25. března 2015

ČT má zákaz zmínky o okupaci 15. března 1939. Americká ambasáda chce ovlivňovat policii a státní zastupitelství v ČR

http://aeronet.cz/news/zdroj-z-ct-nesmime-ani-hlesnout-o-okupaci-z-15-brezna-1939-dostali-jsme-generalni-zakaz-zeshora-americka-ambasada-chce-ovlivnovat-policii-a-statni-zastupitelstvi-v-cr-skrze-novy-grant-pro-ceske-ne/

Zdroj z ČT: Nesmíme ani hlesnout o okupaci z 15. března 1939, dostali jsme generální zákaz seshora. Americká ambasáda chce ovlivňovat policii a státní zastupitelství v ČR skrze nový grant pro české neziskovky!

23. 3. 2015

Redakce AE News přináší dvě bleskové zprávy. Kontaktoval nás zaměstnanec České Televize, aby nás informoval o poměrech, které teď vládnou na Kavčích Horách. V souvislosti s přesunem americké armády přes české území dostalo vedení České Televize již 3. března příkaz, aby nezařazovalo do vysílání historické filmové pásmo k výročí okupace českých zemí z 15. března 1939. Nežádoucí konotace by prý mohly ohrozit hladký průběh přesunu amerických vojsk plánovaný na konec tohoto měsíce. Příkaz pochází z Úřadu Vlády ČR. A druhá zpráva je ještě horší, která potvrzuje naše dřívější články, a je to doslova jobovka. Americká ambasáda totiž oznámila grant pro české neziskovky, aby ovlivňovaly státní zastupitelství a policii!
[FOTO] Andrew Schapiro, velvyslanec USA v ČR

Zákaz na vysílání vzpomínek na ČT
Co k tomu dodat? Je-li tato informace pravdivá, potom mnoho koncesionářů si zajisté dobře všimlo [1], že státní televizní vysílačka ve svém programu 76. výročí, až na dvě drobné výjimky, opravdu ignorovala. Žádné celodenní vzpomínkové pásmo se nekonalo. Okupace II. Republiky z 15. března 1939 je největší tragédií našeho národa. Je to příběh zrady na našem národu, zrady našich současných spojenců, je to memento zlovolnosti a podrazu těch, na které jsme tehdy spoléhali nejvíce. Právě tato okupace zasela do myslí českých občanů takový odpor k jakýmkoliv formám obsazování země cizími vojsky, včetně odporu i třeba jenom k průjezdu cizích vojsk a ke všem formám „dočasných“ pobytů vojsk u nás. Proč tedy televize mlčela jako zařezaná?
Komu slouží Česká Televize? Německému mediálnímu průmyslu? Lidem napojeným na havlistické obskurní spolky všeobjímající lásky, i kdyby měla ta láska jít přes mrtvoly? Když se podíváme na ČT a na jejich zpravodajství, tak vidíme onu „Propaganda Machine“, která se ukrývá za zpravodajstvím. Česká Televize už ani žádné zpravodajství pomalu nedělá, dělají jenom publicistiku. Guerillovou. Tedy takovou, proti které není obrany. Česká Televize je totiž státní vysílačka, kterou si občané musí povinně platit. Naštěstí zatím není povinné si jí zapínat a sledovat, ale od toho také nejsme daleko. Oblbování občanů a selektivní zvaní provařených figurek do diskusních pořadů je potom kapitolou samou pro sebe.
Kdo zakazuje připomínku výročí okupace z roku 1939 v České Televizi? Tak tahle otázka stojí úplně špatně. ČT je pouze nástrojem někoho jiného. Ten někdo jiný dává rozkazy. Ten někdo jiný pouští do vysílání agitky proti prezidentu Zemanovi, ten někdo jiný prosazuje pro-židovský akcent dokumentárního vysílání ČT, protože tolik pořadů o holokaustu, kolik vysílá ČT za měsíc, tolik nevysílají ani všechny státní televize na západě za celý rok dohromady. Proč ale ČT ignorovala výročí okupace z roku 1939? Protože to není v zájmu politické objednávky!

Můžeme se tvářit, že se nic neděje, ale ono se děje. Vláda ČR už připomíná spíše vládu zemskou, nesuverénní, vládu veskrze protektorátní. Na jejím čele je slabý politik, v jeho pozadí silný oligarcha, který si na svém vlastním stranickém volebním sjezdu postaví do dozorčího grémia amerického velvyslance. Pan velvyslanec, jakožto představitel okupační mocnosti v ČR, který veřejně po svém nástupu do funkce vyhrožoval posílením spolupráce ambasády s českými neziskovkami za účelem „ozdravení společnosti od korupce“,  nyní svůj slib naplnil.
Americká ambasáda se rozhodla vměšovat do záležitostí ČR
Poslední perlou amerického řádění v Česku je totiž vyhlášení „protikorupčního“ grantu americkou ambasádou v Praze [2]. Posuďte sami, co je náplní grantu a zatajte dech:
Velvyslanectví se zajímá o návrhy, které v souladu s cíli vlády USA významně podporují otevřenost, transparentnost a zodpovědnost. Výběr se zaměří především na ty žadatele ať už jednotlivce, nebo organizace, kteří mohou doložit, že už v minulosti uskutečnili úspěšné programy. Návrhy se mají pohybovat v rozmezí 5.000 až 50.000 dolarů (cca. 125.000 až 1.250.000 Kč).
 • Osvětové kampaně
 • Zapojení civilní společnosti a občanská angažovanost
 • Odpolitizování veřejné služby
 • Ochrana whistleblowerů
 • Posílení transparentnosti veřejných soutěží a ve financování politických stran
 • Regulace lobbystických aktivit
 • Podpora Policie ČR a státních zastupitelství v jejich snahách o zlepšení efektivity šetření a stíhání kriminalitu a veřejné korupce
 • Ochrana integrity policejních a bezpečnostních složek
Jestli toto nezačne řešit BIS jako přímé vměšování se cizí země do vnitřních záležitostí státu, tak potom můžeme BIS rovnou zrušit. Naprosto skandální je fakt, že grant cílí dokonce i na silové orgány ČR, na policii a státní zastupitelství. Toto je naprosto bezprecedentní porušení diplomatického statusu ambasády a vláda by měla okamžitě jednat, vyzvat k okamžitému zrušení grantu, neboť je naprosto nepřípustné, aby cizí mocnost ovlivňovala státní, úřední a silové složky státu skrze své financované granty! V opačném případě je povinností vlády ČR vydat evikci, tedy příkaz k vystěhování ambasády! Volejte své poslance, posílejte emaily!
Redakce AE News přinesla už dříve rozhovor [3] s bývalým příslušníkem předlistopadové kontrarozvědky ČSSR, kde bylo nastíněno, jak Američané v Česku působí, ale s určitými obavami musím prohlásit, že situace je mnohem horší. Tento grant to dokazuje. Podle všeho americká rozvědka infiltrovala struktury vládních politických stran v ČR a současná vláda je pouze derivátem tohoto ovládnutí. A má teď z Česka doslova Klondike a Divoký Západ, kde si může dovolit všechno.
Kolega mne upozorňoval, abych tuto spojitost zde neuváděl, že je příliš odvážná, až provokativní, ale já si nemohu pomoci. Podívejte se na vládu ČR a řekněte si, jestli pracuje v zájmu lidu a našeho státu? Kolik posledních rozhodnutí vlády, řekněme za poslední rok, bylo rozhodnutími ze Strakovy akademie a kolik jich bylo z konzultací na koberečku na americkém velvyslanectví, na koberečku v Bruselu, na koberečku v Bílém domě? Průjezd americké armády? Ubytování cizích vojáků v kasárnách AČR? Vyhrožování občanům před protesty proti průjezdu? Ale to je pouze špička ledovce.

[FOTO] Pan velvyslanec Schapiro oceňuje pracovnici neziskovky In Iustitia, jejíž zaměstnankyně Šárka Kadlecová [4] se také účastnila akce rozdávání červených karet proti Zemanovi. Ambasáda tehdy věc dementovala, že se do záležitostí v ČR nevměšuje. Uběhlo pár měsíců a najednou je tu další grant pro neziskovky, další hromady dolarů…
Pan velvyslanec byl i na sjezdu ČSSD, nejenom na sjezdu hnutí ANO. Někdo namítne, že šlo o formální pozvání. Hmmm, už jste někdy viděli, aby si Angela Merkel na sjezd svojí partaje zvala americké velvyslance? Nebo pan Holland ve Francii? Dovedete si představit sjezd jakékoliv politické strany v USA, která by si pozvala na sjezd třeba ruského velvyslance? Je to absurdní. Ta pozvání totiž jsou očekávaná. Čeští politici chodí na americkou ambasádu tak často, jako do krámu kupovat housky. A princip subordinace zaleze pod nehty. Oni si ti čeští politici potom nedovolí amerického místodržitele v ČR nepozvat. A v tom je ten kámen úrazu.
Politická úslužnost poté hraničí až s vlastizradou. Ta tenká linie mezi partnerstvím a vlastizradou, ta je překračována vládou prakticky dnes a denně. Už ani prakticky nevědí, kdy ti politici pracují v zájmu partaje, státu anebo Američanů, protože se to všechno slévá dohromady jako barvy na rozmočeném obrazu malíře. V určité chvíli politik ČR neví, co je dobré pro Česko, protože mu stačí vědomí toho, že je to dobré pro pana velvyslance a pro jeho zemi, kterou zastupuje.
Jak se valí vašim dětem šrouby do hlavy?
Určitě jste zaregistrovali hrozivou skutečnost, snahu o přepisování dějin a výsledků II. sv. války. Na oslavy vítězství nad fašismem do Moskvy skoro nikdo ze západních politiků nepřijede. Dětem v českých školách jsou o II. sv. válce vyprávěny lži a doslova chiméry. Jak nám napsala jedna ze čtenářek AE News, když si všimla, že její dcera v sešitu na dějepis má zápis o Stalingradu v tomto znění: „Německá vojska proti Stalinovi, který za dobu svojí krutovlády zabil na 50,000,000 lidí, vzdorovala až do 2. února 1943…“.
[VIDEO] Nejtragičtější den Čechů a Moravanů: 15. březen 1939, okupace II. Republiky právě začala…
Cítíte tam tu intonaci v té větě? Paní jsem odpověděl v emailu, aby ihned dceru ze školy odhlásila. V takové škole bych já své dítě nenechal ani minutu. Ale tohle nemají učitelé z vlastní hlavy. To jsou osnovy a podklady k výuce, které přicházejí seshora. A tam už o výuce rozhoduje politická objednávka. Tam už ano. Přepisování dějin je nebezpečný fenomén. Na základě dějin existuje náš stát v současné podobě. Kdo chce znovu otevírat odsuny Němců? Kdo má zájem na tom, aby se evropské národy znovu porvaly mezi sebou jako psi? Kdo potichu plánuje rozvrat Evropy? Destabilizaci? Válečné „UMPRUM“ na globální způsob?
ČT má tedy generální zákaz na vysílání vzpomínek. A takový zákaz je nebezpečný pro budoucnost naší země. Když mladí lidé zapomenou a neuvidí vzpomínky naší země na obrazovce, za nějakou dobu ty vzpomínky zmizí. Vyblednou v paměti i na filmovém pásu. Manipulace s historií je opovrženíhodná. Manipulace se vzpomínkami je zločin. Za mnoho let si děti vzpomenou na školní sešit, že se v něm psalo o krutém Stalinovi a zubožených vojácích Wehrmachtu. V podvědomí se historie pomalu překreslí, viník a oběť, obránce a útočník se zamění a za 20 let tady bude generace lidí, kteří budou plivat na Beneše, domácí odboj, Rudou armádu a na vojáky, kteří v roce 1938 museli opustit bunkry v sudetském pohraničí. Ten proces už začal, právě teď vaše děti jsou první na řadě ve svých školách.
Vměšování cizích mocností do běhu našeho státu překročilo tak další mez. Kontrolují nám televizi, naše děti, volební sjezdy našich nejsilnějších stran a teď už budou mít skrze neziskovky pod palcem i policii a státní zastupitelství. A to s požehnáním nebo spíš díky nečinnosti a strachu naší vlády postavit se na odpor.
-VK-
Šéfredaktor AE News

12 komentářů:

 1. ČÍM VÍC LIDÍ POŽÁDÁ ,TÍM LÍP----SYSTÉM STÉ OPICE Žádám Sílu o zničení všeho temného zde na Zemi.
  Žádám Sílu o zničení všech nástrojů Satana zde na Zemi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vypuďte nejdříve Satana ze své hlavy a potom se zařaďte mezi odpůrce červených karet a Síla přijde sama. Petr Gabriel-autor řešení 911 podle FASU a dalších vědoucích fyziků USA. Nemám na mysli 3 000 lidí odborníků, kteří neodolali nabídce vlády USA a něco pozměnili ve vědeckém přístupu k řešení události, která vedla k vypaření 2 000 Američanů, 900 roztrhaných na různé velikosti jejich těl, 100 pouze vyvržených Američanů, tlakem horké páry s pouhým očním kontaktem a 2 000 otrávených freonem v budově 7.

   Vymazat
 2. Všechny naše TV dokážou člověka nasssštvat ! Včera na Primě v pořadu Očima Josefa Klímy chodili jeho "náboráři" po Praze a předváděli jak není absolutně možné najít někoho, kdo by u nás v česku sympatizoval se Zemanem - nenašli nikoho (!) tedy téměř. Ani za nabízenou malou úplatu v podobě občerstvení. Jen jeden chlápek na otázku zda by šel, se nesměle ozval: ehm, ale možná, že i jo.
  Už jenom slyšet to sugestivní vedení rozhovoru a intonaci... a ty reakce oslovených ! Amatérsky vyvedené a nepřirozené herecké výkony, které by každý fimový kritik totálně zneuctil, se v politické propagandě hodí nestydatě normálně. Na tohle holt prachy ty jsou. :-(

  Kaštan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...prezident Zeman by souhlasil s přesídlením 1.000.000 židů do Čech... třeba to mít pod kontrolou, z 10,5mil obyvatelů kolik je ne-židů resp. kolik obyvatel by s tímto názorem ne-/souhlasilo...

   Vymazat
  2. Tak si položíme otázku.Jednají naši politici v zájmu našeho národa?Jestli ne,tak jednají proti.Je to jednoduché.Pak jsou vlastizrádci.Podívejte se ale kdo jsou naši politici.K jakému národu patří a pro jaký dělají.Vemte si to od našeho faraona,Havla.
   A stále je volíme a volíme.A budeme volit tak dlouho až tu budeme mít Nový Jeruzalém.A budeme na to čumět jak na holé skřivánky.A nebude pak pozdě?To připravíme našim potomkům pěknou budouctnost.Aby vzali do rukou zbraně a bojovali o svoji zem jako Palestinci?Podpořte www.nova-narodni-strana CMS

   Vymazat
 3. jj, siláci sa ozvali......

  OdpovědětVymazat
 4. Mám pocit, že se nám vrací nová totalita, ovšem mnohem horší a temnější než před rokem 1989..... :-(

  OdpovědětVymazat
 5. Tak proč by nerozdávali peníze které budou za chvíli (nebo možná už jsou) bezcenné že?:) To pak budou valit bulvy ti co jim naletěli. Protože to vypadá že do pár let se bude platit čínskou nebo ruskou měnou:)

  OdpovědětVymazat
 6. Tak sa mi vidi,ze nejake neziskovky chodili na Ukrajinu s akoze podporou...Ukazovali to v spravach...Takze amici podporuju neziskovky a tie potom amikov na Ukrajine... Maju to dobre vymyslene..,Tak uz viem na co sluzia neziskovky...Treba vsetky neziskovky zrusit...Pritom chodia zobrat este aj od obcanov,zneuzivaju na zobranie aj studentov a potom podporuju vojnu..To ucia studentov v praxi cim budu po skonceni skoly,,.A bolo by spravne tieto organizacie vic kontrolovat kde idu tieto peniaze..Nesuhlasim ,aby sa neziskovky miesali do politickych operacii...

  OdpovědětVymazat
 7. Pro Čechy: Můžete se ohnout, ale pak je potřeba se hned narovnat. (Volně přeloženo - Jára Cimrman)
  Ale ptáme se vždy, komu tento postoj slouží a sloužil nejvíce? Zatím jsme takto v tom našem dolíčku přežili.
  Ale co dál, když stokrát opakovaná lež se znovu stává pravdou.
  Vzpomínka na slova vězně z fašistického koncentráku: Kdybych to jen tušil, tak bych ........
  Ptám se: Počkáme, až tam taky budeme?
  V roce 1944 v Osvětimi zabíjeli, pálili a měli kapacitu na jeden mil. lidí za rok. Za dva až tři měsíce roku 1944, po obsazení Maďarska, zlikvidovali více jak 400.000 maďarských Židů. A to mnozí z nich měli uniformu a metály za boj proti Rudé armádě z ruské fronty právě probíhající války.
  Plány měli již hotové na kapacitu zlikvidovat pět miliónů lidí za rok. Kolik nás Čechů je? Za jak dlouho bychom přišli na řadu, když: "V podstatě Češi v tomto prostoru nemají co pohledávat" Heydrich. (Margaret Hilda Thatcherová, baronka Thatcherová: "V prostoru dnešního Ruska by stačilo tak 15 miliónů lidí." Rusové se tedy určitě nemají čeho obávat, že ano páni redaktoři, politici a další "rozumní" přisluhovači a obhájci "naší vynikající západní civilizace".)
  Volně zavzpomínáno na Prezidenta Dr. Edvarda Beneše, když v roce 1935 rozhodoval o podepsání spojenecké Smlouvy o vzájemné pomoci v případě války mezi ČR a SSSR. Říkal asi toto: Když nás obsadí Němci, vezmou nám svobodu, jazyk i životy, vezmou nám všechno. Když nás obsadí Rusové, vezmou nám tak na 50 let svobodu, ale životy i jazyk nám zůstane.
  Kolik nás Čechů tady zůstane tak za dalších padesát let při našem národním rektálním sportu?
  Co dodat než: Lidé měl jsem Vás rád, bděte!!!! (Bez úsměšku prosím. Ten člověk věděl o čem mluví. Čest jeho památce.)

  A co je potřeba přímo a hlasitě řvát: MÁMY JDE VÁM O SYNY!!!!!

  OdpovědětVymazat
 8. Takže už asi máme guvernéra.

  OdpovědětVymazat
 9. Nelze nikumu nic přikázat, zakázat... pokud on sám nechce. Pokud jsou česky mluvící a píšící novinářové v dříve našich me-e-édiích ochotni za půldolar prodat vlastního bráchu aby si mohli koupit ojetinu BMW či alfy..., je to spíš o destrukci charakteru. Dříve platilo, že jsou pouze dvě pokrokové síly, byli to právníci a novináři. Těžko se dneska narodí zdánlivě mrtvý Karel Havlíček Borovský, E. E. K., či Rudolf Těsnohlídek. Pochybuji, že někdo, kdo s obtížemi zvládá pravidla pravopisu rodného jazyka napíše Lišku Bystroušku... Pochybuji.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.