4. května 2011

Morgellony jsou samorostoucí biosensory


Videa od skizitgesture o morgellonech jsou spíše prezentacemi, takž obsah 8. části - Biosensory - přepisuji jako článek (ne doslova, s několika ilustracemi z videa). Omluvám se za případné nepřesnosti v odborných výrazech. 
Věda je skutečně daleko ...

Biosensory. Morgellony – 8. část. 30. 4. 2011

O sensorech všeobecně

Co jsou sensory? Příkladem je jeden z přístrojů NASA, nedávno vytvořený ve výzkumném centru v Ames. Je to malé zařízení k připojení na iPhone, které detekuje plyny jako amoniak, chlór a metan. Je to tzv. chemický sensor.

Lékařské sensory zkoumají krev jako celek, lymfu a další fyziologické roztoky, a poskytují přesná měření hladiny elektrolytů, krevních plynů, nitrogenu, pH a glukózy. Například kabelem připojený pulsní oximetr měří kyslík ve vaší krvi pomocí barvy vaší krve. Světlo na svorce prosvítí špičku vašeho prstu . Svorka je drátem spojena s měřidlem, které ukazuje údaje. Když je vaše krev tmavě červená nebo purpurová, není v ní přítomen kyslík. Oximetr může též měřit váš tep. Sensory mohou být s kabelem. Ale existují i bezdrátové sensory.

Morgellonové bezdrátové roboty a sensory

Sensory, o které se zde budeme zajímat, jsou tajně používány jako zbraně v lidském těle, v němž mohou vytvvářet nemoci.

Biosensory detekují a měří biologické, chemické a patogenní činitele, ale mohou být také použity k vypouštění drog/léků, patogenů, živých živočichů, materiálů bioinženýrsky měnících tkáně  a látek měnících geny.  
Proč je třeba studovat sensory? Abychom pochopili předměty a vlákna v morgellonech!

Morgellonové sensory náleží do jedné nebo více následujících kategorií:

Základní biosensory 

Biomedikální sensor slouží jako přechod mezi biologickým a elektronickým systémem a měl by fungovat tak, aby nepříznivě neovlivňoval ani jeden z obou systémů. 

Biosensory lze rozdělit na: 
1. fyzikální, 
2. chemické, 
3. bioanalytické

1.       Fyzikální sensory měří proměnné v oblasti geometrie, mechaniky, termiky, hydrauliky, elektriky a optiky. V biomedikálních aplikacích měří změnu polohy svalu, krevní tlak, základní tělesnou teplotů, průtok krvě, tlak mozkomíšní tekutiny a růst kostí. Fyzikální elektrody mají diagnostic ké a terapeutické aplikace. Fyzikální optický sensor používá k získávání informací světla, které také slouží jako médium přenášející signály. 

2.       Chemické sensory monitorují chemické aktivity v těle pro diagnostické a terapeutické aplikace založené na plynových, elektrochemických, fotometrických a bioanalytických metodách. Elektrochemické sensory měří aktivity založené na chemických reakcích, které reagují na eletrické systémy. Fotometrické chemické sensory jsou optická zařízení, která detekují chemické koncentrace,  a jsou založena na změnách v přenosu světla, odrazu nebo barvě. 

3.       Bioanalytické sensory obsahují biologické rozpoznávací reakce jako např. mezi enzymem a substátem, antigenem a antitělískem, nebo spojem a receptorem, které identifikují komplexní biochemické molekuly. Užití biologických reakcí dává bioanalytickým sensorům vysokou citlivost a specifičnost v identifikaci a určování množství biochemických substancí.

Co dělají biosensory?

Biosensory měří velkou škálu analytů ve zdravotní péči (glukózu), potravinářském průmyslu (E. coli) a v životní prostředí (anthrax). Viz publikace: „Biosensory: Minulost, současnost a budoucnost“, prof. Anthony Turner, 1996 („Biosensors: Past, Present and Future“)

Analyt je vzorek, který testujete, například houba, zvířecí či lidská tkáň nebo tekutina. Vláknové sensory mají biologické molekuly na sobě nebo uvnitř, a ty reagují s analytem, čímž vzniká biochemický proces zvaný svazující efekt, který se projeví jako signál. Svazující efekt vzniká, když molekula na sensoru rozpozná jinou molekulu a spojí se s ní. Důležité: cílem je vytvořit vlákno, které se chová jako buňka, komunikuje s buňkou a má stejnou velikost jako buňka. Proto jsou vláknové sensory tak malé. 

Typický biosensor se skládá z receptoru, který se má navázat na určitou molekulu, a z transduktoru, který vytváří signály. Receptory jsou nehybné tkáně, mikroorganismy, organely, buněčné receptory, enzymy, antitělíská, nukleové kyseliny nebo biologicky odvozené či bionapodobující materiály vytvořené syntetickým a biologickým inženýrstvím. Buňky mají receptory, kterými jsou proteinové molekuly vsazené buď v plasmové membráně nebo cytoplasmě buňky, k nimž se mohou připojit specifické druhy signalizujících molekul. Transduktor může být fyziochemický, optický, piezoelektrický, elektrochemický, magnetický a mikromechanicky, anebo kombinace. Převádí interakci analytureceptorem na elektrický signál. 
Biosensor může mít receptory v tenké povrchové vrstvě, na konci vlákna, nebo v materiálu vlákna. 

Obrázek znázorňuje sensor. Tato struktura může být vytvořena jediným vláknem, které je porézní a umožňuje molekulám vstoupit do drobných dírek ve vlákně. Cílem je vytvořit cestu pro převod signálu prostřednictvím funkcionalizace supramolekulárních celků, které stimulují buněčnou membránu (cyklodextrin). Vlákno se samovytváří tím, že přibírá další jednotky (supramolekuly). Když spojíte 100 takových prstenců (cyklodextrinů), jako je na obrázku, dostanete vlákno. Toto je cyklodextrin. Je to supramolekulární samovytvářející se trubička, tyčinka nebo vlákno. 

Co je supramolekulární spojování? To je asi nejdůležitějším tématem tohoto videa. Molekulární samospojování je proces, v němž se molekuly řadí do určitého pořadí bez vedení či řízení z vnějšího zdroje. Příklady samospojení molekul na obrázku. 

Molekuly se samospojují a zahrnují i další molekuly do inkluzních komplexů. To se nazývá chemie hosta a hostitele. Viz obrázky tohoto procesu. Komplexy molekul tvoří kulovité, tyčinkovité nebo listovité struktury, které se samospojují ve velikostech od nanometrů po mikrometry. Výsledkem tohoto intermolekulárního samospojování je nepřetržitá „páteř“, kterou vidíte jako vlákno. Výsledkem intramolekulárního analogu se nazývá folding – složenina.
Bezdrátová vlákna (typicky menší než 250 mikrometrů  v průměru) mohou být vložena přímo do hypodermických jehel a katetrů, takže jejich použití může být minimálně invazívní a vysoce lokalizované.“ K zavedení do těla však není ani potřeba podkožní jehly. Vlákna mohou vstoupit do těla stejně jako ostatní patogeny. Aerobiologie může dodat hlístice v kryptobiotickém stavu. Mikroorganismy mohou vstoupit do organismu trávicím ústrojím, injekcí nebo inhalací. 

Buněčná signalizace

Buněčná mebrána je vrátný, který vybírá ionty a organické molekuly, které vstoupí do buňky. Když se chcete dostat dovnitř do buňky, promluvíte s vrátným. To je buněčná signalizace. Buněčná membrána je tvořena fosfolipidovou dvojvrstvou s vloženými proteiny. Když proteiny rozpoznají molekuly, otevřou kanály a přenesou molekuly přes membránu do vnitřku buněk. 

Proteinový přenos

Buněčné membrány se podílejí na adhezi buněk, na vodivosti iontů a buněčné signalizaci. Slouží jako přilnavá plocha pro mimobuněčný glykokalyx (glykoproteiny), buněčná stěna a intrabuněčný cytoskeleton. Viz obrázek Buněčná signalizace. 

Funkcionalizace a specifičnost

Když se má vytvořit buněčný sensor, receptory se musí setkat s molekulou, kterou chcete najít a změřit, aby se s ní svázaly. To se nazývá funkcionalizace. To je podobný proces jako když se vytváří specifická dvojice návnady a kořisti. Když třeba lovíte žraloka, dáte mu do cesty někoho na kajaku. Proto je tak důležitá specifičnost, protože viry mají mnoho forem. Každý virus se spojuje se specifickým receptorem. 

Další video se bude zabývat hlouběji specifickými vlákny, sensory, jejich strukturou a procesem výroby. 

Inteligentní design vzorků morgellonů a jejich nutná specifičnost dokazují jejich účinnost a to, že moji přátelé jimi byli svévolně nakaženi. 

Toto sdělení patří všem vědcům, kteří vyměňují svou lidskost za peníze. Na výzkumu a vzorcích  morgellonů jsou vaše jména.
Právě vy jste to udělali i mně i mým přátelům!

18 komentářů:

 1. tak potom asi aj toto bude zaujimave tema... :((((

  Tato myslienka ktora je predmetom v tomto vidu je desiva :((( http://www.youtube.com/watch?v=BzTUI_3b3Hg

  OdpovědětVymazat
 2. Díky za překlad, Orgonetku. Co říci? Můj Bože...

  OdpovědětVymazat
 3. Proč myslíte, že Vám asi doporučují pořád ty ztužené tuky ?!...trans tuky a zakazují Vám cholesterol, vejce (žloutky) a přirozené tuky...protože byste byli zdraví. Takový žloutek má v sobě cholesterol (součást hormonů), fosfolipidy (součást biomembrán) a tuky, které obalují nervy (myelinový obal)...buněčná membrána ("hranice") je tvořená právě těmito látkami a tuky zejména tvaru "cis" jakmile se zabuduje ve větším množství "trans" tuky, tak docela pěkně nabourávají tuto biomembránu a jejich stabilitu...což je zase vhodné pro vstup třeba "morgelonů" do buněk z chemtreils....už vidíte tu vzájemnou souvislost, propojenost a synchronizaci ve voj. operacích provázaných s potravinářským průmyslem, vakcinačním zdravotnictvím, monsanto zemědělstvím apod.??? Ještě né?...Tady se teď vede boj o dvě věci...1) Ovládnutí lidské DNA (molekulárně, chemicky, nanočipy?) 2) Ovládnutí lidského myšlení (Propagandou, polopravdami, psychotronicky, elektronicky, podprahově apod.)...

  OdpovědětVymazat
 4. S těmi tuky máš naprostou pravdu. Jde o tekuté rostlinné (doufejme) oleje, které se za vysokého tlaku a teploty ženou ve vodíkové atmosféře přes kolonu s katalyzátorem.
  Díky katalyzátoru a tlaku jsou vazby donuceny přijmout další vodík do molekul.
  Pak to za tepla stáčej do kelímků dokud je to teplý))))
  Nepamatuju si jestli je zravější cis nebo trans stav jejich molekuly. Za to vím, že se tyto tuky vstřebávají až v tenkém střevu, zatímco máslo prostupuje žaludeční stěnou velmi ochotně. S alkoholem ještě líp)))))) Sádlo taky sakra mňam.
  V GB chtěli dokázat prospěšný vliv ztužených tuků a 20 let vybrané tři skupiny zdravotních sester dostávaly 1/lžičku másla, 2/ lžičku margarínu a 3/ skupina byla kontrolní a nedostávala nic.
  Po létech sečetli data soudruzi vědci a zjistili, že počet cévních mozkových příhod měly poživačky těchto ztužených tuků.
  V jedné té poloze měla molekula tvar oboustranného šípu. Vyrvale narušovala nejjemnější vlásečnice v mozcích. Ty nejjemněší mají stěnu tvořenou jen jednou buněčnou vrstvou.
  Tisíce miniúderů po desítky let jim snížily přírodou projektovanou životnost.
  Ale tuky nám nevnucují za popsaným účelem. To co lidi kupují sami od sebe totiž nepotřebuje žádnou reklamu. Máslo, smetana, i čisté nebo škvarkové sádlo
  Fakt to nejezte, i kdyby vás obvoďák strašil, uvědomte si, že jsou vzdělaní jen v úzkém výseku poznání.
  Proto neuměj hospodařit ))))))
  Za bolševika jsem dělal i na hydrogenacích u 300 Mpa tlakovýho vodíku.
  Po bolševikovi i hedlajny na auta, na vysavače, krůtí maso, šmarjá devatero řemesel a desátá víte co
  r.m.

  OdpovědětVymazat
 5. máš recht... howk

  OdpovědětVymazat
 6. Nedávno jsem někde na netu zachytil info o tom, že v těch depopulačních svinstvech jedou všechny mocnosti jako za jeden provaz (východ nevýchod, západ nezápad), na jehož konci má obrazně řečeno viset min.5 miliard nic (většinou) netušících lidí. Plánovitě je zamořováno jídlo, voda, ovzduší i léky. Po celém světě probíhá uměle vyvolaný globální holocaust, jaký svět od svého počátku nezažil !!! Nedávejme své životy satanistům z NWO zadarmo !!! Když musíme z jejich libovůle umírat my,proč bychom je nemohli beztrestně zabíjet také ???!!!

  OdpovědětVymazat
 7. Proto zjišťujte a uvěřejňujte jména, adresy případně i nemovitosti všech takových lumpů, kteří slouží luciferiánskému NWO, a poskytněte příští cíle spravedlivě se bránících občanů.Když se musíme bát my JICH, musí se bát nás zase ONI !!! Pokud chtějí naše oběti, musí vydat nám zase ty svoje !!! Jiná dohoda už možná není !!!

  OdpovědětVymazat
 8. To anonym 5.5.11 15:49

  Proti zlu je třeba jít cestou LÁSKY. Jen ta má moc přemoci všechny lumpy a zlo. Násilí plodí zase jen násilí, tím se vše zhoršuje a nevědomky pomáháme zlu.

  Čisti sebe, svoje myšlenky, vylaďuj se na láskyplné vibrace (za všech okolností) a pomůžeš této planetě a lidem v transformaci klidnou cestou.

  Zlo nesnese lásku, rozplyne se!!!

  OdpovědětVymazat
 9. Jednu adresu bych pro tebe rovnou měl.
  Strakova akademie
  Malá strana
  Praha 1
  :):):):)
  r.m.

  OdpovědětVymazat
 10. Přesněji řečeno vznikají při hydrogenaci olejů nejenom nasycené mastné kyseliny (a nenasycené cis, trans, které tam jsou, protože se oleje hydrogenují jen částečně) ale různé cyklické produkty a polymery...a to je rozhodně nezdravé a tělo bude mít docela problém se stím vypořádat...co to udělá s biomembránami buněk v těle nechci ani domýšlet...(samozřejmě dalším faktorem už bude samotná lidská činnost jako např. přesmažování tuků, kde vznikají jasné karcinogeny...epoxidy, cyklické toxické látky apod.)...či-li pokud smažíte, tak jen jednou a vysmažený olej bez milosti vylít!...a nekonzumovat ztužené tuky vůbec...viz. výše

  OdpovědětVymazat
 11. To anonymní 6.5.11 11:16
  Souhlasím, násilí plodí zase jen násilí. Nemohu ale s láskou myslet na ty, kteří svou činností způsobují tolik utrpení(i když se snažím). Stejně tak nemohu milovat naši vládu. :o(

  OdpovědětVymazat
 12. Zlo nesnese lásku, rozplyne se!!!
  strejně jako ocet změní Baryum na ještě jedovatější octan barnatý ;););)

  Zlo nesnese především spravedlivé s mečem v ruce.
  ...lo nesnese lásku, rozplyne se....
  to už jsem jednou slyšel na Václaváku týden po 17.11.89 od Havla na balkónu, co myslíš a kdo vyhrál a má už děti dospělé a zabezpečené bohatstvím nakradeným na láskou zfetovaných "revolucionářích"?
  Myslíte, že sem Hugues Aircraft a spol. nenajali externistu? Nejlépe octového...
  r.m.

  OdpovědětVymazat
 13. slysel jsem, ze olej ze slunecnic se doluje tak, ze se rozpusti v benzinu a ten se necha odparit, lisovanim se totiz neziska takovy vyvar.
  Tusim, ze zbyva jen maslo a sadlo :-)
  Blby je, ze zemedelci diky nerovnym dotacim skomiraji, takze casem budem vsechno dovazet? Kdo muzete dat za ceske maslo o 10kc vic, udelejte to, prosim.
  rimi

  OdpovědětVymazat
 14. Oleje jsou rozpustné v benzínu...toho se využívá pří extrakci...získávání oleje ze semen. V benzínu bych neviděl takový problém, ten se oddestiluje a zbyde olej. Problém vidím v dalším chemickém zpracování tuků při hydrogenaci na katalyzátorech (od toho se upouší, protože to není zrovna echt zdravotně dobré), ale hlavně na přesmažování, přepalování olejů...to je ale vina už samotných lidí. Co se týče částečně ztužených tuků, tak tam platí viz. názory výše. A co se tyče emulgovaných tuků ztužených tím, že se našlehá olej s vodou, tak to je okrádání zákazníka... Nejlepší je Husí sádlo!

  OdpovědětVymazat
 15. Orgonete čím dál více si vážím tvojí práce.. a píši pokračování svého osobního sc-fi hororu... ... to co jsem ale zažíval vážení bych nepřál ani tomu co toto vytvořil. Především teda čučím na drát jak informovaní lidé zde přispívají. To bych řek že to jsou nějací genetičtí inženýři... ŽIJI ! i mi RODIČE se ráno vzbudili ! snažil jsem se jim popsat co se semnou dělo a vysvětlit že si brzo vezmu život pokud se to bude opakovat.. už bych to .. ne.. nejhorší je že jsem neměl ani nato roztrhat se nacucky uprostřed nějakého papalášského sněmu ... Boužel ač svitla naděje.. tak mé předpoklady byly správné to co jsem totiž prožil mě nejspíš fyzicky poškodilo mozek max. ale z 5 % Jak jsem to zistil.. že max 5% veškerých mých psychických schopností jako vyjadřování, slovní zásoba , azd... je prostě pryč sněmi i takovésamé množství vzpomínek a řeknu vám není to moc.. ale sere mě to strašně svůj mozek myšlení a hlavně tu odolnost jsem velice měl rád.. prostě jsem byl rád že mám kvalitní mozek.. Mám jej stále a sakra toto ?? Oni mi budou napadat můj mozek.. ?? Toto neměli dělat.. ještě takovým odporně děsivým způsobem.. ráno jsem se vzbudil.. a chvíli byl klid... ovšem okolo 12h to začínalo znova a já našim kteří se nijak neměli ktomu to chápat sdělil že dneska skočím z 8. patra.. Ono moc se nedívím tomu proč mi můj chudáček mozeček :D nezapálil a neřekl ty vole nebuď zoufalý když ti mms2 funguje a dokonale zastavuje problémy makné ( morgeloní akné ) ve ksichtě proč ho nezobneš.. tak jsem nejdřív hledal entizol jako zoufalý krok a ten sem nenašel a naštěstí jsem nešel smířený a vyřízený spát ale napadlo mě to že to vyzkouším všude jsem se dověděl že nic proti tomu není a někde se dočet že mms je driak .. to mi vyrvořilo dojem že ani to nepomůže.. .ale naplnil jsem kapsli zapil větším množstvím vody promíchával pohybem žaludku a ještě jsem ani neříhnul klasický bazénový odér a už jsem cítěl jak se mi dostává do krve.. velmi zvláštní jelikož tak přesně jsem nikdy nevnímal reakce v mém těle... a začínalo mě příjemně hřát v celém těle a BINGO lidičky !!! Já jsem se tak radoval radost mě nutila se pořád smát.. prostě taková úleva nádherná že ano.. není to zttraceno.. nejsem nucen se připravit ve 24 letech o život ! A hlavně už jsem to byl zase já, zase má nálada až na ten defekt no ten nejspíš bude trvalý ale nic hrozného jen mě to štve.. a kupodivu doteďka se nic neděje ale ktomu okamžiku té úlevy ... To bych nazval zázrakem před mýma očima ten stroupek co jsem měl na prstě ruky nebyl stroupek byl to nejpřesněji popsáno zakousla tá svině ! No já dotoho drbnul nechtem a to odpadlo !!!! Přirtom to tam drželo celé hodiny :D no a dále.. celkově kůže pocelém těle jakoby slabá různě načervenalá se ihned před mýma očima začla zbarvovat zdravou barvou a já už tušil že to funguje.. a jdeme ještě dále to teprv začne být zajímavé... poté co jsem měl super náladu jsem chtěl jít normálně do kostela a tak jak jsem psal nebo nevím jesi jsem to vmínulém příspěvku psal že tam budu chodit děkovat a studovat tu knihu knih.. no nato nedošlo ale dojde.. ted nastal nezvláštnější pozitivní efekt který vysvětlím.. začal jsem vidět jak to říci.. já jsem matce z pouheého pohledu řekl co má vtěle špatně a co by měla dělat a jak jí to prospěje... no moc mě nepřekvapila její pochybná reakce... spíš to co jsem to nebo jak jsem to moch vidět.. hned nato cítím zesebe příjemnou vůni VANILKY !!! Což naprosto vyvádělo zmíry protože to bylo něco co absolutbě nedávalo smysl !!! VANILKA ?? COOO ? JAKTO ? PO CHLORNANU VÁPENATÉM JE VANILKA ASI TO POSLEDNÍ COBYCH ČEKAL :D NO NAKONEC JSEM SE SÁM PŘESVĚDČIL ŽE SE MI TO ASI ZDÁ A SDĚLIL KÁMOŠOVI ŽE PUDU VEN ŽE SEM ŠŤASTNÝ A ŠLI JSME K DALŠÍMU.. UNĚJ JAK JSEM EMOČNĚ POPISOVAL CO JSEM PROŽIL A MÁCHAL RUKAMA :D SLYŠÍM TYVOLE TU VONÍ VANILKA :D A TOMĚ DOSTALO :D ŘIKAM FAKT ? NO TAK CO SI MÁM LIDI MYSLET ?

  OdpovědětVymazat
 16. VÍTE CO ? MYSLÍM ŽE TOU PŘEDPOVÍDANOU MAYSKOU ZMĚNOU MĚLA BÝT LIDSKÁ TRANSFORMACE A TEDY TO ŽE LIDÉ MĚLI ZÍSKÁVAT VŠELIJAKÉ NOVÉ SCHOPNOSTI JAKO TŘEBA TO STOU MATKOU A VIDĚNÍM CO JÍ JE CO POTŘEBUJE ATD.. VZPOMĚL JSEM SI NA DOKUMENT KDE JAKÝSI LÉČITEL MNUL NĚJAKÉ PANÍ RUCE A NAJEDNOU MU Z RUKOU NAPROSTO NEVYSVĚTLITELNĚ PROSTĚ ŠEL PODLE JEJICH POPSIU ÉTERICKÝ OLEJ ZCELA VIDITELNĚ KTERÝ PŘÍJEMĚ VONĚL ... Tehdy jsem si říkal, aaaa špekulant , :D ale já si opravdu myslím že toto celé svinstvo ca na nás pouštěj má právě zabránit tomuto a nedovolit lidské evoluci.. no bodeď by to by byl konec jejich moci.. jelikož by lidé okamžitě prokoukli jak jsou ovládání a hlavně jak se ovládat nenechat... jelikož to ale většina příjímá zcela a skoro to vítá.. třeba takový bratr je zdravý jak rybička a právě si myslím že temu to snad prospívá... to hned vysvětlilo jeho nepochopitelných reakcí na jakékoli tyto šílenosti.. myslel jsem si opak že je to právě ten kdo si to stejně jako já nenechá jen tak a nasere se.. No zklamáním bylo že se zachoval jako všichni a začal mi sdělovat xxx toho jak je to jinak a jak se pletu. Víte těžko může vysvětlit člověk který má neustále problémy.. bere drogy.. nopřiznám se ale i ktomu že kdybych je nebral tak tady nejsem.. Drugs je mimochodem anglicky lék a tak taky ty drogy beru.. nejdu na párty nejdu se bavit ale hledám a hledám a hledám..a hlavně !! Ten únavový syndrom byl v mém životě největší problém prostě bez drog jsem nebyl schopen hledat ani 10 min později jsem nebyl schopen ničeho než ležet a spát u serialu.. nemluvě o nějaké práci .. to prostě jsem si už neuměl ani představit a velmi se obával toho co bude až mi dojdou prachy.. jelikož jsem vždy prodával trávu pouličně vždy jsem měl .. nebylo to na vyskakování, ale když jsem s e smířil stím že se prostě nejsem schopen odstěhovat od našeich tak jsem sice omezeně ale žil spokojeně na dvou drogách tráva fet.. ale pozor... nic co bych si znovu vybral.. život naprosto omezený upadla zábava.. dokonce něco jako kalit a prostě rozežraně si užívat už nedovedu mrzí měto ale říkal jsem si no co chceš fetuješ a vymlouváš se únavou nechce se ti stím skoncovat... a aco ? A žít jak ostatní mi vrstevníci otroctvím v iluzi a permanentním strachu... smířený stím že to bude pocelý život.. nemocný a zkrátka totálně těmi hovadami okrádán, šikanován, infikován jak nějaký ubožáček který se nemůže bránit. Děkuji !! Mí vrstevníci dřou jak otroci za drobné.. ztratily naprosto chuť doživota a jsou schopni pouze robit a ovíkendech lozit do hospod a brblat otom co je na hovno a dementně se tomu smát. Shodnotil jsem že výhodnější je mé řešení... no ale dneškem jsem zistil že ono mi chyběla motivace a považoval jsem neustálou únavu a nechuť doničeho jako nutnou daň za fet... ale po této zkušenosti jsem si říkal že né že potomto se toho už nedotknu a budu si pouze vážit života... všichni se divili že já vylezl ven !! Bez fetu v krvi ( neee nepichl jsem si nikdy a beru to nejefektivnějším a nejšetrnějším způsobem - inhalací ) No a já šel ven aktivní ukecaný a bez fetu ?? Co se to stalo ? Ptali se, říkám to strach mě donutil.. ovšem sem šel ven původně pro trávu abysemi mi vnoci dobře spalo.. no ale s dotyčným co šel pro to druhe ale já i přesto vydržel dlouhé hodiny v aktivním stavu téměř jako na fetu,, ale právě ale u dalšího kámoše doma jsme poseděli.. apřišlo první zívnutí.. a bylo mi zesebe zle ... říkal jsem si to mi to dlouho nevydrželo znám to protože jakmile příde první myšlenka a tak trochu.... naposled.. přídou pak obhajoby a to už je vdupě... ale opravdu se strachem jsem si vzal poloviční dávku ( Opravdu malinko nezbytně nutno ktomu abych sem vůbec napsal a necítěl se jak chodící mrtvola... v porovnání pro zábavu si berou 5x tolik a to ti slabší.. ) ***

  OdpovědětVymazat
 17. no doufám že to pochopíte.. a když ne tak ne prostě vím že lidé jsou hodně netolerantní a nezatěžují se s chápáním hlouběji jak za No to je feťák ujetý má halucinace že poněm cosi leze a pak tady spisuje romány.. mýlíte se.. Vy totiž se probudíte a jste schopni pozitivně myslet a děláte něco rádi.. jase vzbudim unavený, a nechce se mi ani hrát hry na pc ani nejsem schopny pozorovat filmy jen spát a po nějaké době ani to a to je hrozné.. to ležíte a unaveni neschopni nebaví vás to nebaví vás nic ani to ležení.. a nepřejde to ani za týden ani za dýl... jediné co na toto pomáhá je se překonat a cvičit posilovat ale je to strašně složité donutit se ktomu a setrvat vtom už nadmoje síly pokoušel jsem se stokrát prostě energie je včudu... tu co mají všichni přirozeně mě odebírají ty svinstva.. bych si ani nedovolil se bavit... prostě bavil jsem se jako dítě až moc.. tím jsem se přípravil o velice moc toho pěkného ze života.. ale zároveň mě to dostalo do stavu kdy jsem musel najít cestou pekla sám sebe nebo zemřít.. jak jsem se našel bylo to jedno z nejnádhernějšího... došlo mi že to nesou prachy počem prahnu... pochvíli zistil že naplnění a potvrdil jsem si to jakmile jsem začal pomáhat ostatním lidem... tak za každé dík, za každý úsměv smutné tváře jsem prožil novinku ... přirovnávám to k fetu ale fet je jakoby prázdný a takový prostě falešný .. taková spíš iluze spokojenosti a příjemnosti toto ovšem prostupovalo celým mým tělem a mi došlo aha tyvole tojeto... a já tvrdím že to je to co chybí naprosto všem kteří otom neví.. První co si člověk myslí že mu chybí jsou peníze a když jich dosáhne, jelikož to bylo namáhavé nepřipustí si že to není ono.. .já vydělal dost peněz a jednoduše cpal je do automatu a tehdy si uvědomil coto vlastně dělám.. co vlastně chci ? Ikdybych měl milion chtěl bych dva.. 4 10 100 poté se stávají z lidí nasraní psychopaté protože stále jim něco schází a mají dost nato a nikde to nemohou koupit... přitom čase hrabání peněz si člověk vůbec neuvědomuje že mu život utíka potokem někde ve stínu a on místo žití, hrabe a hrabe ale přitom naokolí já jsem šťastný já jsem uspěl.. ale není to tak a žere ho ta prázdnota dál a dál.. až dojde do bodu kdy mu ztoho začne hrabat. Znám podnikatele který si koupil drahy baram., uspěšny inteligentní člvěk je velice smutné že hrabe až mu ztoho hrabe... za celou dobu jen hrabe.. neužije si pořádně toho baráku a za celá léta nebyl na dovolené !! VYsvětluju si to tím No utekly bu mu prachy zatu dobu !!.. takže to jsem ale trošku víc odbočil ale jsem rád jsem zpátky :D nic mě nikde nelehtá... nic vemě nevzniká... nebrečím.. a teď mě čeká těžší úkol zistit kdo, to dělá a jak ho zastavit.. toto se musí zastavit lidi !!! Nebo zažijem konec a ti magoři psychopatičtí američtí věděčtí znemožní svými "super" "neomylnými dokonalými " projekty ŽIVOT NA TÉTO PLANETĚ MINIMÁLNĚ LIDEM.. UŽ TEĎ SE PODÍVEJTE.. LIDI JSOU DOST NEMOCNÍ I BEZ VLÁKEN TOVÁRNY JEDOU OSTOŠEST A LIDI SE DUSÍ TĚMI JEDY.. TOTO S MORGELONY A CHEMTRAILS CELKOVĚ OSOBNĚ POVAŽUJI ZA NEUVĚŘITELNĚ NEZODPOVĚDNÝ TYPICKÝ AMERICKÉMU HURVÍNSKO-GÉROJSKÉMU MYŠLENÍ ZLOČIN A HLAVNĚ NEUVÁŽENÝ... TAK JAKO NECHÁPU JAK SI MOHLI DOVOLIT TO S HIROŠIMOU..

  OdpovědětVymazat
 18. . TAK POKRAČUJOU DÁLE A SCÉNAŘ DALŠÍHO "POKUSU" UŽ ODROVNÁ CELOU PLANETU... A JAK SE ŘÍKÁ ŽE SE PLANETA OKLEPE A LIDSKÉHO PARAZITA ZBAVÍ MYSLÍM ŽE ZKOUMÁNÍM A ŠMÍROVÁNÍM NANOSVĚTA JE PROSTOR KAM LIDSKÉ OKO NEMĚLO NIKDY MÍT PŘÍSTUP ŘÍKÁM TOMU SETUP ŽIVOTA SVĚTA A POVAŽUJI TO ŽE NIKDO NEMÁ PRÁVO SE VTOM REJPAT.. NATOŽ JEDNAT JAK TI TUPCI CO SE NESPLETOU, JSOU DOKONALE CHYTŘÍ, NEDIVIL BYCH SE KDYBY SI MYSLELI NADLIDÉ !! PŘITOM UJETÍ PSYCHOPATÉ KTEŘÍ NAPROSTO REALNĚ OHROŽUJÍ PLANETU... !! PLANETA NENÍ NAŠE !! VÍC PATŘÍ SLUŠNĚ A VDĚČNĚ ŽIJÍCÍ FAUNĚ A FLOŘE NEŽ NAPROSTO NEZODPOVĚDNÉMU ČLOVĚKU.. NO KONČIM UŽ TO ZAS BUDU MUSET DĚLIT.. ALE PŘÍDE MI TO JAKO NUTNÉ TOTO PSÁT PROTOŽE MNOHO I ZVÁS VÍ HODNĚ JSTE CHYTRÝMI A OBDIVUJI VÁS PROTOŽE BEZ DROG JSTE SCHOPNI ZVLÁDAT PÁTRAT SE V TAKTO NÁROČNÝCH ÚVAHÁCH A ŘEŠENÍCH JSTE HRDINOVÉ A OSTATNÍ ZBABĚLCI POKUD OVŠEM NEJSOU OMEZENI TĚMI HAJZLY.. OTÁZKOU ZŮSTÁVÁ PROČ JSTE VY JEDINCI SCHOPNI BEZ DROG UVAŽOVAT V NĚČEM V ČEM OSTATNÍ ANI NÁHODOU.. .ŘEKNOU TYTO NEVYŘEŠÍŠ NEBO TO JE MOC SLOŽITÉ A SEROU NATO.. ZNOVA Přeji hezký večer a všem trpícím děsivým svinstvem doporučuji MMS2 opravdu to zabralo a jedna ta nejmenší kapsle ! PS: drtím to kvůli rychlejšímu rozpuštění .. Mějte se neunahlujte se šílejte ... ale nekonejte azkuste hledat já byl už smířen že max týden a je pomě.. hledejte a hledejte něco vám musí pomoct. Pokud ne.. tak se pomstěte.. ps: Boužel těm nevinným co by jste ublížili svým činnem to se nedá nic dělat... ikdyž se to bude týkat mě.. neměl bych vám to zazlé.. tak jakobych se nedivil kdyby někdo zevchodu v dluhové pasti zopakoval frenštát tak bych jen řek tam na druhe straně.. ty chuju ja sem zato nemoch měl si vylezt o patro nic a šli bysme spolu naně :D jé ten humor.. ten včera neexistoval ajá zažíval peklo pekel ... JE MI ALE I TED DOBREKU KDYŽ SI UVĚDOMÍM CO MUSELO TĚCH PÁR PŘÁTEL ZAŽÍT ŽE JE TENTO SYSTÉM DOHNAL K SEBEVRAŽDĚ... NEUMĚL JSEM SI PŘEDSTAVIT JAK NESNESITELNÉ JE CO ZAŽIL JÁ A PŘITOM NEDONUTILO MĚ TO PROBOHA TO MĚ NIČÍ JAK STRAŠNÉ UTRPENÍ MUSELI PROŽÍVAT.. TO JE HRŮZA ... CHUDACI.. A VŠICHNI BYLI NADĚJNÍ NEVINNÍ JEN NEPOCHOPENI BEZPOMOCI A NADĚJE.. DÁL NEVÍM.. NETROUFÁM SI PŘEDSTAVIT. A TY ORGONETE PŘED TEBOU OPĚT SMEKÁM PROTOŽE NA TVOU PRÁCI SE DÍVÁM Z VELKÉ HLOUBKY JELIKOŽ TY SI TOVELKÉ KDE MY SME SOUČÁSTÍ URČITĚ SIS MUSEL TAKY PROŽÍT VELMI NEPŘÍJEMNÉ CHVILKY.. TOJE HOLD ASI ÚDĚL VĚŘÍM ALE ŽE VŠEM PODLE ZÁSLUH .. A VÍM ŽE TO JE SPRÁVNÉ TO CO DĚLÁM IKDYBYMĚ TO MĚLO STÁT ŽIVOT...

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.