5. března 2015

Chemtrails a historie Nového projektu Manhattan

Díky čtenáři za tip na překlad nového významného článku o chemtrails. Autor Peter Kirby, publikující v Activist Post, je v současnosti jedním z nejvzdělanějších aktivistů pokud jde o aerosolové projekty. Právě teď je na Amazonu téměř zdarma ke stažení jeho nová kniha Chemtrails Exposed (Chemtrails odhaleny), z níž je tento článek výňatkem.
=Orgonet=

Chemtrails odhaleny: Historie Nového projektu Manhattan
"Objavy a vynálezy nie sú konečnou stanicou; sú to čerstvé východiská, ktoré sa môžu vyvinúť v ďalšie poznatky." - Dr. Willis R. Whitney, zakladateľ General Electric Laboratories.
Po toľkých rokoch sledovania lietadiel, sme pre vyprodukované čiary na oblohe - z veľkej časti bez vedomosti o tomto projekte - nedávno získali väčšie pochopenie. Dôkazy naznačujú, že dnešné chemtrails postreky z lietadiel saturujú našu atmosféru nanočasticami, ktoré ovplyvňujú elektromagnetickú energiu za účelom modifikácie počasia.

Americký patent #4686605 "Metóda a aparát pre zmenu pásiem v zemskej atmosfére, ionosfére a/alebo magnetosfére" ukazuje ako možno aerosoli zo stratosféry a troposféry manipulovať pomocou elektromagnetickej energie za účelom zmeny počasia. Pozemné vysielače (známe ako ionosférické ohrievače), potrebné na výrobu príslušnej elektromagnetickej energie existujú. Pre podrobnejšiu diskusiu si nájdite autorov predchádzajúci článok "Dymiaca zbraň: Prepojenie HAARP a chemtrails."

Armádny dokument USA z roku 1996 "Počasie ako násobiteľ sily: Vlastníctvo počasia v roku 2025" opisuje program aerosolí vypúšťaných z lietadiel, ktoré sú neskôr manipulované elektromagnetizmom. Tento dokument bude prerokovaný v krátkosti.

Spoločným menovateľom tu je zmena počasia; alebo ako to nazýva kongresová knižnica, "kontrola počasia". Existuje tiež veľa iných dôkazov na podporu tohto tvrdenia, ale tieto dva dokumenty sú zrejme najnápadnejšie.

Motívov je mnoho. Najvýznamnejšiu výhodu možno získať pri hrách na finančných trhoch, ktoré stúpajú a klesajú s počasím ako napr. deriváty na počasie a poistné krytie prírodných katastrof; nehovoriac o poľnohospodárskej a energetickej komodite. Enron bol priekopníkom trhov. S informáciami o počasí sa mohol dopustiť toľkých podvodov a klamstiev, až sa z toho podlamujú nohy. Počasie neustále mení priebeh ľudskej histórie a každý deň určuje, čo budeme robiť. Určuje výsledky volieb a vplýva na voľby. Riadiť počasie je ako mať božskú silu. Peniaze a moc ju chcú mať.

Ovládanie počasie Zeme by nevyhnutne vyžadovalo obrovské vedecké úsilie. Napodiv, keď sa človek pozrie na národné úsilie v modifikácii počasia, nájde toho dosť. Konkrétne, ak sa pozrieme na hľadanie histórie programov pre kontrolu počasia, ktoré sa týkajú elektromagnetickej energie a atmosférických častíc; všetko v ucelenom chronologickom poradí.

Tento dokument je výsledkom investície tisícok dolárov a tisícok hodín strávených nad zdrojmi s tisíckami strán, organizačnými a vládnymi dokumentami, ktoré sa týkajú modifikácie počasia a atmosférických vied. Tento článok slúži ako základ pre rad krátkych článkov v budúcnosti, ktoré budú popisovať históriu a súčasný stav tohto projektu.

Tento článok skúma pôvod a vývoj prvého vedeckého úsilia na planetárnej úrovni. Teraz je našou príležitosťou, získať hlbšie porozumenie Novému projektu Manhattan.

Začiatky modifikácie počasia

Ľudia sa pokúšali meniť počasie už odjakživa. Najčastejšie sa človek snažil o dážď, najmä v období sucha. Prvé pokusy zaznamenali mystici. Miestni šamani vypili určitý nápoj, aby mohli komunikovať s bohmi počasia a požiadať ich o pomoc. V niektorých prípadoch malo pomôcť obetovanie zvierat v rôznych štýloch. Niekedy sa použil starý dobrý dažďový tanec.

Niektoré skoré západné snahy zastaviť deštruktívne počasie sú uvedené profesorom JamesomFlemingom v knihe "Fixing the Sky". Na strane 78 píše, "V starovekom Grécku bol menovaný oficiálny "strážca krupobitia" z Cleonae. Slúžil na verejné náklady, dozeral a signalizoval príchod krupobitia, následne poľnohospodárom ponúkal krv obetovaného jahňaťa či kurčata pre ochranu ich polí. Občas za dostatočnú ochranu bolo považované aj pokropenie krvou z ľudského prsta."

O niečo ďalej profesor Fleming píše, "V Rakúsku bolo tradíciou zvoniť na "hromovom zvone" alebo trúbiť na obrovských "rohoch počasia", zatiaľ čo pastieri zavýjali a ženy rachotili reťazami o vedrá na mlieko, čo malo odplašiť búrkového ducha deštrukcie." Pri ďalších pokusoch o modifikáciu počasia boli prítomné aj nálože v nižších vrstvách atmosféry.

Raná americká účasť

Aj keď bolo mnoho medzinárodnej účasti, tento článok sa zameriava na účasť Ameriky v rámci Nového projektu Manhattan. V priebehu vývoja tohto projektu bola Amerika svetovým technologickým lídrom; najmä v oblasti vojenskej techniky. Amerika viedla a vyvinula väčšinu tohto projektu a naďalej ho vedie aj dnes. Preto rané dejiny modifikácie počasia v Amerike sú relevantné.

James Pollard Espy (1785-1860), tiež známy ako "kráľ búrok" bol prvým meteorológom v štátnej službe USA. Napriek tomu, nikdy nezískal federálne financie na svoje návrhy - napr. že lesným požiarom dokáže vyprodukovať zrážky a podobné experimenty. Jeho "magnum opus" bola kniha nazvaná "The Philosophy of Storms". Táto kniha obsahuje dlhú kapitolu "umelé dažde".

Prvé federálne financované úsilie o modifikáciu počasia sa konalo v Texase, v roku 1891, s odsúhlasenými prostriedkami kongresu a ministerstva poľnohospodárstva vo výške $9.000. Na experimente sa podieľal modifikátor Robert St. George Dyrenforth (1844-1910), ktorý "zaútočil" na atmosféru balónmi, šarkanmi, dynamitom, mínami, dymovými bombami a ohňostrojom. Výsledky boli nepresvedčivé, atmosféra však určite dostatočne vyľakaná.

Od týchto prvých snáh až do začiatku vedeckej éry v roku 1946, oblasť modifikácie počasia bola obývaná prevažne pestrou zbierkou pseudo-vedcov a podvodníkov podobných Dyrenforthovi. Títo ľudia sa označovali ako "rainmakeri", cestovali po celej krajine (hlavne po západnej časti) a tam, kde miestne orgány boli ochotné platiť za takéto služby. Ak určitý región zažil kruté sucho, ľudia často hľadali zúfalé riešenia. Činnosti týchto "rainmakerov" zahŕňali miešanie a uvoľňovanie nebezpečných chemických látok pod holým nebom. Niektoré z týchto snáh boli financované aj z federálnych zdrojov. Od čias Roberta Dyrenfortha, federálne peniaze tiecť neprestávali.

Nikola Tesla

Na konci 19.storočia, vynálezca Nikola Tesla (1856-1943) spopularizoval použitie elektromagnetickej energie. V jeho patente číslo #787412 z roku 1905, "Umenie prenosu elektrickej energie cez prírodné médiá" (“Art of Transmitting Electrical Energy Through the Natural Mediums”), Tesla opísal ako môže byť elektromagnetická energia odoslaná a prijatá atmosférou. Najvyšší súd zistil, že americký patent #645576 "Systém prenosu elektrickej energie" (“System of Transmission of Electrical Energy”) dokazuje jeho vynález rádia, teda nie Marconi. Bol priekopníkom radaru. Vynašiel bezdrôtový signál a prenos sily. Áno, sila môže byť prenášaná bezdrôtovo; o tom viac informácií neskôr.

Teslove úvahy a vedecké objavy boli základom pre dnešné iónosférické ohrievače, ktoré využívajú elektromagnetickú energiu pre spôsobovanie atmosférických nepokojov na veľkú vzdialenosť a hrajú rozhodujúcu úlohu v Novom projekte Manhattan. Konkrétne, keď skúmal použitie určitého typu elektromagnetickej energie zvanej extrémne nízka frekvencia (ELF). Tento zvláštny druh energie je známy svojim použitím v Novom projekte Manhattan; druhým je veľmi nízka frekvencia (VLF) elektromagnetickej energie.

V knihe "Tesla: Man Out of Time", Margaret Cheneyová píše, že pre teóriu ovládania počasia toho vykonal mnoho. Tvrdí a domnieva sa, že celá planéta by mohla byť osvetlená "vystreľovaním" elektromagnetickej energie do atmosféry, do výšky 10km. 10km je približná výška lietadiel, ktoré produkujú "nemiznúce čiary".

Začiatok vedeckej éry

Vedecká éra modifikácie počasia sa stala známou v roku 1946 s trojicou vedcov z General Electric Laboratories: Irving Langmuir, Vincent Schaefer a Bernard Vonnegut. Vedúcim skupiny bol vedec a držiteľ Nobelovej ceny za mier Irving Langmuir (1881-1957). Toto trio spopularizovalo skutočnosť, že za určitých okolností, posyp mrakov látkami z lietadiel spôsobuje zrážanie. Skoré pokusy využívali suchý ľad, zatiaľ čo tie neskoršie už uprednostnili jodid strieborný. Vynašli mnohé zariadenia pre používanie jodidu strieborného a ďalšie prístoje súvisiace s počasím. Množstvo práce týchto troch vedcov bolo vykonanej v spolupráci s Úradom pre námorný výskum a letectvo (Office of Naval Research and the Air Force). Kým ostatní sa zaoberali posypom látok z lietadiel v snahe zmeniť počasie, vedci G.E. začínali s metódami, predtým v tejto oblasti nevídanými.


Schaefer, Langmuir & Vonnegut, foto : General Electric Laboratories

Po slávnom úsilí o vedeckú úpravu počasia tejto trojice z G.E., záujem a predstavivosť verejnosti rástla a priemysel pre modifikáciu počasia regulovaný štátom prekvital. Do dnešného dňa, tento priemysel regulovaný štátom (alebo "konvenčný" priemysel úpravy počasia ako ho budeme nazývať) vylučuje suchý ľad, jodid olovnatý alebo jodid strieborný (zvyčajne jodid strieborný) z lietadiel.

Avšak konvenčná modifikácia počasie je od Nového projektu Manhattan odlišná, a preto nieje predmetom tohto článku. Nový projekt Manhattan využíva elektromagnetickú energiu k manipulácii s rozptýlenými časticami, zatiaľ čo konvenční modifikátori nie. Konvenčné úsilie o modifikáciu počasie je vykonávané na regionálnej úrovni, zatiaľ čo Nový projekt Manhattan je globálny.

Krátko po vedeckom úspechu tria z GE Labs, ktoré poháňalo politickú rétoriku na vysokej úrovni a záujem ľudu, vláda Spojených štátov začala vynakladať stovky miliónov dolárov ročne na základný výskum atmosféry. Od tej doby sa vláda priznala, že investovala mnoho desiatok miliárd dolárov na modifikácie počasie a atmosférické vedy. Väčšina z týchto peňazí pretiekla počas 50., 60. a 70.rokov. Ak niekto chce ovládať počasie, potrebuje vedieť ako funguje atmosféra. Alebo ako geoinžinier Dr. Clement J. Todd napísal v roku 1970, "Naša schopnosť riadiť zrážky závisí od 4 faktorov: (1) porozumenie fyzikálnym procesom v atmosfére, (2) znalosť počasia, ktoré chceme manipulovať v reálnom čase, (3) návrh optimálneho materiálu a techniky a (4) dodávka "nákladu" do oblakov kde a kedy chceme."

Väčšina rozsiahlej literatúry týkajúcej sa modifikácie počasia a atmosférických vied je zameraná na bežné úpravy počasia. Avšak ako Nový projekt Manhattan, tak aj konvenčná modifikácia počasia sú podporené základným atmosférickým výskumom. V literatúre teda možno nájsť aj záblesky Nového projektu Manhattan a zvyšok tohto článku tieto záblesky opisuje.

Bernard Vonnegut

Jeden z členov tria GE Labs, Bernard Vonnegut (1914-1997) pokračoval v priekopníctve a výskume počasia aj pri použití umelého elektrického náboja a atmosférických aerosolí. Jeho práca v tejto oblasti bola vykonávaná pod vládnym kontraktom pre výskum a vývoj s firmouArthur D. Little Inc.Bernard Vonnegut, foto: Life Magazine
Prvé zaznamenané prípady elektriny, zámerne použitej k úprave častíc v atmosfére je možno nájsť v experimentoch Sira Olivera Lodgea (1851-1940) z roku 1884. Americký patent#1279823 z roku 1918, "Proces a zariadenie pre vyvolanie zrážok zrastaním vodných častíc prítomných v atmosfére" (“Process and Apparatus for Causing Precipitation by Coalescence of Aqueous Particles Contained in the Atmosphere”) vedca Balsillieho, bol založený na Lodgeovej práci. Pomocou týchto znalostí sa pán Vonnegut vrátil ku Lodgeovmu výskumu; tentoraz masívne financovanému a s moderným vedeckým vybavením.

Od roku 1953, Bernard Vonnegut a Arthur D. Little vykonávali pokusy s dlhými drôtmi z nerezovej ocele, ktoré sa navliekli na vrchol telefónnych stĺpov, boli spojené s napájacím zdrojom a vystreľovali koróny. Tento jav a efekt na okolité aerosoli a mraky na oblohe bol sledovaný a analyzovaný. V priebehu 1961 boli tieto experimenty vykonané v Massachusetts, New Hampshire, Texas, Illinois a v Novom Mexiku. Tieto typy experimentov sú označované ako pokusy s "vesmírnym nábojom". Americké signálne oddiely a americká pobrežná stráž poskytovala podporu. Iní podobné pokusy vykonávali tiež.


Experiment s "vesmírnym nábojom", foto : The Massachusetts Institute of Technology

"Záverečný report poradného výboru pre kontrolu počasia" (“Final Report of the Advisory Committee on Weather Control”) z roku 1958 obsahoval článok Bernarda Vonneguta, Vincenta Schaefera, J.S. Barrowsa a Paula McCreadyho s názvom "Budúcnosť" ("The Future"). V ňom načrtli atmosféru nasýtenú "chemikáliami" a "zmenu" atmosférických veličín. Píše sa:

"Keď je pochopená povaha elektrického náboja búrky, ukazuje sa, že je možné ovládať tento proces zavedením chemických látok do ovzdušia alebo zmenou premenných. Týmito premennými môže byť atmosférická vodivosť, pole a priestorový náboj, prípadne koróny dodávajúce vlastnosti zemského povrchu.

Ak získame dostatočné vedomosti z oblasti dynamiky atmosféry, je možné počasie riadiť vo veľkom meradle uvoľňovaním chemickej alebo pravdepodobnejšie, termonukleárnej tepelnej energie."

V roku 1961, Bernard Vonnegut, Arnold W. Doyle a D. Read Moffett napísali pre Arthur D. Little článok pomenovaný "Výskum elektrického fenoménu spojený s aerosolami" (“Research in Electrical Phenomena Associated with Aerosols”). Bola to štúdia o pokusoch z predchádzajúcich 3 mesiacov, o účinku elektromagnetickej energie na rôzne plyny. Zvážte dôsledky. Ak vás zaujíma,... áno, Bernard Vonnegut bol príbuzný autora Kurta Vonneguta. Boli bratia.

***

V roku 1958 hlavný poradca Bieleho domu pre modifikáciu počasia, kapitán Howard T. Orvillepovedal, že ministerstvo obrany USA skúma "spôsoby ako manipulovať s nábojom zeme a nebies, ako ovplyvňovať počasie" pomocou elektronických lúčov k ionizácii a deionizácii atmosféry v danej oblasti.

***

The Department of Commerce Weather Bureau hlásilo v roku 1960, že vedie výskum modifikácie počasia, v ktorom sú "chemické látky zavedené do oblakov a výrazne menia povrchové napätie kvapiek vody. Elektrifikačné účinky sú pozorované na umelo zelektrizovaných kvapkách ovplyvňovaných pôsobiacimi elektrickými poľami."

***

Čo je ešte lepšie či horšie, tento super tajný program mal "proroka". Jeho meno bolo admirálWilliam Francis Raborn (1905-1990).


William Francis Raborn, foto: United States Navy

V januári 1963, admirál Raborn opisoval použitie elektromagnetickej energie na zmenu počasia. Jeho článok v novinách U.S. Naval Institute sa volal "Nové obzory námorného výskumu a rozvoja" (“New Horizons of Naval Research and Development”). Článok pod hlavičkou "Boj so životným prostredím" uvádzal:

Možnosti vojenského použitia "počasia ako zbrane" sú rôznorodé a početné. Schopnosť kontrolovať počasie poskytuje väčšie zmeny pre vedenie boja ako tie, ktoré nastali po explóziách prvých jadrových zbraní v roku 1945.

Silná búrka alebo hurikán zasahujúci námorné sily môže spôsobiť väčšie škody, než nepriateľ. Schopnosť zmeniť smer ničivých búrok a viesť ich k nepriateľskej koncentrácii, môže existovať vo výzbroji námorných veliteľov budúcnosti.

Pozemné, námorné, letecké aj obojživelné operácie možno podporiť rozptyľovaním hmly alebo zamračením, prípadne výrobou dažďa či sucha. Vytváranie ťažkej a nízkej oblačnosti sa použije na ukrytie koncentrácie vojsk, ich pohybu a nasadenia. Metódy kontroly počasia vo veľkom meradle môžu byť použité pri spôsobovaní rozsiahlych záplav v strategických oblastiach alebo dokonca priniesť nepriateľom novú "dobu ľadovú". Ovplyvnením ionosféry a atmosféry súčasne, tiež magnetickými, akustickými a tlakovými účinkami možno vytvoriť prostredie, ktoré bude schopné odstrániť morské míny v celom oceáne.

Vytváranie alebo odvádzanie atmosférickej teploty či vlhkosti môže zmeniť index lomu atmosféry a dostatočne ovplyvniť radary a rádiový prenos. Umelo vyvolané ionosférické búrky môžu viesť k výpadku komunikačných kanálov.

Niektoré elektromagnetické vlny niesú schopné prejsť cez zrážky. Generátor pre zasievanie oblačnosti sa dá použiť za vhodných meteorologických podmienok pre produkciu zrážok, ktoré by rušili prevádzku rádiom navádzaných alebo diaľkovo ovládaných zariadení či vozidiel. Už sme prijali prvé kroky k vypracovaniu plánov pre schopnosť boja za účasti životného prostredia. Používame satelit pre klimatické dáta Tiros 2, pre existujúce, taktické operácie a presnejšie predpovede na dlhšie obdobie dopredu. Niektoré experimenty s rozptyľovaním hmly vyzerali sľubne a ďalšie výskumy sa venovali spôsobom ako meniť smer veľkých búrok.

Z týchto dôvodov - a kvôli pokrokom vo vede, sa zdá byť rozumné - aby sme sa zapojili do plánovania na najbližších 10 rokov, plánovania komplexnej štúdie atmosféry, štúdie, ktorú označíme ako ATMOS. Tento plán bude koordinovaný s oceanografickým výskumom TENOC.

O programe ATMOS sa autorovi nepodarilo nájsť žiadne ďalšie významné informácie. Autor prezrel správu z roku 1961, týkajúcu sa programu Navy TENOC (desaťročný program v oceánografii). Aj keď neobsahoval žiadne konkrétne informácie relevantné k Novému projektu Manhattan, zmienil sa o ďalšej, klasifikovanej TENOC správe.

Je pozoruhodné, že názov Rabornovho článku obsahuje slovo "horizon" (obzor), pretože druh elektromagnetickej energie, na ktorú sa odvoláva - je príbuzná radarov "over the horizon" (nad obzorom). Tento typ radaru sa nazýva "over the horizon" a dokáže pracovať v ionosfére, čo je aktivita ďaleko za 40 míľami (v závislosti od terénu), ktorých dosah predstavovali predošlé radarové systémy. 40 míľ bola približná vzdialenosť dohľadu nad rovinatou krajinou pred zakrivením Zeme. Radar "over the horizon", na druhú stranu, bol efektívny na tisícky míľ. Dnešné ionosférické ohrievače boli vyvinuté na spôsob tohto prevratného radarového systému.

Za poznámku stojí aj skutočnosť, že námorníctvo Spojených štátov, ktorého bol pán Raborn admirál, je dnes jedným z "manažérov" zariadenia HAARP na Aljaške. Systém HAARPobsahuje najvýkonnejšie ionosférické ohrievače na svete, ktoré sú schopné modifikovať počasie.

***

V roku 1967, v deviatej výročnej správe modifikácie počasia National Science Foundation sa píše, "ESSA (Environmental Science Services Administration) takisto skúma vplyv oblakov cirus na atmosféru. Študuje kondenzačné stopy lietadiel šíriace sa do cirusových vrstiev, ktoré zaberajú značnú časť oblohy. Jednou z techník navrhnutých pre modifikáciu nižších vrstiev oblačnosti je generácia "nadposchodia" oblakov cirus letectvom. Zachytením slnečného žiarenia vo vysokej nadmorskej výške a znížením solárneho vstupu možno ovplyvniť rozvoj oblačnosti v oblastiach, kde to nieje potrebné." To je v podstate dnešná geoinžinierska téza.

O niečo neskôr sa v rovnakej správe uvádza, že ich počítačové simulácie atmosféry alebo "modely" ako ich nazývajú, dokážu simulovať, "...produkciu oblakov cirus vo vysokých leveloch pomocou prúdových lietadiel, vkladanie častíc do hornej atmosféry, zmenu rovnováhy slnečného žiarenia a podobne."

***

V roku 1966, Medzirezortná komisia pre atmosférické vedy (ICAS - Interdepartmental Committee on Atmospheric Sciences) a jej Výbor pre modifikáciu počasia vyprodukoval dokument s názvom "Súčasné a budúce plány federálnych agentúr v kontrole klímy a počasia" (“Present and Future Plans of Federal Agencies in Weather-Climate Modification"). Na strane 17 tohto reportu sa píše, "Predpokladá sa, že pre testovanie modifikačných schém bude financovaných niekoľko veľkých zariadení. Typické schémy môžu prebiehať cez sprejovú suspenziu nad údolím medzi dvoma horskými vrcholmi pre produkciu kvapôčiek, do ktorých môže byť zavedený elektrický náboj oboch polarít alebo kontaminant. Spektrum kvapky môže byť upravené podľa situácie." Medzirezortná komisia pre atmosférické vedy (ICAS) následne odsúhlasila vývoj Národného programu modifikácie počasia v duchu tejto správy.

Dnes už zaniknutá Medzirezortná komisia pre atmosférické vedy (ICAS) bola vytvorená Federálnou radou pre vedu a technológie v roku 1959, s cieľom dohliadať a koordinovať širokú škálu základného výskumu atmosféry, pochádzajúcich z rôznych, predtým vládnych úradov. Ich zámerom bola úprava počasia. Členov ICAS zahŕňalo oddelenie poľnohospodárstva, obchodu, obrany, vnútra, dopravy a zahraničných vecí ako aj Environmental Protection Agency, Energy Research and Development

Administration, National Aeronautics and Space Administration a National Science Foundation. Jednalo sa o vládne agentúry, ktoré boli do programu zapojené po celú dobu.

ICAS produkovala sériu polročných správ medzi rokmi 1960 a 1978. V týchto reportoch boli uvádzané vedecké činnosti a výdavky jednotlivých členských organizácií. Oblasti, ktorými sa štúdie zaoberali boli napr.: prirodzená geomagnetická energia Zeme, rôznorodosť foriem oblačnosti a rôzne spôsoby ich zrážania, blesk, hurikány a iné extrémne výkyvy počasia, neúmyselné modifikácie počasia, zámerné zmeny počasia a extra-planetárne atmosféry.

V správe ICAS z roku 1969, pod hlavičkou "Úprava elektrického náboja oblakov" (“Cloud Electricity Modification”) je uvedené, že National Science Foundation vyvíja "prostriedky pre vstrekovanie značného množstva umelého náboja do mrakov..."

V tej istej správe, na strane 37, sú popisované zámery armády v oblasti úpravy počasia. Píše sa, že "výskumy pokračujú v horných štruktúrach a dynamike atmosféry, laserovom a ďalšom elektromagnetickom a akustickom šírení. Budú preštudované nové prístupy k atmosférickým úpravám."

Na strane 42 zo špeciálnej správy ICAS "Národný program pre urýchlenie pokroku v modifikácii počasia" z roku 1971" (“A National Program for Accelerating Progress in Weather Modification”), autori hovoria o odstránení hmly uvoľnením chemických látok z lietadiel a "elektrickou metódou" rozptyľovania hmly.

Na strane 79 z reportu ICAS z roku 1973 je písané, "Je ešte mnoho, čo sa musíme naučiť, aby sme mohli s istotou hovoriť o účinkoch vstrekovania chemikálií a častíc aktívnych stopových plynov na spodnú atmosféru. Nový dôraz bol kladený na dynamický a fyzický meteorologický výskum v tejto otázke."

***

Americký patent #5003186 "Stratosférické Welsbachovo siatie pre redukciu globálneho otepľovania" (“Stratospheric Welsbach Seeding for Reduction of Global Warming”) bol podaný v roku 1991 spoločnosťou Hughes Aircraft Corporation. Patent opisuje metódu pre rozptyľovanie častíc do horných vrstiev atmosféry v súlade s našou záchranou pred globálnym otepľovaním. Autor David B. Chang navrhuje, aby bol pre tieto účely použitý oxid hlinitý. Laboratórne testy z celého sveta ukázali, že hliník je v rebríčku chemtrails zložiek, číslo jedna.

Jedno z navrhovaných riešení pre problém globálneho otepľovania znelo "zahrnúť zasievanie atmosféry kovovými časticami. Jedna technika navrhovala zahrnúť miniatúrne kovové čiastočky do paliva prúdových lietadiel, čiže častice by boli obsiahnuté vo výfukových plynoch a lietadlo by mohlo letieť vo svojej cestovnej výške."

Prvá zmienka o hliníku sa nachádza v tejto pasáži, "metóda pozostáva z kroku "naočkovania" vrstvy skleníkových plynov množstvom malých častíc materiálov charakterizovaných emisivitou závislou na vlnovej dĺžke alebo odrážavosťou, teda materiálmi s vysokou emisivitou vo viditeľnej a vzdialenej infračervenej oblasti vlnových dĺžok. Tieto materiály môžu zahŕňať triedu známu ako Welsbachove materiály. Oxidy kovov, napríklad oxid hlinitý, sú tiež vhodné pre tento účel."

Druhá zmienka o hliníku prichádza o niečo neskôr. Hovorí, "ďalšia trieda materiálov, ktoré majú požadované vlastnosti patrí oxidom kovov. Napríklad, oxid hlinitý (Al2O3), je jedným z materiálov vhodných pre tento účel a ktorý je relatívne lacný."

Spoločnosť Hughes Aircraft Corporation bola získaná a je dnes integrovaná do Raytheon.

***

Dokument z roku 1994, vyrobený v Stanford Research International pod názvom "Výskumy rozmanitých zariadení pre chemické uvoľňovanie a ohrev v Arecibo" (“Multiple Instrument Studies of Chemical Releases and Heating at Arecibo”) detailne popisuje tri uvoľnenia bária, každé s množstvom 48kg nad Portorikom. Báriové mraky vyprodukované explóziami rakiet a následne zasiahnuté umelou elektromagnetickou energiou z ionosférických ohrievačov sa premenili na plazmu. Bárium bol zistený ako chemtrails prvok číslo dva.

Pozri tiež článok Chemtrails: Tajná vojna

***

V roku 1996 vytvorilo letectvo už spomínaný dokument nazvaný "Počasie ako násobiteľ sily: Vlastníctvo počasia v roku 2025" (“Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025"). Bol vypracovaný ministerstvom obrany a napísaný, ako nariadil náčelník štábu letectva,Ronald R. Fogleman. "Vlastníctvo počasia" bol však len jeden z radu 39 dokumentov, ktoré hovoria o veľkej prestavbe leteckých operácií, ktoré majú byť prevedené do roku 2025. Väčší súbor spisov sa volá "Letectvo 2025" ("Air Force 2025"). "Vlastníctvo počasia" vykresľuje systém modifikácie počasia kombinujúci atmosférické aerosoli s elektromagnetickou energiou.

Na strane 2 dokument spomína, "pred útokom, ktorý je koordinovaný s prognózou poveternostných podmienok, UAV začínajú s generáciou oblakov a zasievacou operáciou. UAV (unmanned aerial vehicles - bezpilotné zariadenia) rozptyľujú cirus štít pre znemožnenie vizuálneho alebo infračerveného dohľadu nepriateľa. Súčasne, mikrovlnné ohrievače vytvárajú lokalizovanú scintiláciu pre narušenie aktívneho snímania pomocou radarového systému so syntetickou apertúrou (SAR) - ako je napr. kanadský vyhľadávací a záchranný dohľad podporovaný satelitom (SARSAT), ktorý bude v roku 2025 široko dostupný. Ďalšia zasievacia operácia zapríčini rozvoj a intenzifikáciu búrky nad cieľom. Tá výrazne obmedzí schopnosť nepriateľa brániť sa. WFSE monitoruje celú operáciu v reálnom čase a poznamenáva úspešné dokončenie ďalšej veľmi dôležitej, ale rutinnej misie zmeny počasia."

Dokument väčšinou hovorí o vojenskej a bojovej aplikácii, ale je tam aj zopár veľmi zaujímavých citácií. Tu je jedna z nich, "V Spojených štátoch sa zmena počasia pravdepodobne stane súčasťou národnej bezpečnostnej politiky, ako na domácom tak i na medzinárodnom poli." Poďme sa pozrieť na domáce použitie.

Na strane 34 dokument píše, "Schopnosť upravovať počasie môže byť žiadúca z ekonomických aj obranných dôvodov."

Aj v roku 1996 ako súčasť rovnakej série "Vlastníctvo počasia", letectvo vyrobilo časť pomenovanú "Operačná analýza pre Letectvo 2025" (“An Operational Analysis for Air Force 2025″), ktorá stručne načrtáva niečo, čo sa volá "analýza počasia a modifikačné systémy". V tomto systéme je opísané ako zasievanie častíc, tak aj mikrovlnná energia pre účely úpravy počasia.

Pod titulom "Analýza počasia a modifikačné systémy" ("Weather Analysis and Modification System") sa píše, "globálna sieť sponzorov poskytuje "bojovníkov s počasím" s prostriedkami pre sledovanie, presné klimatické aktivity a ich vplyv na vojenské operácie. Rôznorodá sada nástrojov pre modifikáciu počasia dovoľuje malú až strednú schopnosť manipulácie s počasím pre posilnenie priateľských síl a degradáciu protivníka."

***

V polovici 90.rokov, vedci z Lawrence Livermore Laboratories: Edward Teller, Lowell Wood a Roderick Hyde napísali sériu referátov o rozprašovaní megaton hliníka pre našu záchranu pred globálnym otepľovaním. Polovica 90.rokov bolo obdobie, kedy sa začali objavovať prvé správy o chemtrails na americkej oblohe. Ak si spomínate, hliník bol spomenutý ako ingrediencia číslo jedna pri jave chemtrails.

V referáte z roku 1997, "Globálne otepľovanie a doby ľadové" (“Global Warming and Ice Ages”), trio z Livermore Labs píše, "bolo navrhnuté vstrekovanie oxidu hlinitého do stratosféry cez výfukové plyny lietadlových motorov, čo by mohlo rozptýliť nezanedbateľné množstvo slnečného svetla. Očakávame, že zavedenie optimalizovaných hliníkových častíc do stratosféry by bolo celkovo konkurencieschopné voči použitiu oxidov síry; čiastočky hliníka majú výrazne iný profil vplyvu na životné prostredie."

Naďalej obhajujú klady oxidu hlinitého v stratosfére v poznámkach pod čiarou, "oxid hlinitý, ako aj sulfát, je všadeprítomný v pozemskej biosfére a jeho vstrekovanie do stratosféry zjavne nepredstavuje žiadne významné problémy pre životné prostredie."

Záverom

Tak tu máte evolučnú históriu projektu, ktorý využíva postrek chemickými časticami a elektrifikáciu oblakov pre účel pretvárania počasia. Je to náhoda? Sú všetky tieto príklady len izolované, jednorazové akcie, ktoré niesú súčasťou širšieho celkového plánu? Aké sú šance týchto dátových bodov, ktoré sa vyvíjajú v chronologickom poradí, že niesú súčasťou koordinovaného úsilia?

Zostaňte naladení. Ak Boh dá, tento článok je len prvým z mnohých, ktoré prichádzajú v tomto roku, 2015. Ďalšie príspevky sa Vám budú zdať oveľa jednoduchšie, pretože budú zahŕňať menšie témy a polovica alebo viac práce z nich je už hotová. Aj keď téma zostane tajomstvom až do doby zverejnenia, môžete očakávať, že ďalší kúsok príde o pár mesiacov, možno skôr. Do tej doby, majte oči otvorené v informačnej vojne. Ďakujem.

Peter A. Kirby is a San Rafael, CA author and activist. Check out the newly updated and expanded edition of his ebook Chemtrails Exposed. It’s still only 99¢, but not for long. 

Dokumenty z problematiky

Adventure into the Unknown: the first 50 years of the General Electric Research Laboratory - autor: Laurence A. Hawkins, publikoval William Morrow & Company, 1950

U.S. patent #4,686,605 “Method and Apparatus for Altering a Region in the Earth’s Atmosphere, Ionosphere and/or Magnetosphere,” 1987

“Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025″ - autor: Col. Tamzy J. House, Lt. Col. James B. Near, Jr., LTC William B. Shields (USA), Maj. Ronald J. Celentano, Maj. David M. Husband, Maj. Ann E. Mercer a Maj. James E. Pugh, publikovalo United States Air Force, 1996

The Smartest Guys in the Room - autor: Bethany McLean a Peter Elkind, publikovala Penguin Group, 2004

The Weather Changers - autor: D.S. Halacy, Jr., publikoval Harper and Row, 1968

Fixing the Sky - autor: James Roger Fleming, publikovalo Columbia University Press, 2010

U.S. patent #787,412 “Art of Transmitting Electrical Energy Through the Natural Mediums,” 1905

U.S. patent #645,576 “System of Transmission of Electrical Energy,” 1900

Tesla: Man Out of Time - autor: Margaret Cheney, publikoval Simon & Schuster, 1981

Early History of Cloud Seeding by Barrington S. Havens, publikované Langmuir Laboratory at the New Mexico Institute of Mining and Technology, the Atmospheric Sciences Research Center at the State University of New York at Albany and the Research and Development Center of the General Electric Company, 1978

Interdepartmental Committee for Atmospheric Sciences reports 1960-1978, publikoval Federal Council for Science and Technology

“Department of the Interior Program in Precipitation Management for 1970″ - autor: Dr. Clement J. Todd, objavilo sa v “Proceedings of the Twelfth Interagency Conference on Weather Modification” 1970

U.S. patent #1,279,823 “Process and Apparatus for Causing Precipitation by Coalescence of Aqueous Particles Contained in the Atmosphere”

“Technique for Introducing Low-Density Space Charge into the Atmosphere” - autor: B. Vonnegut, K. Maynard, W.G. Sykes a C.B. Moore, publikoval Arthur D. Little and the Journal of Geophysical Research, vydanie 66, číslo 3, marec, 1961

“The Future” - autor: Bernard Vonnegut, Vincent Schaefer, J. S. Barrows a Paul MacCready, publikované vo "Final Report of the Advisory Committee on Weather Control", strana 201, 1958

Research in Electrical Phenomena Associated with Aerosols - autor: Bernard Vonnegut, Arnold W. Doyle a D. Read Moffett, publikoval Arthur D. Little, 1961

Angels Don’t Play this HAARP: advances in Tesla technology - autor: Jeane Manning a Dr. Nick Begich, publikovalo Earthpulse Press, strana 78, 1995

1st National Science Foundation annual weather modification report, strana 14, 1960

“New Horizons of Naval Research and Development” - autor: William Francis Raborn, publikoval U.S.Naval Institute Proceedings, január, 1963

“Ten Year Program in Oceanography: TENOC” od U.S. Navy, 13.marec, 1961

9th National Science Foundation annual weather modification report, 1967

“Present and Future Plans of Federal Agencies in Weather-Climate Modification” - autor: Interdepartmental Committee on Atmospheric Sciences Select Panel on Weather Modification, 1966

Interdepartmental Committee on Atmospheric Sciences memorandum pre Homera E. Newella datované z 21.júna, 1966, objavilo sa v prílohe ku “Present and Future Plans of Federal Agencies in Weather-Climate Modification” od Interdepartmental Committee on Atmospheric Sciences Select Panel on Weather Modification, 1966

“The Interdepartmental Committee on Atmospheric Sciences: A Case History” - autor: Robert E. Morrison

U.S. patent #5,003,186 “Stratospheric Welsbach Seeding for Reduction of Global Warming,” 1991

“Multiple Instrument Studies of Chemical Releases and Heating at Arecibo” - autor: Stanford Research International, publikovalo Stanford Research International, 1994

“Air Force 2025″ od U.S. Air Force, publikovalo U.S. Air Force, 1996

“An Operational Analysis for Air Force 2025″ od U.S. Air Force, publikovalo U.S. Air Force ako súčasť “Air Force 2025″ od U.S. Air Force, publikovalo U.S. Air Force, 1996

Global Warming and Ice Ages - autor: Edward Teller, Lowell Wood a Roderick Hyde, publikovalo Lawrence Livermore National Laboratory, 1997.

Autor : Peter Kirby - globalresearch.ca - pic : abcnt.com

Websites:
worldcat.org
amazon.com
abebooks.com
google.com/patents
airforce.com
navy.mil
ge.com
weathermodification.org
adlittle.com
signal.army.mil
uscg.mil
commerce.gov
nsf.gov
noaa.gov
whitehouse.gov/administration/eop/ostp/nstc
usda.gov
defense.gov
doi.gov
dot.gov
state.gov
epa.gov
energy.gov
nasa.gov
raytheon.com
sri.com
llnl.gov
aircrap.org
globalskywatch.com

21 komentářů:

 1. Jako za jednu z forem obrany proti takovým nepříjemným a nebezpečným věcem lze považovat společnou celosvětovou meditaci, kdy se mnoho lidí soustředí (vzniká z toho známý efekt, že každý dá trochu a dohromady je z toho hodně). Video k tomu s dobrým překladem do češtiny je vyvěšeno zde: https://www.youtube.com/watch?v=-02E_J6tqtM
  Je to každou neděli pro naše časové pásmo ve 20,00 hodin. Vlastně v sobě nemáme trochu, ale mnohem více. Už probouzející duše má takovou sílu, že se toho temnáři bojí, proto tolik brání (zuby nehty, hlava nehlava) duchovnímu probouzení lidí. Brání, protože vědí, že proti tomu neobstojí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to hezké, hromadná meditace za účelem spojení energie v pozitivní prospěch. Má to ale jeden? háček. Zda-li znáš termín "stadionový efekt"? To jsou velké shromáždění lidí na jednom místě, co pozve nějaký věhlasný guru, kde ukazuje např. "uzdravování" vybraných lidí. Jak to dělá? Vyzve tisíce shromážděných lidí, aby meditovali- tj, vypustili velké množství své energie do prostoru. Tu pak guru vezme..a mrskne jí po chromém, slepém apod. A ten chromý v tu zrazu vstane, vidí, slyší, chodí- podle postižení. To je ten efekt oné energie sebrané ze shromáždění. Samozřejmě, dotčeným churavým to vydrží pár hodin a pak se stávají zase churavými :-))))) (velmi zjednodušeně vysvětlen princip)
   A teď, milý vyzyvateli se ptám : " Kdo svolává ty hromadné meditace" jak píšeš?!! Obrovský potencionál energie v přesně daný čas, v přesně daném místě!! Opravdu víte, kam ta vaše nahromaděná a poslaná energie SKUTEČNĚ jde?! Jde opravdu ku prospěchu nás všech, planety?? Nebo vás svolává nějaký parchant guru a vy hezky pro něj pracujete?! Zamyslete se nad tím. To už není legrace - manipulace naivních, aby pracovali na své zkáze radostně!
   PS: Když budou lidé samostatně, nebo po malých skupinkách, meditovat v neurčený čas- na stejnou věc – tak to žádnej parchant neposbírá. Naopak síla vyslané energie se načte v bodě, kam byla poslána.
   Přeji pohodové dny všem.

   Vymazat
  2. Váš komentář (5.března 23.12) svědčí o tom, že jste věci zatím nepochopil. To, co se ve velké stručnosti předkládá na videu, je k tomu, abychom si okovy sundali a ne si je přidělávali. Abychom aspoň nějak vyjádřili vůli žít na osvobozené zemi. A nikoliv na okupované, jak tomu doposud je - je zajímavé, jak se v poslední době paradoxně rozmohlo úsloví "jsme v pohodě, pohodové dny, to je v pohodě" - např. kolemjdoucí to často hlásí do mobilu... Na videu je mj. v závěru návod, jak provádět energetickou ochranu u sebe a svých bližních. A ne že by to v dnešní době nebylo třeba...Naštěstí jsou na orgo-netu mj. zasvěcenější komentáře než tento (5.března 23.12). Proto stojí za to na tyto stránky chodit.

   Vymazat
  3. Slobodna vola je kluc..ak slobodne vyjadris zamer, ze energia ide na ochranu toho a toho a je to pre blaho celku, ziadna sila ju nemoze presmerovat inam. Preco zit v strachu a nedovere? To len pritahuje situacie, ktore ti potvrdia to, coho sa bojis a potom si naivne povies.."ja som to hovoril, mal som pravdu". Pritom pravda je ina a znie - TY SI TVORCA!

   Vymazat
  4. pro Anonymní6. března 2015 10:40 :-) pochopil... vy nedbáte. Nepoukazuji na téma meditace,(video) ale na organizovaný způsob - přesný čas a území, hodně lidí najednou - a to je rozdíl.

   Vymazat
 2. http://cestyksobe.cz/iva-adamcova-vse-je-dobre/8706

  OdpovědětVymazat
 3. Hledáme 1000 a jeden důvod k objasnění, proč na nás sypou hliník, proč elektromagnetické bouře, proč v zimě nesněží, ale prší. Je tedy pravda, že nejsme slepí a vidíme změny klimatu, vidíme chemtrailis, že vlastně celé pozemské klima je zcela mimo jakékoliv lidské chápání.
  Příroda se nezbláznila. To se jen pár lidí od moci pominulo rozumem .Zbavte je moci a vše bude zase v normálu. Tj. v zimě sníh a mráz, v létě zdravý déšť,. slunce a teplo.
  Je jen jediný důvod, proč je obětováno tolik peněz (vlastně vyhozených do vzduchu, že ? :-)) ) Totiž, jako sluneční paprsek ohlašuje Zemi příchod jara (zimní probouzení) , tak je sluneční paprsek (či záření ) ohlašující duchovní probouzení (opět probouzení ze zimního spánku). A protože to ti pomatenci opilí slávou a mocí vědí, snaží se zvrátit běh koloběhu vesmíru. Cokoliv, s jakýmikoliv prostředky a následky, to budou zkoušet znova a znova. Nahoře ve vesmíru přeci také nezahálí nasa ani minutku a přitom nemáme ani tušení, co se tam děje! Jedno souvisí s druhým. Jinak to ani nejde. Ale snažit se utéci Božskému řádu je totéž, jako se snažit utéci té zubaté. Čas je možné možná trochu odložit, ale nikdy ne jej přechytračit. Čas našeho jara je opravdu velmi velmi blízko. Trpělivost ! Bude to úžasné !

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je pěkné, Dan., kéž by to tak bylo.

   Vymazat
  2. Oni totiž ví, že mnozí z nás už ví, že oni ví, že my už víme. A dalším v tomto chtějí stůj co stůj zabránit ! Jsou přesvědčeni svým rohatým Sedmilhářem, že se jim to podaří. Ti jeho klimaterorističtí slouhové a paňácové ovšem většinou netuší, že jím budou podvedeni, a že nakonec schramstne do své ohnivé tlamy i je samotné. To bude divení, úpění a naříkání, až dohlédnou, kam byli ve své pýše zavlečeni. Pokud vím, pád ještě nikdo nikdy nezastavil. Takže se mají nač těšit,paroubkové.

   Vymazat
 4. Petice: Americkou armádu na našem území nechceme!
  http://www.petice24.com/americkou_armadu_na_naem_uzemi_nechceme
  Zkuste udělat něco konkrétního, aby si ti lumpové nemysleli, že už mohou absolutně všechno a podepište.

  OdpovědětVymazat
 5. Klimatické zbrane, ruský dokument

  https://www.youtube.com/watch?v=igN9Omg1mdg#t=541

  OdpovědětVymazat
 6. Od půlnoci 7.3. dosud, lítaj jako zběsilí po střední Evropě. http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/noaa_avhrr/201503081950_METOP1/201503081950_METOP1_CZ_NM.jpg , http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/noaa_avhrr/201503081544_NOAA15/201503081544_NOAA15_CZ_NM.jpg .
  Je jasno, je dobře vidět. A protože zase jsem se nechala nahlodat - dopravní letadla verus chemka a nechtělo se mi spát, a bohužel nejsem úplně v leteckém koridoru,ač nade mnou jsou čáry celý den, tak jsem si vyčíhala jedno letadlo Amsterdam-Tel Aviv, což mělo už slušnou letovou hladinku a bylo na dohled- v noci, jasno, svítil měsíc, a obloha počmárána ( Byl to let LY 336, Boeing 737 přelet 23.42h a pozorovala jaképak bude dělat "contrails" :-D Zda přibude další čára na hvězdnaté obloze. NIC. :-)) Tedy kousíček za letadlem bylo opravdu jen contrails a za minutku jasno- ale kolem dokola jsou hnusný čáry rozpíjející se v měsíčním svitu. Člověk čas od času si má udělat vlastní zkušenost :-)
  Copak asi zase kujou na nás :-))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Čtvrteční sněžení a holomráz na předchozí jarní dny, aby spálili probouzející se přírodu, a my zase neměli na zahradě a zahrádce úrodu, a museli si vše jít koupit do supermarketu, kam se dotyčné komodity dovážejí z Turecka, Chile, Egypta, Austrálie a dalších podobně nesmyslných míst. Hlavně, že byznys se točí, a vymetá naše peněženky !

   Vymazat
  2. V jedné velmi hezké české pohádce Šíleně smutná princezna se zpívá něco skutečně pravdivého : Kujme pikle, kujme pikle, obvyklé i neobvyklé. Nic lepšího na světě není, než nad naše piklení. Kujme pikle, pikle kujme, snad se pikle s piklí ujme ... režisér se scénáristou zřejmě netušili, jak aktuální bude ta píseň i po 40-ti letech od její premiéry. Dnes je to ještě více aktuální než tehdy v 60.letech 20.stol.!

   Vymazat
 7. Prežije len ten, kto neide s mainstremom. Pre mňa hromadné meditácie mainstreamom sú.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Problém je v tom, že některé hromadné meditace jsou pravé, a jiné zase falešné (přikakávají na čertovu hromádku). A jen ten čert se v tom vyzná. Takže včíl babo raď !

   Vymazat
 8. Z trilogie k Pánu prstenů vyplynulo, že vítězství nad temnotou nebylo vůbec jednoduché, jednu chvíli téměř beznadějné, ale pak spolupráce hobitů, lidí, elfů, trpaslíků přinesla plody. Viděli jsme, že zatímco hobité Frodo a Sam nesli prsten tam, kam patří, Aragorn začal bitvu, aby od hobitů odlákal pozornost zlého oka, skřetů a dalších zlých entit. Jak by hobité mohli být úspěšní, když by Aragorn a spol. nešli do bitvy. A jak by Aragorn a spol. mohli zvítězit, když by hobité nezbavili svět nebezpečného prstenu? I v naší realitě se světelné síly snaží s temnáři vypořádat. Možná se umělecká fikce z Pánu prstenů blíží tomu, co se stane v reálu. O konci noci zpívá hobit Pipin ( https://www.youtube.com/watch?v=jY9dQ8hUi7U;
  http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/karliene-reynolds/edge-of-night-pippin-s-song-639858 ). A zpívá se o tom i zde:
  http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/enya/may-it-be-27140
  Odpojení od temnářského matrixu se může stát, až temnota padne... možná se realitě blíží nejenom tato umělecká fikce, ale i předpovědi mj. rytířů Kulatého stolu i Albigenských směřující do naší doby. To, čeho se např. Albigenští nedočkali, je zřejmě v době letošného jara s mimořádným potenciálem na dosah.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Všechny filmy jako Matrix, Avatar, Equilibrium, Immortal, District 9, Měsíc 66, Služebnice, Hrozba v poušti a řada dalších nás mají připravit nenápadně na to, co se už ve skrytu děje, nebo co má jako události ještě přijít. Jsou to všechno manipulace proti nám za naší asistence a našeho přispění, poněvadž této skryté moci odevzdáváme jednu část svých svobod za druhou. A ještě jim za to častokrát děkujeme, jak to s námi myslí dobře (očkování, dotovaná pracovní místa ÚP apod.) !

   Vymazat
 9. Co z toho vyplývá? Tvůrci Matrixu podstatně přesahují rozlišovací schopnosti autora komentáře 10. března 2015 23.56.
  Nelze všechny autory házet do stejného pytle. Jako i jinde, mezi tvůrci filmů jsou ti, kteří pravdu zobrazují tak, jak je. A jsou tam i ti, kteří pracují pro temnářské impérium.

  OdpovědětVymazat
 10. Můj startovní obrozenecký film byl "Vrtěti psem"

  OdpovědětVymazat
 11. Why would the governments stop using this? http://boilremoval.com

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.