10. května 2010

Matthew o zemětřeseni na Haiti

Přináším další část channelingu, který je pro mě velmi důležitý tím, že odpovídá přesně na otázky., které si kladu. Podobně jako Rauni Kilde a Eckhart Tolle. Snad to něco řekne i jiným...
Opět zde zaznívá, že proti zlu nelze "bojovat". Proto my gifteři nerozdáváme orgonit z pozice boje - to bychom zvyšovali temnotu. My jednáme z pozice DÁRCE. Dáváme orognit přírodním bytostem, které nás přirozeně chrání, aby ho použily podle svých potřeb na zvýšení světla na Zemi.
 
Matthew o zemětřesení na Haiti

Z channelingu  14. 2. 2010
http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=117&z=2
Přel. Orgonet

1. Tady je Matthew a přináší pozdravy od všech duší na této stanici. Protože zrychlený vzestup Země ji postupně přenáší do světlejších energetických plánů, vidíme, že stále více srdcí a myslí se otvírá světlu, i když pokračují nepokoje.  Ti , kteří mají v nitru negativitu, nechtějí přijmout, že jejich úsilí skončí naprostým nezdarem, a stále usilovně bojují, aby uchovali  svou zmenšující se sílu před naprostým zmizením.

2. Jsme svědky rozsáhléhu smutku, zmatku a masívní destrukce na Haiti a pláčeme. Ne pro desítky tisíc těch, kteří zemřeli, protože ti, kteří potřebují speciální pomoc, dostávají pomoc individuálně od určených duší v Nirváně, a jiní jsou šťastni, že se vracejí do tohoto podivuhodného duchovního světa.  Ne, náš smutek se týká miliónů těch, jejichž životy jsou nyní ještě beznadějnější, daleko horší, než životy jejich rodinných předků, kteří trpěli bolestí a bídou po mnoho desetiletí.  I když známe jejich duchovní smlouvy, nečiní nás to imunními k jejich osobním tragédiím, které se otvírají pro naše bratry a sestry na Haiti, kde nejsilnější důkazy toho, co je v lidstvu nejlepšího a nejhoršího, dávají příklady extrémů duality.

3. Toto zemětřesení nezpůsobila matka Země. Bylo to záměrné dílo těch mezi vámi, kteří mají technologii k vytváření podobných katastrofických planetárních převratů. V tomto případě to bylo proto, aby se utajil fakt, že bylo třeba přes Haiti přesunout rozsáhlé bohatství skryté na místě, které bylo odhaleno, na jiné tajné místo. Jestli v tomto ďábelském činu mohlo být něco dobrého, pak to, že že už dále nezůstává skrytá pravda o technologii ovládání počasí a její  nekalé užívání.  Na Internetu jsou o tom nyní informace, které může vidět každý. Užití tohoto druhu „zbraní hromadného ničení“ se nedá zabránit, a jakmile jsou spuštěny, lze podniknout jenom zmírňující nebo stabilizující  opatření. I když zemětřesení bylo velmi ničivé, bez zásahu naší vesmírné rodiny, která zmenšila vliv v Port-au-Prince, by byl počet mrtvých a destrukce ještě větší.

4. Nejlepší reakcí lidstva byl okamžitý soucit, který vznikl po celém světě, a projevy pomoci. To znamená vytváření světla , které pomůže Haiti, jeho zničené půdě, vodě a vzduchu zbavit se negativity, kterou mu způsobili, aby se stalo nejchudší mezi zeměmi. Despotičtí diktátoři žijící v nadbytku odepřeli svým krajanům i základní životní potřeby, čímž je odsoudili k oslabujícím nemocem bez jakékoliv lékařské péče, možnosti vzdělávání a zdrojů příjmů umožňujících přežití. Půjčky, které by mohly zmírnit tyto podmínky a utrpení, které způsobili, šly do kapes diktátorů, a lidé cítí bezmoc, protože nemohou zlepšit životy své a svých dětí. Před pár lety skončilo několik desetiletí strachu a útlaku, a opět byla země zablokována politickým nepokoji, a naděje Haiťanů na zlepšení byly opět rozbity.

5. Duše, které se rozhodly vtělit se do těchto těžkých podmínek na Haiti, to učinily vědomě, aby vyrovnaly jiná životní období a mohly se dále duchovně vyvíjet, což je cílem každé duše. Mnozí, kteří nedávno přešli k duchovnímu životu, naplnili svou zvolenou  duchovní smlouvu zaměřenou k naplnění zkušeností ve třetí hustotě duše, a v pravý čas se reinkarnují do světa čtvrté hustoty podle své volby. Ti, kteří zemřeli dříve, než naplnili smlouvu své duše, mají tutéž možnost udělat to v Nirváně, kde se jim dostane pomoci k naplění jejich kosmických lekcí, aby se mohli vyvinout dále nad třetí hustotu.

6. Ve všech případech tyto duše slouží svým rodinám a přátelům dvěma způsoby: Jejich odchod zmenšil množství  negativity způsobené jejich dřívějšími špatnými životními podmínkami, a také zabránil negativitě, kterou by vytvořil život v ještě horších podmínkách. Tyto duše vyzařují světlo ze svého duchovního domu všem na Zemi, s nimiž jsou spojeni láskou, i Zemi samotné.

7. Pozitivním aspektem  zemětřesení a následných otřesů je, že i při „zmírněné“ destruktivní síle se uvolnilo obrovské množství negativity z tohoto malého poloostrovního státu. Toto snížení negativity dovolí  přijímání světla a jeho upevnění, což umožní haitskému lidu znovu vystavět své životy a svou zemi.

8. Navzdory všemu, co prožili v minulých týdnech – truchlení, zranění, psychická traumata a zoufalé životní podmínky a které stále trvají, již jasně září nezdolný duch. S pomocí lékařských týmů a pomocníků z mnoha států, i když pomoc je nedostatečná k tomu, aby  zmírnila tolik utrpení a poskytla veškeré základní potřeby, lidé z Haiti vědí, že svět na ně nezapomněl. Světlo v jejich nově nalezené naději se přidává ke světlu všech, kteří pomáhají – ať už přímo pomocí nebo modlitbami a dary z celého světa – a toto světlo je daleko větší než negativita spojená se smutkem a traumaty.

9. Ta nejtemnější srdce, která vytvořila toto zemětřesení, nemají žádné světlo, kromě záblesku  životaschopnosti, životní síly, která je věčným spojením každé duše s Bohem a Stvořitelem. Jejich svědomí atrofovalo, protože jej nepoužívají, a nyní, když začíná být odhalována jejich zkaženost a jejich nezměrné zisky, páchají ohavné činy, aby se udrželi u toho, o čem se domnívají, že je jejich oprávněná moc a majetek. Tito lidé s temným srdcem způsobují obrovské škody, aby vytvářeli strach a utrpení, protože energie těchto emocí je vyživuje. My a další poslové světla na vás naléháme, abyste posílali světlo těmto pachatelům nevědomých činů, protože pouze světlo může vyléčit jejich poškozené duše a tak změnit jejich činy. Můžete jim posílat světlo tak, že si představujete, jak držíte svíčku nebo baterku, abyste zavedli ztracenou duši na osvětlenou cestu.

10. Poslové světla vám řekli o těch, kteří konají v temnotě, aby vám pomohli přerušit každé spojení, které může být ve vašem životě a víře, a stejná informace bude odhalena veřejnosti, aby sloužila stejným způsobem. Protože tyto pravdy stále více přibývají, prosím pomozte ostatním pochopit, že nesmí provádět žádné činnosti, které působí hrůzu a utrpení, ale světlo odpuštění vám poslouží daleko a daleko lépe než negativita požadavku trestu pro pachatele. Součástí mentality třetí hustoty je odmítání odpustit jednotlivcům, kteří jsou pokládáni za „zlé“, a není všeobecně  známo, že jako rovná součást Boha každá duše v tomto vesmíru je věčně propojena se všemi ostatními, čili že temnota v každém jednotlivci snižuje kolektivní světlo  v „univerzálním srdci“, neboli že světlo každého jednotlivce je tlumeno tím, že soudí a odsuzuje ty, kteří jsou  zbaveni světla.

11. Jednotlivci, kteří jednají s temnými úmysly, si neuvědomují, že když skončí pozemský život, každá duše bude muset znovu vidět každou minutu z něj – nejen vidět vše, co udělali během života, ale procítit každou emoci přesně tak, jak byla pociťována každým člověkem, jehož života se jakýmkoli způsobem dotkli. Příští život těch, kteří jsou ztraceni v temnotě, bude peklem, které si sami vytvořili – trestem, pokud chcete, který je daleko přísnější, než by kdo z vás mohl kdy vymyslet, a to až do doby, než  přijmou světlo neustále vyzařované do těchto temných míst, kam je určila jejich životní energie, a zůstanou v něm.

12. Žádáme vás, abyste měli na mysli, co je připraveno pro tyto ztracené duše, a povíme vám o dalších tématech, o něž jste projevili zájem. Ano, nedávné sněhové bouře ve východních částech USA jsou dalším příkladem použití lidmi vynalezené technologie používané pro sobecké účely. Hlavním úmyslem bylo úplně vyřadit z provozu americkou vládu, což by mělo vliv na mnoho dalších zemí. Sněhové bouře, stejně jako neobratný pokus způsobit explozi letadla na vánoce, prostřednictvím velmi zmateného jednotlivce fungujícího pod kontrolou mysli, pak zemětřesení na Haiti – to vše se děje s úmyslem zabránit akcím konaným za účelem odstranění Illuminátů držících ve svých pařátech nevýslovné bohatství a nejvýznamnější pozice v globální ekonomice.
 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.