20. ledna 2014

Pavel Roško: UFO na Moravě

Tady je ten slíbený příspěvek.Snad zaujme ? a nebo alespoň pobaví, neboť každému co jeho jest.

Zdraví   
Pavel Roško


Zase to Olomoucko? Léto, podzim 2013
Pavel Roško
OrgoNet, 20. 1. 2014


Dnes bych Vás chtěl seznámit s několika oblíbenými kategoriemi mého badatelského pozorování Identifikovaných létajících objektů (IFO - Identified Flying Objects). Nejprve je však zapotřebí vysvětlit několik důležitých bodů.

 1. Každá oblast planety Země je rozdělena na síť stejnoměrných oblastí, kterou si můžeme představit jako rybářskou síť okolo celé naší planety. Každý díl této sítě má na starost standardní letka, kterou tvoří jeden disk s posádkou, která funguje jako řídící a monitorovací jednotka, obvykle polovojenská, ale i vědecky zaměřená, dále automatické lodě z bezpilotními moduly s biometrickými sondami (např. koule, tyče, šipky a jiné tvary) a bio-roboty.
 2. Disk s posádkou nikdy neopouští orbitu (pouze výjimečně). Mimo orbitu pracují automatické lodě s bezpilotními moduly a sondami. Počtu polí v síti odpovídá počet letek, takže je jejich počet velmi vysoký!
 3. Musím Vás ujistit, že zde na zemi skutečné mimozemšťany (dále MZ) nepotkáte. Zdejší klima jim nesvědčí, nemohou zde řádně dýchat a vždy onemocní nejrůznějšími respiračními chorobami z našich exhalací a smogu z automobilů a továren! Proto sem raději nelétají a chtějí-li vystoupit ven z lodi, pak jedině ve skafandru a nebo v silné vrstvě antibakteriálního gelu.
 4. Naše prostředí je nepříjemné a nepohodlné i pro lidi z vyšších světů. Bio-robot je velmi úsporný a je v některých ohledech díky naprogramování inteligentnější než člověk! To znamená, že v našem prostředí se pohybují pouze stroje, ovšem flexibilnější a chytřejší než samotní lidé.
 5. Osobní kontakt s člověkem je vždy plánovaný dlouho dopředu a bývá zásadně realizován na dopravních lodích Galaktické aliance (dále GA). Nejedná se tedy o únosy. Únosy se již nepraktikují, dnes se již nepoužívá k odběru vzorků tzv. uzavřený systém, ale technologie GA jsou neustále ve vývoji. Staré metody výzkumu používají pouze prastaré rasy bez duchovního vývoje s úplně jinými zájmy (zneužívání surovinových zdrojů atp.). Jsou to rasy, které se na Zemi zkontaktovaly s některými vládami počátkem 50. let a výměnou za různé technologie získaly možnosti svého výzkumu na Zemi.
 6. Pozorované objekty fotografuji fotoaparátem Nikon D7000, používám pouze originální objektivy Nikon 28-105 a 55-300, pro vzdálenější pozorování stativ. Je to rychlý a spolehlivý fotoaparát. Fotografií se zabývám již od mládí, moje maminka fotografovala už v 40. letech. Vždy jsem proto k fotografování inklinoval a zdědil jsem to jistě po ní. To uvádím jen proto, že někteří lidé mě považují za někoho, kdo prý neví, co vlastně fotí a čeká pouze na to, až ho někdo poučí, že on ví, co fotím: ptáky, hmyz!
 7. Na Zemi operují lodě ve vysokém množství, a to již po nečekaně dlouhou dobu: posádky se zde střídají generace za generací již od starověku až po současnost. Takový je plán Stvořitele, mám-li to nějak pojmenovat. Má pozorování a vaše pochyby jsou také součástí onoho původního plánu, který je neustále automaticky obnovován, zanikne až tehdy, nebude-li ho už zapotřebí. Anebo si myslíte že jsme jako lidstvo či jednotlivci již natolik pokročili ve svém vývoji, že bychom se bez tohoto plánu obešli již nyní? Ano, jistě by to bylo možné, ale museli bychom se urychleně osvobodit od nadvlády lidí s velmi nízkou vibrací a vzít svůj osud skutečně do svých rukou tím, že si zvolíme své skutečné zástupce mluvící srdcem, kteří by zastupovali skutečné lidi, nikoli zájmy a zákony či spekulativní rozum obchodníků, prahnoucích po jakékoli moci. S tím je zapotřebí něco udělat! To je téma naší budoucnosti!

Nyní se vraťme k tématu mého pozorování. Snímky (číslované dle mého archivu) jsem rozdělil do následujících kategorií:

 1. Letecké

Do této kategorie zařazuji snímky, kde se objekty pohybují v blízkosti dopravních, vojenských či nákladních letadel, které zanechávají na obloze rozsáhlé kondenzační stopy nasycené nebezpečnými těžkými kovy, viditelné až po dobu několika hodin. Objekty mají na starost letecký prostor, který musí být zkrátka bezpečný!


obr.175 – Loď ve tvaru vřetene - jsou z dimenzí vyšších než 5.

Obr. 459 – Zde si můžete všimnout vzhledu jiného disku ve tvaru polokoule s límcovým okrajem. V tento den naším sektorem proletěly v průběhu jedné hodiny tři letadla, která byla předmětem zájmu disků. Po kontrolním monitoringu disky z Orionu zpravidla odletí patrně za jinou prací. 1. Rekreační a sportovní aviatika

Už v klukovském věku jsem vzhlížel k obloze a snil o létání, představoval jsem si sám sebe jako hrdiny filmu Karla Zemana Ukradená vzducholoď. Pokud je mi známo, tak například z balonu ještě nikdo kosmickou loď MZ nevyfotil. Mně stojícímu na kopci se to daří docela obstojně. V této kategorii jsou zařazeny snímky objektů nacházejících se okolo balónů, malých letadel, helikoptér či vírníků. Musím upozornit také na to, že některá zdokumentovaná pozorování obsahují až 70 snímků, což platí u všech kategorií. Zveřejňuji jen ty zajímavé a dobře rozpoznatelné.


Obr.1467 - Kontrolují asi i malá letadla nebo jen náhodný průlet okolo? Kdo ví?

Obr.114 – Tento disk prolétl nad balonem docela blízko! Zachyceno 02.08. 2013
na celkem 10 snímcích.

Obr.115 - Poté disk odlétl směrem na Prostějov. Podle mých poznatků je pravděpodobnost pozorovat UFO z balonu poměrně vysoká. 1. Denní
V této kategorii mám nejvíce pozorování, zpravidla fotografuji v různých fázích dne - od rána až do západu slunce. Prozkoumával jsem pohyb lodí i  jinde, například na území Čech a Německa a i tam je výskyt přibližně stejný. Za velmi důležité považuji jakési mentální napojení pozorovatele na tento fenomén, nebo přímo na MZ samotné, výsledek takové komunikace uvidíte na snímku 962.


Obr. 962 – Průlet na Olomouc. Na tomto snímku Strážci Aliance okamžitě reagovali na můj dotaz, zda jsme jako lidstvo pod jejich ochranou a v bezpečí, tím, že pomalu, téměř krokem, prolétli prostorem před mými zraky směrem na Olomouc. Děkuji moc!


Na snímku je silueta Olomouce a hory v pozadí, prostě nádhera! Z tohoto místa je to do města pěšky 13 km. Disky nad město nikdy nelétají kvůli bezpečnosti leteckého provozu, záchranné služby atd. Ještě nikdy neohrozily žádný provoz našeho civilního sektoru.

Na následujícím snímku je zachycen výzkumný let světelné lodi. Tyto typy lodí nejsou často vidět za dne, protože bez maskování jsou vidět na velkou vzdálenost a maskování není možné, takže vlastně je toto světlo svým způsobem maskování,vidíte jen zářivé světlo a ne technologii či výbavu lodi. Chytré že? Sondy létají tak rychle, že náhodný pozorovatel neuvidí nic. Pozoroval jsem je na vzdálenost asi 6 km, myslel jsem si že oni neví, že je právě pozoruji, ale ouha, nebylo tomu tak.

Obr. 1282 a 1283 – Prostějovsko: zde světelný disk vyslal sondu směrem ke mně. Vždy to tak dělá a když stihnu pozdravit, tak zabliká oranžově.

Obr.1284 a 1285 - Zde je sonda už jen kousek přede mnou, když zjistila, že jsem to jen já, tak se vrátila k lodi, splynula s ní a celý objekt se pomaličku přesunul nad Drahanskou vrchovinu.
Ještě jednou se objekt rozzářil plným bílým světlem a byl pryč. Létal nad místem, kde byl před několika roky byl objeven kruh v obilí (nahlášený). Takto obnovují neustále silové body země.

Obr.111 - Koule o průměru 1m přilétla, chvíli stála a bleskově zmizela.

Obr.088
MZ zajímá znečišťování životního prostředí, na rozdíl od lidí. Tento dým se pomalu šířil po celém širokém okolí a byl cítit snad v každé domácnosti. Skutečné plavidlo poznáte podle toho, že okolo něj neustále létá jedna kulovitá sonda a nikdy se příliš nevzdaluje.

Jel jsem se podívat, kdo takto znečišťuje naše ovzduší, ale nezajímalo to pouze mě. Mám šest snímků pohybu lodi okolo tohoto dýmu. Analýza byla zřejmě v normě, protože odletěli, ale lidé by si měli uvědomit, že ničíme zdraví hlavně svým dětem a ne jenom sobě!

Důvody, proč MZ ještě pořád tolerují naši existenci, je jejich nesmírná láska ke Stvořiteli a jeho záměru a ke všem bytostem žijícím a existujícím v celém tomto vesmíru. To jen my se vraždíme a škodíme Zemi a sobě navzájem a to i ve snech či myšlenkách. To se ve vyvinutějších civilizacích neděje! Tam venku je dobře, ještě je čas…d) Noční

Andělé světla, duchové a jiné entity se objevují na nočních snímcích. To je kategorie poměrně obsáhlá. Mimo jiné se již delší dobu zabývám přivoláváním dobrých duchů na různá místa v okolí, která jsou poté pod jejich ochranou a také čištěním Země od nežádoucích duchů. Duše, které zde již prošly očistcem a jejich karma je smazána, se mohou již odebrat za světlem. Potřebují jen ještě tato fakta slyšet od člověka! Duchové jsou totiž ještě navázáni na formu a tvar, chovají se pořád jako lidé, ale když se dozví, že mohou odejít a že nejsou vyháněni ani lidmi ani anděly, tak se ve většině případů skutečně nechají převést na druhou stranu. Ale jsou zde i tací, kterým se život bez těla líbí a to pak může být problém.

Podle současného zjištění v této lokalitě není žádný duch hlomozící, pouze takoví, kteří se procházejí po svém bývalém domě a posléze je klid, své příbuzné neobtěžují.
Tato oblast zkoumání je oborem, který je v našem současném civilizovaném světě naprosto opomíjený, nikdo se jím doopravdy nezabývá, ale do budoucna bude potřeba s touto duchovní realitou počítat. Aktivně se touto problematikou zabýval starý Egypt a do dneška se jí zabývá Tibetský Buddhismus. Čtení duchům, zklidnění rozpolcené mysli duše po smrti, aby se mohla odpoutat od strachu a překročit Práh a odejít do místa původního stvoření. Tibetská kniha mrtvých je napsána pro tento účel. Tibeťané díky tomu nikdy nepropadli iluzi smrti.

Fotografie, které nyní uvidíte, jsou jen malou ukázkou toho, co se děje za závojem reality. Mayští šamani věděli, že končí stará doba. Před námi je nový čas - nová Juga (časové období vesmíru) - nové myšlení a vnímání světa. Lidem spadne závoj z očí, prožijí skutečnou apokalypsu osobnosti (zjeví se jim pravda bez zastírání skutečnosti), pochopí samotnou podstatu bytí.

Následující obrázek zachycuje světelnou bytost při mé práci s dušemi.  


Obr.174 – Světelná bytost
Vzdálenost od objektivu je asi150m, pohybuje se těsně pod vedením VN. Na tomto snímku se pohybuje duchovní světelná bytost a nabírá duše do transportu, ovšem jen ty, které doopravdy chtějí, vše je jen na jejich rozhodnutí. Na tomto místě jsem nabádal duše k návratu. Pokaždé, když duše vše pochopily, objevil se anděl, vzal je do náruče a zmizely. To je úžasný pocit. Prý jsem jediný, kdo se o ně právě na tomto místě zajímá! A co vy ? Promluvte si s duchy vaší rodiny o odpuštění a pokoře a lásce. Mysleme více na své předky. Nemyslím tím jen naši rodinu, ale na všechny, díky kterým jsme se dostali v našem vývoji až sem. To, že jednou zemřeme, neznamená, že nebudeme existovat vůbec, pamatujme na to.Další obrázek ukazuje anděly světla.


Obr.1609 - Takto vypadá jeden z andělů světla.

A vůbec neuvažujte o tom, že je to nějakým způsobem graficky upravené! Snímek je originál. Je to skutečná bytost z jiné reality nezávislá na formě a hmotě! Samozřejmě mohou na sebe vzít i jakoukoli jinou podobu.Lodě dnešních MZ už nevypadají tak hřmotně, obrovsky a děsivě jako lodě starověkých cestovatelů Anunnaki ze Síria nebo Andromédy. Prostě je nemáte šanci spatřit, nehlučně a pomalu vyjedou ze tmy a zase do ní vklouznou zpět. To se to stalo na obr. 049 uprostřed pole bývalého bojiště z roku 1866 u Tovačova.


Obr. 049 – Ostatní objekty jsou (duše padlých vojáků), kvůli kterým jsem tam byl.

Obr.1067 - Světelné bytosti si takto poletují nad krajinou a komunikují s  bývalými lidmi.

Obr. 1068 – František, duch člověka který zde zahynul před lety nešťastnou náhodou.V tomto obrázku bystrý pozorovatel objeví více duchů. Bez strachu a s „láskou ke všem bytostem v celém tomto vesmíru“ je uvidíte i vy. Myslím tím duchy a duše tohoto světa. Dobrý pozorovatel snadno zjistí, že tam není sám.

Obr. 515 - Duch přírodní na mém oblíbeném silovém místě.
Na mém silovém místě se dobře medituje, šel jsem si tam vyčistit hlavu. Seděl jsem tam docela dlouho, ale nic zvláštního se nedělo. Když tu pojednou se kousek přede mnou z ničeho nic rozsvítil objekt velikostí středního domu. Pocit, který jsem vnímal, byl tak silný, že mě to až povalilo na záda, ještěže jsem seděl. Nevíte najednou, jestli to na vás spadne a nebo jestli to není nějaký transport. Naštěstí mi pouze ukázali, jaké mají možnosti. A já jsem si myslel, že je to jen mé místo a že tam jsem úplně sám.

Obr. 30 322 - To ticho pulzovalo v celém mém těle. Velká síla.
Závěrem dodatek pro zajímavost: číslo obrázku 30 322 je vlastně souhrnný počet všech snímků různých objektů, které jsem k 7. září 2013 vyfotil za poslední čtyři roky. Jsou to objekty malé, velké i střední, dobře viditelné i neostré, v pohybu a ve všech možných situacích. Všechny je ani ukázat nelze! Vytvořené snímky vždy pravidelně kontroluji na PC a ověřuji kyvadlem jejich pravost, než je zařadím. To jen tak pro pořádek, aby se mi do archivu nevloudili nějací skuteční ptáci či hmyz, jak usuzují někteří lidé.

Opakuji ještě jednou, že veškeré mé snímky jsou absolutně autentické. Snímků je tolik proto, aby bylo jasné, že nejde o náhodu či náhodný přírodní jev.

Tak se lidičky zamyslete a buďte dobří.
Přeji vám všem ,,hluboký mír na rychlé vlně…“

Pavel / OL 2013

Čtěte též:
http://orgo-net.blogspot.cz/2014/01/pavel-rosko-je-cas-praktikovani.html


P.S. Orgonet: Jedinečné informace, konečně mohu chápat různé souvislosti ...

48 komentářů:

 1. Ve vzduchu létá spoustu ptáků, hmyzu a různého prachu. Všimněte si, že tato UFO jsou na fotografiích vždycky takhle mrňavá.. To proto, že jsou moc daleko na to, aby jsme je mohli rozpoznat jako ptáky nebo hmyz a tím je vyřadit.. a když je na fotografii nedokážeme rozpoznat jako ptáky nebo hmyz, tak to musí být UFO z jiného světa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Barevné UFO zaznamenáno v blízkosti Mezinárodní vesmírné stanice - Rok 2013 je poznamenán již několika pozorováními UFO po celé Zeměkouli. Mezinárodní vesmírná stanice provozovaná NASA je též mezi těmi, která hlásí pozorování tajemných objektů.
   http://www.suenee.cz/barevne-ufo-zaznamenano-v-blizkosti-mezinarodni-vesmirne-stanice/

   Vymazat
  2. http://www.youtube.com/watch?v=FwAOjw89SOI
   Zveřejněno 7. 04. 2013 - For More Exclusive Information on UFO

   Vymazat
  3. 23:35
   Čili vaše logika je taková, že NASA dlouhá léta vytrvale tají existenci mimozemských objektů, ale když už se nějaký na orbitě ukáže, natočí ho a video nechá volně dostupné pro všechny, před kterými právě existenci mimozemských plavidel tají...

   Vymazat
  4. Nasi predkove se vratili.Je cas, zreciklovat nasi planetu.Nibiru roztocila Mnesic a postavi Zemi do jinych polu a znovu na Zemy zacne novi zivot, tak to tu chodi miliony let.Civilizace vyspiva a zase zanika.

   Vymazat
 2. Loni jsem spatřil na obloze "letadlo", které bylo zajímavé tím, že se téměř nepohybovalo, a když už, tak se sunulo nějak divně do boku. Když už to trvalo delší dobu, tak jsem se rozhodl udělat si fotku. Fotil jsem sice mobile, ale na to, že to má sloužit k telefonování, jsou z toho docela dobré fotky. Zabral jsem tedy to letadlo a k tomu i korunu stromu, aby byla představa, jak velké se to jevilo být. Ovšem k mému překvapení tam na snímku to "letadlo" nebylo. Jinak se mi občas stane, že když si prohlížím fotky lidí nebo krajiny, tak tam občas najdu při zvětšení něco, co tam "nepatří". Ale abych fotil něco, co tam bylo a na fotce NIC, to se mi stalo prvně :-) CZK

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak mě se vloni stalo něco podobného. Jela jsem autobusem domů, když v tom jsem uviděla letadlo, které bylo nízko nad zemí, bylo blízko, stálo ve vzduchu a nepohybovalo se. Autobus jel dál, takže jsem si to podivné letadlo nestačila prohlídnout. Tak jsem hned jak autobus zastavil vystoupila a utíkala se zpátky podívat na to ve vzduchu stojící letadlo. Ale nic tam už nebylo a já jsem koukala jako puk. Dodnes nevím, co jsem to vlastně viděla. I teď po roce si říkám, přece na přeludy netrpím, tak co to bylo?
   Jarmila 2

   Vymazat
  2. Ahoj,
   loni v létě jsem trávil nějaký čas u Humpolce. Dost času jsem věnoval pozorování letadel, vede tudy koridor, takže provoz je slušný.Letadla jsou můj koníček a i předmět mé bývalé profese. Zhruba hodinu jsem pozoroval, nevím jestli říct letadlo, nebo spíše stříbrný objekt válcového tvaru. Bylo úplně jasno, nad hlavou létaly dopraváci a mezi tím se celou tu dobu vznášel tento objekt. Nikdy se ale k žádnému letadlu nepřiblížil. Přišlo mi, že má dost velkou výšku, ale nedalo se to odhadnout, rozhodně to ale byly kilometry. Vypadalo to jako když se díváte na stíhačku ve 4- 5 kilometrech. Třeba pět minut se vznášel skoro v jednom místě, pak kousek pomalu popoletěl ( cca o 30 stupňů dál), zase se vznášel několik minut a pak jsem ho třeba na 10 min ztratil. Objevil se zase o kousek vedle atd... Bylo to dost zajímavé a věřte, že letadel jsem viděl ve vzduchu už dost :-)

   Vymazat
 3. 11:22: pošli prosím na podporu svého názoru nějakou fotografii, kterou jsi sám pořídil a na níž je zobrazen podobným způsobem pták či hmyz. I kdybys žádnou právě neměl ve svém archívu, tak ptáci létají ve velkých kvantech kdykoliv a nebude jistě problém takovou fotografii udělat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj Orogonet, ja mam celkom peknu unikatnu fotku s "ptakmi" ako by si si prial. Vlastne boli to viditelne 3 vtaky(najprv som si myslel ze su to supy, lebo vacsinou som ich pozorujem ako kruzia vo velkych vyskach). Ale zvlastne bolo, ze sa v dany momennt oddalovali od seba pravidelne a este rovnakou pravidelnou rychlostou v smere rovnostanneho trojuholnika, to zaujalo moju pozornost... odfotil som to v rychlosti. Je to celkom vydarena fotka. Prave v tom momente ako som fotil, jeden "vtak alebo co to bolo" sa oddelil od tych dvoch a napriamil si to strmhlav dolu smerom ktorym som prave fotil. Na spodnom okraji fotky mam aj vrsok tysu, ktory nam rastol v zadu na zahrade. Bolo to fotene zaciatkom leta 2012 v Raleigh, North Carolina. Mohol by si mi prosim Ta poslat kontank na mail sibi34@gmail.com nech Ti to obratom poslem tu fotku nech aj ostatny mozu posudit a vyjadrut k tomu svoj nazor. Dakujem, s pozdravom
   sibi

   Vymazat
  2. Neverím, že by niektorý sen človeka bol taký živý a zážitok tak silný a predstihujúci aktuálne ľudské poznanie a aktuálne ľudské skúsenosti, že sa mi to len snívalo asi v roku 1960, krátko po vypustení bývalým Sovietskym zväzom prvej umelej družice Zeme.
   Mal som asi 13 rokov a išiel som po ulici blízo futbalového štadióna vo Veľkých Levároch neďaleko Bratislavy. Keď zrazu som zbadal za jasného teplého dňa smerom od hraníc Slovenska s Rakúskom (od západu) východne až juhovýchodne „plávať“ na oblohe desiatky čudných objektov, o akých som nikdy nepočul a nikdy nečítal. V čase, keď sme poznali prvé umelé družice a obežnice Zeme len v podobe gule a z kníh J. Vernea len kozmickú „loď“ v tvare veľkého delového náboja, tieto objekty mali rôzne tvary a veľkosti – obrovských vojenských „pontónov“, obrovských i menších odstupňovane niekoľkoposchodových kuželov, alebo diskov rôznych veľkostí. Boli ich skutočne desiatky, pohybovali sa takmer nehlučne (alebo s pocitmi veľmi tichého bzukotu u človeka), až človeku zastával rozum – asi snívam, určite teraz spím ! (Aj keď som s veľkou pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou, vtedy vôbec nespal.) Také čosi vtedy ešte nebolo – aspoň v bývalom Československu – zobrazované a opísané ani v románoch, ani v časopisoch, ani v komiksoch a v science-fiction, ani vo filmoch.
   Už ako 13-ročný chlapec bol som veľmi poznaniachtivý a značne sčítaný, napriek tomu som zapochyboval o realite a snažil som sa sám seba presvedčiť, že mám buď úpal od slnka a preludy, alebo že vidím božie zjavenie, o ktorom radšej nebudem nikomu hovoriť. Ale keďže tento „sen“ sa mi v živote často živo pripomínal a pripomína aj po 50-tich rokoch, potom neviem ... Že by niekto po vypustení prvých umelých družíc Zeme s fotografickými a kamerovými systémami dostal strach, že už bude ľahko sledovateľný a ľahko kontrolovateľný ?!
   Hombre13-Pavel.

   Vymazat
 4. Som veľmi rada tomuto článku. Mnou videné bytosti sú viac dlhé. Teda nevidím takýchto anjelov, čo pomáhajú odídeniu neodídených duší. Moja šamanka vidí na miestach havárií a pod. neodídené duše. Mám skúsenosť i z môjho prastarého domu. - Hm, čo som vlastne chcela povedať ? :-) Všetko čo sa deje sa deje ako má byť.
  B

  OdpovědětVymazat
 5. Výborné,mnoho díku za info.Mrzí mě AOILAN,který si změnil email a odmlčel se. Byla by to pestrá mozaika informací.

  OdpovědětVymazat
 6. WOW To je super, že se v okolí mého bydliště dějí takovéto věci...do léta se pokusím více pročistit, abych MZ neodpuzoval a pořádně provětrám svého Nikona :))

  OdpovědětVymazat
 7. Ahoj lidi, jsem též viděl už mnohé a párkrát byl i na lodi "UFO" a potvrzuji tady panu Roškovi, že zažívat a vidět různé věci ze světa za "oponou" lze a hlavně díky naší práci na sobě, na lásce a moudrosti ke stvoření. Už to že člověk tady čte různé komentáře pochybného a někdy urážlivého ražení, poukazuje na to jaké brýle nosí, kdo je a kdo není připraven se vůbec tímto tématem solventně zabývát.

  OdpovědětVymazat
 8. http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/600-crop-circles-stunning-slideshow

  OdpovědětVymazat
 9. To je zajímavé, že tisíce fotografů běžně fotí detailní záběry letadel na vzdálenost přes 10 km (např. http://www.planes.cz/cs/photo/1145010/a380-861-a6-edn-emirates-uae-ek-mimo-letiste/), ale když se má jednat o UFO, tak je na fotce vždycky jenom rozmazaný flek, o kterém se nedá říct, jestli to je pták, hmyz, smetí, letadlo nebo UFO.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ne všechno budou ptáci či hmyz, protože mají kovový lesk. Ale to nic neznamená. Jsou dva názory, co mají hlavu a patu. Jeden říká, že objekty jsou rozmazané proto, že jsou vysokovibrační. Např. molekuly tekuté vody se pohybují pomaleji, že molekuly odpařené vody (páry) a rychleji než molekuly vody, co už zmrzla. Takže se nedá vyloučít, že objekty z jiných dimenzí vibrují rychleji a tudíž pro nás budou buď neviditelné, v lepším případě rozmazané.
   Druhý názor je, že ty objekty jsou obklopeny plazmou, proto se vždy budou jevit, jako rozmazané, pokud je bude ta plazma obklopovat. Ale jak říká jedna reklama - To že něco neznáte, ještě neznamená, že to neexistuje! Tak poznávejme :-) CZK

   Vymazat
  2. pozice letadel je předvídatelná. Letouny mimozemšťanů létají po náhodné nepředvídatelné trajektorii, vyskytují se velice zřídka a ne každý je schopný je vždy vidět, stejně jako duše zemřelých, auru apod. Navíc sem většinou prostupují z jiné vyšší reality (4D a výš), což asi může způsobovat nějaké obrazové deformace.

   Napadá mě hodně důvodů, proč jsou většinou snímky horší kvality. Nicméně min. snímek 962 není špatný...nebo hned ta první fotka co se objeví v rozhovoru na webu Cesty k sobě - http://www.cestyksobe.cz/pavel-rosko-vitejte-na-vesmirne-lodi-ad3263/ - ta je hoodně dobrá. Asi nejpřesvědčivější

   A výmluva, že by to mohla být 3D grafika, nebo UFO nakreslené ve photoshopu se mi nezdá. Jako 3D grafik vím, že na udělání věrohodného modelu nebo 2D obrázku něčeho takového je zapotřebí hodně (opravdu hodně) zkušeností. Je to reálně nasvícené, kov vypadá kovově...pokud je to falzifikát, tak mistrovský ;).

   Podle mě platí, že čím více rozmáznutá a tzv "propracovaně hnusná" fotka UFa je, tím je více pravděpodobné, že je pravá...reálně něco rozmáznout není s prominutím prdel :)....holt pravda je někde venku

   Vymazat
  3. nejsou to hmotné objekty ..

   Vymazat
  4. K otázce proč jsou mnohdy tyto UFO objekty jako rozmazané. Je to nejspíš tím, že záleží na tom nakolik prostoupí do prostoru 3D. Je to patrné i na jejich mizení. Náhle se před očima ztratí, nebo odlétají velmi vysokou rychlostí. Nejsou to 3D objekty jako třeba naše letadla. Navíc fotoaparáty jsou schopné zachytávat i jiné vlnové délky než náš zrak.

   Vymazat
 10. Presne ako prvý komentár veľká časť záberov vyzerá ako let vtákov, prípadne hmyzu. Sám som na jedno výlete v prírode celkom dosť fotil a bol som z toho uchvátený, keď som potom zistil, že prevdepodobne všetky fotky byli vtáci pretože som ich potom aj reálne videl a na niektorých to bolo aj viditeľné. Pre mňa osobne je zaujímavá akurát tá posledná foto. Inak viem, že asi by sa autor obraňoval, že to nemôže, ale ako kontaktér by mal mať určite lepšie foto, zatiaľ som bohužiaľ dobrú fotku ufo ešte nevidel. Napr. tá sonda ak išla k nemu , viem si predstaviť iné fotky ako tie rozmazané bez indentifikácie objektu. Záverom, takýchto záberov je k dispozícii milión a všetci také zábery videli.

  OdpovědětVymazat
 11. Hned první snímek jsem tak před měsícem pozoroval také. Tmavé, jakoby protáhlé letadlo, bez jakýchkoliv kondenzačních stop.

  OdpovědětVymazat
 12. Obrovské díky pro Pavla za skvěle zdokumentované situace a za velmi dobrý popis. Je velmi zřejmé jak velká láska je do celého poznání i předání informací vložena.
  Vůbec jsem tak velkou obsáhlost této nové informace ani nečekal.
  Velmi zajímavé je také čtení popisu situací, které vypovídá o velkém poznání Pavla.
  Velké díky. A díky také za spolupráci s tímto webem.
  Honza.

  OdpovědětVymazat
 13. Jeden diskutující zmínil Aoliana. Je to zvláštní, ale při čtení příspěvku pana Roška mi přišlo, že Aolian a pan Roško jsou bytosti stejné krevní skupiny, vyzařují pozitivní energii, lásku k lidem, k přírodě, k matce Zemi.
  Děkuji pane Roško za perfektní fotografie i text. :-) S úctou N.B.

  OdpovědětVymazat
 14. Velký dík panu Roškovi a jeho přátelům z hvězd:-) Snad budeme s nimi brzy v běžném kontaktu.
  S pozdravem a s láskou
  Rudolf

  OdpovědětVymazat
 15. Pěkné fotky, ale nedá mi jedna otázečka, to se nechají vyfotiti ? Já myslel že jsou takové bytosti "stydlivé" a moc se ukazovat nechtějí pro veřejnost :)

  OdpovědětVymazat
 16. K obr.111 musím říct ,že minulý rok jsem něco podobného viděl dalekohledem u kondenzační stopy dopravního letadla. Pak jsem pohnul dalekohledem trochu na stranu a už sem tu zlatavou kouli, (odráželo se v ní zapadající slunce), nenašel.Celkem to
  trvalo asi 10 sec.

  OdpovědětVymazat
 17. Zrovna ted o vikendu jsem stal na balkone a kourim....bydlim v 7 patre a mam nadherny vyhled do krajiny.Nahle jen par metru predmnou primo tam kam jsem zrovna koukal, se spustili velkou rychlosti(byl to jen mzik) dva male cerne objekty.Myslel jsem si...co to bylo za ptaky v prvnich pikovterinach....jenze pak okamzite zmizeli tesne pred dopadem na silnici....projel mi mraz po zadech.Nevite nekdo o jaky druh lodi nebo MZ se jedna?...Myslim si,ze jsem byl svedkem tzv. sipek. Vychodocesko

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. k těm šipkám ,mám pocit že šipky nejsou vidět našim okem .Nebo spíš ,že je ani nezaregistrujem ,jsou velice rychlé.Jde prý o živé organismy.V jednom dokumentu je našli ,ale bylo to přehrávané v okamžiku výskytu velmi pomalu ,pak je bylo možno vidět.

   Vymazat
 18. Díky moc panu Pavlu Roškovi za tento článek,fotky a jejich popisy!:-) Udělalo mi to velikou radost!Je velmi příjemné a vzrušující vidět tyhle lodě a bytosti,v blízkosti mého bydliště!:-) Těším se na další informace!!!:-)

  OdpovědětVymazat
 19. U šálku dobrého čaje bych si s p.Roškem i rád popovídal ale jeho fotky mě moc nepřesvědčily.
  Nic nedokazují, jen to že jde o ufo což je v překladu neidentifikovaný létající předmět.
  Pro info jak mohou fotky i klamat viz zde: http://www.savpj.org/omyly-a-zahady-vo-fotografiach-/

  OdpovědětVymazat
 20. záhady ve fotografii


  http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/

  OdpovědětVymazat
 21. Velmi krásné a vystižně popsané, přírodní bytosti vidím a duše zemřelých vnímám srdcem....a kosmické lodě :-) to je teď pro mě nová cesta, tato informace je pro mě dost nová ale srdce ví, že to tak je..........když jsem se tomu otevřela uviděla jsem večer když jsem se vracela z práce domů, krásná modrá světla na obloze .....zářila do dálky, chvíli postála a pak zmizela....vím,že to byl pozdrav :-) A už se těším na další setkání :-) Marie

  OdpovědětVymazat
 22. Veľké ďakujem.

  Hlavne tá fotka anjela ma presvedčila, že nie som blázon. :-)

  mg

  OdpovědětVymazat
 23. roboti na mesíci a ostatní zabery na zemi? Ruzne indicie nasvedčují že je to podvod

  OdpovědětVymazat
 24. Je to složité, jako velmi zkušený fotograf vidím z více jak 50% ptactvo, hmyz atp, ale jsou tam i takové věci, které nepochybně budou takové, jak jej snímač zachytil, tedy nejspíše nějaké lodě či bytosti, které nše oči normálně nevnímají nebo vnímat nemají. Jsem krajinář a ač jsem nafotil hromadu fotek, nic takovéto zvláštního se mi na snímcích nevyskytuje, ba většinou ani ty rozmazaní ptáčci či poletující broučci, jen se mi podařila jednou v životě jedna fotka, kterou nyní nemohu dohledat, každopádně jsem fotil ve městě, obloha byla pod chemickou dekou a já fotil kostel a okolí, při prohlížení jsem na jednom snímku uviděl 3 objekty, letěli v trojúhelníkové formaci, ten trojuhelník byl rovnostranný, takže už to vylučovalo nějakou souvislost s hmyzem či ptactvem, každopádně první plavidlo bylo něco jako na prvním snímku a další dvě po stranách byli něco jako na druhém závěsu, takže je opravdu možné, že nám něco lítá nad hlavami a mi si to buď neuvědomujeme či prostě nechceme uvědomovat... ale po pravdě, opravdu tam máte snímky, u kterých vidím jasné ptáčky či broučky ;) ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Taky jsem velmi zkušený fotograf ale ptactvo tam nevidím, jsem z toho v šoku upřímně řečeno, pták vypadá jinak....

   Vymazat
 25. Pane Roško,

  moc děkuji, že jste se představil na veřejnosti se svými názory. O Vánocích loňského roku (21.12.2012), mne všichni z rodiny a známých včetně manžela přesvědčovali, že jsem úplný blázen a nemám svým dětem motat hlavu s nějakými MZ. Během roku 2013 jsem se srovnala a teď i díky vám, všem s klidem říkám, že já rozhodně blázen nejsem, ale už je nepřesvědčuji .. Nemám to zapotřebí, já už vím své a díky vám, jsem lépe pochopila, jak to mají MZ neuvěřitelně promakané a že to není nic "zvláštního" pouze jsou tak dokonalí, že je to mimo naše chápání. A tak si většina lidí prostě myslí, že to není možné. Těším se, až se s vámi někdy setkám a budu vás moci vyzpovídat. Děkuji vám. Šárka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. NIc si z toho nedělejte, blázni jsou všichni masožravci a katolíci. Věří na mluvícího hada-což sice může být reptilián a na zemi starou 7000 let, nedejte se a bojujte jako pan Roško.

   Vymazat
 26. Myslím že ony šipky byly zmíněné v dokumentu "Out of the blue".
  S pozorováním UFO mám i vlastní zkušenosti, člověk si většinou vůbec není jistý tím, co vlastně viděl, jen že asi nešlo o nic běžného. Někdy zase selhává paměť.
  Myslím že pán v dokumentu byl Darren Ashmore, jeho stránky jsou dost zajímavé, bohužel už nějakou dobu neaktualizované ?
  http://infrared-aerial-phenomena-research.blogspot.de/
  PMN jsou tyto skryté objekty většinou nebo úplně pozemské provenience, založené na nacistické technologii zvonu.
  Pak jsou tu ale určitě ještě další, možná forma života, "založená na ne-bílkovinném základě" ?
  GW

  OdpovědětVymazat
 27. Tak já jsem taky přesvědčena o tom, že jsem viděla nejméně třikrát neobvyklé jevy na obloze... jeden prosincový večer mi ujel autobus a čekala jsem víc než hodinu na další, takže jsem měla čas si všimnout a pak asi 20 minut pozorovat svíticí objekt na obloze - nejdřív mě napadlo, že je to hvězda, ale obloha byla jinak zatažená, žádné jiné hvězdy vidět nebyly...po delším pozorování jsem zjistila, že se velmi pomalu zvětšuje - přibližuje směrem ke mně. Trvalo to asi těch 20 minut a pak najednou ohromnou rychlostí objekt zmizel. A za zmínku stojí taky příhoda, kdy jsem u známých kouřila v noci na balkóně a pozorovala jsem na horizontu pás lesa, kde jsem viděla několik namodralých světel nad sebou. Nijak mě to nezaujalo, myslela jsem si, že tam je nějaká stavba. Jaké bylo moje překvapení, když jsem se na tohle místo podívala druhý den ráno... pás lesa, a tam, kde měla být ta stavba, byl přerušen nějakou mýtinou, čili naprosto prázdné místo a domorodci říkali, že tam nikdy nic nestálo a nesvítilo...

  OdpovědětVymazat
 28. Jako fyzika mě těší povšechné vědomi lidí o energiích, gravitaci, schopnosti detekce energetických polí. Také to, že projekce z vyšších prostorů viditelnou formou lze detekovat a navíc zachytit i něco, co neznáme, zatím. Dělal jsem v holografii nějaký pátek a trochu znám fyziologii vidění a související chemizmy transformace optického vzruchu cestou nervového systému. Neostré kontury zvětšovaných objektů lze srovnat s konturami objektů ve stejné vzdálenosti z reálného světa - letadlo letící ještě dál bude má ostřejší konturu, protože se pohybuje vůči expozici úhlově pomaleji. Spektrálně má optický detektor v digitálním fotoaparátu větší rozsah až do IČ. Rentgenové záření nebo důsledky alfa beta a gama záření lze detekovat klasickým materiálem. Pokud objekty mající co činit s projekcí z jiné dimenze, eliminací gravitace a setrvačností, pak není vyloučené, že lze detekovat i pole energií, o kterých zatím máme pouze jevové/fenomenální infromace. Hnutí, nebo jak nazvat organizovanou vědeckou společnost SETI, jde v úvahách dál i bez oficiálních posvěcení současné vědy. Přesto předpokládám že je to jen slupka současné vědy, chránící klid pro bádání na problémech, zatím na hony vzdálené potřebám současné průměrní civilizace. Pochopitelně je to podhoubí pro všelijaké konstrukce více nebo méně pravděpodobné.

  OdpovědětVymazat
 29. Jsou dva typy andělů se stejným původem a ti vzbouření jsou počátkem všeho zla . Ve své podstatě to jsou pro nás mimozemšťané a jsou schopni na sebe vzít jakoukoli podobu (...koule , disk , světelné efekty ) i duplikovat mrtvého člověka a tím přesvědčovat , že o nic nejde , že smrt je jen vstupní branou do jiného života...ale ono je to trochu jinak . A jak je taky psáno v Písmech : " Na konci časů se bude satan zjevovat jako anděl světla...." a podle toho ho také ti , kteří neznají tuto problematiku sporu v duchovním světě , ho oklamáni budou budou přijímat a uctívat . A o to mu jde , že . Je to smrtelný klam .

  OdpovědětVymazat
 30. Chcem sa opítať čím to autor fotpgraffi fotil a akým program to približoval zujimam sa UFO mal som odfoteninych pár obrazkov ale nedali sa až tak priblížiť

  OdpovědětVymazat
 31. Zřejmě je to finanční záležitost ale určitě jsou i mnohem lepší zachycovací prostředky obrazu ve kterém by bylo opravdu rozpoznatelné veškeré detaily. Věřím, že něco neznámého létá nad námi ale je opravdu zvláštní, že nikde na celé planetě se takový obrazový záznam nevytvořil.

  OdpovědětVymazat
 32. včera v noci..resp. o půl 1h dnes jsem na obloze na Sv....ma zahlédla UFO...nazývám to tak, protože nevím jak to jinak nazvat ..Objekt se pohybovat ve veliké výšce a jen jakoby byl lehounce odtahovám sem a tam ale rozhodně neměl dráhu letu , tak jako letadlo a nebo družice..ani nepadal!Světla jsem viděla jen neznatelně , ale bylo tam jedno snad do červena a jiná svítila spíše do žluta...mám za to, že jich bylo cca 4-5,ale jak říkám , bylo to moc vysoko.Je to za můj dlouhý život s krásným výhledem z okna druhý podobný zážitek.Již ráno lítaly ve velkém stíhačky nad našim městem....to nevím, co to má znamenat.Ten poslední obrázek mi nejvíc připomíná to, co jsem viděla já ...nemám fotky ale vím, co jsem viděla.

  OdpovědětVymazat
 33. Viděl jsem již během pár měsíců více různých objektu.Rozhodně to nebylo naše pozemské.Podobné objekty jso všude z dokumentované po internetu atd.Jen si to chce více všímat.Pan Roško rozhodně nevymýšlí báchorky.Ještě se budem divit co nám budoucnost odhalí.Jsme na to již připravení?

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.