12. dubna 2016

CERN odhalen jako tajný vchod do podzemního sídla CIA pod Ženevským jezerem ve Švýcarsku, 3. část

CERN odhalen jako tajný vchod do podzemního sídla CIA pod Ženevským jezerem ve Švýcarsku, 3. část

Anglický zdroj překladu: https://truthernews.wordpress.com/2015/09/17/cern-is-secret-entrance-to-subterranean-cia-headquarters-beneath-lake-geneva-in-switzerland/

2. část zde: http://orgo-net.blogspot.com/2016/04/cern-odhalen-jako-tajny-vchod-do_9.html
3. část zde: http://orgo-net.blogspot.com/2016/04/cern-odhalen-jako-tajny-vchod-do_12.html
4. část zde: http://orgo-net.blogspot.com/2016/04/cern-odhalen-jako-tajny-vchod-do_14.html

Překlad: Orgonet
12. 4. 2016


7. Tajné tunely k sídlu CIA

Illustrační obrázek:


Protože druhou rolí CERNu je být vchodem do sídla CIA pod Ženevským jezerem, existuje řada tajných tunelů, které umožňují personálu CIA s příslušnou identifikací (například čip RFID – Radio-frequency Identification) vstup do podzemních budov. Možná právě zde vzniklo spojení mezi čipem RFID a „znamením bestie 666“, které je zobrazeno v logu CERNu.

Je vysoce pravděpodobné, že existuje 6 vstupů/výstupů z/do sídla CIA, stejně jako existuje 6 externích komor/plováků připomínajících projekt Sub-biosféry 2. Tato domněnka je posílena faktem, že i do CERNu existuje 6 vchodů (pozn. Orgonet: dle webu CERNu je jich nyní 8, viz níže.), z nichž jeden nebo více mohou být přístupem do sídla CIA pod Ženevským jezerem. Jeden z těchto 6 vstupů CERNu vede do výše tunelu Velkého elektron-pozitronového srážeče (LEP), který je dlouhý 26,659 metru (16,6 mil). Shodou okolností je CERN vzdálen přibližně 27 km od středu Ženevského jezera, kde na souřadnicích 46°27’19.8″N 6°36’01.9″E je evidentně umístěno sídlo CIA. Jeví se, že tunel LEP je krytím pro vlaky kyvadlové dopravy, převážející personál CIA z předměstí Ženevy do podzemnícho sídla CIA.

Když vezmeme v úvahu, že je udáváno, že tunel Velkého hadronového srážeče (LHC) vede 175 m pod Ženevským mezinárodním letištěm, lze z toho usoudit, že jistý počet z 15 miliónů pasažérů, kteří projdou ročně letištěm, nastupuje do skrytých podzemních vlaků pod letištěm, které je tajně dopravují do sídla CIA. Toto zařízení umožňuje osobám přijíždějícím do Ženevy přístup do sídla CIA, aniž by byli spatřeni na veřejnosti.

Je zajímavé i to, že Ženevské mezinárodní letiště má jedinou betonovou dráhu, která je dlouhá 3 900 m )12 795 stop), čímž je nejdelší ve Švýcarsku a jednou z nejdelších v Evropě. V důsledku toho mohou na letišti přistávat letadla všech existujících velikostí, včetně vojenských a vesmírných letadel.

A nakonec, nejbližší obcí k hlavnímu sídlu laboratoří CERN je město Meyrin (22 tis. obyvatel). Vedle faktu, že v lokalitě Meyrinu částečně leží Ženevské mezinárodní letiště, je tam i 6 vchodů do CERNu. I když je to domněnka, je vysoce pravděpodobné, že „Spojovací tunel“ je jedním z tajných tunelů, které vedou do sídla CIA pod Ženevským jezerem, jinak známým jako Severní zóna (North Area, Zone Nord).

Známé vstupy do CERNu: 

(Pozn. Orgonet: seznam jsem poněkud upravil, na základě níže uvedených internetových zdrojů, web uvádí více vstupů než "magických" 6. - Na těch vstupech není nic tajného, každý má svůj režim zveřejněný na webu, některé slouží i turistům - návštěvníkům CERNu. - Na podstatě věci, že (některé) tyto vstupy slouží pravděpodobně současně i jako vstupy do podzemního sídla CIA,  to však nic nemění. 
Zdroje: http://map.web.cern.ch/map/coordinate/TUNNEL+INTER+SITES/meyrin/1159.8101/833.3408/522/350/400?450,481
http://gs-dep.web.cern.ch/en/GS_News/cern-entrance-opening-hours u


 • 1. Meyrin A
 • 2. Meyrin B
 • 3. Meyrin C
 • 4. Meyrin D - jen pro zásobování.
 • 5.„Charles de Gaulle“ z Francie. Jeho název je poctou údajným zásluhám de Gaulla při vytvoření CERNu. (Francie).
 • 6. Prévessin.
 • 7. Porte Jura.
 • 8. „Spojovací okružní tunel“ („Tunnel Inter Sites“): spojuje všechny vchody ve švýcarské a francouzské část. Pro osoby i zásobování.


8. Ženevský tunelI když je to jen domněnka, je vysoce pravděpodobné, že v Janově v Itálii je vstup do 275 km dlouhého podzemního tunelu, který umožňuje ponorkám vyplouvajícím z Grónska přístup do sídla CIA pod Ženevským jezerem. Tato domněnka je podpořena faktem, že Ženeva (Geneva – G+N+V) a Janov (Genova – G+N+V) se souhláskově shodují, což napovídá, že oficiálně to může být opravdu „Ženevský tunel“.

Vlajka Ženevy a erb Janova zobrazují římský kříž, podobný švýcarské vlajce, a identický s logem Červeného kříže, který má shodou okolností své sídlo v Ženevě. Jinými slovy, jména a symboly asociované s Ženevou jsou zejména švýcarské.

Je zajímavé, že v roce 1946 byl zahájen kolosální vrtací projekt na vyhloubení tunelu úpatím Mont Blancu, nejvyšší hory Alp. Tento tunel měl spojit Chamonix ve Francii s Courmayer v Itálii. Uvážíme-li, že CERN byl oficiálně založen 29. září 1954, tunel pod Mont Blancem mohl být krycím projektem pro výstavbu Ženevského tunelu mezi Ženevou a Janovem. V případě, že oba tunely byly stavěny současně, veškeré seismické aktivity, k nimž docházelo při vrtání Ženevského tunelu mohly být přirozeně svedeny na stavbu tunelu pod Mont Blankem.

Domněnka, že tunel pod Mont Blankem byl krycím projektem pro Ženevský tunel, je podpořena faktem, že stavba tunelu pod Mont Blancem trvala 20 let, i když délka je pouze 11, 611 km '7,215 mil). Například Gotthardský úpatní tunel, který obsahuje systém tunelů o délce 151,84 km, se stavěl rovněž 20 let. K argumentu, že zlepšení technologií umožnilo více než 10x zrychlit stavbu, vezměme v úvahu toto: Simplonský tunel mezi švýcarskými a italskými Alpami se stavěl pouze 9 let (1912 – 1921), přičemž měří 39,524 km na délku. Proto 20letá stavba tunelu pod Mont Blankem napovídá, že šlo o stavbu kryjící výstavbu Ženevského tunelu, který se nachází východně od něj.

Domněnka, že pod Alpami mohl být vyvrtán 275 km dlouhý tunel, je podpořena faktem, že ze všech nejdelších a nejhlubších tunelů světa se jich nejméně 11 nachází ve Švýcarsku, v celkové délce 315,937 km, a patří mezi ně tyto (a další nejmenované): Gotthardský úpatní tunel (57,04 km), úpatní tunel pod Mont d´Ambin (57 km), úpatní tunel Ceneri (39,8 km, úpatní tunel Lötschberg (34 km), tunel LEP (26,659 km), Simplonský tunel (19, 824 km), tunel Vereina (19,058 km), Gotthardský silniční tunel (16,0 km), úpatní tunel Furka (15,407 km). Gotthardský tunel (15,003 km) a tunel Lötschberg (14,612 km).


9. CERN jako domov World Wide Webu


Illustrační obrázek:

World Wide Web začal jako projekt CERNu pod názvem ENQUIRE, který údajně zahájili Tim Berners-Lee v roce 1989 a Robert Cailliau v roce 1990. Jelikož CERN je nepochybně rodným místem a domovem World Wide Webu, využívá své moci k téměř absolutnímu ovládání Země, jehož většina je prováděna superpočítači.

Protože ve skutečnosti veškeré bankovnictví, obchod, komunikace, drony jako válečné zbraně a cestování jsou řízeny počítači, kterákoli agentura, která vládne CERNU, vládne i světu. Hlavní sídlo CERNu v Meyrinu má „rozsáhlé počítačové středisko obsahující zařízení na zpracování dat, zejména pro experimentální analýzu dat“, a „historicky je to nejdůležitější a nejrozsáhlejší telekomunikační/počítačová síť (WAN – Wide Area Network)“.

Termín „wide area networking“ je definován z části jako "komunikační nebo počítačová síť na velké zeměpisné rozloze“. Jinými slovy, CERN je hlavním internetovým uzlem či mateřskou deskou celého světa. Tato domněnka je potvrzena Internetovým výměnným střediskem CERNU (CIXP -Cern Internet Exchange Point), které je hlavní panevropskou páteří Internetu od roku 1989 a hlavním T1 spojením k NSFnetu (základní síť USA) od roku 1990.

Jinými slovy: CIXP je mateřská deska Internetu, jakožto i všech ostatních internetových uzlů a portálů na ni napojených. V důsledku toho, kdykoli si CIA chce vybrat nějakou zemi, korporaci či osobu jako svůj cíl, může to velmi snadno udělat, protože má okamžitý přístup ke všem dostupným informacím v reálném čase.


5 komentářů:

 1. To s těmi tunely vůbec nepokládám za zcestné! Vezmeme-li v úvahu, že dnešní svět nepřetržitě budují zednáři, tedy znalci tajné geometrie. Kdo si všímá, nemohlo mu ujít, že celý Vatikán je dokonalá geometrie ve vztahu k zemi a symbolům. Taktéž Wašington DC a další města jsou vypracována dle zvláštních plánů(rozčlenění katastrů) i antické architektury. A dalo by se pokračovat.
  Koruna v erbu symbolizuje to, co je ve Zjevení 21:12-21. Ale protože Pán zednářu (ten padlý v podsvětí) se chce podobat Bohu a být ještě mocnější než On, činí vše co je psáno v Bibli. Ale po svém. Tak i Novou Zemi chce strojit po svém. Proto, v erbech najdete šelmy (lvi a draky) štít (např. Žalmy 18:30 vysvětlují,co štít symbolizuje)i korunu a horu (viz Sión) "Mudrcové" se tedy schází na jednom místě, tam, které je označené rudým (co bylo v Egyptě označeno krví mladých býčků, bylo ušetřeno, viz Exodus) křížem a budují Biblické "Město mohutné" (čti mocné) .Nejmocnější technologie, která zajistí vyvoleným a Luciferu obdiv, slávu a všechnu moc na zemi by tedy měla být v zemi, která je na zástavě označena křížkem a ne modrými pruhy a hvězdičkami nebo jiné. Takže, dá se věřit, že pod Ženevským jezerem se tuneluje ve velkém. Jakože do čtyř cípů Země směrovalo po třech celkem 12 bran, tedy 6 vlevo, 6 vpravo. A jsem si pak jistá, že máme ucelenou představu, jak bude ta pod jezerní velestavba prošpikována tunely a z hora vidíme zalesněné plochy tam, kde není radno cokoliv stavět, protože by se mohly narušit podzemní pilíře.
  Asi tak, je to velmi zajímavé čtení. Co vše se nám děje pár kilometrů od hranic !

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Oceňujem Vašu zanietenosť pri hľadaní odpovedi. Žiaľ od pravdy ste ďaleko. Ale to je cieľom, necheť nás písať tzv.konšpiračné teórie a pod ich krytím pokračovať v tajnej práci. Mimochodom R je a vždy bolo Ra, či už sa to niekomu páči, alebo nie. Exodus opisuje použitie krvi jahniat nie bičkov!

   Vymazat
 2. Nechoďte zbytečně daleko. Satanisti a zednáři chtějí Prahu zasvětit samotnému satanovi, a odevzdat mu ji jako pozemské sídlo, hlavní město světa. Uvidíte a uslyšíte velmi brzy, cop vše neuvěřitelného se bude pro Prahu navrhovat a realizovat.

  OdpovědětVymazat
 3. Podle prorctví si Jahve vede Satana za háky, do držky mu vražené.
  Takže Satanisti, ať dělají cokoli, stejně se tomu nevyhnou a ty své drdele si nezachrání.Kdo sestoupí do hlubin, bude vynesen a kdyby se skryl v nebesích, bude snesen.
  Až propukne Boží akce, tak se těším na ty ksichty.Ti darebáci si zaslouží do budky a pořádně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Budou ODŘÍZNUTI , tzn.že nebudou mít už žádný přístup ke Světlu,k Bohu, a to navěky.

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.