6. června 2011

Vynořují se lékařské soudní důkazy o bioinženýrském původu superbaktérie E.coli


Vynořují se lékařské soudní důkazy, že evropská superbakterie E. coli byla vyrobena bioinženýrsky, aby zabíjela lidi

6. června 2011, Mike Adams
Překlad: OrgoNet
Hra s obviňováním zeleniny nadále pokračuje v celé EU, kde superodolný kmen e. coli postihuje pacienty a plní nemocnice v Německu, ale naprosto nikdo nemluví o tom, jakým kouzlem se e. coli mohla stát odolnou vůči osmi různým třídám antibiotk a pak se náhle objevit v potravinách.

Tato variace E. coli patří do kmene O104, a kmeny O104 nejsou normálně téměř nikdy odolné vůči antibiotikům. Aby získaly tuto odolnost, musejí být opakovaně vystavovány antibiotikům, aby na ně byl vyvíjen „mutační nátlak“, který je donutí k úplné odolnosti proti lékům. 

Jste-li zvědavi na původ takového kmene, musíte především sledovat, jak probíhala inženýrská změna e. coli a dosti přesně determinovat, kterým antibiotikům  byla baktérie vystavena během svého vývoje. A tento krok byl učiněn (viz níže), a když se podíváte na genetické dekódování tohoto kmene O104, který nyní ohrožuje konzumenty potravy po celé EU, objeví se fascinující obraz, jak muselo dojít k jejímu vzniku.

Genetický kód odhaluje historii kmene

Když vědci v německé Institutu Roberta Kocha dekódovali genetickou stavbu kmene O104, zjistili, že je odolný všem následujícím antibiotikům a jejich kombinacím:
• penicillins
• tetracycline
• nalidixic acid
• trimethoprim-sulfamethoxazol
• cephalosporins
• amoxicillin / clavulanic acid
• piperacillin-sulbactam
• piperacillin-tazobactam
Navíc tento kmen O104 má schopnost produkovat speciální enzymy, které mu dodávají to, co by se dalo nazvat „bakteriální superschopnosti“, technicky známé jak ESBL.

„Extended-Spcectrum Beta-Lactamases (ESBL) jsou enzymy, které mohou být produkovány baktérií a učinit je odolnou vůči cefalosporinům, jako ceufuroxim, cetofaxim a ceftazidim – to jsou nejužívanější antibiotika v mnoha nemocnicích“, vysvětluje Agentura ochrany zdraví v UK.
http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/ESBLs/
 
K tomu má tento kmen O104 navíc dva geny – TEM-1 a CTX-M-15, před nimiž se „chvějí lékaři již od 90. let,“ jak píše The Guardian http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jun/05/deadly-ecoli-resistance-antibiotic-misuse . Proč se lékaři před nimi chvějí? Protože jsou tak smrtelné, že u mnoha jimi nakažených lidí dojde ke kritickému selhání orgánů a oni prostě zemřou.

Jak se bioinženýrsky vyrábí superbaktérie

Jak tedy přesně dojde k tomu, že vznikne kmen baktérií odolný vice než tuctu antibiotik v osmi různých kategoriích léků, obsahující dvě smrtelné mutace genů plus schopnosti enzymu ESBL?
Je skutečně jenom jeden způsob, jakým se to může stát (a jeden jediný) musíte vystavit tento kmen e. coli všem osmi třídám antibiotických léků. Obvykle se to nedělá najednou, samozřejmě: nejprve ji vystavíte penicilínu a vezmete přeživší colonie, které jsou odolné penicilínu. Pak je dále vystavíte tetracyklinu. Přeživší kolonie jsou nyní odolné jak penicilínu, tak tetracyklínu. Pak je vystavíte sulfaléku a posbíráte přeživší kolini, a tak dále. Je to proces genetické selekce, prováděný v laboratoři, za účelem požadovaného výsledku. Takto vznikají některé biozbraně vyráběné americkou armádou ve Ft. Detrick, Maryland http://en.wikipedia.org/wiki/National_Biodefense_Analysis_and_Countermeasures_Center .

I když skutečný proces je trochu složitější, závěrem je, že vytvoření kmene bakterie e. coli, který je odolný osmi třídám antibiotik, vyžaduje opakované a vytrvalé vystavování těmto antibiotikům.  Je sktuečně nemožné si představit, jak by k tomu mohlo dojít samo od sebe v přírodním světě. Například, kdyby tato baktérie pocházela z jídla (jak nám tvrdí), kde potom získala všechny tyto odolnosti vůči antibiotikům, když je faktem, že na zeleninu se antibiotika nepoužívají?

Když vezmeme v úvahu  genetické důkazy, které nyní  stojí před námi, je těžké si představit, jak by se toto mohlo odehrát „divoce“. Zatímco resistence na jedno antibiotikum je běžná, vytvoření kmene a. coli odolného osmi různým třídám antibiotik – v kombinacích – prostě popírá zákony genetické permutace a kombinace v přírodě. Jednoduše řečenu, tato superbaktérie e. coli nemohla vzniknout přirozeně. A  zbývá tedy jediné vysvětlení, odkud může pocházet: z laboratoře.

Kmen byl vytvořen uměle a pak vypuštěn do světa

Důkazy nyní ukazují na to, že tento smrtící kmen e. coli byl uměle vytvořen a pak buď uměle vypuštěn do potravin, anebo nějak unikl z laboratoře a vstoupil do potravin sám. Pokud nesouhlasíte s tímto závěrem, a to klidně můžete, pak musíte najít vysvětlení, jak  se tato oktobiotická baktérie (imunní vůči 8 druhům antibiotik) vyvinula sama od sebe ... a tento závěr je ještě děsivější nežli „bioinženýrské“ vysvětlení, protože by znamenalo, že oktobiotické baktérie se prostě mohou objevit kdekoliv kdykoliv bez příčiny. A to by byla dosti exotická teorie.

Můj závěr dává lepší smysl: Tento kmen e. coli byl téměř jistě vytvořen uměle a pak vypuštěn do potravin se specifickým cílem. Jaký cíl by to mohl být? Zdá se mi, že je to evidentní. 

Současně tu působí problém, reakce a řešení. Nejprve způsobit PROBLÉM (smrtící kmen e. coli v potravinách). Pak počkat na veřejnou REAKCI (obrovské pozdvižení, protože lidé jsou terorizování e. coli). Jako odpověď na to přijde žádoucí ŘEŠENÏ (totální kontrola nad globální zásobou potravin a postavení mimo zákon syrové potravy, syrového mléka a syrové zeleniny).

A o tom to celé je, samozřejmě. FDA (Americký úřad pro potraviny a léky)se spolehl na stejný jev v USA, když prosazoval svůj nedávnyý „Zákon o modernizaci bezpečnosti potravin“, který v podstatě staví mimo zákon malé rodinné organické farmy, pokud nelížou holínky regulátorů FDA. FDA byl schopen zničit svobodu farmářství v Americe tím, že zahrál na strunu široce rozšířeného strachu, který následoval po vypuknutí nákazy e. coli v amerických potravinách. Když se lidé bojí, samozřejmě, není obtížné přimět je, aby souhlasili s téměř každým stupněm regulační tyranie. A způsobit, aby se lidé báli svého jídla, je velmi snadné ... stačí několik tiskových prohlášení vlády poslaných e-mailem mainsteramovým médiím a je to. 

Nejprve zakážeme přírodní medicínu, potom zaútočíme na potraviny


Uvědomte si , že toto vše se děje vzápětí poté, co EU zakázala léčivé rostliny a potravní doplňky – zákaz, který staví mimo zákon nutriční terapie, které pomáhají udržet lidi zdravé a bez nemocí. Nyní, když jsou tyto byliny a dpolňky zakázány, dalším krokem je způsobit, aby lidé měli strach z čerstvé potravy. To proto, že čerstvá zelenina je léčivá, a dokud má veřejnost právo koupit si čerstvou zeleninu, může vždy zabránit nemoci.
Ale pokud můžete způsobit, aby se lidé BÁLI čerstvé zeleniny – nebo postavit ji vůbec mimo zákon – pak můžete donutit veškerou populaci, aby žila z mrtvé stravy a předzpracované stravy, která podporuje degenerativní nemoci, a tak posílit postavení  mocných farmaceutických společností.
To vše je součástí stejného plánu, jak vidíte: udržet lidi v nemocech, odepřít jim přístup k léčivým bylinám a doplňkům, a pak využít jejich utrpení prostřednictvím globálních farmaceutických kartelů.
Geneticky modifikované potraviny hrají samozřejmě podobnou roli: jsou vytvořeny k tomu, aby kontaminovaly naše potraviny genetickým kódem, který způsob širocerozšířenou neplodnost mezi lidstvem. A ti, kteří ještě budou schopni se rozmnožovat i po vystavení GMO, budou natolik trpět degenerativními nemocemi, že jejich „léčba“ opět bude obohacovat lékové společnosti.
Vzpomínáte si, která země byla nedávno postižena hrozbou e. coli? Španělsko. Proč Španělsko? Vzpomeňte si na uniklé zprávy z Wikilieaks, které odhalily, že Španělsko odolalo zavedení GMO do svého zemědělského systému, i když mu americká vláda skrytě vyhrožuje politickou odvetou za jeho odpor. Falešné obvinění Španělska z rozšíření e. coli je pravděpodobně onou pomstou za španělskou neochotu  naskočit do geneticky modifikovaného vagónu. http://www.naturalnews.com/030828_GMOs_Wikileaks.html
To je příběh, který stojí za ekonomickým zničením španělských rolníků pěstujících zeleninu. Je to jedna ze zápletek, které probíhají ve schématu událostí kolem e. coli.Potraviny jako válečná zbraň vytvořená Big Pharmou

Mimochodem, nejpravděpodobnějším vysvětlením, kde byl vyvinut tento kmen e. coli, je, že farmaceutičtí giganti ho vytvořili ve svých vlastních laboratořích. Kdo jiný má přístup k veškerým antibiotikům a vybavení potřebnému k vytvoření cílených mutací potenciálně tisíců kolonií e. coli? Lékové společnosti mají jedinečné postavení k tomu, jak provést tuto akci a mít z ní prospěch. Jinými slovy, mají jak prostředky, tak motivaci, aby se angažovaly speciálně v podobných akcích.

Mimo lékové společnosti jsou tu snad i regulátoři infekčních nemocí, kteří mají podobnou laboratorní kapacitu. Například CDC by to pravděpodobně mohla také provést, kdyby skutečně chtěla. 

Důkaz, že někdo bioinženýrsky vytvořil tento kmen e. coli, je zapsán přímo v DNA baktérie, Je to lékařský soudní důkaz, a to, co odhaluje, nelze popřít. Tento kmen prošel opakovanými a dlouhodobými vystaveními osmi různým třídám antibiotik, a pak se nějakým způsobem objevil v potravinách. Jak jinak je toto možno provést, než důkladně naplánovaným schématem provedeným grázlovskými vědci? Není možno, aby vznikla „spontánní mutace“ v kmeni tak, aby byl odolný nejvyšším osmi třídám značkových antibiotických léků, které jsou dnes prodávány Big Pharmou. Takové mutace musí být záměrné.

A opakuji, pokud nesouhlasíte s tímto tvrzením, pak to znamená, že říkáte NE, nebylo to uděláno záměrně … stalo se to náhodou! Což je, jak znovu říkám, ještě děsivější! Protože to znamená, že antibiotická kontaminace našeho světa je na tak extrémním stupni, že kmen e. coli může být v přírodě nasycen osmi různými druhy antibiotik natolik, že se přirozeně vyvine ve smrtící superbaktérii. Pokud tomu lidé věří, tak je to ještě děsivější teorie než bioinženýrské vysvětlení!

Začala nová éra: Biologické zbraně v naší stravě

Ale v obou případech – nezáleží na tom, čemu věříte – je prostou pravdou, že svět nyní čelí  nové éře globálních kmenů superbaktérií, které nelze léčit žádnými známými léky. Samozřejmě mohou být snadno zabity koloidním stříbrem, což je právě důvod, proč v posledních letech FDA a světoví regulátoři zdraví zuřivě napadali společnosti vyrábějící koloidní stříbro. Nemohou dopustit, aby veřejnost měla v rukou přírodní antibiotikum, které skutečně funguje. To by zničilo celý jejich záměr, aby všichni lidé byli nemocní. 

Ve skutečnosti tyto kmeny e. coli mohou být snadno léčeny kombinací přírodních plnospektrálních antibiotik z rostlin jako je česnek, zázvor, cibule a léčivé rostliny. Navíc probiotika mohou pomoci vyrovnat flóru trávicího systému a „vytěsnit“ smrtící e. coli, která by mohla být současně přítomna. Zdravý imunitní systém a dobře fungující trávicí trakt může zvítězit nad infekcí superbakterie e. coli, ale je tady ještě jedna věc, o které lékařská komunita nechce, abyste věděli. Dávají absolutní přednost tomu, abyste zůstali bezmocnou obětí ležící v nemocnici a čekající na smrt, bez jakýchkoli možných vyhlídek. Přesně to je „moderní medicína“. Způsobují problémy a prohlašují, že je léčí, a pak vás nedokážou léčit ničím, co by skutečně fungovalo. 

Téměř všem úmrtím, která se dnes přičítají propuknutí e. coli, se dá snadno a lehce zabránit. Jsou to úmrtí z nevědomosti. Ale ještě spíše to mohou být také úmrtí na novou éru biologických zbraní v potravě, vypuštěných buď skupinou šílených vědců, anebo systémovou institucí, která vyhlásila válku lidské populaci.

47 komentářů:

 1. Celý čas mám pocit, ze v tejto zalezitosti s bakteriou nieco nehraje a tento clanok dava tomu logicke vysvetlenie.

  OdpovědětVymazat
 2. Věřím tomu, ve všem je cpanej i modifikovanej škrob i v plno jogurtech i když jogurt to není, to je ochucenej mrtvej rosol.Jedině dobře, že u nás si plno lidí ještě pěstuje svoje a chová a plno lidí se k tomu vrací. Jen je otázka zda to nezakážou a nebudou zahrádky jen na povolenky.

  OdpovědětVymazat
 3. tak proto španělské okurky
  kdyby zeleným mozkům všechna technika jednoho dne udělala jednoduše bác.......když už nic jinýho byl by na ně pohled k popukání.
  r.m.

  OdpovědětVymazat
 4. Tož zapracujme všichni na brethariánství!

  Tj. žít ze vzduchu, slunce, vody a kosmické energie a nebudeme závislí na dodávkách potravin. I přes hliníkový štít se k nám patřičná dávka kosmické energie dostane. Máme teď jedinečnou příležitost to zkusit. Překonat sami sebe a program, že to nejde. Staňme se nezávislí na hmotě!!!

  Teda ta dnešní doba je plná výzev! ,-)))

  PS. Jdu do toho! Začala jsem s výplachem bordelu z "trubek zažívacích"...

  J.

  OdpovědětVymazat
 5. ...jojo, potraviny-otraviny,
  treba skusit zit skromnejsie, napriklad z lasky, slnka, a vetru :=))
  Bo

  btw, orgonetku a dalsi informatori - ako bolo v Prahe?

  OdpovědětVymazat
 6. České Žleby po Černobylu..u hraničního pásma,naproti hřbitovu fungující krám s potravinami,lidé mají televizní antény na Hoher Bogen,Jauerling,Hohe Linie,Ochsenkopf a PŘESTO TUPĚ kupují SOUČASNOU produkci mléka,másla a masa...Nevycházím z udivu...

  OdpovědětVymazat
 7. ... pite vodu, pite, pite vodu, nepite rum :-)
  voda cista a makka vas zbavi vela balastu a este budete vyzerat stihlejsie.
  HI

  OdpovědětVymazat
 8. Len tak na okraj, preposlal som ten mail radka celechovskeho 2x do slovenskych medii a redakcia STV mi odpisala, ze mail preposlala do spravodajstva :))

  OdpovědětVymazat
 9. Zdá se, že "deutschevirose" je díky dennímu přísunu alkoholu při stravování na ústupu. Němci nám podle dnešního mediálního oznámení už asi nikdy nepoví, co to lidi obědvali.
  Nejsou to ani okurky a ani výhonky a brzy zbude jen ticho, dým a čára, jak s Fukušimou.
  Boris

  OdpovědětVymazat
 10. Všechny Vás zdravím : K antibiotukům....jedno z nejlepších antibiotik, které rostou téměř na každé české zahrádce - Lichořeřišnice. Je to rychle nabíhající antibiotikum, bez vedlejších účinků, leč v naší medícíně nepoužívané! Mám ho vyzkoušené na těžké záněty ledvin...zároveň se vylučuje nejen močí, ale i plícemi! A to je velice zajímavé, neboť(jak jsem vysledoval) mnoho lidí trpící infekcí močových cest často trpí i infekcí plic. Stačí odvar z rozdrcených semen pít 7 dní 2 až 3 krát denně šálek. V těle nabíhá již do dvou hodin a vydrží až osm. Květy jsou nejen nádherné, ale i výtečné!!! Chutnají jako ředkvičky a nádherně ozdobí čerství chléb s máslem. Sázet můžete i nyní. V srpnu můžete začít sbírat semena a sušit nebo používat i nesušené. Semena můžete použít na jaře k další výsadbě!Po slovensky Kapucínka väčšia.
  Užívaná část:šťáva, listy, květy, semena
  Působení: kromě jiného bakteriostaticky na stafylokoky, streptokoky, salmonely
  Užití: 30g vylisované šťávy nebo 40 - 50 g salátu nebo lžičku rozdrceného semena ( odvar) třikrát denně malý šálek
  Odvar: do studené vody dáme lžičku semen(rozdrcených), přivedeme do bodu varu a necháme 15 - 20 minut odstát pod poklicí. Lze si připravit dávku na celý den, vydrží v
  až 24 hodin.
  Milan :-)

  OdpovědětVymazat
 11. Děkuji Milanovi za to, že se s námi podělil velice zajímavým receptem :). Lena

  OdpovědětVymazat
 12. Toto je perfektní článek. Ukazuje, jak všechno souvisí se vším a hezky to do sebe zapadá.
  Nezapomeňme, že proti takovým svinstvům funguje nejen koloidní stříbro, možná i Lichořešišnice, ale naprosto jistě i MMS. Znovuobjevení MMS přišlo opravdu v pravý čas.

  OdpovědětVymazat
 13. ....Milan, ako sa to moze volat v slovencine ???
  Dik, bo

  OdpovědětVymazat
 14. na zemeguli je 7miliárd ľudí.5miliárd ľudí je navyše.Tak to majú vypočítané.Určite majú mnoho plánov ako preriediť ľudstvo.Já môžem len dodať,ich duša patrí Satanovi,nech sa škvaria vo večnom posmrtnom utrpení.

  OdpovědětVymazat
 15. tihle stvořili asi morgellony http://www.brown.edu/
  a víte asi proč?
  http://vtm.zive.cz/nanovlakna-leci-srdce-poskozene-infarktem
  nesmrtelnost pro bohatý šmejdy
  r.m.

  OdpovědětVymazat
 16. Celý farmaceutický klan nepotrebuje zdravého človeka, on potrebuje živého, ale chorého človeka! A kšeft sa točí!

  OdpovědětVymazat
 17. Tak došlo na moje podezření, že "okurková bakteriáda" je cíleným genetickoinženýrským útokem širšího iluminátského plánu NWO k nastolení globalizace a "kontrole"(tzn.výrazné redukce neboli depopulace !!!)světové populace. Jen mě stále více znepokojuje to, že se tyto aktivity stále častěji opakují na obyvatelích bílé rasy a zvláště na jejich modrookých typech !!! Ten šílený plán počítá mimo jiné se zamořováním potravin, vody, léčiv a životního prostředí tak, aby nebylo možné nic svévolně pěstovat nebo pít. V konečném důsledku všichni tak budou závislí na placené upravované vodě a jídle z geneticky modifikovaných rostlin a semen. Na zahrádkáře a drobné pěstitele už globalisté pamatují novým zákonem pod názvem Codex Alimentarius, a tvrdě jej eurokomisaři prosazují v rámci EU !!! Globalisté schválně napřed zamoří vše, co se dá jíst a pít, aby vyhlásili novými zákony, že je půda a voda kontaminovaná/nebezpečná, a tudíž nevhodná k jakémukoli potravnímu použití. Kdo to poruší, a bude přistižen, podlehne vysokým pokutám a konfiskacím (ničení nebo zabavení úrody, zabavení nebo likvidace chovů). Údajně má tento zákon platit od 1.1.2012 pro celou EU!!! Takže paráda, sami si budeme platit vlastní genocidu a pomalé umírání za výrazné "pomoci" farmakoprůmyslu !!! Už aby ty bomby ve vládách začaly vybuchovat, včera bylo pozdě !!!

  OdpovědětVymazat
 18. Milane, díky za informace nejen o lichořeřišnici.
  Kde na to všechno bereš čas?
  Dita

  OdpovědětVymazat
 19. Tento odolný kmen nejspíše nevzniknul přirozenou čestou ale také nemusel vůbec vzniknout v laboratoři. Antibiotiky se používají běžně na farmách na zvířatech a to preventivně... tyto zvířaty nesou v sobě E coli, tím pádem jsou bakterie E coli vystaveny všelijakým antibiot. a zvyšuje se jejich odolnost.

  OdpovědětVymazat
 20. ....nasla som lichorerisnicu, obrazok ukazuje ze ju poznam od detstva. Myslela som si, ze je to okrasna radobyfazula :-))
  Bo

  OdpovědětVymazat
 21. Lichořeřišnice větší, latinsky Tropaeolum majus.Třeba ti to Bo, pomůže. Slovensky to nevím.:-) Zdravím, užij si to tam. Nibiru.

  OdpovědětVymazat
 22. Bo - přeci Kapucinka väčšia:-)))) ...tu poznaš....jsem moc rád, že vás to oslovilo....
  Dito.... čas? ....no přeci po nocích....a když miluješ nemusíš spát :-))))))!!!! :-)Milan

  Něco pro radost, tu Mtka moc potřebuje!
  http://www.youtube.com/watch?v=jAzEhjooP3s&feature=share

  OdpovědětVymazat
 23. Jojo...lékař je od slovního základu .... lek jako leknout se ....takže , když se potřebujete leknout, víte kam jít....a když to chcete prodloužít, zajděte si do lekárny...:-)..... A krásné je to v ruštině- VRAČ - lhář....ale to má půvabný příběh....když bylo někomu zle, tak si pozvali Vrače....a ten který vymýšlel největší pohádky a odvedl tak bolest....byl nejžádanější....to jen tak pro pobavení od těch starostí všech..... Milan

  OdpovědětVymazat
 24. Jojo...lékař je od slovního základu .... lek jako leknout se ....takže , když se potřebujete leknout, víte kam jít....a když to chcete prodloužít, zajděte si do lekárny...:-)..... A krásné je to v ruštině- VRAČ - lhář....ale to má půvabný příběh....když bylo někomu zle, tak si pozvali Vrače....a ten který vymýšlel největší pohádky a odvedl tak bolest....byl nejžádanější....to jen tak pro pobavení od těch starostí všech..... Milan

  OdpovědětVymazat
 25. Ako už napísal Milan v pôvodnom príspevku - po slovensky kapucínka väčšia :)

  OdpovědětVymazat
 26. Diky lidicky :-)) za info.

  Tahle kapucinka mila je rostlinka.
  Ked boli hlavinka anebo brisko,
  lieci nas statocne, rychlo a tisko.

  Tato cechoslovencina sa mi paci, aj vam ?
  ,,,, k vracovi : to je naj zahucat do pribehu
  ci rozpravky. Skusim urobit, lebo tu je teraz ticha noc. Este kuknem von ci neleti to UFO ako predvcerom.

  Pekne vstavanie a rano i den prajem,
  s laskou Bo

  OdpovědětVymazat
 27. Ako už hore nejaký anonym spomenul, je veľmi pravdepodobné že je tu nákaza "prirodzenou" cestou. Úvodzovky pochopíte :)

  Dnes kravy na dobytčích farmách napchávame modifikovanou kukuricou, antibiotikami a podobným super papaním aby boli veľké aspoň ako džíp. Stoja vo vlastnom močí, výkaloch, blate takže nákaza sa môže šíriť. Pár ebol podobného typu, imúnnej voči asi všetkým antibiotikám tu už boli, ľudia aj zomierali na zlyhanie obličiek potom čo zjedli hamburger alebo nejaké hovädzie. (ale postihy samozrejme žiadne...)

  Pokiaľ viem tak všetky takéto ochorenia vznikli požitím mäsa. Aj keď kľudne sa mohli dostať aj do pôdy, splašky s dobytčích fárm tam veselo šantia.

  Skvelým a rozumným počínaním vedcov, je ich postup. Na mäso sa vykašlú, namiesto toho obvinia niečo bez z logikou tak úžasnou, až ju moja bytosť nedokáže vstrebať. Obvinia jednu Reštauráciu. Správne. Jednu!. Tí čo tam nejedli sa asi nakazili telepaticky. Alebo ešte lepšie, klíčky, ktoré našli u jedného nakazeného, 5 rokov staré. Takže každý z nakazených si pred piatimi rokmi kúpil klíčky, ktoré presne po piatich rokoch spapal v rovnakom čase ako ostatní.

  Ale veci sa tým nemenia a všetko ostatné v článku sedí, či už baktériu vytvoril bioinžinier alebo chúďa kravička.

  OdpovědětVymazat
 28. Milane,díky za kompliment, lekaní je moje práce :-(...Dita

  OdpovědětVymazat
 29. od: Farkas.J@seznam.cz
  Penicilín selhal už před 40 lety na léčbu angíny, tetracyklin selhal před 30 lety. Bakterie jsou chytré a samy si vytvoří imunitu na léky. Kdyby to byl záměr, nedělali by vědci pokusy v EU, ale v Africe, Iráku, Afghánistánu. Léky prostě přestávají účinkovat, navíc postupně zničí ledviny a tělo. Baktérie E-coli a jiné účinkuji jen na oslabený imunitní systém, na lidi s nadváhou, velkým břichem, kteří mají tělo zanesené odpadem, bývají nemocní a berou léky. Lichořeřišnice -Řeřicha může být účinná jen na tělo čisté, bez odpadů, jinak odpad zahltí játra, vrací se zpět a způsobí alergii, podobně jako ovoce. Při vaření nad 40°C se zničí enzymy. Čaje mají menší účinnost. Program na vyčištění těla od odpadů je popsán v knize: Sám sobě doktorem, autor Jiří Cingroš, vyšlo už v r.1996.
  Léky sa vyrábí, aby vydělaly peníze, ne aby vyléčily. Majú záměrně vedlejší účinky rakovínové, krátí život, ničí imunitu, plodnosť, sexuálnú výkonnosť, játra, klúby, cévy, ledviny -ty sú při pitvě úplně bílé. Hlavnú příčinú rakovín a předčasnéj smrti sú léky, operace, a intoxikovaný tráčník. Na hodně nemocí ani není lék. Smrtelná horečka Denge z Brazílie přenášaná komárami Edes začíná bolestmi klúbú, v Anglii černé krysy přenášajú mor, 30% luďstva má TBC, na hepatitidu2,boreliózu2, AIDS,rakovínu plic,jater,kúže, meningokok, není lék. Léky nepotřebujeme. Nahradíme ich vyčištěním těla a zdravú výživú. Mnohé operace sú zbytečné ai škodlivé: mandle, žlučník, slepé střevo, tlusté střevo, klúbní náhrady. Na začátku 20.století sa před každú operacú čistily střeva. Dnes už ne. Jak řeknete doktorovi o tráčníku, označí vás za blázna. Jejich věda jim tvrdí, že toxiny sa vylučujú a neotravujú tělo a že tráčník nemá žádný vliv na nemoci, a to sú všecko lži.
  Tito studovaní šarlatáni a omezení ignoranti nesmějú přiznať, že hlavné zdravotné problémy pocházejú z lékú a ze zaneseného tráčníka, bo potém bysme ich už nepotřebovali. Že vašu smrť zaviní nevyčištěný tráčník, neprozraďá vám ani jak umíráte.

  OdpovědětVymazat
 30. Na spoustu zažívacích potíží nepůsobí jen MMS a Lichořeřišnice,ala neopomeňme také Dračí krev/Sangre de Drago.Pryskyřice stromu/Croton lechleri Muell/je to úžasný pomocník při všech zažívacích potížích,žaludečních vředech,infekčních průjmech,onkologických záležitostech,paradentoze,angínách,po klíštěti,poranění kůže aj.Vřele doporučuji Dana

  OdpovědětVymazat
 31. :-) Dito - ale neplatí to obecně....:-) Určitě jsi skvělá medicin manka..., když jsi zabrousila až sem.... :-) na orgo... :-)
  Milan

  OdpovědětVymazat
 32. Bo ---- to je nádherný, jsi mi připoměla, jak mluvíval Gzstáv Husák....... :-)))))
  Milan

  Dano - teda mám zase co zkoumat....děkuji za tip .-)
  Milan

  OdpovědětVymazat
 33. Vzhledem k dramaticky sníženým cenám okurek a další zeleniny je nejvyšší čas rozšířit fámu, že krvavé průjmy způsobuje benzin, voda, plyn a elektřina... :D

  OdpovědětVymazat
 34. Vzhledem k dramaticky sníženým cenám okurek a další zeleniny je nejvyšší čas rozšířit fámu, že krvavé průjmy způsobuje benzin, voda, plyn a elektřina...

  OdpovědětVymazat
 35. Dakujem za info! A cas ktory do toho niekto venoval. Uz dlhsie pozeram RT, ktore prislo s podobnou informaciou. je na case, aby ludia prestali verit masmediam, a miesto toho citali blogy ako tento. Pridavam stranku do favorites!

  OdpovědětVymazat
 36. Vědci jsou neustále ti samí, co "věděli" na 100% že Země je placatá.
  Lékaři ještě v nedávné historii pouštěli žilou, nebo přikládali pijvice a užívali jiné "výdobytky moderní medicíny".
  Sami sobě vytvářejí aureolu neomylnosti. V případě fatálních omylů si pak navzájem odborně zbavují odpovědnosti a udělují beztrestnost.

  Až vám "odborník" vezme nesprávnou nohu nebo ledvinu, co takhle oko za oko?

  OdpovědětVymazat
 37. V pondělí nebo v úterý dopoledne dávali v rádiu (už si nepamatuji stanici)pořad s genetickým inženýrem, kde se rozebíraly ty "španělské okurky". A co tam nepověděl o "chytrosti" virů : když na ně útočíme antibiotiky nebo chemoterapií, začnou se viry bránit zvýšeným vylučováním toxinů do hostitelského organismu, čímž mu přivodí další zdravotní problémy nebo i náhlé kolapsy. Proto se musí farmakoterapie ihned zastavit, a udělat přestávku s následnou pokusnou záchranou pacienta. Proto se dneska ví, že farmakoterapie musí být postupná, ne příliš násilná a razantní, aby to člověka spíš nezabilo než mu pomohlo.

  OdpovědětVymazat
 38. Skutečně upřímní lékaři souhlasí, že více jak 80% farmakoléčby jsou pokusy na našich tělech, "zda to zabere" nebo "zda to naše tělo vydrží". Takže ani současná medicína se příliš neliší od amatérismu medicíny minulosti. Ano, mnohé vyléčí, spraví či uzdraví, ale na druhé misce vah je zase obrovská škála diletantismu, fanatismu, hrdé zvrácené pýchy a broukopytlíkovského ega. A díky tomu se dějí různá medicínská "FÓPÁ", která by se zcela pragmaticky vyskytovat neměla !!!

  OdpovědětVymazat
 39. Vidim par souvislosti a vubec se mi nelibi!
  Pomoci chemie a tezkych kovu (nejjednoduseji pomoci chemtrails) znehodnotit pudu a oslabit imunitu populace. Nasledne umele vytvorit dalsi a dalsi drobnejsi epidemie (ptaci chripka, praseci chripka, BSE, e.coli ...) a tim vytvorit predevsim strach. Podporeny zakony o zakazu samolecicich praktik (bylinkarstvi, ruzne doplnky atd.) Pote nasleduje opravdova epidemie pri ktere se vystrasena a bezmocna populace nechava houfne a dobrovolne ockovat (nacipovat). Pro skupiny odpurcu uz jsou vybudovany "karanteny" a schvaleny zakony, ktere je tam uvrhnou. V tech se drive ci pozdeji nechaji naockovat nebo uz nevyjdou. Vysledkem je absolutni kontrola nad populaci, vcetne ukonceni jejich zivota ve vterine pomoci naockovaneho cipu. .... dalo by se dat i do souvislosti s udajne pripravovanym holografickym mimozemskym utokem, ktery nikoho nepresvedci pokud pri nem nebudou lide umirat pekne houfem.

  OdpovědětVymazat
 40. Už se někde na netu měly objevit zprávy, že projekt "Blue Beam" má být součástí megagenocidy, jakou svět ještě nezažil. Mají být vytipované oblasti s vělkými městy, kde je předpoklad úhynu lidí v řádech milionů. Bílý revolucionář nebo černý islamista, to globalistům nedělá vrásky na čele, když se rozhodnou "zabíjet ve velkém" !!! Zřejmě budou projektovány hologramy útočících ufo-lodí, pod jejichž "pláštíkem" nás budou zabíjet vojenské satelity novými technologiemi, jak nás již o nich varují částečně jevy okolo fenoménu chemtrails.

  OdpovědětVymazat
 41. Globalisté a jejich pohůnci ve vládách (včetně té naší)se již na tu "karanténní" dobu připravují. Proč si myslíte, že u nás zůstaly aktivní vojenské újezdy, když už dávno pozbyly svého smyslu ? Snadno se tam dají vybudovat koncentráky a přivézt vysoce účinné mobilní spalovny. Nač kopat hroby ? Neposlušní, odmítači a další jim podobní "padnou" v prvé lini. V UssA už v některých státech unie úřady vylepily na poštovní schránky červené a modré známky. Ti, co mají známky červené, jsou údajně na tajném seznamu lidí, kteří mají být zatčeni po vyhlášení vyjímečného stavu, stanného práva či cokoli podobného v závěrečné fázi před vyhlášením globální vlády NWO (Nového světového řádu), aby eliminovali případný odpor ještě dříve, nž by vůbec začal. Celá tato kauza se provalila, když mnoho z těchto označkovaných občanů (modrých i červených)se vehementně dožadovala na úřadech vysvětlení, co to má znamenat, a proč došlo k tomu značkování.Federální vláda však tuto kauzu zametla pod koberec a uvalila na ni informační embargo. Tak alespoň víte, že příprava na světovou mega- nebo giga-genocidu není jen pouhým výmyslem. A že všechny ty ptačí chřipky, e.coli apod. nesmysly jsou jen symptomy něčeho daleko většího, co teprve přijde jako mohutná nikýmm nečekaná tsunami !!!

  OdpovědětVymazat
 42. Už vyrobili veľa chorôb a toto je jedna nich a všetky skončili do stratena a v zabudnutí.

  OdpovědětVymazat
 43. Ak to bude tak pokračovať ďalej, že sa baktérie vymknú spod kontroly, jedným z riešení budú vakcíny.

  Éra antibiotík sa zrejme končí. Začala sa éra vakcín, ktoré by mali infekciám zabrániť.

  dnešné listovanie v +7 dni... (načítanejší časopis SR)

  OdpovědětVymazat
 44. Jenže vakcíny byly globalisty určeny jako prostředek ke vpravení nanotechnologií do těl lidí. Nikdo z nás neví, co všechno nanotechnologie umí, a zda může pomáhat/léčit nebo také škodit a zabíjet podle potřeby (viz řízená depopulace lidstva). Takže žádná výhra do budoucnosti medicíny a zdravotnictví!!! A to ještě netušíme, co pro nás bratři ze Siónu uchystali na poli eugeniky !!!

  OdpovědětVymazat
 45. Lichořeřišnice - slovensky Kapucínka väčšia - viz
  http://botanika.wendys.cz/kytky/K377.php

  OdpovědětVymazat
 46. Vážení,
  je tu ještě jeden aspekt, který všichni jaksi opomíjíte.
  Co uděláte, když na vás skočí viróza (nesprávně chřipka)? Jdete k doktorovi. A když vám nepředepíše antibiotikum (v takovém případě absolutně zbytečné), je to podle vás špatný doktor, který na vás chce asi šetřit.
  Ještě jednoznačnější je to, když někomu ochoří dítě. Pediatr, který do dětí automaticky neláduje antibiotika při každé zvýšené teplotě, riskuje že od něj rodiče přeregistrují své dítě k jinému, "pečlivějšímu".
  Antibiotika se prostě v doslova ohromném měřítku nadužívají. Pro to, aby kmeny bakterií získávaly proti nim odolnost i bez nějaké laboratoře, děláme opravdu všechno co můžeme.
  A vo tom to je...

  OdpovědětVymazat
 47. Vážený diskutujúci, veľa veci tu popísaných sú desivé, aj to že projekt "Blue Beam" má být součástí megagenocidy", ALE nikto z Vás nepíše ako tomu čeliť čo proti tomu urobiť dokiaľ je ešte čas....Veď predsa nemôžu byť všetci ľudia v správe štátov a veľmocí šialení. Treba ich oslovovať a viacej prehlbovať kontrolu demokratických vlád,písať návrhy, každeho informovať ..atd. dokiaľ ešte mame tento silný nástroj internet...

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.