27. května 2010

Orion Project: Jak je potlačován výzkum čistých energií

Před dvěma lety založil americký inženýr dr. Greer "Orion Project" na podporu výzkumu čistých energií. http://www.theorionproject.org/en/vision.html
Po dva roky dávalo několik nadšenců dohromady finance a tým vědců. Po slibných počátečních výsledcích  zjistili, že jejich práce je trnem v oku CIA.
Dr. Greer je jedním z  mála těch, kteří jsou ochotni  - a vysoce profesionálně schopni - udělat něco pro lidstvo. Berme jeho snahu jako povzbuzení a známku, že lidstvo se probouzí z temnoty, v níž je udržováno prozatímními vládci.

Orion Project, 13. května 2010

Již po dva roky pracuje Orion Projekt na získávání fondů pro vystavění zařízení, kde by se mohli shromáždit vědci a vynálezci v mírovém typu Projektu Manhattan (vývoj první atomové bomby za 2. svět. války - pozn. překl.) pro energii – aby vyvinuli nové zdroje energie, která by zbavila ekonomiku závislosti na fosilních palivech. Rovněž jsme pracovali na tom, abychom našli vědce a vynálezce schopné této práce. V minulých staletích na takovýchto prostředcích pracovali vědci jako Nikola Tesla. Fakt, že už mnozí se o to pokoušeli, a my stále užíváme hlavně fosilní paliva – stejná jako v r. 1800 – může být doložen naší nedávnou zkušeností.

Loni v prosinci jsme oznámili, že máme smlouvu s velmi talentovaným vědcem, který chtěl s námi pracovat. Protože ještě pracuje pro soukromou společnost, která je spojena s výzvědnou službou, chtěl raději pracovat s utajením své identity. Se spoluprácí souhlasil na podzim r. 2008. V té době se setkal s naším vedením a odnesl si domů smlouvu k přečtení a podpisu, ale za tři dny nám zavolal a řekl, že byl pracovně poslán na 15 měsíců do zahraničí. Pak jsme o něm neslyšeli, až před rokem – přesně poté, kdy dr. Greer zveřejnil briefing o energii, který svolal pro prezidenta Obamu.

Tehdy se znovu objevil a řekl, že chce s námi pracovat na rozvoji nových energetických technologií. Opět se setkal s naším vedením. Ujistil nás, že mu bylo povoleno jeho „pasáky“ ve výzvědných službách pracovat na pokročilých energetických systémech, ale nebylo mu dovoleno pracovat na pokročilých systémech pohonu – tj. mohl vytvářet energetické systémy pro domy a podniky, ale nebylo mu povoleno reprodukovat pokročilé systémy pohonu, které vyvinul již v minulosti.

Strávili jsme s ním dlouhý víkend a souhlasili jsme se systémem, který bude podobný Teslovu systému vysokého napětí, který bude extrahovat energii z energetického pole Země. To může běžet 24 hodin denně, nezávisle na solární energii a větru, náklady budou efektivnější a nebude to znečišťující. Tento vědec také popsal tři další technologie, které pro nás mohl a chtěl vyvinout. On a jeho žena souhlasili, že chtějí pracovat s námi, a chtěli se přestěhovat do Virginie, kde jsme chtěli najít budovy. Představili nám časový plán, v němž by mohli dokončit první zařízení, a poté by pracovali na ostatních zařízeních. Dal nám svá ujištění, a jiní vědci, kteří reprodukovali jeho zařízení. nezávisle ověřili jeho vysokou věrohodnost. Byli jsme nadšeni, jaký pokrok jsme učinili s tímto vědcem.

Věci se dařily a během prvních pár měsíců byly velmi pozitivní. Několikrát týdně kontaktoval dr. Brava, říkal mu, jak pracuje na projektu a byl jím nadšen, ale omlouval se, že práce jde pomaleji, než se domníval.
V polovině března došlo k náhlé změně. Zavolal dr. Brava a řekl mu, že je mu vyhrožováno od „cizinců“, kteří měli co činit s jeho ostatními pracovními povinnostmi. Řekl, že jeho telefonáty s Orion Projektem byly zaznamenány a byly mu přehráhy. Řekl, že s námi nemá problém, jeho strážci z výzvědné služby nás skutečně několikrát navšívili a schválili naši spolupráci. Potvrdil dr. Bravovi, že měl v plánu dokončit zařízení, na němž pracoval, a v budoucnu pokračovat v práci s námi. Ale pak během 6 dnů změnil své „Ano, těším se na práci s vámi, hoši“ na „Ne, nemohu s vámi pracovat“.

Dr. Bravo s ním v té době mnohokrát hovořil. Řekl, že ho navštívilo několik lidí z „bezpečnosti“ a dali mu znepokojující informace. Jednoho z nich identifikoval a zná jménem, je to bývalý ředitel CIA. Zřejmě dostával dezinformace – protože předtím mnohokrát zmínil, že byl důkladně prověřen CIA, než mu bylo povoleno podepsat smlouvu s námi.

U nás se v posledních měsících nic nezměnilo. Takže, někdo někde musel rozhodnout, že onen vědec je skutečně schopen vyrobit zařízení na výrobu energie, které by změnilo celý systém, a chtěl, aby tu práci ukončil. Tomu se říká opoziční výzkum, a spočívá v tom, že se překrucuje pravda nebo říkají absolutní lži, které mají oklamat. Jedním absurdním tvrzením, které učinil, bylo, že mu řekli, že učíme teroristy, jak explodovat zbraně masového ničení použitím mysli.

Hned poté další tři vědci, kteří souhlasili se spoluprací a kteří měli vynikající reference a zkušenosti v aerospatiálním výzkumu, v hlavní vládní laboratoři a vojenských projektech, všichni dostali desinformace a bylo jim vyhrožováno, pokud budou s námi dále spolupracovat. To je udivující příklad toho, jak skupina, která se přeje udržet moc – nazvaná „Majestic“ – udržuje svou síť ve světě, aby udržela ekonomiku závislou na fosilních palivech, která jim vynáší multitrilionové zisky. Uhelné doly všude na světě kolabuji a zabíjejí mnoho lidí, obrovské množství ropy uniká do Mexického zálivu, zatímco mnozí lidé ve světě žijí bez základních energetických zdrojů.

Určitě jsme byli na správné stopě, protože nám tyto bestie začaly nahrávat naše telefonáty, zasahovat do právní smlouvy a když k nám zavítal mocný bývalý ředitel CIA, aby nás zastrašil a zničil tuto iniciativu.
Dále, od doby započetí projektu Orion dostal dr. Greer mnoho výhrůžek smrtí a opakovaně byl sledován. To se minulý rok urychlilo. Jsou o tom materiály FBI i místní právní záznamy o vyhrožování násilím. Dostali se do počítače dr. Greera jedním z nejzhoubnějších programů, jaké může užít zločinec. Jednomu z našich hlavních inženýrů, který dobrovolně spolupracuje s Orion Projektem, pronikli do mailu. Jeden z emailů od vynálezce, obsahující citlivý dokument s poznámkou ministerstva obrany a kontaktní informace vynálezce byly vymazány z jeho inboxu.

Takže, co můžeme dělat proti tak sehranému potlačovatelskému úsilí?

V minulých týdnech jsme vytvořili velmi rozsáhlý materiál (jak na papíru, tak audio), který obsahuje informace o těchto událostech. V případě, že se něco stane komukoli z nás (zranění, falešné soudní obvinění, zmizení, smrt), a nebudeme moci pokračovat, kopie tohoto materiálu budou zveřejněny. Materiál obsahuje veškeré informace o tom, kteří vědci mohou dělat tuto práci, ale nesmějí, a velmi spolehlivé důkazy a informace o těch, kteří provádějí potlačování – jména, adresy, telefonní čísla, konkrétní údaje o akcích.

Máme kontakt s těmi, kteří to mohou předat prezidentovi, a rovněž nejvyšším lidem v médiích a Hollywoodu. A bude to pro vás zveřejněno. Cítíme, že je to nejlepší strategický krok, který můžeme učinit, protože nemůžeme vstoupit do dlouhodobých soudních sporů s těmito jedinci, kteří mají neomezené finance a moc. Jedinou naší zbraní – nejlepší, kterou můžeme mít – je pravda, a dokumentace, kterou máme o pravdě.
Náš cíl není dát se do nekonečných bojů s těmito zkorumpovanými individui. My pouze chceme dát lidstvu šanci, aby postoupilo kupředu v technologiích pro záchranu Země a uchování života.

Neshromáždili jsme, jak jsme doufali, tři milóny dolarů na otevřenou laboratoř a investice do vybavení a týmu. Sehnali jsme dost pouze na to, abychom poskytli skromné granty lidem, kteří pracují soukromě. Nemáme budovy, lidé, kteří jsou významnými vědci a inženýry, nemohou opustit svá zaměstnání bez jistoty, že mají kam přijít a dostanou plat.

V tomto bodě jsme usoudili, že lidé, kteří pracují samostatně bez podpory nebo projektového managementu nebudou schopni provést tuto práci úspěšně. Pokud je někdo, kdo má plně funkční technologii, prosím, jděte na www.theorionproject.org a přečtěte si protokol, který jsme vydali. Samozřejmě, budeme podepisovat utajené smlouvy.

Máme několik velmi kvalifikovaných inženýrů, kteří chápou komplexitu a naléhavost situace. Dr. Greer, dr. Loder, dr. Bravo a tito inženýři věnují dobrovolně svůj čas a energii. Nikdo z nás nikdy nebral plat ani kompenzaci za naše úsilí, protože věříme v to, co děláme. Takže jestli znáte někoho, nebo nějakou skupinu, která má skutečnou technologii a jsou ochotni spolupracovat průhledně a čestně na testování a její reprodukci k ověření její skutečnosti, prosime, kontaktujte nás.

Při každé technologii je hlavní dodržet vědeckou metodu hodnocení. Jsou vynálezci, kteří říkají, že mají funkční technologie, ale nevědí, jak pracují. Za léta dr. Greer odhalil mnoho podvodů. Příkladem je jedna technologie, kterou měli ověřit dr. Greer a dr. Loder. Přišla z ciziny a byl to obvod zalitý do umělé pryskyřice, která jakoby táhla energii z bodu nula či z éteru. Hodnocení se také účastnil E, Malove. Ukázalo se, že tato technologie byla pouze dovedným obvodem, který oklamal měřidla a způsobil to, co je známo jako posun úhlu fáze energie (elektronikové ví, o co jde). Mnozí lidé v tom utopili peníze, ale byl to chytrý podvod. Proto žádáme transparentnost. Jsme profesionálové. Máme velmi profesionální inženýry. Nechceme se zaplést do triků a podvodů. V tuto dobu nemůžeme ani financovat nápady lidí. K tomu, abychom to mohli dělat, potřebujeme bezpečnou laboratoř, řádně vybavenou vědeckým zařízením, a profesionální vědecký tým.

Procházíme také procesem dokončování profesionální nabídky na financování. Individuální psaní je  prvořadé a vysoce kvalifikované. V této nabídce máme rozsáhlé množství výzkumů a informací a domníváme se, že toto bude nejlepším podnětem pro oblast energie. Tuto nabídku poskytneme nadacím. Vždy jsme si uvědomovali, že adekvátně vybavená laboratoř a nejlepší talenty budou vyžadovat milióny dolarů. I když jsme právě prošli zastrašováním těchto vědců, několik dalších vynikajících vědců je připraveno s námi spolupracovat. Takže, pokud znáte někoho, o kom si myslíte, že by ho mohlo zajímat financování úplně nových zdrojů energie, prosíme kontaktujte nás.

Byly to velmi tvrdé dva roky, které vyvrcholily nedávnými událostmi, jak jsme výše zmínili. Ale stále vidíme dobrou budoucnost, která je pro lidstvo možná. Chceme poděkovat mnoha úžasným lidem po celém světě, kteří podpořili naše snahy a dále nás podporují.

Vedení Orion Projektu

9 komentářů:

 1. Áno, presný popis aj s pokusom o ochranu. Riešim niečo podobné, teda tiež čistú energiu, a tie útoky zo strany služieb ... Jednoducho hrozné. Bohužiaľ hry zasahujú aj rodinných príslušníkov, formy sú rozne, len aby sa dalo vydierať.
  Asi bol postup tak ďaleko, že bolo treba zasiahnúť. Nech sa podarí aspoň kúsok. Niekoľko drobností, narušajúcich obchod s ropou nám zatiaľ stojí tiež, pretože nemožeme poraziť ropnú mafiu.
  Ale o tom viac nabudúce.

  OdpovědětVymazat
 2. Jen nerozumím části ze str.4..."měli ověřit jednu technologii z ciziny a byl to obvod zalitý do umělé pryskyřice,která jako by táhla energii z bodu....",doufám,že nejde o orgonit? Zb

  OdpovědětVymazat
 3. Já taky nerozumím :-))), jenom překládám.

  OdpovědětVymazat
 4. toto mi trošku nesedí:

  "Dostali se do počítače dr. Greera jedním z nejzhoubnějších programů, jaké může užít zločinec." tato věta na mne působí jako když někdo vypráví dětem pohádku... (Třeba to je jen překladem).

  "Jednomu z našich hlavních inženýrů, který dobrovolně spolupracuje s Orion Projektem, pronikli do mailu. Jeden z emailů od vynálezce, obsahující citlivý dokument s poznámkou ministerstva obrany a kontaktní informace vynálezce byly vymazány z jeho inboxu."
  Každý normální člověk, který bude pracovat na takovýchto projektech, tak si takové citlivé informace zazálohuje nejlépe na několika místech, neboť může předpokládat útoky. Navíc i kdyby nebyly útoky, harddisk se může pokazit každému. Prostě zase mi to zní jako pohádka pro děti.

  Možná jsem přiliš prolezlý "paranoiou", ale mám z projektu disclosure dojem, že je to jen krycí "uklidnující" projekt CIA na téma mimozemstané a alternativní technologie. Uklidnující ve smyslu "my pracujeme a jednáme o tom, aby se oficilane provalily mimozemstane a technologie". ("Sledujeme to, takze se o to nemustite jiz starat, naopak se k nam sam prihlaste, pokud o nekom vite, kdo to mysi s timto vážně.)

  Moc se mi nechce věčit, že by si NASA a CIA pár lidí, kteří u nich desítky let pracovali, tak je nechá jen tak jít do světa a dělat přednášky o tom, jak vláda tají mimozemstany a technologie, a jak oni to chtějí provalit na veřejnost. Když víme, že CIA může kohokoli zdiskreditovat či až odpravit, jak to také udělala s mnohými lidmi a mikrobiology v aféře prasečí chřipka.

  Je to jen můj osobní pocit, třeba se mýlím a projekt disclosure/orion je opravdu upřímný bohulibý projekt.

  Na jedné přednášce hovoří o tom, že již 4000 patentů na alt. technologie bylo zadrženo, protože na určitých úřadech sedí určití lidé. Ale přesto zase dělají to stejné, snaží se vyhledávat vynálezce a navrhnout oficiální patent.
  Jejich častá věta:
  "víte li o někom, kdo dělá na alt. energ. technologiích, řekněte nám o něm"
  může mít i jiný dodatek než
  "my se jeho technologii pokusíme protlačit".

  A "štvou" (patří tam jiné slovo) mě ty současná kvanta vynálezců, kteří tvrdí, že vynalezli nějaký super energetický vynález, ale nemohou to vyrábět, protože jim to kdosi narušuje.
  Pokud jako vynálezce vím, že lze čekat takové problémy, tak vyrobím PŘESNÉ podklady, a hodím to na weby, na které chodí lidé se zájmem o tyto technologie (napr. dolezite.sk, mwm, osud, aj.).
  Jde těm vynálezcům o prachy nebo o lidi a přírodu?
  (Pokud jim jde o prachy, at si tam pripisou prosbu o dar. Pokud to bude dobra vec, rozhodne nebudou stradat. A pokud jde o právní patent, tak at tam napisou, ze to vymysleli oni a že před Bohem to dává lidem, a že si to nikdo nesmí patentovat (ani použít na vojenské a jiné takové účely). I když to odporuje oficialnimu právu (možná ale ne), pokud to bude skutečně přelomově dobrá věc, lidé si to již nenechají vzít
  (a pokud by snad ano, tak dobře jim tak, očividně by to byl důkaz, že si technologii nezaslouží).

  Ty podklady musí být opravdu přesné a deterministické, jinak hrozí, že ti další budou muset dále bádat, proč tam něco nefunguje, a může to mnoho lidí odradit (budou si myslet, že to byl podfuk/hoax) a nebo to vyvolat zbytečné zdržení, které mohou využít "cenzoři".

  OdpovědětVymazat
 5. Tu je prednáška Dr. Stevena Greera - Příslib nových energií, české titulky
  http://vimeo.com/7606560

  OdpovědětVymazat
 6. Mám tu přednášku David Wilcock další člověk který na něčem podobném pracuje http://uloz.to/4775305/the-2012-enigma-david-wilcock.avi

  OdpovědětVymazat
 7. Taky je mi až podezřelé, co všechno Greer napsal ve své knize Utajovaná pravda. Také je zvláštní, že dva astronauti, co byli v rámci mise Apollo na Měsíci začali veřejně svědčit, že mimozemšťané opravdu existují. Jeden z nich napsal dokonce předmluvu k té knize G. Pokud opravdu pracují amíci na tajných projektech, a mají "talíře", tak možná opravdu chtějí promítnout hologram útoku mimozemšťanů /jak to tvrdí J. Mašek z osudu.cz/, a vyvolat chaos. Víte o tom, že W. Poltikovič točí film o peruánských šamanech, a koupil od peruánské armády dokumenty jak tam lítaj "UFO"? Prý je tam vidí běžně, i rybáři - jak lítaj a svítěj pod hladinou moře... k tomu HAARP a beam weapons a máme tu to co je v Apokalypse... a k tomu G.W. Bush, "Bohem vyvolený, aby vytáhl na Magoga - Irák", a "ztrestal Osu zla"

  OdpovědětVymazat
 8. Zajímám se o Teslovy vynálezy, o HAARP apod. Napsala jsem dlouhý mail s mnoha odkazy geofyzikům z AV, aby mi napsali svůj názor na to, zda mohl HAARP spustit zemětřesení na Haiti, v Japonsku a Číně 2008 apod. Oni o HAARPu někteří ani nevěděli a moc se jim to nezdálo. Zajímám se i o výzkumy volné energie. Četla jsem, že ruští fyzici Akimov a Šipov dostávali hodně peněz na výzkum, ale potom, co chtěli prý nabídnout volnou energii v Bruselu EP, tak je vyhodili jako pavědce. O tom že jsou pavědci se píše i na stránkách ruské AV /je to v ruštině/. Prý si pak založili soukromou firmu. Můj otec se jako koníčnu věnoval své "unitární teorii" mikrogravitace a pulzování struktury vakua, i proto mne volná energie zajímá... dovedu si totiž představit, že by mohla být ta energie nějak využívaná, pokud by ten model byl správný. Otec bohužel již nežije, rukopis předal před 10 lety J. Grygarovi, ten ho ani nečetl, a zašantročil ho. Napsal mi asi před týdnem, že ho hledal, ale nenašel, a že to stejně asi byly překonané představy tak z 19. stol, z toho jak to popisuju v mailu. Hm... Tesla taky vymyslel své vynálezy v 19. stol, a využívají se ty principy třeba až dnes... Pan Grygar si mimochodem dosud myslí, že ty složité kruhy v obilí dělá někdo s klacíkem, provázkem a prkýnkem... Tak to bych chtěla opravdu vidět...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan Grygar to nepochybně s klacíky a provázkem zkoušel. :o)

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.