7. ledna 2014

Poselství Kryona: Nová Země a my v ní - část 1.

Díky Heleně za zaslání nádherného channelingu, který v minulých dnech přijala od Kryona. 

Zdravím tě a zasílám avizované. Je to poselství pro tento čas a pro tento lid. Přijmi to prosím jako opožděný vánoční dárek. Přeji ti "bezpečný let a šťastné přistání v Nové zázračné zemi"

Psala jsem jej pro tebe a pro další lidi, neb je důležitá společná informační platforma ze které můžeme jít společně dál.

Prosím poraď si s tím, jak sám (sama) chceš, umíš a můžeš.
Jsem ráda, že jsem v tomto čase v tvé blízkosti, role nejsou důležité, důležité je, že jsme.
Miluji Tě.

P.S. Můžeš-li, poselství pošli dál okruhu tvých známých i neznámých. Poselství se má paprskovitě šířit a nemá být blokováno. Můžeš li tyto informace vyvěsit na serveru, eventuelně pomoct s překladem do němčiny, ruštiny, angličtiny, francouzštiny, španělštiny, děkuji předem.

Děkuji. S láskou a vděkem objímá HelenaNOVÁ ZEMĚ A MY V NÍ


POSELSTVÍ A POMOC KRYONA PRO TENTO ČAS A TENTO PROSTOR – 
SLOVANE, POVSTAŇ A DEJ ZE SEBE TO NEJLEPŠÍ SOBĚ A DRUHÝM, 
TVŮJ ČAS JE TU. . .


Úvod: Miluji tě a dělím se s tebou o dar uvědomění. Prosím pomoz mi, nemusíš se nic učit, VZPOMEŇ SI.Všechno, co je opravdu důležité, nosíš stále sebou.
JE ČAS, TEĎ MLUVÍM PŘEDEVŠÍM S TEBOU, který již nyní rezonuješ s níže uvedeným a víš, kde je tvoje místo. . .
Nastává čas léčení všeho, proto jsi tu, jsi završením rodů, neseš sebou vše prožité tvými předky a zároveň novou vizi a jsi jemně pobízen, abys prošel iluzí obav, nejistot, strádání a šel dál a naplnil beze zbytku svoji vizi s námi se všemi.
Ano, jsem tu pro tebe a děkuji, že ty jsi tu pro mne a všichni dohromady tvoříme NOVOU ZEM.
6. ledna 2014 

S láskou, úctou a něhou Helena JedličkováP.S.: 
Přijmi toto první poselství prosím ode mne (od nás) jako opožděný vánoční dárek. 
Máme vše, co opravdu potřebujeme, přesto stále voláme po jasných smysluplných vizích, které nám ukáží cestu do bližší i vzdálenější budoucnosti. Myslím, že tímto poselstvím dostáváme návod pro své první kroky. Pozor, je to hooodně práce, ale zároveň i hodně štěstí, lásky a zábavy. Zatím jsou to živé obrazy a těším se, až budou obsazeny námi všemi, živými lidmi. 
Přeji sobě, vám a hlavně našim potomkům a všem dalším potomkům, aby jejich život byl šťastný, zdravý, naplněný, tvořivý a aby rezonoval s tím, kvůli čemu jsme sem všichni přišli. Světlo a láska, které nesou tyto informace léčí, inspiruje, probouzí. 
Prosím, přečti si to vícekrát, nech se vést pobídkami, natiskni si text a vracej se k tomu. Můžeš li pošli text dál tvému okruhu spřízněných duší a tyto zase dál a dál. Je třeba, aby se pozitivní obrazy rozšířily rychle ke všem zúčastněným.

Informace ke mne přišly telepatickou cestou, přijala jsem je přes svůj „přijímač“ a předávám vám je dál. Skládáme obraz NOVÉ ZEMĚ a všichni jsme důležité částečky, které se zapojují a zúčastňují vždy v pravý čas. Takže prosím klid, mír a láska ať tebou proudí a ať slyšíš jemné volání své duše. Ani nevíš jak se těším na vše co přijde, je to nádhera. Ano jsem kdo jsem a dnes už vím víc . . . Dnes je svátek Tří králů – tak ať pomohou, oni nejlépe ví jak . . . 

Děkuji.

Rozhovor s Kryonem

Poselství první – 21.11.2013 v 19 00 hodJsem Kryon z Magnetické služby, už dávno sleduješ texty mnou diktované.

Teď bych chtěl, abys přijala poselství pro svůj osobní úkol, který je neopakovatelný.

V tomto čase všechny duše spějí za hlubším poznáním a pochopením a není nikdo, kdo by se dobrovolně zřekl tohoto úkolu. Jsou duše, které přestože dělají, co mohou, nedosahují v sobě do té míry završení a tudíž nemohou posloužit jako majáky jasného světla a záře pro další miliony probouzejících se.

Prosim dobře mě nyni poslouchej. Celý proces je v rozběhu. Je potřeba každé probuzené duše, aby nastoupila svůj úkol, pro který se rozhodla přijít.

Je to úkol, na který jste čekali eony věků. NYNÍ JE TU !!!!!

STŘÍDÁNÍ VĚKŮ A STANOVENÍ NOVÝCH A JASNÝCH PRAVIDEL; KTERÝMI SE LIDÉ BUDOU ŘÍDIT ALESPOŇ PO NĚKOLIK NÁSLEDUJÍCÍCH STOLETÍ.

Tak prosím vezmi vše nyní tak, jak je, a předej to dál lidem. Předej jim dál vše, co k tobě bude v každém okamžiku proudit.

Inspirace přicházejí ve vlnách. Vždy buď připravena prosím v tuto dobu, zvláště nyní, po několik následujících dnů okolo 19 00 hod. Sama, zklidněná, pokud možno pár hodin předem pij pouze vodu, dnes se tak nestalo. Voda je medium, která ti pomůže, aby informace jdouci přes tvé tělo lépe a rychleji proudily.

Jsi důležitá pro zahájeni procesu VZESTUPU, konkrétního, jasně pojmenovaného a popsaného, na to jsi byla připravována věky. Nyní nastává tvůj čas, abys vše, cos načerpala, předala v balíčcích informací dále. Bude se jednat o globálni informace, které posunou a přesunou lidi – celky lidí přes dobu velkých a bolestivých změn, často přes ztráty iluzí, majetků, vztahů, zdraví, práce, naplnění a jiného.

Je čas, kdy přes ztrátu přicházíte k ”zúčtovaní-vyúčtování”.

Nejdřív se musí „KOŠ“ vyprázdnit, abyste do něj mohli odkládat další nepotřebné, až časem už nebude potřeba „odpadkových nádob“ uvnitř vás samých.

Teď nemluvím pouze k tobě. Mluvím s více bratry a sestrami, neboť se jedná o kolektivní úkoly. Vše je připraveno a spuštěno. Vždy do “běhu hry”vstupuji “určití hráči”, aby přes svá těla ukotvili do celoplanetárního modelu určitý vzorec, částečku fraktálu, který se v každém okamžiku tvoří. Když se tak stane a částečka je instalována do systému, tak to rázem pocítí celá planeta.

Tak ještě jednou – vaše životy tvoří určité vzorce, rovnice, které se dají vyjádřit v jakékoli podobě matematicky, geometricky, architektonicky, biologicky, psychologicky, prostě jakkoli.

Systém přijme informaci a vtiskne ji do všech částí.

Takže teď, prosím udělej, o co tě žádám a co jsem ti přišel připomenout. Vše, co k tobě proudí jako informace, měnící stávající systém společensky, politicky, ekonomicky, sociálně etc. zaznamenávej a přes sebe, přes svůj paprsek je předej dál na všechny strany. “Dveře, okna” jsou v tomto okamžiku otevřeny a čekají pouze na nový vitr.
Oslov prosím prosté lidi, celky, politiky, ekonomy, presidenty, OSN.

Ničeho se prosím neobávej lásko, budou k tobě chodit lidé, kteří ti v tom pomohou a rádi. Ty se prosim jen otevři a nechej přes sebe vše proudit. Bude tě to bavit, bude se ti to líbit, bude tě to naplňovat. Již vícekrát jsi stála spolu s ostatnimi u zrodu nového systému.

Nemusíš se nijak snažit, jen se prostě prosim uvolni, jen buď a přijímej a přijímej a přijímej a dávej a dávej a dávej. Přitom stále mysli na sebe, na lásku k sobě, ke své duši, ke svému tělu. Tělo tě povede jako dokonalé “vozítko” na tvé cestě a to ti slouží jako nejdokonalejší navigace. Pamatuj, že vždy budeš přesně na tom místě, na kterém máš být.

Prosím blok na poznámky měj stále při sobě i v noci, k ránu, v poledne, na návstěvě, v autobuse, zkrátka pořád. Vždy poznamenej vše, co se týká změn, které provedou a vyvedou společnost z nejtěžšího marasmu, bahna, do kterého jste se dostali. Dosáhli jste dna, už nebudete padat hlouběji, pouze ještě nějakou dobu setrváte v marasmu a to proto, aby se ve vás dostatečně zmobilizovala touha po “opravdové” změně. Po změně, která bude trvalá. Která vás povede krok po kroku k “ráji na zemi”. Vaše duše si to přejí, volají, zpívají, tancují a velmi, velmi v JEDNOTĚ pomáhají. ZVLÁDNETE TO !!!! Jsme s vámi, i vy stále zůstaňte s námi, čiňte ROZHODNUTÍ. Ničemu a nikomu se nevyhýbejte. Mějte oční kontakt s druhými lidmi. Naslouchejte sobě, svému nitru predevším a pak všemu, co přicházi z vnějšku. Dana bude tvou pravou rukou, až prokoukne hru. Stejně jako ty se na tuto situaci připravovala po eony věků. Přibudou další. Z ničeho nemějte obavu, přijde mnoho nových lidi, ale přijdou i ti, které už znáte.

Dejte prosím, společné práci zelenou, mějte stále na paměti, že tvoříte budoucnost pro masy lidí. Tvoříte novou ideologii, novou víru. Dáváte základy NOVÉ NAUCE, která je bezpodmínečně založená na vaší ČISTOTĚ ÚMYSLŮ. Z čistého pojde čisté a to mnohonásobně. Z nečistého pojde nečisté a taktéž mnohonásobně.

Pro dnešek je toho již dost. Vidím tvoji pozornost, že potřebuje jiné podněty. Prosím zůstaň se mnou v trvalém partnerství, tvořivém spojení, je to teď nadmíru důležité.

Děkuji z nekonečnou láskou, úctou a něhou Kryon, správce světla.

Děkuji, přes své tělo se spojuji s Radou světla.


Kryon další pokračování 22.11.2013 19 00.

Ano, děkuji ti za volné pokračování a za čas, který našemu společnému rozhovoru věnuješ. Úplně se uvolni, vyprázdni vše co můžeš mysl, vědomí, vše a jen prosím buď na příjmu. Jsem Kryon z Magnetické služby, velký a vděčný služebník lidstva. Pomáhám v této složité době, jak jen mohu, na hřišti zvaném SVĚT.

Lidé jsou již připraveni z větši části na přijetí ROZHODUJÍCÍCH PRAVIDEL.

Pravidla budou jednoduchá, srozumitelná a přijatelná pro každého, nenarušující prostor druhých lidí, ale spojující a společně tvořící, to je nyni velké téma: TÉMA SPOLUPRÁCE
Lidé se víc a víc učí skutečně spolupracovat, nikoli z role nadřízenosti a podřízenosti, ale z role rovnocennosti a respektu. Zde nejsou žádné hranice a omezení věku, pohlaví, zámožnosti, chudoby etc. To vše není duležité. Důležitá je pouze SÍLA ZÁMĚRU a TOUHA PO REALIZACI.

Nyní je VŠE MOŽNÉ a Země přímo úpěnlivě volá po všem smysluplném, po větší čistotě, jasnosti, radosti, nadšení, vášni pro život, zdraví všeobecně, harmonii.

Příroda chce oživit a podpořit starodávné rituály, chce být víc uctívána a vážena, chce být lidmi přijímána a milována. LADY GAIA – MATKA ZEMĚ miluje neuvěřitelně vroucně a vášnivě každou lidkou bytost, chce, aby to lidé cítili, aby žasli, aby byli dojati, aby si klekli a lehli celým svým tělem na tělo Matky Země, aby ji cítili, aby se jí sytili, aby s ní byli ve vědomém spojení. To je nyni především váš úkol ŽENY. Chtějte se probudit ve svém ženstvi, chtějte rozvinout svá křídla, chtějte opět být pozemskými, vědoucími a milujícími anděly. Pro vás ženy je tu nyní největší prostor. Pro vás ženy se nyni otvírají všechny brány. Pro vás ženy chtějí muži pracovat a realizovat. Prosím, sdělte světu co je důležité, co žádáte pro sebe, pro své děti, pro budoucí pokolení. Buďte náročné, nespokojte se s málem. Žádejte tak, ať jste šťastné, ať svůj pohár štěstí naplníte úplně vrchovatě. Nic před vámi není uzavřeno. Svět čeká vás, PROBUZENÉ ŽENY, ve svém Ženství, ve své velkoleposti a nádheře.

Ženy, běžte tam a hledejte tam, kde už jsou pro vás brány otevřeny a je vám mnohé ukázáno. Jste KOUZELNICE ŽIVOTA.

Prosím pamatujte stále na tato slova UZDRAVUJETE SE; LÉČÍTE SE; OTEVÍRÁTE SE a totéž z vás proudí dál do všech míst na planetě.

Účinně se budou zpočátku otevírat menší celky - ulice, návsi, nábřeží, vesnice, často tam, kde proudí voda, neboť VODA NESE INFORMACE A PAMĚŤ, takže roznáší a přináší. A tak to je, takže často to bude v blízkosti potoků, potůčků, bystřin, řek, delt řek apod.

Vědomí spojené se vzestupem je nyní otevřeno a zbavuje se posledních zábran. Přejte si být víc a víc otevřeni novému.

Představte si, že jste se v tomto požehnaném, svatém roce 2013 narodili do svých nových životů a možností. Takže se učte nově, zkoušejte nové. Dejte na pocity svých těl, poslouchejte svoji intuici, zapisujte si pocity, synchronicity (nečekané, zábavné, veselé spojitosti), veďte si Knihu – kroniku vás samých a pište si vše, co vás napadne, co prožijete, uvidíte, o čem sníte, všechny tužby a nové projekty, vize, spolupráce, nové návrhy, sny, úspěchy, neúspěch a poučení z toho. Stále hledejte nové možnosti a řešení, když už se staré neshoduje s vaší nejvyšší pravdou a představou o vás samých. Pište si obrazy, které se vám budou víc a víc vynořovat a vždy za určitý kratší čas se vraťte zpět a vyhodnoťte si pro sebe vaši cestu, směrování. Vždy se oceňte za každé pochopení i nepochopení. Žádám vás, ať jdete touto cestou víc k sobě a do sebe a teprve přes sebe ven. Ne naopak přes vnější svět k sobě. Tato cesta není snadná. VNĚJŠÍ SVĚT TVOŘÍ MNOHO PŘEKÁŽEK, KTERÉ SE MNOHDY TĚŽCE ZDOLÁVAJÍ.

Teď víte víc a každý den budete vědět více. Zapisujte prosím ve slovech, symbolech, obrazech a předávejte toto dále, ať celek je více informovaný přes vás, lidé.

Je třeba VŠENÁPRAVY VĚCÍ LIDSKÝCH. Vše co sloužilo v minulosti pozbývá platnosti, jen to nějak ještě dožívá a snaží se udržet co nejdéle “nad vodou” než nastoupí nový systém, který bude v platnosti po mnoho století.

Systém bude mít název SLUŽBA ČLOVĚKU:

- Systém je spravedlivý pro všechny lidi.

- Systém je srozumitelný a zcela jasný pro všechny lidi.

- Systém respektuje svrchovanost a vývoj každého jednotlivce.

- Systém je ohleduplný k lidem zviřatům, rostlinám, nerostům, půdě vodě etc.

- Systém vyzdvihuje Matku Zemi jako milující, chápající, podporující, rozvíjející a trpělivou Bytost neuveřitelných rozměrů a rozmanitostí, která umožňuje po miliardy let vývoj přírody a života na svém a ve svém těle a přes sebe.

- Systém umožňuje aby vaše těla byla součástí tohoto experimentu. Vaše těla vám propůjčila Matka Země abyste se mohli projevit a sebepoznávat v nižších a velmi omezených vibračních vzorcích

- Systém umožňuje Člověku prožít experiment – přes svá lidská těla zažít a prožít, co je dualita - čerpání temné a světlé stránky a to do absolutních krajností, spolu se všemi zúčastněnými, kteří tento experiment odsouhlasili.

- Systém umožňuje, že žádný skutek není špatný, za žádný nejste bohem souzeni a odsouzeni. Procházíte po mnoho životů přes temnotu ke světlu. Přes nelásku k lásce. Přes odmítání k přijetí. Přes mnohé lidské touhy k touze jediné, a tou je prožít si své božství. Každý z vás jste na určité značce své životní cesty a všichni si vzájemně pomáháte lépe vidět a chápat.

- Systém umožňuje, abyste se soustředili převážně na vše, co si chcete ve svých životech prožít, k tomu je důležité především uvolnit se a vyprázdnit své nitro a dovolit si příjem z oceánu nekonečné moudrosti a lásky, kterým jste hojně obklopeni a vyživováni přes svá nitra.

- Systém umožňuje vidět a zažívat nejrůznější těžké životní situace a zkoušky. Stále budete ve vnějším světě konfrontováni s těžkými životními situacemi lidí. Pamatujte, že tito lidé si sem přišli pro tuto svoji životní zkušenost. Chtěli si to prožít a přes toto se mnohé naučit. Dávejte prosím těmto lidem silné vlny porozumění a podpory, že víte, že je to pro ně významný úsek cesty (nyní aktuálně Filipíny). KDYKOLI BUDETE VYZVÁNI K POMOCI, PROSÍM POMOZTE !!!! Důležitá je žádost o pomoc. Do té doby pozorujte a věřte, že kolem každé těžké hmotné situace je dvojnásobně velká energie lásky, míru, naděje, odvahy, nalézání řešení a vyřešení všech těžkostí, neuvěřitelných a vpravdě nadlidských výkonů člověka. V těchto situacích jsou velmi chráněni láskou Země a celého vesmíru ti nejpotřebnější - děti, staří lidé, handicapovaní, zvířata, těhotné ženy etc. Vždy je lidem i zvířatům nabídnuta možnost odchodu - úmrtí, aby byli zbaveni utrpení. Lidé chtějí bojovat, chtějí těžkosti řešit a vyřešit k dobru svému a všech dalšich. V těchto mezních situacích vznikají často velmi pevná a doživotní přátelství. Duše nachází duši. Duše může vidět další duši v těch nejtěžších a nejkrajnějších situacích a tak se duše také sebepoznává. V těchto extrémních situacích jsou velmi jasně vidět zářivé, světelné duše a tyto přesně ví, jak z chaosu tvořit co nejdříve harmonii, klid a mír. V extrémech jsou všichni nazí - nejsou zde obvykle role, lidé jsou tím, čím opravdu jsou. Často pouze tyto nejzazší a nejkritičtější situace způsobí konečný posun ve vnímání člověka. Prosím nehodnoťte, nekritizujte, neodsuzujte, neplýtvejte svojí mohutností, svojí životní energii.

- Soustřeďte se prosím nyní převážně na vše, co si chcete prožít ve svých životech. Buďte odvážní ve svých představách, ničím se neomezujte a věřte, že vše je tu vždy připravené k vaší pomoci zvláště na všech projektech, které slouží celku.

Děkuji lásko moje za tvůj drahocený čas – učíme se všichni, ty, já, bůh, andělé a všichni. Celý proces je bez hranic a omezení. Mohu-li požádat, buď prosím opět k dispozici zítra okolo 19:00 hod. Děkuji.


Kryon další pokračování, 24. 11. 2013

Jsem Kryon z Magnetické služby a děkuji ti, že sis na naše společné setkání udělala čas a prostor.

Dnes se více zaměříme na obraz SPOLEČNOSTI jako takové. Lidská společnost, tak jak byla nastavena a prožívána, končí. Je to otázka pár intenzivních měsíců a let a dojde k zásadním změnám. Změnu za vás, lidé, nikdo neudělá VY SAMI JSTE NOSITELÉ ZMĚNY!!!! Do nynějška se čekalo na kritické množství lidských bytostí, které budou schopny začátky nového VYSPECIFIKOVAT, UDRŽET A NĚJAKOU DOBU NÉST NA SVÝCH BEDRECH NEBO SKRZ SVÁ TĚLA.

Tak dnes už většina z vás, lidé, vidí, že situace v politice nemá růstové řešení. Je to pouze stagnace a brzy uvidíte strmý pád. Ekonomika je neudržitelná, společnost v celku víc spotřebovává než vytvoří, odtud trvalý dluh. Společnost hradí navíc velmi mnoho neužitečných činností a oborů. SPOLEČNOST NEMŮŽE ŽÍT NA DLUH. V KAŽDÉM OKAMŽIKU MUSÍ BÝT BILANCE VYROVNANÁ. Je třeba přijmout princip harmonie a další principy, které s Vámi projdou mnoho stoleti. Neočekávejte změnu hromadnou ve všech zemích naráz. Každá země hledá řešení, hledá je velmi intenzivně i EU. Vše zdánlivě vypadá, že funguje jako dříve, nevěřte prosím tomu, že věci jsou, jak vypadají. Duše všech lidí volaji po pravdě a po změně. Lidé musí vědět a slyšet pravdivé informace. Musí vědět bezpodmínečně, že oni sami jsou změnou, nepřijde nikdo, kdo je vyvede a udělá něco za ně. Každý člověk nyní zde má velmi důležitý úkol a je třeba, aby lidé věděli, že mají následovat hlas svého nitra, srdce, duše, intuice, vyššího já, jak to komu vyhovuje, jak je schopen si svůj vnitřní vůdčí princip představit.

Tak a teď se podívejme, co společnost potřebuje:

Potřebuje čisté přírodní zdroje – čistou vodu, čistý vzduch, čistou půdu. Společnost potřebuje více než kdy jindy změnit své staré paradigma. Posunout zodpovědnost za výše uvedené na každého člena společnosti bez výjimky od dětí po starce. Zde je první velký prostor nových pracovních míst pro mladé lidi po svých studiích. Mohou pracovat jako osvětoví pracovníci pro jakékoli věkové skupiny. Mohou být školeni, sami se vzájemně školit podle určitých osnov, čeho chce a má společnost dosáhnout. Cílové skupiny mohou být školky, základní školy, střední školy, učiliště, vysoké školy, firmy, zdravotnická zařízení, banky, policie, městské úřady a hejtmanstvi, drobní a střední podnikatelé etc. Každý obor lidské činnosti čeká na nové relevantní informace a nové nasměrování a motivování a vtažení do nového.

Říkejte tomuto kroku, že toto je úplný základ, prvni patro v našem novém bytí, které si sami tvoříte a ze kterého se zároveň učíte. Tyto jednotlivé buňky nové práce mají nesmírnou podporu Země a celého vesmíru a sami zpětně budou (jsou) celým systémem vedeni a inspirováni. V celku, ve kterém se nacházíte, jste přišli naplnit určitou misi - přechod - transformaci, a nejste na to sami. Všichni jste důležité částečky a všichni dohromady skládáte nový obraz.

Ve druhém patře se řeší energie. Planeta potřebuje čisté zdroje energie, vysoce efektivní, snadno dostupné pro všechny, snadno aktivovatelné v případě potřeby a deaktivovatelné v případě nulové potřeby. Je třeba vědět, že energie je tu pro všechny nadbytek. Člověk sám rozhoduje, jaký zdroj energie chce využít eventuelně použít. Dovolte svým vládám a zároveň požadujte odtajnění všech patentů, všech informací, které hojně leží v trezorech a čekají na vhodnou dobu. Dejte prosím prioritu dalším objevům nových zdrojů energie. Prosím pochopte zcela jasně, pryč je doba, kdy hry na zatajování nových čistých zdrojů energie byly dualitou podporovany, letošním rokem 2013 začíná ZLATÝ VĚK LIDSTVA a tento nese úplně nové principy. Tyto si teprve musite objevit. Ony jsou v potenci, v poli informací, ale vy lidé si je sami svoji touhou po pravdě, lásce a tomu odpovídajícímu způsobu života budete „stahovat“ a znovu objevovat.

Veškerá energie vyrobená doposud človekem nebrala ohled na celek, na přírodní celek, byla zde pozitiva i negativa. Byli jste rádi, když negativa nebyla nebyla příliš zmiňována. Celé století jste měli čas se z výsledků vašich rozhodování učit a poučit. Sami se zamyslete, z čeho jste se poučili jako jednotlivci a z čeho jste se poučili jako národy, kontinenty, ev. celá planeta. Jen malá připomenutí: Černobyl – ukázka pýchy, nadřazenosti, soutěživosti. Kolik lidskych životů bylo změněno, kolik genetických poškození, jak rozsáhlé poškození přírodních zdrojů? Půdy, vzduchu, vod, zvířectva. Kolika lidem a zvířatům byl vzat bez varování domov??? Toto je jen jeden z varujících experimentů, kterými jste v minulém století prošli. A o kterém se dozvěděla i nejširší veřejnost alespoň část pravdy. Mnoho experimentů s jádrem má na starosti vojenský průmysl a zde jsou informace zatajovány. Jisté je že jadernými výbuchy byla poškozena velká část přírody a života na planetě na velmi dlouhou dobu.

Obydlí – každý žijící člověk v dané zemi má přirozeně nárok na obydli. Matkou Zemí je velmi podporován princip Rodových statků, toto je možné vytvořit ve volné přírodě, kdy lidé dobrovolně, nadšeně a s láskou přijmou určitou část země a sami tuto zemi kultivují a dovedou tento kus země opět ke svému původnímu určení, kdy člověk a příroda opět naváží důvěrný vztah se sebou navzájem, vztah lásky a vzájemné podpory. Příroda jako živý organismus chce být na zemi ctěna a milována. Příroda je zároveň jako nejmoudřejší "škola", chce člověka učit, léčit, chránit. V přírodě je vše, co člověk potřebuje, neboť z prvků přírody je vytvořeno i tělo člověka. Rodové statky jsou již na mnoha místech planety vytvořeny. Velmi podrobně o tomto způsobu žití informuje Vladimír Megre a Anastasie, žijící v Rusku.

Člověk má mnoho dalších možností, jak tvořit šťastné a uspokojivé bydlení i v městských aglomeracích. Lidé si budou vybírat a navrhovat sami podle svých vnitřních požadavků a potřeb vhodnost bydlení. Vytvoří se určité skupiny, které si navrhnout to nejvhodnější pro ně bydlení, kde mohou nejlépe realizovat naplnění své duše.

Stát dá k dispozici půdu k doživotnímu pronájmu. Není nutné půdu prodávat, neboť půda ve své podstatě prodejná není. Ta je tu pouze ke službě člověku. Povinností člověka je půdu užívat s úctou a vážností a vždy s přáním "povýšit ji" na svého "společníka".

Člověk časem pozná význam a sílu, kterou má pro člověka příroda, ničím jiným toto člověk nemůže nahradit, žádnou technikou, žádnými objevy a vynálezy. Vše co člověk opravdu potřebuje již od svého počátku má k dispozici v té nejvyšší dokonalosti.

Práce je důležitá pro každého člověka. Každý člověk rád pracuje, práce je prostředkem k radostnému a naplněnému životu. Přes práci se člověk učí mnohé o sobě, otvírá dveře své tvořivosti. Práce ve společenství stejně naladěných lidí má mimořádný význam.

Prosím udělejte z práce zábavu. Dovolte si vytvořit v sobě ve zklidnění představu pro vás nejvhodnějšího pracovního místa, kde uplatníte beze zbytku váš nejvyšší potenciál. Nesoustřeďte se pouze na to, co vidíte a vnímáte nyní, mnoho pracovních míst je poznamenáno neúctou k lidem a otrockými podmínkami. Na těchto pozicích lidé jste často proto, že máte velmi špatné mínění o sobě samých. Dovolili jste si uvěřit tomu, že za nic nestojíte a že jakákoli práce je lepší než žádná práce. Ale tak to není, každý z vás jste sem přišli vykonat kus velmi dobré práce pro všechny. Tuto práci si však musíte v sobě nejdříve objevit. Každá práce i ta nejmenší služba je velmi důležitá pro celek, zvláště, když je vykonávána vědomě a s láskou. Prosím podívejte se okolo sebe, to vám může být v této etapě nejlepším vodítkem. Co myslíte, že byste mohli udělat dnes, zítra, pozítřku . . . nově, co čeká na vaše "svaté ruce".

Není nutný trvalý růst a rozvoj a pravidelné zvyšování plánů z důvodů zvýšení zisku. Zisk už nebude nutný v podobě v jaké je doposud. Cílem bude vytvořit nové obory činnosti, nová pracovní místa. Tyto obory budou respektovat a uctívat zemi jako nositelku a ochranitelku života. Práce nově bude (je) vysoce flexibilní, "zelenou" budou mít ty pracovní celky, které budou aktuálně reagovat na momentální potřeby společnosti, práce bude víc a víc smysluplná. Lidé uvidí, že není potřeba vyrábět "zbytečnosti". Vyrábět se bude to, co člověk opravdu potřebuje a to v nejvyšší možné kvalitě.

Cílem nových projektů by měly být Zdravé potraviny, Zdravé suroviny Zdraví a radostní lidé, kteří je budou s láskou a úctou tvořit. Bude vás provázet návrat k místnímu hospodářství, samozásobitelství.

Preferování energeticky silných potravin. Velký důraz na zavedení těchto potravin v rodinách, školkách, školách, přivedení také zvláště k těhotným ženám, nemocným a starým lidem. Tady všude je velký potenciál nových pracovních míst.

Nečekejte prosím změny naráz. Budou probíhat stále, pozvolna, nečekaně, radostně v malých celcich.

Například zapojí se jedna školka, škola, domov důchodců, nemocnice. Ve všech případech lidé musí být informovaní o novém projektu, měli by si dovolit být aktivními a významnými iniciátory změn. Lidé musí změnu iniciovat a se změnou souhlasit. Politická situace v této době bude velmi příznivě nakloněna požadovaným změnám. Změny, které se budou jevit již jako naprosto nezbytné, budou podporovány. Vždy mějte na mysli informovanost, organizaci, osvětu. Tvořte debatni kruhy k nejrůznějším tématům, ať již zpočátku se vystříháte omylům, dále je významné si společné dílo, na kterém se aktivně chcete podílet, vytvořit od začátku do konce. I zde zdůrazňuji a budu stále, buďte prosím co nejnáročnější. Nespokojte se s málem, s průměrem, s podprůměrem. Snažte se tvořit vše, jak nejlépe umíte, a vždy hledejte řešení, aby to tak bylo. Nechejte se vést svým nitrem, svojí Duší, ta má krásno a radost vždy v popisu práce. Zde všude máte potenciál nových pracovních míst. Všichni v této době narození mají k dispozici ta nejlepší a nejzábavnější pracovní místa, která si jen dokáží představit. Prosim dovolte si sami sobě v tomto duchu trvale smýšlet.

Odívání – preferovány a podporovány budou praktické oděvy, dále oděvy které zároveň splňují i požadavky na krásu a velmi dobrý zdravý pocit. Nebude v budoucnu potřeba velkých obchodních domů, kde se často prodává zboží vyrobené ze špatných materiálů, barev, často vyrobené za nelidských, zoufalých a otrockých podmínek. Sami v blízké budoucnosti budete více cítit vhodnost a nevhodnost všeho pro co se rozhodujete. Bratři a sestry v rozvojových zemích nebudou dále znásilňováni a vykořisťováni, nýbrž podporováni v růstu a rozvoji. Celá planeta spěje k většímu vyrovnání, dorovnání, harmonii. Nevěřte prosím všemu co k Vám přes média plyne jako jediný možný obraz skutečnosti. Obrazy, které k vám chodí touto cestou, jsou již mrtvé a planetárně nepodporované. Rozvojové země potřebují pomoc od technicky vyspělých bratří a sester s rozšířením čisté vody, dostatek potravin, které jsou vhodné pro pěstování v daných zemích, výuku a vzdělávání bez nadřazenosti a manipulace ze strany vyspělejších. I zde jako ostatně všude je obrovské množství nových pracovních míst. Nespoléhejte prosím na pomoc nejvyšších politiků kdekoli na zemi, jděte do míst, kam budete přivedeni, seznamte se s místem, s místními společenskými a politickými celky a nabídněte tvorbu nového obrazu a pomoci k důstojnému a kvalitnímu životu. Vždy je třeba zapojit co nejvíce lidí, pokud možno všechny. Nyní se klade extrémně velký důraz na organizační schopnosti lidí, které jdou ruku v ruce s pochopením, s tolerancí, se soucitem etc. Vždy všude a se vším začínejte s “malými sousty”, zde udělejte vše, jak nejlépe umíte. Někdy bude třeba pomoct se zalesněním, s novými semeny a sazenicemi vhodnými pro danou oblast, někdy něco dalšího nečekaného.

Prosím představte si, že Lady Gaia - Matka Země je inteligentní, vědomá bytost, vědomá si každé maličkosti na svém povrchu a uvnitř. Jako ve všem i zde je podporována rezonance. Snažte se vždy zachytit kdekoli vhodnost nově tvořeného. Vstupujte do intimního kontaktu se Zemi – je živá a inteligentni a čeká na aktivní komunikaci s vámi, chce vám mnohé ukázat a mnohé vás naučit. Je nádherná, ale ví, že může být ještě mnohonásobně nádhernější a proto jste tu vy lidé, abyste jí i vám samotným v tomto nádherném, tvořivém, otevřeném věku pomohli. Nebojte se využívat nové průmyslové plodiny, např. konopí, přijde i mnoho dalších nových druhů, výroba multi-druhů. Půdě je třeba vždy věnovat náležitou péči, očistit ji a vytvořit krásný reliéf krajiny, která bude zajišťovat důstojný a bezpečný život všem.

Mnohokrát se budeme k významu půdy vracet, neboť přes půdu k vám proudí vše.

Lesy – i zde je třeba vše napravovat a zlepšovat, jste již na konci doby drancování lesů. Lesy je třeba čistit, chránit a dosazovat. Dosazujte prosím i zde to, co si Matka Země řekne, neboť ona ví, co je v každém místě nejbezpečnější, nejen pro současnost, ale i pro budoucnost, neboť naprosto přirozeně prochází svými cykly, které se střídají. Lesy jsou vaší ochranou před nejrůznějšími výkyvy počasí. V lesích můžete žit, zvláště v extrémnich situacich. Vše co na planetě máte, prosím využívejte. Vaše vědomí v současné době je již velmi obsáhlé, už se nepotřebujete učit přes negativní zkušenosti v globálním měřítku.

Vždy budou jednotlivci nebo menší skupiny, ktere ještě budou potřebovat výuku tohoto druhu, ale výuka již bude těmto zajištěna na jiných vhodných planetách. Planeta Země je nyni ve Vzestupu se vším co se na ní nachází.

Dovolte prosím stromům dlouhodobý růst, jsou to jednonohé bytosti s vlastním vědomím a inteligencí, sloužící absolutně celku. Stromy každou svojí částečkou, každým nejmenším lístkem nebo jehličkou přijímají záření a informace z hvězd a z okolního prostoru a obohacují tím zemi, Země pak vydává toto obohacené ven na svůj povrch. Vysaďte vlastníma rukama každý za svůj život mnoho stromů, zároveň je během růstu navštěvujte a obdivujte, vždy vám budou sloužit energeticky, étericky, duchovně. Vysazujte zde ve vašich končinach Duby, Habry, Lípy, Buky, Jilmy, Jasany, Gingka a mnoho dalších velikánů. Vždy budete cítit, co a kde máte vysadit.

Prosím toto vše učte své děti. Učte se stále z přírody. Dovolte si uvěřit, že příroda je pro vás pravou školou, v přírodě načerpáte vše, co potřebujete.

A teď se můžeme společně podívat na slovo příroda. Souvisí to s rodem a rod má být přitom, ano, celý rod - staří, mladí, zdraví, nemocní, smutní, radostní, věřící, nevěřící. Všichni mají být při tom v přírodě. . . Tak prosím příroda na vás čeká, čím budete zklidněnější, vyprázdněnější v mysli, užaslejší, radostnější, tím snadněji uslyšíte jednotlivá slova, věty, písmena, přes která k vám příroda mluví. Nezapomeňte - příroda miluje melodie. Zpívejte, jásejte, radujte se.

Technika – technické pomůcky v domácnosti a v průmyslu budou změněny, zjednodušeny, také je přijmete vždy s větším a větším zohledněním k přírodním zdrojům. Nebude to ochuzení vašich životů, nýbrž zjednodušení, ozdravění a užijete si mnohem více zábavy.

Doprava – dopravujte se, přepravujte se hromadnými prostředky, od toho tu jsou, jste v období, kdy si více uvědomujete úsporu všech přírodních zdrojů, totéž platí i pro dopravu. Později si vytvoříte naprosto nové biologicky obnovitelné prostředky na nejrůznější pohony včetně antigravitačních a jiných. Vše je tu pro vás.Uvědomujte si více, kde můžete přírodní zdroje uspořit. Výroba pohonných hmot za současných podmínek je velmi nákladná.

Děkuji Kryone, zítra budeme pokračovat, děkuji mnohokrát za tvoji pomoc a vedení.

I já děkuji tobě za tvůj čas a ochotu.


Kryon další pokračování 26. 11. 2013.

Jsem Kryon z Magnetické služby - můžeme prosím začít. Drahá lidská bytosti, dnes budeme pokračovat s orientací ve společensko-ekonomickém prostředí, orientujete se směrem výše, nikoli níže, vše se povyšuje. Z větší “výšky” víc uvidíte, uvidíte více souvislostí s přicházejícím světlem, více chápete, cítíte. To je dobré. Je třeba, abyste všichni jako lidské bytosti byli co nejlépe navigováni, abyste nemuseli procházet utrpeními. Utrpení již nejsou nutná – drahá lidská bytosti. Utrpení již na planetě bylo ukončeno. To co vidíte, cítíte, vnímáte jsou “zbytkové energie”, které přechod doprovází. Ano, věř mi prosim !!! Vím, že máš otázku Proč se toho ještě tolik negativního děje ???? Protože si to ještě někde lidé vybrali jako zkoušku. Takže prosím vše, co vidíte a slyšíte, berte jako nezbytnou součást procesu vzestupu.

Vy, kdo žijete v míru a bezpečí, se zcela vědomě, konkrétně a beze strachu orientujte na vědomé prožívání přítomnosti a na co nejkrásnější tvorbu budoucnosti pro vás, vaše potomky a vaše nové a nové inkarnace. Mějte stále prosím na paměti, jak dnes budete tvořit, tak budete zítra žít. Už jsme se dotkli stravování, životního prostředí, práce, dopravy, školství. Dnes se podíváme na ekonomiku. Stávající ekonomika nemá v současné době již svoji platnost a opodstatnění. Je založena na falešných principech neustálého zisku.

Nový princip je : Ekonomika založena na dostatku pro všechny lidské bytosti. Všechny lidské bytosti žijící na planetě Zemi mají nárok na základní energetický přísun v podobě peněz nebo naturálních věcí, domova, zdravotní péče, školství a kultury.

Je to zhmotněný dar Matky Země, která vše nezbytné pro každého člověka již před jeho narozením připravila. První pečovatelé jsou rodiče, později funkci poradců přejímá společnost – její fundovaní zástupci.

Je třeba ve společnosti rozložit celý systém na elementární samostatné částečky a pak je znovu seskupit naprosto nově. Se vším, co je třeba, vám v každém okamžiku pomáháme, na nic nejste sami. Vytvořte si prosím teď hned určitou představu :

1) Kolik z vás věří ve smysluplnou sílu procesu vývoje jako takového?????
2) Kolik z vás věří v to, že jste si společně udělali plán – pouze teoreticky před svým zrozenim a po narození na Zemi jste tento plán přišli naplnit a přes své tělo jste si přišli prožít zkušenost, která navždy bude s vámi.
3) Kolik z vás si svůj život prožívá beze strachu a v plné důvěře v celý proces, který je mnohorozměrný a vy, každý z vás, tvoříte jednotlivé částečky celého obrazu a na všech těchto částečkách závisí úspěch celku.

Nezáleží tedy jen na tobě, jen na prezidentech, jen na manažerech, záleží vpravdě na všech bytostech stejnou měrou. Proto je nejdůležitější vytvořit takové společenské prostředí, aby se do skutečnosti mohlo probudit co nejvíce lidských bytostí. Každá lidská bytost bude vědět a ví již teď, kde je její pravé místo, kde je třeba její tvořivosti, síly, důvtipu, humoru, kde bude přispívat k tvorbě šťastné a láskyplné budoucnosti pro všechny.

Prvně je třeba celou zemi, celý kontinent, celou planetu uklidit, vyčistit a pomoci planetě co nejdříive se dostat opět do kondice – do rovnováhy. Jednou se uvidíte jako Jednotky, jako bytosti, které svoji minulost tvořily převážně jako nekompetentní, rozpojené bytosti. Duše člověka vysílala signály směrem ke krásnu, harmonii a miru a osobnost človeka – negativní vývojový princip – ego toto vše poskvrnilo, pošlapalo, poplivalo, znevážilo, takže ze všeho krásného zůstaly trosky. A ego dál tvoří své slepé, lživé hry a na těchto znásilněných, znevážených, poničených, rozedraných polích staví své lživé pomníky rádoby štěstí, rádoby zdraví, rádoby radosti a rádoby naplnění.

Je třeba, aby každý z vás uviděl situaci, jaká opravdu je. . . . Je a bude to pro mnoho lidí šok. . . In natura vidět v čem žijí, čemu věří, co uctívají, v čem přivádějí na svět své potomky, kam je předávají k dalšímu růstu, resp. úpadku. Tuto fázi nemůžete obejit, vstoupíte do ní všichni – bude a je to studená sprcha pro každého.

Už teď jsou připraveny mezi vámi bytosti, které jsou otevřené a rezonují velice bezpečně a stále v nových vibracích – energiích. Nyní je čas slučování dosaženého. Nechť každý, který pocítí, že k procesu má co říct, je otevřený, mírumilovný a láskyplný odborník, nechť předstoupí s novou koncepcí. Nikdy nejste sami. Pamatujte - vše je týmová práce, zastáváte týmové role, buďte proto týmovými hráči, aktivně naslouchejte a vyhodnocujte nově vytvořenou rezonanci. Každé tvořivé jednání pečlivě zaznamenávejte a minimálně 3x znovu poslouchejte. Informace přicházejí stále zesílenější. Je třeba s každou informací efektivně naložit. Nic se neopakuje, vše je vždy v pravý čas.

Pamatujte, že každá vaše pozitivní aktivita, nerozhoduje zda velká, malá, smeřující vždy k celku, tedy zajímající se o celek, snižuje prožívání lidského utrpení v globálním měřítku. Nyní je čas jasných, konkrétních a konstruktivních vizí.

Jste vizionáři, tvořte svoji budoucnost pečlivě, odvážně, vždy zdůrazňuji pouze s ohledem na přání celku.

Pozor na domnělé přání celku a na opravdové přání celku - v tom je velký rozdíl. Pro začátek se řiďte principem win-win - výhra pro obě strany, obě strany, respektive všichni v celku se musí cítit příjemně, musí v každém okamžiku znát smysl svého konání a tento by měl být nadčasový, koherentní. Časem přes svůj vnitřní pocit zjistíte rezonanci, že je to prostě „ono“. Soustřeďte se prosím v každém okamžiku na „to nové“ ve vás, které se chce projevit, u každého z vás tento pocit přichází v pravý čas.

Signály jsou často velmi jemné, mohou to být určíte tlaky uvnitř vás samotných, které vás nutí k určitým činnostem, určitým informacím, určitým společenstvím. Nečekejte prosím, že vždy budou všichni všemu rozumět, na to opravdu nevsázejte, nespoléhejte. nejdůležitější nyní je uvěřit své vnitřní pravdě a jít se vším, co skrze vás prochází, ven.

Zde máte další možnost nových pracovních míst. Vytvořte si nějaký server, který nabídne to jemnější z vás, to, co udělá svět krásnějším. Tvořte v mysli a předejte vše dál k dalším lidem a nabídněte druhým, aby se s vámi zúčastnili jakéhokoli nového výborného nápadu. Všichni z vás, moji milí a milovaní, máte úplně volné pole možností. Ve skupinách vzniká práce snadněji. Vytvořte si cokoli, dejte každému projektu vždy jasný název, aby bylo jasné, kam směřuje a jaké jsou cíle. Snažte se ve svých projektech co nejkonkrétněji popsat vaši představu potřebnou pro realizaci. Co je cílem, kdy byste chtěli mit projekt dokončený, kolik lidí s jakými zkušenostmi a praxí by se mělo podílet. Jak budete svoji práci průběžně zhodnocovat, zda jste se neodchýlili od cíle, zda ještě pořád vás společná myšlenka naplňuje.

Věřte mi, moji milí, teprve nyní vaše společná práce bude opravdovou nádhernou zábavou, kde každý z vás se naučí mnoho nového nejen přes společnou tvorbu určitého konkrétního díla, ale nejvíce se naučíte o sobě samotných. Začněte zapojovat své osobní vlastnosti, které dlouhodobě byly v útlumu, nastává čas, kdy uvidíte, jak překonáváte úplně přirozeně, lehounce jako vánek sami sebe.

Rychle budete naplňovat své projekty, budou chodit lidé, kteří se zapojí, stejně tak jako vy se budete rádi zúčastňovat všeho, co vás zaujme. Budete neuvěřitelně tvořiví a z dnešního úhlu pohledu efektivní. Co dnes děláte až do naprostého padnutí od 8 do 16 nebo 20-ti hodin denně, kdy čas jakoby supluje efektivitu, kdy jste ochotní si do morku kostí nalhávat, jak vás práce naplňuje a baví, jak vás baví budování firemních vztahů, jak vás baví pracovat zrovna pro tuto anebo jinou konkrétní firmu???

Říkám vám, zatím bude existovat opravdu mnohost v zaměstnání. Žádná změna se neuskuteční naráz. Jistě každý z vás nyní zachycuje tendenci, jak se úpěnlivě volá po změně, což je dobré a velmi důležité, je to, dá se říct, opravdu nejvhodnější doba, kdy může pozvolna přicházet nové. Všichni, co s odvahou vykročí do neznámého terénu, pustí se dosaženého, přestanou mít strach a zároveň extrémní nesmyslné požadavky a potřeby a budou směle následovat hlas své duše a budou konkrétními prvními nositeli změn, jednou toto budou učit. Všichni se nejdříve učíte a pak učíte dál. Ve svém životě si nyní vyzkoušíte vše. Nejen mnohokrát změnit svoji profesi, zemi, vztahy, pozice a mnoho jiného, a toto vše co jste se naučili, budete učit dál ty lidi, pro které doba jejich osobní proměny teprve nastane. Naučíte je hlavně to, aby se nebáli a následovali hlas svého srdce, své duše, aby se více a více milovali a více a více důvěřovali božství v sobě. Aby věřili, že vše, co je pro ně opravdu důležité, nosí stále při a v sobě, nic ostatního tak důležité opravdu není.

Ještě se vrátíme k započatému. Často budeme odbíhat a často se budeme vracet.

Neztrácejte prosím čas kosmetickými úpravami systému, který je už mrtvý. Nepodporujte jej prosim svými energiemi. Ti z vás, kteří zvládnou být novátoři ve stávajícím společenskopolitickoekonomickém systému, zůstaňte a pomáhejte systém rekonstruovat. Každá malá změna, kterou uděláte a seznámíte s ní své kolegy, proč tak činíte, k čemu jste dozráli, v čem chcete v budoucnu žít a proč měníte nyní situaci v přítomnosti. Tímto vším rozpohybováváte stávajíci mrtvé nebo umírající fungování celku. Nebojte se prosím a buďte odvážní, pravdivě pojmenovávejte vše, co děláte a co vnímáte v okolí. Jen tak, že situaci uvidíte pravdivě, vám může přijít i nový obraz nového řešení. Pokud můžete prosím nepodporujte nadále devastaci všeho a všech jako respektovaný a společensky přijímaný princip jako jediné možné řešení. Pamatuj si, člověče – vždy v přítomnosti tvoříš svoji budoucnost sobě, svým blízkým, svému rodnému městu, národu, kontinentu, planetě Zemi. V každém okamžiku zhodnoť sám v sobě jestli to, co děláš, je v rezonancí s přáním Tvé duše, Tvého srdce, Tvého rozvoje a růstu. Mluvím k vám, kteří jste připraveni na změnu, následujte hlas svého srdce a jděte do toho. Nebojte se chybovat a zároveň nebojte se ani toho, že budete dělat příliš chyb. Chyby se vám budou zkrátka více a více vyhýbat.

Budete více a více vědět, jak, co, kdy a kde udělat. Pouze se uvolněte a nechejte se vést. Někdy vedení může být jinak a jiné než jste byli doposud zvyklí, to neznamená samozřejmě, že vaše cesta není v pořádku. Je v pořádku v jakémkoli okamžiku.

Mluvím i k vám, kteří necítí v sobě odvahu vystoupit ze stávajícího žitého systému. Ještě se bojíte ponechat vše, co je možné, za sebou, neotáčet se a nehodnotit, co všechno jste za sebou zanechali. Začněte malými změnami. To, co za sebou zanecháte, je v pořádku. Co jste potřebovali dřív, věřte, že to nepotřebujete již dnes a zároveň věřte, že v každém okamžiku vám přijde něco mnohem hodnotnějšího, lepšího, cennějšího, zábavnějšího, veselejšího, radostnějšího. Prostě tak to je.

Prozatím jen veřte, že máte víc možností než jen ty, na které jste byli zvyklí. V poměrně krátké době i k vám přijde něco, co vám dodá odvahu a pustíte se definitivně všeho, čeho se houževnatě držíte. Zjistíte, že je možné se nedržet a jen pozorovat s důvěrou a obdivem vše, co k vám a kolem vás plyne. V každém okamžiku víc uvidíte, uslyšíte. Zdroje zábavy, které jste hledali venku, se začnou vynořovat skrze vás, z vašeho vnitřního klidu. Odtud bude pramenit vaše nezlomná jistota, touha po naplnění.

Ti z vás, kteří zastávají významné společenské pozice a sami cítíte, že jste velkou brzdou rozvoje a růstu, že vámi neprochází nic, co by vás posouvalo směrem k efektivnímu zlepšení celku, odejděte prosím a nabídněte tato důležitá místa schopným, mladým, otevřeným a čestným lidem.

Mluvím nyní k těm, kteří v minulosti prokázali, že jsou zkorumpovatelní, ev. korupci přihlíželi, věděli o ní a nezasáhli, prokázali v této zkoušce svoji absolutní neschopnost čelit silným negativním tlakům. Nyní přijde víc tlaků, zdroje, i finanční, budou omezenější a omezenější.

Od zastupitelů bude třeba kreativity, odvahy prosadit konkrétní řešení, které napomůže danému útvaru – správnímu celku, aby se obnovil a přivedl opět k životu na nových základech. Hospodářství, přírodní podmínky mohou být extrémní a mohou velmi snadno ohrozit lidské životy a přivést větší strádání nad nezbytně nutné, pouze nekvalifikovanými, egoistickými, rozhodnutími orientovanými pouze na svůj vlastní prospěch. Lidské bytosti, které dosahují na tyto priority, ještě nevidí celek, ještě jsou ve svém vývoji zbržděny. Často se naučí dobře a přesvědčivě mluvit, takže slovem zaujmou, ale již nejsou schopni nic, co by opravdu stálo za to, realizovat a posunout do stádia skutku. Prosím dovolte lidem, ať si pozvolna zvykají na pravdivé informace. Zaměřujte prosím svoji pozornost na pozitivní růstové zprávy, každý den je jich obrovské množství. Vždy přicházejí ve vlnách. Určitá vlna vždy vynese určitou prioritu, takto chtějte být informovaní, velmi se zrychlí jen tímto transformační období.

Nesledujte prosím jen neštěstí. Život není jedna velká katastrofa. Život je dar. Orientujte se zpočátku na lokální – místní změny, všude tam, kam dosahuje vaše pozornost a kde vidíte náměty ke zlepšení.

Pište vše, co vás napadne a předávejte to dále na kompetentní místa s láskou a důvěrou v proces. Věřte, že jste neustále pozorováni, monitorováni a všude, kde potřebujete podporu a pomoc, tato přichází. Nemějte očekávání, jak se věci mají pohnout, posunout, věřte, že vše se děje v pravý čas. Od každého z vás je nejdůležitější rozhodnutí, že chcete být aktivními iniciátory změny. Vše ostatní přijde.

Je čas zkoušení nového, dovolte lidem, kteří ví a cítí, že mají cokoli nového, ať toto nabídnou a ať se to vyzkouší. Nikdo z vás nemá zkušenost a zpětnou vazbu v této nové situaci. Je čas jít s odvahou do všeho nového.

Politikové, presidenti, vlády se v této fázi mohou postarat o to, aby vytvořili ve společnosti jasnou “kulturu” – jasná nová pravidla, nové vize a ideály, které umožní žít všem dobrě v nové verzi reality.

Je opuštěn software Země 666 Matrix a vstoupili jsme do nového do 999 Patrix. Těla se velmi intenzivně, stejně jako vše živé a celá planeta Země, proměňuji na buněčné a elementární úrovni. DNA je již delší čas změněná a mění se stále dál, žlázy s vnitřní sekrecí získavají s přibývajícím světlem na větším významu v řízení tělesných pochodů. Aktivuje se zcela přirozeně více smyslů, se kterými naše těla mají pracovat. Je to především opomenutá a zašlapávaná intuice a telepatie. Toto vše vás postupně zcela přirozeně vyvede z ryze maskulinní, patriarchální společnosti ke společnosti více orientované na vůdčí roli probuzeného ženského principu. Ten je ve svém plném pochopení a žití opravdu velmi potřebný v dnešních podmínkách, je schopen chránit, chápat, dávat šanci, nehodnotit, věřit, ochraňovat, milovat.

Extrémní mužský princip je schopen se ztratit v tomto čase sám v sobě a ještě stáhnout sebou, co jde, do válek, ozbrojování, výbojů, soutěží, nadřazenosti, ignorance apod.


Část 2 zde: http://orgo-net.blogspot.cz/2014/01/poselstvi-kryona-nova-zeme-my-v-ni-cast_7.html
Část 3 zde: http://orgo-net.blogspot.cz/2014/01/poselstvi-kryona-nova-zeme-my-v-ni-cast_7709.html

6 komentářů:

 1. ...muži nech sa ukážu, ženy majú voľno :-D B

  OdpovědětVymazat
 2. Nevím proč, ale Kryonovi už docela dlouhou dobu věřím ...JaJi

  OdpovědětVymazat
 3. http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/konjunkce-planet-4-1-2014-slunce-merkur-zeme-venuse-jupiter-pluto

  OdpovědětVymazat
 4. Anonymní 12:13. Díky za velmi důležitou informaci. Skutečně dobře zapadá do momentálních situací - zejména u slunce.

  OdpovědětVymazat
 5. http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1164:kryon&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.