7. ledna 2014

Poselství Kryona: Nová Země a my v ní - část 3

Část 1: http://orgo-net.blogspot.cz/2014/01/poselstvi-kryona-nova-zeme-my-v-ni-cast.html
Část 2: http://orgo-net.blogspot.cz/2014/01/poselstvi-kryona-nova-zeme-my-v-ni-cast_7.html

Kryon – pokračování 13. 12. 2013 19:09 hod

Zdravím tě opět lásko moje, jsem Kryon z Magnetické služby, děkuji za tvůj čas a děkuji, že poctivě piješ vodu. Časem uvidíš víc.

Dnes budeme pokračovat s dalšími celospolečenskými tématy a tím je PRŮMYSL. Vše co produkujete, co vytvoříte by se do tohoto dalo zahrnout. Vy máte více dělení průmyslu. Podívejte se na samotné slovo co značí. Je to něco co vymyslíte a co prochází skrze mysl. Ano jsou to věci vymyšlené vašimi hlavami a vašim umem. Dnes se podíváme na proces rozhodování. Představte si, že máte nějakou novinku, která by se mohla vyrábět. Rozhodujete se přes mysl a co žádá mysl. Rozhodujete se jako jednotlivci nebo větší či menší skupiny. Fungujete ve 3. dimenzi na principu zisku. Takže první otázka při rozhodování je kolik to přinese zisku po odečtení všech nákladů. Také zohledníte při rozhodování ostatní nezbytné kroky – ochranu životního prostředí a také nejrůznější zákony, vámi vytvořené zapravíte do celého procesu a toť vše. Samozřejmě postaráte se o vše co k výrobě patří, včetně následného prodeje. A já vám říkám, že spoustu z toho co vyrábíte, co jste vyráběli a co hodláte vyrábět, vůbec nepotřebujete. Vaše efektivita je extrémně těžkopádná. Využijete z celé výroby v konečném důsledku pouze pár procent. Víte, na kolik využíváte váš mozek. Také pouze na pár procent a tedy vaše výroba přesně odpovídá efektivitě nástroje, přes který tvoříte.

V blízké budoucnosti se budete učit zapojovat ve svém vlastním těle další okruhy, přes které uvidíte v obrazech mnoho dalších možností.


Prosím nepropadejte za žádných okolností panice, ať se děje cokoli. Nebojte se prosím o nic a o nikoho. Vše je v pořádku. Vše je proces. Většina lidí je řízena a udržována přes strach v poslušnosti. Všechny alternativy, které mohou být jsou pro lidi velmi mlhavé a proto se budou zuby, nehty držet starého, nevyhovujícího. Zkuste si prosím každý z vás představit pro vás tu naprosto nejvhodnější variantu vašeho života. Podívejte se prosím na ni svým vnitřním zrakem. Lehněte si a udělejte si v sobě a kolem sebe ticho. Dýchejte a poslouchejte svůj dech jak proudí vašim bytím, jak roztahuje celé vaše tělo, jak se napíná a opět uvolňuje. Zamilujte se do svého dechu. Přes svůj dech jste všichni jedno, jste všichni spojeni. Ve vašem dechu je obrovská síla, obrovská energie, nepředstavitelně přesahující všechny doposud dostupné energie.

Tak jak se vám to líbí zaplňovat své tělo energií. Vaše tělo je živeno touto energií a na výdechu dáváte veškeré informace, pocity, vše čím jste VEN, DO CELÉHO VESMÍRU, k druhým lidem, k přírodě k zemi a do otevřeného prostoru. Prociť si svůj dech. MILUJ JEJ.

Tak a teď vstaň ve svém tichu ze svého lůžka, nadechni se pomalu a zhluboka. Narovnej se, narovnej svá záda, vztyč hlavu a udělej krok vpřed. Prosím udělej to a soustřeď se pouze na své tělo a svůj dech.

Tak a teď jsi udělal první krok ve svém novém bytí. Od nynějška víš, že motor pro své konání máš v sobě. Rozhoduj se prosím vždy s rovnými zády a se vztyčenou hlavou. Jsi spojen se všemi lidmi na celé planetě, každý člověk tě cítí a vnímá a ty vnímáš a cítíš také všechny. Se vztyčenou hlavou a rovnými zády jsi chráněn. Představ si sebe, že jsi jakoby ve světelném oblrku a jdeš – máš jasno – víš co je důležité – co méně a co vůbec ne. Tvůj duch jedná přes tvé připravené tělo. Dovol si mnohokrát za den úplné uvolnění, prodýchej pouze své tělo, nepodporuj víry svých myšlenek, dovol jim, ať protékají dál tebou a ty se soustřeď na rozkoš ze svého dýchání. Ve větším a větším zklidnění se vám začnou objevovat souvislosti, lepší pochopení, přijde větší odvaha, větší jistota, větší přijetí sebe, jako rozhodujícího článku svého života. Budeš lépe vidět ve svém životě BLUDNÉ CESTY. Každá cesta je důležitá, některé ovšem jsou klíčové, převratné a zároveň velmi, velmi zábavné. 

Člověče, přeji ti, ať se ve svém životě stále víc a víc bavíš. Ať jsi velmi milý a příjemný společník pro druhé lidi, ať máš vždy co druhým lidem nabídnout. Přišli jste si sem vzájemně zahrát HRU NA ŽIVOT. Prosím nic neberte tak vážně jak to vypadá. I ta nejtíživější situace v životě má v sobě pozitivní. Velmi záleží také na co upnete svoji pozornost, zda na to, že chcete vidět temnou stránku života anebo světlou. Osobně bych doporučil – nevěnujte pozornost temnotě. Temnota je absence světla. Temnota čeká na prozáření, prosvětlení. Vy jste SVĚTLONOŠI, vy jste se rozhodli pro tuto práci prosvětlovat sami sebou temná místa. Proto soustřeďte vaši plnou pozornost na pozitivní stránky živoita. Tím nejen posilujete celkově pozitivní energie v rámci celého prostoru, ale má toto mnohem více významů. Když smýšlíte pouze pozitivně znamená to, že přijímáte vše jak přichází. Vidíte to pozitivně v každé situaci, netvoříte v sobě ODPOR. Odpor je energetický blok, je to zároveň i místo, kde se shromažďuje negativní energie. Stejné přitahuje stejné. V těle se bloky projervují jako ložiska budoucích bolestí a nemocí. Nemusíte trpět, nemusíte žít v bolestech pakliže dovolíte sobě být natolik otevřený, že bloky prostě netvoříte.

Zde jsem vám ukázal princip.

Teď se vrátím zpět k PRŮMYSLU – Tak teď již vidíte víc. Vše co ve výrobě je jakýmkoli způsobem blokováno – JE NEMOCNÉ a čeká to na uzdravení. Po nemocném člověku nemůžete chtít prvotřídní výkony. Čím víc budete na nemocného tlačit svými požadavky, tím bude utlačenější a nemocnější!!!!!

Co myslíte, co jej čeká dál – chronická nemoc, operace, transplantace, zapojení farmaceutického průmyslu, pomalá otrava těla a smrt a tak je to i s jakýmkoli oborem lidské činnosti.

Každý obor, každá výroba, kterou proudí volně životní energie je nesmírně podporována. To znamená lidé pracující v jakémko li konkrétním projektu jsou ve shodě, v rezonaci s cílem – mají jasno co chtějí, shodli se na tom jak to chtějí, průběžné vedení a řízení dělají za pochodu na pravidelných poradách – ÚSPĚCH ZÁVISÍ BEZPODMÍNEČNĚ NA VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH LIDECH. Všemi by měla volně proudit životní a „pracovní“energie. Jakékoli případné neshody je třeba otevřít a přes aktivní komunikaci – aktivní naslouchání –aktivní řešení a vyřešení pokračovat. Každý v týmu je nesmírně důležitý. Prosím vybírejte si pouze takové projekty, zaměstnání, která jsou ve shodě s cílem čeho chcete dosáhnout. Musím zdůraznit, že všechny práce jsou důležité. Toto časové hledisko zmiňuji proto, později budete mít mnoho času na vše, co vás zaujme a co budete dělat. Tehdy přijde nádherný čas. Nyní je čas také krásný. Čas ani jiný nemůže být, protože vám umožňuje mnohé. Jste v období transformace a implementace zásadně nového společensko-ekonomického systému. Proto je nesmírně důležité, abyste po prožitých „otřesech“, kdy už „konečně“ něco chcete řešit se necháte vést svojí intuicí, nitrem, touhou tam, kde prostě máte být v životě, v práci, ve vztazích. Nadechnete se, vzpřímíte a řeknete ANO JSEM TU A JSEM PŘIPRAVEN TVOŘIT. Aby vše mělo ten nejvyšší smysl tak můžete dodat chci tvořit to nejlepší co je možné, chci, aby se božství skrze mne projevilo. Chci být aktivním nástrojem celého procesu absolutní změny ve všem. Chci krásnou, přenádhernou budoucnost pro všechny rody, které si to budou přát. A také chci, když se znovu zde narodím pokračovat v rozvoji nádherného, právě nyní započatého.

Děkuji ti, lásko, pro dnešek už máš volno 20:23 hod. Také děkuji tobě i všem ostatním

Kryon – pokračování 14.12.2013 19:15 hod

Milá Heleno, jsme opět ve spojení. Prosím zcela vyprázdni svoji mysl, uvolni se a nechej přes sebe proudit vše co nyní k tobě přichází. Pozoruj to a zaznamenávej. Jsem Kryon z Magnetické služby a jsem tu se všemi milovanými přáteli. Všichni v mém bytí jsou přátelé. Ani si neumíš představit jak silná energie nyní prochází skrz tvé tělo. Proto to velké množství vody. Dnes budeme pokračovat v našem započatém díle. Dnes se podíváme blíže na FINANČNÍ DOMY – BANKY, SPOŘITELNY, POJIŠŤOVNY, další investiční celky, které pracují převážně s financemi. PENÍZE JSOU ENERGIE. Je to určitý PROSTŘEDNÍK mezi vámi (mezi jednotlivci) a dalšími zůčastněnými lidmi. Peníze jsou používány jako prostředek výměny v určité části světa. Tak jste si to dohodli a tak jste si to vytvořili, vaše rody. Peníze vám pomohli v zrychlení vašeho vývoje. Peníze byly pro vás v určitém období nadmíru důležité, neboť jste se přes ně učili chápat hodnotu – cenu služby, výrobku. Vše jste si stanovili sami, lépe řečeno stanovili to ti z vás, kteří k financím mají blízko z pohledu vývoje jejich duše. Duše každého člověka tíhne k určitým aktivitám. Tak ti lidé, kteří pro své větší sebepoznání vytvořili finanční systém, který nabídli celé společnosti. Cílem bylo zjednodušení všech operací – služeb – výměny zboží. Zpočátku v každém okamžiku hodnota peněz (obsahu peněz) byla rovna směňovanému zboží anebo službě. Později s přibývajícím množstvím financí toto již nebylo možné mít podloženo drahými kovy anebo kameny – prostě něčím co má trvalou hodnotu. PENÍZE začali mít pouze hodnotu, která souvisela s jejich výrobou a dopravou na určitá místa. Přesto ZVYK peníze užívat jako směnný prostředek stále setrvává. Významu peněz hojně napomohly obrazy-představy v myslích, které jsou trvale vysílány do kolektivního vědomí. Např: peníze zbaví lidi strachu z chudoby, peníze nabídnou šťastný život, také lepší zdraví, také určité společenské ocenění a úspěch, peníze vám nabídnou více zábavy, více prožitků a obklopení se více věcmi. Ano to všechno je pravda. Někdy však ne tak zcela. Peníze jako ENERGETICKÁ SÍLA do nich vložená skutečně mohou činnosti právě prožívané energetizovat.

Podívejme se nyní blíže na tento aspekt. Uvedu raději jednoduchý příklad – člověk se rozhodne udělat určitou práci v jednom dni, týdnu, měsíci. . . Práce jej baví, přináší mu uspokojení. USPOKOJENÍ je první příjem (energetický), který člověk dostává. Tato energie člověka posiluje, přináší mu pocit vnitřního naplnění, úspěchu, dobrého pocitu z vykonané práce, to je úroveň pocitů. Pak jsou tu další úrovně – vizuální – člověk skutečně vidí co vykonal. Sociální úroveň – člověk rád tvoří něco pro širší společenství, pro celek. Člověk rád využívá a nabízí druhým své talenty, ať formou výrobků anebo služeb, eventuelně týmové práce na větších projektech. S každou vykonanou prací člověk posiluje své mistrovství. Později také nabídne druhým formu výuky. I toto je přání každé duše. Každá duše se sem přišla učit, čili přijímat a zároveň předávat dál své rozvinuté dovednosti. Zde je nastíněn jeden aspekt významu peněz – respektive dohody, která souvisí s penězi jako směnným prostředkem.

Další aspekt, který následuje v této činnosti je SKUTEČNÁ FINANČNÍ ODMĚNA - TOTO JE VELKÉ TÉMA. Podíváme se na toto téma z více úhlů pohledu. Tak nejprve samotné množství peněz – čili určitý obnos zajišťuje člověku, aby dál setrvával a využíval tento systém – finanční systém. Peníze přijme a opět odevzdá. Odevzdává je tam, na uhrazení těch služeb, které souvisí s životním komfortem – bydlení, doprava, zdravotnictví, školství, kultura, cestování, budování – expanze, děti, strava, oděvy, drobné spotřební předměty. Doposud je to v pořádku, neb celý systém je závislý na toku financí. Problém vzniká v souvislosti se STRACHEM. Strach v toku financí tvoří ODPOR – BLOKACI v celém pružném flexibilním systému. A co vzniká?????. Toto už jsme si ukázali na fungování jednotlivých těl a na vzniku nemocí. Totéž platí i v širším měřítku.

Společnost také tvoří určitou JEDNOTKU – velice snadno si za ni můžete dosadit pro přehlednost a ilustraci tělo, protože přes tento obraz se lépe vidí funkčnost celého systému. Představte si prosím, že jste v rámci celku jednotlivé buňky kolosálního těla. Žijete, každý z vás na určitých místech v „těle“. Využíváte určité přírodní podmínky a tyto vám zároveň umožňují, abyste se určitým způsobem projevovali. Dá se říct, že přírodní a částečně společenské podmínky určují soubor a souhrn „softwaru“, který v životě používáte a který určuje co a jak děláte. Lidské tělo má jednotlivé orgány, které pracují přesně podle naprogramovaného softwaru, pokud nejsou tlumeny odporem a nejrůznějšími formami blokování. Fungují vždy v zákonu rezonance a to harmonicky.- tak to má být i v rámci společnosti. Aby jednotlivé části (celky)státy, města, vesnice pochopily „software“ ve kterém působí a v tomto programu netvořily pokud možno žádné odpory – to je jedna strana mince. Druhá strana mince jsou růstové faktory, podpora místa, vděk místu, které užíváte, vděk přírodním zdrojům za dar, že mi byly svěřeny do péče, vděk Zemi za to, že mě právě zde přijala a nabídlami celoživotní podporu a ochranu. Říká se tomu Prostor lásky, kterým Matka Země obdarovává každou nově narozenou bytost. Proto je velmi, velmi důležité a významné, aby nový život se přímo narodil do konkrétního místa. Toto konkrétní místo je neměnné, představte si jej jako 100% energie, které dostáváte darem. Část místa si vždy berete sebou, ať jste kdekoli. Pokud však nečerpáte celých možných 100% energie, tvoří vám to určitá energetická omezení, která později doplňujete z jiných energetických zdrojů.

Podívejte se prosím na to odkud můžete čerpat svoji životní energii. Je to jeden v tomto čase často ztracený zdroj. Proto prosím nenuťte své ženy, matky budoucích dětí, že je třeba přivést vždy dítě na svět v porodnici. Podívejte se prosím na význam slova porodnice, co v něm vidíte – je tam nic, je tam od ničeho, por – pořád, stále nic. . .

Porodnice je továrna na přivádění nového života na tento svět. Každý život, osud, naplnění je originální a významný. Proto uvítání na tento svět vyžaduje citlivost, něhu, oceán lásky od všech zúčastněných. DÍTĚ K VÁM PŘICHÁZÍ JAKO DAR Z NEBE. Prosím věnujte mu tu největší péči při jeho prvním nádechu.

Zde pokud porodu není věnována 100% péče vzniká velké množství bloků, strachů a pocitů ohrožení. Prosím učte se navzájem od žen, které se vydaly cestou domácích porodů a jsou v tomto otevřené, milující a milované, ochotné sdílet s dalšími tento fenomen. Muži milujte a podporujte své ženy, chtějte jim rozumět, hledejte a nacházejte své pevné, nezastupitelné místo v rodině – pokračování rodu.

Dovolte vašim milujícím a moudrým ženám, aby vás vedly, aby vám ukazovaly skutečné potřeby rodu. Prožívejte s nimi i jejich obavy a vždy jim nabídněte svoji oporu a lásku. Toto je ta opravdová cesta ze všech krizí, ve kterých se nacházíte. VŠE JE NEMOCNÉ, NĚCO VELMI VÁŽNĚ A VŠE ČEKÁ NA NALEZENÍ LÉKU – NA UZDRAVENÍ.

Tak mi prosím dovolte, ať spolu s vámi jdu – jdeme touto nelehkou cestou a všichni dohromady objevíme vždy další možný krůček – obraz do celkového prožívání tak, aby všechny bludné cesty byly jednou provždy osvětleny a byla ukázána jasná cesta každému z vás, která vás bude velmi, opravdu velmi bavit.

SKONČILA DOBA TEMNA A V DŮSLEDKU TOHO VELKÉHO UTRPENÍ.

Teď si konečně můžete dovolit více oddechu, nadhledu – pravdivého posouzení jakékoli stávající situace.

NIKDY NEJSTE SAMI – CELEK JE MOCNÝ A VŽDY SE POSTARÁ O KAŽDOU JEDNOTLIVOU ČÁSTEČKU.

Objímám a zdravím a miluji a těším se na další pokračování s tebou a s ostatními lidmi, děkuji a opět brzy.Zítra budeme pokračovat opět ve financích stejně netradičně jako dnes. I já děkuji tobě Kryone.

Kryon – další pokračování 15. 12. 2013 19:30 hod.

Halo, už jsme opět v našem důvěrném spojení, zdravím tě, jsem Kryon z Magnetické služby, děkuji za pozvání k rozhovoru.

I já tě zdravím a jsem připravená přes sebe přijmout vše, co je v tomto čase pro mne možné.

Dnes budeme pokračovat s finančními domy všeho druhu. Jak už jsem zmínil PENÍZE jsou významná forma energie, je to energie každého člověka, který se na tvorbě energie financí podílel. Tak třeba ty si vyděláš určitý obnos peněz každý měsíc. Na obhájení života použiješ potřebné, zbytek můžeš odkládat na horší nebo lepší časy, pro budoucnost – peníze začneš spořit. Za peníze si dosaďte energii. MŮŽETE SI UŠETŘIT ENERGII ??? Energie se nedá skladovat, energie je tu proto, aby podporovala růst a vývoj, aby pomáhala transformaci. Takže, když peníze leží a nepracují pro vás, ztrácí dříve nebo později svoji hodnotu.

PENÍZE CHTĚJÍ TVOŘIT, PENÍZE JAKO VŠE CHTĚJÍ BÝT MILOVÁNY A OBDIVOVÁNY. ZÁROVEŇ S LÁSKOU A DŮVĚROU PŘEDÁVÁNY DÁL V PŘÍPADĚ SMĚNY.

Tak a teď si vemte bankovku (bankovky a drobné mince) před sebe, dívejte se upřeně na ně. Můžete je hladit, můžete jim zazpívat. Můžete je položit na nádherné místo. Vemte si bankovku do dlaní, prociťte její teplo a lásku, které vám dává. Určitě v uvolnění a neočekávání ničeho můžete zaslechnout příběh jedné bankovky, co ji potkalo všechno, než přišla k vám do bezpečí.

A teď si představte, že vaše energie ztělesněná bankovkami leží někde v bance v sejfu a nikdo neví na co budou použity. Mnohdy jsou využívány a používány proti životu samému – na výzkumy, na války, jako prostředek hrdosti, pýchy, nadřazenosti nad druhými.

Prosím tady se zastavme. Chci Vám ukázat skutečnou potřebu, abyste více rozuměli šetření takzvaně na budoucnost.

Z vaší životní energie, kterou jste si vytvořili svojí aktivitou a nespotřebovali jste na obhajobu svého života nikdy nemůžete zajistit SVOJI BUDOUCNOST, protože nevíte, zvláště nyní, co budoucnost přinese, jak se bude vyvíjet celospolečenské klima a vaše osobní klima.

Zvláště nyní – v NOVÉM VĚKU je velmi riskantní věnovat svoji energii úsporám. Neboť tím přispíváte pouze do větší a větší nerovnováhy.

Nerovnováhy, extrémy – tím vším jste si už prošli, nyní se vracíte do větší a větší harmonie, do většího zklidnění, nalezení hlubší důvěry v sebe a v božství v sobě. A tudíž vaše opravdové bohatství spočívá právě v nalezení a žití tohoto principu.

Podívejme se nyní na korporace, větší celky, které zaměstnávají obrovské množství lidí. Zde lidé – zaměstnanci tvoří svojí pílí, časem, zručností, osobním rozvojem, novátorstvím apod. Často velké hodnoty svým zaměstnavatelům. Zanechávají zde velké množství energie v podobě neuhrazených financí za provedenou práci a tyto finance si přisvojí vedení firmy eventuelně akcionáři. Tato energie jim v žádném případě nenáleží. Tato energie je nedobrovolně odcizena a zde je zdroj značné nerovnováhy, kdy velké množství financí je kumulováno v rukou malého množství lidí.

Teď vidíte víc a máte to jasně pojmenováno. Prosím nedisponujte s energií, která vám nenáleží. Hledejte zdroj energie v sobě, pouze v sobě a ne mimo sebe.

Ptám se tebe „bohatý“ člověku : „Přináší ti příjemný, radostný, nadšený, tvořivý, inspirativní. . .atd. život velké množství financí, které sice spravuješ, ale nepatří ti. Jsou zcizeny druhým lidem jen proto, že jste se rozhodli hrát hry na bohaté a chudé.

NIKDO Z VÁS PROSÍM NEHLEDEJTE BOHATSTVÍ VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ. VAŠE OPRAVDOVÉ BOHATSTVÍ JE VAŠÍ VNITŘNÍ, INTIMNÍ ZÁLEŽITOSTÍ. Vše ostatní jsou hry strachu, pasivity, agresivity, nepřejícnosti, nenávisti, pohrdání, bezohlednosti a dosaďte si sem prosím jakékoli další vlastnosti, které vás izolují od celku a od druhých lidí. Podívejte se na symboly, které používáte v životě, abyste se alespoň na chvíli zbavili tolik vtíravého strachu – pancéřová vozidla, dobře zadrátované domy, neprůstřelné vesty, zbraně malé, velké, špehování, odposlechy apod. Neboť vaše projekce vidí ve všem nepřátelství. A tak to jde dál okupace, války, vyhlazování, vylidňování, mučení zemí, kontinetů. V Evropě jste toto vše už mnohokrát prošli, tomuto již rozumíte. TEĎ SE UČÍTE JAK Z TOHO VŠEHO VEN, CO ZANECHAT, CO OPUSTIT, ČEMU VĚŘIT, JAK A KAM SE VYDAT, ABY KAŽDÝ Z VÁS DOSÁHL TOHO, PO ČEM OD POČÁTKU JEHO DUŠE TOUŽÍ.

Prosím važte si svých životů jako nejvyššího možného daru, važte si všeho co právě děláte a prožíváte, kde jste, s kým jste. To je to nejdůležitější pro vás. Otevírejte se druhým lidem, buďte si k prospěchu, važte si každé situace. Odpočívejte, dýchejte a zklidňujte se a dovolte svému božství, ať přes vás proudí. Přivítejte božství do svého života a DOVOLTE SI NOVÉ, NEPOZNANÉ.

ROZHODUJTE SE PROSÍM OČIMA BOŽSTVÍ, zda „tuto konkrétní situaci“ by podpořilo. Nemusíte bloudit, nemusíte žít ve strachu, který se mnohdy nedá vydržet. Uvolněte se, odevzdejte vše co nepotřebujete.

Potřebujete vskutku velmi, velmi, velmi málo. Ale toto „málo“ žádejte prosím v té nejvyšší kvalitě – zdravou vodu, vzduch, půdu, louky, lesy, bydlení, vztahy, rodiny, práci. Práce, která je pro vás hrou a zábavou, kde dosahujete štěstí a naplnění aniž byste se o to museli jakko li snažit. Prostě je to tak,protože vy jste takoví – jste láskou, mírem, radostí, zdravím, dlouhověkostí. . .

Nestarejte se prosím o svá finanční konta jako o své božství. Vašše božství neleží ve finančních domech, v církvích a pod. Vaše božství je stále s vámi a to je to, co opravdu věky věků hledáte. Rozhodli jste se v určitém okamžiku žít bez boha, byl vám umožněn vývoj, kdy jste se neustále více a více vzdalovali od svého původu, od jednoty. Dosáhli jste již bodu obratu, už nemůžete padat níž a hlouběji, už můžete pouze stoupat a růst ve svém štěstí a naplnění. Vaše skutečné bohatství je mnohé. Jedno z bohatství je také vaše OSOBNÍ PROŽITÁ ZKUŠENOST V PROŽÍVÁNÍ SVĚTLA A TEMNOTY – OBOJÍHO.

Dnes již tomu rozumíte a víte, že temnota je pouze nedostatek světla a když se temná místa zalejí světlem mění svůj charakter. Tak prosím se soustřeďujte pouze na to ve vás, co potřebuje nasvětlit, co potřebuje tu vaši největší lásku a péči. Naučte se především zamilovat do sebe a přát si to opravdu nejlepší. Jak toto budete umět. Budete tvořit opravdu hvězdná partnerství, rody a fungující rodiny, společenství.

Myslím, že pro dnešek společnou práci můžeme uzavřít, zítra je také další úžasný, báječný, nádherný den.

Prožij si noc i den, jak nádherně si jen dokážeš představit, jsem stále s tebou, děkuji. Děkuji. 20 46 hod.

Kryon pokračování 22. 12. 2013 19:00 hod.

Kryone, jsme napojeni? Ano, chceš li můžeme pokračovat. Tak a dnes se podíváme na další témata, která jsou aktuální a dlouhodobě přehlížena a chybně nahlížena jako ostatně vše, co jste žili. Dnes se podíváme na téma CÍRKEV, CÍRKVE. Proč tato byla více než důležitá a více než potřebná.

Lidé v dávných dobách žili ve větším souladu s přírodou, přírodními rytmy. Dokázali vytvořit vždy soběstačnou jednotku – ŹIVOTNÍ BUŇKU. Tyto buňky byly nezávislé, samozásobitelné, měli svoje zvyky, rituály, hierarchii. Každý člen byl vždy vítaný všemi při svém narození, byl zdrojem radosti a životního naplnění pro své rodiče a další členy rodu a v budoucnu velmi významný článek celého společenství. Všichni členové byli na sobě vzájemně závislí. Členové rodu byli vedeni ke zodpovědnosti za svůj život, za život svého rodu. V tomto společenství se dlouhodobě udržovaly stále stejné zvyky a obyčeje. V určitém období vyvstala potřeba dělat věci jinak. A k tomu přispěly určité kmeny, jejichž posláním bylo tvořit pokrok na planetě zemi. Zde byli často určití lidé vybráni a často byli „konfrontování s novými informacemi a technologiemi, takzvaně odjinud“. Přijali nejrůznějšími formami návody na výrobu, návody na vše nové, co bylo v té době žádoucí. Většinou se toto odehrávalo ve vyspělých společenstvích připravených na změnu a nesoucích již vyjímečné genetické vlastnosti ke kterým jejich těla a vědomí dozrála přes vhodné působení přírody – místa.

V určitém okamžiku dochází ve vývoji lidstva k situaci, kdy dosažené znalosti a informace v lidech vedou k pocitům vyjímečnosti, nadřazenosti, výlučnosti. Od tohoto pocitu již je jen kousek k vytvoření „ďábelského plánu na ovládání druhých“. Vznikaly nejrůznější diktáty a pravidla, takzvaně nová, zaručeně pravdivá, k tomu se velmi dobře hodil a posloužil OBRAZ BOHA.

Pamatujte si BOHA VE 3 dimenzi nejste schopni v žadném případě zachytit a to jen proto, že 3 dimenze má velmi mnoho omezení. Jak můžete omezenými prostředky popsat neomezený princip, objekt, jakým je bůh.

A tak začala velká práce na tvorbě FALEŠNÉHO BOHA – byla to kolektivní práce a bylo do ní zainteresováno velké množstvíé lidí. Nepředstavujte si to však tak, že odpočátku tato práce vedla lidi do bludných životů plných neštěstí. Zpočátku se chtělo těmito pravidly napomoci nepáchání mnoha ohavností, ke kterým byli lidé prřivedeni ve své „nevědomosti a slepotě“.

Na různých místech planety byla společenství mírumilovná, často vegetariánská. Tyto přírodní mírumilovné kmeny ctily přírodu, ctily zemi a byly vděčni za vše čím je země obdarovala. Vždy si vzaly pouze to, co potřebovaly. Nedělaly zásoby na budoucnost, pouze na kratší čas. Protože velmi dobře věděly, že je o ně postaráno. Tyto kmeny měly zároveň k dispozici vždy efektivní prostředky pro jakouko li svoji výrobu. Vše jim vždy na určitém stupni vývoje přišlo do vědomí a oni prostě věděly.

Byla však místa na planetě, která byla vystavena intenzivnímu působení sil z podzemí. Časem uvidíte, že zdejší život zde byl velmi ovlivňován i v rámci genetických experimentů a určité civilizace žijící v podzemí působily na lidi, kteří žily na povrchu a velmi pečlivě je učily, že jsou důležité krvavé oběti. Že bohové, kteří jim vládnou budou usmíření pouze krví, jinak by se mohli hněvat a naopak kmenu velmi uškodit v podobě seslání nejrůznějších pohrom.

Civilizace pod zemí byla vyspělá a měla značný vliv na formování života na povrchu. Božstva se odjakživa nazývaly vždy ty entity, ty jednotky, které byly vyspělejší, zvláště technicky, než tehdejší lidé.

V určitém období, dalo by se to vnořit do doby, kdy na planetu Zemi fyzicky vstoupil avatar JEŽÍŠ. Který přes své tělo, přes svoji mysl přišel lidem v Galilei ukázat, jak se dá žít jinak, jak se dá žít přes srdce a ze srdce. Byl to vskutku nesmírně těžký úkol pro tohoto muže. Společenské klíma bylo velmi ovlivněno nadvládou – okupací Římanů a lidi ovládal extrémní strach. Farizeové jako tehdejší učenci byli ochotni pod vlivem strachu učit „své stádo“ tak, aby rezonovalo s vládnoucí mocichtivou říší.

Ježíš v tomto směru neměl žádnou oporu a podporu systému. Věděl však, že systém je stabilní pouze se svojí rezonancí. Když přijde jiná silná rezonance ta má své toky energií a proudí svými cestami. Avatar Ježíš po patřičném vyškolení a zaškolení na mnoha místech světa, kde klíma pro jeho práci odpovídalo více rezonanci, kterou nesl se vrací zpět do Galilee a učí prosté lidi jak žít láskou. Jeho vibrace dosahovaly vysokého stupně a toto automaticky působilo na druhé lidi. Lidé jím byli přitahováni. V jeho blízkosti docházelo často k zázračným uzdravením. Lidé získávali v jeho blízkosti lásku k bohu. Snažil se lidem boha přiblížit a pro tehdejší chápání bylo dostačující boha pasovat do role otce s patřičnými atributy – starostlivostí, přejícností, laskavostí mírumilovností, vševědoucností, všemohoucností a chtěl přinést do kolektivního pole NOVÝ OBRAZ BOHA.

Tehdy to byl důležitý čas, zvláště pro přítomnost, pro NYNÍ. Řeknu vám něco odvážného, mnoho z vás co dnes žijete, žili jste v dřívějších svých tělech v dobách Krista a v jeho blízkosti. Tehdy nastal začátek směřování k vašemu božství. Nyní celý proces pokračuje a dosahuje vrcholu pochopení. V tehdejších dobách vyspělost lidí v rámci pochopení vesmírných zákonů a principů byla na velmi nízké úrovni. Pouze pár těch nejuvědomělejších a nejotevřenějších lidí, kteří byli vedeni již tehdy svojí duší, svým vyšším já, svým božstvím dostávali patřičnou pomoc a podporu od nevtělených mistrů, tak tomu bylo vždy, ale připravených bylo nepatrně. Situace v současné době na planetě je úplně jiná. Poprvé ve své historii nese naráz velké množství lidí, kteří jsou připraveni.

Děkuji. Děkuji.

Kryon – pokračování 23. 12. 2013 18 15 hod.
Ano, můžeme pokračovat. Jsem Kryon z Magnetické služby spolu s celou skupinou dalších projevených i neprojevených bytostí. Včera jsme se dotkli církve a dnes v načatém tématu budeme pokračovat. Úplně se uvolni a vyprázdni, 3x se zhluboka nadechni a vydechni. . . Ano jsem připravena, děkuji.

Úloha Krista v dávných dobách byla nesmírně těžká, neboť kamkoli se podíval všude vnímal pouze velké nepochopení. Jeho vlastní pokrevní rodina pro něj byla velkou oporou i když také nerozuměli tehdy všemu co jim chtěl a uměl a mohl předat. Důležité bylo vytvořit SKUPINU LIDÍ – UČEDNÍKŮ, kteří v jeho blízkosti urychlovali vývoj své duše. Duše se rozpomínaly stále víc, čím opravdu jsou, že jsou také boží synové a dcery. Tato doba však měla svá specifika. V této době se učedníci soustředili především na vytvoření NOVÉHO NÁVODU pro život. Učili se všichni nově žít. I pro učedníky to byla nesmírně těžká doba. Kristus jim otvíral pozvolna, i když také hodně rychle nové možnosti vnímání a tvoření nové reality a byli školeni jako budoucí pochodně kristova učení. Velmi rychle a snadno si pamatovali vše co slyšeli, neboť se to dotýkalo přímo jejich duše. Otvíralo se jim srdce a učili se milovat a být milováni. Toto vše trvalo pouhé necelé 3 roky. Byli velmi odvážní a byla to velmi důležitá doba. Jejich úkolem bylo doprovázet Krista, pomáhat mu s praktickými úkoly. Velmi rádi pozorovali a poslouchali Krista. Byl pro ně opravdovým zjevením.

Byla to jedna malá „buňka“, která na určitém území pod nadvládou Říma žila nový způsob života – byli to takoví rebelové. Brzy se k nim přidali další skupiny tehdejších lidí, kteří zastávali jiný názorový proud. Byli to Esejští, Gnostikové, Nazarejci a jiní. Zpočátku unikali pozornosti vládnoucí hierarchie. Později jejich činnost byla více a více napadána a pronásledována. Jejich práce byla nesmírně významná pro budoucnost. Lidstvo se mělo učit víc a víc otvírat svá srdce.

Kristus přišel do země ve které byly extrémně těžké podmínky nejen společenské, ale i náboženské. Stále zde byly obětní krvavé rituály a sloužilo se zde velmi nebezpečným bohům. Pod povrchem země zde se nachází určitá civilizace, která je závislá na přísunu krvavých obětí. Proto bylo tak důležité v této oblasti nastolit mír a lásku (pozn.dnešní Izrael a Palestina), aby lidé zde žili podle vzoru Krista, neboť tato temná energie se šířila po celé planetě. Dnes je tomu jinak, tato místa již jsou pročištěnější pod zemí, ale přesto ještě určitá temná energie prostupuje i nahoru. Lidé zde si také uvědomí důležitost MÍRU, MÍRU A ZASE MÍRU.

Kristus se svými učedníky a Marií Magdalenou, jako klíčovými hráči naplnili svůj úkol do posledního zbytku. Doposud to bylo v pořádku. Učedníci měli úkol navštěvovat osady a seznamovat zdejší lidi s poselstvím Krista. Není nic důležitějšího než láska boha k vám, jste milováni a bůh čeká na vás, až se rozhodnete k němu přijít. Cesta k bohu a s bohem je přímá. Představivost tehdejších lidí však nebyla dostatečná, proto zde byl Kristus jako ztělesnění boha na zemi. Později se usoudilo, že bude vhodné vše, co Kristus řekl sepsat – odtud EVANGELIA, je jich velké množství. Měly sloužit jako návod pro život s láskou a v lásce.

Mnoho lidí v tehdejší době na krátký čas prozřelo a opravdu bůh přes ně promlouval, zvláště tehdy, když jimi proudila láska a byli LÁSKOU. Začalo vznikat velké množství zápisků na hliněných tabulkách, svitcích a pod. Jednotlivé skupiny pak uchovávaly tato poselství a učili se přes to udržet v silných kristovských energiích. Později za pár století vznikla jedna skupina, která se prohlásila za jedinou pravou, nazvala se CÍRKEV KRISTOVA. Hlavním úkolem církve bylo zapojit a ovládnout přes učení, které sepsali co nejvíce rodů a národů. Již od začátku církev nesla ve svém poselství energie nadřazenosti, výlučnosti, exklusivity, vyjímečnosti. Učení byla neustále dobrušována a zatím vším stála skupina veleknězů, dnes bychom řekli černých mágů, kteří zneužily vysokého stupně poznání k manipulaci a ovládání mas lidí a tito působili a působí dodnes, aby udržely svět ve vibracích 3 dimenze v dualitě. „Oni“ vidí princip 3 dimenze do všech detailů a snadno si pohrávají s celým systémem. Byli velmi dobře informováni, pracovali s obrazotvorností, magií a byli velmi zdatní v mnoha směrech.

Pomohli církvi svým poznáním k vytvoření takového učení, které zabránilo lidem hledat přímou cestou k bohu. Vytvořili takové učení, které nabídlo kaskádu prostředníků, kteří cestu k bohu vytvoří za lidi a samozřejmě ne zadarmo. Takže vznikal sílil a rostl systém Církev , která si učení Krista přizpůsobila svým poměrům.

Časem, co řekla církevní hierarchie se prohásilo za svaté. K tomu velmi účinně napomáhaly církevní dogmata – stále neměnné učení. Toto učení oddělilo lidi od boha, od sebe samých, od Matky Země, od lásky, muže oddělilo od žen, vytvořilo mnoho nerovnováhy a nekonečné množství bludných cest.

Lidé se měli v určitých částech světa řídit návody na život stanovených programově a cíleně k tomu, aby církev za každých okolností dostala to svoje. Potřebovala lidi, dělala z nich své stádo, potřebovala za jakoukoli cenu upevnit svoji moc a to ideologicky, materiálně a k tomu používali mnohé, co se zachovalo dodnes.

VŠICHNI CO DNES ŽIJETE JSTE SE NA TOM VE SVÝCH DŘÍVĚJŠÍCH TĚLECH (životech) PODÍLELI. Víte všichni, že nežijete jeden život, anebo, když je púro vás snadnější si přerdstavit, že žijete jeden předlouhý život, který je nekonečný. Pouze měníte své převleky, jednou jste ženou, jednou mužem, jednou bohatým , jednou chudým a jednou loupežníkem a jednou papežem. . . prostě cokoli si představíte, tím vším jste mohli být.

Církev ve svém vývoji nesla i pokrok. Často byly školy pouze církevní. Církev měla i velmi dobrý přehled o politické situaci ve větších celcích. Církev byla po mnoho století rozhodující síla.

Církev je lidská záležitost. Kristus přišel jako boží láska v těle, on sám však církev nezaložil.

Láska je totiž bez hranic a omezení. Láska se nedá vměstnat do žádné krabice, akvaria, chrámu . . . a ponechat uvnitř, popsat, rozhodovat za ni jak se bude projevovat a pod. Toto by byla smrt lásky.

Laska potřebuje proudit, láska se chce projevit v každém okamžiku. Když láska chybí její místo zaujme strach. A strach je energie znehybnění, ustrnutí, podezírání, strach tvoří extrémní odpor k životu.

Strach v životě lásky nemá žádné místo. Otevři teď své srdce, nadechni se ze svých hlubin a přijmi do svého srdce nádhernou krystalickou lásku boha a prones slavnostně : „Kriste a Maří Magdaleno vítám vás ve svém srdci. Prosím a žádám zůstaňte stále se mnou a prozařte celý můj život, vše co dělám, co myslím a co hovořím, Děkuji, Jsem stále tvá“.

Nyní nastává doba zásadní transformace všeho, celého systému, každé elementární částečky. Teď víte, že bůh je ve vás a v každém okamžiku se chce přes vás ještě více poznat a projevit. Dovolte svému božství otevřít dokořán celé své fyzické a ostatní těla.

Pro dnešek to stačilo a zase opět zítra, děkuji. Děkuji Kryone a ostatní. . .

Kryon pokračování 25. 12. 2013 19 14 hod.

Zdravím tě, jsem Kryon a nejsem tu sám, je tu i tvůj tatínek (pozn. ten odešel do „nebe“ 21.4.2013) spolu s ostatními vtělenými i nevtělenými mistry.

Tak dnes můžeme pokračovat k církvi, neboť církve jsou velké téma, zahrnují velkou část historie a velkou část současnosti. Každá církev plnila své nezastupitelné místo a plnila jej dobře. Pracovala s principy, které neumožnily přímé spojení s bohem uvnitř sebe a ve všem.

Církev si vzala nevědomě i když za velké pomoci vědoucích egyptských veleknězů roli prostředníka. Dnes se to mnoha vyspělým duším může jevit jako něco absurdního a neskutečného a přesto i toto k vývoji a zrání v dualitě patří. Představte si, že lidé v dávných dobách pod tíhou válek a nejrůznějších okupací mnoha území dobyvačnou římskou říší byli vykořenění, ze svých rituálů a zvyklostí mnoha novými nařízeními a jedno z těch nařízení bylo – nové náboženství. Lidé byli často neinformovaní, neznalí a většinou byli dobří. V náboženství katolické církve bylo mnoho pravd na které lidé slyšeli. Bohu nerozuměli, protože ve 3 dimenzi je celkem nereálné jakkoli boha uchopit a pochopit.

Často cítili přes své srdce, že jsou spojeni s bohem v sobě, když měli chuť odpouštět, milovat své spolubratry a spolusestry.

Církev však do celé velkolepé hry na náboženství postavila mnoho příkazů, nařízení a podmínek, které lidé museli plnit, proto, aby „vůbec byli hodni pozornosti a lásky boha“. Představa lásky boha byla ovlivněna lidskou láskou, která byla a je ještě velmi zahrnuta mlhou strachu.

Tím, že lidé ve své většině neměli osobní zkušenost s bohem, tak se snažili církvi věřit, což bylo mnohdy velmi obtížné, proto v historii vznikalo mnoho odštěpků církve – a lidé tvořili nová a nová společenství, kde boha odívali do nejrůznějších hávů a hábitů, aby představa boha alespoň nějak rezonovala s jejich nitry.

Stávalo se, ne však často, že se v lidském těle objevila velmi vyspělá duše, která prolomila bariéry a výrazně ovlivnila budoucí myšlenkové proudy. Ve 3 dimenzi bývají tyto vyspělé duše za svého života nepochopeny a pronásledovány. Často se musely skrývat, nešetřilo se šikanou a mučením. Tyto duše dopředu, stejně jako Kristus, anebo vy všichni nynější probouzející se bohové věděli do čeho vstupují. Šli statečně do všech situací. Láska je silnější než vše ostatní. Často až po jejich smrti se jim dostalo uznání a ocenění v podobě nejrůznějších oslavných projektů.

Toto v žádném případě tyto duše nežádaly a nežádají, do popředí vystupují pouze činy těchto lidí.

Po mnoho století byla církev zvyklá, že na nejvyšších pozicích žili církevní hodnostáři nikoli podle pravidel a nařízení, která hlásali, ale podle vlastních osobních představ, které jim tvořila moc. A moc jak všichni vídíte je velmi nebezpečná, pokud není v symbióze s láskou. Moc je nebezpečná zbraň. Dělá z těchto lidí nebezpečné, nemravné, bezohledné pány.

Církev zotročila člověka, ale významnou měrou se podílela a podílí na zneuctění země. V dřívějších dobách nebyly prostředky a technika takové jaké jsou nyní. V současné době dosahuje zneuctění země veleobřích rozměrů.

Nezoufejte však vše je ve změně a v zásadně pozitivní změně. Lidé jsou připraveni v nadpoloviční většině na přijetí nových informací, které se budou šířit tak, jako voda. Voda je všude a ve všem prostupuje vším a tak i nové informace a balíčky informací se šíří všude. Lidé je zachycují a přirozeně hledají. Je třeba tvořit nová schémata. Tak například Otčenáš jako modlitba, dovolte Otčenáši jeho původní nevinnost, čistotu a velkou lásku k bohu :

Otčenáš, jenž jsi všude – v nás i mimo nás, ctím tvoji vůli v království tvém.
Tvé království jsem přišel (přišla) povýšit na ráj na zemi pro všechny. Udělám vše proto, ať můžeš svoji mohutnost, věčnost, neohraničenost přese mne projevit.
Tvoje vůle je i mojí vůlí, miluji tě. Děkuji tobě i Matce Zemi za všechny dary, které od vás přijímáme.
Jsme nevinní a čistí, přišli jsme se všichni společně podílet na nádherném tvoření.
Děkujeme tobě i Matce Zemi za nekonečnou trpělivost a lásku s jakou nás zaléváte v každém okamžiku.
Děkujeme za navrácení k tobě, bože, z našich bludných cest.
Miluji celé tvé stvoření stejně jako mé nádherné tělo i duši.
Děkuji, Amen.

Chrámy, které církev postavila, jsou často velkolepé stavby lidského ega skloubeného s pokorou duše. Stavby byly často budovány na historicky významných místech. Byla to často místa se zesílenou světlou i tmavou – temnou energií.

Chrámy sloužily k mnoha účelům. Významný účel byl – shromaždiště lidí. Lidé si zde více uvědomovali význam pospolitosti, celku, uvědomovali si zde, že celek je víc než jednotlivec.

Občas i kázání se dotýkalo nebes, to tehdy, když vnitřní prostor vyplnily andělské láskyplné bytosti.

V budoucnu kostely nebudou plnit svoji stávající funkci. Vaše těla budou a jsou živoucí světelné chrámy, jejichž sláva hvězd se dotkne. Povýšíte vše na čem ulpí váš zrak. Doba je tu pro vás a čekali jste na ni po eony věků. Jste prvními svědky střídání věků a tvoření úplně nového.

Pro dnešek skončíme. A brzy opět na setkanou, děkuji. I já tobě a všemu a všem také děkuji.

Kryon – pokračování 3.1. 2014 ve 20 15 hod.

Jsme spojeni, napij se prosím opět dostatečně, to je nejlépe 2 poháry vody ještě před zahájením našeho společného úkolu.

Dobrá jdu do toho. Vodu jsem vypila vlažnou a vodě jsem poděkovala za to, že mi čistí mé tělo od všech nánosů a usazenin a to na všech úrovních.

Je to tak dobré. Dnes vyzkoušíme společný rozhovor tak, že budeš rovnou diktovaný text psát do počítače. Nebudeš se tak zdržovat přepisováním.

Tak dnes zůstaneme u tématu CÍRKVÍ jako takových. Buďte vděčni církvím za jejich důležitou nezastupitelnou roli v procesu vývoje ve 3 dimenzi. Život ve 3 dimenzi je nesmírně obtížný a církev, kostel a jiná církevní místa pomáhala lidem lépe nést nelehký úkol. Často se stávalo, že lidé v blízkosti chrámu byli inspirování, prodchnuti a zasaženi větší láskou k Bohu. Dříve to byli pouze jednotlivci, kteří dovolili bohu, aby se přes ně projevil. Situace byla hlídána a kontrolována shora. Vždy v každém čase byli posílání do 3 dimenze pomocníci, kteří přes svůj osobní příklad pomáhali lidem lépe nést jejich utrpení. Zároveň se tato silná zkušenost ze setkání s těmito majáky světla učiteli lásky k bohu pozvolna stávala součástí genetické informace. Takže dnes můžeme říci, že ve vašich mapách – DNA máte velmi podrobné záznamy. Vše je tu pro vás. Nebudeme podrobně rozebírat rozdíly jednotlivých náboženství. To není vůbec důležité.

Důležité je pouze to, že každé náboženství použilo při své výstavbě mnoho nových myšlenek o kterých byli přesvědčení, že mohou lidem velmi účinně napomoci. Takže začátek každého náboženství byl podobný ve svém principu. Rozdíly byli pouze v čase ve kterém náboženství vzniklo a v místě, které bylo vybaveno určitými přírodními podmínkami.

Teď vám ukážu určitý obraz. Chci, abyste si to uměli představit. Protože mluvím k vám lidé v Evropě, tak ukážu obraz života Krista, abyste uviděli a pochopili souvislost s nynější dobou. Tak si představte přírodu před 2 000 let podobnou jako dnes na území dnešního Izraele a Palestiny. Oproti dnešním časům zde žilo pouze pár kmenů, kteří po mnoho století žili zahaleni do hávu božství, které mělo povahové vlastnosti podobné lidem. Božstvo bylo nenasytné, od lidí žádalo slepou poslužnost, oběti a dary, často a často také krvavé. Lidé se báli všeho co bylo tehdy. Báli se božstva, báli se vládnoucí římské říše, báli se farizeů. Každý z vládnoucích vrstev „si přihřál svoji polívečku“ a nutil lidi do extrémně poddané a závislé role. Lidé byli nuceni dodržovat pravidla jako diktát. Byl to velmi, velmi těžký čas pro malý židovský národ. Ale dobře víte a teď vám řeknu něco co se týká i vás a co se vám nebude líbit. Když se duše rozhodnotne projít křest ohněm to znamená dobrovolně vstoupit do hmoty, tak zároveň bere na sebe velký závazek, že po nějakou dobu, co se bude ve hmotě nacházet odvrhne boha jako součást sebe sama. A pak jej ve hmotě po mnoho životů, jsou jich stovky a tisíce hledá, proto aby jej nakonec opravdu našla.

Doba, kdy bůh je vaší součástí je tady, to je právě teď. Teď jste opět v bodu. Tak jak na začátku, kdy boha odmítáte, tak po načerpaných a završených zkušenostech boha v sobě opět přijímáte. Říkejte si SLÁVA ALELUJA, KONEČNĚ OPĚT DOMA. . .

Vracíme se do Galileie všude je horko, prašno, lidé opravdu velmi těžce vydělávají v těchto podmínkách na chléb vezdejší. Nežije se jim lehce, ale v této době a v tomto velkém útlaku se v mnoha duších v těchto kmenech probouzí opravdová touha po Bohu, po jednom bohu, tedy ne mnoho božství, které v té době na planetě bylo velmi rozšířeno v mnoha kmenech a zemích, vždy podle místních potřeb a folklóru. Duše těchto lidí si přivolali Krista, který přišel jako ztělesnění lásky k sobě sama k bohu a k lidem navzájem. Do těchto končin přišla nebývale vysoká energie, vibrace. Této energii, vibraci nemohli rozumět ti vládnoucí, ti měli jiné starosti, opravdu pozemské, hmotné, zajímali se převážně o požitky spojené s mocí, výlučností, nadřazeností, nepravdivostí a mnoho jiného. Prostí lidé v té tobě, v těch končinách byli opravdovými iniciátory změn. Kristus potřeboval, aby se učení rozšířilo „paprskovitě“ po zemi, aby mnoho generací, které se v průběhu ryb narodí, což obnášelo až doposud celých 2000 let aby se ve svých životech setkali s mnoha důležitými principy, jak se projevuje a k člověku hovoří srdce. Pár jich uvedu“ Miluj bližního svého jako sebe sama“ – bůh je láska a miluje tělo jako nesmírně důležitý nástroj projevení se a když miluje sebe sama tak totéž úplně přirozeně vidí ve svém spolubližním, v bratrovi a sestře, prosím neberte to pouze jako pokrevní linii, je to naprosto obecné označení lidí jako celku.“ V oku bratra svého vidíš třísku“, ale ve svém oku nevidíš celý trám – upozornění na hodnocení a kritiku. „Buď vůle tvá otče jako v nebi tak i na zemi“- vůle člověka který odvrhl boha nadřadil zcela přirozeně i svoji osobní vůli nad vůli celku a proto si také prošel neuvěřitelným strádáním, kdy neviděl, neviděl správně a pravdivě a byl smýkán mnoha falešnými proroky. Těmi bytostmi, které si užívali často role nejrůznějších mágů a zasvěcenců, uměli manipulovat hmotou, masami, ale často byli ve vleku ještě mocnějších sil o kterých ani nevěděli komu opravdu ve své podstatě slouží.

Byli jste to VY v této době narození a otevření novému a zásadním změnám. V dobách Krista se vám začala otvírat srdeční čakra a dnes ji již máte otevřenou. Dnes jste již dosáhli anebo dosahujete vědomí Krista. Nepředtavujte si prosím Krista jako jednoho bohočlověka. Ano tato energetická kvalita je jedna, je však v každém člověku a v určitém čase se jí prostě otevře, stejně jako všemu čemu už se v bližší anebo vzdálenější historii přirozeně otevřel. Tak nyní jste v mnoha případech již zralí na otevření se této nové nepoznané energii - NOVÉ ZEMI. Jakou si ji vytvoříte, takovou ji budete mít. Pamatujte však, když láska tvoří tak je to opravdu velkolepé. Kristus s učedníky a Maří Magdalenou putovali, žili, radovali se, milovali, smáli se, byli v blaženosti a ve štěstí, bavili se zázraky a přenádhernými synchronicitami pouhé 3 roky, což byl čas, který v Galilei byl Kristovi určen, přesto tyto 3 klíčové Kristovy roky ovlivnily planetu na tisíce let a teď si představte, že se probouzí mnoho Kristů a Mařích Magdalén, kteří budou ukazovat dál a dál lidem jak žít v míru, lásce, štěstí, blaženosti a naplnění se všemi až časem bude tato přenádherná planeta zalita čistým božstvím. Na Maří Magdalenu prosím pohlížejte jako na stejnou kvalitu, kterou nesl Kristus. Maří Magdalena přes svůj život vnořila do všech lidí kristovu energii rozvinutou v ženské kvalitě. Je to velmi, velmi vysoká energie, vibrace a vy všichni bez ohledu pohlaví nesete tuto kvalitu v sobě a dříve nebo později ji projevíte.

Mohli bychom dál pokračovat, pro dnešek se spolu rozloučíme a těším se na příště. Teď se práce zrychlí, protože již zmizelo pracné přepisování. Děkuji Ti za tvoji lásku a náklonnost k celému projektu a těš se jak se všichni společně nadechnete, narovnáte a budete vědět, co, kde a kdy a jak a s kým se bude tvořit. Práce v lásce a s láskou je nesmírně efektivní z pohledu hodnocení 3 dimenze, ta by takovou práci ocenila a sama potřebovala. 3 dimenze však nese kvalitu duality a láska zde ještě nemá své opravdu důstojné místo. Toto místo je 5. dimenze ve které se od začátku roku 2013 již všichni nacházíte. Teď jste v období intenzivního čištění a odkládání a totální změny paradigmatu, uvěření a implementace úplně nového. Je zde velký důraz na lásku, celek, aktivitu, společné tvoření a nekonečnou zábavu a blaženost, na neuvěřitelnou lehkost života, probouzí se nyní vděčnost a pokora. Miluji vás a nepřestanu vám to opakovat. Děkuji- Děkuji.

Kryon – pokračování 6. 1. 2014

Přišel jsem ti říct, že první část tvého poslání je ukončena. Prosím rozešli tuto informaci dál ke svým spolubližním. Ať se tato zpráva paprskovitě šíří od člověka k člověku. Zprávu nechejte jak je, nic k ní nepřidávejte, nic z ní neubírejte. Nic neočekávej a nic netvoř. Přijde přesně to co přijít má. Děkuji. Děkuji.

P.S. Připojuji svůj kontaktni email : jedlickova.h@centrum.cz. Při čtení mohou přijít emoce pozitivní, negativní, v této době dýchej, prodýchej své tělo a pij dostatek vody, to ti pomůže jako první pomoc. Ničeho se neobávej, vše je v pořádku. Pozitivní emoce si ponechej a zaplavte jimi každou buňku svého těla. Negativní emoce si představ, že pálíš a už je dál do těla nepřijímáš. Miluji tě a náš společný úkol.
HelenaPředchozí text:
Část 1 http://orgo-net.blogspot.cz/2014/01/poselstvi-kryona-nova-zeme-my-v-ni-cast.html
Část 2 http://orgo-net.blogspot.cz/2014/01/poselstvi-kryona-nova-zeme-my-v-ni-cast_7.html

14 komentářů:

 1. Orgonit, tak, ako si pred časom spomínal aj Ty, v odkazoch Kryona je stále niečo neaktuálne. Sú to zvláštne posolstvá, ktoré sú značne nekonkrétne, ale žiadajúce od ľudí napojenie sa na boha, na seba, na svetlo, atď.
  Rád by som veril, že boh sa napojí na nás, keďže podľa týchto odkazov sme v ,,jednote". Ak toto celé stvoril boh, tak nerozumieme, načo je dobrá pre ľudí niekoľkotisícročná história utrpenia života v strachu pred násilím, ľudskými obeťami v prospech akýchsi podzemných temných entít a p. Nevysvetľuje, prečo sily temna majú väčšiu moc, ako ich stvoriteľ - boh. A nevysvetľuje, prečo boh sám nebojuje s nimi o svoje dielo - ľudí, ktorých tak miluje. Boh je tu vykresľovaný veľmi vágne a veľmi starozákonne.
  Ak sa negatívne entity zmocnili božieho diela, teda ľudí a ovládajú nás dnes ešte viac, ako v minulosti, tak Kryon nám zdôvodňuje a obhajuje dielo cirkvi, ktorá bola údajne po niekoľko storočí nositeľom pokroku,pričom Kryon pôsobí ako katolícky kazateľ - verte, modli sa, čakajte, a - trpte. Ako americký vodca sekty. Na inom mieste tvrdí, že Kristus cirkev ani nezaložil. Ak by však neexistovala cirkev, dnes by nikto nevedel, kto bol Kristus. Žiada nás o motlitby, e.t.c. Celé posolstvo mi príde príliš ľudské, točiace sa okolo prísľubu ,,budúceho blahobytu a zasvätenia". Od ,, nebeského posla" by som očakával jasné odpovede - ak ich vie. Takto ste vznikli. Takto ste sa ocitli na Zemi. Títo Vám postavili pyramídy, takýmto spôsobom a na tento účel. Posolstvo Kryona je jednoducho posolstvom človeka, ktorý nevie čo bolo a čo bude a celé to zahaľuje do veľa slov, tak ako kňaz, alebo politik, pričom si veľakrát protirečí. Nepôsobí na mňa inak, ako dojmom človeka.
  S úctou
  domino

  OdpovědětVymazat
 2. Poslouchej Ivanku, vše pochopíš.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. nebo taky ne ...důvěřuj a prověřuj

   Vymazat
 3. Možno raz dojdem k počúvaniu p. Ivany Adamcovej. ale nateraz viem, že nejväčší pokrok som urobila v stave
  n a č ú v a n i a svojmu vnútru. B
  Ku Kryonovi - pripadá mi to ako opakovanie toho čo už bolo povedané - je čas robiť.

  OdpovědětVymazat
 4. Přátelé,
  již v předchozí diskuzi, tzn. k channelingu Kryona o vědecké předpojatosti jsem si přečetl lecjaké názory na to kdo je Kryon, i názory na fenomén channelingu. Každý má právo na názor ať je jaký chce. Každý tak svým názorem vyjadřuje svou svobodnou vůli, to jednak a pak také i stav svých vibrací, jelikož s nimi je úzce spjat i jeho světonázor, úroveň vědomí, uvědomění apod.

  Tady se nyní objevilo celkem rozsáhlé dílko, které si přečíst, zabírá slušně času. Je tam řada zajímavých i podnětných myšlenek, ale dle mého názoru tohle Kryon není. Ani to ale nevnímám nijak špatně.

  Proč to tvrdím? Protože Kryona znám. Znám ho od r. 2008, kdy jsem četl první jeho channelingy a pak od r. 2010 jsem se s přáteli podílel na přeložení všech dalších 95 channelingů, tedy dnes je celkem 117 přeložených a zveřejněných channelingů Kryona, což je kolem 800-850 stránek textů A4.

  Takže pokud chcete poznat kdo je Kryon, co je to za bytost, kde, proč a jak se objevila, pak si začněte číst channelingy Kryona, které přijímá Lee Carroll již přes 23 let. A abych upřesnil, Lee Carroll nebyl žádný duchovní mistr či lektor, když za ním Kryon přišel. Byl to normální, běžně uvažující a zaměstnaný člověk, jako byla a stále ještě je většina lidí. Musel si na to zvyknout a naučit se zprávy přijímat a předávat. A současně i zcela změnit svůj světonázor, přejít k jinému paradigmatu. Prostě nic takového si vědomě neplánoval, ale přesto se to stalo.

  Je to stejné, jako se stalo mému spolužáku z gymplu (v té době pilot), když se najednou, před mnoha lety „cosi“ stalo, náhle vnímal „jakési“ divné pocity resp. energie, děly se „divné“ věci, pak „náhodou“ potkal člověka, kterému se svěřil a zjistil, že ovládá jakési energie a je léčitel a také se musel dost naučit, postupně se v tom orientoval, aby s tím dokázal žít v tomto našem prostředí paradigmatu hmoty. Prostě takové věci se dějí.

  A Lee tou změnou prošel a dnes již 23 let předává učení o tom, co je život na Zemi, jak vznikl, jaká má pravidla, jaká má pravidla Vesmír v němž se vyskytujeme, kolik tady bylo před námi „civilizací“ , kolik bylo pokusů o to vzestoupit do vyšší dimenze, provádí nás tímto naším pokusem, úspěšným pokusem, hlavní jeho úsilím je pomoc lidstvu při probouzení a osvobození se od pout temnoty prostřednictvím poznání a uvědomění. Říká nám, kdo je člověk, co je to za bytost, z čeho se skládá, z jakých částí (není myšleno fyzické části), podal rozsáhlou informaci o naší DNA i o jejím původu, rovněž tak i o možnostech, které se v naší DNA skrývají a které byly a jsou lidstvu temnými vládci záměrně zatajeny a svým způsobem tak je celý proces probouzení a transformace procesem znovuobjevování naší úplné DNA a její postupné aktivování, přičemž, pokud jde o úplnou DNA, nejde o vlákna, jak se traduje, ale o kvantové informační energetické pole. Kryon pro účel pochopení naším 3D lineárním vědomím předkládá DNA v podobě 12 vrstev, přičemž ta 1. = naše biochemická DNA a ostatní jsou energetické v kvantovém stavu. A předává sdělení ke všem oblastem života na Zemi.

  Pokračování v dalším oknu diskusního fóra, je to moje povídání delší, než jak umožňuje nastavení.

  (L)

  OdpovědětVymazat
 5. Pokračování z předchozího okna diskusního fóra

  Předává i jisté prognózy, běžně by to člověk nazval „věštby, proroctví“, avšak Kryon to nazývá jen jako energetický potenciál nějaké události viděný z daného okamžiku rozvoje lidského vědomí. A tyto předpokládané události, které Kryon avizoval několik let předem, se naplnily. Protože jak stále vysvětluje, vše v životě člověka je závislé na nastavení energetických sil a ty jsou ovlivněny svobodnou vůlí, vždy se vše může změnit oproti předpokladu. Vše, jakákoliv prognóza, kterou dělá třeba i kartářka apod. není ničím jiným než jen energetickým potenciálem události o jisté síle. nikoliv dogmatem A proto také, jelikož lidstvo již překročilo ten bod, ten mezník, jehož překročení znamená překonání bariery a zakotvení procesu vzestupu, proto dnes již neplatí žádné proroctví o dalším čase ať již bylo vysloveno kýmkoliv - Nostradamus, Cayce, Vanga a vč. proroctví z Bible atd. Ostatně ta je, jak jste na Orgonetu mohli číst, zmanipulovaná a Kryon říká, že z ní byly záměrně odstraněny pasáže a části, které hovoří o moci člověka, v podstatě o naší DNA. Vysvětluje i pro pochopení současnosti a toho různého chaosu, vřavy apod. co to je stará a nová energie, jejich podstatu a zákonitosti a jak se projevují v životě lidí a celých skupin, národů, států. A je toho mnohem víc, co se leze s Kryonem dozvědět.

  Je možné, že mnozí setrvají u svých odmítavých názorů. Je to špatně? Ne. Je to jejich pravda, daná jejich aktuální úrovní vědomí, schopností vnímat za hranicemi linearity 3D a mají na to plné právo. Je to místo, na kterém se vyskytují na své cestě k sobě samým a k Bohu.

  Jak začít číst Kryona? Možnost je číst channelingy tak jak byly přijaté, chronologicky. Nebo si nejdříve přečíst tzv. „Příručku pro pracovníky světla“. Ta sestává z celkem 5 channelingů a je, dá se říci, základní sadou informací pro probouzející se. Je možné číst i některé channelingy dle témat, k nimž byly provedeny.

  Vše naleznete takto uspořádáno, s dalšími informacemi, na webu http://kryon.webnode.cz/.

  Láďa

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Láďo díky za Tvůj souhrn Kryona, čtu jej také již několik let a informací spousta, tak je fajn to vidět taky takhle v kostce:)
   A i poslech originálních Kryonových a Leeových audio chanellingů má mnoho do sebe.
   Díky,
   Jan

   Vymazat
 6. dobrý den,souhlasím s dominem,navíc třeba o penězích mluví jako teal scott.znovu opakuji:obezřetnost velkou k channelingum mějme.vetšina z nich jsou infiltranti.ve jménu lasky zdravím všechny

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. souhlasím s vámi, jsou to polopravdy, a ty jsou ohebné.Jen už aby se lidi probrali,moc si to přeju,všem. Až postoupí zas o stupínek, budou se sobě usmívat,jací byli ted. Jen,sím,pospěšme,čas se krátí. ve smyslu možných změn.

   Vymazat
  2. proč polopravdy ? jsou to pravděpodobné reality, ..záleží jen na nás co bude

   Vymazat
 7. Po tisíciletí nás ovlivňují , znásilňují a využívají. Díky za chanelingovou brožurku k tomu jak máme žít, ale díky Vám podobným nejsme pány svých životů ani těl odtrženy od své přirozenosti vývoje.To vše možná už dopadá i na vás neboť jsme jedno! Možná je třeba zvednout prdel a ušpinit si ruce ,protože něco mi říká, že se svezete s námi do prrr. Kruh se uzavírá aby začal nový. Že pozdravujem Honza

  OdpovědětVymazat
 8. Kryon je nekonkrétny, ako keď matka vysvetľuje 5 ročnému dieťaťu, ako sa rodia deti.
  Kryon to vysvetľuje, ako by mal pred sebou 5 ročné deti. Ak by bol konkrétny, a znalý veci, tak sme za tie roky mohli byť jeho pričinením ďalej. Kľudne nám môže nechať technické riešenie na čerpanie voľnej energie. Môže nám porozprávať o histórii založenia stanice,,Magnetickej služby", môže nám naozaj porozprávať veľa veľa konkrétnych vecí, ktorými viac zabezpečí náš duševný vzostup, ako 10 ročným rozprávaním o vzostupe, ktorý čoskoro nastane. Podmienkou je, aby to dostatočne veľa ľudí chcelo... To môže trvať takto sto rokov, aj nikdy.
  Môže nám dať návody, ako sa liečiť, ako využívať energie pre svoje zdravie, môže nám, ak to vie, dať tisíce návodov, na ktoré sme pripravení. Bojí sa ich komerčného využitia? Ale veď peniaze sú energia, stačí si na ne iba pekne pomyslieť a oni prídu...
  Kryon, mal by si skrátka prepnúť vo svojej komunikácii s ľudstvom na vyšší level, ak je to možné.
  with respect
  domino

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Kryon, mal by si skrátka prepnúť vo svojej komunikácii s ľudstvom na vyšší level, ak je to možné"
   :-))) to nejde :-))) Proč? Protože pokud by přepnul na vyšší level, sám sebe by odkopal. Proč? Protože by už nemohl mást lidi. Jede pro určité spektrum-linii, kde zachycuje probouzející se do svých tenat.
   Vymazat
  2. vysvětluje to jako pětiletým dětem..a přes to nechápete

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.