7. ledna 2014

Poselství Kryona: Nová Země a my v ní - část 2

Část 1 zde: http://orgo-net.blogspot.cz/2014/01/poselstvi-kryona-nova-zeme-my-v-ni-cast.html

Kryon pokračování 28.11.2013 18:48 hod

Zdravím tě, jsem Kryon z Magnetické služby. Děkuji ti za tvoji ochotu a snahu po nápravě věcí lidských a božích. Jsi maják, který rozhodujícím způsobem usměrňuje a nasměrovává nově příchozí energie do míst, kde mají působit. Je mnoho míst, která čekají na tvé světlo. Představuj si, že energii lásky, která je všude kolem vás i ve vás vedeš do temných míst, která dlouhodobě byla zastíněna nevědomím a nepoznanou temnotou.

Úkol probuzených žen v dnešní době je velmi významný. Nyní se mnoho míst zmítá v křečích a smrtelných zápasech o vlastni přežití. Nevědomí se nevzdává snadno, lehce. Je velmi plastické a houževnaté. Ale nyní nadešel čas zásadní proměny.

Lidé čekají na pokyny a na nový směr cesty. Jde třeba změnit Ústavu České republiky. Je to aktivní nástroj, který ukazuje směrování celé země k zářivé a nadějeplné budoucnosti.

Představ si sebe, že jsi mluvčí a informátor nové doby. Za dlouhou dobu jsi načerpala dostatek informací, přijala jsi i božství v sobě a pouze dovol, aby se přes tebe božství mohlo aktivně projevit.

Tak tedy Ústava ČR bude mít a má několik důležitých bodů kam a jak směrovat zemi, jak a na co se převážně orientovat a zaměřit. Nejdůležitější je přijetí božského principu jako vedoucího článku celé společnosti.

PIŠ :

Všichni jsme boží synové a dcery. Všichni jsme přišli v této době jako jeden celek a tento celek, který se chce projevit a prožít si své božství tady na zemi v těchto tělech v tomto a příštích časech. Dovolujeme božství v sobě, aby se ve mně (v každém z nás) projevilo, jen tak dojde náš život vskutku opravdového naplnění.

Nejsme řízeni zvenčí politickými stranami, církvemi a vším, co omezuje náš opravdový původ. Jak rozumět, co je božství? Je to ničím nepodmíněný, neohraničený, potenciál, který tvoří ze sebe, pro sebe a zároveň pro vše, co je jeho součástí. Součástí je vše projevené i neprojevené. Každý člověk touží tady na zemi v tomto svém životě se dotknout, ochutnat, zažít tyto neomezené a věčné možnosti.

Prosím a žádám: POUZE SI TO ČLOVĚČE DOVOL – UVĚŘ, ŽE TOTO JE MOŽNÉ.

Orientujte se ve svém životě na možnosti a příležitosti. Neorientujte svoji pozornost do oblastí, které nechcete prožít. Tyto situace pouze nazírejte – pozorujte, je to vaše minulost, tak nějak jste také v dávných dobách tvořili i svůj život. Dnes jste jinde a božství ve vás chce rozvinout svůj plný potenciál. DNES JE VŠE MOŽNÉ.

Orientujte se na práci v týmu. Týmová tvorba je v současnosti rozhodující. Zaměřte svoji pozornost do oblastí, které z vašeho úhlu pohledu potřebují vaši pomoc, podporu a rekonstrukci. Představte si, že každý svým know-how je v týmu významný. Každý nese významný střípek, přes který se božství v těchto podmínkách poznává.

Je mnoho témat vyžadujících rekonstrukci a novou výstavbu. Podívejme se nyní na školství. Volá po změně na mnoha místech světa. Školství potřebuje zásadní změnu. Školství je nesmírně důležitá oblast, kterou vše začíná, stejně tak důležitá je fungující rodina.

Člověče, prosím, neočekávej, že se ti věci a situace podaří dovést do dokonalosti. Vše je proces. Neboj se prosím odvážně myslet a zkoušet, být opravdovým novátorem a iniciátorem. Važ si svého nadšení a radosti. Vždy před každou činností se nadechněte zhluboka do svého srdce, to několikrát prodýchejte a s dalšími nádechy rozveďte tuto energii do celého těla a pak dalších pár výdechů věnujte Zemi. Tím jsi dokonale propojen se sebou samým a s celkem a ukotvený v zemi. Pij velké množství čisté (pramenité) vody – nesmírně důležité. Voda je pro vás významné medium, pomáhá odvádět vše nepotřebné (jedy a odpad) a zároveň pomáhá zrychlovat procesy a rozvádět informace po celém těle, NEZAPOMÍNEJTE !!!!

Budete se snadněji uzdravovat, budete více otevření a inspirovaní, tak teď víte základ.

Učte se radovat, radujte se stále, važte si své radosti. Radost je velmi potřebný pozitivní “virus”, infikuje velice snadno vaše okolí. Smějte se a chtějte si hrát, chtějte být neomezení ve svých možnostech, neohraničení a věční, inspirovaní jako malé dítě. Děti milujte, pozorujte a dovolte si takovými také být. Nevinní, bez hodnocení, pouze plující na vlnách radosti a tvořivosti a o víc se opravdu nemusíte starat. Vše ostatní je vám přidáno. Mluvte o důležitosti Lásky jako nejvyšším vývojovém principu ve společnosti. Vstávejte a usínejte s vášní v srdci. Stále si představujte, že láska vás provází, je stále s vámi, ve vás, jen jí dovolte prosím, ať vás sytí a prohřívá.

Představte si důležitost početí nového života v lásce. Chtějte být milováni, což jste, a chtějte milovat vášnivě a naplno, což se učíte. Je to nádherné učení. Přijímejte jemné, letmé dotyky lásky přes nejrůznější synchronicity. Synchronicita je projevená rezonance. Vyšlete určitou rezonanci ven ze sebe a v závěsu ti resonance odpoví, dříve nebo později. Je to velmi zábavné a veselé v tomto toku plynout. Tady v této fázi se život stává stále zábavnější. Pro vás je nyní důležité si představit vše v nejkrásnějších možnostech a představte si, že to už je, prostě se to vše děje. Zdravý život, zdravé školství, zdravé rodiny, zdravé dopravní prostředky, zdravá strava, zdravá planeta a miliony možností své vlastní realizace, šťastné práce a naplnění nádherných vztahů v užších a širších rodinách a společenstvích.

Představte si také, že dříve či později uvidíte, ucítíte a prožijete, že celé vaše okolí se pouze snaží vám udělat radost. Je to přenádherné.

Věnujte také náležitou pozornost milování s partnerem.

Při milování s partnerem se soustřeďte oba, jak vašimi těly prochází božství. Prociťujte, jak jste naplněni vlnami žhavé, teplé, inteligentní energie lásky. Dýchejte a milujte se, tady jste bohové a bohyně – TVŮRCI.

Po takové sexualitě jste naplněni božstvím a vaše těla září. Když si to budete přát, tak si to oba sdělte, že toužíte po dítěti a pak si jen představujte, jak nejvhodnější duše z oceánu duší zaslechla, zarezonovala s vaší touhou a z prostoru duší velkou rychlostí spěchá k vám, aby vás prohřála a zalila vás pocitem nebývalého štěstí. Děti narozené z takovéto čisté lásky ovlivní velmi významně pozitivním směrem vývoj společnosti. Člověče, prosím, neočekávej, že všichni lidé na povel se připojí k těmto velmi vysokým inspiracím. Říkám to nyní proto, že je již velké množství duší oblečených v lidských tělech, kteří to tuší. Prosím hovořte o tom beze strachu, studu, je to velmi významné.

ŠKOLA je pokračováním rodinné výchovy, škola připravuje lidi na budoucí požadované úkoly, které lidé v dospělosti řeší. Prosím přeorganizujte školní osnovy a dovolte si zde netradiční, novátorské, inovátorské metody. Škola má být radost, má být tvůrčí, má být opravdovou aktivní účastí pro život. Vy povolaní ke změnám prosím povstaňte. Vy už víte, co je ve školách třeba. Pamatujte, ze odpor tvoří ještě větší odpor. Dnešní žáci jsou již zásadně nová generace o které předchozí generace, mám na mysli nynější učitele, většinou nemá vůbec žádné tušení. Stávající učitelé se pohybují ve starých, nefunkčních modelech a vzorcích. Dovolte si úplně nové modely a vzory. Prosím současné učitele, ať kus své práce věnují týmové spolupráci v jednotlivých školách, kde cítí, že situace je zvláště neudržitelná a volá po změně. Počítejte prosím s tím, že každé místo, kraj, vesnice má specifické obyvatelstvo. Někde se rodí více nových vynálezců, někde více budoucích učitelů, lékařů, architektů, nových zemědělců, nových půdních a vodních specialistů, někde více budoucích kosmonautů a objevitelů nových neznámých teritorií. atd.

Proto komunikujte, odvážně navrhujte a nabízejte k prozkoušení a realizaci. Velkou pomůckou pro vás učitele může být otevřená a aktivní komunikace s vašimi žáky. Prosím nezaujímejte nadále roli nadřazenosti, snažte se, učitelé, lépe ukotvit v sobě a lépe a intenzívně sebe poznávat ve všech možných i nemožných situacích. Učitel musí být sám flexibilní, otevřený pro nové a velmi ochotný stále svůj osobní profil zlepšovat a zdokonalovat, nečekejte prosím ani zde dokonalost. Žáci tvoří velkou příležitost a neuvěřitelně silný feedback – zpětnou vazbu. Učitel to má opravdu velmi těžké, aby obstál a zaujal třídu. Je to téměř nemožné v situaci, jak ji nyní máte nastavenou. Učitel se pozvolna přesune do role významného moderátora. Nepočítejte prosím, že učitelé budou všichni naráz schopni změny, to není možné. Ale opět již jsou a v budoucnu bude víc a víc škol tohoto nového typu. Prozatím si vůbec dovolte představu, že toto je možné. Nebojte se prosím využít potenciálu třídy , dětí. DĚTI JSOU MALÍ LIDÉ, jejich duše je kompletní a hotová, stejně jako vaše. Veďte je prosím v každém okamžiku k dospělosti tím, že už v raném dětství v nich podpoříte principy, přes které se budou orientovat úspěšně v dospělém životě. Ukažte jim, že místo, kde se narodili, je pro ně bezpečným a krásným kouskem země, kde mohou v radosti prožít část, důležitou část, svého života.

Zdůrazňuji také princip rozhodování, učte je už od mala možnost rozhodnout se, vytvořte takové situace ať mají už ve školkách tuto možnost přijetí a poučení se z výsledku svého rozhodování. V závěsu jde uvědomění si zodpovědnosti sám za sebe a za druhé. K tomu vám velmi významně poslouží různé hry, sport, práce v terénu, na zahradě a podobně. Děti musí vidět výsledky svého rozhodování. Škola by v budoucnu, a nyní to již začíná, měla být více praktickou než teoretickou. Z praxe si děti mohou vytvořit určitou teorii nebo poučení. Děti jsou živý a vzácný materiál. Nechť učiteli se stanou takoví z vás, kteří chtějí růst a rozvíjet se spolu se svými žáky, kteří chtějí svoji kreativitu opravdu otevřít, škola je ideální příležitost. Nebojte se své žáky úkolovat, ať se učí sami ze sebe a přes sebe, ať si z mnoha zdrojů informace pro svoje poznání vyhledávají sami. Ať tvoří a představují nově pro ně objevené v týmech, pro které se rozhodnou, pro celou třídu, ať zkoumají, ať jsou pozorní pozorovatelé všech procesů, ať se svými výzkumy seznámí celou třídu, zapojte hned celou třídu, ať si na spoustu nového, důležitého pro život přijdou sami – je to zvláště důležité ve všech školách. V základní škole čerpejte náměty z přírody, z přírodních cyklů, ať děti co nejvíce pobývají v přírodě, ať hledají předurčenost všeho co tu mají k dispozici, ať hledají smysl jednotlivých přírodních výtvorů, zvířat rostlin, nerostů, půdy, lesů,vod, moří. Nebojte se zadávat svým žákům jednoduché i složité úkoly, ať sami přes sebe, přes své nitro hledají řešení. Buďte prosím vždy otevřeni ke všemu novému, oceňujte zvláště ta řešení, která podporují celek. Ať žáci vždy v prvé řadě ví, kde se nachází, ať znají nejlépe své okolí s přírodními zdroji a svoji specifickou skladbou. Teprve později jděte s žáky dále. Ať si vše pokud možno osahají, vychutnají, ať rozumí všemu, co je možné. Získají tak větší a větší lásku k Zemi. Veškerou práci ve školách pečlivě dokumentujte, foťte, natáčejte. Popisujte vždy výchozí situaci a výsledek, čeho jste dosáhli.

Dnes už přerušíme tok informací, lásko moje, ať nejsi přehlcená. Chci, ať tě tato práce těší a naplňuje. V dalších dnech se opět setkáme, jak to jen bude možné a budeme opět pokračovat školou a půjdeme dále. Děkuji. I já děkuji 19:58 hod


Kryon další pokračování 2. 12. 2013

Jsem připravena pro přijetí dalšího poselství od teb,e Kryone, prosím, chceš-li, můžeme začít. Tak předně děkuji ti za tvoji ochotu ke spolupráci, je to týmová spolupráce a ty jsi součástí celku, důležitou součástí. Tak ses rozhodla a my ti pouze připomínáme tvé rozhodnutí.

Společnost čekají velké proměny, transformace. Lidé musí být včas a správně informováni. Je důležité vše předat dál, ničeho se neboj a ponoř se v tisíciprocentní důvěře pouze do celého procesu. Nejste sami!!!!!

Dnes se soustředíme na ZEMĚDĚLSTVÍ. Důležitý princip je a bude samozásobitelství. Není možné nadále využívat zemědělskou půdu jen jako prostředek k výrobě potravin. Půda je posvátná, je to tělo Matky Země, které se tvořilo a formovalo miliardy let. Za pár století se půda změnila. Byla nucena odevzdávat a předávat svoji sílu a energii, často bez ohledu na její skutečnou potřebu. Půda chce být milována. Je třeba, aby půda byla rozparcelována do menších celků. Budou a jsou lidé - rody, které chtějí s láskou a něhou o půdu pečovat,starat se o ni. Je třeba popsat a vyspecifikovat skutečné potřeby Matky Země. Je inteligentní a ví co potřebuje. Její potřeby se mění. Každý rok vám může sdělit jaké má skutečné potřeby. Budou to otevřené, intuitivní ženy, které zachytí potřeby určitého místa. Často se stane, že to budou neuvěřitelné potřeby, co si Země bude přát a přeje. Ale vězte, vždy to bude pro větší blaho celku. Plodiny a semena si budete mezi sebou vzájemně vyměňovat. Každá plodina a rostlina má určitou vibrační úroveň a vždy to, co se vám podaří vypěstovat bude to úplně nejvhodnější pro váš růst a vývoj. Rostliny jsou tu v plném rozsahu pro vás.

Odstoupili jste v posledním období od této pravdy a půdu jste začali využívat velmi nezdravě. Půda vám tímto stávajícím přístupem může dát jen velmi málo. Proto jste se začali domnívat, že z ní získáte více neustálým hnojením a přetechnizováním této živé, cenné materie. V chemii úspěch není. Úspěch je v lásce a úctě k zemi. Prosím uvědomte si všichni, kdo jste schopni toto neuvěřitelné bohatství, které v půdě máte. Půda je život sám. Půda přijímá záření z nitra země a záření z vesmíru. Je styčným důstojníkem na přijetí a zpracování těchto vln. Půda jako vše ve vás a okolo vás má své vědomí a inteligenci. Jak k ní budete přistupovat, tak na vás bude reagovat. Nyní půda vysílá do všeho, co produkujete, informaci zneužití a znásilnění. Vše, jak k půdě přistupujete, je poznamenáno mechanickým přístupem. Naplánujete něco a přístroje to s pomocí člověka udělají, pak sklidíte, co jste zaseli. Staráte se o výnosy, zisky a v tom se považujete za úspěšné správce. Kolik z vás si uvědomuje, že země si chce také odpočinout. Chce také rok, dva, tři nic nedělat, jen prostě být a dovolit si načerpat znovu svoji ztracenou sílu. Je unavená stejně jako vy lidé. Všeho v posledním čase je nadmíru únosnosti. Stále se snaží, je ve službě člověku.

Člověče, prosím, přej si zdravé a kvalitní potraviny. Přej si prosím jen to nejlepší, co země může nabídnout.Neočekávejte velké změny ani zde v masovém měřítku. Vytipujte části země, které budou chráněny, aby si mohly odpočinout po dlouhé době strádání. Jsou lidé na rozhodujících pozicích, kteří cítí se zemí a mnohé již ví. Chci, aby tito lidé povstali a udělali kvalifikované rozhodnutí. Obhájili, vysvětlili význam země dalším lidem a zapojili je do práce na léčení země. Na tyto části země můžete v počátcích vysévat semena rostlin, která půdě dodávají potřebné živiny a dovolí ji, aby tyto do sebe nasála a tyto zůstali v půdě pro ni, na její léčení. Opět v tomto mohou napomoci otevřené, intuitivní ženy, které předají informaci Země mužům, kteří budou důvěřovat těmto významným sdělením a naplní svojí aktivní účastí plán pro který jste přišli.

Tak teď již víte, že země potřebuje uzdravit proto, aby mohla v následujících letech uzdravovat a zdravě vyživovat vaše těla a vědomí. Prosím nebojte se do tohoto procesu vstoupit. Nebojte se, že budete mít nedostatek. Země Vám dá vždy tu nejvyšší hodnotu co je schopna. Jen je potřeba k ní změnit vztah vykořisťování, znásilňování a neúcty, který je dlouhodobě neudržitelný.

V případě, že stále nebudete chtít slyšet "tak zvaně po dobrém" přijde taková životní situace, že Země přijde s vlastním řešením. Tam, kde bude situace již neudržitelnou, pomohou živly - ať oheň, voda, hurikány - vzduch, a odstraní z povrchu vše co neslouží celku. Toto mějte stále na paměti a buďte pokorní, milující a laskaví "hospodáři na vinici páně". Vše co máte k dispozici je tu v plné míře pro vás. Využívejte vše tak, že respektujete přirozeně a v radosti a lásce tyto trvalé zdroje. Opravdová radost a nádherné dobrodružství vás teprve čeká. Nyní jste na prahu nových možností. Proto nyní přichází k vám všem více světla - informací, jak si v novém bytí můžete co nejúčinněji pomoci. Jděte každý sám za sebe, vytvořte v sobě, ve svém zklidnění ty nejkrásnější a nejodvážnější vize, jak chcete žít v bližší i vzdálenější budoucnosti, v čisté, šťastné, přenádherné zemi, kde je dostatek a přebytek všeho, pro každého člověka. Počítejte také s tím, že se vám budou měnit i vaše dnešní potřeby. Budou se zužovat a zintenzivňovat.

Světlo a láska, které vás zalévají, vás úplně přirozeně povedou. Z ničeho prosím nemějte strach. Dovolte si každý z vás více odpočinku a zklidnění. Jen v klidu a míru můžete více vidět a cítit. Snažte se o to především vy, ženy. Uvědomte si role jaké hrajete ve svých životech. Často jsou to mužsko-ženské role. Chtějte být ženami a vyzařovat světlo, lásku a hloubku pochopení ženy. Zajímejte se o to, jak toho opravdu dosáhnout. Vytvořte si společné programy "Ženy ženám". Scházejte se a pracujte na uvědomění a pročištění vaší ženskosti, pročistěte vaše těla, vaše lůna, ať jste víc a víc připraveny k propojení se Zemí. Země volá, země čeká, země se těší na vaše probuzení a vědomé spojení s ní. Je to váš úkol. To, co si prožívá země, si prožíváte i vy ve svých tělech. Už dále nemusíte snášet to, co nerezonuje s vaší vnitřní pravdou a přesvědčením. Vaše nitra jsou zářivá. Dovolte svojí zářivosti vnést do vašich životů, ať jste samy sobě trvalou inspirací, zdrojem radosti a vášně k životu, tím se stanete pro vaše muže světlem, které budou následovat. Zároveň se budou aktivně podílet na rozumných a požadovaných změnách.

Dejte si čas soustředit se na sebe a do sebe, zvláště teď v klidové fázi země (zimní čas). Je to čas, který je vám dám k prozření, k dosažení větší moudrosti a pochopení, ať vše, co načerpáte, můžete v novém cyklu země vnést a vynést na světlo a zkoušet a realizovat ve svých životech. Máte se na co těšit. Váš potenciál je bez hranic a omezení, usilujte o mír a lásku - lásku k sobě, zemi a všemu živému. Jen tak se vám navrátí láska vašich mužů a tak to je a bude na věky.

Muži, vy dovolte vašim ženám vše, co cítí, že je pro ně významné a důležité. Ženy budou více a více cítit. Stůjte při vašich ženách jako strážci a ochránci. Ne vždy bude situace pro vás přehledná. Důvěřujte prosím celému dění, že vše je ke zlepšení a k nalezení pravého jáství. Komunikujte prosím spolu, vysvětlujte si čím právě procházíte . . . Doba, kterou žijete, je dobou zásadních, nejzásadnějších změn a tak je to dobře.


Kryon další pokračování 3. 12. 2013 19 35

Milý Kryone, omlouvám se, že nejsem úplně přesná s našimi setkáními. Nic se neděje, tady v bezčasí je vše jinak, ale hlavně vždy v pravý čas. Takže nyní je pravý čas na naše další vzájemné pokračování.

Dnes rovnou můžeme vzít jako téma ZDRAVOTNICTVÍ - začneme Evropou. Zdravotnictví v Evropě se většinou snaží zajistit co nejkvalifikovanější péči dostupnou všem lidem. Jako ve všem i zde je kladen největší důraz na technické vybavení, které s každým rokem výrazně narůstá. Ne, že by přístroje byly v zásadě špatné, i ty jsou ochotny udělat pro člověka nezanedbatelný kus práce, ale léčení a vyléčení člověka potřebuje v zásadě něco jiného.

Tak si představte nemocného starého člověka. Celé tělo je často bez energie, bez spojení se zdrojem. Toto je oblast k nápravě, odtud přichází možnost léčení a vyléčení. Je třeba opět celý tělní systém pomoci přivést ke zdroji energie a tím je božství v člověku. Tělo v každém okamžiku ví přesně, co má a může udělat, co a jak opravit a rekonstruovat. Tělo od vás žádá pouze : "Dej mi prosím příležitost a ukaž mi zdroj samoléčivé energie, chci se uzdravit". 80% chronických pacientů potřebuje toto. Nemoci vznikají z dlouhodobého energetického deficitu, v těle neproudí energie čchi - životodárná energie tak, jak tělo potřebuje.

Dalších 20% pacientů potřebuje specielní péči chirurgů, ortopedů, traumatologů, zubařů, dětských lékařů, gynekologů, psychiatrů a dalších oborů. Lékaři jsou často orientováni na zisk, vysoké výdělky, což jim množství nevědomých, neinformovaných, nesebevědomých pacientů naplňuje. Každý rok však narůstá náročnost na léčení, na lůžka a na léky. Lidé, stávající stav zdravotnictví je pro vás dlouhodobě neudržitelný, zvláště proto, že potřební lidé - pacienti jsou léčeni, nikoli však vyléčeni. A jak z této neudržitelné situace ven?
- lidé, vezměte prosím péči o své zdraví do svých rukou
- dejte tělu vše, co potřebuje v každém okamžiku - kvalitní, pravidelnou stravu s velkým množstvím živé stravy - ovoce, zelenina, šťávy, zelené potraviny s dostatkem chlorofylu. Pijte velké množství vody celý den. Jezte jednoduše. Potravu si připravujte s láskou. Potravě vždy poděkujte před každým jídlem za energii, kterou vám dává pro váš život. Buďte vděční za dar jídla. Kupujte potravu převážně z dané oblasti a vypěstujte si sami co nejvíce potravin. Co nespotřebujete, nabídněte dalším lidem. Jezte čerstvé potraviny. Hýbejte se, dýchejte zhluboka, odpočívejte. Příroda, slunce, vodní zdroje jsou energetickými zářiči. Jsou tu pro vás. Žijte vědomě v míru a radosti. Buďte vděčni za dar života svým rodičům a svým předkům. Vše, co prožíváte, je pro vás významné, snažte se žít převážně v přítomném okamžiku, tam jste doma.
- v případě onemocnění svoji nemoc přijměte a dovolte si odpočinek na vaší cestě, v této fázi dejte tělu plnou pozornost a lásku, hýčkejte se a milujte každou buňku svého těla za práci, kterou pro vás dělá. Ve zklidnění můžete dostat odpověď na vaši otázku, co si máte prostřednictvím nemoci uvědomit a co tělo potřebuje ke svému uzdravení. Vše, co opravdu v životě potřebujete, nosíte stále sebou. Učte se víc a víc používat váš neomezený potenciál, kterým je vaše tělo a vaše duše. 
- nebojte se navázat komunikaci se svým tělem a pozorujte a poslouchejte více své tělo, je schopno vám mnohé informace sdělit.
- učení se o těle, učení se péče o tělo, stravování, které tělo podpoří ve zdraví a harmonii, by se mělo učit již v prvních třídách, ve školkách, celou základní školu by měla provázet kvalifikovaná výchova. Ukazujte dětem názorně, jak tělo funguje a co pro každého z vás opravdu dělá, a co pro zdravý růst potřebuje. Nová generace dětí na to čeká - chtějí a potřebují zdravé, energeticky silné potraviny, zdravou pitnou vodu a chtějí být pravdivě informované.
- ve škole ještě zůstaneme, neb za stravou je hned pohyb na čerstvém vzduchu - učení dýchacích technik, prokysličování těla, sluneční koupele.
- zaměřte se u dětí i na práci s myslí. Učení se technikám, které napomohou zklidnění, koncentraci, čištění omezujících kódů a zprůchodňování všeho. Učení se životu v pravdě. Pravdivě popisovat pocity, vyjadřovat se svobodně. Podpora a význam rozhodování. Zkrátka rodinnou výchovou a školou vše začíná a tady je velké pole nových, novátorských možností. Nebojte se opustit staré nefunkční osnovy a přistupte směle k novému. Zkoušejte, dovolte si v každém městě 1, 2, 3 školy jako experiment a zároveň se vzájemně pravidelně informujte, s čím jsou dobré výsledky pro nynější žáky a co stojí za to operativně i do dalších školních systémů zařadit. Vše máte ve svých rukou. JDĚTE A TVOŘTE.

Teď jsme probrali význam dětství pro budoucí nemoci. Vězte, že nemusíte být nemocní, když si to budete naprosto upřímně přát. Můžete žít dlouhověkost. Nyní je možné omlazování, zvyšování inteligence a mnoho jiného.

Opusťte prosím představu genetiky, že jste předurčeni být nemocní, když byli vaši příbuzní. Není to nutné. Vaše vědomí a hlavně to, na co je vaše vědomí soustředěné, ovlivňuje vaše nemoci. Soustřeďte se na zdraví, zdravé tělo a mysl a hledejte k tomu cesty. Kdo hledá, vždy najde. Přichází k vám neustále více nabídek a možností. Buďte experimentátory ve svých tělech. Tělo pravidelně několikrát za rok DETOXIKUJTE. Dodržujte pitný režim. Samozřejmě převážně pramenitou vodu. Snažte se vždy o harmonii v těle. Tělo milujte a šetřete je, odpočívejte a poslouchejte signály svého těla.

Nejste povinni dělat žádnou otrockou práci. Hledejte a tvořte příjemná, zábavná a smysluplná pracovní místa, kde bude pro vás práce hrou. Tak je to v pořádku. V práci buďte spokojeni. Ať vám práce skýtá rozvoj, seberealizaci a sebereflexi.


Kryon - pokračování 4. 12. 2013, 21:21 hod

-Halo, Kryone, jsme napojeni ?
- Samozřejmě. Kdykoli mě zavoláš jsem tu pro tebe a pro každou lidskou bytost. Je dobré, že piješ dostatek vody, už jsem ti to vysvětloval - význam vody pro lidská těla.

-Nyní budeme ještě pokračovat k zemědělství. Počítejte také s tím, že se objeví v brzké budoucnosti nové plodiny, nové druhy, které budou vhodnější pro váš růst a vývoj. Rostliny budou vysoce energetické. Je důležité pozorovat přírodu. Prosím, zklidni se a představuj si, že si spolu jen tak hrajeme, úplně pusť a uvolni své tělo a dovol mi, ať plně vstoupím.

-Ano, prosím, dovoluji ti, ať vstoupíš a přese mne se projevíš.

-Takže rostliny se objeví na mnoha místech země. Semena nových rostlin jsou v zemi, jen čekají na nové příhodné podmínky. Věnujte se více a více zemi. Prosím oslavujte cykly země. Vytvářejte společně s ostatními lidmi nové rituály jako dík za dar, že se spolu se zemí můžete vyvíjet. Nyní je období klidu a míru na planetě, kde zrovna spolu se svými bratry a sestrami prožíváš svůj život. Země odpočívá a čerpá síly na nový bujný a bujarý cyklus. I vy více odpočívejte. Kdykoli můžete, spojujte se se zemí přes svá těla, přes váš dech. Dýchejte přes svá srdce do srdce Matky Země, ta chce, abyste ji více cítili. Chce vám dát svůj cit a lásku. Chce, abyste se koupali v její mohutnosti. Čeká na kontakt a komunikaci s vámi, chce vám otevřít svoji pestrou - pestrobarevnou říši živlů a jejich zástupců. Chce, abyste se nebáli komunikovat s celým stvořením. Bude vás to víc a víc bavit, když přijdete do lesa a najednou uvidíte vyzařování stromů, vyzařování rostlin, uvidíte i jednotlivé bytosti, které se starají o pokračování života a růstu a vývoje. Přírodní bytosti žijí déle než vy. Bytosti stromů žijí tak dlouho, jak žije chráněný strom a pak odcházejí k dalšímu stromu, když původní strom umírá. Chci, abyste věděli víc a víc a chtěli vše poznat a znovu objevit. Mnohé znáte, jedná se o návrat k původnímu poznání. Informace máte ve svých tělech, ve své DNA, která pod paprsky světla se stále více otvírá a doplňuje.

Doba je vědomá a zázračná a prosím nechejte se vést svojí intuicí, kde zrovna máte být, tam prosím buďte. Zklidňujte se a jen tak buďte v přítomném okamžiku. Příroda velmi ocení, když přijdete na jednotlivá místa s dary. Dary mohou být různé - čistý úmysl je velkým darem. Darem jsou také melodie přes které se s přírodou propojujete. Zpívejte písně, které oslavují posvátný přírodní prostor. V přírodě můžete vytvořit něco krásného. Dotýkejte se svýma svatýma rukama země, stromů, rostlin. Navazujte bez bázně kontakt se vším živým. Za vším je inteligence. Sdělujte v přírodě záměr s jakým přicházíte, co chcete prožít. Příroda na vaši vědomou komunikaci netrpělivě čeká. Dá vám vše, o co si sami řeknete. Vše z přírody vnímejte jako dar, že právě toto tu bylo pro vás vytvořeno a čeká na vaši pozornost. Čím budete víc propojeni, tím více dostanete. Příroda vás chce naučit vše o sobě. Příroda je pro vás nejlepší a nejdokonalejší lékarnou. Sdělte přírodě, co vás bolí, trápí, co hledáte a věřte, že vždy přijde pomoc. Jen se uvolněte a nechejte se vést intuicí, kam máte jít, co máte udělat, kde máte spočinout. Třeba u studánky, kde můžete čerpat chuť "živé vody". Vody, která obsahuje vše, co v daném čase potřebujete. Nebo si utrhnete intuitivně nějakou rostlinu, která se vám nabízí a tato vás bude intenzivně čistit a uzdravovat. Nebo se vám nabídne nějaká přírodnina kámen, kousek dřeva, šiška, větvička a pod, kterou si vezmete sebou domů a doma vám bude šířit příjemné a harmonické vibrace, někdy z toho uslyšíte slova, někdy melodie a někdy neuvěřitelné humorné štěbetání.

Už pro vás skončila doba, kdy vám příroda ukázala jen velmi málo z jejich možností a mohutností. Přes tuto živou komunikaci si přírody budete více a více vážit a uctívat ji. Příroda čeká na vaše ruce, srdce, radost, štěstí, blaženost. Přírodě velmi účinně napomůžete v jejím růstu a vývoji. Příroda na planetě je přenádherná, to je ale jen částečka, toho co vám doposud ukázala. Čeká vás nádherná doba plná štěstí a blaženosti. Příroda je vaše matka a slunce je váš otec a vy jste děti obou. Milujte zemi, milujte slunce, obojí vaše těla potřebují ke svému růstu a vývoji.


Kryon pokračování 5.12. 2013 21:25 hod.

-Dobrý večer, Kryone, můžeme spolu hovořit ?
-Samozřejmě, úplně se uvolni a vyprázdni své nitro a stále voda, voda. Prosím prostup mé tělo a projev se skrze mne. Dnes chci opět pokračovat se zemědělstvím na tom opravdu závisí vaše budoucí existence. Vidím, že se nemůžeš náležitě uvolnit a otevřít příjmu, necháme to raději na jiný vhodný den. Dnes si odpočiň po náročném dni, jdi spát a v noci se spolu setkáme.
-Opravdu – no dobrá, děkuji.
-Děkuji i já tobě.


Kryon pokračování 9.12. 2013 19:02 hod

Děkuji ti, jsem rád, že spolu můžeme opět pokračovat. prosím pouze se vyprázdni, dýchej a pij a nechej přes sebe informace jít dál.

Jsem Kryon z Magnetické služby a nejsem zde sám. Je to vždy celá skupina bytostí, vtělených, nevtělených, kteří touto formou velmi účinně napomáhají celému procesu VZESTUPU. Prosím dnes bych chtěl pokračovat v zemědělství. Tak toto je a zůstane opravdu velkým tématem. Lidé budou potřebovat stále více zdravých a energeticky silných potravin. Udělejte prosím vše pro to, aby se vaše pole vodstva, lesy, sady, zahrady, parky, louky - vše obnovilo do své původní nádhery. Ničeho se nebojte. Vše nyní máte ve svých rukou. Každý den získávejte více a více odvahy. Vaše vize jsou stále jasnější a konkrétnější. Pracujte ve skupinách. Vytyčte si vždy určitý cíl, kroky, které k němu vedou. Vždy si uvědomte, že nikdy nejste sami. Země a celý vesmír čeká na vaše pozvání.

Do každého nového projektu si přizvěte boží energii. Jste bohové, kteří zapomněli, že jsou bohy a bohu není nic odepřeno. Bůh je ve všem a se všemi. Vím, že to není snadné přijmout. Žijete na planetě, kde věta Já jsem bůh by nebyla nikým akceptována. Lépe se vám žilo, když jste boha ze sebe vyjmuli a umístili jej na nebe na oblaka, dali jste mu převlek starého vousatého dědy, který žehrá, soudí. Klíč k vlastnímu božství jste dali do úschovy církvi. Církev jej střeží dodnes. Hodnostáři neví, co střeží, ale snaží se svoji práci dělat zodpovědně. Požádejte církev o vydání klíče k vašemu božství. Pro církev se její historicky významný čas taktéž naplnil. Církvi poděkujte a věřte, že s klíčem k vašemu božství a s prožíváním božství uvnitř vašich těl se stanou vaše životy nadmíru úspěšnými a zajímavými, krásnými a blaženými, plnými lásky a světla. Jen si nyní dovolte prosím uvěřit, že je to možné.

Chtějte víc než doposud. Nespokojujte se s málem. Žádejte to nejvíc, co je pro vás možné. Prosím nechápejte mé návrhy a pobídky tak, že si sednete pasivně, položíte své dlaně na svůj klín a budete čekat. Ne prosím, pozorujte a zapisujte vše, co přes vás v každém okamžiku, proudí. Jedná se o střípky o obraz, o pocit, fraktál nebo jeho část a další a další. Vše je významné. Vy sami uvnitř vás musíte roztřídit potřebné a nepotřebné, stojící za rozvoj a realizaci anebo to, co se jeví jako mrtvé, neživé. Podporujte prosím vše, kde cítíte růst a zrání. Cítíte to přes své tělo. Tělo vás velmi významně vede. Dejte prosím svému tělu vše co potřebuje - pohyb, zdravý vzduch, zdravé jídlo, mnoho vody, živou stravu. Buďte v tomto směru nároční. Dejte tělu mnoho pozitivní energie, komunikujte s ním, děkujte mu. Když rozšíříte komunikaci se svým tělem, budete v každém okamžiku pravdivě informováni. Vše, co je pro vás opravdu důležité, nosíte stále sebou a to je vaše tělo, přes něj jste spojeni se zemí a můžete se dotknout hvězd.

Znovu se vracím k tématu inspirací, invencí, nápadů, a to těch nejodvážnějších. Prosím podívejte se na sebe, přijměte se takoví, jací jste a věřte, že takoví, jací jste, je to to nejlepší pro tento čas. Čas i prostor je tu pro vás, i když dříve či později objevíte opravdovou relativitu těchto dvou pojmů. Jste nekonečně více. Mluvím k vám jako ke svým partnerům a chci, abyste věděli, jak si vás nesmírně vážím za vše, co jste vykonali a co ještě vykonáte. Je čas velkolepých zázraků. Prosím uvěřte tomu. Tvořte, uvolněte se, dovolte si uvěřit, že můžete vše, po čem toužíte. Skládejte muziku, pište, modelujte, malujte, vařte, učte se jazyky. Učte se význam slov. Slova mají vypovídající hodnotu. V každém slově je význam. Záleží na skladbě slov, na rozložení slov ve větě. Více zpívejte svá sdělení, prožívejte vše, co chcete sdělit. Lépe si svoji představu přes melodii naplníte. Zpívejte, tancujte, smějte se, uctívejte a milujte svá těla. Zamilujte se do svých těl a chtějte pro ně nejlepší. Milujte zemi, milujte slunce, milujte vše na čem vaše oko spočine. Vaše láska nechť je bez hranic a omezení.

Buďte stále pouze v přítomnosti. To, co je právě nyní, je absolutně nejdůležitější. Tvořte si takovou přítomnost, aby vás co nejrychleji dovedla k ještě hlubšímu naplněnějšímu a krásnějšímu. Opouštějte prosím pozvolna vše, kde se necítíte krásně a milováni. Věřte v každém okamžiku, že je tu pro vás připraveno vše, co si dovolíte uvědomit, představit, přijmout. Skutečnost je plastická. Tvoří se na základě vašich tužeb. Již jsem zmínil, že pravda je pro vás nesmírně důležitá: Buďte pravdou, chtějte pravdu a tato vás osvobodí. Jděte do svých hlubin beze strachu. Co na tom, je tu temno, není to tu nasvětleno, ale vy jste ti, kteří do temnoty přinášejí světlo. Nebojte se ničeho a věřte, že temné není zlé. Temné je pouze nepoznané a často velmi, velmi bázlivé. Nadechněte se, dýchejte do svého těla v rytmu země, stačí pár nádechů a výdechů a vaše jasné rozhodnutí, že jdete hlouběji a hlouběji k sobě. Nepoznané jste také vy.

Nic není špatně, vše je dobré a hlavně vše je nesmírně důležité. Cokoli objevíte a s láskou přijmete, s dojetím obejmete a necháte projít a odejít, neděláte pouze pro sebe, ale vždy pro celek. Vzestupujete všichni společně, kdekoli odlehčíte, nasvětlíte a propustíte, tím pomáháte velice účinně všemu a všem. Jste v nádherném čase, jste jako trosečníci na zázračném ostrově, nazvěme jej Zázračná země, vše, o co žádáte, vám země dá. Věřte tomu. Není a nikdy tomu nebylo jinak.

Ještě než se tak stane, pomožte prosím zemi. Je to nesmírně důležité. Země volá, prosí a na mnoha místech pláče žalem. Nenechejte ji plakat dlouho. Milujte ji přes milování svých těl. Země vám dá vše na světě. Inspiraci, novou práci, sebevyjádření, sebenaplnění, přivede vás k novému vztahu, pomůže vám při početí nového života, vytvoří pro vás prostor lásky, pro nový život. Bude vás učit novým technologiím. Uvnitř země máte vše pro přenádherný šťastný život. Proto jste tu a jsou tu v pravdě TI NEJODVÁŽNĚJŠÍ ZE VŠECH. Gratujuji vám jste silní, jedineční ve svém božství, nechejte vámi proudit paprsky celého stvoření. Jen je jemně vnímejte, posilujte a dávejte dál. Jste nádherní ve své barevnosti. Hýříte pestrými barvami stejně jako vaše životy. Žijte v míru, lásce a radosti a naplnění.
(Teď odbily zvony kostela půlnoc, silvestrovská noc a vzduchem se šíří otisky mnohobarevných dělbuchů a veselých raket, máme tu Nový rok 2014, tak ať přání Kryonovo letí dál na všechna místa planety Země a dál a dál, děkuji Vám lidé, že jste, a Tobě, Kryone, děkuji za Tvoji lásku a pomoc, teď vím, že Tvé poselství naplníme. Připíjím si s vámi čistou vodou. Poselství původně přijatá psanou formou již pár dnů přepisuji, aby se k vám dostala co nejdříve a osvětlila vaši cestu a šíříla se paprskovitě přes vás dál a dál k dalším bratrům a sestrám) a to si přejte stále uléhajíce i vstávajíce.

Miluji vás a nikdy tomu nebylo jinak – Kryon


Kryon pokračování 10.12.2013 19:19hod

-Zdravím, jsem Kryon z Magnetické služby s svojí celou skupinou. Představ si nás, jak jsme všichni kolem tebe, v tobě, měníme se v různé frekvence, protože nemáme fyzická těla. Proto více pracujeme pouze s energií, informací, láskou a jakoukoli jinou kvalitou.
-Jsem v radosti, uvolněná, vyprázdněná a jsem odevzdaná přes sebe přijmout pokračování našeho společného rozhovoru.

Jak víš, témat je nekonečně více, dnes pohovoříme více o školství a kultuře. Tato témata jsou velmi zralá a nachystaná na efektivní proměnu. Začnu tedy školstvím - zapojte prosím vzájemně žáky do procesu výuky, to je úplný základ - vaši zástupci již ví, jak na to. Projekt nazvěte prosím Žáci - Žákům Vytvořte týdenní plány - tématické okruhy pro cca 42 týdnů školní docházky, je to práce na celý rok pro jednotlivé třídy. Témata mohou být nejrůznější, hlavně aktuální - týkající se celkově společenské, rodinné, přírodní, klimatické, kontinentální, zdravotní, kulturní, energetické, politické situace. Vytvořte ve třídě tým anebo jednotlivcům, podle náročnosti úkolů, dejte zadání - osnovu, cíl, délku. Vtvořte žákům ve třídě prostor a čas, kde mohou tvořit přípravu. Pak celé přednesou třídě. Nabídněte pomůcky jaké potřebují pro prezentaci, tabuli, flipchart, aktuální techniku, hudební nástroje . . . Témata mohou předat svým spolubratřím - spolužákům jakoukoli nejvhodnější formou. Ideální může být spolužáky zapojit přes hru do tématu a mohou společně ještě téma dotvořit. Témata na celý rok nechejte vyvěšená na místech, kde žáci mohou hledat ještě další doplňující řešení.

Klíčové pro tuto dobu je, aby se žáci učili, co je rozhodování, zodpovědnost, otevřenost, disciplína - tu si mohou sami nastavit pro týden, měsíc, rok, vše je na domluvě celku. Učitel z autoritativní role se přesouvá do role mentora, moderátora. Velký důraz u učitele je na morální a mravní kvality, na otevřenost novému, na kreativitu, na obhájení si vlastních názorů před kolegy, třídou, vyšším vedením. Měl by umět tvořit nové koncepce, které jsou otevřeny pro tvořivost žáků. Měl by být dobrý psycholog, měl by mít charisma a hlavně měl by svoji práci milovat. Dělat ji s láskou k lidem - dětem a k mimořádnému poslání.

Klíčová místa nechť zastávají lidé, kteří umí vést otevřeně a nově celé skupiny. Děti si samy vytvoří, jaké chtějí odměny, eventuelně tresty. Nebojte se prosím mnohé nechat na žácích, ve školách naprosto přirozeně vyvstanou vůdci, kteří budou ukazovat cestu. Je třeba jasně ve třídě hovořit a ukazovat, jaké vlastnosti chce škola chce podporovat jako růstové pro jednotlivce, potažmo i pro celek. Například se můžete ve školách (třídách) orientovat na otevřenost, přátelství, ochotu pomoci, zároveň však respektovat svrchovanost a ochranu každého jedince. Respektovat tvůrčí práci, tok energie, který je toho součástí samostatnost, aktivnost, ohleduplnost, týmovou práci, pravdomluvnost, vděčnost, respekt a rozvíjení talentu, důvěru v každého jedince, důvěru v to, že všichni se přišli v tomto čase na společném díle - společné proměně podílet a všichni, přes svá těla, si tvoří krásnou a šťastnou budoucnost pro sebe a další generace. Vždy pamatujte každý jednotlivě a všichni dohromady - co zasejete, to sklidíte a to zmnohonásobeně. Důvěřujte si prosím a snažte se v každém, opravdu v každém vidět víc než ukazuje.

Děti mohou navrhnou samy, co se chtějí učit. Mohou si také navrhnout a vytvořit pomůcky jaké chtějí používat, mohou si uzpůsobit třídu tak, aby v ní proudilo co nejvíce informací. Nebojte se v hojné míře využívat božské geometrie - zlatého řezu - nabídněte již ve škole dětem práci se zlatým řezem, aby samy v tomto prostoru byly a přes to tvořily, přes toto se snadněji dostanou děti k zharmonizování těl a vědomí a informace budou lépe proudit a hlavně zůstanou v tělech dle zákona rezonance. Využívejte hojně přírodu, čistěte s dětmi louky, lesy, dosazujte stromy a jiné rostliny. Pracujte na projektech čištění půdy, vody, radiace, pracujte s dětmi na projektech zdravého bydlení, zdravých mezilidských vztahů, zdravých intergalaktických vztahů. Tvořte s dětmi projekty nového sociálně politického prostředí. Tvořte a moderujte s dětmi státní zřízení - optimální pro tuto dobu. Vytvořte s dětmi model zdravého parlamentu, zdravého senátu, zdravé vlády, jednotlivých ministerstev, zdravých energetických zdrojů, zdravé dopravy, návrat ke zdravým, nešlechtěným a geneticky netransformovaným semenům a potravinám. Tvořte projekty, jak tato semena vyměňovat a předávat dále, aby celá planeta prošla návratem k vysoce energetickým a zdravým potravinám, neboť jen z takových potravin mohou být zdravá těla. Tvořte s dětmi nové projekty, jak chovat zvířata v zajetí. Učte děti lásce k sobě a ke zvířatům a rotlinám, nerostům, vodě, půdě, lesům, mořím, horám a všemu, co je tu od nepaměti. Ať děti vyzkouší stravu z velkochovů a od farmářů a naučí se porovnávat a vychutnávat rozdíl. U dětí je důležité, aby se od mala učily orientovat v prostoru, kde se narodily. Aby se učily chápat význam a smysl všeho v okolí. Děti jsou moudré, čekají pouze na vhodnou motivaci dospělých lidí, na důvěru a lásku jakou je obklopí. V každém okamžiku budou samy sebe udivovat a překvapovat.

Dovolte prosím proces výuky jasně označit „PROCESEM ROZPOMÍNÁNÍ“ Děti se nemohou naučit nic nového, co už v nich dávno není vepsané. Dovolte jim, ať se naplní svojí osobní zkušeností, jak je to jen možné. Děti motivujte prosím pouze pochvalou, zapomeňte prosím na urážky, fyzické tresty apod.

Ať se děti „potrestají samy“, když budou chtít, jinak ony se z každé situaci příjemné anebo nepříjemné vždy poučí, veďte je k tomu, ať si poučení uvědomí. Učíte se všichni přes vlastní chyby, důležité je učit se stále v radosti a zábavě.

Učitelé, mluvím k vám, mám k vám velkou důvěru, zapomeňte na vše, co jste se kdy učili a naučili. Teď je první rok nového věku (rok 2013) jste v informační, energetické a totální revoluci všeho. Revoluce je mírová na paprscích slunce a lásky. Snažte se co nejvíce rezonovat s touto dobou, s každým okamžikem. Buďte pouze v přítomnosti, důvěřujte božství ve vás, že vás vede tou nejlepší cestou pro vás. Božství prosím se snažte vidět v každém vám svěřeném dítěti. Ke každému dítěti se snažte prosím zaujmout osobní vztah. Vnímejte vše, co dítě prožívá, ptejte se, aktivně naslouchejte, všechny otázky považujte za dobré a tak na ně odpovídejte. Prosím pracujte s lehkostí, humorem, láskou. Často zpívejte dětem a s dětmi tancujte, dovolte si být vším, čím chcete být.

Nastává vám nadherný, přenádherný tvořivý čas. Žádejte pro svoji práci s láskou a úctou jen to nejlepší. Nespokojte se prosím s málem. Vybrali jste si velmi zodpovědnou práci. Vy ji však naplníte bravurně. Zapisujte si prosím všechny inspirace a nápady a totéž učte vaše děti. Každý den se vracejte sami a společně k vizím a vyberte co, kdy a jak chcete vytvořit. Jste tvůrci nádherné přítomnosti a ještě nádhernější budoucnosti.

Milí učitelé, předávejte si otevřeně a pravdivě zkušenosti, učte se od sebe vzájemně, buďte si vzájemnou inspirací, tvoříte naprosto nové. Nové projekty jsou aktivní – všichni se zapojují a rádi

Pro dnešek skončíme a zítra se opět s láskou, radostí, něhou, nadšením velmi těším na pokračování. Děkuji lásko. Děkuji lásko a ostatní lásky moje. Přej si co chceš a vše dostaneš. - Tak teď si opravdu přeji víc pohnout s mojí němčinou, chci lépe aktivně myslet a mluvit německy, nejlépe jak mojí rodnou řečí. Miluji svůj druhý domov stejně jako můj rodný domov. Jsem šťastná, že žiju obojí, umožňuje mi to nadhled a dává mi to víc lásky k zemi, děkuji. Staniž se. 20:20


Kryon pokračování 11. 12. 2013 19 07 hod

Uvolnění, dýchání, rovné sezení, chodidla volně položená na zemi a dýchat postupně pravidelným svižným dechem do podbřišku a zde energii vždy rozšířit, pak solar plexus, srdce, krk, 3 oko a 7. čakra všude totéž, pak vydýchávat do země a nechat proudit energii shora přes sebe dolů a nahoru, a tak to parkrát udělat.

Dobrý večer, Heleno, jsem Kryon z Magnetické služby, můžeme pokračovat. Vyprázdni prosím celý tvůj vnitřní prostor a piš, co skrz tebe proudí, je to nadmíru důležité. Dnes se budeme věnovat ještě školství a přibereme i kulturu. Máš se na co těšit, bude tě to velmi bavit.

Tak včera jsme uvedli, že žáci jsou rozhodující v procesu své vlastní výuky, sami budou rozhodovat, co se chtějí učit a jak. Sami si budou tvořit. Hledat, modelovat své pomůcky. V tomto okamžiku se stane výuka ohromnou zábavou. Je velmi důležité, aby vše, co se žáci učí mělo smysl pro jejich budoucí život, pro úspěšný život. Aby jim učení pomohlo snadněji najít své životní uplatnění a být v něm úspěšní. Škola má žáky a studenty především formovat v následujícím :

 • Být plnohodnotnými a právoplatnými lidskými bytostmi 
 • Podpořit v nich růstové charakterové vlastnosti solidárnost, ochotu pomoci, touhu žít a realizovat pravdu, tvořit v týmu a pro tým 
 • Tvořit zdravé vztahy s adekvátní – přiměřenou komunikací 
 • Dovést mladé lidi k ohleduplnosti a vděčnosti k sobě vzájemně, k přírodě, vesmíru 
 • Zcela přirozeně vrůst do pochopení a žití vesmírných zákonů příklad zákony rezonance, polarity atd. 
 • Naučit je žít zdravě na zemi a se zemí 
 • Naučit je navazovat vhodné vztahy s našimi vesmírnými rodinami 
 • Naučit je trvale vyměňovat životní zkušenosti se širším okolím 
 • Naučit žáky jak později nabídnout pomoc potřebným zemím, vzájemnou výměnu zkušeností, podporu výměny zboží za zboží apod, vždy spravedlivé a mírové řešení všech vyvstalých situací 
 • Naučit je úctu k tradicím a obnovu původních tradic – původních pramenů 
 • Naučit žáky budování zdravého bydlení ve zdravých lidských a rodinných vztazích. 
 • Školní čas podporuje čas snění a představivosti 
 • Žáci jsou učení, že přes svoji představivost mohou mnohé stvořit, zlepšit, změnit 
 • Žáci již v tomto čase mohou tvořit své první jednoduché příbytky, kde jsou součástí celé přírody – zaměřují se zde především na pozorování a chápání jednotlivostí v přírodě, hledají předurčení t.j. význam pro službu člověku 
 • Žáci jsou během školy připravováni na roli tvůrců – bohů, kteří přišli sem na planetu seznamovat se se zdejší přírodní knihovnou a přišli ji milovat, chránit a oceňovat. Udržovat čistou, milovanou a šťastnou – toť největší úkol 
 • Žáci se učí z chyb svých předchůdců a hledají a vždy nacházejí smysl v prožitém nejen v přítomnosti svých předků, ale také pro minulost i budoucnost 

Prosím přijměte fakt, že děti vás přišli sem mnohému naučit. Milujte své děti jako největší zázrak. Důvěřujte svým dětem, dejte jim co největší pochopení a stálou lásku, umožněte jim zdravý růst a vývoj. Zapomeňte prosím na vše, jak jste sami byli vedeni a vychováváni a ukažte svým dětem vždy a za každé situace, že jste tu pro ně, že jste tu proto s nimi v jedné rodině, že vás společně svedl dohromady určitý úkol – vždy jedinečný. Kdy všichni zůčastnění staří, mladí, dívky, chlapci, ženy, muži tvoří nádherný fraktál. Dovolte lásce, ať vás vede a zalévá jako živá voda vaše životy. Pamatujte, že jen tak dojdete svého naplnění, jako lidé na této zemi. TVOŘTE S LÁSKOU, MILUJTE S LÁSKOU, PRACUJTE S LÁSKOU – JSTE LÁSKOU – JSTE BOŽSTVÍ – MILUJTE BEZ PODMÍNEK – AMEN – DĚKUJI.

A teď se posuneme ve společném tvoření ke KULTUŘE.

Kultura je velké téma pro vás, lidé.

Kultura vás kultivuje

Kultura vám ukazuje a představuje co vše vzájemně máte v sobě ve svém zdrojovém poli – ve vaší DNA – jako mapě vaší existence

Tak a teď se podívejte co vidíte ve slově KULTURA, že je zde vyjádřen kult, ur, tůra. . .

Kult znamená něco velkého, něco co přesahuje, ano opravdu je to velkolepé, udivující, překvapující především samotného tvůrce. Každý tvůrce se přes své dílo sebepoznává. Žádný tvůrce by nevěděl jak velké dílo má v sobě, kdyby netvořil, kdyby nebyl aktivní, nadšený, radostný, dětsky nevinný, čistý, otevřený, zbavený strachu, plný důvěry a radostného očekávání. Tak toto jsou prvky nové kultury – plné nečekaných nadšených lidských výtvorů, které tvoříte jako jednotlivci nebo ve skupinách.

Přišli jste sem, abyste tvořili, aby vaše výtvory sloužili druhým lidem k růstu a podpoře, abystre stavěli svými díly „schody do nebe“.

Buďte otevřeni ve své tvorbě, kultura bude zahrnovat i technické objevy, které budou nejen nádherné, vysoce funkční, budou se sami obnovovat, jakmile překročíte hranice strachu a omezení. Jakmile vás bude řídit láska, již nebudete toužit po tom ničit, soutěžit, egoisticky brát pouze pro sebe a dělat z toho nový kult – nové náboženství.

Náboženství potřebujete pouze tehdy, když jste „kulturou strachu“. Tehdy náboženství plní svoji roli s hrozivými bohy, s odměnami a tresty.

Toto vše láska nehledá, nepotřebuje. Láska pouze dává. Představujte si, když jste v lásce, kolik lásky k vám proudí. Dovolte si prosím takto žít. Nespokojte se s málem. Je tu pro vás připraveno vše pro co jste ochotni a schopni se otevřít, co si dovolíte. Sněte, představujte si vše do nejmenších detailů a je li to v souladu s přáním vaší duše, okamžitě anebo velmi rychle se tak stane.

Takže prosím kulturu vnímejte jako vlastní kultivaci na své cestě k prožití absolutního božství v sobě. Vše co obdivujete, co zde zanechali vaši předchůdci ze všech oborů lidské činnosti je nyní ve vás, je součástí vaší informační matrice – DNA – chtějte si prosím prožít přes sebe, přes své tělo a vědomí cokoli co milujete a obdivujete. Zasněte se a nechejte se vést hudbou, obrazy, sochami, objevy a věřte, že když vaše uvolnění, otevření vyprázdnění dosáhne takového stavu, že bude možná rezonance, tak přijde něco co bude přesahovat původní záměr. Prosím chápejte a prožívejte každou svojí buňkou – je čas zázraků.

Ze spícího a nevědomě snícího člověka se stává probuzený vědomě snící člověk – TVŮRCE

Gratuluji vám v celém možném rozsahu. Představujte si však, že tento rozsah je nekonečný, věčný, přenádherný.

ČLOVĚČE TVŮRČE NOVÉ PŘEKRÁSNÉ PŘÍTOMNOSTI POVSTAŇ, NADECHNI SE A JDI SVÝM ŽIVOTEM ROVNĚ, JSI MAJÁK MEZI OSTATNÍMI MAJÁKY. TY JSI MY A MY JSME TY!!!!!

MILUJI VÁS JAKO NIC NA SVĚTĚ – MILUJI POZOROVAT VAŠE PRVNÍ KROKY – OBJÍMÁM A STÁLE MILUJI KRYON. DĚKUJI.


Kryon další pokračování 12. 12. 2013

Zdravím tě jsem Kryon z magnetické služby, děkuji za tvoji ochotu po vyprázdnění, uvolnění, aby naše společné energie mohly snadněji prostoupit. Dnes se budeme věnovat dále ZEMĚDĚLSTVÍ a také PRŮMYSLU.

V zemědělství uděláte zásadní změnu od neosobního vztahu k půdě k osobnímu, důvěrnému, radostnému vztahu. Přichází k vám nyní zesíleně čas větší úcty, lásky k životu, vděčnosti za všechny zdroje, které máte k dispozici v hojné míře.

Pamatujte někdo je vytvořil, nejdříve je vymodeloval v mysli, pak i fyzicky přes mnoho jemných realit. Někdo je spravuje a chrání po věky věků jako vzácný dar.

Přichází čas, kdy víc uvidíte skutečnost, jaká opravdu je, ničím nezastíněná, ničím nepřekrytá. Stále víc se vám bude otvírat mnohobarevný svět. Dovolte si to prosím také ve své mysli přát. Uvolněte se pro to prosím. Celá příroda volá SOS již dlouhý čas a ty člověče ztracený ve své mysli a ve svých chybných koncepcích a bludných cestách „stahujíce“ do tohoto bahna sebou druhé lidi – nevidíš a neslyšíš.

Prosím vyjdi ze stávajícího systému třeba jen na pár hodin, na den, pár dnů, týden, týdny, měsíc, měsíce, nenechej se stahovat a ovlivňovat zbloudilou většinou. Většina nic nechápe, domnívá se pouze, že život jde dál lineárně, jak jste byli zvyklí. Toto už je změněno, jsou nastaveny nové programy pro vaše prožívání.

Hledejte je a naleznete mnohé nové inspirativní cesty.

Odložte prosím celou svoji minulost tak jak odkládá had několikrát za rok svoji starou kůži, anebo děti odkládají několikrát za rok své malé oblečení – toto posloužilo a dosloužilo. Nevracejte se prosím ke starému, nenechávejte se stahovat a strhávat do „ledového“ rychlého proudu, který nikdo neví kam má namířeno.

Každý z vás udělá toto rozhodnutí dříve či později. Vše je v pravý čas. Informace na které dosáhnete vám mohou pomoci vaše cesty zjemnit a zmírnit tak mnohé nežádoucí následky.

Tak ještě jednou: VŠE STARÉ DOSLOUŽILO – JE KONEC VŠEHO STARÉHO.

Brány jsou otevřeny jsou otevřeny pro tvoření a budování nového – bez hranic a omezení, vždy v souladu s celkem, vždy s ohledem na budoucí následky anebo důsledky. Doba dluhů už je pryč, nemůžete dál svobodně pokračovat a být spoutáni platebními povinnostmi nekonečně nenasytných finančních ústavů. Nemůžete se ve 20 ti letech při budování svého příbytku a při tvoření domova zadlužit tak, že vaše právo na důstojný, šťastný a radostný život bude ohroženo, na svých zádech nemůžete nést celý život tak těžké břemeno, běda onemocnět, běda ztratit práci, běda rozejít se s partnerem a dokonce mít obavu, zda vůbec můžete do takovéto situace přivést pokračování života vaše děti.

Tato zbloudilá pravidla již nadále nejsou podporována.

Jen na vysvětlenou – stali jste se jako lidstvo na planetě Zemi součástí velmi sledovaneho EXPERIMENTU – kdysi dávno jste se rozhodli sloučit přes svá těla, přes své životy dva zdánlivě „nesourodé“ a přesto doplňující se principy TEMNOTU a SVĚTLO. TENTO ÚKOL JSTE ÚSPĚŠNĚ ZAVRŠILI, BYLI JSTE JAKO LIDSTVO PROZKOUŠENI, JAK SE EXPERIMENT ZDAŘIL.

Navždy si v sobě již nesete tuto zkušenost. Vždy, když budete v budoucnu v jiných situacích, v jiných systémech konfrontováni s podobnými situacemi již budete navždy vědět, která cesta je bludná a jaká vede ke světlu. Navíc již víte, že TMA je pouze nedostatek SVĚTLA . Když rozzáříte svoje vnitřní podstaty jako Slunce, temnota zmizí a tak to je.

Takže prosím teď víte víc a každou hodinu stále víc a víc mí milovaní novátoři, iniciátoři, odvážní vesmírní poutníci. Cestujete s nedokonalými anebo žádnými mapami A PŘESTO DOBŘE.

Snažte se celek vidět více kompaktně, ponořte se do něj, jste jeho součástí a každá částečka nese informaci celku. Cítíte, vnímáte bolesti, zmítání, křeče celého vývoje. Zároveň však vnímáte oceán lásky, dobra, pravdy a nekonečných možností.

Podívejte se na ty nejmocnější z vás, kteří se snaží jak mohou vyznat se ve stávající situaci. Dosaďme si za ni třeba barevné kostky. „Kostky“ dříve stáli na sobě nebo vedle sebe, obrazně řečeno jak skládali svá rozhodnutí, situace byla pro ně přehledná.

Dnes si představte, že „kostky si dělají co chtějí“poskočí vedle nebo jen tak se ztratí, odlétnou nebo se objeví úplně někde jinde. Za kostky si prosím dosaďte jakýkoli proces. „Nic není jak „bejvávalo“. Čím dříve uzavřete tato témata, tím lépe pro vás.

Vím, že není snadné rozpustit koncern odejít na odpočinek a ponechat vše na ostatních. Proto je dnes nadmíru důležité přijímat a rozpracovávat nové vize do naprosto nových podmínek. Vytvořte prosím „krizový program“ v každé společnosti. Můžete tento proces označit jako krizový management. I zde prosím opět zapomeňte na vše, co jste se naučili. Zde ať chcete nebo nechcete používejte prosím srdce. Svoje vlastní srdce, které má taktéž, kromě své funkce naprosto dokonalého oživování těla v každé mikrovteřině funkci, která umožňuje viodět realitu pravdivě se soucitem, a s pochopením ke všemu a všem. Kromě toho toto srdeční centrum disponuje obrovskou inteligencí, přes toto centrum je vám umožněna komunikace se vším okolo vás i ve vás.

Je to pro vás naprosto nová situace. Doposud jste ve svých životech využívali více určité signální soustavy. Někdo řekne více mozek. Tam, kde si však myslíte, že čerpáte poznání a pochopení tam vás ujišťuji, že to není – vše je jinak.

Tak teď zpět k SRDCI. Dýchejte v prvé řadě v rytmu Země (asi ¾ takt). Energii táhněte přes vaše nohy do pohlaví. Zde vše prodýchejte, pokračujte dál do břicha, zde celé břicho náležitě prodýchejte a pokračujte s energií stále více vzhůru do vašeho srdce. Prodýchejte srdce a posuňte se ještě více s energií nahoru a prodýchejte krk. Toto dělejte mnohokrát za den. Pak spusťte energii znovu do země na výdech a na nádech ji vydýchněte co nejvíce nahoru. Bavte se tím , jak energie vámi volně prochází. Pak se soustřeďte na své srdce, jak je hladíte a objímáte, líbáte a vysíláte ke svému srdci obrovskou energii vděčnosti a lásky.

Požádejte prosím vaše srdce o vedení ve vašem životě. Jakékoli rozhodnutí od nynějška dále dělejte prosím přes své srdce. SPRÁVNĚ VIDÍTE POUZE SRDCEM. Můžete nakonec vidět jakoukoli částí vašeho těla a každá část těla má jinou kvalitu. Vaše těla jsou neuvěřitelná. Možností, které v tělech máte, nevyužíváte zatím téměř vůbec. Vůbec nechápete, co těla jsou.

Věřte, že každý den ve vědomém, láskyplném, vděčném, vřelém, radostném, blaženém spojení s vašim tělem vás teprve začne život opravdu bavit. Stanete se sami sobě nesmírnou zábavou.

Pro dnešek děkuji 20 10.

I já děkuji Tobě, Kryone, za Tvé jemné, něžné, láskyplné vedení. Cítím, že je tu krásně rovnovážně rozprostřena mužská a ženská energie, v těch svých vyšších oktávách, je nádherné a zábavné se v tom pohybovat.Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.