Zobrazují se příspěvky vyhledané k dotazu kousky duše v pořadí podle relevance. Řadit podle data Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky vyhledané k dotazu kousky duše v pořadí podle relevance. Řadit podle data Zobrazit všechny příspěvky

6. dubna 2012

Aolian: Nefunkční kousky duše a podchlazené jaro

Praktické poznatky k odumřelým kouskům duše a další zajímavůstky z akčních astrálních výprav

K mému březnovému příspěvku vznesl jeden ze čtenářů zvídavý dotaz, co to vlastně jsou takzvané nefunkční kousky duše. Není problémek se o tom trochu víc rozepsat. Díky letošnímu nesmírně inspirativnímu a energeticky dynamickému jaru se na mne nové poznatky, prožitky a zkušenosti doslova valí jak velká voda a zrovna vyzbyla i trocha času něco sesmolit, tak hurá na věc!

1. Proč máme na sobě nefunkční kousky duše a jak se jich zbavit

Mrtvé, zparalyzované nebo jinak nefukční kousky našich duší - zní to docela hrůzostrašně, ale tak hrozné to není... Nejlepší je být nad věcí… Tím, jak jsme ve zdejším vesmíru i ve spoustě jiných vesmírných úrovní prodělali spoustu různých traumatických inkarnací, muselo zcela logicky dojít k určité újmě nejen na fyzických tělech, ale i na našich duších. Spousta z nás prodělala tragické úmrtí při různých zrůdných technických pokusech včetně jaderných výbuchů a ekologických katastrof na planetě Tiamat a jejích měsících, na Marsu, Venuši, Měsíci i tady na Zemi. Spoustu z nás rovněž postihla tragická zranění či úmrtí při různých válečných konfliktech a rituálech černé magie ve Staré Atlantidě, ve Starém Egyptě i temném středověku. Při každém takovémto a podobném traumatu došlo k umrtvení či vážnému poškození určitých složek naší duše. Určité složky naší duše může poškodit i užívání toxických léků, očkování, noční směny aj.

V energetických vibracích Věku Ryb se prožité problémy z traumatických inkarnací hlavně jen vrstvily a hromadily, aniž by byla nějaká šance na celkovou očistu duše. Inkarnace se totiž odehrávaly v prostředí, kde byl výrazný překryv reálného časoprostoru s iluzivními úrovněmi. Zkusil jsem omrknout, co je příčinou vzniku paralelních iluzivních světů. Ukázalo se mi, že k jejich vzniku dochází především při rozličných cílených i neplánovaných zásazích s použitím všelijakých technických zařízení. Tato technická zařízení jsou schopna vytvořit v reálném časoprostorovém kontinuu něco jako „časoprostorové trhliny“. Za trhlinami se otevřou nové prostory (meziprostory) s pokřivenými vibracemi nesouznějícími s Přírodním řádem. V těchto meziprostorových trhlinách pak mohou přežívat mutantní bytosti bez vlastního života, které jsou oživovány skrze různé náboženské rituály a myšlenkové formy. Pomocí zcizených kódů přírodního systému nebo skrze spoutané přírodní bytosti odčerpávají tyto temnářské virtuální entity energii Života z reálného časoprostoru do svého virtuálního světa. Nejinak je tomu i na naší planetě. Reálný časoprostor je zde zčásti překryt iluzivním světem tvořeným neuvěřitelným množstvím rozličných nízkovibračních záhrobních úrovní, z nichž je udržován a střežen stávající temnářský pasystém našeho hmotného světa.

S tím, jak postupně slábnou vibrace Věku Ryb, mají všechny ty nakupené a navrstvené obaly a nefunkční kousky duše tendenci se „odlupovat“ a rozkládat. Uvnitř našich těl, v oblasti mezi srdcem a podbřiškem, je viditelný světlý zárodek vejčitého tvaru, který se postupně zvětšuje a krouživými pohyby vytlačuje staré vrstvy na povrch aury. Za normálních okolností by každá stará vrstva, která se dostane na povrch, velice záhy odpadla do rozkladných úrovní. Temnáři se nám však snaží tento regenerační a transformační proces sabotovat a omezovat, seč jim síly stačí. Snaží se v nás přes speciální astrální reproduktory a antizvony vyvolávat emoce strachu a slabosti, abychom se báli nechat odumřít všechno, co už má svá nejlepší léta za sebou a jen nás stahuje do nízkých vibrací. A právě strach je největší nepřítel všech pozitivních transformací. Temnáři dobře vědí, že pokud dojde k opětovnému Znovusjednocení reálného časoprostorového pásma, které bylo v celém tomto vesmíru násilně a záměrně rozfragmentováno agresivními ataky s použitím brutálních technických zařízení, můžou to tady rovnou zabalit. Přírodní systém v reálném časoprostoru je automaticky vyhodnotí jako „parazity a škůdce“ a rozkladné mechanismy je spálí na prach.

Na slábnoucí vibrace Věku Ryb reaguje reálný časoprostor automatickým znovusjednocováním sebe sama pečlivým hojením a uzavíráním časoprostorových trhlin. Týká se to i nás samotných, neboť také naše duše byly v předchozím dění porůznu fragmentovány a podrobovány nejrůznějším úskalím. Nyní však máme dobrou příležitost odhodit všechny staré "kabáty" do rozkladu a obnovit si svoje plné spojení se Životem.

A jak vlastně ty poškozené kousky duší vypadají? Dle svých vlastních zkušeností je vidím jako šedivé obaly nebo šedé povlaky na našich tělech, orgánech či částech orgánů. Občas jsou propojené soustavou astrálních kabelů, které někdy tvoří jakýsi korzet se stabilním upevněním kolem krku. V tomto pasystému se obvykle vyskytují i přídatné technické implantáty ve tvaru různých křížů, šroubů, tlačítek, krabiček a jiných vymoženin technicko-náboženského iluzního světa. Často také vidím šedý nebo černý dekl na temeni hlavy, který omezuje příjem kosmické energie a snižuje aktivitu mozku. Všechny tyhle pokřivené struktury a paskvilní systémy je potřeba bez milosti vyházet, i za cenu fyzických bolestí nebo různých depresí aj. psychóz. Vypadá to, že většina dnešních depresí vzniká hlavně z toho, že naše podvědomí vyplavuje na povrch stará traumata, aby se naše duše od nich mohla očistit. A ať chceme nebo ne, loučení s některým odumřelým či poškozeným kouskem naší duše bývá někdy provázeno velikým smutkem. Jako bychom někdy doslova "oplakávali" kus našeho Já, které nám ale už nemá co dát a musí pryč. Někdy zase dojde k tomu, že některý kousek naší duše, který se dostane na povrch k výpucu, je natolik zdevastovaný, že nás z toho až může popadnout nechuť cokoliv dělat. Často se také stává, že některé kousky duše poznamenané válečnými konflikty, ženou naše jednání do agrese a vzteku vůči svému okolí, zvláště pokud jsou skrytě napojeny na programovací skříňky temnářských bandiček. Síla pozitivně směrovaného vědomí ve fyzickém těle je ale obrovská a dokáže s úspěchem překonat celé plejády nepříznivě vyhrocených situací. Pokud se dostanu do kolize se svým okolím, je to pro mne jasný impuls proskenovat si celé své astrální tělo, zda v něm nevystrkují růžky nějaké negativně napolarizované kousky duše předurčené buďto k rychlému oddémonizování nebo k radikálnímu výpucu a rozkladu.

Postupně zjišťuji, že výpucy zdevastovaných nefunkčních kousků našich duší usnadňuje dostatečný přísun selenu, kyseliny listové, zinku, hořčíku, vápníku, vitaminu B12 a koenzymu Q a také pravidelný příjem fotonové energie (dle potřeby doplňujeme z různých zářivek). Pokřivené spektrum slunečního záření technickými úpravami počasí není pro obrozenecké transformace zrovna to pravé blaho, proto se vyplatí pracovat na posilování svého vlastního vědomí a psychické síly a „táhnout“ to hlavně přes ně.

K výpucům nefunkčních kousků duší také hodně pomáhá nějaká tvůrčí práce ve hmotě. Kdo pracuje převážně na počítači, tak ho to chtě nechtě pořád vtahuje do "ploché" 2D úrovně a brzy může chytit pěknou depku nebo bolehlav z toho, že vlastně tvoří jen "virtuální" hodnoty. Postupně stále víc a víc dospívám k závěru, že pokud nemáme dostatek tvůrčí práce ve hmotě, kde můžeme spojovat trojrozměrnou dimenzi přírodního světa s dalšími vyššími úrovněmi, naše duše trpí, je nemocná, bolavá a nemůže se řádně očišťovat od balastu. A proto ať žijou zahrádky, rodové statky, biofarmy, týdny pro les a další radostná kouzlení se sílou Přírody.

Samozřejmě musíme počítat s tím, že klimoušové se nám to budou snažit sabotovat, seč to půjde. Jedno je mi ale jasné: kdyby neměli ty svoje temnářské poskoky na mezihmotných technických platformách, tak by se tady ve hmotě s prominutím ani neuprdli. Takže čím více meziprostorových trhlin a iluzivních časoprostorů se nám podaří uzavřít (i na vlastních duších), tím víc ulehčíme naší planetě a podpoříme Pravý Život.

2. Elektromagnetismus jako výkonná síla pozitivních transformací ve hmotě

Je bezesporu zajímavé a napínavé sledovat vnitřním zrakem, jak probíhá odseparovávání reálného Života od nepřirozených iluzních úrovní. A jak přitom spousta temnářů skřípe zuby a snaží se svými ubohými astrálními nebo mezihmotnými HAARPy opětovně rozfragmentovávat znovusjednocené časoprostorové kontinuum. Trochu jsem zabrouzdal do historie života na jiných planetách v naší sluneční soustavě a dospěl ke zjištění, že na všech planetách, kde došlo k rozfragmentování reálného časoprostoru, se po určité době objevily tendence k jeho znovusjednocení. Nikdy však k tomuto přirozenému znovusjednocení nedošlo. Temnáři zatím totiž každý takovýto nadějně se sjednocující systém násilně zlikvidovali globální ekologickou katastrofou. Tím zůstaly celé vývojové megacykly života energeticky neuzavřené, se zálohami pokřivených maticí, které se temnáři snaží rozkopírovávat do dalších úrovní Života včetně naší planety. Nemohl jsem si ale nevšimnout, že Země má oproti svým sousedským planetám mnohem stabilnější reálný časoprostor. Vděčí za to především svému silnému elektromagnetismu, který je schopen efektivně vyrovnávat disharmonie v klíčových prvcích života včetně společenství přírodních Strážců a ochránců tektonických desek. Čím hlouběji pronikám do energií přirozeného elektromagnetismu, tím více oceňuji jeho vydatně podpůrný vliv na očistu od starých nánosů a tím méně jsou pro mne zajímavé všechny ty podružné nástavby jako jsou čakry, merkaby a jim podobné energetické systémy. Neuniklo mi totiž, že právě tyto nástavby pilně vzkvétají v rozmanitých virtuálních světech, jsouce skrze rozvinuté soustavy astrálních kabelů napojeny na různé programovací skříňky temnářů v záhrobí, zatímco v síle přirozeného elektromagnetismu mají tendenci zcela zanikat. Pravý Život je jednoduchý, praktický a bezprostřední – nepotřebuje žádnou vlastní seberealizaci přes nějaká „povznesená“ božstva, andělské světy a složité energetické struktury. A také jsou pro mne čím dál méně zajímaví všelijací ti věční fňukalové, kteří si neustále stěžují na nepřízeň života a nejraději by to tady zabalili. Přál bych jim zažít poznání, o kolik jednodušší a efektivnější je očista a náprava duše přes fyzické tělo a vědomí v něm pevně ukotvené oproti nevtěleným bytostem závislých pouze na astrálním prostředí.

3. Pozemská hmota versus 5D úroveň

Svou inkarnaci do zdejší hmoty jsem si pečlivě naplánoval a snažím se jít krok za krokem po vymezené linii s cílem dát si do kupy všechny potřebné věci. Už jsem se tak nějak smířil s tím, že spousta osob, s nimiž jsem se před našimi inkarnacemi domluvil na pozdější společné práci, se na to jaksi stále nemůže rozpomenout a některé věci prozatím lehce váznou. Rozhodně se ale nehodlám smířit s tím, že bych měl ze zdejší hmoty odejít od rozdělané práce do jakési 5D úrovně. Proštudoval jsem o tom celou řadu příspěvků a komentářů. Ze své praxe dobře vím, že bez větší námahy, jen s pouhou vírou či skrze nějaké meditace, není možné se dostat do úrovně, kde jsou s takovou vehemencí slibovány sladké odměny a rozličné vymoženosti. Zní to lákavě… Ale dosud jsem se nikde nedopátral kloudného vysvětlení, jaký je vlastně hlavní cíl a pracovní úkoly 5D úrovně z hlediska prospěšnosti pro pravý systém Života. Nehledě na to, že v přírodním systému prakticky neexistuje rozčlenění jednotlivých úrovní podle čísel. Rozhodl jsem se proto podniknout zvídavou astrální výpravu přímo do lůna oné vysněné páté dimenze. V první fázi jsem zahlédnul spoustu různých oblaků vyprodukovaných myšlenkami a sněním lidí, jaké to asi v té 5D úrovni bude. Po krátkém okouknutí jsem soustředil veškeré své síly na mentální přesun do té „opravdové“ páté dimenze. Vcelku plynule jsem se přesunul na severní pól naší planety. Nad ním, v částečném překryvu s naší planetou, se nacházel široký meziprostor blížící se tomu, co je popisováno v různých článcích včetně chanellingů s „druhou stranou“. Mentálně jsem se ocitnul ve velké zahradě se sterilními trávníčky a pečlivě uhrabanými lehce kýčovitými záhonky. Za nimi se nacházel rozlehlý přepychový palác s uměleckou výzdobou. Po zahradních pěšinkách se zasněně procházely rozmanité postavy a jakoby se vznášely v nějaké zvláštní euforii. Marně jsem se snažil dopátrat osob, které by zde dělaly nějakou užitečnou práci. Prohledal jsem všechny kouty zahrady a všude mne míjely jen bezcílně bloumající postavy s nevědomým úsměvem na tváři. Nikde ani kousek pořádné přírodní divočiny, všude jen samé vyumělkované parkové prostory. Hm, tak to je teda docela slabota.

Napadlo mne, že bych se mohl na celou tuhle úroveň podívat z ptačí perspektivy. Vystoupal jsem tedy do výšky, odkud jsem měl celý 5D prostor jako na dlani. Chvilku mi trvalo, než jsem se zorientoval, pak ale přišlo poznání, na které jen tak nezapomenu. Kolem celého prostoru oné páté dimenze se nacházelo šest pravidelně rozmístěných promítaček napojených na záhrobní dvourozměrnou matrix temnářů. A těchto šest šikovně instalovaných přístrojíků umně vytvářelo holografický obraz dokonalé iluze nebeského ráje, která nejlépe vyhovuje lidské mysli. Za jednou pomyslnou stěnou tohoto holografického prostoru se nacházelo cosi, co silně připomínalo černou díru. Nedalo mi to a mentálně jsem se přenesl k oné díře. Najednou jsem ucítil silně nepřátelské vibrace a než jsem se nadál, obklopovala mne soustava velikých zrcadel, mezi nimiž jsem ztrácel orientaci. Nezbylo mi nic jiného, než znovu vystoupat nad celý prostor a odtud rozvibrovat zrcadla přes vlastní mentální sílu do takové míry, až se roztříštila. A hle – za jednou sadou rozbitých zrcadel se ukázal zvláštní černý tunel. Kampak asi vede, říkám si a přesouvám se k němu. Dno tunelu vyplňuje speciální pásový dopravník. Vydávám se tunelem a zanedlouho se dostávám do temné úrovně působící stísněným až depresivním dojmem. Cítím chlad a nízké vibrace. Všude kolem dokola se nacházejí podivné tmavé haldy připomínající soustavy pustých sopečných kopců. Při bližším ohledání zjišťuji, že haldy jsou tvořeny odumřelými kousky duší nebo zparalyzovanými dušemi různých bytostí.

Všechny ty haldy se nacházely na tmavé mramorové desce, která představovala jejich ukotvení na dvourozměrnou matrix temnářské iluze. Co takhle zkusit ty haldy odhmotnit a odkotvit, blesklo mi hlavou. Energeticky jsem rozvibroval astrální mramorovou desku, až celá popraskala. Poté se všechny ty temné haldy propadly do rozkladného kotle. Odumřelé kousky duší a virtuální bytosti shořely na jemný popílek, zatímco reálné bytosti přírodního světa vstaly jako bájný Fénix z popela a vystřelily z tohoto nakaženého vesmíru jak namydlený cukrář do svých Domácích úrovní a Domácích skupinových duší. Pro jemný popílek usazený na dně rozkladného kotle si přišla skupinka víl pečujících o květinové astrální zahrady. Víly popílek postupně rozprášily do rozkvetlých záhonů a pohnojily s ním bujnou vegetaci. Dokonalá recyklace!

Tímto skončila má zvídavá výprava do páté dimenze. Nejsem sebevrah, abych se dobrovolně hrnul do takového svrabu končícího paralyzačním tunelem. Přišel jsem do hmoty, abych měl sílu zabrat na vybourávání temnářských platforem. Tady se můžu plně opřít o přírodní časoprostor a ani mě nenapadne, abych se odtud odkotvoval přesunem do snové úrovně, která navíc představuje pěknou past pro všechny důvěřivce zmámené iluzí nebeského ráje. Pohodovou a přátelskou úroveň pro práci, to ano, ale napřed si ji přece musíme plně zasloužit. Jen tak namátkou jsem nakouknul do jedné vesmírné soustavy, kde už mají špinavou průmyslovo-lobbistickou éru za sebou. A byl jsem potěšen, neboť civilizace, které původně dosti neomaleně devastovaly přírodu a životní prostředí kolem sebe, si ten svůj humůsek před započetím nové čisté éry po sobě pěkně uklidily pod vedením erudovaných Strážců krajiny.

4. Roztančený svět bytostí Života

Ve svém minulém příspěvku jsem také zaznamenal dotaz, jak souvisí výpucy staroatlanských platforem s tančícími vodními bytostmi u řeky. Je to úplně jednoduché a logické. Půvabné a rytmické tance jsou nedílnou součástí tvůrčí aktivity všech bytostí Života. Při radostném a dynamickém tanci přivádějí bytosti přírody do zdejšího prostředí vysokovibrační kosmickou energii pro láskyplnou péči o své přírodní klenoty a pro celkovou harmonizaci krajiny. Při tanci zároveň očišťují své prostředí od nežádoucího balastu. Pokud někde nalezneme oblast, kde chybějí přírodní bytosti oddávající se radostným tancům, něco není v pořádku. Při čištění starých platforem vodního živlu často narážím na skupiny zkroušených, rezignovaných, zastrašených a nepřirozeně ztrnulých vodních bytostí bez elánu do života. Dokud nezjistím příčiny jejich bezbřehého smutnění a rezignace, obvykle nejsem schopen s tím aktivně pohnout. Jednou je to dědictví prokleté Staré Atlantidy, jindy je to negativní emoční obal z nešťastné události nebo drastických válečných konfliktů, v jiných případech jde o emoční šoky z necitlivých technokratických rekultivací krajiny. Někdy se kombinuje více faktorů najednou a jelikož právě vodní živel je úzce spjat se světem emocí, je potom docela fuška s tím hnout. V mnoha případech jsou vodní bytosti po negativním využívání krajiny tak zdecimované, že je nejlepším řešením odpoutat je z jejich pracovišť a pomoci jim přes imaginární světelný most přejít do harmonických přírodních úrovní. V některých případech však postačí energeticky uzavřít staré pracovní platformy světa přírodních bytostí a rozpustit negativní emoční obaly v krajině a bytosti vodního živlu se vcelku bez problémů chopí své práce. Energeticky se přesunou na očištěnou vrstvu krajiny a radostně se dají do tance. To je i případ vodních žínek u řeky v Českých Budějovicích po výpucu deprimujících staroatlanských platforem.

V letošním roce jsem byl svědkem oslavných rituálních tanců a rejů přírodních bytostí při vítání jara. Vlilo mi to do žil nový optimismus, že tady, na téhle Zelené planetě, se určitě podaří uzavřít všechny bludné kruhy temnářských časových smyček, očistit a znovusjednotit reálný časoprostor a že temnáři protentokrát ostrouhají kolečka.

Inspirován veselým tančením přírodních bytostí, začal jsem při výpucu starých nánosů a uzavírání minulých životů u svých známých i na sobě praktikovat očistné tance našich vlastních podstat (duchů). Jednoduše, silou myšlenky a dopingem mentální energie roztančím naše duchy a sleduji, jak z nich postupně opadávají staré negativní nánosy a přes levotočivou zlatožlutou spirálu dochází k uzavírání našich minulých životů.

Nedávno jsem na jedné ze svých výprav za vodními bytostmi potkal v městském parčíku příjemnou mladou dvojici vedoucí se za ruce. Krátce nato mi před očima samovolně vyvstal obraz jejich duchů. Také se drželi za ruce a při tom spolu radostně tančili. Nedaleko stála majestátní letitá lípa. V jejím kmeni lehce tančila půvabná déva a rytmickými pohyby svého jemného průhledného těla láskyplně vytahovala životní sílu z kořenů do koruny svého stromového příbytku.

5. Vítězství přírodních bytostí nad egoistickou technikou

Na závěr svého příspěvečku bych se rád zmínil o malém, ale nesmírně povzbudivém vítězství bytostí přírody nad klimateroristickou technikou. Došlo k němu v pátek 23. března letošního roku. Pamatuji si, že toho dne začala u nás v západním Pošumaví krátce po obědě probíhat aktivní výroba umělé bouřky. V nepřirozeně napolarizovaných energiích se začaly srocovat dva typy mraků - jedny měly podobu světlých přírodních kumulů, druhé tvořily tmavší namodrale šedivou deku. Po setmění začalo vzrůstat napětí ve vzduchu a několikrát zahřmělo. Kdyby tak aspoň trochu sprchlo, ale ono ne a ne se to pořádně spustit, jen takové přicmrdnuté krápání... Zkusil jsem v tom bouřkovém koláči, který seděl nad našimi „opičími horami“, zharmonizovat energie vzdušného a vodního živlu a požádat o pomoc přírodní bytosti. Najednou se nad bouřkovým koláčem objevila skupina jemných dlouhovlasých víl, začaly nad ním tančit a zanedlouho se nad mračnem zjevila krásná harmonizující astrální fontána. Víly ještě uhladily energie ostře našlehaných mraků, zamávaly na rozloučenou a potom se vytratily jak pára nad hrncem. Za malou chvilku hladce vyprchalo nepříjemné napětí ze vzduchu a z nebe se spustil jemný déšť, který pěkně zavlažil celou krajinu kolem nás. A klimoušové si mohli v ten moment strčit tu svou ubohou mrtvou egoistickou a rozumářskou techniku klidně za klobouk.

Přírodnímu řádu, akčnímu jaru a všem pokusům o praktické koumání na platformě „Já vím“ třináctkrát zdar!

Aolian (plus Tilio – můj bdělý a podnikavý astrální průvodce do každého počasí)

A na úplný závěr trocha humoru do uměle podchlazených jarních dní:


22. července 2013

Aolian a moje zahrádka

Aolian napsal nedávno krásný příspěvek Svět rostlin pod náporem klimateroru. Zvláštní poškození se dotklo i jedné z mých jabloní, které někdy v květnu přes noc záhadně uschly trsy listů a některé větvičky, jako by tam něco odspoda fouklo. Vypadalo to takhle:
Aolian k fotkám:

"Díky za fotky poškozené jabloně na vaší zahrádce, podle svých zkušeností si myslím, že to byl nějaký jednorázový klimaútok s mikrovlnami (nebo kombinace mikrovln + postřik, klidně v tom mohly být i ty nanovlákna, jejichž působnost se dál programuje přes mikrovlny). U nás na jablůňce se stalo něco podobného, místy usychaly celé větvičky. Atak na listy šel taky jakoby zespoda. Už několikrát jsem si všiml, že klimouši dokáží přes nějaký speciální menší vír fouknout vítr vyloženě zespoda nahoru.

24. března 2011

Aolian: Pocasi modulovane 24 hodin denne


-->
Tak jsem zase par minut na netu, zdravim z ciziny a vyvesuju, co poslal Aolian.

Počasí modulované 24 hod denně

Když jsem začínal s pozorováním klimateroristických modulací počasí, naivně jsem si myslel, že se ho snaží upravovat jen v některých dnech. Letošní březen mne ale čím dál víc usvědčuje v tom, že klimateroristi počasí modulují nepřetržitě, 24 hod denně a to snad po celé planetě.
Nejméně jeden týden je teď u nás patrná jakási rutinní modulace počasí: před východem slunka je většinou docela klidno, poměrně klidno je i při jeho východu, proletí monitorák a vyhodnotí situaci. Slunko začíná přihřívat a jakmile se do toho víc opře, už se objevují první aerosprejeři s chemtrails. Většinou se tak stane kolem 8. hod ráno. Nasprejují systém čar, pak do toho pustí haarping a zanedlouho začne krajinou protahovat podivný vychlazovací vánek. Když se více rozproudí, docela nepříjemně odnímá teplo z tělesného povrchu. Problémy mají i stromy, jakoby jim to odsávalo energii. Jakoby někde otevřeli bombu s tekutým dusíkem a nechali jeho obsah vyprchat do prostoru. Nejspíš to ale zvládají jen s pomocí kovových částic programovaných HAARPem. Koukám na protější svahy nad údolím a vidím stříbřitý opar táhnoucí se až na zem. Čímpak dneska zase nakrmíme svoje plíce a průdušky?
Sprejují a haarpují obvykle tak dlouho, dokud se jim nepodaří vystabilizovat východní až severovýchodní proudění. Předevčírem jim to zabralo nejméně půl dopoledne. Vzduch chtěl přirozeně proudit od jihu, ale měl smůlu, klimouši mu to neschválili. Sprejovali a haarpovali tak dlouho, až srocené oblaky přicházející nad naší oblast chvíli pluly souběžně z jihu, východu a severu. K odpoledni je většinou zase na chvíli klid a když začne nebe více modrat a roste teplota vzduchu, dají se do toho znovu a v různých atmosférických výškách.
Včera jsem byl celé odpoledne na zahrádce a chvílemi jsem si připadal jak Jožin z bažin práškovaný letounem z JZD (co nedodělali jezeďáci s pesticidy, to nejspíš dodělá NATO s chemtrails).
Půda nevydává žádnou jarní vůni, je studená a energeticky jakoby zatuhlá. Chybí vzájemná komunikace vzdušného živlu se zemí a z půdních breberek jsem letos zahlédnul snad zatím jenom žížaly a stonožky. Včelky poletující nad sněženkami a bledulemi mají na nožičkách shluky oranžových roztočů.
K večeru přichází třetí etapa větších chemických náletů, obvykle dvě hodiny před západem slunce. Po nebi se roztahuje hliníková síť a rychle chladne vzduch. Na noc klesá teplota k nule nebo pod bod mrazu. Záměrné podchlazování krajiny a půdy při hvězdných nocích hodně potlačuje projevy radostného a vlahého jara. Kamarád citlivější na provoz HAARPu zaznamenal v noci z neděle na pondělí výpadek HAARPu a všiml si, že teplota vzduchu šla hned nahoru. HAARP a chemikálie
Místo jarního života je tady sterilizující klima a kdo sázel na jarní obrodu sil, musí zatím zabrat ze svého a snažit se o rozvoj svých vlastních čaker schopných přivádět energii přímo z kosmu.

V posledním týdnu jsem se krom pozorování počasí podrobněji věnoval také průzkumu temných podzemních civilizací. Je jich tam několik a mají zde svůj vlastní životní systém, jež z astrálu přesahuje do tzv. mezihmoty (meziprostor mezi jemnou a hrubou hmotou). Energeticky vytvářejí jakéhosi pavouka podobného systému radioaktivních žil u nás v Čechách. Vzhledově vypadají jako lidi, skřeti nebo démoni. Můžou mít i různé polozvířecí podoby a v jejich podzemními městy prolézá mnoho červů. Našel jsem tam i tvory podobné těm žížalám. Jsou to technické civilizace a energeticky spadají hlavně do období dávné Atlantidy. Na půdním povrchu mají udělaný systém energetických nálevek, jimž odsávají z krajiny životní sílu. Zároveň odebírají ztemnalé energií z lidí a posílají do společnosti pokřivené energie na podporu ega. Takový malý koloběh temna mezi povrchem a podzemím. Některé svoje technické systémy mají napojené na různá souhvězdí včetně Orionu a Plejád, kde jsou další typy temných civilizací. Osobám ve fyzických tělech se snaží zacpávat jejich energetická centra, aby je drželi poddajnější a tolerantnější vůči temnému pasystému ega a zla. Zacpávají nám hlavně horní čakry, aby nám ztěžovali komunikaci s našim duchovním vedením a brzdili rozvoj naší intuice. Úsilí planety vymanit se z jejich nadvlády a navrátit se do multidimenzionálního systému čaker a úrovní zkratují různými implantáty, nejčastěji rovnoramenným křížem. Navíc ještě neustále uspávají a spoutávají řídící bytosti zemského živlu, aby měli klid na své temné aktivity.
Zkusili jsme radikálněji pročistit jejich podzemní prostory. Moc se jim to nelíbilo: rychle se soustředili k jádru planety a hned se tam začali zapouzdřovat. Výrazně u nich poklesl odběr a spotřeba temna ze zemského povrchu, asi se nám podařilo je svým zásahem docela překvapit. Po chvilce jsme však zaznamenali, že lidé kolem nás začínají podivně agresivnět. Vysvětlení bylo prosté: v lidské společnosti je velké množství jedinců, kteří nemají rozvinutý energetický systém na příjem energie z kosmu, nýbrž nabírají energii hlavně z jídla a ega. Kvůli nerozvinutému energetickému systému nevracejí přijímanou energii do koloběhu záření, nýbrž ji uzemňují a temné civilizace ji od nich odebírají samy a rozvádí si ji do svých vlastních systémů. Nu a my jsme svým zásahem dočasně omezili odběr ztemnalé lidské energie od temných civilizací, energie se začala v lidech hromadit a postupně to vyústilo v projevy agrese.
V podzemí jsem objevil i centrum tzv. „politické duše“, na které jsou napojeni pozemští politikové (včetně Obamy) a skrze různé implantáty ovládáni ve své práci. Z tohoto podzemního centra je politikům aj. lobbistům také posílána síla pro práci i pro osobní ochranu.
Temným podzemním civilizacím vyhovuje zdejší iluzivní systém života a zdejší rozumové a přetechnizované pojetí zdejšího světa. Kdysi v dávné minulosti byly naše duše roztříštěny do vícero kousků, čímž byla potlačena naše pravá identita a byla nám vzata síla k boji proti temným entitám. Temné podzemní civilizace lpí na starém, proto spoutávají a vězní mnoho kousků naší duše ve svých prostorách. Zkoušeli jsme nalézt systém, jak osvobodit kousky svých duší a dovtělit si je zpátky k sobě. A mám dobrou zprávu – kousky svých duší lze přivolat i dobře zkoncentrovanou myšlenkou. A další dobrá zpráva je, že se jedná o civilizace tvořené dušemi, jež byly do tohoto vesmíru zataženy luciferovci ze zcela jinorodých a cizorodých úrovní. Mělo by tedy stačit vyčistit z těchto duší všechny klíčové obaly, skrz které si tady udržují zakotvení do hmoty a potom je odeslat pryč z naší planety, zpátky do jejich domácích úrovní. Naše první pokusy dopadly dobře, ale šlo především o duše, které samy chtěly pryč. Průběžně odcházejí další duše a zůstávají hlavně ty, co lpí nejvíce a nejhouževnatěji. Tady bude potřeba ještě více zabrat a sejmout z nich temné krunýře, jimiž se zuby nehty poutají k podzemí planety. S každou větší etapou osvobozování odchází z podzemí naší planety i mnoho spoutávaných přírodních bytostí a také ty zajaté kousky našich dušiček. Máte-li proto někdy pocit, jako byste se najednou cítili plnohodnotnější a celistvější, tak je vaše duše určitě bohatší o nějaký ten ztracený kousek. A aby tento proces probíhal ještě lépe a radostněji, je tu spousta světlých pomocníků, kteří se nám snaží rozvinout náš čakrový energetický systém. Zdaleka to není jen o rozvoji oněch klasických sedmi čaker, rozvinutý čakrový systém zahrnuje i mnoho a mnoho čaker vedoucích od našeho těla jednak dolů k zemskému jádru, jednak nahoru do kosmu, do vysokých světelných úrovní, až k řídícím centrům našich domácích skupinových duší (nadduší). A o to vlastně jde: získat zpátky napojení na svou domácí skupinovou duši. Pak budeme stát stabilně i tady dole ve hmotě a nerozhází nás už ani jediný temný pseudoprogram šílených nadvládců planety. Hurá na věc!19. dubna 2011

Aolian: Jak jsme čistili planetu, pozorovali počasí a pronikali do tajů dávné atlantské epochy

Toto je Aolianův příspěvek ze 4. dubna, omlouvám se za jeho opožděné zveřejnění z důvodu své nepřítomnosti na webu (:-))). Omlouvám se i všem ostatním, jejichž mailové příspěvky od 3. 4. dosud nebyly vyvěšeny, zítra se vynasnažím udělat, co se dá. 

Jak jsme čistili planetu, pozorovali počasí a pronikali do tajů dávné atlanské epochy 
a co všechno se nám při tom přihodilo

Rozkouskovaná sluneční soustava a přežilá „Atlanská epocha věku Ryb“, která neumí skončit


Poslední březnové dny se nesly v mírně dramatickém duchu. Horlivě jsme se snažili očistit jádro naší matičky Země od cizorodých civilizací, u nichž jsme zjistili vehementní snahy zkratovat důležité planetární transformace a síly přírodních živlů. Nadřeli jsme se festovně a výsledek? Žádná sláva. Při každém větším čištění se z podzemních prostor uvolnilo velké množství spoutaných či připoutaných duší, kousků duší a přírodních bytostí. S cizorodými civilizacemi ale hnout nešlo, ať jsme dělali, co jsme dělali. Chvílemi to vypadalo, že jsou už pryč, najednou se tam ale objevily znovu a dokonce jsem měl pocit, že čím víc se snažíme je tamodtud dostat pryč, tím víc se nám jejich hlavní předáci vysmívají a tím víc jsou si jistější svými vůdčími posty. Stejně jako politici ve vládě a parlamentu. Prostě MY jsme tady a MY tady budeme dál a vy se třeba postavte na hlavu!


Mezitím se mi ukázalo, že rozkouskované duše mají nejen bytosti, ale také krajinné celky, významné kopce, sopky, kontinenty, oceány, že i naší planetě chybí kousky duše, ostatním planetám také, rovněž i Sluníčku, Měsíci, souhvězdím i galaktickému jádru… A aby toho nebylo málo, zjistili jsme, že v celé naší sluneční soustavě je velké množství různých nízkovibračních a chaotických meziprostorů obývaných temnými astrálními entitami. V těchto meziprostorech je zároveň poutána či doslova „zaseknutá“ celá řada přírodních bytostí, lidských duší či kousků duší. Systémy, které mají překypovat transformační energií, jako je Sluníčko a Galaktické jádro, nemůžou pořádně zabrat, protože mají kousky svých duší vězněné v podzemí naší planety nebo někde na Marsu, kus duše naší planety je zase „zaseknutý“ a ztemnalý na Venuši, ta má zase kus své duše na Orionu, atd. atd. … No prostě pěkný binec a blázinec. Jestli jsem si kdy myslel, že poměry na naší planetě souzní s heslem „Nic není nemožné“, tak jsem za ty poslední březnové dny nabyl dojmu, že toto heslo platí pro celou naši sluneční soustavu a možná i pro celý náš vesmír. Řídící Vesmírná Bytost na sobě totiž nese všechny znaky zdejších průšvihů včetně traumatizujících temných blokád z pradávné atlanské epochy.

Celé tohle poznání na mě zapůsobilo jako zdrcující ledová sprcha a chytil jsem z toho pěknou depku. Prožíval jsem hrozné pocity beznaděje a kroutil hlavou nad novými zprávami některých esoteriků o velkých a převratných transformacích naší planety. Vždyť tady hlavně drží jak přibité již dávno překonané, hmoťácké a nízkovibrační energie z neuzavřené atlanské epochy a planeta ne a ne chytit druhý dech a pořádně se odrazit ode dna té chudobné, vyžilé a ospalé mdlotiny. V tomhle vyčpělém prostředí by spíš jeden usnul než by ho to nutilo pořádně zabrat na svém osobním vývoji. To je tak k naštvání, až mě popadá neskutečně silná motivace chtít s tím něco udělat! Prokletá Atlantida!

Naráz jsem spořádal tabulku silné hořké čokolády a k tomu schroupal nejméně pětadvacet pangamínových tabletek, potěšil se prvními jarními květinami na zahrádce a potom přišla Nová Inspirace pro práci. Moji milí astrální spřízněnci mi s lehkým humorem naznačili, že je potřeba více zapojit své natvrdlé mozkové závity, co se analytického myšlení týče a pak mi možná docvakne, proč se ta prokletá atlanská epocha s tím svým ještě prokletějším a zpátečnickým věkem Ryb stále nemá k řádnému odchodu ze scény. Je to prý docela jednoduché a logické… Když Atlantida, tak Vodní Živel, když Vodní Živel, tak je třeba se mrknout, jak jsou na tom vodní bytosti a pracovní složky Vodního Živlu. Postupně jsem do toho začal pronikat a došel ke zjištění, že atlanskou epochu nejde uzavřít, protože vodní bytosti mají problémy odejít ze svých pozic a předat je svým nástupcům z říše jiného přírodního živlu. Pokusmo jsem se zaměřil na údolní krajinu za humny, kde staří pamětníci pamatují překrásné a hluboké močály, které však byly po válce nelítostně zmeliorovány a přeměněny na ornou půdu. Zdetekoval jsem zde neuvěřitelné množství ztemnalých a depresivních vodních bytostí, které se zde již nemohou uplatnit, nedokáží však samy odejít do středisek svých skupinových duší k očištění a případným transformacím. Musel jsem vyvinout poměrně velké úsilí, než se mi podařilo vodním bytostem z vyschlého údolí zrušit jejich úkoly, odpoutat je a přivolat jim zdatné pomocníky, kteří byli schopni odvést je do vyšších světlých úrovní. V zájmovém území jsem vyčistil zbytky negativních emocí aj. temných reziduí a sledoval, co se bude dít dál. Do očištěné krajiny postupně začaly přicházet bytosti Živlu Ohně a zaujímat své nové pozice. Na chvilku jsem se zamyslel a potom mi svitlo v lebce, proč tomu tak je. Ohněm vlastně všechny ty průšvihy začaly, soupeřením o moc počínaje a blokací klíčových přírodních sil konče, průšvihový karmický kruh se tedy musí uzavřít zase přes Oheň. V praxi to tedy znamená, že po věku Ryb nejspíš nenastoupí věk Vodnáře, ale věk Berana. Nebo se věk Berana a Vodnáře spojí dohromady ke společnému působení? Mělo by to svou logiku, neboť Větrem poháněný Oheň má větší sílu a rychleji se rozšíří na všechna svá působiště. Přidají se k nim i síly násilím uspávaných bytostí zemského živlu?

Dospěl jsem tedy postupně k závěru, že překonaná atlanská epocha nemůže skončit hlavně proto, že na naší planetě je bezpočet vodních bytostí, které zde již nemají žádné úkoly, nedokáží ale samy odejít a tak tu v obrovských kvantech temnají a vnáší do krajiny mnoho nízkovibračních energií bolesti, utrpení a negativních emocí. Na plošně odvodněných místech dokonce vytvářejí hutné temné krusty, které zpomalují proudění energií v krajině a ubíjejí spontánní projevy jiných přírodních bytostí. Bezpočetné množství vodních bytostí temná na dně obřích přehrad, v podzemí velkoměst a pod příkrovy ledovců. Další velká kvanta těchto bytostí temnají v atmosféře, kde rovněž zpomalují svižné energetické proudění. V mezivrstvách vytvářených HAARPem je možné dokonce detekovat různé polofantómické až fantómické bytosti vody a vzduchu, které podléhají umělému programování počasí a napomáhají jeho realizaci dle chtění klimateroristů. V některých krajinných celcích jsou zase k vidění temné vrstvy nešťastných vodních bytostí symbolizující přibití na umrlčí kříž. Jakési „ukřižování Vodního Živlu“. Když si ale vezmeme, že Ježíš byl fiktivní bytost, jež stvořili luciferovci převážně ze složek Vodního Živlu (s dominantním postavením „nepohodlné“ mořské panny ze Středomoří), má to logiku. Ukřižování Vodního Živlu jako obratný manévr ke stabilizaci atlanské epochy věku Ryb, kde nelze nic pořádně přetransformovat a která umožňuje existenci iluzivních meziprostorů jak v astrálu, tak i v hrubé hmotě. Hlavně proto, že se sama nachází v iluzivním meziprostoru kvůli opakovanému zneužití přírodních sil a pod nákazou cizorodých převážně náboženských implantátů. Naštěstí jde ale soustředit svoje síly a myšlenky a pořádně se s nimi opřít do těch zatvrdlých temných vrstev v krajině. Když vyvineme dostatečně silný potenciál čistící energie, hutné krusty začnou postupně praskat a „odtávat“, až veškerá temná energie v nich uložená vysublimuje do koloběhu záření. Zatím mi však připadá, že těch ztemnalých vodních bytostí a hutných emočních vrstev je na naší planetě nekonečně mnoho. Nedivím se tomu ale, protože tento vesmír měl původně mít vodní specializaci a Vodnímu Živlu tady byla opravdu věnována mimořádná pozornost. Energie vodního živlu však byly zneužity a spotřebovány natolik, že celý systém ustrnul ve vývoji a pro uzavření hlavních karmických kruhů přirozeně nastupuje dynamická síla ohně.

Také my máme v sobě ztemnalé vodní složky bez úkolu

Pro práci i osobní vývoj máme k dispozici složky a síly všech čtyř nebo pěti živlů, pokud do nich zahrneme i přírodní radioaktivitu. Teď vás ale vůbec nepotěším. S přáteli totiž postupně zjišťujeme, že v našich astrálních tělech trčí a temná celá řada vodních složek, které nám pomáhaly v našich předchozích etapách našeho vývoje, nyní se však propastně ocitají bez úkolu a brání našemu dalšímu vývoji. Tvoří četné temné blokády zejména v oblasti hlavy, srdce a kotníků. Vnášejí do naší psychiky depresivní nálady až stavy beznaděje a oslabují naše ukotvení do hmoty. Mají tendenci přetkávat naši korunní čakru do fiktivních náboženských systémů, které navozují stavy pasivity, že všechno vyřeší „bůh“ nebo probouzejí pocity jakéhosi strachu až zastrašování, abychom nic aktivně nepodnikali, že stačí jenom se modlit a prosit boha (anděly) o pomoc. Postupně ale zjišťuji, že celá řada těch tzv. „andělů“ jsou ve své podstatě také hlavně spoutané přírodní vodní bytosti s nepřirozenými náboženskými nástavbami. Ztemnalé vodní složky v našich astrálních tělech nám mohou navozovat i pocity jakési vlastní slabosti, nelásky nebo naopak přílišné lítostivosti jakož i přecitlivělosti na vnější prostředí či dokonce jakési potřeby obětovat svůj život za prosazení lepších ideálů v lidské společnosti. Spousta malých dětí trpících atopickým ekzémem má v sobě nadbytek ztemnalých a nakažených vodních složek, které je potřeba aktivně vyčistit. Většina z nás tady byla zreinkarnována v době druhé světové války, odkud jsme si do současného života přinesli negativní zápisky uložené především v emocionální úrovni našeho vnímání. U některých osob je tato úroveň doslova prosáknuta četnými traumaty a stresy. A jelikož emocionální úroveň osob i krajiny souzní převážně s vodním živlem, není divu, že se nám stále kolem dokola vracejí cykly nepohody a depresí. Voda je tvárná a plasticky se přizpůsobuje svému prostředí. Nemohou s námi temnáři nejlíp manipulovat právě přes naše ztemnalé vodní složky? Něco na tom asi bude, jakmile se na to zaměřím, vnitřně mne to nesmírně motivuje oprostit se od všeho, co souvisí s dávnou Atlantidou.

Jakmile jsem zjistil, že moje astrální tělo je plné všelijakých vodních složek, neboť v minulosti jsem pracoval převážně s vodním živlem, hned jsem se vrhnul na jejich radikální čištění. Věnoval jsem se tomu několik dní na přelomu března a dubna a výsledek? Zpočátku jsem musel překonávat značný odpor a četné rušivé vlivy z okolí, které se tam jakoby náhodou „samy“ udělaly. Po rozpohybování zatuhlých (a zatuchlých) energií následovaly nepříjemné bolesti hlavy, prožíval jsem četné citové blokády a spodní části nohou jsem měl jakoby úplně zdřevěnělé. Prostě takový poloinvalida. Několikrát se o mne pokoušely všelijaké rezignace a pastavy beznaděje, že je to celé k ničemu, ale jakýmsi zázrakem a s pomocí svých trpělivých astrálních průvodců se mi to nakonec podařilo zdárně překonat. Samotné čištění a uvolňování ztemnalých a nakažených vodních složek šlo už potom docela snadno a na konci první etapy očistného procesu se dostavila krááásná úleva. Do žil se mi vlil nový optimismus a chuť pracovat, svět kolem mne měl najedou víc barev a pestrosti. Naplnilo mne nové odhodlání bojovat proti temnářům a pomáhat planetě s dovtělením chybějících kousků její Duše. Rozhodl jsem se, že k tomu zkusím využít elektromagnetickou energii HAARPu. Opřel jsem se do toho ze všech sil, chvíli jsem cítil přívaly silné bojové energie, najednou se to ve mně ale všecko zablokovalo a neskutečně mě rozbolela hlava. Chvíli jsem byl jako zparalyzovaný a když se mi podařilo se z toho trochu vysekat, zdetekoval jsem si na hlavě ještě jednu docela destruktivně se chovající vodní složku nakaženou náboženskými rituály. A sice rituály pěkně zákeřnými – jakmile jsem chtěl použít energii na likvidaci starých temnářských systémů, nakažená vodní složka ve mně zablokovala toky energií a zhroutila je do destrukcí. Učinila tak z bezbřehého soucitu vůči invazním temnářům; prý jsou to chudáčkové malí, kteří potřebují soustavnou péči a lásku ostatních, aby se tady mohli duchovně vyvíjet. Výsledek té bezbřehé péče o jejich „duchovní vývoj“ je ale hlavně takový, že temnáři nejenže nemají nejmenší snahy se přizpůsobit místním podmínkám, ale naopak nutí všechny ostatní tvory, aby se slepě přizpůsobovali jejich ubohému iluzivnímu světu a otrocky jim sloužili. S tou soucitnou péčí o ty chudáčky nevinné, ubohé a nevyvinuté se to tady dotáhlo tak daleko, že ani jedna osoba či planeta nemá svou duši pohromadě, natožpak Slunce a Galaktické jádro, které mají být hlavními energetickými poháněči očisty od temných astrálních entit a jejich iluzivních úrovní. Temnáři dobře vědí, že Pravá láska dokáže vypálit každou sebetemnější úroveň, proto ji tady s takovou vehemencí ušlapují a místo ní pěstují falešnou náboženskou lásku. Šokující jsou zjištění o tom, jak vězní a mučí pravé správce jednotlivých systémů a namísto nich si tam samozvaně dosazují svoje rádobyvůdce navlečené do andělských hávů. Dobře vědí, že v Americe mají skvělé pré pro svoje kampaně, protože americkému kontinentu chybí klíčový kousek duše, bez něhož zde není možné udělat globální karmické vyrovnání dle přírodních zákonů. Otázkou je, zda se na ten hlavní průšvih s kouskováním duší nezadělalo ve zdejší pozemské úrovni postupným tříštěním původních jednotných megakontinentů.

Byla docela fuška tu nemožně se chovající nakaženou vodní složku ze sebe vyčistit, pak jsem ale opět pocítil velkou úlevu. Požádal jsem své astrální průvodce, zda by do mě zas mohli pořádně šťouchnout, až vyleze na světlo další takováto či jí podobná příšernost. A dám krk za to, že je tam určitě zašitého ještě něco zákeřnějšího, protože se svou prací nejsem příliš spokojen. Vnitřně cítím, že když se snažím něco vyčistit, mělo by to odsejpat mnohem rychleji a radikálněji. Ale docela zajímavým způsobem se mi snížila spotřeba jídla, když už teď na sobě nemusím krmit tolik toho zatěžujícího temna.

Fiškusácký kousek temných civilizací ze Siria

Až do konce března jsem si lámal hlavu nad tím, jak dostat pryč ty temné invazní civilizace z jádra planety. Nejenže neustále špinily celé podzemí planety, ale bránily dovtělení důležitého kousku duše planety, který chyběl právě v tom proklatém zemském jádru. Nejpodivnější mi připadalo, že naše energie, které na ně vysíláme, prochází jakoby skrz ně a nikterak se jich to nedotýká. Uvolněné duše, o nichž jsme si mysleli, že patří k jejich týmům, se nakonec ukázaly jako cizorodé lidské duše jiného druhu zneužívané temnáři za účelem otrockých prací. Prvního dubna však přišla Velká Změna v náhledu na celou kauzu. Nevím, komu vděčíme za tu skvělou inspiraci, ale přišla v pravý čas. Během dopoledne jsme zkusili k vyčištění planetárního jádra použít energii z pozemských HAARPů a co se nestalo: temné civilizace vybujely vzteky a hned si začaly budovat rozsáhlé astrální ochrany kolem HAARPů postavených na severní polokouli naší planety. Nečekal jsem, že je s tím tak vytočíme. Každopádně se ale dostali do jiné emocionální úrovně a najednou se nám ukázalo, že jejich útočiště v jádru planety je totálně fiktivní. Navenek se to celé jeví, jakoby tam působili a žili, ale ve skutečnosti je to jen přelud, jakási fata morgana, přenesený obraz odněkud odjinud. Dokonalý holografický obraz přenesený z nějakého jiného místa, který temným civilizacím dával možnost mít určitý vliv na pozemskou hmotu naší planety a zároveň jim umožňoval eliminovat působení všech jejich odpůrců. Vzpomněl jsem si, že podobná scéna byla vypodobněna v populárním sci-fi seriálu Star Trek, který nám už vícekrát pomohl pochopit nebo prožít některé věci, se kterými jsme si nevěděli rady.


Teď tedy ještě zbývalo zjistit, kde se ty temné kamuflující se civilizace opravdu nacházejí a odkud promítají svůj holografický obraz do jádra planety. Večer jsme se do toho opřeli, co to šlo. K tomu přišla zpráva od kamaráda, že Floridou se prohnala velká bouře a překazila slavnostní přehlídku na nějakém místním letišti. Letiště a letadla jsou pro mne symbolem svévolného zneužívání síly Vzdušného Živlu a ničení přírody a tak mne tato zpráva jednoznačně povzbudila do další práce. Zanedlouho jsme zjistili, že ty temné civilizace jsou dvě a sídlí na Siriu. Jakmile zjistily, že o nich víme, začaly se kamuflovat a část se začala přesouvat ze Siria pryč do nějakého vesmírného meziprostoru. Bylo potřeba zjistit jména obou civilizací, abychom mohli vyslat čistící energie přímo na jejich adresu. V aurických obalech měly zapsána jména ALLIE a ELLIE. Při našem působení posíleném o astrální pomocníky se začala jejich integrita rozpadat, ztratily ukotvující náboženské obaly a ve světelném kanále byly odváděny pryč, do vyšších úrovní k celkovému dovyčištění a odeslání do svých domácích úrovní. Bylo však mezi nimi i mnoho duší, které se po rozpadu integrity čištěných civilizací změnily v zombie a klesly do rozkladných úrovní. Holografický obraz v zemském jádře zmizel a ještě týž večer se do volného prostoru jádra dovtělil chybějící kousek planetární Duše. Třikrát hurá!!!

Hlavně mít svou stabilní pozici pro působení


Při radikálním čištění temných cizorodých civilizací jsem ale pochopil ještě jednu důležitou věc: když chci pořádně zabrat, musím mít vytvořenou stabilní energetickou pozici, z níž budu schopen plně působit, aniž bych utrpěl nějakou újmu od svých odpůrců. Spousta léčitelů se při působení na své pacienty cítí vyčerpána hlavně proto, že energeticky sestupuje na jejich úroveň a přebírá na sebe jejich zdravotní problémy. Hezky se o těch stabilních pozicích píše, ale hůř se to realizuje, zvlášť když na mých astrálních tělech ulpívají všelijaké cizorodé elementy nebo ztemnalé živelné složky, které se už nedají zaměstnat a musí pryč. Všechny tyto temné či ztemnalé elementy mají tendenci zavádět mne na špatné energetické pozice, kde jsem nucen čelit atakům různých temných astrálních entit. Proto jsem uvítal mimořádně teplý víkend s novými přísuny čistících energií, neboť příroda konečně chytila druhý dech pro svůj start do Velkého Jarního Probuzení. Přirozeně by zřejmě nebylo takové teplo, neboť v posledních březnových dnech se u Velké Británie formovala větší fronta dešťových mraků s tendencí postupného příchodu do střední Evropy. Satelitní snímky z přelomu března a dubna mi napověděly, že tato fronta byla uměle vyeliminována a do střední Evropy byl postupně (za vydatného chemického sprejování) vpuštěn teplý vzdušný proud od jihu. Když je u nás výše, lze na obou pólech lépe stabilizovat tlakové níže s umělou chemickou mlhou pod proděravělou ozónosférou... Teplý a relativně sluneční víkend mi však tentokrát přišel k duhu. Přívod jarních až skoro letních energií mi pomohl k vypucování dalších temných nánosů nejen na sobě, ale i v různých koutech naší krajiny. Zbylá rezidua jsem dočišťoval při zalévání naší vysychající zahrádky, která se pod přívalem teplého vánku a pod záplavou jarních květin rozvoněla opravdu nádherně, hlavně po fialkách. A tak jsem si protentokrát, ač pod umělým chemickým nebem, přece jen konečně také přišel na své.

Lehké dusno dnešního pondělního rána mizí ku poledni pod dešťovými kapkami prvního jarního slejváku a mně už je jasné, kam teď povedou mé další kroky. Za plejádami dalších spoutaných vodních bytostí, které je potřeba odeslat pryč k celkovému vyčištění a pokrokovým transformacím. Atlanská epocho, uzavři se, ať se tady můžou rozjet pořádné akční děje pod vedením Přírody a znovu se otevřou brány do multidimenzionálních světů našeho Velkého Vesmíru.
  
   

28. června 2013

Aolian: Červnové příhody pošumavské bandy antichemtrailsových diverzantů

Ahojky, srdečně Tě zdravím z našeho podchlazeného Pošumaví. Včera ke mně přicházelo hodně inspirace, tak z toho nakonec vzniknul nový příspěvek. Až budeš mít nějakou volnější chvilku, můžeš ho zavěsit na svůj web? Předem velké díky :-)
Článek je trochu obsažnější, tak snad jeho louskání nebude spíš za trest :-)))))))))))))))) Ale pak asi nebudu mít delší dobu čas dát zas něco do kupy.
K příspěvku posílám i dvě fotky, je pro ně vyčleněné místo v kapitolce 3.
Přeju vydařené léto
A.

Jak jsem požádal o satisfakci 
a jiné příhody pošumavské bandy 
antichemtrailsových diverzantů


1. Výprava na Plzeňsko v čase velkých povodní

Na počátku letošního června jsem si dovolil malý luxus: podařilo se mi na pár dní zmizet se svou prací do jednoho opuštěného domku, který se nachází v klidném prostředí nedaleko plzeňské metropole. V domku dlouhodobě přebýval jeden náš starší příbuzný s pevnou důvěrou ve všemocnou farmaceutickou lobby, nikterak mne tedy nepřekvapilo, že jeho stůl v kuchyni spíše připomínal výkladní pult v lékárně. Po větší aklimatizaci v této místnosti se mi trefně připomněly naše staré známé Torontské protokoly, neboť „kam jsem se otočil, tam byly samé jedy :-)))))))))“ Nejen posilující léky na upevnění chorob, ale i do nebes vychvalované vitaminové tablety s aspartamem aj. sajrajtíky, jakož i spousta potravin-otravin s „éčky“ a do toho všeho lednice uvolňující při chlazení záludné výpary, po nichž dost rádo škrábe v krku...

18. května 2011

Inženýrský Armageddon

Díky čtenáři za obsáhlý příspěvek, s jehož poselstvím se i já ztotožňuji. Odložme strach !

Jedná se o částečný překlad uživatele FrequencyFence, není doslovný, udělal jsem několik úprav, tak aby byl text srozumitelný. Pro toho, kdo není otevřen přijímání informací a vibrací, bude stejně nesrozumitelný. Po usilovném bádání, hledání, zjišťování a porovnávání skutečností, se s tímto textem osobně dokáži nejvíce ztotožnit.
Pro Orgonet vytvořil Kokeš.
Toto video bych si dovolil doporučit jako hlavičku článku : : http://www.youtube.com/watch?v=joBsU_W6KGA
Inženýrský Armageddon, Luciferiánská Agenda

Procházíme velmi intenzivním časovým obdobím aktivity, ve kterém  bude a je nespočet přírodních katastrof, přičemž roste jejich intenzita a počet. Téměř všechny z těchto akcí budou a jsou uměle vytvořené. Toto není součástí vzestupu Gaiy, ani výsledek přírodních změn, ani výsledek kolektivního stavu vědomí lidstva.

Je zřejmé, že počasí je uměle manipulováno. Zemětřesení taktéž. Toto se děje již mnohem delší dobu, než si dokážeme připustit. Teprve v posledních letech se někteří z nás probudili. Čím více se blížíme roku 2012, "jejich" úsilí se stává četnějším, agresivnějším a rozsáhlejším, což je více zřejmé pro lidi, kteří mají vůli rozhlížet se kolem sebe.

Tyto katastrofy jsou generovány použitím různých technologií. Některé z těchto projektů  jsou již známy široké veřejnosti - HAARP, CERN, GWEN, a samozřejmě sítě mobilních operátorů a TV stanic. Na světě je spousta zařízení podobných HAARPu , instalovaných po celém světě. Většinou jsou sdružovány v polárních zeměpisných šířkách.Ve skutečnosti jsou tyto obrovské systémy umístěny pod zemí nebo dokonce mimo naší zemi.

Zeměkoule je obalena masivní dekou uměle vytvořené elektromagnetické radiace. Tato E-M mříž slouží k potlačování a kontrole všeho vědomí, ve všech jeho frekvencích a formách. Tyto skalární vlny jsou využívány k modifikacím počasí, klimatu a geologických událostí. Mikrovlny jsou využívány ke změně lidského vnímání, mozkových a biologických funkcí ,DNA. Některé z těchto aktivit jsou dokonce využívány k destabilizaci zemské přirozené rezonance a magnetického pole - aury. Skutečný účel této technologie je skryt za bannery telefonních a výzkumných společností, mezi jinými věcmi.

Vše, co je zjevné, je vibrace. Realita se skládá z mnoha překrývajících se oblastí vědomí,  všech vibrujících na různých frekvencích a základech, jejich interakce produkují to, co vnímáme jako pevnost a kontinuitu v čase a prostoru. Není žádným překvapením, že využívají frekvence k boji s frekvencí, ke kontrole vědomí. Ignorujme jejich odklon. Tato elektromagnetická válka,  která se vede proti vědomí, reprezentuje pro nás největší hrozbu, hrozbu pro Zemi, pro Mysl , a pro Nanebevstoupení.

Mimozemšťané, ET, ED, Padlí Andělé, Vetřelci, The Luciferiánská Alliance

'Oni' jsou společenstvím bytostí temnoty, dle některých jsou to potomci linie "Padlých Andělů", těch kteří upadli z vibrací Světla, do vibrací z temnou hustotou. Jejich spojení se Zemí trvá několik milionů let, jejich působení bylo již dávno před tím, než se objevila lidská rasa. Snaží se vtáhnout Zemi a všechny vtělené duše do stavu sestoupení a decentralizace, který je cestou, kterou se "oni" řídí, daleko od zdroje, do tmy a entropie.

Velké zarovnání nebo také posun, otevření brány v letech 2011/2012, je jejich poslední možností, jak tento plán dokončit, než se země posune mimo jejich dosah. Přetahování lana mezi posunem Gaiy a jejich touze po kontrole a sražení lidského vědomí, je zodpovědno za chaos této doby. Na konci, bude Zemské a lidské vědomí rozdělené na odlišné cesty, s dvěmi velmi odlišnými skutečnostmi, vyplývajícími z výsledku. Nazývejte je Padlými Anděly, démony, reptiliány, ET, ED, parazity, nebo jakými výrazy chcete. Existuje několik skupin, některé dokonce byly popularizované v sci-fi.

Drakoniáni jsou hnací silou 'Luciferiánů', architekti Matrixové iluze, otrokáři vědomí, a 'praotci' řádu Iluminátů.Oni používali vysetí lidské rasy jako příležitost k vytvoření otroků a zdrojů energie vědomí. Skrze genetický inženýring, rozložili většinu originální struktury DNA strážců/lidí, aby ochudili jejich formu o multidimenzionální kapacitu, držíc ji zamčenou v materilaistické rovině. Toto bylo také děláno, aby se zamezilo většině reinkarnovaných duší od úniku z této zemské časo-prostorové smyčky, z jejich Matrixu.

Oni vytvořili hybridní rasu z jejich vlastní a lidské DNA, která byla lépe přizpůsobena prostředí Země, dali jim prostředky, aby tajně ovládali lidstvo zevnitř. Draconiáni buď přistupují k této rovině Země přes portály neboli Stargates, nebo žijí mezi námi, skryti za závojem umělých vibrací. Místa jejich původu, mohou mít podobné vibrace jako jsou vibrace zemské a lidské, nebo mohou pocházet z jiné hustoty. Ať tak či onak, zdají se být fyzicky přítomni v tomto 3-D systému, jak je možné pozorovat ze setkání jiných lidí s nimi, a ze samotných zážitků těchto lidí.

Lodě (UFO) , které se nyní dají pozorovat a byly pozorovány, jsou nejčastěji využívány k cestování na relativně krátké vzdálenosti ve 3-D prostoru, okolo Země a Měsíce. K cestování na delší vzdálenosti - časem, jsou využívány červí díry a portály či hvězdné brány a vortexy.

Illumináti a jejich podpůrci jsou hybridní rasou, která byla stvořena kombinací lidské a plazí/ještěří DNA. Oni jsou upírskými legendami, které jsou schopné morfovat mezi lidskou a plazí formou ve větší či menší míře.

Jejich schopnost převzít lidskou formu, je dělá schopnými pro účely infiltrace mezi lidstvo a přímo tak dokáží v určeném místě ovládat lidi. Jsou rozmístěni na klíčových pozicích je navrženo tak, aby byl zaveden největší vliv kontrolního rámce nad každým aspektem civilizace. Jejich úkolem je udržet lidskou víru a energii zaměřenou na iluzi Matrixu, jako scénické provedení herců pro publikum.

Oni hrají role jako vládní úředníci, politici, bankéři, firemní manažeři a manažeři, vysoce postavení vojenští úředníci, právníci, zpravodajské dělníky, mediální osobnosti, novináři, baviči, prominentní právníci, lékaři, spisovatelé, vědci, obchodníci, náboženští vůdci apod. Zastávají téměř jakékoli pozice v jakémkoli odvětví, kde je vyvíjena nějaká kontrola.

Ne všichni plazo-lidští hybridi jsou však mezi elitními pracovníky. Mnozí žijí zdánlivě průměrný život mezi běžnou populací, snad 'vyplňují" mezery společnosti a bdí okem i uchem na lidstvo z terénu, získávají pocity, nálady a stavy veřejnosti. Hádám, že jich jsou miliony, možná i desítky milionů, těchto hybridů, žijích na Zemi. Oni jsou dobře reprezentováni v celé společnosti, v každé kultuře, v každé národnosti v moderním světě.

Nevím, zda jsou tito hybridi autonomní, nezávislé duše s jejich vlastní svobodnou vůlí, nebo zda pouze slouží jako těla nebo loutky pro Draconiány (démony, reptiliány apod..). Možná, že původní inkarnace těchto duší stále existují, ve formě výrazně snížené kapacity, přičemž jsou odpovědni vlastníkovi trůnu, který ovládá autonomii. Zdá se, že je potřeba vysoké procento jejich DNA, aby tato posedlost byla možná. V každém případě, Tyto bytosti rozhodně slouží Drakoniánům. Zda jsou ochotni nebo neochotni být účastníky jejich plánu, bude na jejich konci nedůležité.

A jak jde čas, mají větší problém si zachovat svou genetickou stabilitu, která vede k neúmyslnému morfování a k odhalování dominantních plazích rysů. Toto je pravděpodobně díky stoupající vibracím Země, ale je také možné, že jsou sami kontrolováni a hlídáni vnějším zdrojem, našimi pravými ochránci. Každopádně se toto pro lidstvo jeví jako zcela nepřípustná věc. Mohou se také pomocí E-M mřížky sami ochraňovat od těchto rušivých frekvencí.

Bytosti ze Zeta Recituli, jsou asi nejzámější a nejvíce zdokumentovanou skupinou, lidmi, kteří tvrdí, že prožili setkání či únos. Stali se tak archetypem vetřelců, kteří jsou ponejvíce vidět v TV a filmu. Někdy jsou zobrazováni jako bytosti benevolentní, jako ve filmu Blízká setkání třetího druhu, a někdy jsou zobrazováni jako bezduchá monstra. Oni jsou nejnovějším přírůstkem do Luciferiánské Aliance, v tomto časovém období. Jejich odbornost je elektromagnetická manipulace a zdají se býti odpovědnými za vytvoření a použití nejmodernějších technologií, jako je antigravitace, teleportace skrze červí díry, bioenergetická kontrola (kontrola mysli) a hologramická projekce.

Stejně jako Drakoniáni, přicházejí na Zemi, do zemské 3D reality, skrze portály, z jiných časo-prosotoro-vibračních Martixů. Oni jsou schopní držení fyzické podoby i zde, alespoň pro určitou dobu. Z rúzných zdrojů se zdá, že je mnoho rúzných podob této rasy, od malých insektoidních  bytostí, dále např. greys (šediví) , dělníky, jejichž chování je na podobném principu jako je hierarchie ve včelím úlu , až po šedivé a modré, administrátory těchto tříd a kast. Nebylo by překvapením, že některé typy z této rasy, jsou přítomni na Zemi, mezi námi.Jsou vybaveni schopnostmi ovládat různé činnosti na několika úrovních bytí. Jejich činnosti na všech úrovních jsou mimořádně škodlivé pro lidskou svobodu a vývoj a Zemského vědomí jako celku, neboť se snaží o absolutní ovládnutí mysli a genetickou kontrolu nad lidstvem.

Podle některých lidí se téměř všechny frakce těchto bytostí, které v současné době působí fyzicky a přímo v 3D prostoru Země, nepochybně podílejí na Luciferiánském plánu. Pro tyto různé skupiny nemá lidský život žádnou hodnotu . Lidé slouží poze jako pokusné subjekty, DNA banky, jako zdroj energie, potravin, práce a znečištění  generace, stejně jako nástroje kontroly vědomí.

Srdce naší civilizace je však něco víc, než pouze laboratoř a klec na lidi. Je to kompletně kontrolované prostředí, každý kousek z něj.  Média, války skrze počasí, peníze...oficiální teorie z historie, příběh lidské evoluce, její vývoj a demokracie...to jsou všechno lži. Pouze pokud budeme osvobozeni od tohoto Matrixu, poté uvidíme tuto totalitu. Pouze z pohledu zvenčí. Blyštivé příběhy a umělé fráze nemohou oklamat toho, kdo používá oči, aby viděl,  a srdce, aby věděl.

Odstraňme vrchní vrstvu z tohoto povrchu a najdeme skutečnost, že náš strach je tím lepidlem, které drží pohromadě tento Matrix. Lehčí forma strachu, jako je strach ze sociálního odmítnutí a zesměšnění, a pak také horší forma strachu, zahrnující tělesné bolesti, zranění a strach z odnětí svobody a smrti. Svobodné bytosti však nikdy nejsou a nebudou ve vlastnictví strachu.

Není nic benevolentní v jejich činnostech, jak může být zřejmé z jejich nesčetných pokusů o lobotomizaci, terorizaci a degradaci lidské rasy a důstojnosti.  Empatie neexistuje. Oni se zabývají podvody v několika vrstvách a člověk by potřeboval mnohem silnější intuici, aby tyto sítě jejich prohlédl a rozpletl. 

Jak vypadají, ve své konečné podobě, není důležité. Různorodost forem sama o sobě nemůže být zdrojem nepřátelství. Všichni jsme nositeli různých forem, během Stvoření, během cesty naší duše, až po reinkarnaci a další reinkarnaci.  Je to náš záměr, který nás dělá tím, kým jsme. Důležitá je barva naší duše, nikoliv naší kůže. Existují lidé, kteří vědomě a s vidinou zisku pracují a otročí pro jejich bližní,  pro agendu 'Luciferiánů'. Dělá je lidská kůže lepšími než samotné ne-lidské parazitující bytosti ?Záměr tady je vším.

Ve snaze prodat a vnutit příběh "Armageddonu" lidstvu, musí se stát katastrofy, destruktivní  události počasí, zemětřesení, rúzné krize, epidemie, terorismus, války a tak dál. Je těžké si představit, že se o toto snaží, ale neměli bychom zapomínat, že celé toto schéma, celý tento plán, je založen pouze a jedině na lidské víře. Ta jim dává dává schopnost ovládat realitu,  a světelný tok energie-vědomí, v něm.

Svět skončí obrovskou katastrofou - tento scénář je donekonečna přehráván, ať už v televizi nebo v jiných médiích.
Tím se připravuje hltající publikum, které bude mít požadovanou odezvu na sled těchto událostí, jakmile tyto události budou aktivovány. A ten čas právě běží !

Některým skupinám budou chtít tyto události demonstrovat jako znamení Armageddonu nebo Konce časů, tak jak je již známe. Některé skupiny vedou k tomu, aby věřili , že se vše děje díky klimatickým změnám nebo globálnímu oteplování. Co ale nechtějí aby lidé věděli, je to, že to jsou "oni", kdo stojí za vším a že vše je jen falešnou hrou a divadlem.  

Samozřejmě, konstantním a hlavním cílem tohoto plánu, je zakrytí Slunce,  konkrétně pak poselství světla,  které je potřeba k vývoji lidstva a k posunu vědomí.. Aspekt bláznivého počasí má co dočinění s cílem přesvědčit veřejnost o tom, že Armageddon nebo změna klimatu jsou skutečné. Mohou tak dále rozprašovat chemikálie na oblohu a vytvářet tak dojem oblačného počasí, jako by se vlastně nic nedělo. Lidem se nezdá nic divné, pouze je zataženo, občas víc zima. Den za dnem, týden za týdnem, aniž by si kdokoli všiml. Čas je tlačí, proto budou své aktivity stupňovat.

Geoinženýring, Zemětřesení a Tsunami, "Počasí"

Tesla byl schopný vytvořit zemětřesení za použití velmi malého a jednoduchého zařízení, skládajícího se z oscilátoru a pístu nebo válce. Píst naráží na zem tempem, které odpovídá rezonanci a frekvenci struktury. Působí tak interference s každou postupnou vlnou. Toto je známo již přes 100 let.

Aktuální technologie však tuto techologii předbíhá o několik řádů a je pravděpodobné, že Luciferiáni vlastnili tento druh technologie dlouho předtím, než začal s pokusy samotný Tesla. Zemětřesení mohou být lehce generována použitím elektromagnetických vln přímo do tektonického zlomu nebo do nestabilní oblasti, prostřednictvím přímého ukládání energie nebo vytvoření stojaté vlny pod povrchem.

Už to udělali mnohokrát. Můžeme krásně vidět velikost toho, co dělají na obloze, ať již sprejováním oblak nebo vypouštěním elektromagnetických frekvencí do chemických oblak. Vlny, které jsou takto vytvářeny, jsou lehce viditelné okem,

Kruh ohně se nyní začal točit .Západní pobřeží USA je po celý rok bombardováno umělými zemětřeseními, záplavami a dešti. To je to, co je společné ve vyjádřeních seismologů i proroků. Je jednoduché vytvářet jisté a přesné předopvědí, když máte plán a předem vytvořené skripta. Je to vlastně jeden z mála případů, kdy můžeme používat "jejich" slova. Není divu, že jejich předpovědi pro drsné počasí tento a minulý rok se potvrdily, i když to zpočátku vypadalo nereálně.

Těmto otřesům nezřídka předchází neobvyklé jevy na obloze. Aurora Borealis neboli rozšířený duhový efekt může nastat od ionizace atmosféry nad cílovou oblastí. Mnohdy je vidět tzv. obrácená duha či jiné anomálie. V případě, že toto uvidíte, raději se odkliďte na bezpečné místo. 

Jedno si všimněte...jak rychle dokáže OSN a EU zasáhnout v takto postižených oblastech. Ospravedlněním pro ozbrojené síly je pak potřeba zastavení rabování. Jejich zájmen je pak vyprodukovat co nejvíce fotek a dokumnetů, ukazujích chaos v ulicích, boj o jídlo a zásoby. To je jejich způsob, jak se snaží rozšířit a vnutit 'jednu světovou vládu', přímo v této chvíli, pod rouškou ochrany a zmírňování následků katastrof. Nejvíce příhodný čas k činu, je období bezprostředně po katastrofě, kdy jsou všichni v šoku a zmatení, stejně jako u  Patriot Act  z  9/11.  Už zjistili, že lidé jsou snadněji manipulovatelní, když jsou v módu boje o přežití. Vygenerujme katastrofu nebo krizi, pošleme na pomoc vojsko, kontrolujme a již nikdy neopustme toto území. To je jejich strategie.

Jako obvykle, tyto katastrofy jim dávají příležitost vymačkat z lidí emoce, které pak sbírají a využívají. Přiživují se na faktoru strachu, to je přesně to, co dělají. Vidím, že mají v plánu sklizeň mimořádně velkého množství energie z lidstva,  před velkým  posunem.

Musím také říci, že velké množství staveb, které jsou na odvrácené straně měsíce, jsou určeny pro ně. Je to bezpečné místo pro přečkání kataklyzmatických katastrof, které budou spuštěny na Zemi. Roky 2010 a 2011 jsou pravděpodobně roky, kdy dojde k největšímu masovému  exodu na tyto místa. Proto je tolik pozorování UFO, proto se dějí divné věci kolem měsíce.

Až se pak prach katastrofy usadí, bude připraven most k přechodu Země  do 4. či vyšší dimenze. poté se "oni" vrátí, aby dokončili jejich Nový Světový řád. Jestli se však jejich plán splní, je otázkou.

Podvod se Spasitelem, Holografická Manipulace Masy

Program Spasitele, je začleněn do všech založených světových náboženství, do hnutí New Age, a různých kultů UFO. Po svržení lidstva do ohně "Armageddonu", se pak "oni" budou prezentovat jako zachránci a spasitelé. Zvedajíce lidstvo z popela, jej pak znovu umístí do vroucí pánve, všechny ve jménu benevolence.

Všechno, co vím a cítím, mi říká, že to je to, co je plánováno.

Hologram Spasitele a zachránce pak bude mít mnoho podob, většina je již naplánována, v závislosti na určeném publiku. Může to být projekce Spasitele, projekce přistání Galaktické federace, jejich loďstva, nebo i sestoupení Bohů, Archanděla, nábožeských ikon a podobně. Opět platí, že potřebují víru lidí, pro tuto jejich práci a to je důvod, proč nás na toto plánované drama připravují tak dlouho. To vše zapadá do jejich představy a plánu pro jedno světové náboženství.

Některé z rekvizit použítých v tomto představení budou představeny ve fyzické, pevné formě a přítomnosti. Jiné však budou holografickými projekcemi. Hologram může být vytvořen projekcí viditelného světla a zvuku nebo může být přímo implantován  do podvědomých procesů,  prostřednictvím hypnózy nebo elektromagnetického přeprogramování. HAARP zcela jistě sehraje důležitou roli.

Obrázky, zvuky, i pocity můžou být vloženy do vnímání toku, což vede k domněnce, že jednotlivci mají fyzické zkušenosti v 3D prostoru , i když ve skutečnosti je to všechno pouze v jejich hlavách.

Věřím tomu, že tyto přenašeče mikrovln (mobilní vysílače/věže, WiFi, radiové signály) jsou již využívány, aby došlo ke kontrole mysli většího počtu obyvatel. To by mohlo také být použito jako subtraktivní způsob, jak odstranit kousky reality z oblasti vnímání lidí, účinně cenzurovat některé věci z jejich povědomí, k vytváření bloků ve vnímaní a nebo jako klapky na oči.

Hnutí New Age je již zcela pod jejich kontrolou. Výrazy jako jednota,  rovnost a  společenství, jsou často využívány jako klamné výrazy pro přípravu lidstva na Nový jednotný svět a systém. Slova jako stejnost nebo jednomyšlení byla často jmenována v příbězích od Orwella. Tato slova nejsou žádoucí pro žádného jednotlivce.

Jednota existuje ve zdroji, nulová časo-prostorová vibrace je důležitá pro tvorbu tohoto zdroje, stejně tak jako pro stvoření a reinkarnaci. Zde je ale jednota využívána ke kontrole a manipulaci. Prověřte toto slovo v rámci kontextu tohoto argumentu, a umožňete intuici rozeznat skutečný záměr.

Všichni samozřejmě chceme, aby se zabránilo konfliktu, ale nebude žádné nebezpečí pádu do těchto surových pastí, jakmile se přeneseme přes prvních několik vrstev Matrixu.

Film Vědět (Knowing), je ukázkovým příkladem propagandy vedoucí do tohoto typu scénáře Zlé Slunce hrozí koncem veškerého života na Zemi. Benevolentní cizinci přijdou zachránit děti. Všichni ostatní mají zemřít. Oddělit děti od svých rodičů a program je náhle v izolaci. Jsou zde bytosti Světla, které pomáhají v procesu transformace? Ano jsou, a je jich mnoho, ale nikdy se samy nebudou ukazovat a nazývat zachránci či Spasiteli. Nikdy Vás nepožádají o poslušnost, aby tak dokázali svobodnou vůli, nikdy nebudou chtít, abyste sloužili v hierarchii. Nikdy Vám nebudou vnucovat, že je Vaší povinností, jako suverénního jedince, růst skrze zkušenosti a výzvy, a nacházet pravdu a sílu zevnitř, prostřednictvím Vašeho připojení k Vyššímu  Já a Zdroji. To je jen na Vás, na nás.

Pomoc může být poskytnuta na požádání, ale nikdy tak, aby porušila nebo ovlivnila naší nezávislost.

Aby bylo možné úspěšně předpovídat, co přijde, musíme mít oči otevřené.  Musíme být schopni předvídat události tak, aby nás "oni" nikdy nesmetli , aby bylo zajištěno bezprostřednost fyzické přežití. Strkat naši hlavu do písku, aby se zabránilo tomu, vidět něco, co považujeme za 'nepříjemné',  není v současné době na místě, za žádných okolností.

Co neznáte, Vám může ublížit, a téměř vždy Vám ublíží, v rámci Matrixu. Máte-li v podvědomí z něčeho strach, nemá to v důsledku žádnou kontrolu nad Vámi samotnými. Je to jen klamavý pocit. Nechte se vést intuicí. Dělejte, co myslíte, že je správné, zlepšujte svou fyzickou i psychickou kondici,Pokud Vám intuice řekne, že se máte přestěhovat na jiné místo, nepřemýšlejte, udělejte to. Neváhejte, když Vám tato zpráva z podvědomí dorazí.

Strach a svobodná vůle

Do té doby, dokud budsou Zemi kontrolovat, Tito parazité budou pokračovat v tvorbě destruktivních událostí proti Zemi a jejímu vědomí. Budou i nadále obchodníky se strachem a hněvem. To je a bude konstantní.

Opravdová otáka však je:  Jak budete reagovat? Chtějí, abyste se dál báli.  To je jejich chleba a máslo. Pokud nemáte strach, oni Vás nedokážou kontrolovat a manipulovat. Nemohou se Vás dotknout. Pokud většina udělá to samé, pak to bude jejich konec. Nesledování televize a ignorování zpráv, by bylo obrovským krokem vpřed v tomto směru, pokud  by většina lidí byla ochotna toto přijmout.

Oni jsou Ti, kdo tahá za nitky a lidstvo samo jim k tomu dává volnou ruku tím, že se od nich necháme vést. Lehko se tak zbavujeme vlastní odpovědnosti, s tím, že pokud to dělají oni, my musíme také. Zda je tento subjekt vláda, korporace nebo média, je v tuto chvíli jedno. Ty mě vedeš a já Tě budu následovat, to je naše motto, které pro nás funguje jako výmluva.

Lidé i nadále dávají souhlas těmto parazitům tím, že věří lžím a účastní se jejich plánů, žijí jejich systém, a podporují jejich Matrix, který je zotročuje a živí je. Tito parazité nás mohou zotročovat, zastrašovat a lákat...ale konečné rozhodnutí je vždy na nás. Reálná proměnná je lidskost, individualita, a jeho nebo její pochopení a reakci na tyto události.

Vaše reakce a stav mysli je vším. Nemůžete někoho přesvdčit, aby se nebál, nebo jej přesvědčit aby rozuměl a věřil něčemu, v co nevěří. Jenom oni můžou změnit svou mysl. Jenom oni dokáží zachránit sami sebe. To je jejich odpovědnost, stejně jako Vy jste zodpovědní za svůj kousek vědomí.

Vše čeho se bojíte Vás dožene. Strach, existující uvnitř bude i nadále projevovat tyto druhy zážitků v životě, dokud se nenaučíte znát jeho povahu, dokud se nenaučíte jej ovládat. Kdykoliv před strachem začnete utíkat, dožené Vás a bude mít více síly z Vás samotných.

Všechen strach pochází z nejistoty  a neuvědomění si své pravé podstaty, jejího významu v systému většího Stvoření. Vychází to z neznalosti sebe sama. Strach musí pocitem, který je zkoušený a srozuměný na úrovni duše, aby mohl být propuštěn. Jakmile poznáš pravdu, a důvod, proč v Tobě strach existuje, navždy se od něj oprostíš.

Intenzivní, ale krátké prožitky strachu a  zkušenosti s ním mohou být velmi produktivní a zdravé pro vývoj Duše. Některé prožitky, které nechceme konfrontovat, pak mohou být jakousi pastí, která nedovolí Duši se rozvíjet. Náš osud jednotlivce je v našich rukou.  Žádná technologie, ať už jakkoli sofistikovaná, nás nemůže zastavit v rozvoji našich duší a našeho vědomí, v tomto časovém úseku. Vesmír neumožňuje přepsání svobodné vůle. Nemůžeme být nuceni dělat něco proti naší vůli.

Nanebevstoupení, sestoupení

Velký posun je jedinečným momentem v historii Gaiy a Slunce, je to okamžik vysoce zrychlené manifestace, učení a růstu (pro Ty, kdo jsou připraveni), vedoucí ke kvantovému posunu a k separaci zemského vědomí do různých hustot, reality, Světla, Temnoty. Aby mohl člověk tento zážitek sdílet, musí bát ve skvělé fyzické kondici, během přeměny.

Vzestup jsou zrychlující se vibrace. Zarovnání, Nanebevstoupení je také touhou znát pravdu a expandovat v povědomí, vnímání, objevovat a integrovat nové vzory a ocenit někdy větší průhledy Stvoření a mysli. Je to cesta zpět ke zdroji, formující z temnoty Světlo, z menší do větší hustoty. Jakmile ovládnete a opustíte strach, budete víc blíže Světlu. Pokud budete následovat intuici, budete chtít vědět a vezmete odpovědnost vlastní mysli a svobody, potom prožijete transformaci.

Sestoupení je zpomalení vibrační frekvence. To znamená vědomé nevědomosti, uzavření smýšlení, smluvního vědomí a vnímání, obětování a strachu. Je to cesta, která vede od zdroje do větší hustoty a entropie. Když se vzdáte odpovědnosti za svou mysl a svobodnou vůli, k jinému zdroji, duše pak sestupuje.

Média existují, aby udržovala lidstvo pod stálým tlakem a strachem, ve zmatku a chaosu, ke snížení vibrací,k omezování mysli a ducha, ke kontrola myšlení, a ke generování emoční energie. Zdravotnická zařízení existují, aby udržovala lidi závislými, slabými, zvyšují naší zranitelnost léky a očkováním. Tato technologie je navržena tak, aby nás dokázala sladit s jejich frekvencí, aby nás hypnotizovala, uspala.

Tím, že se snaží ovlivnit nám epifýzu, se snaží snížit naše spojení s Vyšším Já a Zdrojem, chtějí nám umlčet vnitřní hlas intuice, která nám umožňuje poznat pravdu a vede naši evoluci.

Jakkoli tedy s jejich praktikami nesouhlasím, musím přiznat, že jsou dost extrémní, některé jsou tak evidentní, že mi pomohly otevřít oči a vidět pravdu. Většina lidí by se měla postavit zády ke zdi, než se začnou ptát na status quo, měli by změnit způsob myšlení a chápání. Parazité se v tomto období projevují agresivním utahováním šroubů, stavěním populace do stavu oslabené mysli. Přemíra agrese a zla však může v určitém bodě selhat.

Bez Luciferiánů a jejich machinací, opravdu v to věřím, by Posun Gayi byl absolutně mírumilovný a neškodný. Necítím žádnou disharmonii mezi zemí a sluncem ani mezi samotnými lidmi. Je to ale možná tím, s jakými lidmi jsem v kontaktu. Věřím, že v zemích, kde panují války, je to jiné. To je však také částí vzestupu, alespoň pro některé lidi. Pro zbytek to může mít co dělat s emocionálním a duševním vyčerpáním, otupělostí.

Kromě potlačení lidstva je také možné, že tyto elektromagnetické útoky jsou zaměřeny mimo 3D zemi, na jiné subjekty. Toto může být i pokus o útok na vnitřní Zemi, která existuje v kmitočtovém pásmu, který nyní mírně odbočil z našich vlastních.

Všechny hustoty jsou spojeny vědomím. Tato nesouhlasná energie vln, které jsou směřovány ven z 3D Země do éteru a sousedních vibrací, narušují struktury Stvoření.

Pokud se vnitřní magnetické pole Země dostane na nulu jenom na krátký čas,  během obrácení magnetických pólů, pak se zničí všechny elektronické technologie na povrchu a na oběžné dráze, čímž se část elektromagnetické mřížky vypne. Většina z jejich klíčových systémů je však pravděpodobně dobře chráněno, většinou chodu bude zajištěna z podzemních sítí. Předpovídá se, že součástí plánu Luciferiánů a Illuminátů je převzít kontrolu nad hvězdnými portály a bránami, které jsou dostupné během Galaktického zarovnání a transformace. Zdá se, že energetické 'klíče', které jsou potřebné k 'odemknutí' těchto portálů, lze aktivovat pouze prostřednictvím lidské DNA, zejména DNA  jednotlivců, kteří mají nejvyšší počet neporušené DNA a má funkční prvky z původního genetického kódu strážce lidské rasy. Rodokmeny padlých andělů nemohou do těchto portálů samy, protože jsou vibračně zamčeny - přes jejich DNA, které jim brání napadat jiné reality a hustoty.


Pokud by to byla pravda, potom plánují přesunout velké segmenty lidské populace na tato místa, kde budou hledat klíč / sekvencí, které jim umožní otevřít, nebo dokonce zničit některé portály. Hybridizační programy mohou fungovat v souvislosti s tímto také a oni se v těchto programech snaží integrovat tyto klíče do své vlastní pokrevní linie. Že to může být pravda, by mohlo dokazovat tzv. hledání svatého grálu. Pokud uspějí, důsledky by mohly být zničující, a to nejen pro Zemi, ale i pro všechny ostatní připojené časo-prostorové matice.

Máme nyní důležitou roli, pokud ji přijmeme. Nenechme sami sebe pobláznit.  My všcichni, spolu s probuzenými, My, kteří jsme nyní vzhůru, jsme byli zrozeni do tohoto okamžiku dějin pro specifické účely osvobození Země z temnoty, kde ji drželi po dlopuhou dobu. Jsme zde třeba jako 'pozemní personál', zatímco naši spojenci pracují mimo tuto materiální rovinu.

Lidské tělo, skrze čakrický systém  funguje jako most mezi vědomím Země a vyšší frekvencí Světla, informací. Duše, připojené k Zemi přes tělo, jsou zde, aby přijaly tyto zprávy a integrovali je do vědomí, žili tuto myšlenku, drželi ji ve vibracích Světla. To je jejich role v této transformaci.

Nejenom Matrixově založená duše je schopna dělat to, že pracuje proti Nanebevstoupení či posunu vědomí,  budou nadále podporovat program Matrixu přes víru a vibrací. To je důvod, proč jsou tito outsideři potřební. Existence, kterou jste dosud znali, která Vás definovala v Matrixu, Vaše Ego, musí být nyní zanecháno v pozadí. Vzpomeňte si, proč jsme zde, poznejte sami sebe a svou sílu.

Přes chytrost jejich programů a pokrokovou technologie, z hlediska Univerza, paraziti jsou velmi nezralí a krátkozrací. Jsou stejně řízeni stejnými obavami a nejistotou o přežití a smrti, kterou sami podporují v lidské psychice.

Strach je klesající vibrace, a jak 'Luciferiáni' sestupují, tak se snaží vytáhnout lidstvo s nimi nižších astrálních hustot, což nakonec povede ke smrti duše, včetně jejich vlastní.

Parazité se snaží vést lidstvo do typu scénáře z r.1984, ještě více omezit a kontrolovat skutečnost. Nedovedu si představit, že realita zrozená z takových hlubokých nedostatků povědomí, vývoje a napojení na zdroj, by byla schopna držet sebe sama na velmi dlouhou dobu. Bylo by to jen hladovění plamene, předtím než navždy zhasne.

Cokoliv se pak Luciferiánům na konci stane, je to jejich osud. Měli mnoho příležitostí si vybrat jinou cestu než tuto, měli miliardy let. Čas se krátí. V několika dalších letech, bude jejich okno příležitosti vzdáleno navždy.

Vyhledejte si a poučte se: google a youtube: Reptilians, Reptilian agenda, Shapeshifting etc...

a tak dále a tak dále...