8. května 2010

Matthew k aktuálním otázkám

Další zajímavé informace z channelingu od Mathewa.
K otázce věrohodnosti channelingu: Asi před rokem tu poprvé zazněla Rauni Kilde. Její knihy, která napsala channelingem, měly obrovský úspěch ve Skandinávii (bohužel zatím asi nejsou ještě v angličtině). I tak, přes anglicky namluvená videa, jsme tady mnozí nad jejími informacemi vydechli, ano, to je ono, to je žena, která ví. Jaksi je poznat, že její informace pocházejí z hlubšího zdroje než je "chytrá" lidská mysl. Rauni na mě působí velmi pozitivně a dává mi velkou naději, že se světem to  bude zase v pořádku. Tak proč to nepředat dál?
Podobně na mě působí Matthew a jeho informace k aktuálním událostem. A souzní s tím, co už vím nebo tuším. Kdo chce, ať si počte. 

Hovoří Matthew - část channelingu z26. 4. 2010

(Témata: Zadlužení zemí. Komunikace se zemřelými milovanými bytostmi. Hudba ve 4. dimenzi. Výběr témat pro channeling. Brání vlastnictví zbraně duchovnímu vývoji?)

16. (Otázky.) Dělá mi starost, že americká vláda bude muset nakonec přiznat, že státní dluh je tak monstrózní, že se nedá splatit. Jaká je pravděpodobnost, že se to stane, a když ano, co potom? Většina států se silně potýká s nezaměstnaností. Jak to zařídit, když ve světě není dost zaměstnání pro každého, kdo ho potřebuje? Ekonomika mého státu byla silně zasažena tím, co se děje v USA; zdá se, že kdokoliv potřeboval podporu, požádal o pomoc USA – a kam máme jít teď? Předpokládejme, že globální ekonomika získá opět půdu pod nohama, ale jak to pomůže těm zemím, kde podplacení jednotlivci způsobili, že masy žijí v odsouzeníhodné chudobě? Jak dlouho budou trvat finanční těžkosti, které v poslední době postihly miliardy lidí?

17. Tyto velmi závažné problémy budou do značné míry zmírněny úsilím moudrých vůdců s duchovní a morální čistotou a zkušenostmi, ale nemohou být úplně vyřešeny, dokud není Země ve 4. dimenzi, kde jsou rozdíly mezi dnešním světem a životem ve Zlatém věku tak neuvěřitelné, že pro vás jsou nepochopitelné. Takže v tuto chvíli můžeme jenom říci, že ekonomické problémy, se kterými se lidé na celé zemi potýkají, se budou postupně zmírňovat, až obyvatelé Země dosáhnou svých zvolených karmických zkušeností, a jednotlivci, kteří vězí na svých cestách temnoty, postupně opustí planetu. Když tyto probíhající změny budou probíhat přirozeně – a to budou koncem roku 2012 – obyvatelstvo Země bude mít duchovní bdělost a zvýšené vědomí, což je základem pro zdavý, radostný, kooperativní a mírový život s hojností všeho.

18.Čtenáři se ptalí na osoby, které byly hluboce milovány a chovány ve velkém obdivu, jako Panna Marie, Martin Luther King, Matka Tereza, Michael Jackson, a různí členové rodiny: Cítíme opravdu jejich duchovní přítomnost? Komunikují s námi skrze sny? Tyto situace a blízkost jsou možné, ba dosti pravděpodobné v této době, kdy úroveň poznání duší o Jednotě všeho dosahuje stále více vědomé úrovně. Mocná energie panny Marie zahaluje celou Zemi do pokrývky lásky; a láskyplná pouta mezi lidmi na Zemi a jejich milovanými dušemi v Nirváně jsou věčným spojením – cítit silně jejich přítomnost je přirozené. Je vysoce obdivuhodné, pokud k sobě přitahujete energii duší, které jste osobně neznali, a je to praktická ukázka toho, že „podobné přitahuje podobné“.

19. To, o čem se domníváte, že je komunikace ve snu, mohou být fragmenty vzpomínek svých setkání s těmito dušemi; ale protože názory 3. dimenze nezahrnují skutečné návštěvy mezi živými a „mrtvými“, přijatelné vysvětlení je, že o nich sníte. Jak Země stoupá do stále vyšších a vyšších vibrací, vaše vědomi se bude dále rozvíjet, až se jasně rozpomenete na setkání s mnoha dušemi v astrálním plánu, kde je energie slučitelná s vaší vlastní.

20. Jaká hudba se bude hrát ve Zlatém věku? Ať už budete hrát hudbu, poslouchat ji nebo na ni tančit, hudba bude povznášející, rozličná, vzrušující, zpívatelná, melodická, šťastně nostalgická nebo majestátní, tak jak je tomu teď. Do Zlatého věku nepřejdou heavymetalové skladby, texty destruktivní povahy a neoklasická díla plná disonancí. Tyto žánry měly své místo v určitou chvíli, ale mají mnohem nižší frekvence, nežli vibrace Zlatého věku, kdy vše je harmonické.

21. Výběr témat pro tyto vzkazy je založen buď na všeobecném vědomí nebo rozvažování a zájmu, nebo na otázkách, které sice jsou v mysli pouze jednotlivce nebo několika lidí, ale dávají nám možnost promluvit o něčem, co bude provokovat přemýšlení u mnoha lidí. Do poslední kategorie patří další dva dotazy.

22. Když se stanu vlastníkem zbraně, může se moje duše dále rozvíjet, nebo bude upadat? Vlastnit zbraň není nic jiného než jako vlastnit auto, telefon, míč nebo láhev brandy – žádný z těchto předmětů sám o sobě neznamená pro duši růst, záleží na jejich užití. Když je zbraň použita člověkem podle smlouvy uzavřené před narozením na zabití jiného člověka ve stejné smlouvě, a vyrovná to dřívější životní zkušenosti obou a naplní smlouvy jejich duší, obě duše se vyvíjejí do 4. dimense. Zastřelit jakoukoli formu života pro pouhé potěšení ze způsobení smrti a střílení zvířat „ze sportu“ způsobí vskutku regresi duše, a právě tak mučení jakékoli životní formy.

23. Každý život, ať se vám zdá jakkoli bezvýznamný, je duše. Její životní síla pochází od Nejvyšší bytosti v tomto vesmíru, jehož enrgie je esence lásky a světla z Pramene Stvořitele, Nejvyšší bytosti v kosmu, proto každá forma života má božský počátek.

1 komentář:

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.