, že nemohou absolutně spát, převalují se z boku na bok a jsou to právě lidé otevření, tak jsem byla také jedním z nich požádána, abych se na to téma podívala (ještě, než vůbec vyšel tento článek). Co se děje, že nemůžeme spát. Mohu se napojovat na jiné roviny. Mě se to dělo také, již dříve, ale dokázala jsem to nějak odbourat. A teď k tomu zjištění a jak se bránit. Také se tu někdo na to ptal, co s tím.
  Jsou to tyto technologie, popsané v článku, i o nich bylo ve videích Rauni Kilde např.. Lidé, co nevědí, nemohou dělat nic. Jde o snahu odstřihnout nám cestu domů, abychom upadli do zapomněni. Domov je tam, kam chodíme v noci, když spíme, přes astrál se dostaneme až domů. Tam čerpáme energii na ty úkoly, co máme tady. My se musíme držet domova. Otázka Jak? Ne strachem, ale konstruktivně, tj. např. písněmi s vysokými vibracemi, různými činnostmi, tvorbou, tzv. děláním, které nám působí radost. Nemáme se zaměřovat na ty pulsy a záření, ale zůstat v sobě, držet si radost a činnost, co nás těší. Ptala jsem se, jestli je dobré tyto věci, které se dějí zjišťovat, číst si o tom. Odpověď: Pokud nevíme, je dobré si o tom zjistit data, přečíst, ale nebahnit se v tom. Je dobré o tom vědět, protože pokud o tom víme, můžeme to odmítnout! A držet si radost činnostmi, které máme rádi. Pokud někdo o těchto věcěch, co se dějí, neví, nemůže zákonitě odmítnout. Mě také napadlo si vytvořit mentálně zrcadla kolem sebe a prostě to nějak od sebe odrážet. Dostalo se mi vysvětlení, že zrcadla již jsme a nastavujeme zrcadlo bytostem, které potkáváme. že se stroji nebojujeme, Proto nemá smysl "dělat" další zrcadla. Metodu s odmítnutím toho, co je na nás směřováno, mám vyzkoušenou již asi rok dozadu, kdy mě také přepadávalo různé píchání do určité části hlavy a to během sekundy. Prostě jsem jednou už toho měla dost a "zařvala" v duchu. DOST! Toto odmítám, existují nějaké zákony vesmíru a ty musíte dodržovat také. TAkže STOP!..... a do pár sekund byl klid. Prostě vědomé jasné odmítnutí těchto praktik. Samozřejmě se o to pokouší dál, ale teď již to vím vědomě, nenáhodně, jak to utínat.
  Takže zkoušejte. Nevím, co dodat, jen asi na závěr to, že mi už rok chodí do hlavy různé krásné písně. Před rokem jsem nezpívala vůbec, prostě totální blok. Pracovala jsem na sobě (nejen na zpěvu), zpěv se hodně zlepšil, nyní chodím pár týdnů na piáno (neznám noty, nic... ale jde mi to celkem) a dělám na tom, aby se ty písničky mohly nějakým způsobem dát lidem. Mají hodně do sebe. Takže vydržet a používat svou mysl, máme ji tak silnou, že se nám o tom ani nezdá. I o tom je hodně v těch písních. Jsou tedy v angličtině.
  Trénujte svou mysl! Ale používejte ji konstruktivně a neporušujte zákon o zachovaní svobodné vůle druhých. Hodně zdaru a síly.

  OdpovědětSmazat
 21. ac s clenkem souhlasim...chybi odkazy na zdroje a jakakoliv studie. Clanek je jen zmateny soubor informaci...doporucuji studovat US patenty na googlu a trochu fyziky :)

  OdpovědětSmazat
 22. Dělá to npor. MUDr. Karla Janoušková
  http://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=969&Itemid=709&lang=cs

  OdpovědětSmazat
 23. Dobry den ,me tak tyra 3roky Milan Sindler v Trutnove 24hodin denne .Potira a mi tak veskara ma lidska prava a to i ta nejzakladnejsi .Je to v rozporu se zakladni listinou lidskych prav a svobod .Minimalne jde o omezovani osobni svobody u me muceni a nelidske krute zachazeni (nikdo nesmy byt podrobovan ponizovani a tyrani).Skohoutil Tomas viz. Muj facebook ucet

  OdpovědětSmazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.