2. prosince 2010

Dokument Světové meteorologické organizace o modifikacích počasí

Čtenář r.m. poslal též důležitý odkaz na dokument Světové meteorologické organizace (World Meteorological Organization - WMO, www.wmo.int) sekce Weather Modification, z roku 2007, kde se otevřeně hovoří o probíhajících modifikacích počasí. Čili další důkaz, že manipulace počasí nejen že jsou možné, ale jsou běžné!


(r.m. mě nabádá k překladu dokumentu, ale je to dlouhé, zatím nemám čas, tak jen stručně obsah:)
Modifikace počasí se běžně provádějí v mnoha zemích, zahrnují např. zasévání mraků za účelem zvýšení srážek, rozpouštění mlhy, potlačování krupobití, atd. atd. Dokument hovoří  o zařízeních sloužících k tomuto účelu, o nutnosti mezinárodní spolupráce (zajisté sem spadá i nový český projekt),.. Možnosti ovlivňování počasí jsou dosud hodnoceny jako poměrně nejisté, nicméně vědci na tom hodlají usilovně pracovat ...

To se ovšem jedná o civilní výzkum, hlásající ušlechtilé záměry, jako zavlažení suchých oblastí atd. Ale jak víme, vojenský výzkum v této oblasti je nejméně 50 let napřed,  je lidem utajen, a  samozřejmě nemá ušlechtilé záměry, ale záměry ničivé. Technologie, které civilní výzkum vidí  jako dosud nejisté, má vojenskovládněprůmyslový komplex nepochybně dávno zmáknuté a běžně jich užívá se značnou přesností pro vytváření extrémních povětrnostních jevů, čili ke klimaterorismu.

Dnešní oblačnost z pásů nehybných oblaků


Dnešní manipulace nad ČR má formu nehybných oblačných pásů, já tomu říkám uhrabaná oblačnost. Všimněte si, jak vlnění přesně vyplňuje tvar našeho území, čili jsme pod palbou jakési radiace.
Jeden čtenář (r.m.)k tomu napsal:
"Oblačnost v pravidelných řadách jižně od Prahy.
Dnešní oblačnost je složená z pásů nehybných oblaků, vsadím se, že rozestupy odpovídají  k násobkům frekvencí pumpovaných do ionosféry. k je malé celé číslo, jde o násobky půlvln."
Já těm frekvencím moc nerozumím, ale třeba nám to r.m. ještě přiblíží!

Tryskové proudění nad Evropou je změněno

Od čtenáře, zasláno dnes do komentářů: 

Vypadá to, že Evropu čekají problémy v podobě počasí. Příští víkend teploty pod bodem mrazu, snih a možná i bouře ve stejnou dobu. Tryskové proudění se nad Evropou podle všeho zastavilo nebo rozpadlo. Podívejte se na tento obrázek:
http://1.bp.blogspot.com/_LI7ybGst9qA/TO_O9pLhetI/AAAAAAAAAus/s_LV4whRwI8/s1600/6.JPG

Vidíte Velkou Británii a Irsko, severní Francii, Německo atd. a Skandinávii dole uprostřed? Tryskové proudění obvykle prochází rovně přes severní Evropu, kde působí jako nárazník proti mrazivému počasí z Arktidy. Ale teď se zatočilo dolů přes Španělsko s dalším ramenem přes severní Afriku. Údajně k tomu nikdy předtím nedošlo.
Zde je obrázek z USA na začátku tohoto roku:
http://2.bp.blogspot.com/_LI7ybGst9qA/TO_LvfaLqiI/AAAAAAAAAuM/1qrzvUf1jOg/s320/7.jpg

Je to ten samý případ, „chladný vzduch stlačen jižně“ z důvodu narušení normálního toku tryskového proudění.. Jde o to, že to co se stalo nad Severní Amerikou v červnu, se nyní děje nad Evropou v zimě.
Zde je článek s videem který vysvětluje, co se stalo v Indii, Rusku a Číně v letošním roce v důsledku podobného podivného rozdvojení tryskového proudění (ignorujte nesmysly o ‚globálním oteplování‘): http://translate.google.com/translate?hl=en&ie=UTF-8&sl=en&tl=cs&u=http://www.sott.net/articles/show/213344-Russian-Drought-Pakistan-Floods-Chinese-Landslides-All-Linked-To-Bizarre-Jet-Stream-Change&rurl=translate.google.com&twu=1

Tuareg.

P.S. Orgonet: O změně tryskového proudění již dříve zde na blogu:
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=191744807590026425&postID=8907605028835775491
"Co spojuje tyto globální meteorologické katastrofy? To se můžeme dočíst ve zprávě korespondenta britského televizního kanálu Channel 4 News Toma Clarka, který ve videu s názvem „Turbonabitý monzun je záhadou pro předpovídače počasí“ říká: http://www.channel4.com/news/articles/world/asia_pacific/pakistan+floods+struggle+to+reach+victims/3738877 .
„Normálně je tryskové proudění obří smyčka vysokorychlostního větru, která se žene horní atmosférou. Tryskové proudění neovlivňuje každodenní počasí – na to je příliš vysoko – ale vzhledem k tomu, že posunuje atmosféru kolem, je velmi důležité pro řízení rozsáhlých meteorologických vzorců pod sebou.
Tryskové proudění se rozdělilo na dva proudy. Jedno rameno jde na sever, druhé na jih. V prostoru uprostřed ruské extrémní sucho. Nad Ruskem se usadil cirkulující vzorec vzduchu po mnohem delší dobu než normálně a způsobil extrémní teploty a požáry, které tam teď mají.
Ale co se děje nad Pákistánem, je ještě podivnější. Jižní rameno tryskového proudění se stočilo dolů tak daleko, že překročilo přes Himalaje do severozápadního Pákistánu. Experti v Met Office mi řekli, že je to velmi neobvyklé.
Výsledkem je, že rychle se pohybující vítr tryskového proudění pomohl nasát horký a vlhký monzunový vzduch rychleji a výše do atmosféry – a to způsobuje deště, jaké nikdo nepamatuje. Je to turbonabitý monzun, když chcete. Nejsou si jisti, zda k tomu už někdy dříve došlo.

O schopnosti HAARPu ovlivnit tryskové proudění na naší Zemi se můžeme dočíst ve zprávě připravené v r. 1990 Americkými leteckými silami, v níž se praví:
„HAARP (High Frequency Auroral Research Program),který byl vytvořen pro letecké síly a námořnictvo vedlejší společností ARCO, je takovým projektem. HAARP, tvářící se jako vědecký výzkum, je chabě přestrojeným projektem k „narušování“ ionosféry extrémně silnými paprsky energie, aby se vidělo, k jakým vojenským účelům to může sloužit. Podle HAARP RFP budou tyto paprsky energie použity „ke kontrole ionosférických procesů takovým způsobem, aby byla významně posílena výkonnost systému C3 (čili odmítnutí přístupu protivníkovi)“. To zní pisateli jako zbraň. Jiné takové projekty mají kódovací jména BIME, RED AIR, CRRES, EXCEDE, CHARGE IV, WISP, ACTIVE, HIPAS, RADC, AIM, atd.
Jaderné bomby, které vybuchly v ionosféře při výškových testech koncem padesátých a začátkem šedesátých let, jak ruské tak americké, způsobily změny počasí a tryskového proudění, které trvaly nejméně dvacet let. Mají HAARPové ohřívače poskytnout stejný potenciál, protože „narušují“ ionosféru? Ionosféra je domovem pro mnoho prospěšných přírodních jevů, mezi nimi filtrování škodlivých slunečních paprsků a odrážení radiových vln užívaných pro komunikaci. Ionosféra také přímo ovlivňuje systémy počasí a trysková proudění, i když to ještě není plně pochopeno.“

P.S. Podle níže uvedeného komentáře Honzy je dnešní proudění prý už v pořádku, sláva!: http://www.wunderground.com/global/Region/EU/2xJetStream.html

Opět chemtrails na Flymagu

Přebírám další článek o chemtrails z FlyMagu. Pro většinu z vás zde nebude moc nového, ale čím víc se o tom mluví, tím líp.

CHEMTRAILS - 
žhavé téma v Komentářích z cockpitu
26.01.2010

Originál zde: http://www.flymag.cz/article.php?id=698

CHEMTRAILS - Jsme opravdu nedobrovolní účastníci nebezpečných pokusů s počasím a klimatem?

V závěru svého předchozího článku jsem nenápadně nakousl téma, o němž se také v poslední době hodně mluví - chemtrails. Objevilo se již poměrně dost lidí, kteří tvrdí, že se nad našimi hlavami děje řádově již několik let něco, o čem by se nám snad ani nesnilo. Některá letadla prý záměrně ve vysokých výškách vypouštějí do ovzduší příměsi kovů jako například barium nebo mangan, které mají po použití v určité výšce postupně přispívat ke zpomalování globálního oteplování. Zásadní problém na celé věci ale je, že pokud jsou tyto praktiky opravdu využívané, jak někteří tvrdí, pak se za cenu marné snahy poručit větru dešti bezohledně hazarduje s naším zdravím i s životním prostředím jako takovým. Barium i další prvky, které se do příměsi údajně přidávají, jsou totiž většinou těžké, toxické kovy, které mohou našemu zdraví po dopadu na zem silně škodit.
Opouštím tedy na okamžik své tradiční téma a zaměřuji se na podrobnější zpracování informací, které jsem o chemtrails po několikaměsíčním sledování této problematiky vypátral. Nelze to totiž bakatelizovat a vzhledem k závažnosti tohoto problému je nutné hledat pravdu. 

 Contrails / Chemtrails - Jaký je rozdíl? 

Jako "contrails" nazýváme běžné kondenzační stopy za letícími letadly (jsou to ty známé "oblačné proužky" za letadly). Jsou to příměsi oxidu uhličitého a vodní páry. Vznikají, když se horká pára z motoru letadla dostane do styku s velmi studeným vzduchem, který se ve výškách, kde letadla létají, nachází stále. V důsledku toho pára za letadlem rychle kondenzuje a na zemi je pak viditelná jako pruh oblaku, který se s postupem času postupně vytrácí (rozpouští se). Jak dlouho se na obloze udrží, závisí především na vlhkosti vzduchu v dané výšce - pokud je vzduch suchý, pára se může rozpustit klidně i za několik sekund. Pokud je ale dostatečně vlhký, může se udržet i po několik desítek minut, ojediněle třeba i jednu hodinu. Déle se ale příměsi vodní páry a oxidu uhličitého v atmosféře zpravidla neudržují. Jednoduše to nedovolují fyzikální zákony.

Jiné je to s údajným "chemtrails". V poslední době byly zaznamenány poměrně četné případy, kdy stopy při průletu letadla nezačínají za letadlem (jako důsledek kondenzace), ale doslova u křídel letounu. To působí dojmem, že z jejich útrob je spíše něco uměle vysypáváno! A to zdaleka není všechno, čím se chemtrails má odlišovat. Tyto čáry prý bývají neobvykle mohutné, "husté" a svým vzhledem obecně podezřelé. Za letadlem se vůbec nerozpouštějí, a to dokonce ani v případech, kdy je vzduch relativně suchý (to odporuje výše uvedenému pravidlu). Naopak - udržují se po dlouhé hodiny (někdy prý dokonce po většinu dne!), rozšiřují se a postupně na obloze vytvářejí velmi podivné a podezřele výrazné formace.

Stopa za letadlem skládající se z běžných příměsí (oxid uhličitý a vodní pára) se v podstatě nikdy nemůže udržet déle než jednu hodinu, snad jen VÝJIMEČNĚ pár drobných minut navíc. To je pravidlo, které by mělo platit vždy beze zbytku. Jak je tedy možné, že se teď setkáváme s případy, které těmto pravidlům odporují doslova na plné čáře? Buď se nám změnily fyzikální zákony (ha ha) nebo letadla používají záměrně něco, o čem my nemáme ani ponětí. V diskusích na téma chemtrails jsem se také občas setkal s názory, že mohutné čáry způsobují spíše zastaralé letouny, které jen těch běžných nečistot do ovzduší pouštějí více než by obvykle měly. - Představa, že se jen vlivem špatné konstrukce letounu kondenzační stopa udrží téměř celý den, je ale úsměvná. Problém bude opravdu jinde.

 Podrobný popis jevu "chemtrails", jeho vlastnosti a nebezpečí 

Podle zastánců chemtrails se pro postřik používají zejména příměsi baria, manganu, mědi, hliníku, chromu, zinku a dalších látek, které mají vlastnost odrážet sluneční paprsky zpět do vesmíru. Tím by se docílilo požadovaného efektu, kdy by sluneční paprsky opustily zemskou atmosféru dříve než by ji stačily ohřát - to je ta snaha o zpomalení oteplování, o níž jsme již mluvili. Tuto teorii ostatně už vyslovil na počátku 90. let 20. století americký fyzik Edward Teller (1908-2003) - mohla by být tajně využita. Také by se tímto vysvětlil důvod, proč některé čáry za letadly nemizí, ale spíše se rozpínají. Látky, které mají být o "chemtrailsového postřiku" přidávány, totiž nemají vlastnost jako vodní pára, která se jednoduše rozplývá a ztrácí se. Toto jsou látky, které mizí teprve tehdy, když jednotlivé částice látek rozfouká vítr do dostatečné vzdálenosti od sebe. Dokud k tomuto nedojde, čáry zůstanou viditelné. My na zemi toto postupné „rozfoukávání” látek vnímáme jako rozpínání čar. A je úplně jedno, zda je vzduch zrovna v daném místě vlhký nebo suchý. Mohou se udržovat na místě celé hodiny, bez závislosti na vlhkosti vzduchu ve výšce. To naprosto odpovídá charakteru těch dlouhotrvajících stop za letadly, jak jsme si je popsali v předchozích odstavcích...

Jenže pokud mají zastánci chemtrails pravdu, pak je to do nebe volající skandál. Výše zmíněné látky jsou totiž toxické a můžeme si s jistotou garantovat, že pokud toto práškování opravdu probíhá, pak jejich částice vdechujeme také my bez nejmenšího vědomí a škodí našemu zdraví. I když se ty látky totiž díky působení větru rozptýlí natolik, že nejsou vidět, pořád existují a postupně sesedají k zemskému povrchu. Ten, kdo by snad čekal nějaké testy vzduchu, abychom si tuto teorii potvrdili, dočká se. Zmíníme se o nich níže. Jen krátce zatím předešlu, že ve vzduchu již skutečně byly na mnohých místech zaznamenány abnormálně vysoké koncentrace látek jako právě mangan, zinek nebo měď. Stále více indicií naznačuje, že chemtrails bychom již neměli nazývat jako pouhou "konspirační teorii"...

Pozorovatelé chemtrails dokonce často mluví spíše o celých skupinách podezřelých letadel, která létají organizovaně nad danými místy a oblohu doslova zasypávají svými výraznými stopami. Když se pak jejich pochybné a jaksi nerozpustné stopy postupně rozlévají do neobvyklých rozměrů a navzájem se propojují, pokrývají značnou část oblohy a cloní slunci. Pohled na oblohu je pak dosti nechutný. A co je ještě zajímavější - tato letadla poletující "křížem krážem" jsou často pozorována pohromadě i na místech, kudy nevede žádný letecký koridor! Jak si to logicky vysvětlit, jestliže je chemtrails nesmysl?

 Podezřelé stopy za letadly už byly patrně pozorovány nejen ze země, ale i z meteorologic- kých družic 

Stačí chvíli hledat na internetu, znát povahu zemské atmosféry, podmínky, za jakých se kondenzační stopy mají udržet na nebi dlouho, případně stopy za letadly sám pozorovat a člověku začne docházet, že tu něco nehraje. Pokud přeletí letadlo s běžnou neškodnou stopou, jeví se jeho stopa zpravidla tenká. Dosahuje většinou malé šířky a na družici je zachytitelná jen velmi těžko. To ale odporuje těmto snímkům, kde je obloha doslova poseta nápadně silnými, rozpínajícími se čarami (nerozpouští se) a jejich přítomnost již mnohokrát odhalila i meteorologická družice NOAA i nad střední Evropou
V podstatě všechny "mraky", které jsou na obrázku vidět, jsou jakési stopy po letadlech. Pokrývají většinu oblohy a nejeví žádnou "ochotu" se rozpustit. Co se v těch stopách ve skutečnosti skrývá za látky? Takhle se běžné stopy za letadly nechovají!
Na tomto snímku je dobře vidět, jak se čáry po letadlech postupně spíše rozpínají do větších šířek než aby se rozpouštěly - vidíme čáry za právě práškujícími letadly a nápadně široké chemtraily v pravé polovině snímku, které už na obloze setrvaly delší dobu. U běžných contrails bych čekal, že čáry už tou dobou na obloze budou lehce přehlédnutelné nebo už vůbec nebudou... Odpovězte si sami: Je vůbec možné, aby tyto silné čáry patřily obyčejné vodní páře a oxidu uhličitému? Obloha, která by zde mohla být téměř jasná, je pokryta jakýmisi pochybnými mraky...
Snímek z naší Prahy. Vidíme věž ČHMÚ na Libuši a nad ní snad deset různě se křížících dlouhých stop po letadlech. Poblíž je letiště Praha-Ruzyně. Proč se tedy letadla kříží a každé míří úplně jinam, když je letiště doslova za rohem? Proč zde není patrný alespoň převažující směr? Všimněte si také nápadně velké šířky zejména některých stop. To pro běžné kondenzační stopy rozhodně není typické. Rovněž zde můžeme podotknout, že nebýt těchto výrazných stop po letadlech, měli bychom na obrázku zcela jasnou oblohu...

Viděli jste někdy podobný jev, kdy osamocený "oblak" na jinak v celku jasné obloze takto duhově zářil? Pak vězte, že to nebyl žádný oblak - byl to s nejvyšší pravděpodobností shluk chemických látek, který může odrážet sluneční světlo a přitom vytvářet tyto zdánlivě krásné efekty...
Obrázek střední Evropy podle družice NOAA dne 31.8.2009 v 3:29 světového času. Je k nalezení více podobných snímků, ale já záměrně vybírám tento z jednoho prostého důvodu – právě v ten den totiž počasí ve střední Evropě ovlivňovala rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu. Na většině území bylo v době, kdy byl pořízen tento snímek, jasno až skoro jasno (cirrovitá oblačnost byla jen na severovýchodě republiky) a vzduch byl suchý. Každá běžná stopa za letadlem se z důvodu nízké vlhkosti musela zákonitě brzy rozpouštět. Jenže proč jsou tedy tolik patrné stopy po letadlech především nad Německem? Vždyť k tomu nebyla příznivá povětrnostní situace! A ta šířka také není moc přirozená. To jednoduše vodní pára být nemohla!!! Bylo to prostě něco, co se běžně v atmosféře rozpouštět neumí. Stav počasí z toho dne si můžete sami ověřit v předpovědi počasí z 31.8. 2009 v archivu ČT.
V některých oblacích byly pozorovány nepřirozené deformace a díry, které se v minulosti nevyskytovaly 

Je pochopitelné, že pokud je do atmosféry přimíchávána nějaká cizí látka, která v ní nemá co dělat, může to vyvolat "zajímavé" procesy. Již před několika měsíci médii proběhla zpráva, že se moskevský starosta nebránil veřejně přiznat, že hodlá lidskými silami bojovat proti každoročním sněhovým kalamitám. Viz zde: http://www.novinky.cz/koktejl/178246-v-moskve-uz-nema-nikdy-snezit-starosta-chce-mraky-nicit.html. O pár dní nebo týdnů později (bohužel si nevzpomínám přesně) proběhla v Televizních novinách TV Nova kraťoučká reportáž právě z blízkosti Moskvy, kde byl zachycený oblak s nepřirozenou deformací - s dírou uprostřed a celý ten mrak vzhlížel jaksi podivně. Dávalo se to do souvislosti právě se snahami moskevského starosty ovládnout počasí. Jaksi ale zatím médiím uniklo, že podobné zvláštnosti se vyskytují na více koutech Země. To by mohlo svědčit o tom, že praktiky, které pro boj s počasím využívá Moskva, dost možná využívá celý svět. Jen tajně. Podívejte se na následující snímky sami. Nepřipadá vám, že kruhy v mracích nejen že jsou nepřirozeně pravidelné a že jsou si sobě až příliš podobné, ale že ani uprostřed těchto mraků nemají co dělat? To podle mě rozhodně není dílo přírody. Do jejích kouzelných pravidel zasáhl špinavý člověk, jinak si to vysvětlit nedokážu. 
Testy potvrzují přítomnost baria, manganu, zinku, hliníku a dalších "záhadných" látek ve vodě i ve vzduchu 

V poslední době proběhlo také několik testů, které, zdá se, teorii Chemtrails dávají definitivní tečku.

Například německý meteorolog David Chang si jednoho dne všiml podezřele velké letecké aktivity na nebi. Vzhledem k charakteru stop, které za sebou letadla zanechávala, měl podezření na chemtrails. Rozhodl se tedy umístit ven lapač nečistot, který zjišťuje nečistoty ve vzduchu a jejich charakter. Druhý den se šel podívat na výsledky. A nestačil se asi divit - mimo jiné zjistil značně zvýšenou koncentraci baria a oxidu hliníku ve vzduchu, který dýchá každý člověk a vše živé! Odkaz na jeho oficiální stránky: http://www.chemtrail.de/html/divtext.html.

Rosalinda Petersonová, která dříve pracovala na ministerstvu zemědělství USA, si také v roce 2002 začala všímat podezřele výrazných čar za letadly. Když otestovala vodu v jedné z kalifornských řek, po rozborech v laboratoři zjistila, že se v ní nachází značné množství baria, manganu, hliníku, hořčíku a zinku.

Velmi podrobné testy přišly také z amerického Phoenixu. Výsledky máme zde zobrazené v grafech. V nich vidíme vždy dvojici sloupečků - malý a vedle něj mnohonásobně vyšší. Minimální sloupečky ukazují paradoxně nejvyšší povolenou koncentraci dané látky v ovzduší. Vyšší sloupečky z dvojice pak naznačují, jaká reálná hodnota toho či onoho prvku byla v Phoenixu naměřena. Výsledky jsou zdrcující: 
Graf výše: Výsledky testu pro Barium, Měď, Mangan a Zinek.
Graf výše: Výsledky testu pro Kadmium, Chróm a Nikl.
Graf výše: Výsledky testu pro Hliník, Železo, Magnesium, Draslík a Sodík.
Jak vidno, na nějaké normy se vůbec nehledí. Hodnoty jsou zde překračovány v hojné míře (železo podle tohoto testu dokonce 28 000 krát). Skoro se mi tomu ani nechce věřit. Ale pokud jsou hodnoty opravdu přesné, je to katastrofa!

Mnohonásobné překročení těchto limitů samozřejmě reálně může mít velmi negativní vliv na zdraví obyvatel. Různé zdroje uvádí, že lidé mohou následkem působení těchto těžkých kovů na organismus trpět například chronickou únavou, migrénou, náhlými záchvaty dráždivého kašle, pálením očí, případně jinými alergickými příznaky. Dlouhodobější účinky působení těchto škodlivin zatím nelze ani předvídat.

Pokud toto silné zdání neklame, jsme doslova oběti zločinu. Fenomén Chemtrails již podle mého názoru nelze jen tak ledabyle opomíjet a bez důkazů jen tak tvrdit, že je to nesmysl. I když je odpůrcem chemtrails třeba i Radim Tolasz z ČHMÚ, musí i tito odborníci nejdříve najít pádný argument, proč se dlouhé a široké čáry na obloze vyskytují i v suchém vzduchu, a především - proč jejich zahraniční kolegové a jiní lidé, kteří se rozhodli zkoumat na vlastní pěst, zachytili tak velké odchylky v koncentraci vzduchu těžkými kovy. No, jsem zvědavý, jak jim to půjde... Ale bez náležitého výzkumu odsuzovat výsledky a tvrzení ostatních, to umí i každé malé dítě...

 Zdroje:
http://www.chemtrail.de/html/divtext.html
http://www.rense.com/general82/chemit.htm
http://www.priroda.cz/debata.php?vlakno=20817
http://tinypic.com/
http://www.possible.it/Default.aspx?tabid=74
http://www.chmi.cz/
http://www.stream.cz/video/366528-chemtrails-co-znamenaji-ceske-titulky

Autor: Jaroslav Krejčí, článek byl publikován v hledani.gnosis9.net
Kontakt na autora v redakci flyMag.cz
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na flyMag.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Komentáře nemusí vystihovat stanoviska redakce. Copyright © flyMag.cz

1. prosince 2010

Atmosférické geoinženýrství: Manipulace počasí

Na podnět čtenáře přebírám z orgo.cz článek přeložený z Global Research, kdyby ještě někdo potřeboval nějaké důkazy o chemtrails ...
Originál v A: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20369 
Atmosférické geoinženýrství: 
Manipulace s počasím, kontrails a chemtrails

Obrázek
Global Research http://www.globalresearch.ca/ , 30. července 2010

Na mezinárodním sympóziu konaném v belgickém Ghent 28-30. května 2010 vědci tvrdili, že "manipulace s počasím prostřednictvím modifikace mraků typu cirrus není ani kachnou, ani konspirační teorií". Je "plně operační" a má solidní šedesátiletou historii. Ačkoliv "nepřátelské" modifikace prostředí byly zakázány Konvencí OSN v r. 1978, "přátelské" používání je dnes oslavováno jako nová spása u klimatických změn a pro vodu a nedostatek potravin. Vojensko-průmyslový komplex je odhodlán kontroly světového počasí využít.


„V posledních letech došlo k poklesu podpory výzkumu modifikace počasí, a k tendenci přesunout se přímo k operačním projektům.“ Světová meteorologická organizace, 2007

Obrázek


Výrobce deště Charles Hatfiled v r. 1915 zničil velkou část San DiegaJedinou konspirací kolem geoinženýrství je, že většina vlád a průmyslu odmítá veřejně připustit to, co může každý vidět na vlastní oči. Recenzovaný výzkum je dostupný komukoliv, kdo je ochoten a schopen propracovat se labyrintem vědeckých časopisů. Takže zatímco částečně ke zveřejnění této problematiky došlo, úplné veřejné vysvětlení chybí. Krátký seznam potvrzených událostí s osevem mraků je uveden dole, a začíná rokem 1915.

Pod různými názvy – atmosférické geoinženýrství, modifikace počasí, řízení slunečního záření, chemické vyrovnávání, osévání mraků, násilné množení počasí – jde o toxické vzdušné postřiky, obecně známé jako chemtrails. Nicméně to je pouze jedna technika používaná u modifikace počasí. Praxe úpravy prostředí je rozsáhlá a dobře financovaná.

Pořádaném Belfort Group, která posledních sedm let pracovala na zvýšení povědomí veřejnosti o toxickém vzdušném postřikování, byly na sympoziu i skupiny zabývající se chemtrails z Řecka, Německa, Holandska, Francie a USA. Belfort zveřejnila pět videí pokrývajících jen 29. květnem (1), kde filmař Michael Murphy (Zelený podvod a co na světě rozstřikují) (2) a letecký inženýr dr. Coen Vermeeren (3) předložili velmi dramatické prezentace.

Dr. Vermeeren z technologické univerzity v Delft předložil (4) 300 stránkovou vědeckou zprávu s názvem „Případ Orange: Věda kondenzačních stop, jejich dopad na programy manipulace s klimatem a počasím prováděných Spojenými státy a jejich spojenci“. (5)

Případ Orange uvádí, že byl připraven pro Belfort Group týmem vědců, ale předkládán je anonymně. Byl poslán na velvyslanectví, zpravodajské organizace a zájmové skupiny na celém světě, „aby si to vynutilo veřejnou debatu“.

Zpráva se jistou dobu zabývá HAARP (6), což je vojenský projekt zaměřený na manipulaci s ionosférou, elektromagnetickým a globální elektrostatickým polem, a dalšími exotickými zbraňovými systémy, které našpulují s prostředím. I když spolu souvisí, zacházejí dále mimo diskusi o chemtrails.

V zájmu stručnosti zde důsledky osevu mraků pro zdraví a prostředí nejsou hlouběji probírány. Případ Orange se tím zabývá, stejně jako většina mluvčích na sympoziu Belfort. Letmý průzkum odhalí debatu mezi výzkumníky ohledně toxicity chemtrails, ale ať už je to 50-50 nebo 99-1 se neví.


Kontrails jsou chemtrails

Případ Orange odmítá používat výraz „chemtrails“, protože je spojován s amatérskými konspiračními teoretiky. Jediným důvěryhodným dokumentem, který dokázal najít a který ho používá, je zákon o ochraně vesmíru z r. 2001 předložený americkým poslancem Dennisem Kucinichem (D-OH). (7) H.R. 2977 se snažil zakázat používání exotických zbraňových systémů, které by mohly poškodit klima, počasí, tektonické a biologické systémy. „Chemtrails“ jsou uvedeny jmenovitě. Ačkoliv byl výraz později odstraněn, žádná z verzí návrhu se nikdy nestala zákonem.

Místo toho dává autor přednost výrazu „trvalé kontrails“, aby tento fenomén popsal, protože všechny kontrails jsou chemtrails. „Trvalé kontrails“ jsou ty, které obsahují počasí měnící aditiva, na rozdíl od těch, které představují normální výfukové zplodiny letadel, které se rozpouští po několika vteřinách nebo minutách.

Případ Orange také odmítá misantropické záměry za trvalými kontrails. Ukazuje, že geoinženýrství je plně operační, ale odmítá, že je používáno, aby lidé onemocněli, za předpokladů, že 1) agentury veřejného zdraví mají na srdci veřejný zájem; a 2) ekonomika je tažena spotřebou. Autoři neuvádí žádné povědomí o řadě zpráv o rozporu mezi farmaceutickým průmyslem a vládním zdravotnickými agenturami. Letos se výrazný konflikt zájmů objevil v prestižním British Medical Journal, což dále zvýšilo podezření, že chřipka H1N1 a její vakcíny byly podvod. (8) Ani autoři neberou v úvahu, že nemocní lidé podpoří ekonomický růst v kapitalistickém (na zisku postaveném) zdravotním systému.

ObrázekDr. Vermeeren přednesl své vlastní úvodní a závěrečné poznámky, ale většinu času strávil prezentací informací z případu Orange. Upřímně připustil existenci trvalých kontrails.


„Víme také, že chemtrails existují, protože provádíme postřik; například u obilí, a víme, že postřikovali pro vojenské účely. Takže chemtrails není nic nového. Víme o nich.“

Vystoupení dr. Coen Vermeerena na sympoziu

http://www.ustream.tv/recorded/7299427


„Manipulace s počasím prostřednictvím vytváření kontrails … je na místě a plně operační.“

Případ Orange uvádí veřejně dostupný materiál, který ukazuje, že geoinženýrství probíhá „nejméně 60 let“. Bylo použito jako válečná zbraň v Hamburku Británií během druhé světové války, bylo také použito ve vietnamské válce USA. Kontroverze kolem této problematiky, odhalené investigativním reportérem Jackem Andersonem, vyvolaly v r. 1972 senátní slyšení. Během těchto slyšení představitelé armády používání technologie pro osev mraků popřeli. Později soukromý dopis ministra obrany Melvina Lairda připustil, že jeho svědectví se objevilo podvodem. Opět neuvěřitelně tvrdil, že nevěděl, co se děje. (9)

Zbraně modifikace prostředí (EnMod) byly nakonec zakázány smlouvou v r. 1978. Konvence OSN o zákazu vojenského nebo jakéhokoliv nepřátelského použití technik modifikace počasí si vynutila konec takových programů, aspoň veřejně. (10) (Autoři případu Orange si zdá se nejsou tohoto mezinárodního zákazu vědomi, protože je to jedno z jejich doporučení).

Nicméně s širokým informováním o rostoucích globálních teplotách, růstu populace a degradaci vodních zdrojů je obnovený zájem o EnMod nyní široce podporován. (Viz např. Špičkoví ekonomové doporučují klimatické inženýrství, 4. září 2009 (11) a podobně Špičkové vědecké těleso volá po geoinženýrském „plánu B“, 1. září 2009 (12)).

Obrázek

Posádka operace Stormfury v r. 1963. Povšimněte si speciální bubliny na břiše Douglas DC6-B pro účely osevu mraků. (Z případu Orange).Stavíc případ na staré technologii nacházející si nový trh případ Orange se zabývá několika americkými patenty. Například autoři popisují patent z r. 1975 „práškové vytváří kontrails“ (13), vynález:

„specifického aparátu pro tvorbu kontrails, aby práškové kontrails měly maximální radiační rozptyl pro danou váhu materiálu. Osevný materiál … sestává z 85% kovových částeček a 15% koloidního křemíku a křemíkové gelu, aby se vytvořily stabilní kontrails, které mají dobu přetrvání 1 až 2 týdny.“

V r. 2009 výzkumníci zveřejnili „Modifikace oblaků cirrus pro snížení globálního oteplování“, kde se navrhovaly dvě metody distribuce stejného poměru kovů a křemíku a stejná udržitelnost jeden až dva týdny. (14)

Případ Orange také odhaluje patent z r. 1991 držený Hughes Aircraft Company (15), který:

„obsahuje 18 tvrzení o snížení globálního oteplování prostřednictvím stratosférického osevu oxidem hliníku … oxidem thoria … a refrakčním Welsbachovým materiálem …“

Zpráva poznamenává, že „navrhovaný scénář IPCC (Mezivládní panel pro klimatické změny) z r. 2001 je identický s tvrzeními“ v patentu Hughes Aircraft z r. 1991. Hughes byla získána Raytheon, soukromým zbraňovým kontraktorem, v r. 1997, „stejnou společností, která získala E-systems a kontrakt na HAARP“.

Případ Orange předkládá důkazy, že Raytheon se chystá kontrolovat veškeré počasí, což autoři shledávají odporným, vzhledem k tomu, že jde o soukromou korporaci. Autoři doporučili žalovat soukromé korporace, místo vlád. Ale subdodávky jsou u vlád a agentur celkem běžné, obzvláště u americké armády. Rozlišování mezi velkými mocnými korporacemi a vládami je problematické a běžnému člověku zastřené. A důsledky jsou stejné. Ať již nás postřikují kovy o nanovelikosti, chemikáliemi nebo biologickými látkami vlády, nebo korporace. Ochranářský postoj autorů vůči vládám je nesmyslný.

Případ Orange tvrdí, že geoinženýrství našlo nový život ve strašení globálním oteplováním. Staré patenty jsou oprašovány a soukromé zájmy se chystají nyní vydělat obrovské sumy, kdy obchod se smradlavým vzduchem byl odhalen jako neúčinný prostředek na snížení skleníkových plynů. (Ačkoliv zákonodárci s ním nadále počítají, protože na tom lze vydělat velké peníze: Al Gore na tom údajně získal státu miliardáře).

Od r. 2007 miliardář Bill Gates utratil nejméně 4,5 milionů dolarů za geoinženýrský výzkum. (16) Protože snižování emisí není u průmyslu populární, je prosazován „plán B“ – geoinženýrství – jako odpověď na klimatické změny a nedostatek vody. Delším popisem plánu B je: Přidejte na oblohu a do vody více znečištění, abyste vykompenzovali průmyslové znečištění, aniž byste snížili průmyslové znečištění.

Skupiny za lidská práva a hlídací pes životního prostředí, skupina ETC, to popisují takto (17):

„Nástup geoinženýrství jako plánu B je prováděn šikovně: prominentní skupiny na vysoké úrovni sponzorované prestižními skupinami, záplava recenzovaných článků letos v lednu ve vědeckých časopisech, a sešikování panikařících politiků v zemích severu, kteří nervózně přikyvují, když vědci vypovídají o „potřebě výzkumu plánu B“.“

ETC uvádí, že Gatesův hlavní poradce pro geoinženýrství odhalil plán navýšit prostředky na výzkum řízení slunečního záření „stonásobně, z 10 milionů dolarů na 1 miliardu dolarů během 10 let“.

Skutečně, několik skupin nedávno zesílilo volání po vypořádání se s nedostatkem čisté vody. „Koncem července 2010 bude Valné shromáždění OSN hlasovat o důležité rezoluci, iniciované bolivijskou vládou, která učiní z čisté vody a kanalizace lidské právo“, uvádí Food and Water Watch. (18)

Počasí je multiplikátor síly: Vlastnění počasí v r. 2025
Obrázek

Případ Orange spojuje zprávu vrcholového vojenského personálu v USA „Počasí jako multiplikátor síly: Vlastnění počasí v r. 2025“ (19) s důkazními podrobnostmi (jako vládní rozpis postřikování, objednávky chemikálií, správná nomenklatura používaná v leteckých operačních manuálech, a volání ekonomů po geoinženýrství) s podporou svého názoru „silného zapojení vlád na vrcholové úrovni do projektů kontroly klimatu“.

Vlastnění počasí v r. 2025 poskytuje specifický časový rozpis pro použití technologií EnMod ve spolupráci s Asociací pro modifikaci počasí (WMA), podnikatelsko-vládní skupiny prosazující prospěšné používání modifikací prostředí (20):

2000 Zavést iontová zrcadla, s prudkým nárůstem od r. 2008;

2000-2025 Použití chemikálií pro atmosférické osevy civilním (jakož i vojenským) letectvím;

2004 Vytvořit chytré mraky prostřednictvím nanotechnologie, s exponenciálním nárůstem po r. 2010;

2005 Zavést „černý uhlíkový prach“.


Ačkoliv případ Orange odsuzuje nedostatek výzkumu EnMod, v r. 2009 WMA zveřejnila svůj postoj ohledně bezpečnosti osevu mraků pomocí jodidu stříbrného, a uvedla tři tucty výzkumných studií od 70. let až do r. 2006. (21) V r. 2007 Světová meteorologická organizace (WMO) zveřejnila prohlášení, jehož součástí byly i „Pokyny pro plánování aktivit modifikace počasí“. Přiznala, že přestože moderní technologie modifikace počasí započala již ve 40. letech, je to dnes stále „vynořující se technologie“. (22) WMO projevila rozčarování, že výzkum ne opouštěn ve prospěch operací.

Případ Orange neobsahuje žádné zmínky o vyjádření postoje WMA uvádějícího veškerý výzkum, ačkoliv skupinu uvádí. Ani se nezmiňuje o Světové meteorologické organizaci, agentuře OSN, která má odkaz na svůj portál Modifikace počasí na své indexové stránce.

Na konci sekce Holá nezbytnost geoinženýrství prostřednictvím vytváření mraků pro přežití planety (5.2.7) případ Orange uvádí:

„Náš výzkumný tým došel k závěru, že programy pro kontrolu klimatu, řízené armádou, ale schvalované vládami, jsou v tichosti zaváděny, aby se vyhnuli pesimistickým scénářům, které zjevně nechtějí. Dvěma základními nástroji jsou řízení teploty prostřednictvím vytváření umělých mraků a manipulace s ionosférou pomocí ohřívačů ionosféry.“

„Obojí zůstává v podstatě vojenským bojovým systémem, s možností přejít od útoku, bude-li to považováno za nezbytné. Nicméně protože je několik ionosférických ohřívačů umístěných na různých místech po celé planetě, lze předpokládat, že mezi vládami existuje hluboká spolupráce, aby se dosáhlo klimatických cílů do r. 2025: kontroly počasí a tím planety.“

Zpráva uveřejnila následující obrázky, poskytnuté meteorology z Ontarijské meteoslužby, které ukazují rozpis postřiků pro Evropu. Pro 6. prosinec 2008:

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

„Plán postřiků je zdá se organizován podle logického vzorce, aby byla během období 3 dnů pokryta celá Evropa,“ píšou autoři. Následující obrázky pokrývají 3-5. ledna 2010:Případ Orange souhlasí, že s klimatickými změnami je třeba se vypořádat. Ohledně Climate-Gate autoři tvrdí, že univerzita East Anglia manipulovala vědomě s klimatickými údaji, aby postupně připravila globální populaci na její budoucnost na teplejší planetě.

Uvádí také výzkum, který podporuje názor, že klimatické změny jsou skutečné. Během třídenního zastavení letů většiny letadel po 9/11 si vědci povšimli nárůst teplot o 1,1°C (2°F). (23) To je v tak krátkém časovém úseku obrovský nárůst. Výskyt zpráv o osevu mraků hlášených veřejností se poté exponenciálně zvyšuje.

Vojenský dokument z r. 1996 vlastnění počasí v r. 2025 poskytuje skeptikům klimatických změn „vhled do toho, co lze očekávat v 21. století“.

„Současný demografický vývoj, trendy v ekonomice a prostředí vytvoří globální stresy, které poskytnou impuls nezbytný pro mnoho zemí nebo skupin, aby přeměnily možnost modifikace počasí na schopnost. Ve Spojených státech se pravděpodobně modifikace počasí stane součástí politiky národní bezpečnosti, jak v domácích, tak mezinárodních aplikacích. Naše vláda k takové politice přistoupí na různých úrovních, v závislosti na zájmech.“

Doporučení

„Trvalé kontrails“ mají nicméně „devastující dopad na ekosystémy na této planetě a na kvalitu života obecně“. Případ Orange se připojuje k výzvě poradce pro geoinženýrství a WMO Billa Gatese začít s novým výzkumem měřícím dopad na lidské zdraví a prostředí ze strany programů EnMod.

Případ Orange také doporučuje okamžité a úplné zveřejnění stávající EnMod aktivit; a že by měly být dodržovány všechny zákony letectví.

Významné je, že v reakci na politické zájmy v geoinženýrství jako prostředku kontroly klimatických změn a zlepšení dodávek vody 14. května 2010 vědecký podvýbor Konvence OSN o biologické diverzně navrhl na geoinženýrství moratorium.

(24) Tento navrhovaný zákaz „přátelských“ EnMod programů zazní na desáté konferenci účastníků Konvence OSN pro biodiverzitu v japonské Nagoje letos v říjnu.

Případ Orange uvádí, že Čína a Rusko otevřeně připouští osev mraků, zatímco USA takové aktivity popírají. USA povolují testy chemických a biologických zbraní pod širým nebem, ale ne podle zákona uvedeného autory, který parafrázovali:

Ministr obrany může provést testy a experimenty za použití chemických a biologických látek na civilní populaci.

Občanský zákon Spojených států, zákon 95-79, kap. VIII, § 808, 30. července 1977.

Kodifikováno jako 50 USC 1520, podle kapitoly 32 Programy chemického a biologického válčení, byl občanský zákon 85-79 v r. 1979 zrušen a nahrazeno občanským zákonem 105-85. 15 USC 1520a uvádí omezení (jako informovaný souhlas). 50 USC 1512 nicméně testování chemikálií a biologických látek pod otevřeným nebem umožňuje a umožňuje prezidentské přehlasování názorů a rozhodnutí zástupců veřejného zdraví z národně-bezpečnostních důvodů. (25) Autoři případu Orange mají tudíž pravdu, když tvrdí, že takové programy jsou v USA legální.

Závěr

Protože jsem slyšel dost konspiračních teorií, aby mi to stačilo na celý život, zdráhal jsem se problematiku chemtrails zkoumat a držel jsem se skepticismu. To vše se změnilo v březnu, když jsem osobně pozoroval dvě letadla sející mraky, spolu s dalšími asi 30 lidmi na parkovišti během oběda. Někdo pořídil mobilem obrázky:

Obrázek

Stopy vydržely hodiny a vypadaly výrazně odlišně, než ostatní mraky. Od té doby jsem oblohu sledoval a nyní mohu říct, že byly osety. Často máme místo modré oblohy bílou mlhu, dokonce i když nejsou trvalé kontrails viditelné.

Před pár dny mi někdo poslal odkaz na videa sympozia Belfort. Po čtyřech hodinách jsem byl fascinován, když dr. Vermeeren začal se svoji prezentací zprávy případu Orange. Tehdy jsem se rozhodl se na tuto problematiku vážně podívat. Jakkoliv informativní případ Orange je pro nováčka, jakýkoliv vážný výzkum této problematiky odhalí, že to, co všichni ti „konspirační teoretici“ tvrdí, je pravda: postřikují oblohu, a neříkají nám to.

Když jsem zjistil, že Světová meteorologická organizace má na své internetové stránce kolonku s názvem "modifikace počasí“, šokovalo mne to. Po přečtení jejich znepokojení, že vlády přistoupí k operacím, místo aby provedly více výzkumu, mi to vše potvrdilo. A to bylo zveřejněno již v r. 2007!

Takže zatímco nám to neříkají, jsou informace veřejně dostupné jakémukoliv výzkumníkovi z pohodlí domova.

Protože hra je již příliš daleko, sympatizuji s ostatními. Vojenští vůdci po staletí věděli, že po těžké bitvě prší, ale zmocnění se této sílu způsobem, který nezpůsobuje potopu, jako v r. 1915 v San Diegu, se stalo hlavním cílem. Narazil jsem při svém výzkumu na další podobné příběhy – chybně nasměrované hurikány, farmářské války, masivní záplavy a sesuvy půdy. Není divu, že o této problematice existuje tolik knih. Není divu, že se z toho stal článek o 3,000 slovech.

Chemtrails nejsou žádná kachna; věnoval jsem čas nalezení tolika původních zdrojů, kolik se mi podařilo najít. Záznamy jsou plné oficiálních zpráv z počátečních dnů moderního EnMod programu. Pokud lze jeho zrod ohraničit úspěšným použitím plev Británií v r. 1943, aby se narušily nepřátelské radary, je tomuto programu 67 let. To je docela dlouho, když to zůstalo mimo radar většiny lidí. To vrhá celkem nelibé světlo na oficiální zpravodajské zdroje, které mají údajně odhalovat vládní lumpy.


Krátká historie osevu mraků

Osévání mraků, americký vojenský výzkumný projekt, začal podle profesora Colby College Jamese R. Fleminga už ve 30. letech 19. století. (26) Ověřitelně úspěšné pokusy o vyvolání deště přišly až v r. 1915.

V r. 1915, aby ukončilo dlouhá sucha, si San Diego najalo výrobce deště Charlese Hatfielda, který tvrdil, že vypařování jeho tajné chemikálie z vrcholků dřevěných věží může přitáhnout mraky. San Diego bylo odměněno 17 denní potopou o celkové vydatnosti 28 palců. Smrtící liják spláchl přes 100 mostů, učinil cesty v obrovské oblasti neprůchodnými, zničil komunikační spoje a zanechal tisíce lidí bez střechy nad hlavou. (27)

Obrázek

Déšť Charlese Hatfielda smetl v r. 1915 v San Diego přehradu. Zemřely desítky lidí.

V r. 1943 došlo v červenci „k prvnímu operačnímu použití plev (hliníkových proužků, které jsou tvarovány zvláštním způsobem, aby odstínily čtvrtinu vlnové délky radaru), kdy byl devastujícímu bombardování vystaven Hamburg. Obrazovky radarů byly plné odrazy od plev a jejich protivzdušná obrna byla v podstatě naprosto slepá“. (28)

V r. 1946 Vincent Schaefer z General Electric shodil do studeného mraku na Greylock Peak v Berkshires šest liber suchého ledu, což způsobilo „explozivní“ nárůst mraku o tři míle. (29)

Obrázek

Osev suchým ledem, New York 1946 (Life Magazine)

V r. 1947 australští meteorologové úspěšně proces zopakovali. (30)

Rok 1949, projekt Cirrus: držitel Nobelovy ceny Irving Langmuir a výzkumník General Electric Vincent Schaefer naplnili rozprašovač deseti uncemi jodidu stříbrného a na polovinu Nového Mexika od pouště poblíž Albuquerque snesli 320 miliard galonů dešťové vody. (31)

V r. 1950 meteorolog z Harvardu Wallace Howell osel oblohu nad New Yorkem suchým ledem a parami jodidu stříbrného, a naplnili nádrže města téměř na plnou kapacitu. (32)

V r. 1952 měla britská operace Cumulus za následek 250 násobek normálních srážek, zamřely desítky lidí a zničilo to krajinu. (33)

1962-63, operace Stormfury, program na modifikaci hurikánů, měla jistý úspěch při zmírnění větrů až o 30%. (34)

1966-1972, projekt Intermediary Compatriot (později nazývaný Pop Eye) úspěšně osel mraky v Laosu. Tato technika se stala součástí vojenských akcí v Kambodže, Vietnamu a Laosu v letech 1967 až 1972. Původně byl odhalen Jackem Andersonem ve Washington Post, 18. března 1971. (35)

V r. 1986 sovětské letectvo přesměrovalo spad z Černobylu, aby nezasáhl Moskvu, tím, že oselo mraky. Místo toho bylo zasaženo Bělorusko. (36)

Obrázek

Čínská počasová raketa (2008)

V r. 2008 čínská vláda použila 1,104 raket pro osev mraků, aby před zahajovacím ceremoniálem olympijských her v Pekingu zlikvidovala hrozbu deště. (37)

Obrázek

2009, moskevské haló. Případ Orange to uvádí jako důkaz osevu mraků, ale jiní mají podezření, že je to elektromagnetického původu. Ruské úřady uvedly, že jde o optickou iluzi. (38)

Toto není v žádném případě kompletní seznam; prostor je věnován problematice.Poznámky:[1] Belfort Group videos of International Symposium on Chemtrails, May 29, 2010 proceedings. http://www.ustream.tv/channel/belfort-test

[2] Michael Murphy website: http://truthmediaproductions.blogspot.com/

[3] Dr Coen Vermeeren, Delft University of Technology bio, n.d.

[4] Dr Coen Vermeeren Symposium speech, Afternoon Part 1 video, (starting at about 35 mins..) (29 May 2010) http://www.ustream.tv/recorded/7299427

[5] Anonymous, “CASE ORANGE: Contrail Science, Its Impact on Climate and Weather Manipulation Programs Conducted by the United States and Its Allies,” 10 May 2010. PDF without appendices:
http://coto2.files.wordpress.com/2010/0 ... trails.pdf

[6] High Frequency Active Auroral Research Program, Fact Sheet, 15 Jun 2007. http://www.haarp.alaska.edu/haarp/factSheet.html

[7] Space Preservation Act of 2001, H.R.2977, 107th Congress, 1st Session. Introduced by U.S. Representative Dennis Kucinich.

[8] Deborah Cohen and Philip Carter, “Conflicts of Interest: WHO and the pandemic ‘flu conspiracies,’” British Medical Journal 2010;340:c2912, 3 Jun 2010. http://www.bmj.com/cgi/content/full/340/jun03_4/c2912

[9] The Sunshine Project, “The Limits of Inside Pressure: The US Congress Role in ENMOD,” n.d. Accessed July 2010. http://www.sunshine-project.org/enmod/US_Congr.html

[10] United Nations, “Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques,” Resolution 31/72, 10 Dec 1976, effective 1978. Geneva. http://www.un-documents.net/enmod.htm

[11] Copenhagen Consensus Center, “Top economists recommend climate engineering,” 4 Sep 2009. Press release [pdf]
http://www.copenhagenconsensus.com/Admi ... r2010_.pdf

[12] Catherine Brahic, “Top science body calls for geoengineering ‘plan B’, New Scientist 1 Sep 2009.
http://www.newscientist.com/article/dn1 ... lan-b.html

[13] Donald K. Werle, et al., “Powder contrail generation,” U.S. Patent 3,899,144, 12 Aug 1975. Assignee: U.S. Secretary of the Navy.
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Pars ... /3,899,144

[14] David L Mitchell and William Finnegan, “Modification of Cirrus clouds to reduce global warming,” Environmental Research Letters Vol. 4 No. 4, 30 Oct 2009. Available by subscription: http://iopscience.iop.org/1748-9326/4/4/045102

[15] David B. Chang and I-Fu Shih, “Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming,” U.S. Patent 5,003,186, 26 Mar 1991. Assignee: Hughes Aircraft Company.
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Pars ... /5,003,186

[16] Eli Kintisch, “Bill Gates Funding Geoengineering Research,” Science Insider, 26 Jan 2010. http://blogs.sciencemag.org/scienceinsi ... -fund.html.

[17] ETC Group, “Top-down Planet Hackers Call for Bottom-up Governance: Geoengineers’ Bid to Establish Voluntary Testing Regime Must Be Opposed,” 11 Feb 2010. http://www.etcgroup.org/en/node/5073

[18] Food and Water Watch: http://www.foodandwaterwatch.org/water/ ... ter/right/

[19] Col Tamzy J. House, et al. “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025,” Department of Defense U.S. Air Force, 17 Jun 1996. Publicly released August 1996. Reproduced at Federation of American Scientists:
http://www.fas.org/spp/military/docops/ ... 3c15-1.htm

[20] Weather Modicaton Association website: http://www.weathermodification.org/

[21] Weather Modification Association, “Position Statement on the Environmental Impact of Using Silver Iodides as a Cloud Seeding Agent,” July 2009.
http://www.weathermodification.org/AGI_toxicity.pdf

[22] World Meteorological Organization, “WMO Statement on Weather Modification,” UN Commission for Atmospheric Sciences Management Group, 26 Sep 2007.
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp ... proved.pdf

[23] Donald J. Travis, et al. “Contrails reduce daily temperature range,” Nature 418, 601, 8 Aug 2002. Reproduced in full by University of Washington, Dept. of Atmospheric Sciences:
http://www.atmos.washington.edu/~renner ... Nature.pdf

[24] Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice, “In-depth Review of the Work on Biodiversity and Climate Change, Draft Recommendation,” Convention on Biological Diversity, United Nations Environmental Programme, UNEP/CBD/SBTTA/14/L.9, 15 May 2010. http://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/ ... -09-en.pdf

[25] United States Code, Title 50, Chapter 32, “Chemical and Biological Warfare Program.” http://uscode.house.gov/download/pls/50C32.txt

[26] James Rodger Fleming, “The pathological history of weather and climate modification: Three cycles of promise and hype,” Historical Studies in the Physical and Biological Sciences, Vol. 37, No. 1, 2006. Available at
http://www.colby.edu/sts/06_fleming_pathological.pdf

[27] Stephen Cole, “Weather on Demand,” American Heritage, 2005. http://www.americanheritage.com/article ... 2_48.shtml

[28] Monsignore Pizzafunghi Bosselese, “The History of Radar,” BBC, 14 Jul 2003. http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A591545

[29] Fleming, citing New York Times, 15 Nov 1946, 24.

[30] Squires, P. & Smith, E. J., “The Artificial Stimulation of Precipitation by Means of Dry Ice,” Australian Journal of Scientific Research, Series A: Physical Sciences, vol. 2, p.232, 1949AuSRA…2..232S, 1949. Republished at Harvard University:
http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1949AuSRA…2..232S/0000244.000.html

Also see: Stephen Cole, “Weather on Demand,” American Heritage, 2005.
http://www.americanheritage.com/article ... 2_48.shtml

[31] Life Magazine, “Solution to Water Shortage: Rain makers’ success shows how New York could fill its reservoirs,” p. 113, 20 Feb 1950.
http://books.google.com/books?id=FVMEAA ... ir&f=false

[32] Life Magazine, “U.S. Water: We can supplement our outgrown sources at a price,” 21 Aug 1950, p. 52.
http://books.google.com/books?id=wUoEAA ... hZNsE&sig=
tkN51NoxqMsKVq6ClZU9Hvej8g0&hl=en&ei=9mhMTO3vG93llQfjpJHGDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCIQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false

[33] John Vidal and Helen Weinstein, “RAF rainmakers ’caused 1952 flood’: Unearthed documents suggest experiment triggered torrent that killed 35 in Devon disaster,” The Guardian, 30 Aug 2001.
http://www.guardian.co.uk/silly/story/0 ... 59,00.html

Also see: BBC News, “Rain-making link to killer floods,” 30 Aug 2001. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1516880.stm

[34] Jerry E. Smith, “Weather Warfare: The Military’s Plan to Draft Mother Nature,” Adventures Unlimited Press, 2006. pp. 47-54.
http://books.google.com/books?id=G7t260 ... =en&ei=9wJ
OTOfVE4G88gbZ3IGaDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDEQ6AEwAg#v=onepage&q=stormfury&f=false

[35] ibid. pp. 54-60.

[36] Richard Gray, “How we made the Chernobyl rain,” Daily Telegraph, 22 Apr 2007.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldne ... -rain.html

[37] Ian O’Neill, “The Chinese Weather Manipulation Missile Olympics,” Universe Today, 12 Aug 2008.
http://www.universetoday.com/2008/08/12 ... -olympics/

[38] Anonymous, “Moscow Halo,” cell phone video uploaded to YouTube, 7 Oct 2009. reposted at http://www.youtube.com/watch?v=FXF9HSB627U

Přátelé, konečně je mi všechno jasný!

Z komentářů:
"Přátelé, právě jsem dopil druhou kávu a je mi to všechno zcela jasný, ponořil jsem se do hlubin světové sítě a objevil poněkud rozpačitou pravdu o chemtrails...
http://www.moillusions.com/2010/11/illusions-in-the-sky-vol-1.html/5-3
r.m"
Souvislost aktivity HAARPU a našeho počasí?

Naše čtenářka a přispěvatelka Jitka V. je citlivá na energie a vždycky se ozve, když cítí mimořádnou radiační aktivitu HAARPu. (Aktivitu HAARPu možno sledovat zde: http://137.229.36.30/cgi-bin/scmag/disp-scmag.cgi)

Včera (30.11.2010) napsala:

Milý Orgonete,
nevím, jestli sis všiml, jak je nyní HAARP aktivní, už od 28.11. večera jede na velký výkon, mně už též od nedělního  večera šumí kolem hlavy, v levém uchu o stošest. Nepochybuju, že to má spojitost počasím u nás.
Akce zimní kalamita se tak úplně nepovedla, jak bylo plánováno, proto se v akci musí pokračovat!
Nyní mám nad hlavou modrou oblohu díky mému CB, na sever od něj v centru Prahy nenapadlo více než 7-10 cm sněhu (co jsem tak viděla z tramvaje), u mě napadlo asi 10-15 cm, v Ruzyni napadlo prý 20 cm, potřebovali by též nějaký ten CB.
Přeju Ti, abys ve své bohulibé práci pokračoval. Jitka V.

A dneska(1-12-2010) napsala:
Ahojky Orgonete,
Probudila jsem, se ve 4hod. a zjišťuju, že mi šumí velmi málo, tak se hned jdu podívat a skutečně - Haarp je skoro vypnutý (zůstávají pouze frekvence 1,5 Hz a 2,7 Hz), zato radary Brdy a Skalka mají kolem sebe kruhy - nastává další fáze výroby kalamitního počasí. Kolem radaru nad Brnem jsou zřetelné kruhy díky srážkám, kolem Brd je jen náznak kruhu, málo srážek. Oba radary však zároveň mohutně "nasávají" oblačnost z okolí. Šumí mi pořád, ale trochu jinak a méně než večer.
Jitka

Níže obrázek aktivity HAARPu 29. 11. - 1. 12. 2010: Je to přesně tak, jak říká Jitka. Extrémní aktivita, pak výrazný pokles.

Radar Skalky dnes asi od 3.00 UTC krouží a vyrábí/přitahuje oblačnost:  Začíná nová etapa sněžení, ta předchozí se asi dostatečně nepovedla. Je pravda, že od pátku až do dneška radary nekroužily. V poslední době vlastně už nějaký čas nekroužily, jenom vysílaly "šlehy". Začaly kroužit dnes v noci, jaká náhoda, že zrovna je ohlášeno další sněžení ...
Naopak dneska nad oblačností nejsou vidět chemtrailsové cik cak čáry, které tam byly před sněžením v sobotu a v neděli.(Viz zde: http://orgo-net.blogspot.com/2010/11/jak-klimateroriste-chystaji-snezeni-od.html)
Takže klimateroristé zkoušejí sněžení znou, ale používají tentokrát radarovou technologii místo chemtrailsové.
 
P. S. Teď už jsou k dispozici odpolední snímky NOAA, na kterých je vidět opět důkladné letecké čárování ... takže radar to asi jenom postrkuje, a chemie z letadel to spouští ... Chemtrails jsou přes celé Polsko až do Skandinávie ... (viz snímky b3 na NOAA ...)
A ještě aby bylo vidět zachemtrailsování až po Skandinávii:


P.S. Postřeh z komentářů, přesný:

"Ještě jen jeden dnešní postřeh. Píší, že je kalamitní stav a některá letiště se zavírají. A přitom skoro po celý den a zrovna dnes nad sebou slyším hřmění letadel v několika minutových intervalech....To jsou asi zase ty zapřažené vagóny za sebou s nákladem, který se jim nevlezl do jednoho letadla." 

Ano, přesně tak to mám i tady nad hlavou. Ale není divu, když museli načárat tolik chemických čar...