10. května 2010

Ekologická katastrofa v USA: Severní Korea odpálila ropnou plošinu.

USA nařizují mlčení o tom, že Severní Korea torpédovala ropnou plošinu v Mexickém zálivu

http://www.whatdoesitmean.com/index1367.htm
Sorcha Faal, 1. 5. 2010
Překlad: Orgonet

Pochmurná zpráva obíhající v Kremlu, dnes zaslaná Ruskou severní flotilou, oznamuje, že USA nařídily absolutní mediální mlčenlivost ohledně faktu, že Severní Korea torpédovala obří ropnou plošinu Deepwater Horizon, jejímž majitelem je největší světová společnost pro podmořskou těžbu Transocean, která byla vytvořena a financována jihokorejskou společností Hyundai Heavy Industries. Důsledkem byla ztráta mnoha uživotů, nevyčíslitelné miliardy škody pro jihokorejskou ekonomiku a ekologická katastrofa pro Spojené státy.

Pro pochopení tohoto útoku provedeného Severní Koreou proti svému jihokorejskému nepříteli je třeba vědět, že z hlediska existujících „válečných zákonů“ je to přijatelná akce, protože obě země jsou ve válečném stavu - Jižní Korea odmítla podepsat klid zbraní z r. 1953, který měl ukončit korejskou válku.

Pokud jde o samotný útok, jak pokračuje zpráva, severokorejská „nákladní loď“ Dai Hong Dan, jejíž posádku údajně tvoří „sebevražedná“ vojska 17. Sniperského pluku, odplula z přístavu v Havaně na vzálenost 209 km od zmíněné ropné plošiny, která byla umístěna 80 km od pobřeží amerického státu Louisiana, a odtud vypustila miniponorku SSG-Sang-o-Class, která údajně operuje na vzdálenost až 321 km.

V noci 20. dubna severokorejská miniponorka ovládaná „sebevražedným“ 17. Plukem zaútočila na plošinu Deepwater Horizon zřejmě dvěma zápalnými torpédy, která způsobila rozsáhlou explozi a v jejimž důsledku okamžitě zahynulo 11 pracovníků na této plošině. O pouhých 48 hodin později, 22. dubna, způsobila tato severokorejská miniponorka svůj poslední hrůzný čin tím, že sama explodovala přímo pod plošinou, čímž způsobila, že se plošina v ceně 1 miliardy dolarů potopila a poznamenala oslavy Dne Země roku 2010 jednou z nejrozsáhlejších environmentálních katastrof, jaké svět kdy zažil.

Důvodem pro útok na ropnou plošinu pro Severní Koreu, jak oznamují tyto zprávy, bylo způsobit prezidentu Obamovi „neřešitelné dilema“ před zahájením konference OSN o smlouvě o nešíření atomových zbraní, která měla začít 3. května v New Yorku.

Toto neřešitelné dilema, kterému čelí Obama, je reálné, protože buď dovolí masívní únik ropy do moře po celé měsíce, nebo ho okamžitě zastaví jediným možným a osvědčeným prostředkem, termonukleárním výbuchem.

Experti Ruského loďstva praví, že kdyby si Obama zvolil „nukleární řešení“, nejschůdnější zbraní, která mají USA k dispozici, je B83, strategická termonukleární bomba s variabilní účinností, od nízké až po 1 200 kilotun, která má délku 12 stop a průměr 18 palců a váží 2 400 liber. Tato by pravděpodobně byla užita přivedena k výbuchu na dálkově ovládané miniponorce.

Kdyby si Obama zvolil „nukleární variantu“, zdá se, že by měl podporu Mezinárodního soudního dvora, který 8. července 1996 vydal poradní názor o užití nukleárních zbraní, pravící, že použití těchto  zbraní by nemělo být definitivně zakázáno v „extrémních situacích“ nebo „sebeobraně“.

Na druhou stranu, pokud si Obama vybere „nukleární variantu“, mohlo by to zanechat konferenci OSN v troskách, protože každá země ve světě má své ropné plošiny a chtěly by mít stejné právo použít atomovou zbraň k ochraně svého životního prostředí od podobných katastrof, včetně Iránu.

Ať bude Obamovo rozhodnutí jakékoli, zůstává faktem, že s každou hodinou se katastrofa životního prostředí zvětšuje.A i když Obama přikázal vojenským týmům SWAT chránit ostatní plošiny v Mexickém zálivu před dalšími útoky, a dále přikázal, že veškeré ropné vrty v Mexickém zálivu musí být okamžitě zastaveny, tento masívní únik ropy již dosáhl amerického pobřeží a velké vlny a špatná předpověď počasí zvyšují pravděpodobnost, že nelze zabránit zničení tisíců km amerického pobřeží a jeho života.

Je důležité si povšimnout při všech těchto událostech, že to byl již druhý severokorejský útok na svého jihokorejského nepřítele a spojence USA. 28. března jsme o tom přinesli článek „Obama nařizuje okamžité zastavení po smrtelném severokorejském útoku“, kde severokorejská armáda otevřeně mluví o „pomstě“ Jižní Koreji.

A pro ty, kteří se domnívají, že už nemůže být hůře: mohou se mýlit, protože z japonských vojenských zdrojů přicházejí nové zprávy o tom, že Severní Korea připravuje vypuštění své balistické rakety „Rodong“ s dosahem 1 300 km, o níž tvrdí ruští vesmírní experti, že je schopna „umístit a přivést k výbuchu“ atomovou zbraň na elektromagnetické pulsy (EMP). Její výbuch vysoko v atmosféře by mohl účinně zničit americkou ekonomiku na celá léta, či na celá desetiletí.

Matthew o zemětřeseni na Haiti

Přináším další část channelingu, který je pro mě velmi důležitý tím, že odpovídá přesně na otázky., které si kladu. Podobně jako Rauni Kilde a Eckhart Tolle. Snad to něco řekne i jiným...
Opět zde zaznívá, že proti zlu nelze "bojovat". Proto my gifteři nerozdáváme orgonit z pozice boje - to bychom zvyšovali temnotu. My jednáme z pozice DÁRCE. Dáváme orognit přírodním bytostem, které nás přirozeně chrání, aby ho použily podle svých potřeb na zvýšení světla na Zemi.
 
Matthew o zemětřesení na Haiti

Z channelingu  14. 2. 2010
http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=117&z=2
Přel. Orgonet

1. Tady je Matthew a přináší pozdravy od všech duší na této stanici. Protože zrychlený vzestup Země ji postupně přenáší do světlejších energetických plánů, vidíme, že stále více srdcí a myslí se otvírá světlu, i když pokračují nepokoje.  Ti , kteří mají v nitru negativitu, nechtějí přijmout, že jejich úsilí skončí naprostým nezdarem, a stále usilovně bojují, aby uchovali  svou zmenšující se sílu před naprostým zmizením.

2. Jsme svědky rozsáhléhu smutku, zmatku a masívní destrukce na Haiti a pláčeme. Ne pro desítky tisíc těch, kteří zemřeli, protože ti, kteří potřebují speciální pomoc, dostávají pomoc individuálně od určených duší v Nirváně, a jiní jsou šťastni, že se vracejí do tohoto podivuhodného duchovního světa.  Ne, náš smutek se týká miliónů těch, jejichž životy jsou nyní ještě beznadějnější, daleko horší, než životy jejich rodinných předků, kteří trpěli bolestí a bídou po mnoho desetiletí.  I když známe jejich duchovní smlouvy, nečiní nás to imunními k jejich osobním tragédiím, které se otvírají pro naše bratry a sestry na Haiti, kde nejsilnější důkazy toho, co je v lidstvu nejlepšího a nejhoršího, dávají příklady extrémů duality.

3. Toto zemětřesení nezpůsobila matka Země. Bylo to záměrné dílo těch mezi vámi, kteří mají technologii k vytváření podobných katastrofických planetárních převratů. V tomto případě to bylo proto, aby se utajil fakt, že bylo třeba přes Haiti přesunout rozsáhlé bohatství skryté na místě, které bylo odhaleno, na jiné tajné místo. Jestli v tomto ďábelském činu mohlo být něco dobrého, pak to, že že už dále nezůstává skrytá pravda o technologii ovládání počasí a její  nekalé užívání.  Na Internetu jsou o tom nyní informace, které může vidět každý. Užití tohoto druhu „zbraní hromadného ničení“ se nedá zabránit, a jakmile jsou spuštěny, lze podniknout jenom zmírňující nebo stabilizující  opatření. I když zemětřesení bylo velmi ničivé, bez zásahu naší vesmírné rodiny, která zmenšila vliv v Port-au-Prince, by byl počet mrtvých a destrukce ještě větší.

4. Nejlepší reakcí lidstva byl okamžitý soucit, který vznikl po celém světě, a projevy pomoci. To znamená vytváření světla , které pomůže Haiti, jeho zničené půdě, vodě a vzduchu zbavit se negativity, kterou mu způsobili, aby se stalo nejchudší mezi zeměmi. Despotičtí diktátoři žijící v nadbytku odepřeli svým krajanům i základní životní potřeby, čímž je odsoudili k oslabujícím nemocem bez jakékoliv lékařské péče, možnosti vzdělávání a zdrojů příjmů umožňujících přežití. Půjčky, které by mohly zmírnit tyto podmínky a utrpení, které způsobili, šly do kapes diktátorů, a lidé cítí bezmoc, protože nemohou zlepšit životy své a svých dětí. Před pár lety skončilo několik desetiletí strachu a útlaku, a opět byla země zablokována politickým nepokoji, a naděje Haiťanů na zlepšení byly opět rozbity.

5. Duše, které se rozhodly vtělit se do těchto těžkých podmínek na Haiti, to učinily vědomě, aby vyrovnaly jiná životní období a mohly se dále duchovně vyvíjet, což je cílem každé duše. Mnozí, kteří nedávno přešli k duchovnímu životu, naplnili svou zvolenou  duchovní smlouvu zaměřenou k naplnění zkušeností ve třetí hustotě duše, a v pravý čas se reinkarnují do světa čtvrté hustoty podle své volby. Ti, kteří zemřeli dříve, než naplnili smlouvu své duše, mají tutéž možnost udělat to v Nirváně, kde se jim dostane pomoci k naplění jejich kosmických lekcí, aby se mohli vyvinout dále nad třetí hustotu.

6. Ve všech případech tyto duše slouží svým rodinám a přátelům dvěma způsoby: Jejich odchod zmenšil množství  negativity způsobené jejich dřívějšími špatnými životními podmínkami, a také zabránil negativitě, kterou by vytvořil život v ještě horších podmínkách. Tyto duše vyzařují světlo ze svého duchovního domu všem na Zemi, s nimiž jsou spojeni láskou, i Zemi samotné.

7. Pozitivním aspektem  zemětřesení a následných otřesů je, že i při „zmírněné“ destruktivní síle se uvolnilo obrovské množství negativity z tohoto malého poloostrovního státu. Toto snížení negativity dovolí  přijímání světla a jeho upevnění, což umožní haitskému lidu znovu vystavět své životy a svou zemi.

8. Navzdory všemu, co prožili v minulých týdnech – truchlení, zranění, psychická traumata a zoufalé životní podmínky a které stále trvají, již jasně září nezdolný duch. S pomocí lékařských týmů a pomocníků z mnoha států, i když pomoc je nedostatečná k tomu, aby  zmírnila tolik utrpení a poskytla veškeré základní potřeby, lidé z Haiti vědí, že svět na ně nezapomněl. Světlo v jejich nově nalezené naději se přidává ke světlu všech, kteří pomáhají – ať už přímo pomocí nebo modlitbami a dary z celého světa – a toto světlo je daleko větší než negativita spojená se smutkem a traumaty.

9. Ta nejtemnější srdce, která vytvořila toto zemětřesení, nemají žádné světlo, kromě záblesku  životaschopnosti, životní síly, která je věčným spojením každé duše s Bohem a Stvořitelem. Jejich svědomí atrofovalo, protože jej nepoužívají, a nyní, když začíná být odhalována jejich zkaženost a jejich nezměrné zisky, páchají ohavné činy, aby se udrželi u toho, o čem se domnívají, že je jejich oprávněná moc a majetek. Tito lidé s temným srdcem způsobují obrovské škody, aby vytvářeli strach a utrpení, protože energie těchto emocí je vyživuje. My a další poslové světla na vás naléháme, abyste posílali světlo těmto pachatelům nevědomých činů, protože pouze světlo může vyléčit jejich poškozené duše a tak změnit jejich činy. Můžete jim posílat světlo tak, že si představujete, jak držíte svíčku nebo baterku, abyste zavedli ztracenou duši na osvětlenou cestu.

10. Poslové světla vám řekli o těch, kteří konají v temnotě, aby vám pomohli přerušit každé spojení, které může být ve vašem životě a víře, a stejná informace bude odhalena veřejnosti, aby sloužila stejným způsobem. Protože tyto pravdy stále více přibývají, prosím pomozte ostatním pochopit, že nesmí provádět žádné činnosti, které působí hrůzu a utrpení, ale světlo odpuštění vám poslouží daleko a daleko lépe než negativita požadavku trestu pro pachatele. Součástí mentality třetí hustoty je odmítání odpustit jednotlivcům, kteří jsou pokládáni za „zlé“, a není všeobecně  známo, že jako rovná součást Boha každá duše v tomto vesmíru je věčně propojena se všemi ostatními, čili že temnota v každém jednotlivci snižuje kolektivní světlo  v „univerzálním srdci“, neboli že světlo každého jednotlivce je tlumeno tím, že soudí a odsuzuje ty, kteří jsou  zbaveni světla.

11. Jednotlivci, kteří jednají s temnými úmysly, si neuvědomují, že když skončí pozemský život, každá duše bude muset znovu vidět každou minutu z něj – nejen vidět vše, co udělali během života, ale procítit každou emoci přesně tak, jak byla pociťována každým člověkem, jehož života se jakýmkoli způsobem dotkli. Příští život těch, kteří jsou ztraceni v temnotě, bude peklem, které si sami vytvořili – trestem, pokud chcete, který je daleko přísnější, než by kdo z vás mohl kdy vymyslet, a to až do doby, než  přijmou světlo neustále vyzařované do těchto temných míst, kam je určila jejich životní energie, a zůstanou v něm.

12. Žádáme vás, abyste měli na mysli, co je připraveno pro tyto ztracené duše, a povíme vám o dalších tématech, o něž jste projevili zájem. Ano, nedávné sněhové bouře ve východních částech USA jsou dalším příkladem použití lidmi vynalezené technologie používané pro sobecké účely. Hlavním úmyslem bylo úplně vyřadit z provozu americkou vládu, což by mělo vliv na mnoho dalších zemí. Sněhové bouře, stejně jako neobratný pokus způsobit explozi letadla na vánoce, prostřednictvím velmi zmateného jednotlivce fungujícího pod kontrolou mysli, pak zemětřesení na Haiti – to vše se děje s úmyslem zabránit akcím konaným za účelem odstranění Illuminátů držících ve svých pařátech nevýslovné bohatství a nejvýznamnější pozice v globální ekonomice.
 

8. května 2010

Civilní výzkum mnoho let za vojenskými technologiemi: Laser může vyrobit déšť

Díky čtenáři za odkaz na článek, který se nám perfektně hodí!
Opět se ukazuje, že civilní věda pokulhává za vojenskými technologiemi o těch zde často uváděných 50 let. Je moc hezké, že evropští vědci právě zjistili, že je možné ionizovat vzduch a tím vytvářet déšť. Jenomže armáda už ho tímhle způsobem vyrábí možná půl století. Možná, že se illuminátští výrobci počas včas nedozvěděli, co tam ti vědci kutí, jinak by si jejich výzkum dávno "koupili" - ne že by ho potřebovali, ale aby ho mohli utajit před veřejností. Nebo je to opět fígl: když se zveřejní, že vědecký výzkum o výrobě deště je v plenkách, nikdo z lidí nebude chtít věřit, že počasí se v současnosti vyrábí už jenom uměle.


Silný laser vyrábí dešťové kapky z čistého vzduchu
Přel. Orgonet

Obrázek: Vysoce výkonný laserový paprsek ionizuje vzduch a vyvolává kondenzaci vodních kapek v atmosférické oblačné komoře. Kapky (zelené) jsou osvětleny druhým laserem o menším výkonu. © Jean-Pierre Wolf / University of Geneva

Podle nového výzkumu ultrarychlé pulsy silného laseru mohou tvořit kapky vody z čistého vzduchu. Za správných podmínek a při dostatečně velkých kapkách může být tato technika použita k výrobě deště na požádání, jak říkají výzkumníci.

Déšť se tvoří, když se voda kondenzuje kolem drobných částic v atmosféře. Většinou je to prach nebo pyl, ale lidé se již dlouho pokoušejí zasévat déšť pomocí chemikálií jako jodid stříbrný. Tyto chemikálie poskytují takzvaná „kondenzační jádra“, která vyvolávají konsolidaci vody do dešťových kapek.

Tyto metody jsou bohužel obtížné a mohly by mít vedlejší účinky pro životní prostředí, žíká Jerome Casparian, optický fyzik z Univerzity v Ženevě. Švýcarsko bylo v týmu, který předváděl laserově vyvolanou kondenzaci. Studie byla publikována online 2. května v časopise Nature Photonics.

„Potenciální výhodou laseru je, že může pracovat nepřetržitě,“ řekl Kasparian. Jestliže lasery mohou vyvolat déšť v rozsáhlém měřítku, bylo by to také účinnější a levnější než sprejování jodidu stříbrného z letadel nebo vystřelování na oblohu v raketách.

Vědci již dlouho věděli, že krátké, silné laserové pulsy mohou ionizovat molekuly vzduchu a tak vytvářet stopy ionizovaného plynu zvané plazmové kanály. Kasparian a jeho tým chtěli zjistit, zda tyto plazmové kanály mohou být rádoby výrobci deště. 

„Naše idea je použít laser k ionizaci vzduchu, a ionty, které jsou vyráběny, mohou sloužit jako kondenzační jádra,“ řekl Kasparian.

K otestování této myšlenky použili vědci poprvé atmosférickou oblačnou komoru, box, který jim umožnil měnit teplotu a vlhkost. Po nasycení vzduchu v komoře tým rychle mačkal na několikaterawattový laser (jeden teravat je trilión wattů) a s překvapením pozoroval, jak se tvoří viditelné kapky. Po třech sekundách pulzací se kapky zvětšily na průměr 80 mikrometrů, což je méně než dešťová kapka, ale více, než se očekávalo.

„Úžasné bylo, že mrak byl velmi dobře viditelný pouhým okem, takže efekt byl velmi silný,“ řekl Kasparian.
Dalším krokem bylo vyndat laser ven. Za použití slabšího laseru k monitorování vytváření mlhavého vzduchu tým namířil svůj mnohaterawattový laser na oblohu v Berlíně na podzim r. 2008. Opět byl pozorován slibný účinek: v atmosféře se srážely částice.

„To znamená, že laser může vyvolat tvoření kapek nejen v uzavřené komoře, ale i ve skutečné atmosféře,“ řekl Kasparian. „Nyní je naším cílem zjistit podmínky umožňující, aby kapky rostly do velikosti, kdy začnou padat a promění se v déšť.“

Ale vytvoření dostatečně velkých kapek je cílem číslo jedna v umělé tvorbě deště, řekl Roloef Bruintjes, projektový vědec v Národním centru pro atmosférický výzkum v Boulderu, Colorado.

„Nejsem si jist, zda nás lasery dovedou do tohoto stádia,“ řekl Bruntjes, a vyzval k obezřelosti: „Já bych si teď nekupoval stovku laserů za účelem zasévání deště.“

Matthev k umělému zemětřesení v Chile

Opět Matthew - z channelingového poselství 29. 3. 2010
http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=118&z=2
Přel. Orgonet.
Člověkem vyrobené zemětřesení v Chile

1. Tady je Matthew, s láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici. Temnota v některých jednotlivcích je motivuje, aby vytvářeli nepokoje, výbuchy a ničení po celém světě, ať už v oblasti zábavy, ekonomikou nebo zemětřesením. Vrcholní členové Illuminátů se houževnatě perou se stále více intenzívním světlem a užívají jakýchkoli prostředků, aby si udrželi cárovité zbytky své globální říše. Ať namíří jakékoli své zločinné úsilí kamkoli, a i když se může zdát, že někdy pracuje v jejich prospěch, tento účinek bude krátkodobý.

2. Dovolte nám promluvit o charakteristickém příkladu v tomto směru. Zemětřesení v Chile, právě tak jako na Haiti, bylo způsobeno lidmi vytvořenou technologií, a místo a čas byly opět strategicky zvoleny. Zemětřesení bylo určeno k tomu, aby nový chilský prezident musel vynaložit obrovské rekonstrukční úsilí, což by zničilo jeho záměry udržet svou zemi finančně silnou, bez zahraniční kontroly jejího bohatství v přírodních zdrojích.  I když toto zemětřesení s následnými otřesy bylo neobyčejně ničivé, naše vesmírná rodina použila svou technologii, aby zabránila daleko větším škodám a ztrátám na životech, které měli v plánu Illumináti. Nepodařil se jim ani jejich cíl – záměr presidenta Pinery stabilizovat a zvětšit prosperitu země a současně uvolnit multinacionální korporátní kontrolu bude pouze oddálen, nikoliv odvrácen. 

3. V předchozím poselství jsme mluvili o duších, které odešly během katastrofického zemětřesení na Haiti. Mnohé opustily fyzické bytí v souladu se smlouvou, kterou si duše předem zvolila, a ty, které odešly dříve, než se naplnila jejich smlouva, dostaly možnost v Nirváně uzavřít své karmické smlouvy v třetí dimenzi a vyvíjet se do čtvrté dimenze. Totéž platí o mnohem menším počtu lidí, kteří zahynuli v Chile, a právě tak jako my, i nesčetné další bytosti světla pomáháme traumatizovaným přeživším a posíláme léčivou energii lásky těm, kteří truchlí a čelí těžkostem v Chile.

4. Ať je zemětřesení způsobeno člověkem nebo je to z podnětu matky Země, následné otřesy jsou přirozeným efektem a společně mohou uvolnit právě tolik negativity jako zemětřesení, které je uvedlo do pohybu. Rovněž silné zemětřesení v některé části světa může vyvolat menší zemětřesení a vulkanické erupce na jiných místech – tak jako jedna nezvedená buňka ve vašem těle může ovlivnit nesčetné další ve vašem těle, právě tak je to s každým kubickým centimetrem planetárního těla Země.

5. Země se rozhodla, že nejsou nutné žádné další geofyzikální události, které by sama prováděla, a že zbývající negativita může být uvolněna a přeměněna intenzívním světlem, které je generováno na planetě a neustále přiváděno i paprskem zdáli. Takže vězte, že veškeré události tohoto typu od této doby budou vyrobené lidmi. Ale vězte také, že jedna mise z obrovské flotily vesmírných plavidel obklopujících vaši planetu toto nepřetržitě monitoruje, aby mohli zmírnit nebo stabilizovat poruchy v zemské kůře, kdykoli k nim dojde. A protože musí být uvolněno více negativity a mnoha osobám se blíží ukončení smlouvy jejich duše, každý vliv temnoty v budoucích zemětřesných událostech bude pomocí v tomto ohledu.

Jak dlouho jsme neviděli slunce?

Jak dlouho už jsme neviděli pořádně slunce? Mám dojem, že od září minulého roku. To znamená, že 9 měsíců žijeme skoro pořád pod mrakem. Pod umělým, samozřejmě. V zimě letos úplně chybělo mrazivé jasné období. Pořádné jasno bylo jen na návštěvu Obamy. Ale jinak je slunce velmi málo, sporadicky, často večer. Když jasno, tak přes noc ... 

Vnímají to i lidé, co se o počasí nijak zvlášť nezajímají. Několik mých kolegyň z práce počítá, jak dlouho už neviděly pořádně slunce. Vychází jim víc než půl roku .... chovají naději pro léto, ale v září už bude skoro tma, když vyjdeme z práce... Říkají, jak jim to slunce chybí - probudit se do slunečního dne dodá spoustu energie... (Moje narážky na chemtrails a umělé zásahy do počasí, tak jako 99,9% populace, neberou...)


Ti, kteří mají v moci naše počasí, dobře vědí, že nám tím odebírají energii, dobrou náladu a vitamín D. Takže nám neustále nad hlavu nastřikují a našlehávají oblačnost, stínící sluneční svit. Jejich oblačné kreace přesahují veškerou fantazii, třeba to, co jsme tu měli včera. Můžeme s tím něco dělat? Na rozpuštění ranní oblačné deky orgonit na zemi nestačí. Kdo jezdí hodně autem, můžet vozit zapnutý power wand, ten jim ty mraky krájí.

O víkendu jsme jeli na Moravu, zataženo, velmi nízko nad námi oblačná deka. PW ji vždycky tak po 30 km jízdy rozruší, ukáže se aspoň kousek modra, nebo úplné slunce, podle toho, jako moc zrovna vlnami šlehají. Tentokrát se to podařilo úplně, ale zase to zasvinili. Ta umělá oblačnost se válí až po zemi, a když se začne trhat, vytvoří obrovské cáry těsně nad zemí, takže to vypadá, že těsně nad silnicí je něco jako hnusný šedivý "kumulus" (aspoň tvarem ... takové bylo za normálního počasí vidět pouze na horách.) "Kumulus" těsně nad silnící, to už bylo divné i těm, co počasí nesledují. A správně si všimli čeští meteorologové, že při zemi je nějak více vlhkosti ... to je pravda, protože klimatické zbraně neustále šlehají vlnami a vypařují vodu ze země, aby bylo z čeho tvořit mraky a stínit slunce a vytvářet přívalové srážky. Takže dnes se mraky běžně procházejí v úrovni 8. patra paneláku.

Celkově ale na to naše PW asi stačit nebudou. Více orgonitu a CB určitě neuškodí. Ale stínit slunce umělou oblačností je pro majitele počasí tak snadné, že to mohou provádět nepřetržitě a naše cloudbustery to nestačí rozpouštět. To by museli přestat šlehat ... což se stane málokdy.

Lidé zatím nechtějí nic slyšet o tom, že by jim někdo záměrně bral slunce. Ale už si alespoň uvědomují, že slunce je mnohem méně. A tak my, kteří víme, že počasí je umělé, bychom o tom mohli zkusit co nejvíce psát do diskusí na netu, pod články o počasí, které čte hodně lidí.

Snad by to pomohlo pro snížení nevědomosti, která umožňuje, že si majitelé povětrnostních zbraní s námi dělají, co chtějí.

Matthew k aktuálním otázkám

Další zajímavé informace z channelingu od Mathewa.
K otázce věrohodnosti channelingu: Asi před rokem tu poprvé zazněla Rauni Kilde. Její knihy, která napsala channelingem, měly obrovský úspěch ve Skandinávii (bohužel zatím asi nejsou ještě v angličtině). I tak, přes anglicky namluvená videa, jsme tady mnozí nad jejími informacemi vydechli, ano, to je ono, to je žena, která ví. Jaksi je poznat, že její informace pocházejí z hlubšího zdroje než je "chytrá" lidská mysl. Rauni na mě působí velmi pozitivně a dává mi velkou naději, že se světem to  bude zase v pořádku. Tak proč to nepředat dál?
Podobně na mě působí Matthew a jeho informace k aktuálním událostem. A souzní s tím, co už vím nebo tuším. Kdo chce, ať si počte. 

Hovoří Matthew - část channelingu z26. 4. 2010

(Témata: Zadlužení zemí. Komunikace se zemřelými milovanými bytostmi. Hudba ve 4. dimenzi. Výběr témat pro channeling. Brání vlastnictví zbraně duchovnímu vývoji?)

16. (Otázky.) Dělá mi starost, že americká vláda bude muset nakonec přiznat, že státní dluh je tak monstrózní, že se nedá splatit. Jaká je pravděpodobnost, že se to stane, a když ano, co potom? Většina států se silně potýká s nezaměstnaností. Jak to zařídit, když ve světě není dost zaměstnání pro každého, kdo ho potřebuje? Ekonomika mého státu byla silně zasažena tím, co se děje v USA; zdá se, že kdokoliv potřeboval podporu, požádal o pomoc USA – a kam máme jít teď? Předpokládejme, že globální ekonomika získá opět půdu pod nohama, ale jak to pomůže těm zemím, kde podplacení jednotlivci způsobili, že masy žijí v odsouzeníhodné chudobě? Jak dlouho budou trvat finanční těžkosti, které v poslední době postihly miliardy lidí?

17. Tyto velmi závažné problémy budou do značné míry zmírněny úsilím moudrých vůdců s duchovní a morální čistotou a zkušenostmi, ale nemohou být úplně vyřešeny, dokud není Země ve 4. dimenzi, kde jsou rozdíly mezi dnešním světem a životem ve Zlatém věku tak neuvěřitelné, že pro vás jsou nepochopitelné. Takže v tuto chvíli můžeme jenom říci, že ekonomické problémy, se kterými se lidé na celé zemi potýkají, se budou postupně zmírňovat, až obyvatelé Země dosáhnou svých zvolených karmických zkušeností, a jednotlivci, kteří vězí na svých cestách temnoty, postupně opustí planetu. Když tyto probíhající změny budou probíhat přirozeně – a to budou koncem roku 2012 – obyvatelstvo Země bude mít duchovní bdělost a zvýšené vědomí, což je základem pro zdavý, radostný, kooperativní a mírový život s hojností všeho.

18.Čtenáři se ptalí na osoby, které byly hluboce milovány a chovány ve velkém obdivu, jako Panna Marie, Martin Luther King, Matka Tereza, Michael Jackson, a různí členové rodiny: Cítíme opravdu jejich duchovní přítomnost? Komunikují s námi skrze sny? Tyto situace a blízkost jsou možné, ba dosti pravděpodobné v této době, kdy úroveň poznání duší o Jednotě všeho dosahuje stále více vědomé úrovně. Mocná energie panny Marie zahaluje celou Zemi do pokrývky lásky; a láskyplná pouta mezi lidmi na Zemi a jejich milovanými dušemi v Nirváně jsou věčným spojením – cítit silně jejich přítomnost je přirozené. Je vysoce obdivuhodné, pokud k sobě přitahujete energii duší, které jste osobně neznali, a je to praktická ukázka toho, že „podobné přitahuje podobné“.

19. To, o čem se domníváte, že je komunikace ve snu, mohou být fragmenty vzpomínek svých setkání s těmito dušemi; ale protože názory 3. dimenze nezahrnují skutečné návštěvy mezi živými a „mrtvými“, přijatelné vysvětlení je, že o nich sníte. Jak Země stoupá do stále vyšších a vyšších vibrací, vaše vědomi se bude dále rozvíjet, až se jasně rozpomenete na setkání s mnoha dušemi v astrálním plánu, kde je energie slučitelná s vaší vlastní.

20. Jaká hudba se bude hrát ve Zlatém věku? Ať už budete hrát hudbu, poslouchat ji nebo na ni tančit, hudba bude povznášející, rozličná, vzrušující, zpívatelná, melodická, šťastně nostalgická nebo majestátní, tak jak je tomu teď. Do Zlatého věku nepřejdou heavymetalové skladby, texty destruktivní povahy a neoklasická díla plná disonancí. Tyto žánry měly své místo v určitou chvíli, ale mají mnohem nižší frekvence, nežli vibrace Zlatého věku, kdy vše je harmonické.

21. Výběr témat pro tyto vzkazy je založen buď na všeobecném vědomí nebo rozvažování a zájmu, nebo na otázkách, které sice jsou v mysli pouze jednotlivce nebo několika lidí, ale dávají nám možnost promluvit o něčem, co bude provokovat přemýšlení u mnoha lidí. Do poslední kategorie patří další dva dotazy.

22. Když se stanu vlastníkem zbraně, může se moje duše dále rozvíjet, nebo bude upadat? Vlastnit zbraň není nic jiného než jako vlastnit auto, telefon, míč nebo láhev brandy – žádný z těchto předmětů sám o sobě neznamená pro duši růst, záleží na jejich užití. Když je zbraň použita člověkem podle smlouvy uzavřené před narozením na zabití jiného člověka ve stejné smlouvě, a vyrovná to dřívější životní zkušenosti obou a naplní smlouvy jejich duší, obě duše se vyvíjejí do 4. dimense. Zastřelit jakoukoli formu života pro pouhé potěšení ze způsobení smrti a střílení zvířat „ze sportu“ způsobí vskutku regresi duše, a právě tak mučení jakékoli životní formy.

23. Každý život, ať se vám zdá jakkoli bezvýznamný, je duše. Její životní síla pochází od Nejvyšší bytosti v tomto vesmíru, jehož enrgie je esence lásky a světla z Pramene Stvořitele, Nejvyšší bytosti v kosmu, proto každá forma života má božský počátek.

4. května 2010

Orgonetova orgonitová mapa


Zobrazit místo OrgoNet na větší mapě

Na mapě můžete vidět, na jakém území mám zatím rozdáno. Je to práce za 2 roky.
Ty značky neznamenají jednotlivé TB, jsou to jenom orientační body vymezující území. Jednotlivé TB na celém tom území jsou od sebe vzdáleny v krajině tak na 2-5km, ve městech a na exponovaných místech jsou mnohem blíže. Nejvíc je toho kolem ČB, samozřejmě.
Takže označené území pokládám za celkem dobře zabezpečené proti klimatickým zbraním, velké meteorologické události (průtrže mračen, velký vítr apod.) zde trvají, jak se zatím ukazuje, jen krátce a krajina se s nimi dobře vypořádá.
Území se dále rozšiřuje, krůček za krůčkem. (Akorát bohužel teď už projetý benzín přijde dráž než rozdaný orgonit.)
Jestli někdo působíte v okolí, dejte vědět, ať tam zbytečně nejezdím.
Samozřejmě, že kdekoli je možno orgonit ještě libovolně přidat - to bude jenom dobře!
P. S. Slíbil bionflow, že na mapu přidá svoje území, tak se těšíme!