13. května 2010

Matthew: O globálním oteplování a jiné

Další povzbuzující text: Matthew o globálním oteplování, třetí hustotě duše, volných energiích, norské spirále.

11. ledna 2010

http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=116&

1. Láskyplné pozdravy všem,  tady je Matthew a hovoří za všechny duše na této stanici. Se vstupem do druhé dekády tohoto století  mnozí lidé přemýšlejí zejména o globální ekonomice, ale neméně o tom, čemu se často říká "globální oteplování". Tento kontroverzní problém je nejen integrální součástí ekonomické situace, ale je příkladem toho, jak dualita stále postihuje váš svět - sobecké zájmy proti zájmům většiny a proti samotné Zemi.

2. Vědci, kteří prohlašují, že klimatická změna je přirozený cyklický jev a není způsobena lidmi, ignorují fakt, že nikdy předtím tato planeta nebyla tolik zasažena lidmi způsobeným toxickým znečištěním, jaké dnes existuje. K významným změnám klimatu vskutku docházelo i dříve, když se Země potřebovala zbavit negativity vytvořené chováním svých lidských obyvatel, ale ani vědečtí odpůrci ani zastánci globálního oteplování o této příčině a vlivu nevědí. Ti, kteří vyhlašují poplach před táním ledovců a teplotami, které lámou rekordy, tak činí z přirozené obavy o příští generace, a ti, kteří mávají rukou nad nutností snížit znečišťování, ochotně podporují sobce, kteří šikovně využívají  mnoha procesů působících znečištění. Když k těmto zdrojům přidáte svévolně způsobený toxický déšť prostřednictvím chemtrails, toxický odpad na skládkách, nebezpečně uložené radioaktivní materiály, je naprosto jasné, že nic ve vašem světě nezůstalo ušetřeno lidské nedbalosti, a to v nejlepším případě, a v nejhorším případě zločinného zneužití.

3. Vy, kteří dobře znáte tato poselství, již víte, že obnova Země na její původní Ráj zahrnuje to, že polární i tropické extrémy teploty ustoupí a postupně po celém světě zavládne mírné klima. Tato skutečnost vašim vědcům rovněž není známa, a ani zbytku populace. Ale i kdyby každý člověk  věděl, co vychází najevo, neznamenalo by to popření kolektivní odpovědnosti za znesvěcování Země a za nápravu rozsáhlých škod, které byly Zemi způsobeny. Ostatní civilizace jsou dychtivé pomoci vám při tomto obrovském úkolu, ale je to vaše domácí planeta a vy musíte začít první.

4. A už začínáte! I když z nedávné konference v Kodani vzešlo málo důležitého, světlo v mnoha duších inspiruje lidi, aby zahájili ochranné a opravné úsilí v mnoha směrech. Tyto snahy zahrnují  různé způsoby, od jednotlivců, kteří čistí půdu od invazívních rostlin, bezmyšlenkovitě zavedených ke škodě původní vegetace, přes zákony vyžadující od těžebních společností, aby obnovovaly půdu, kterou zničily, aby čistily vodu, kterou používají pro své účely, až po společnosti chránící životní prostředí zvířat. Mnozí jednotlivci jsou inspirováni, aby zachraňovali a rehabilitovali zraněná a osiřelá divoká zvířata, vytvářejí životní prostředí podobné přírodnímu v ZOO, přidávají zvířata na seznamy ohrožených druhů, učí ochránce v přírodních rezervacích, jak získávat finanční prostředky, a kastrují zvířata.

5. Stále sílící světlo také vynáší na povrch sobecké zájmy, které na dlouho potlačily váš rozvoj zdrojů volné energie a dalších technologií. Tyto brzy "vyjdou na světlo", a společně s rozvinutými technologiemi vaší vesmírné rodiny budou použity na vyčištění půdy, vody a vzduchu. Změní se vaše způsoby dopravy, lékařské péče, produkce potravin, stavění, výroby a komunikace. Zkrátka, život, jak ho znáte, se radikálně a úžasně změní, až Země úplně vystoupí ze své třetí hustoty.

6.  Právě převládající dualita ve třetí hustotě brání lidstvu v zavedení jakýchkoli inovací, které by byly ku prospěchu veškerého života na Zemi. Nyní Země dosáhla vyšších vibrací, kdy se zločinné systémy těch, kteří ji dlouho ovládali, nenapravitelně hroutí, a "síla lidu" na celé planetě vzkvétá. Společně s různými kroky k ochraně životního prostředí pro obnovení zdraví  a krásy Země začínají prosperovat nové metody obchodního chování. Recyklování a "zelené chování" se stává běžným. Soukromé i veřejné zahrady vzkvétají. Individuální vlastnictví nástrojů a zařízení je nahrazováno společným vlastnictvím. Mnozí uspokojují své potřeby prostřednictvím výměny zboží a služeb. Je pro nás radostí vidět lidi ze všech koutů světa, jak objevují své schopnosti BÝT změnami, které si přejí pro svět!

7. Dovolte nám říci něco o dualitě, snaze jí porozumět a proč byla tak dlouho součástí pozemského lidstva. Jak šla staletí a jedna generace za druhou se snažila definovat "lidskou přirozenost", dualita byla interpretována v náboženství jako bohabojní lidé versus hříšníci, v umění a literatuře jako démonické a andělské postavy, jako síla a slabost charakteru ve filosofii, a jako chování způsobené prostředím v sociálních vědách. Starší portréty popisují osoby jako buď "božské" nebo "zlé", a novější tvrdí, že ve všech lidech je schopnost obojího. A opravdu je v každém potenciál pro oba druhy chování, ale není předurčena žádná hranice v tomto duálním spektru "dobra a zla".

8. Ve třetí hustotě se daří temnotě, kdy ve vyzařované energii je plno násilí, hněvu, lakoty, žádosti, žárlivosti, nečestnosti, nespravedlnosti, touhy po moci a ovládáni. Před narozením si duše volí, které negativní  vlastnosti získané v předchozích životech chtějí překonat; avšak jakmile jsou v hmotném těle, zapomenou na to a jejich chování se opět rozvíjí podle výběru svobodnou vůlí v rámci okolních vlivů, které si duše rovněž zvolila a zapomněla. Pro duchovní růst je nezbytné dosáhnout  vyrovnaných zkušeností, a duše může strávit stovky i více životů tím, že se vyvíjí ze svého dualitního negativního potenciálu k pozitivnímu konci spektra, kde převládá energie lásky, míru, štědrosti, harmonie, cti a laskavosti.

9. V tomto jedinečném vesmírném čase, kdy je veškeré získávání zkušeností urychleno, dostávají duše bezprecedentní příležitost vyvinout se z nízkých vibrací třetí hustoty a fyzicky následovat Zemi do vyšších energetických plánů. Bohužel ne každý využívá této příležitosti, a proto dualita dosud silně působí. To však nezabrání vzestupu Země ani trošičku, protože ten je zajištěn, ale ohrožuje "dobrou" destinaci pro duše, které si zvolily pokračovat v negativním chování, namísto aby absorbovaly světlo, které by jim umožnilo opustit navždy omezení třetí hustotou a růst v duchovní bdělosti a inteligenci.

10. Jednotlivci v řadách Illuminátů například jednají v rámci vibrací hluboké třetí hustoty, pokud se týče globální ekonomiky. Stále manipulují bankovnictví a obchod pomocí špinavých procedur a regulací v nepředstavitelném měřítku. Vmanévrovali své banky do behemontů, které si drží své fondy, místo aby je použily na oživení obchodního růstu. To, co se má jevit jako stoupající burza, jsou pouhé počítače, které přesunují bohatství Illuminátů sem a tam po světě, a jejich multinacionální korporace polykají nebo ničí konkurenční společnosti. Jejich "podzemní" průmysl sexuálního otroctví a ilegálních drog také přidává do jejich kufrů miliardy.

11. Ale nyní se osnova této úskočné globální sítě třepí před našima očima! Prostřednictvím oficiálních médií "práskači" nyní hovoří o ilegálních operacích bank a korporací, a uznávaní vědci v mnoha oborech poskytují rozhovory o tom, co vědí o bezuzdném nekalém konání. Takto se sbírá energie, která skutečně očistí váš svět od všech aktivit Illuminátů, a jednotlivci, kteří se snaží slepit své zmatené systémy, budou muset brzy připustit svou bídnou porážku.

12. Prosím neočekávejte, že zítra uslyšíte, že Systém federálních rezerv byl odstraněn jako příklad úplných reforem po celém světě, ale jeho konec přichází spolu s koncem všech ostatních temných aktivit, které způsobily chudobu, války, nemoci, nespravedlnost, brutalitu a útlak. Tyto podmínky ani mysli, které je vytvořily, nemohou existovat v energetických plánech, do nichž se Země rychle blíží. Uvědomujte si ve svých myšlenkách především, že váš lineární čas směřiuje rychle do bezčasého kontinua, kam již přišel pozemský Zlatý věk!

13. Nyní se někteří z vás ptají na rozporuplné informace o původu spirálového jevu na norské obloze před několika týdny: byl vytvořen jinou civilizací, jak jsme vám řekli my a jiné zdroje mimo planetu, nebo bylo vidět energii z blízkého zařízení HAARP? Řekli bychom, že toto je záležitost různých úsudků kvůli pozorování z velice rozdílných pozic. Připomeňme si, že vše je energie, a proto vše je vzájemně propojeno, což vám usnadní pochopit, že když obrovská síla vytvořená technologií naší vesmírné rodiny vyvolala poměrně malou reakci z vaší lidské technologie, někteří přisoudili tento účinek této lidské technologii. I když se toto vysvětlení zdá logické, nepostihuje hlubokou symboliku spirálového designu a jeho načasování a umístění.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.