18. května 2011

Inženýrský Armageddon

Díky čtenáři za obsáhlý příspěvek, s jehož poselstvím se i já ztotožňuji. Odložme strach !

Jedná se o částečný překlad uživatele FrequencyFence, není doslovný, udělal jsem několik úprav, tak aby byl text srozumitelný. Pro toho, kdo není otevřen přijímání informací a vibrací, bude stejně nesrozumitelný. Po usilovném bádání, hledání, zjišťování a porovnávání skutečností, se s tímto textem osobně dokáži nejvíce ztotožnit.
Pro Orgonet vytvořil Kokeš.
Toto video bych si dovolil doporučit jako hlavičku článku : : http://www.youtube.com/watch?v=joBsU_W6KGA
Inženýrský Armageddon, Luciferiánská Agenda

Procházíme velmi intenzivním časovým obdobím aktivity, ve kterém  bude a je nespočet přírodních katastrof, přičemž roste jejich intenzita a počet. Téměř všechny z těchto akcí budou a jsou uměle vytvořené. Toto není součástí vzestupu Gaiy, ani výsledek přírodních změn, ani výsledek kolektivního stavu vědomí lidstva.

Je zřejmé, že počasí je uměle manipulováno. Zemětřesení taktéž. Toto se děje již mnohem delší dobu, než si dokážeme připustit. Teprve v posledních letech se někteří z nás probudili. Čím více se blížíme roku 2012, "jejich" úsilí se stává četnějším, agresivnějším a rozsáhlejším, což je více zřejmé pro lidi, kteří mají vůli rozhlížet se kolem sebe.

Tyto katastrofy jsou generovány použitím různých technologií. Některé z těchto projektů  jsou již známy široké veřejnosti - HAARP, CERN, GWEN, a samozřejmě sítě mobilních operátorů a TV stanic. Na světě je spousta zařízení podobných HAARPu , instalovaných po celém světě. Většinou jsou sdružovány v polárních zeměpisných šířkách.Ve skutečnosti jsou tyto obrovské systémy umístěny pod zemí nebo dokonce mimo naší zemi.

Zeměkoule je obalena masivní dekou uměle vytvořené elektromagnetické radiace. Tato E-M mříž slouží k potlačování a kontrole všeho vědomí, ve všech jeho frekvencích a formách. Tyto skalární vlny jsou využívány k modifikacím počasí, klimatu a geologických událostí. Mikrovlny jsou využívány ke změně lidského vnímání, mozkových a biologických funkcí ,DNA. Některé z těchto aktivit jsou dokonce využívány k destabilizaci zemské přirozené rezonance a magnetického pole - aury. Skutečný účel této technologie je skryt za bannery telefonních a výzkumných společností, mezi jinými věcmi.

Vše, co je zjevné, je vibrace. Realita se skládá z mnoha překrývajících se oblastí vědomí,  všech vibrujících na různých frekvencích a základech, jejich interakce produkují to, co vnímáme jako pevnost a kontinuitu v čase a prostoru. Není žádným překvapením, že využívají frekvence k boji s frekvencí, ke kontrole vědomí. Ignorujme jejich odklon. Tato elektromagnetická válka,  která se vede proti vědomí, reprezentuje pro nás největší hrozbu, hrozbu pro Zemi, pro Mysl , a pro Nanebevstoupení.

Mimozemšťané, ET, ED, Padlí Andělé, Vetřelci, The Luciferiánská Alliance

'Oni' jsou společenstvím bytostí temnoty, dle některých jsou to potomci linie "Padlých Andělů", těch kteří upadli z vibrací Světla, do vibrací z temnou hustotou. Jejich spojení se Zemí trvá několik milionů let, jejich působení bylo již dávno před tím, než se objevila lidská rasa. Snaží se vtáhnout Zemi a všechny vtělené duše do stavu sestoupení a decentralizace, který je cestou, kterou se "oni" řídí, daleko od zdroje, do tmy a entropie.

Velké zarovnání nebo také posun, otevření brány v letech 2011/2012, je jejich poslední možností, jak tento plán dokončit, než se země posune mimo jejich dosah. Přetahování lana mezi posunem Gaiy a jejich touze po kontrole a sražení lidského vědomí, je zodpovědno za chaos této doby. Na konci, bude Zemské a lidské vědomí rozdělené na odlišné cesty, s dvěmi velmi odlišnými skutečnostmi, vyplývajícími z výsledku. Nazývejte je Padlými Anděly, démony, reptiliány, ET, ED, parazity, nebo jakými výrazy chcete. Existuje několik skupin, některé dokonce byly popularizované v sci-fi.

Drakoniáni jsou hnací silou 'Luciferiánů', architekti Matrixové iluze, otrokáři vědomí, a 'praotci' řádu Iluminátů.Oni používali vysetí lidské rasy jako příležitost k vytvoření otroků a zdrojů energie vědomí. Skrze genetický inženýring, rozložili většinu originální struktury DNA strážců/lidí, aby ochudili jejich formu o multidimenzionální kapacitu, držíc ji zamčenou v materilaistické rovině. Toto bylo také děláno, aby se zamezilo většině reinkarnovaných duší od úniku z této zemské časo-prostorové smyčky, z jejich Matrixu.

Oni vytvořili hybridní rasu z jejich vlastní a lidské DNA, která byla lépe přizpůsobena prostředí Země, dali jim prostředky, aby tajně ovládali lidstvo zevnitř. Draconiáni buď přistupují k této rovině Země přes portály neboli Stargates, nebo žijí mezi námi, skryti za závojem umělých vibrací. Místa jejich původu, mohou mít podobné vibrace jako jsou vibrace zemské a lidské, nebo mohou pocházet z jiné hustoty. Ať tak či onak, zdají se být fyzicky přítomni v tomto 3-D systému, jak je možné pozorovat ze setkání jiných lidí s nimi, a ze samotných zážitků těchto lidí.

Lodě (UFO) , které se nyní dají pozorovat a byly pozorovány, jsou nejčastěji využívány k cestování na relativně krátké vzdálenosti ve 3-D prostoru, okolo Země a Měsíce. K cestování na delší vzdálenosti - časem, jsou využívány červí díry a portály či hvězdné brány a vortexy.

Illumináti a jejich podpůrci jsou hybridní rasou, která byla stvořena kombinací lidské a plazí/ještěří DNA. Oni jsou upírskými legendami, které jsou schopné morfovat mezi lidskou a plazí formou ve větší či menší míře.

Jejich schopnost převzít lidskou formu, je dělá schopnými pro účely infiltrace mezi lidstvo a přímo tak dokáží v určeném místě ovládat lidi. Jsou rozmístěni na klíčových pozicích je navrženo tak, aby byl zaveden největší vliv kontrolního rámce nad každým aspektem civilizace. Jejich úkolem je udržet lidskou víru a energii zaměřenou na iluzi Matrixu, jako scénické provedení herců pro publikum.

Oni hrají role jako vládní úředníci, politici, bankéři, firemní manažeři a manažeři, vysoce postavení vojenští úředníci, právníci, zpravodajské dělníky, mediální osobnosti, novináři, baviči, prominentní právníci, lékaři, spisovatelé, vědci, obchodníci, náboženští vůdci apod. Zastávají téměř jakékoli pozice v jakémkoli odvětví, kde je vyvíjena nějaká kontrola.

Ne všichni plazo-lidští hybridi jsou však mezi elitními pracovníky. Mnozí žijí zdánlivě průměrný život mezi běžnou populací, snad 'vyplňují" mezery společnosti a bdí okem i uchem na lidstvo z terénu, získávají pocity, nálady a stavy veřejnosti. Hádám, že jich jsou miliony, možná i desítky milionů, těchto hybridů, žijích na Zemi. Oni jsou dobře reprezentováni v celé společnosti, v každé kultuře, v každé národnosti v moderním světě.

Nevím, zda jsou tito hybridi autonomní, nezávislé duše s jejich vlastní svobodnou vůlí, nebo zda pouze slouží jako těla nebo loutky pro Draconiány (démony, reptiliány apod..). Možná, že původní inkarnace těchto duší stále existují, ve formě výrazně snížené kapacity, přičemž jsou odpovědni vlastníkovi trůnu, který ovládá autonomii. Zdá se, že je potřeba vysoké procento jejich DNA, aby tato posedlost byla možná. V každém případě, Tyto bytosti rozhodně slouží Drakoniánům. Zda jsou ochotni nebo neochotni být účastníky jejich plánu, bude na jejich konci nedůležité.

A jak jde čas, mají větší problém si zachovat svou genetickou stabilitu, která vede k neúmyslnému morfování a k odhalování dominantních plazích rysů. Toto je pravděpodobně díky stoupající vibracím Země, ale je také možné, že jsou sami kontrolováni a hlídáni vnějším zdrojem, našimi pravými ochránci. Každopádně se toto pro lidstvo jeví jako zcela nepřípustná věc. Mohou se také pomocí E-M mřížky sami ochraňovat od těchto rušivých frekvencí.

Bytosti ze Zeta Recituli, jsou asi nejzámější a nejvíce zdokumentovanou skupinou, lidmi, kteří tvrdí, že prožili setkání či únos. Stali se tak archetypem vetřelců, kteří jsou ponejvíce vidět v TV a filmu. Někdy jsou zobrazováni jako bytosti benevolentní, jako ve filmu Blízká setkání třetího druhu, a někdy jsou zobrazováni jako bezduchá monstra. Oni jsou nejnovějším přírůstkem do Luciferiánské Aliance, v tomto časovém období. Jejich odbornost je elektromagnetická manipulace a zdají se býti odpovědnými za vytvoření a použití nejmodernějších technologií, jako je antigravitace, teleportace skrze červí díry, bioenergetická kontrola (kontrola mysli) a hologramická projekce.

Stejně jako Drakoniáni, přicházejí na Zemi, do zemské 3D reality, skrze portály, z jiných časo-prosotoro-vibračních Martixů. Oni jsou schopní držení fyzické podoby i zde, alespoň pro určitou dobu. Z rúzných zdrojů se zdá, že je mnoho rúzných podob této rasy, od malých insektoidních  bytostí, dále např. greys (šediví) , dělníky, jejichž chování je na podobném principu jako je hierarchie ve včelím úlu , až po šedivé a modré, administrátory těchto tříd a kast. Nebylo by překvapením, že některé typy z této rasy, jsou přítomni na Zemi, mezi námi.Jsou vybaveni schopnostmi ovládat různé činnosti na několika úrovních bytí. Jejich činnosti na všech úrovních jsou mimořádně škodlivé pro lidskou svobodu a vývoj a Zemského vědomí jako celku, neboť se snaží o absolutní ovládnutí mysli a genetickou kontrolu nad lidstvem.

Podle některých lidí se téměř všechny frakce těchto bytostí, které v současné době působí fyzicky a přímo v 3D prostoru Země, nepochybně podílejí na Luciferiánském plánu. Pro tyto různé skupiny nemá lidský život žádnou hodnotu . Lidé slouží poze jako pokusné subjekty, DNA banky, jako zdroj energie, potravin, práce a znečištění  generace, stejně jako nástroje kontroly vědomí.

Srdce naší civilizace je však něco víc, než pouze laboratoř a klec na lidi. Je to kompletně kontrolované prostředí, každý kousek z něj.  Média, války skrze počasí, peníze...oficiální teorie z historie, příběh lidské evoluce, její vývoj a demokracie...to jsou všechno lži. Pouze pokud budeme osvobozeni od tohoto Matrixu, poté uvidíme tuto totalitu. Pouze z pohledu zvenčí. Blyštivé příběhy a umělé fráze nemohou oklamat toho, kdo používá oči, aby viděl,  a srdce, aby věděl.

Odstraňme vrchní vrstvu z tohoto povrchu a najdeme skutečnost, že náš strach je tím lepidlem, které drží pohromadě tento Matrix. Lehčí forma strachu, jako je strach ze sociálního odmítnutí a zesměšnění, a pak také horší forma strachu, zahrnující tělesné bolesti, zranění a strach z odnětí svobody a smrti. Svobodné bytosti však nikdy nejsou a nebudou ve vlastnictví strachu.

Není nic benevolentní v jejich činnostech, jak může být zřejmé z jejich nesčetných pokusů o lobotomizaci, terorizaci a degradaci lidské rasy a důstojnosti.  Empatie neexistuje. Oni se zabývají podvody v několika vrstvách a člověk by potřeboval mnohem silnější intuici, aby tyto sítě jejich prohlédl a rozpletl. 

Jak vypadají, ve své konečné podobě, není důležité. Různorodost forem sama o sobě nemůže být zdrojem nepřátelství. Všichni jsme nositeli různých forem, během Stvoření, během cesty naší duše, až po reinkarnaci a další reinkarnaci.  Je to náš záměr, který nás dělá tím, kým jsme. Důležitá je barva naší duše, nikoliv naší kůže. Existují lidé, kteří vědomě a s vidinou zisku pracují a otročí pro jejich bližní,  pro agendu 'Luciferiánů'. Dělá je lidská kůže lepšími než samotné ne-lidské parazitující bytosti ?Záměr tady je vším.

Ve snaze prodat a vnutit příběh "Armageddonu" lidstvu, musí se stát katastrofy, destruktivní  události počasí, zemětřesení, rúzné krize, epidemie, terorismus, války a tak dál. Je těžké si představit, že se o toto snaží, ale neměli bychom zapomínat, že celé toto schéma, celý tento plán, je založen pouze a jedině na lidské víře. Ta jim dává dává schopnost ovládat realitu,  a světelný tok energie-vědomí, v něm.

Svět skončí obrovskou katastrofou - tento scénář je donekonečna přehráván, ať už v televizi nebo v jiných médiích.
Tím se připravuje hltající publikum, které bude mít požadovanou odezvu na sled těchto událostí, jakmile tyto události budou aktivovány. A ten čas právě běží !

Některým skupinám budou chtít tyto události demonstrovat jako znamení Armageddonu nebo Konce časů, tak jak je již známe. Některé skupiny vedou k tomu, aby věřili , že se vše děje díky klimatickým změnám nebo globálnímu oteplování. Co ale nechtějí aby lidé věděli, je to, že to jsou "oni", kdo stojí za vším a že vše je jen falešnou hrou a divadlem.  

Samozřejmě, konstantním a hlavním cílem tohoto plánu, je zakrytí Slunce,  konkrétně pak poselství světla,  které je potřeba k vývoji lidstva a k posunu vědomí.. Aspekt bláznivého počasí má co dočinění s cílem přesvědčit veřejnost o tom, že Armageddon nebo změna klimatu jsou skutečné. Mohou tak dále rozprašovat chemikálie na oblohu a vytvářet tak dojem oblačného počasí, jako by se vlastně nic nedělo. Lidem se nezdá nic divné, pouze je zataženo, občas víc zima. Den za dnem, týden za týdnem, aniž by si kdokoli všiml. Čas je tlačí, proto budou své aktivity stupňovat.

Geoinženýring, Zemětřesení a Tsunami, "Počasí"

Tesla byl schopný vytvořit zemětřesení za použití velmi malého a jednoduchého zařízení, skládajícího se z oscilátoru a pístu nebo válce. Píst naráží na zem tempem, které odpovídá rezonanci a frekvenci struktury. Působí tak interference s každou postupnou vlnou. Toto je známo již přes 100 let.

Aktuální technologie však tuto techologii předbíhá o několik řádů a je pravděpodobné, že Luciferiáni vlastnili tento druh technologie dlouho předtím, než začal s pokusy samotný Tesla. Zemětřesení mohou být lehce generována použitím elektromagnetických vln přímo do tektonického zlomu nebo do nestabilní oblasti, prostřednictvím přímého ukládání energie nebo vytvoření stojaté vlny pod povrchem.

Už to udělali mnohokrát. Můžeme krásně vidět velikost toho, co dělají na obloze, ať již sprejováním oblak nebo vypouštěním elektromagnetických frekvencí do chemických oblak. Vlny, které jsou takto vytvářeny, jsou lehce viditelné okem,

Kruh ohně se nyní začal točit .Západní pobřeží USA je po celý rok bombardováno umělými zemětřeseními, záplavami a dešti. To je to, co je společné ve vyjádřeních seismologů i proroků. Je jednoduché vytvářet jisté a přesné předopvědí, když máte plán a předem vytvořené skripta. Je to vlastně jeden z mála případů, kdy můžeme používat "jejich" slova. Není divu, že jejich předpovědi pro drsné počasí tento a minulý rok se potvrdily, i když to zpočátku vypadalo nereálně.

Těmto otřesům nezřídka předchází neobvyklé jevy na obloze. Aurora Borealis neboli rozšířený duhový efekt může nastat od ionizace atmosféry nad cílovou oblastí. Mnohdy je vidět tzv. obrácená duha či jiné anomálie. V případě, že toto uvidíte, raději se odkliďte na bezpečné místo. 

Jedno si všimněte...jak rychle dokáže OSN a EU zasáhnout v takto postižených oblastech. Ospravedlněním pro ozbrojené síly je pak potřeba zastavení rabování. Jejich zájmen je pak vyprodukovat co nejvíce fotek a dokumnetů, ukazujích chaos v ulicích, boj o jídlo a zásoby. To je jejich způsob, jak se snaží rozšířit a vnutit 'jednu světovou vládu', přímo v této chvíli, pod rouškou ochrany a zmírňování následků katastrof. Nejvíce příhodný čas k činu, je období bezprostředně po katastrofě, kdy jsou všichni v šoku a zmatení, stejně jako u  Patriot Act  z  9/11.  Už zjistili, že lidé jsou snadněji manipulovatelní, když jsou v módu boje o přežití. Vygenerujme katastrofu nebo krizi, pošleme na pomoc vojsko, kontrolujme a již nikdy neopustme toto území. To je jejich strategie.

Jako obvykle, tyto katastrofy jim dávají příležitost vymačkat z lidí emoce, které pak sbírají a využívají. Přiživují se na faktoru strachu, to je přesně to, co dělají. Vidím, že mají v plánu sklizeň mimořádně velkého množství energie z lidstva,  před velkým  posunem.

Musím také říci, že velké množství staveb, které jsou na odvrácené straně měsíce, jsou určeny pro ně. Je to bezpečné místo pro přečkání kataklyzmatických katastrof, které budou spuštěny na Zemi. Roky 2010 a 2011 jsou pravděpodobně roky, kdy dojde k největšímu masovému  exodu na tyto místa. Proto je tolik pozorování UFO, proto se dějí divné věci kolem měsíce.

Až se pak prach katastrofy usadí, bude připraven most k přechodu Země  do 4. či vyšší dimenze. poté se "oni" vrátí, aby dokončili jejich Nový Světový řád. Jestli se však jejich plán splní, je otázkou.

Podvod se Spasitelem, Holografická Manipulace Masy

Program Spasitele, je začleněn do všech založených světových náboženství, do hnutí New Age, a různých kultů UFO. Po svržení lidstva do ohně "Armageddonu", se pak "oni" budou prezentovat jako zachránci a spasitelé. Zvedajíce lidstvo z popela, jej pak znovu umístí do vroucí pánve, všechny ve jménu benevolence.

Všechno, co vím a cítím, mi říká, že to je to, co je plánováno.

Hologram Spasitele a zachránce pak bude mít mnoho podob, většina je již naplánována, v závislosti na určeném publiku. Může to být projekce Spasitele, projekce přistání Galaktické federace, jejich loďstva, nebo i sestoupení Bohů, Archanděla, nábožeských ikon a podobně. Opět platí, že potřebují víru lidí, pro tuto jejich práci a to je důvod, proč nás na toto plánované drama připravují tak dlouho. To vše zapadá do jejich představy a plánu pro jedno světové náboženství.

Některé z rekvizit použítých v tomto představení budou představeny ve fyzické, pevné formě a přítomnosti. Jiné však budou holografickými projekcemi. Hologram může být vytvořen projekcí viditelného světla a zvuku nebo může být přímo implantován  do podvědomých procesů,  prostřednictvím hypnózy nebo elektromagnetického přeprogramování. HAARP zcela jistě sehraje důležitou roli.

Obrázky, zvuky, i pocity můžou být vloženy do vnímání toku, což vede k domněnce, že jednotlivci mají fyzické zkušenosti v 3D prostoru , i když ve skutečnosti je to všechno pouze v jejich hlavách.

Věřím tomu, že tyto přenašeče mikrovln (mobilní vysílače/věže, WiFi, radiové signály) jsou již využívány, aby došlo ke kontrole mysli většího počtu obyvatel. To by mohlo také být použito jako subtraktivní způsob, jak odstranit kousky reality z oblasti vnímání lidí, účinně cenzurovat některé věci z jejich povědomí, k vytváření bloků ve vnímaní a nebo jako klapky na oči.

Hnutí New Age je již zcela pod jejich kontrolou. Výrazy jako jednota,  rovnost a  společenství, jsou často využívány jako klamné výrazy pro přípravu lidstva na Nový jednotný svět a systém. Slova jako stejnost nebo jednomyšlení byla často jmenována v příbězích od Orwella. Tato slova nejsou žádoucí pro žádného jednotlivce.

Jednota existuje ve zdroji, nulová časo-prostorová vibrace je důležitá pro tvorbu tohoto zdroje, stejně tak jako pro stvoření a reinkarnaci. Zde je ale jednota využívána ke kontrole a manipulaci. Prověřte toto slovo v rámci kontextu tohoto argumentu, a umožňete intuici rozeznat skutečný záměr.

Všichni samozřejmě chceme, aby se zabránilo konfliktu, ale nebude žádné nebezpečí pádu do těchto surových pastí, jakmile se přeneseme přes prvních několik vrstev Matrixu.

Film Vědět (Knowing), je ukázkovým příkladem propagandy vedoucí do tohoto typu scénáře Zlé Slunce hrozí koncem veškerého života na Zemi. Benevolentní cizinci přijdou zachránit děti. Všichni ostatní mají zemřít. Oddělit děti od svých rodičů a program je náhle v izolaci. Jsou zde bytosti Světla, které pomáhají v procesu transformace? Ano jsou, a je jich mnoho, ale nikdy se samy nebudou ukazovat a nazývat zachránci či Spasiteli. Nikdy Vás nepožádají o poslušnost, aby tak dokázali svobodnou vůli, nikdy nebudou chtít, abyste sloužili v hierarchii. Nikdy Vám nebudou vnucovat, že je Vaší povinností, jako suverénního jedince, růst skrze zkušenosti a výzvy, a nacházet pravdu a sílu zevnitř, prostřednictvím Vašeho připojení k Vyššímu  Já a Zdroji. To je jen na Vás, na nás.

Pomoc může být poskytnuta na požádání, ale nikdy tak, aby porušila nebo ovlivnila naší nezávislost.

Aby bylo možné úspěšně předpovídat, co přijde, musíme mít oči otevřené.  Musíme být schopni předvídat události tak, aby nás "oni" nikdy nesmetli , aby bylo zajištěno bezprostřednost fyzické přežití. Strkat naši hlavu do písku, aby se zabránilo tomu, vidět něco, co považujeme za 'nepříjemné',  není v současné době na místě, za žádných okolností.

Co neznáte, Vám může ublížit, a téměř vždy Vám ublíží, v rámci Matrixu. Máte-li v podvědomí z něčeho strach, nemá to v důsledku žádnou kontrolu nad Vámi samotnými. Je to jen klamavý pocit. Nechte se vést intuicí. Dělejte, co myslíte, že je správné, zlepšujte svou fyzickou i psychickou kondici,Pokud Vám intuice řekne, že se máte přestěhovat na jiné místo, nepřemýšlejte, udělejte to. Neváhejte, když Vám tato zpráva z podvědomí dorazí.

Strach a svobodná vůle

Do té doby, dokud budsou Zemi kontrolovat, Tito parazité budou pokračovat v tvorbě destruktivních událostí proti Zemi a jejímu vědomí. Budou i nadále obchodníky se strachem a hněvem. To je a bude konstantní.

Opravdová otáka však je:  Jak budete reagovat? Chtějí, abyste se dál báli.  To je jejich chleba a máslo. Pokud nemáte strach, oni Vás nedokážou kontrolovat a manipulovat. Nemohou se Vás dotknout. Pokud většina udělá to samé, pak to bude jejich konec. Nesledování televize a ignorování zpráv, by bylo obrovským krokem vpřed v tomto směru, pokud  by většina lidí byla ochotna toto přijmout.

Oni jsou Ti, kdo tahá za nitky a lidstvo samo jim k tomu dává volnou ruku tím, že se od nich necháme vést. Lehko se tak zbavujeme vlastní odpovědnosti, s tím, že pokud to dělají oni, my musíme také. Zda je tento subjekt vláda, korporace nebo média, je v tuto chvíli jedno. Ty mě vedeš a já Tě budu následovat, to je naše motto, které pro nás funguje jako výmluva.

Lidé i nadále dávají souhlas těmto parazitům tím, že věří lžím a účastní se jejich plánů, žijí jejich systém, a podporují jejich Matrix, který je zotročuje a živí je. Tito parazité nás mohou zotročovat, zastrašovat a lákat...ale konečné rozhodnutí je vždy na nás. Reálná proměnná je lidskost, individualita, a jeho nebo její pochopení a reakci na tyto události.

Vaše reakce a stav mysli je vším. Nemůžete někoho přesvdčit, aby se nebál, nebo jej přesvědčit aby rozuměl a věřil něčemu, v co nevěří. Jenom oni můžou změnit svou mysl. Jenom oni dokáží zachránit sami sebe. To je jejich odpovědnost, stejně jako Vy jste zodpovědní za svůj kousek vědomí.

Vše čeho se bojíte Vás dožene. Strach, existující uvnitř bude i nadále projevovat tyto druhy zážitků v životě, dokud se nenaučíte znát jeho povahu, dokud se nenaučíte jej ovládat. Kdykoliv před strachem začnete utíkat, dožené Vás a bude mít více síly z Vás samotných.

Všechen strach pochází z nejistoty  a neuvědomění si své pravé podstaty, jejího významu v systému většího Stvoření. Vychází to z neznalosti sebe sama. Strach musí pocitem, který je zkoušený a srozuměný na úrovni duše, aby mohl být propuštěn. Jakmile poznáš pravdu, a důvod, proč v Tobě strach existuje, navždy se od něj oprostíš.

Intenzivní, ale krátké prožitky strachu a  zkušenosti s ním mohou být velmi produktivní a zdravé pro vývoj Duše. Některé prožitky, které nechceme konfrontovat, pak mohou být jakousi pastí, která nedovolí Duši se rozvíjet. Náš osud jednotlivce je v našich rukou.  Žádná technologie, ať už jakkoli sofistikovaná, nás nemůže zastavit v rozvoji našich duší a našeho vědomí, v tomto časovém úseku. Vesmír neumožňuje přepsání svobodné vůle. Nemůžeme být nuceni dělat něco proti naší vůli.

Nanebevstoupení, sestoupení

Velký posun je jedinečným momentem v historii Gaiy a Slunce, je to okamžik vysoce zrychlené manifestace, učení a růstu (pro Ty, kdo jsou připraveni), vedoucí ke kvantovému posunu a k separaci zemského vědomí do různých hustot, reality, Světla, Temnoty. Aby mohl člověk tento zážitek sdílet, musí bát ve skvělé fyzické kondici, během přeměny.

Vzestup jsou zrychlující se vibrace. Zarovnání, Nanebevstoupení je také touhou znát pravdu a expandovat v povědomí, vnímání, objevovat a integrovat nové vzory a ocenit někdy větší průhledy Stvoření a mysli. Je to cesta zpět ke zdroji, formující z temnoty Světlo, z menší do větší hustoty. Jakmile ovládnete a opustíte strach, budete víc blíže Světlu. Pokud budete následovat intuici, budete chtít vědět a vezmete odpovědnost vlastní mysli a svobody, potom prožijete transformaci.

Sestoupení je zpomalení vibrační frekvence. To znamená vědomé nevědomosti, uzavření smýšlení, smluvního vědomí a vnímání, obětování a strachu. Je to cesta, která vede od zdroje do větší hustoty a entropie. Když se vzdáte odpovědnosti za svou mysl a svobodnou vůli, k jinému zdroji, duše pak sestupuje.

Média existují, aby udržovala lidstvo pod stálým tlakem a strachem, ve zmatku a chaosu, ke snížení vibrací,k omezování mysli a ducha, ke kontrola myšlení, a ke generování emoční energie. Zdravotnická zařízení existují, aby udržovala lidi závislými, slabými, zvyšují naší zranitelnost léky a očkováním. Tato technologie je navržena tak, aby nás dokázala sladit s jejich frekvencí, aby nás hypnotizovala, uspala.

Tím, že se snaží ovlivnit nám epifýzu, se snaží snížit naše spojení s Vyšším Já a Zdrojem, chtějí nám umlčet vnitřní hlas intuice, která nám umožňuje poznat pravdu a vede naši evoluci.

Jakkoli tedy s jejich praktikami nesouhlasím, musím přiznat, že jsou dost extrémní, některé jsou tak evidentní, že mi pomohly otevřít oči a vidět pravdu. Většina lidí by se měla postavit zády ke zdi, než se začnou ptát na status quo, měli by změnit způsob myšlení a chápání. Parazité se v tomto období projevují agresivním utahováním šroubů, stavěním populace do stavu oslabené mysli. Přemíra agrese a zla však může v určitém bodě selhat.

Bez Luciferiánů a jejich machinací, opravdu v to věřím, by Posun Gayi byl absolutně mírumilovný a neškodný. Necítím žádnou disharmonii mezi zemí a sluncem ani mezi samotnými lidmi. Je to ale možná tím, s jakými lidmi jsem v kontaktu. Věřím, že v zemích, kde panují války, je to jiné. To je však také částí vzestupu, alespoň pro některé lidi. Pro zbytek to může mít co dělat s emocionálním a duševním vyčerpáním, otupělostí.

Kromě potlačení lidstva je také možné, že tyto elektromagnetické útoky jsou zaměřeny mimo 3D zemi, na jiné subjekty. Toto může být i pokus o útok na vnitřní Zemi, která existuje v kmitočtovém pásmu, který nyní mírně odbočil z našich vlastních.

Všechny hustoty jsou spojeny vědomím. Tato nesouhlasná energie vln, které jsou směřovány ven z 3D Země do éteru a sousedních vibrací, narušují struktury Stvoření.

Pokud se vnitřní magnetické pole Země dostane na nulu jenom na krátký čas,  během obrácení magnetických pólů, pak se zničí všechny elektronické technologie na povrchu a na oběžné dráze, čímž se část elektromagnetické mřížky vypne. Většina z jejich klíčových systémů je však pravděpodobně dobře chráněno, většinou chodu bude zajištěna z podzemních sítí. Předpovídá se, že součástí plánu Luciferiánů a Illuminátů je převzít kontrolu nad hvězdnými portály a bránami, které jsou dostupné během Galaktického zarovnání a transformace. Zdá se, že energetické 'klíče', které jsou potřebné k 'odemknutí' těchto portálů, lze aktivovat pouze prostřednictvím lidské DNA, zejména DNA  jednotlivců, kteří mají nejvyšší počet neporušené DNA a má funkční prvky z původního genetického kódu strážce lidské rasy. Rodokmeny padlých andělů nemohou do těchto portálů samy, protože jsou vibračně zamčeny - přes jejich DNA, které jim brání napadat jiné reality a hustoty.


Pokud by to byla pravda, potom plánují přesunout velké segmenty lidské populace na tato místa, kde budou hledat klíč / sekvencí, které jim umožní otevřít, nebo dokonce zničit některé portály. Hybridizační programy mohou fungovat v souvislosti s tímto také a oni se v těchto programech snaží integrovat tyto klíče do své vlastní pokrevní linie. Že to může být pravda, by mohlo dokazovat tzv. hledání svatého grálu. Pokud uspějí, důsledky by mohly být zničující, a to nejen pro Zemi, ale i pro všechny ostatní připojené časo-prostorové matice.

Máme nyní důležitou roli, pokud ji přijmeme. Nenechme sami sebe pobláznit.  My všcichni, spolu s probuzenými, My, kteří jsme nyní vzhůru, jsme byli zrozeni do tohoto okamžiku dějin pro specifické účely osvobození Země z temnoty, kde ji drželi po dlopuhou dobu. Jsme zde třeba jako 'pozemní personál', zatímco naši spojenci pracují mimo tuto materiální rovinu.

Lidské tělo, skrze čakrický systém  funguje jako most mezi vědomím Země a vyšší frekvencí Světla, informací. Duše, připojené k Zemi přes tělo, jsou zde, aby přijaly tyto zprávy a integrovali je do vědomí, žili tuto myšlenku, drželi ji ve vibracích Světla. To je jejich role v této transformaci.

Nejenom Matrixově založená duše je schopna dělat to, že pracuje proti Nanebevstoupení či posunu vědomí,  budou nadále podporovat program Matrixu přes víru a vibrací. To je důvod, proč jsou tito outsideři potřební. Existence, kterou jste dosud znali, která Vás definovala v Matrixu, Vaše Ego, musí být nyní zanecháno v pozadí. Vzpomeňte si, proč jsme zde, poznejte sami sebe a svou sílu.

Přes chytrost jejich programů a pokrokovou technologie, z hlediska Univerza, paraziti jsou velmi nezralí a krátkozrací. Jsou stejně řízeni stejnými obavami a nejistotou o přežití a smrti, kterou sami podporují v lidské psychice.

Strach je klesající vibrace, a jak 'Luciferiáni' sestupují, tak se snaží vytáhnout lidstvo s nimi nižších astrálních hustot, což nakonec povede ke smrti duše, včetně jejich vlastní.

Parazité se snaží vést lidstvo do typu scénáře z r.1984, ještě více omezit a kontrolovat skutečnost. Nedovedu si představit, že realita zrozená z takových hlubokých nedostatků povědomí, vývoje a napojení na zdroj, by byla schopna držet sebe sama na velmi dlouhou dobu. Bylo by to jen hladovění plamene, předtím než navždy zhasne.

Cokoliv se pak Luciferiánům na konci stane, je to jejich osud. Měli mnoho příležitostí si vybrat jinou cestu než tuto, měli miliardy let. Čas se krátí. V několika dalších letech, bude jejich okno příležitosti vzdáleno navždy.

Vyhledejte si a poučte se: google a youtube: Reptilians, Reptilian agenda, Shapeshifting etc...

a tak dále a tak dále...

32 komentářů:

 1. posílám další odkaz na dobrý blog
  http://www.dutchsinse.com/blog/?p=797

  OdpovědětVymazat
 2. spíš sázím, že je třeba vytvořit globální zmar roku 2012, protože americkému FEDu roku 2013 prý končí licence na tištění dolarů
  kdo tohle ještě dneska nechápe, tomu se to holt musí podat pomocí moderních Andělů.
  Učit, učit se, učit se )))))
  http://www.youtube.com/watch?v=TKurU_7zV8k
  Mám nepříjemný pocit, že jsou schopni naprosto všeho.
  r.m.

  OdpovědětVymazat
 3. ... ano, naprosto všeho.

  OdpovědětVymazat
 4. mimoděk jsem vzhlédl na televizi,kde se momentálně prsil Vovka Železný.Na sekundu jsem viděl jeho PRAVÝ KSICHT.Nepřejte si to vidět....jsem v poho,nebot Poznání Pravdy činí u člověka neochvějnou pohodu.

  OdpovědětVymazat
 5. :/
  je pravda , že každý deň je na tomto svete viac a viac toho zlého.Majú ale problém ! NEVIDIA NIKOMU DO JEHO DUŠE ! Každý deň pribúda ľudí , ktorý si niečo uvedomia , uvedomia si pravdu.

  OdpovědětVymazat
 6. Myslím, že se hoši inspirovali filmem z konce 80. let.

  http://www.uloz.to/3757403/oni-ziji-cz-they-live-film-ufo-unosy-blizke-setkani-ctvrty-druh-mimozemstane-ovladnuti-sveta-konspiracni-teorie-sci-fi-rikkardson-avi

  OdpovědětVymazat
 7. já se pod ten článek taky podepisuji, zatím jsem došel ke stejnému závěru a to i s osobními zkušenostmi. Je třeba vědět, že naštěstí, každý má svého duchovního průvodce, ochránce, který nás vede kudy je potřeba. Moc bych si přál, abychom Ho, Je , každý osobně našel..... i slovutný psycholog C.G.Jung to věděl. A jak rád říkal, když se ho ptali, jestli věří na posmortný život, odpovídal:" Je lepší vědět, než věřit, víru můžete ztratit."
  Milan

  OdpovědětVymazat
 8. Moc pěkný článek s informacema, který jsem ani nevěděl/neznal :o) no, proč by to tak konec konců být nemohlo. O Měsící toho moc nevím, ale četl jsem , že na Měsíci něco existuje :o),tady jsem si jen upřesnil co.. :oD
  A pod zbytek se podepisuji taky!

  Nasgol

  OdpovědětVymazat
 9. Zničenie duše? Všade sa píše, že dušu nemožno zničiť, je to nekonečný zdroj energie, dušu ako aj energie možno len potlačiť, ale nikdy nie zničiť

  OdpovědětVymazat
 10. Veľmi úchvatné čítanie a svätá pravda treba na sebe pracovať Peťo

  OdpovědětVymazat
 11. ahoj lidi, plně se ztotožňuji.Víte, co je zvláštní?? Makám jako realitní makléř a cca před týdnem jsem byla na domě, kde mi tenhle obsah řekl asi tak 43letý chlap. Říkal to tak jednoduše...
  Rok 2012 - Mayská proroctví a kruhy v obilí:
  http://www.youtube.com/watch?v=79ANVpZeIZo&feature=player_embedded
  Je tam rozbor kruhů, co znamenají...

  2012-revolúcia sa začala:
  http://www.youtube.com/watch?v=YRh6vx-SSS4
  Prostě láska nebo strach??? Když se něčeho bojíte, tak to k sobě přitáhnete...Ale když to odhodíte a nebojíte se, máte vyhráno...Negativními událostmi projdete bez potíží..
  http://www.youtube.com/watch?v=yma2S-dQnuM&NR=1 Hologram,UFO "VIRGIN MARY" IN AFRICA ON 20 april 2011
  Jen mi není jasný, že když jsem v kostele, cítím opravdu vůni čerstvých růží, někdy kadidla... Přitom tam nejsou květiny a kadidlo nehoří...Věřím v Boha, jenže od útlýho dětství tvrdím, že myšlenka je největší energií na této planetě.... Viděla jsem hodněkrát UFOa chtěla jsem se s nimi nějak spřátelit z obav o budoucnost. Vždy se něco stalo, abych se k nim nedostala... Po přečtení tohoto článku už po tom netoužím...Orgonete dík za záchranu.. Je v nás neuvěřitelně obrovská síla!!! Je to síla našeho JÁ... Nebyla jsem nemocná, ani nepamatuju.... Vždy je to o rozhodnutí... Vašem rozhodnutí... Láska nebo strach???!!!!

  OdpovědětVymazat
 12. Milan: To říká i ten osvícený muž - Osho, že něvěří v něco jako boha.. On to ví, protože víra je malý stupeň přesvědčení o něčem, vědění je jistota pro tebe, že to fakt je.. :o)

  Nasgol

  OdpovědětVymazat
 13. Díky všem!
  Pořád dokola si opakuji:NIČEHO SE NEBOJÍM,NIKOMU SE NEKLANÍM, UČÍ SE A JSEM.
  Dita

  OdpovědětVymazat
 14. mrkněte někdy na stránky amezdas (odkaz aktuality), sic to není nic pro materialisty...

  zdá se že došlo a dochází k velkým změnám...

  OdpovědětVymazat
 15. Osho povedal :
  "Není jiného boha než Život sám". Čiže BOH je. Až si uvedomíme toto v nás, budeme konať božsky.
  Ja som sa rozhodla, že chcem byť bohyňou, - kto nechce jeho vôľa, nech skáče medzi trpaslíkmi,
  až sa uskáče :-))

  ... z akejsi prednášočky : ZEM je maličká, krásná, planeta na okraji Mliečnej dráhy, užuž spadnúť do tmy, ale ONA sa furt drží !

  Je to len na nás a ja ďakujem, že som tu. Ak človek urobí rozhodnutie, slobodne a vedome - Vesmír mu naproti.
  Bo

  OdpovědětVymazat
 16. Autorom je http://www.facebook.com/profile.php?id=100000182837295&sk=info Poznám ho osobne. Ďakujeme za článok. Obroda začala. Ľudia prebudte sa!

  OdpovědětVymazat
 17. :-) nejsem autorem, pouze mě ten text zaujal a něčím přitáhl...tak jsem se ho snažil přeložit...není doslovný, proto se omlouvám za nepřesnosti.
  Je ale vidět, že dost lidí tomu rozumí a jsou ochotni si připustit i tuto možnost. To mě potěšilo a povzbudilo. A o tom to právě je. Nikdy jsme nebyli mimo zemi, nikdy jsme neměli možnost vidět náš svět očima jiných bytostí, nikdy jsme neměli možnost okusit jinou realitu.
  Co je mimo Zemi jsme nikdy neviděl a tak mě prostě nepřesvědčí fotky a záběry od Nasa a jiných. Vše se dá snadno obelstít. Proto říkám, i přes miliony a miliony skutečností, přes milony a miliony pohledů na svět, jediný, komu věřím, jsem já sám.)

  Kokeš

  PS: pokud by se tu našel člověk, který rozumí rádiovým vlnám, HF a LF vlnám, respektive způsobu, jakým tyto vlny přerušit, budu vděčný za pomoc. Jako naprostý laik se ptám, stačil by alobal, aby se vlny nedostaly k cíli? Asi víte, kam tím mířím :) Jeden nikdy neví...

  OdpovědětVymazat
 18. Tu je jedna dobra stranka. Je tam mnozstvo informacii...a je zadarmo. www.earth.tym.sk

  OdpovědětVymazat
 19. Správně se obává Kokeš energetických útoků. Tato technologie je připravena ( a již se úspěšně začíná používat!!!) pro "problematické oblasti, skupiny či jednotlivce. Prostě se v 3D realitě zaměří určité frekvence na konkrétní místo nebo oblast, a v pravidelných nebo nepřetržitých cyklech se směruje zhoubná energie do "nepohodlných lidí". Ti velmi záhy záhadně onemocní a v bolestech umírají. Jiní padají mrtví "z ničeho nic" k zemi bez jakýchkoli příznaků. Slyšel jsem od jednoho čechoaustralana,jenž pracuje ve výzkumu a aplikaci rádiových vln, že britové mají již takovou technologii, která dokáže "poškozovat" selektivně jen vybranou etnickou populaci v množství různých spolunažívajících národů na jednom místě(např.Londýn). Zajímavé bylo, že se přitom zmiňoval i o cigánech, na které mají už připravenou také nějaký frekvenční modul. Dost by mě zajímalo, zda by to bylo vůbec možné. Pokud ano, pak skrytá forma genocidy "jede" zřejmě již delší dobu.

  OdpovědětVymazat
 20. Na dotaz k těm "vlnám", EM vlny mají dvě složky, elektrickou a magnetickou. Alobal to neřeší, jenom částečně. Pokud by navíc byly EM energie dostatečně silné, shořel by ten alobal, jako papír ( viz. CD v mikrovlnce )......

  OdpovědětVymazat
 21. tento článok je akoby výcuc z knižky davida ickeho "jen nekonečná láska je skutečná a vše ostatní je iluze (odhalení snového sveta o nemž se domnívame že je naší realitou) - odporúčam

  OdpovědětVymazat
 22. Co podle vás znamená slovo „strach“? Kde je jeho začátek a jeho konec? Máte pocit, že jste se s pocitem strachu již narodili? Jsem si na 99 % jistý, že pocit lidského strachu jistě zažil již každý z nás. Pokusil se, ale někdo z vás hlouběji přemýšlet o tom, proč tento pocit ve svém životě zažíváme? Co nás k němu vede?

  Pojďme společně prozkoumat toto slovo a jeho význam v procesu Transformace.

  Před nedávnem jsem si položil stejnou otázku a snažil jsem se v sobě na ni hledat možnou odpověď. Seděl jsem na útulné dřevěné lavičce v příjemném prostředí městského parku a pozoroval jsem ženu, která si hrála společně se svým malým dítětem na dětském pískovišti. Detailně jsem pozoroval onu ženu a celé její tělo, ruce, její tvář, oči a ústa. Ta žena byla při hře se svým dítětem absolutně šťastná a vyrovnaná. Chovala se naprosto přirozeně a bezprostředně. Byla přepnuta do „dětského“ módu. Její pohyby byly úžasně ladné a sesynchronizované s pohyby jejího dítěte. Jejich hra neměla žádná pravidla a předem očekávaný výsledek, ale přesto je naplňovala neskonalou touhou po společné aktivitě, vzájemném kontaktu a spolupráci. A pak se stalo něco neuvěřitelného...

  Celý článek a Zdroj - http://www.evropsky-rozhled.eu/nase-budoucnost-v-procesu-transformace

  OdpovědětVymazat
 23. Těmi vlnami zabili i Michaela Jacksona. Myslím, laicky, že se před nimi nedá ochránit. Snad jediné, co mě k tomu napadá, že bychom dokázali aktivovat SÍLU V NÁS... TAK SE DOKÁZALI SAMI SEBE OCHRÁNIT...JENŽE TO BYCHOM ROZUMOVĚ ZVÍTĚZILI NAD HMOTOU A BYLI BYCHOM V JINÉ REALITĚ....TENTO POSUN MUSÍME UDĚLAT, PROTOŽE JINAK JE KONEC.....

  OdpovědětVymazat
 24. tohle mi přišlo dnes mailem: Když najedete myší na letadlo, tak vámi to ukáže číslo letu.
  Když pak na to kliknete, tak vám to vlevo ukáže odkud a kam to letí jak je vysoko a jakou má rychlost a můžete jeho let sledovat.
  Píše to jeho dráhu na mapě.
  Dokonce se od letadel dají dělat odrazem od nich spojení na mikrovlnách.
  Jinak i jako perfektní přiblížení ze satelitu na celé zeměkouli.
  Ladis.

  http://www.flightradar24.com/

  OdpovědětVymazat
 25. www.vedy.sk

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  skype name - milujemta613

  OdpovědětVymazat
 26. Jejda lidi premejslejte, kdyby platila reinkarnace,
  muselo by nas byt porad stejne, jenze lidi je porad vic a vic. Za tolika lidmi je Stvoritel a ne reinkarnace. Jedna z mnoha hracek NWO lziagendy.

  OdpovědětVymazat
 27. No právě !!! Když se elementárně spočítají mrtví a živí za posledních 100 let, jasně převažuje počet živých ned mrtvými. Tak odkud se ti, co vpodstatě jakoby nepatří do reinkarnací na Zemi berou ?! Další NWO žvást,kteří reinkarnáti žerou jak ovce zelenou pastvu.

  OdpovědětVymazat
 28. Hodně zajímavý článek a dost zajímavá diskuze. Mnoho lidí, mnoho názorů, každý dle toho jakou kdo má životní zkušenost, jak má otevřené vnímání, otevřené Srdce. Dovolme si uznat, že skutečnost přesahuje všechny tyto zde prezentované názory. Mějme tu odvahu, protože bez odvahy se nikam neposuneme. Nesmíme zoufale lpět na naučeném, a de facto, na hmotě, vzniklých názorech, ideologiích atd.
  Tím se totiž udržujeme ve vězení Mysli, což se nehodí nám, ale těm, kteří si vše chtějí nadále přivlastňovat.

  Musíme si uvědomit, že prakticky všechny naše názory, které tak vehementně většina, zatím, deklaruje a s tím pak pohrdavě až odsuzuje jakýkoliv názor nový, jako např. inkarmace, existence Boha, andělů, víl atd., vliv myšlenek na osobní i globální život atd. atd. vznikly v dobách, které končí. V celém procesu transformace jde mj. především o právě tuto změnu. Pochopit kdo jsme, naši spojitost s Bohem i ostatními bytostmi a formami života na Planetě, jakož i v celém Vesmíru.

  A co, kdo je Bůh? Bůh je Vše Co Je, živé Vědomí z něhož je vytvořeno vše. Prostupuje vším, je obsažen všude, jelikož z Jeho energií Vědomí je Vše stvořeno. A o to jde, pochopit tuto naši JEDNOTU, pak není složité milovat bližního svého a vše kolem nás, jako sebe sama. Neboť tím i vše je. Nepokácíte strom jen rozmaru a bez omluvy, nezabijete zvíře jen proto, že Vás baví lov, ale pro a jen obživu (pokud jíte maso), přičemž mu poděkujete a během jeho života mu poskytnete opravdu kvalitní péči a podmínky, aby netrpěl, ale žil důstojně atd.

  Počet duší a lidí. To je také rozsáhlá oblast. Lidí může vzniknout opravdu ještě více než nás nyní je. Kde se berou? Ve Vesmíru. V současné době se rodí tj. na naší planetu inkarnují také Duše, které zde dosud ještě nikdy nebyly a zatím své životy prožívaly v jiných částech Vesmíru. Nemají v sobě inkarnační zkušenosti, nenesou žádné karmické zatížení atd. a jsou velmi svobodné, tvořivé. Až dojdou tyto děti do aktivního věku, posunou Vědomí planety výrazně dál. Zatím si snimi "užijí" jen jejich rodiče, či učitelé..:-)) .

  A závěrem, nyní jde mj. o proces (protože nechci psát slovo zápas či boj) v němž musí lidstvo změnit své paradigma, světový názor. Tím se osvobodí od žaláře hmoty a umožní si přístup k úžasným technologiím na poli získávání energií, ale i zdravotnictví, kde si umožní podstatně širší možnosti sebeléčení, svými vlastními silami, (nehledě na to, že i takové množství chorob nebude vznikat, jelikož si stále více lidí bude uvědomovat svůj "tvořivý" podíl na vzniku chorob)jakož i pak léčení s použitím zdravotnických zařízení.

  Asi tak, hodně ve stručnosti.
  Alan

  OdpovědětVymazat
 29. Krásné příspěvky, souhlasím s Alanem a to, co je na začátku příspěvku."Odložme strach", "největší nepřítel
  jsem já sobě". Proto je důležité začít u sebe a zbavit se strachu ze sebe, ze všeho. Zpočátku se to jeví jako těžké, ale každý si může tu "cestičku", ta "vrátka" najít a kdo chce, ten najde. Potom zjistíte, že je to v podstatě velmi jednoduché. Mluvím ze své zkušenosti.
  Co je, kdo je Bůh? Existuje vůbec? - "Bůh - to je meziplanetární rozum, intelekt. Je nejen v hmotě. Jeho
  polovina je v nehmotném světě, ve vesmíru. Je to komplex energií. Druhá polovina je rozmístěna na Zemi v podobě částeček. V každém člověku. Temné síly se snaží tyto částečky blokovat"...........
  Transformace proběhne velmi dobře......... :-)

  OdpovědětVymazat
 30. delam okolo nich ochrannou frekvenci zacnou se zahrivat ve vlastnich srackach jsou nervozni nevedi co se s nima deje nic se z nich ven nedostane spatne ovlivnujou okoli mam svuj okruh techto poloprasat i prasat a neustale je udrzuji v frekvencnim uzavreni oni me nenavidi a pritom citi jak na ne seru a kopou a kopou muj zivot je jako velka sracka ale uz jsem zvyklej na ty hovna

  OdpovědětVymazat
 31. Dobrý článek, jádro myšlenky pochází z dokumentu "Tajemství Amenti" Jeho autorvelmi dobře věděl o čem píše. Realita, tak, jak ji popisuje on a rámcověi i jdyž s některými nepřesnostmi tento text je faktem i kdyý chápu, že tento obraz není snadné přjmout. Alan zde upozorňuje na to, že není dobré bezmyšlenkovitě propadat ideám a ideologiím, že je třeba pracovat se svým vlastním pohledem na svět. Rozumím jeho pohledu, je tu však jedno "ale". Spočívá v tom, že, jak tu bylo řečeno, tento svět je světem iluzí. Tomu je však třeba v první řadě správně porozumět. Jsme odmalička vychováváni k pohledu na svět. Jsme formátováni genetickými energetickými implantáty, manipulacemi padlých bytostí s energetickou mřížkou planety, společenským klimatem. To vše způsobilo, že lidská rasa se z úrovně multidimenzionálních vědoucích bytostí andělského původu stala zotročeným stádem přitroublých tvorů, neschopných využít svůj mozek na víc, než několik procent a umírajících dříve, než jsou schopní něco pochopit. Jsme víceučelovými nevědomými otroky a současně jsme my i planeta rukojmími v rukou vesmírných predátorských kolektivů, jakýchsi vesmírných gangsterů, teroristů a pirátů. Očekávat od takových bytostí jakkoliv altruistické přístupy je velmi naivní. Jsme pro ně v tuto chvíli jen průměrným "kusem žrádla", nic víc.z této situace se nám už eony věků snaží pomoci jiné vesmírné kolektivy. Jsou nazývány evolučními strážci. Tyto bytosti mnoha dimenzí, mezi něž i lidská andělská rasa v dávných dobách náležela, jsou už z povahy svého poslání nekonečně altruistickými vědoucími bytostmi, majícími za úkol dohled nad evolučními procesy jednotlivých vesmírů. Snaží se nám pomoci jak mohou. Je to ovšem zdecimované, cíleně oblbnuté lidstvo, které nedokáže spolupracovat tak, jak je třeba. Zvláště v tomto období je zde inkarnováno mnoho z těchto bytostí, včetně lidských krystických indigo teamů, pocházejících z indigo linií grálu, tedy autorizovaných strážců "pozemského templu". Proti jejich ochranné a léčebné agendě zde působí síly illuminátských hybridních genetických linií, plnících jako trubci zadání svých mimozemských "rodičů", sponzorů. To oni vládnou této "civilizaci". Vše donedávna leželo na bedrech evolučních strážců a těchto krystických indigo kolektivů či zdravě se vyvíjejících spirituálně zaměřených lidí. Na začátku roku 2012, když destruktivní metatronické frekvenční kvantum dosahovalo úrovně, jíž mělo dosáhnout až v prosinci toho roku, vstoupily "do hry" předčasně krystické bytosti až od zdroje. Nazýváme je Al-hum-bhra kolektivy. Tyto nádherné bytosti světla predátorským metatronickým bytsotem jasně ukázaly, že ve stvoření není místo, kde se lze ukrýt před následky svých činů, svých nekvalitních svobodných voleb. Onen šílený metatronický enrgetický"stroj", nazývaný hvězdou smrti, byl deaktivován, nicméně jí vytvořené energetické vazby již nejdou jen tak "zrušit". V průšvihu je totiž celá tato galaxie(mléčná dráha). O ni a ještě o víc těm temným šlo. Aby se vyhli následkům svého předchozího jednání, vytvořili si svůj vlastní matrix, svůj vesmír, do něhož v dávných dobách "přetáhli" část jedné z galaxií. V tomto matrixu panují poměry, vyhovující jejich "pojeti tvorby",V legendách je tento "svět" znám jako peklo, hádes. Tyto struktury jsou odpojeny od evolučně zdravých krystických struktur věčného života, od zdroje(boha). Aby tento matrix(není jediný) nezanikl, potřebuje dostatek energie. Tu získává kořistěním na "živých systémechh ", V dávných dobách tyto bytosti odtrhly část galaxie M31 aby ji vtáhly do svého temného systému. Díky evolučním strážcům se jim to tehdy nepovedlo. Pojali tedy nový plán. Ale o tom si přečtěte v Tajemství Amenti. Za pravdivost ručím. Mí milovaní z řad evolučních strážců mi vše potvrdili. A ještě o mnoho vic.

  OdpovědětVymazat
 32. Je to o genetice. Ti geneticky lépe vybavení chápou, cítí, ti geneticky méně vybavení, či více pokřivení, doslova zmutovaní pak hůže, nebo je tyto informace naprosto míjí. Věc nesouvisí se školním vzděláním, ani se společenským postavením. Mezi krystickými zasvěcenci najdete ženy v domácnosti i univerzitní profesory. Je jich málo, moc málo. Ale každý z nás může dosáhnout na onu čistotu a nekonečnou hloubku poznání zdravýchkrystických bytostí, vždyť je nám to přirozené:) Atributem tohoto zdraví je pak absolutní všeobjímající bezvýhradná láska(i k sobě), pokora ve smyslu vědomí si rovnosti všeho před zdrojem, jehož jsme milovanou a mnozíi mjilující součástí, v absolutním odpuštění, všemu a všem(i sobě) společně s absolutním nevinným věděním krystické bytosti, jež bytostem zprostředkovává jejich zdravá krystická transharmonická výbava coby projev hluboké harmonie, láskyplného splynutí bytosti se svou podstatou, se zdrojem prvního stvoření věčného života. To je skutečný cíl našeho bytí, naší cesty životem. Ne majetek, moc, postavení, požitky. To vše zmizí tak, jako jednou zmizí vaše tělo-nosic inkarnovaného vědomí vaší originální spirituální rodiny. Velmi však záleží na tom, čeho jste zde dosáhli pro vaši další cestu. Jinak již dávno se mezi námi pohybují "hledači DNA" , monitorující jedince se zvýšeným spirituálním potenciálem. jde o to, že illumináti chtějí mít všechny pod ideálně trvalou kontrolou. ta pro ně není problém. Monitorují plošně energetické struktury planety a silnější zdroj vyšších krystických frekvencí jim narušuje jejich manioulační pole. Hůře pak manipulují s podvědomými nevědomými strukturami s jejichž pomocí pak manipulují s emočními, mentálními aj. poli inkarnáta. S nimi pak spolupracují takné organizace, mapující tyto jedince a jejich vliv. Není to žádná teorie, je to realita. Tito lidé mají k dispozici technologie, o nichž se ani většině konspiračních investigativců ani nezdá.Současná akademická věda je jen vějičkou a prostředkem, který má ve skutečnosti skutečnému poznání bránit, ne jej rozvíjet. Jistý drobounký posun vpřed ovšem bez rizika skutečné změny vnímání je pro illumináty akceptovatelný. JInak by iluze nefungovala. A ona funguje stále lépe. Lidé jsou stále více utopeni v kruhu svých iluzí skutečnosti, stále nová lákadla, pastičky"hodné pozornosti moderního člověka". Zbavme se tohoto vězení. Toho se totiž oni temní predátoři bojí nejvíce. Toho, že hromadně prohlédneme závoje lží a iluzí, že pochopíme, čím jsme byli a jsme, a čím můžeme být. To by už podruhé nezvládli. Je to dlouhá a těžká cesta, ta ke světlu. Z osobní zkušenosti vím, že je-li něco snadné, má to obvykle háček. Neexistují zkratky, rychlá řešení. Jen trpělivá poctivá a důsledná práce na sobě samém. Držím všem na této cestě palce. Mějte hezký den :) Alladi

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.