8. ledna 2014

Skutečnou hrozbou pro světové klima je geoinženýrství

Současné počasí na naší Zemi bychom mohli charakterizovat výrazem "klimateroristický chaos". Klimateroristé svými technologiemi (chemtrails, různé radiace z různých zdrojů) se snaží namíchat v různých částech světa co nejextrémnější výkyvy, takže některé  země (USA) jsou sužovány extrémním chladem, jiné (UK) mimořádnými záplavami, a třeba u nás zatím marně čekáme na trochu mrazu (mně teda nechybí), takže stále více Čechů je právě teď ochotno věřit ideji globálního oteplování. (:-) 

Ale nebojme se, jsme v pořadí, určitě na nás ještě plánují nějaké ty holomrazy, ledové bouře a tak. I když vzhledem k vysoké zaplněnosti evropského prostoru zájemci o manipulace klimatu, kteří si vzájemně maří své snahy, jim to nemusí vycházet. V posledních dnech se ukázalo na satelitních snímcích několik snah o extrémní počasí nad naším územím, které se rychle a záhadně rozplynuly, zřejmě byly vzápětí likvidovány jinou technologií, možná jiného hráče, možná si stejný tým zkoušel zbraň i protizbraň. Takže podle mého názoru jsme byli od vánoc ušetřeni plánované několikacentimetrové ledovky na celém území i jiných povětrnostních lahůdek (viz meteorologické předpovědi, které jsou vlastně oznamováním plánů klimateroristů). (Dokumentaci mám, ale nebyl čas napsat článek.)

Ano, Matka Země se jistě tímto počasím taky sama o své vůli čistí, ale je nepochybné, že meteorologické zbraně celosvětově stále jedou naplno ...

Pro vysvětlení chaotického chování počasí používají nevědomí či zaprodaní meteorologové a novináři stále všeobecné zaklínadlo "globální oteplování". Je legrační, že podle nich "globální oteplování" může za všechno: za extrémně nízké i extrémně vysoké teploty, za hurikány i za letošní málo hurikánů v USA, za povodně i sucho, za přibývání ledu v Arktidě i Antarktidě ... (Viz aktuální článek Mike Adamse: Historicky nízké teploty v USA dokazují globální oteplování. Nebo snad ne?)

Proto přikládám/překládám pěkný souhrnný článek o geoinženýrství, nic převratně nového, ale výborně vydokumentovaný, může dobře posloužit pro argumentaci. Jednotlivé odkazy (anglicky) jsou velmi zajímavé a mnohé by stály za samostatný překlad, uvidíme. =Orgonet=


Skutečnou klimatickou hrozbou je geoinženýrství 


Překlad: OrgoNet

(Součástí původního článku je video anglicky, obsahující celý text článku, zmíněné rozhovory a odkazované dokumenty. Bohužel nejde vložit, najdete ho v odkazu na originál.)

Už desítky let se nám tvrdí, že se máme obávat dlouhodobých účinků člověkem produkovaného CO2 na naše klima. Skoro každý den je ve zprávách oznámena nějaká nová bouře, období sucha, horka či chladna, a vládou financovaní vědci nás při tom varují, že je to předzvěst věcí příštích, k nimž dojde, pokud svět nesníží svou produkci C02.Problém je samozřejmě v tom, že jde o vědecký podvod nejhrubšího zrna, šířený na základě toho, že veřejnost nic neví o poznatcích, které za tím stojí, či vlastně o neexistenci těchto poznatků. Modely a předpovědi jsou využívány ke strašení veřejnosti, aby věřila, že CO2 řídí klima a že to bude dělat i nadále stále nebezpečnějším způsobem. Tyto předpovědi mají společné to, že pokud jde o trendy, byly v posledních 15 letech naprosto chybné. A přesto se po nás chce, abychom stále věřili v dlouhodobou platnost právě těchto zfalšovaných modelů. http://wattsupwiththat.com/2012/12/14/the-real-ipcc-ar5-draft-bombshell-plus-a-poll/

Jak uvedl Robinson a jiní ve své studii z r. 2007, „Environmentální účinky zvýšení množství atmosférického CO2“ http://www.oism.org/pproject/s33p36.htm, publikované Oregonským institutem pro vědu a medicínu, „předpovědi škodlivých klimatických účinků budoucího nárůstu uhlovodíků a méně významných skleníkových plynů jako CO2 se neshodují se současnými experimentálními poznatky.“Rovněž v roce 2007 se J. Scott Armstrong, badatel Univerzity Pennsylvania a autor knihy „Dlouhodobé předpovědi“, což je standardní učebnice principů předpovídání počasí, podílel na překontrolování http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4361/1/MPRA_paper_4361.pdf procedur, které použila IPCC (komise pro změnu klimatu OSN) pro své předpovědi globálního oteplení, a zjistil, že tyto procedury porušily 72 z 89 náležitých principů vědeckého předpovídání.

V minulém roce publikoval Časopis pro geofyzikální výzkum atmosféry studii http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2012JD017765/full , ukazující, že předpovědní modely klimatu, zkoumající období méně než 30 let geografickém měřítku kontinentů, jsou z důvodu nepřesností děravé jak řešeto.

Začátkem roku 2013 britský Meteorologický úřad byl nucen snížit své předpovědi http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20947224 nárůstů teplot v příštích čtyřech letech, poté, co globální roční teploty zůstaly po 15 let bez hnutí. Je ironií, že toto odchýlení od nepřetržitého nárůstu teplot, které bylo předpovězeno uhlíkovými alarmisty, se nyní svádí na „přirozenou variabilitu“, včetně „cyklů změn solární aktivity“, což jsou faktory, které byly do této doby hluboce podceněny, jak je zřejmé z konceptů uniklých IPCC http://wattsupwiththat.com/2012/12/13/ipcc-ar5-draft-leaked-contains-game-changing-admission-of-enhanced-solar-forcing/ ohledně připravované zprávy o stavu klimatu AR5, která má být vydána příští rok.

Je smutné, že nahánění strachu, přehánění a zavádějící předpovědi v těchto otázkách již byly lidmi tak hluboce vstřebány, že existuje vrstva populace, která je ochotna věřit, že jakákoliv pozorovatelná událost v galaxii je důsledkem CO2, a to i asteroidy blížící se k Zemi. (Viz úvodní video.)

Dalo se tedy očekávat, že spousta lidí začne věnovat spoustu času a pozornosti otázkám C02, který je v atmosféře pouhým stopovým plynem, a jen jeho malá část je produkována člověkem. Vědci, pavědci, spisovatelé a podnikatelé pouze reagují na podněty trhu, o který se hraje. Vlády a univerzity po celém světě nyní utápějí miliardy dolarů ročně v grantech na financování výzkumu spjatého s údajnou hrozbou CO2, a v reakci na zájem o tento problém se rozvíjejí se celá průmyslová odvětví, jako obchod s uhlíkovými emisemi či zachycování a uchovávání uhlíku. Prostě, v sázce je mnoho peněz a potencionální politická moc, a tak už nelze jenom tak odhalit hrozbu globálního oteplování jako falešný poplach.

Jednou z nejhrůznějších možností, které mohou vzniknout z tohoto trendu, je politická legitimizace https://www.youtube.com/watch?v=598sdVtSLtA myšlenky, která, což je ironií, má skutečný potenciál stát se skutečnou hrozbou našemu životnímu prostředí, a touto myšlenkou je geoinženýrství https://www.youtube.com/watch?v=XkEys3PeseA .

Praxe geoinženýrství je nyní stará již více než půl století. Již koncem 40. let zkoumal americký matematik John von Neumann pro americké Ministerstvo obrany modifikace počasí a jejich potenciální užití jako válečné zbraně http://www.aip.org/history/climate/RainMake.htm . Počátkem 50. let Wilhelm Reich prováděl pokusy s vyvoláváním deště. https://en.wikipedia.org/wiki/Weather_modification#HistoryV 60. letech dr. Bernard Vonnegut, bratr slavného spisovatele, významně vylepšil technologii tehdy používaného osévání mraků pomocí krystalů jodidu stříbrného http://www.atmos.albany.edu/deas/bvonn/bvonnegut.html . Hygroskopické vlastnosti jodidu stříbrného zajišťují, že vodní částice se rychle spojují do krystalické struktury. Jak ukazuje nedávný dokument Skywatcher http://www.artificialclouds.com/skywatcher_contrails_chemtrails_artificial_clouds_climate_change_global_warming.html , proces osévání mraků je v současné době používán v tak rozsáhlém a každodenním měřítku, že má pro naše klima hluboké důsledky.

Vzhledem k tomu, že CO2 není problémem, který se vláda z něho snaží vytvořit, a vzhledem k připuštěnému nástupu zájmu Ministestva obrany o výzkum moderních technologií modifikací počasí nelze se nezajímat o možné spojení mezi současnými tlaky na provádění geoinženýrství a vojenskoprůmyslovým komplexem. Loni jsem měl to štěstí, že jsem mohl hovořit s profesorem Michalem Chossudovským http://www.corbettreport.com/interview-544-michel-chossudovsky-on-weather-warfare/ z Centra pro výzkum globalizace o minulosti, přítomnosti a budoucnosti meteorologických válečných zbraní.Potencionální vojenské výhody při válečném využití technologií modifikace počasí jsou zřejmé. Vlastně jsou natolik evidentní, jak poznamenává prof. Chossudovsky, že OSN byla nucena zavést v r. 1977 dohodu http://www.un-documents.net/enmod.htm zakazující válečné užití technologií modifikujících životní prostředí. USA ratifikovaly tuto dohodu v r. 1980.

Další potencionální výhody využití této technologie se nabízejí v oblasti peněžních zisků. V lidské činnosti je tolik událostí, které závisí na krátkodobém počasí či dlouhodoběji na podnebí, že schopnost je předvídat (či dokonce ovlivnit) je extrémně cenná. Například pojišťovací společnosti pokaždé, když dojde k extrémní bouři v hustě osídlených oblastech, přicházejí o miliardy, a stavební průmysl tytéž miliardy vydělá.

Takže by nemělo být překvapením, že se vyvinul trh s „deriváty na počasí“ (pojištění proti následkům počasí) http://www.activistpost.com/2012/08/a-history-of-weather-derivatives.html , který efektivně umožňuje velkým finančním institucím, aby vydělávaly peníze na spekulacích s počasím. http://ekonom.ihned.cz/c1-44438630-s-pocasim-na-burzu A také by nemělo být překvapením, že průkopníky tohoto trhu byla neslavně známá korporace spjatá s globalisty, Enron. http://cs.wikipedia.org/wiki/Enron

Loni jsem měl možnost hovořit s výzkumníkem Petrem Kirbym http://www.corbettreport.com/corbett-report-radio-232-geoengineering-for-financial-gain/ o zapojení Enronu do derivátů na počasí a o obrovských sumách, které mají být vydány na geoinženýrské projekty, probíhající bez vědomí veřejnosti.

I kdybychom připustili, že technologie modifikací počasí nejsou běžně užívány pro válečné účely ani k manipulacím trhu, již potenciál tohoto zneužití je více než značný, a již to by mělo stačit k odmítnutí těchto technologií. Ale ještě více znepokojující je, že dlouhodobé užití těchto technologií má významné, dosud neznámé účinky na naše životní prostředí.

Je ironií, že ti, kteří nás varují před možnými katastrofickými následky člověkem způsobené změny klimatu, mohou mít vlastně pravdu. Ale skutečným viníkem nadcházející katastrofy nebude člověkem produkovaný CO2, kterého se tak obávají, nýbrž geoinženýrské technologie, které jsou navrhovány jako „řešení“ tohoto problému.

18 komentářů:

 1. 7. januára došlo na Slnku k silnej 30-minútovej röntgenovej erupcii, najsilnejšej z 5 tried.
  Zdrojom výbuchu sa stala skupina najrozľahlejších slnečných škvŕn. Najväčšia škvrna z tejto skupiny je dvakrát väčšia ako Zem.
  Podľa názoru odborníkov zasiahne plazma, ktorá bola vymrštená počas erupcie, Zem približne vo štvrtok (9. januára), čo vyvolá na našej planéte silnú magnetickú búrku. V tento deň sa očakáva zlyhávanie elektroniky, magnetická búrka môže mať taktiež nepriaznivý vplyv na organizmus niektorých ľudí.
  Zdroj : http://slovak.ruvr.ru/2014_01_08/Zem-coskoro-zasiahne-magneticka-burka/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nebojte se.Oni včas zachemujou Troposféru a Stratosféru.Někdy mě napadá souvislost s tím proč se vše v globálním měřítku tak zdražuje.Když vidím ty sračky na obloze říkám si kdo to vlastně platí?Hmm

   Vymazat
  2. našťastie je to lož :-) erupcia nebola a nič sa nestane.

   Adam.

   Vymazat
  3. Kto je tu luhár ?
   http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3343

   Vymazat
 2. Tak to je přesně ono došlo k velké erupci na slunci a protože zasáhne co nejdříve zemi magnetická bouřka a má negativní vliv na organismus některých lidí ???....co na nás zase vysypali aby to bylo na co svést...tak si myslím že se tyto erupce dějí stále ale v dnešní době na to mají vědecké zařízení které má odvádět i nějaké výsledky i když jsou nic nového pod sluncem ....dělají se jen důležitějšími že jde toto vypozorovat ..... i stěmi skvrnami dvakrát většími než země
  ale přeberte si to každý jak chcete

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Veď už sú boj. chem.látky zo Syrie prevezené do Talianska Dánskou a Nórskou loďou z ozbrojenou eskortou z Ruskou a Čínskou voj,loďou ako ,že na likvidáciu špeciálnymi firmami to budu likvidovať tak jak toxicky a nebezpečný odpad namiešajú to do chemosračkovačov a rozoseru nám to na hlavy ......Jaj zrkadlo nič som nepovedal ani nenapísal ani na to ne myslím už som dobrý a teším sa na čistý vzduch.a oblohu s prirodzenými mračnami (baránkovia čo už asi mladý ani nepoznajú len dlhe hnusno sfarbene pásy oblašnosti.)

   Vymazat
 3. Když vyjdu ven, posílám lásku modré obloze, Slunci a celému Vesmíru a jsem šťastná, že žiji na ZEMI tady a teď. S Láskou M.

  OdpovědětVymazat
 4. Klimaticko-tektonická válka : http://www.youtube.com/watch?v=AMwaS_hEnME

  OdpovědětVymazat
 5. Slunce je dárcem a udržovatelem života na Zemi. Je v neustálém kontaktu s jinými slunci - hvězdami - souhvězdími -vesmírem. Proto zásadní změny probíhající ve vesmíru i v naší soustavě se neobejdou bez jeho působení. Mocná síla,která ze slunce proudí je rozdělována mezi všechny její planety. Proto změny,ke kterým nyní dochází jsou pozorovatelné např.i astronomy ,mění se Venuše, Jupiter a další. V historii planety Země docházelo k výrazné změně náhle, skokem. Změnu , kvantový skok v naší realitě byl zásahem zvenčí a největší konečná ůloha připadla slunci. Jenže ve vesmíru působí vždy souběžně dvě základní síly ( ,,Skrytá Matka a vtělující se Otec , viditelné tvůrčí světlo " ) , vše souběžně v mikro - makro a na všech ůrovních bytí. Jakým způsobem tento skok ve vývoji probíhá nebo proběhne však nikdo z nás neví , museli bychom mít znalosti celého Vesmíru , jsme zatím Jeho Děti , nový , seberozvíjející počátek. Prostě nevíme,jestli to bude znovu skok , anebo rozložená , mírnější varianta menších , kvantových vln. A vždy záleží i na nás , na dětech Vesmíru . Jak plníme svůj ůkol,kolik špatně a kolik dobře . Je pravdou,že jsme proměnili naši planetu v této části vesmíru v jakýsi zamořený , čoudící bod , je mnoho pochybností i důvody pro rázný a rychlý skok , zásah. Jenže na druhé straně přibylo a velmi přibývá jakoby probuzených , oduševnělých lidí , velmi pozitivních , kteří nechtějí ničit , chtějí žít v míru , miska vah se srovnává . Myslím,že prvě takoví lidé mírní počty obětí,vytváří neustále nové a krásnější šance pro život. A v této době , v mezičasu proměn , ve kterém nyní jsme , je potřeba takovým lidem pomáhat , pomáhat světlým silám. Žádný konec světa . Naopak budeme pociťovat Jednotu s Nebem , protože síla času proměn přichází z nebes na Zemi , do chleba,řeči Bohů a ten je třeba pevně držet , aby se nerozpadl . Ano , naše Slunce bouří , reaguje , nový rok 2014 bude rokem ,,Mluvícího Nebe ", rok dalších globálních změn v pozemské i duchovní sféře. Karma bude nelítostná , každý svého štěstí strůjcem ale bude potřeba pomáhat , popmáhat ostatním,potřebným...Mocipáni hrající si na Bohy záměrně překrucují , zatajují skutečný význam Slunce , přírody , lidské DNA , lásky a rodiny , neplánují budoucnost v souladu se Zemí a vesmírem , naopak nás neustále odcloňují , odpojují a chtějí nas mít pro sebe , vlastnit nás jako své otroky. Naštěstí se jim to nedaří , přibývá nás ,stále více lidí se probouzí . Jaroslav K.

  OdpovědětVymazat
 6. http://www.amezdas.cz/aktualne.html

  OdpovědětVymazat
 7. Tak doufám, že se díky tomu lidem konečně rozsvítí v makovicích.

  Guess

  OdpovědětVymazat
 8. Nic se nestane, vsaďte se! Takových předpovědí jsem již četl.....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to nejsou předpovědi ale pravděpodobné reality ...

   Vymazat
 9. ano, ničení klimatu je strašné, evidentně dokázali přesměrovat arktické proudy z Evropy na severní ameriku, nikdy předtím to tak za posledních dvou generací nebylo, NIKDY a teď během pár let se vše mění, procesy země jsou reálně ale né takto rychlé, jedině lidstvo žije a ničí takto rychle! Ale více než modifikace počasí se bojím radioaktivyty se kterou si zahráváme, jestli bouchne fukušima jak se povídá, severní polokoule země bude včudu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. větší část je záležitost Země , protože se čistí od negativity...,

   Vymazat
 10. Tak vrtalo mi to dva dny v hlavě a věřím že se cosi děje, kromě toho že nám sypou jedy různých experimentů na debilní hlavy že nás s tím ani neseznámí což je neoddiskutovatelný fakt. Přesto že mnoho lidí tvrdí že ne, vlastně jenom potvrzují zpedagogizaci na voli kované. Nikdy bych nevěřil kdybych to sám neviděl, letěla skupina ptáků do 1, posléze do obráceného v a zmizeli mi doslova před očima téměř nad hlavou na obloze kde byli mraky téměř na obzoru, skupina 7. Ještě jsem si říkal kam tam berou na ssz. Tak asi lámou hůl a nakládají archu. Taková kravina, co? Neměli kam zmizet a ....

  OdpovědětVymazat
 11. Jak to souvisí s geoinženýrstvím?Stačí jedna sluneční erupce,případně výbuch větší sopky a je všechno jinak.A velká sluneční erupce znamená návrat k petrolejkám, loučím a poštovním holubům.Stalo se to už někdy v "nedávné"minulosti-tenkrát to odneslo jen pár kabelů,dnes by to byl na dlouho "konec" techniky. Myslels to takhle?

  OdpovědětVymazat
 12. Anonym 10.1. 2014 9:01 - Komu patrí otázka ?

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.