12. června 2011

Matthew: sdělení na červen 2011

Matthew Ward: channelingové sdělení na červen 2011. 
Zapsala Suzanne Ward. Překlad: OrgoNet.
Zdroj: http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=136&z=2

Obsah: 
Práh Zlatého věku se blíží; důvody pro brzký příchod vesmírné rodiny; účinky vysokých a nízkých frekvencí, rady pro pomoc při potížích; duchovní perspektivy temných na této planetě; masívní exodus během vzestupu Země nebude; účast pracovníků světla na transformaci světa.

1.S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici se hlásí Matthew. I ti nejoddanější pracovníci světla mají občasné chvíle pochyb, že vše tak dlouho slibované bude úspěšně dokončeno během měsíců, které zbývají do doby, než Země dosáhne prahu svého Zlatého věku. Je to pochopitelné. Vy máte jako referenční rámec pro reálný odhad času mezi počátkem velkých změn a stabilizací pouze svou historii.

2.Ale toto je doba,  kdy odhalení a transformace probíhají tak velkou rychlostí a v tak velkém rozsahu, jak se dosud v universální historii nikdy nestalo. Opět vás ujišťujeme, že veškerá temnota z vašeho světa do konce kalendářního roku 2012 bude pryč. Navíc, protože je vše v režimu akcelerace, bude lineární čas den za dnem ubíhat rychleji, a příštích osmnáct měsíců vašeho kalendáře bude přicházet a odcházet rychleji než minulých osmnáct.

3.To, co vnímáte jako čas, je energie v pohybu, a jak Země pokračuje ve své cestě ke čtvrté hustotě, bude vstupovat do vyšších a světlejších energetických úrovní, protože se blíží ke kontinuu, kdy vše, co vy vnímáte jako minulost, přítomnost a budoucnost, je série současně probíhajících událostí. V této chvíli si tuto realitu nemůžete představit, ale poznáte ji, jak budete získávat duchovní jasnost a pochopení univerzálních zákonů. Ach, jaké nádherné poznání a zážitky vás čekají!

4.A nyní zpět dolů na Zemi, kde se mnozí z vás ptají „Kdy?“ začnou a skončí určité situace. My víme, že to chcete vědět přesně, který den a měsíc, a tak víme, že „Brzy“ není pro vás uspokojivá odpověď. Ale v této chvíli je „Brzo!“ vše, co vám můžeme říci – ale všimněte si prosím vykřičníku! Toto znaménko by bylo namístě po celou dobu, protože váš svět vystupuje ze třetí hustoty nevídanou rychlostí, tak proč nyní klademe takový důraz na to, abychom vyjádřili, že úžasné změny již nadcházejí?

5. Illumináti si udržují politickou, ekonomickou a technologickou kontrolu o několik let déle, než se důvodně předpokládalo, když byl vytvořen plán přechodu do Zlatého věku. Vědí, že navzdory rozkladu jejich globální sítě stál ještě mohou ovládat populaci, pokud na Zemi nepřijdou duchovně pokročilé civilizace. To by úplně zničilo veškeré temné aktivity Illuminátů, takže jsou odhodláni učinit vše, co je v jejich silách, aby zabránili příchodu dobročinných členů naší univerzální rodiny.

6.Kvůli této odhodlanosti a vytrvalosti se znovu a znovu musí přepracovávat časové plány přistání, a plány pro případ nepředvídaných událostí musely být změněny. Nedávným případem je zrušení globálně vysílaného televizního program, v němž měli vystoupit členové vesmírné rodiny, protože nebyly dotaženy do konce podstatné aspekty. Temní mezi vámi strategicky vyvolali nepokoje v různých zemích, jejichž představitelé se měli zúčastnit, takže ti se místo přípravy pořadu musejí vyrovnávat s převraty v jejich zemích. A náhrada tohoto všezahrnujícího programu, přímé oznámení přiznávající existenci jiných civilizací, není již pokládáno za dostatečné.

7.Podle Hatonna se velmi vážně uvažuje o dramatickém předvedení vesmírných lodí a o současném speciálním pořadu v rozhlase a televizi, kde by se oznámilo, že posádky přicházejí v míru a přistanou proto, aby nám pomohly způsoby, které budou vyjmenovány. Probíhají diskuse o rizicích „překvapení“ v porovnání s riziky čekání, dokud pro všechny zúčastněné nebude zaručena plná bezpečnost.

8.Na jedné straně ještě špička Illuminátů nebyla rozložena, a kromě zahájení nukleární války musí být respektovány další kroky Illuminátů, jak zabránit  mimozemšťanům v přistání. Na druhé straně Země již naléhavě potřebuje technologie, které by ji zbavily toxického znečištění, zejména na poškozeném japonském nukleárním zařízení. Tato technologie je na palubě lodí, které obíhají kolem Země, a od doby zemětřesení již poskytly nějakou pomoc, ale ta by byla mnohem účinnější na místě.

9.Je zde i další velmi naléhavý problém. Nepřetržitě lidmi vytvářené geofyzikální události a manipulace počasí mají dvojí negativní efekt. Zřejmý je vysoký počet obětí, poškození majetku, finanční ztráty a další obtíže pro obyvatele postižených oblastí, ale další aspekt je globální, a neuvědomuje si ho nikdo jiný nežli pachatelé.

10.Současně s tím, jak se nepřetržitě přizpůsobujete vyšším vibracím, které si drží země při cestě a tím, že se mění vzájemná postavení nebeských těles, jste bombardováni nízkými vibracemi, které vysílají technologie na tvoření bouří a zemětřesení, a kombinace vytváří nové či silnější fyzické, emoční a mentální anomálie. Ovlivňuje to osoby, které by jinak měly dobré zdraví, a zhoršuje to příznaky nemoci lidí s organickými poruchami a oslabeným imunitním systémem. Přinejmenším jsou rozšířeny nízká energie a vyčerpání, a přinejhorším mnozí jednotlivci trpí silnými bolestmi, nemocemi, depresí a mentální zmateností.

11. Pouze zlikvidování tohoto vysílání nízkých frekvencí může odstranit jeho účinky, a protože jsou k tomu zneužívány a do jejich systému integrovány různé další technologie jako energetické a komunikační systémy, jejich likvidace, aniž by došlo k přerušení služeb, které jsou pro vás potřebné, musí být prováděna na místech. Bezpečnostní opatření brání neoprávněným osobám ve vstupu na tato místa; avšak členové naší vesmírné rodiny mají schopnost překonat tato opatření a úspěšně oddělit různé systémy.

12.A tyto dvě životně důležité situace jsou důvodem pro jejich brzký příchod, ale prosíme, abyste nadále byli trpěliví. Opatrné přípravy na zvládnutí všech potřebných situací na zemi jsou nezbytné, a místa a načasování přistání jsou klíčovými faktory všeobecné připravenosti.

13.Dalším bodem úvah je realistická představa, že mediální kampaň o „invazi z vesmíru“ se  pokusí vyvolat strach mezi masami. I když vy sami přivítáte přistání s jásotem, pro mnoho lidí je rozdíl vidět lodi na obloze a vidět je mezi sebou na zemi. Dle záměru Illuminátů je vytvářeno množství filmů, které posilují myšlenku invaze a zahalují informace o civilizacích, které pomáhají Zemi od historické doby, kdy zde začaly probíhat osidlovací programy.
13.V důsledku toho je skepticismus ohledně motivů cizinců přirozený, a lidé, kteří se domnívají, že se jich musejí bát, budou potřebovat pochopení a pravdivé informace. Může být užitečné mít po ruce příslušné knihy, výtisky a části sdělení od světelných zdrojů pro svou rodinu, přátele, spolupracovníky a sousedy, kteří se obávají přítomnosti „mimozemšťanů“. Avšak cítit strach je jejich volbou, takže prosím sdílejte své poznatky s těmi, kteří jsou ochotni je přijímat, a nevnucujte je těm, kteří je nechtějí.

14.Vraťme se zpět k účinkům výše zmíněných nízkých vibrací – to jest, jak si můžete pomoci do doby, než budou zlikvidovány jejich zdroje. Je důležité, abyste se nestali příliš unavenými a abyste se vyhýbali osobním setkáním s hrubými lidmi a davy. I když pohyb planety do příznivějších nebeských seskupení bude nápomocný, v současné době je kolektivní energie stále neobvykle nízká.

15.Spěte a odpočívejte co nejvíce, jak je to možné, i když to bude znamenat zříci se obvyklých aktivit, kromě mírného cvičení, které vám také pomáhá, abyste se udrželi v rovnováze. Chůze – nikoliv pomalá, ale tak rychlý rytmický pohyb, jakého jste schopni bez přetížení, je v tuto dobu nejlepším fyzickým cvičením. Pobývejte co nejvíce v přírodě – energie stromů je nesmírně prospěšná – a poslouchejte uklidňující hudbu, která podporuje tok jemnější energie ve vašich tělech.

16.Jezte méně než obvykle, především čerstvé ovoce a zelenina budou nejprospěšnější, protože tyto potraviny obsahují více světla než vařená strava. Zejména nyní se tyto potraviny tráví snadněji než maso, mořská strava a škrobová jídla. Také je žádoucí snížit příjem soli, cukru, sycených nápojů, tabáku a alkoholu.

17.Pijte hodně čisté vody, to pomůže elektrickému systému vašeho těla, aby správně fungoval. Jednoatomové zlato vám pomůže zbavit se zmatenosti a umožní jasné myšlení, a také znovu obnoví dočasně špatnou paměť.  Pokud berete léky na předpis, zejména antidepresíva, zeptejte se svého lékaře, zda je možno snížit dávky – chemikálie ve všech lécích mají vždy nepříznivé vedlejší účinky, které ještě zhoršují účinky konfliktních vibrací.

18. Všechny tyto rady byste měli začít aplikovat hned teď. Protože vaše buňky se mění z uhlíkových na křišťálové, budete potřebovat méně jídla a budou vás více uspokojovat světlem naplněné potraviny. Některé změny oproti vašim dřívějším zvykům přijdou přirozeně v souladu s tím, jak co vám budou říkat vaše těla a mysli. Jiné  změny oproti vašim zvyklostem budou vyžadovat kázeň.

19.Nyní přejděme k dalšímu aktuálnímu tématu. Mluvíme s vámi o temných myslích a srdcích, která způsobují úmrtí, destrukci, utrpení a zmatky. Účelem není, abychom na ně „ukazovali prstem“, ale abychom vám vysvětlili to, co se odehrává ve vašem světě po celá tisíciletí, co se děje nyní a proč, a co má dále přijít. Pravdy o těchto jednotlivcích ajejich aktivitách vyjdou na povrch, a je životně důležité, abyste se na to dívali z duchovní perspektivy.

20.Po dlouhé věky temnota ovládala zemské civilizace, a když přežití planety záviselo na tom, aby skončil cyklus karmy třetí hustoty, která z důvodu temnoty přetrvávala, někteří jednotlivci souhlasili s tím, že budou vytvářet situace a podmínky, které dají miliardám duší příležitost prožít to, co potřebují, aby naplnily svou karmu ve třetí hustotě a vyvíjely se do čtvrté hustoty. Byla to masová kolektivní smlouva určená k nezměrnému prospěchu pro mnoho a mnoho duší.

21.Poté co tito jednotlivci naplnili své závazky, aby byli „zátěží“, což prováděli nesmírně dobře, měli se podle smlouvy spojit se silami světla a tato část galaxie měla být zbavena veškerých bytostí se sklonem k temnotě. Místo toho se tolik připoutali k vlastnostem a chování, které vyžadovala jejich role – chamtivost, touha po moci, brutalita, neomalenost, klamání- že odmítli, aby na ně bylo zaměřeno intenzívní světlo, a zapřeli svou smlouvu.

22.Bez ohledu na temnotu, která v těchto jednotlivcích převážila, jsou stále neoddělitelnou součástí Veškeré Jednoty, věčnou součástí Boha a jsou jím bezpodmínečně milováni. Bůh je nebude soudit – Bůh nesoudí žádnou duši! – ale bude je soudit váš svět, až budou poznáni a učiněni odpovědnými za to, co udělali. Většina z nich popře všechna obvinění; jiní připustí pravdu, pokud poslouží jejich vlastním zájmům; a někteří uniknou vašim soudům a zákonům tím, že zemřou dříve, než skončí jejich procesy.

23.Avšak nikdo neunikne následkům svých myšlenek, záměrů a činů na „vyšším soudě“ života v Nirváně, kde znovu prožijí každý moment svého pozemského života. K tomuto procesu patří, že budou cítit stejné pocity jako každá osoba, jejíhož života se dotkli jakýmkoliv způsobem, a v mnoha případech jsou takových lidí milióny. Ani vaše představa pekla neobsahuje realitu toho, co zakusí tito jednotlivci během „promítání jejich života“ a toho, v jak primitivních životních podmínkách budou žít své příští fyzické životy.


24.Avšak vám a všem ostatním v Jednotě veškerenstva lépe poslouží soucit a odpuštění, spíše než přísné potrestání, které požaduje mentalita třetí hustoty pro ty jednotlivce, kteří se stali zbavenými světla, kromě oné jiskérky, která je životní silou každé duše. Neznamená to prominutí nebo přehlédnutí jakékoli z činností, které následovaly poté, co tito jednotlivci odmítli své smlouvy na úrovni duše.

25.Znamená to, že protože všechny duše v tomto vesmíru jsou neoddělitejně spojeny jako nezávisle žijící části Boha, jste kolektivně rodina. Spíše než abyste trestali slabé ve své rodině, posílejte jim světlo. Když si všichni členové vzájemně pomáhají, rodina je silnější a roste do lásky, moudrosti a duchovnosti, která je cílem každé duše.

26. Teď se vrátíme k nějakým tématům, na která se ptáte. Rodičům, kteří mají starost, jak vysvětlí svým dětem, proč lidé během vzestupu Země umírají, říkáme: Úplně stejně, jako jim vysvětlujete smrt nyní. Lidé budou umírat stále na stejné příčiny, na které umírají teď – nedojde k žádnému hromadnému exodu miliard lidí, jak tvrdí některé teorie.

27.Pokud jde o péči o děti, jejichž rodiče zemřou, bude to také stejné jako nyní, kdy se o ně postarají další členové rodiny a nejbližší přátelé. Děti budou přijímat nadcházející změny snadněji než dospělí, jejichž domněnky a zvyky byly formovány autoritami a povrchními společenskými zvyky. Ti budou potřebovat mnoho přizpůsobování.

28.I když doufáme, že nikdo z vás nevěří nedávným předpovědím katastrof, přesto vám opakujeme, že nebude žádná 1 000 stop vysoká tsunami, žádné nebeské těleso se nesrazí se Zemí, radiace z japonské Fukušimy nevyhladí zemskou populaci; žádná morová rána nezničí většinu lidstva; nebude třeba žít v podzemí; boj Arabů za svobodu neroznítí 3. světovou válku. Vaše přání, aby se nic z toho nestalo, jsou přidávána k záměru Země, aby se tak nestalo, a energie produkovaná kolektivním vědomím zajišťuje, aby se neprojevila žádná z těchto devastujících událostí.

29.Snaha podělit se nezištně s ostatními v nouzi se nemá vztahovat na to, abyste vnucovali své názory těm, jejichž názory jsou odlišné. Lidé třetí hustoty získají duchovní a universální osvícení ve správnou dobu pro každého z nich, a vaší nejvyšší odpovědností je váš vlastní vývoj v těchto ohledech.

30.Mnozí se ptají, jak mají co nejlépe čelit poškozením, které jim působí různé zdroje, nebo jak nejlépe pomáhat těm, kteří jsou ve značných těžkostech. Nelze všechny tyto otázky vyjmenovat, ale týkají se těchto specifických oblasti: finanční instituce, vojenské akce, radiace, místní a státní úřady, bezdomovectví, znečištění, nespravedlivé zákony, nespravedlivé zdanění, špatná zdravotní péče, ceny pohonných hmot, odlesňování, zdroje obnovitelné energie, produkce potravin a vzdělání.

31.Těší nás, že je zde tolik projevů starostí o ostatní a snaha účastnit se na transformaci vašeho světa! Řiďte se svým srdcem, dělejte to, co vám bude napovídat, abyste dělali. V praxi by mohlo jít o pomoc jednotlivcům či místním charitativním skupinám takovým způsobem, jakým můžete – věnujte čas, schopnosti a dovednosti, znalosti, peníze, nářadí a vybavení, dopravu, přístřeší – nebo podporujte státní a mezinárodní organizace angažující se v ochraně přírody, nebo v oblasti zákonných, politických a ekonomických reforem.

32.Na vyšší úrovni si vizualizujte svět, který chcete pro sebe, své děti a jejich děti: svět lásky, míru, vzájemného respektu a žití v harmonii s veškerou Přírodou. Nikdy nepodceňujte svou schopnost obrátit své vize a myšlenky v skutečnost!

33.Naše všeobecná rada pro každou oblast, kde je třeba zlepšení, je: Poznejte své božské já a žijte své světlo! Vězte, že láska-světlo, nejmocnější energie v kosmu, která je „přísadou“ duší a základem, na němž jsou činěny smlouvy duše, je součástí duchovní jasnosti, a šíření této jasnosti je cílem všech fyzických životů každé duše. Rychlost, s níž sestává toto vědomí dostupným, a rozsah osvícení, které je právě v tomto čase nabízeno vaší civilizaci, jsou ve vesmíru jedinečné.

34.Všechny bytosti světla na vás směřují svou lásku, a někteří jdou po vašem boku, neviděni, ale stále přítomni.

S LÁSKOU A MÍREM
Suzanne Ward


19 komentářů:

 1. Orgonete,díky za překlad,uff,budu muset po dlouholetém vegeteriánství ve svých 63 letech skočit jen rostlinnou stravu,snad to DOKÁŽU.....

  OdpovědětVymazat
 2. Hezky se to čte, ale mám z toho divný pocit :-/...

  OdpovědětVymazat
 3. Kde se dá sehnat jednoatomové zlato? Přijímám nabídky odkupu :-))

  OdpovědětVymazat
 4. .... som rada Orgonetku, ze si zas pridal Mathewa a jeho maminku.
  Dik. Pomaha mi to, s laskou Bo

  OdpovědětVymazat
 5. děkuji za krásná slova, Všemu a Všem přeji láskyplný maximálně úspěšný radostný zdravím naplněný život :-)

  s láskou sv.

  OdpovědětVymazat
 6. Pro Hatikvu a jiné ,-)

  www.vitarian.cz

  OdpovědětVymazat
 7. neví někdo z Vás, co je myšleno v otázce č.17 tím jednoatomovým zlatem? To je náhrada za spinování vody nebo jak tomu mám porozumět a kde se to dá pořídit? Díky Ladis.

  OdpovědětVymazat
 8. Monoatomické zlato: Zagooglujte si.
  Třeba tady: http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/esp_ciencia_oro14.htm

  OdpovědětVymazat
 9. K dotazu z 13.6. 13:49

  Toto zlato se snažili alchymisti vyrobit, žádné jiné! Nač taky, když si ho můžou bezproblémů vytěžit, ale mít "nadpřirozené schopnosti" to je to oč tu běží!!!!

  OdpovědětVymazat
 10. To, že se něco nad našimi hlavami (nad Zemí)děje, jsem si všiml již hezkou řádku let nazpět. Kdo máte možnost sledovat dalekohledem (ale např. i pomocí kamer stacionárních družic na netu)blízkou i vzdálenější orbitu Země, budete velmi překvapeni, co se tam všechno děje. Podobně je tomu okolo Slunce. Tam je "provoz jak na Václaváku"!!! Navíc se dějí záhadné změny na všech planetách Sluneční soustavy, a do prostoru Sluneční soustavy se "sjel" obrovský počet gigantických vesmírných lodí, jakoby se tu měl konat mezihvězdný Kongres. Zřejmě se tu odehraje něco velice významného i pro "návštěvníky", kteří "chtějí být u toho". Probíhající transformace tohoto sektoru vesmíru zřejmě má co říci i zřejmě vyspělejším a pokročilejším mezihvězdným "cizincům"...

  OdpovědětVymazat
 11. Díky, opět skvělý článek od Matthewa. Tohle je jedno z mála poselství, kterému věřím, protože rezonuje s mým srdcem.
  Pavel

  OdpovědětVymazat
 12. Ovoce,které uzrálo na slunci také obsahuje jednoatomové zlato.
  Proto: jezte hodně syrového ovoce!!!!

  OdpovědětVymazat
 13. Toto je najlepsi clanok co som cital...sledujem toto uz 5 rokov....a verim ze nasi vesmirny kamarati svetla dojdu okolo 10 september tohoto roku....som zvedavy si sa predpovede splnia....ale silno verim ze svoritel prvotny nenecha takuto krasnu planetu znicit...no predsa zmyslom zivota je laska...

  OdpovědětVymazat
 14. Bible mluví o tom, že po Armageddonu bude tvář Země obnovena, a budou ji obývat jen spravedliví lidé. Takže k nějakému kolapsu zřejmě dojde, a spravedlivých mezi lidmi asi taky moc nebude. Ale jedna velká naděje tu zůstává : pokud bude Země zničena, bude OBNOVENA !!! Takže se ničeho nebojme, poněvadž destrukce tu s námi na věky nezůstane !!!

  OdpovědětVymazat
 15. Slova Mathewa su krasne a co viac, pribuda krasnych ludi, a ti dostanu este viac Bozej milosti :=))
  Len na tejto stranke ich ziari dost,
  s laskou Bo

  OdpovědětVymazat
 16. každý cíti zmenu....nech sa už tak stane...chceme lásku, smiech, zdravie a pokoj na našej planéte, kto tak nechce aby sa stalo, nech z nej odíde!!...Zem patrí ľuďom dobrej vôle a láske....teším sa na tento okamih..

  Agartha

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.